Klimat + religion = sant

Om det skulle finnas någon som fortfarande tvivlar på kopplingen mellan klimataktivism och religion, hav förtröstan. 350.org har nu bildat en underavdelning kallad 350 Faith som bjuder in människor från alla trosinriktningar att samlas för bön och meditation. Detta är organisationens manifest:
***

We come together as people of faith to call on the world’s leaders to commit to decreasing carbon dioxide (CO2) levels in Earth’s atmosphere to below 350 parts per million, the stable and safe upper limit for the world’s people, creatures, and future generations.

Our spiritual traditions teach that we should extend justice and protection to all living beings, including the very least among us. Those most injured by global warming are those who have least caused it: poor people and poor nations. Exceeding 350 parts per million opens a path to suffering that is a betrayal of our vision of justice. [min fetning]

People and other living beings share a common desire for health and happiness and should not be harmed by polluting technologies and by over-consumption of Earth’s resources. History proves that societies and economies that fail to respect ecological limits are doomed.

On behalf of the whole human family, we plead for immediate and forceful action — before “tipping points” of warming take us beyond the edge of no return. At current or increasing levels of CO2 emissions, billions of human lives and two-thirds of living species are imperiled. [min fetning]

We call upon governments and businesses to lead a global transition to safe, clean, renewable, and sustainable forms of energy. Human communities need efficient technologies and decentralized forms of energy production that take us below 350 parts per million of CO2. We need to ensure that efficiency revolution and low-carbon alternatives are available to everyone, including those living in poverty.

As nations prepare for climate treaty negotiations in Copenhagen in December 2009, we ask that each country commit itself to setting us on a path to the 350 goal in its own laws, policies, and budgets, as well as in the treaty negotiations.

We ask each congregation and religious community in wealthier nations to advocate the 350 goal among its members and to its political leaders. [min fetning] We pledge to work with our respective communities to reduce our carbon footprint: in our homes, in our places of business, and in our places of worship. We commit ourselves to action as we ask our leaders to commit to action.

We ask for this commitment on behalf of all who suffer today from global warming and on behalf of future generations.

We ask for this commitment in the hope that together we can serve and protect the health and wellbeing of life on Earth, now and for generations to come.

***
Vackert, inte sant?
Här är några förslag på aktiv handling: låta kyrkklockorna ringa 350 gånger (fi fanken för dem som bor i närheten), arrrangera en bönestund på stranden (antagligen för att be till Poseidon) eller ordna en politisk (!) demonstration.
I videon nedan säger Bill McKibben själv ungefär 5:30 in i filmen: ”Almost all the great movements throughout our history have had a LARGE faith component in them, and there is a vibrant religious environmental movement emerging.”

Se videon om du orkar. Jag såg den hela två gånger. Ett varningens ord: Vad som hände sen ser du nedan.
galen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Enligt de prognoser som IPCC använder, kommer ju koldioxidutsläppen under detta århundrade framför allt att ske från fattiga länder, när de utvecklar sina ekonomier så mycket att  de i många fall kommer att gå förbi idag rika länder. Så varför skulle vi minska våra utsläpp för att skona dessa snart rika länder från följder av klimatförändringar? De kommer ju att ha resurser själva för att klara naturkatastrofer! Och om de ekonomiska prognoserna är  fel, så att dessa ”fattiga” länder inte blir så rika, är också utsläppsprognoserna fel.

 2. L

  ”Scientific evidence” sa prällen med en hastighet som en 78-varvare spelad på 33 varv. Och så kom beviset, vid 388 ppm CO2 dör skogen…

 3. Thomas

  Maggie, för inte länge sedan skrev du om en opinionsundersökning som visade på att religiösa, speciellt evangeliska sådana, var mer benägna att tro att AGW var en bluff. Då var din tolkning att AGW var en form av religion som konkurrerade med den kristna. Nu hittar du tvärtom en kristen grupp som tar AGW på allvar och då är det också bevis för att AGW hänger ihop med religion. Finns det något du inte kan få till ett bevis för att AGW är ett religiöst fenomen?
  Vill du sen att jag skall plocka fram religiösa grupper som förnekar att AGW är ett problem, och skulle det i så fall övertyga dig om kopplingen mellan din sida och religion?

 4. S. Andersson

  Thomas 3: Jag tror att vi alla delar oron för att vetenskapliga frågor ska shanghajas av religiösa och politiska dårar. På mig går det i alla fall kalla kårar utmed ryggen när jag läser 350.orgs manifest. Kan vi inte vara överens om att sådan propaganda inte tjänar något syfte i den diskussion som förs här?
  Sen funderar jag lite på om du insett distinktionen mellan religiösa grupper som närmar sig AGW-hypotesen och AGW-anhängare som börjar agera religiöst? Två besläktade, men olika fenomen, tycker jag.

 5. Thomas: Suck…

 6. Å-herre-gud.
  There. I’ve said it.

 7. Thomas,
  Jag håller med Maggie: Suck …
  Varför kan inte du dunka i ryggen som alla andra? I stället för att hålla på och tjafsa om konsekvens, logik och intellektuell hederlighet …
  Surputte!

 8. L

  Anders E, dig kan man i alla fall lita på. Sandlådehumor…

 9. Jag gillar det här med att AGW-kramare anklagar dem som inte håller med för inbördes ryggdunkande …
  Eller för all del pratet om intellektuell heder, konsekvens och logik.

 10. Christopher E

  AGW är en religion för många. Den är en konkurrent till andra religioner.
  Det kan tidigare etablerade religioner möta på två sätt. a) Hävda att den nya religionen är fel. b) Inkorporera den nya religionen i sin egen.
  (Exempel ur historien: a) judarnas vägran att erkänna Jesus .b) Hinduernas inrättande av Buddha som en av de hinduiska gudarna.)
  Thomas är fel ute som vanligt. Det finns ingen motsägelse mellan att olika grupper valt olika vägar att hantera den nya AGW-religionen. Och därmed faller även Anders E pladask i sitt ryggdunkande av Thomas.
  Tror man på fenomen som inte går att mäta eller bevisa, är apokalyptiskt profetisk, tror på förindustriella Eden, synd och skuld, äter mat som välsignats av läran, och har ritualer som reser symboliska totempålar i landskapet finns det bara ett ord som passar. Religion.

 11. Steve

  Vad vi såg var ju (bl.a.) några prästmän från USA:s Episcopal Church, anglikanerna alltså.  1965 hade man 3,5 miljoner medlemmar, idag 2,1 miljoner.  ”En gång var Episkopal-kyrkan Amerikas överskikt i bön.  Idag är den ’progressiv’ politik klädd — mycket tunt klädd — i fromhet.”  (George Will, WashPost)
  Den katolska kyrkan har en ’Korsväg’ — man ber 14 ’stationer’ av Kristus’ väg mot korset.  Den episkopala kyrkan försökte 2008 introducera sin egen korsväg, med 8 bönestationer:
  1 – Utrota svår fattigdom och hunger
  2 – Bygg upp allmän skolgång för barn
  3 – Arbeta för genus-ekvalitet (jämställdhet, hette det förr) och kvinnomakt
  4 – Reducera barnadödligheten
  5 – Förbättra mödrahälsovården
  6 – Bekämpa HIV/AIDS, malaria och andra sjukdomar
  7 – Uppnå miljömässig hållbarhet
  8 – Bygg upp ett Globalt Partnerskap för Utveckling
  Progressiv politik, nu inte längre utklädd ens i låtsad fromhet.  Vad man saknade här var förstås CO2-kampen, uttryckligt omnämnd, men det är alltså på väg att ändras.

 12. S. Andersson #4
  Bra kommentar. Kort och precist beskrivet. Klimatets popularitet används numera av all möjliga knäppgökar.
  Maggie gör en fantastisk insats som lyfter fram och illustrerar fenomenet för en bredare allmänhet.
  Att Thomas vill förlöjliga det arbetet är tråkigt.

 13. Följande citat ur boken
  Blonde av Joyce Carol Oates:
  ”D´you know my definition of faith? Believing in that which you know isn´t true”
  passar både på religiös tro i konventionell mening och tron på koldioxidens inverkan på klimatet, något som också blivit till religion. Sakligheten i kilmatdebatten blir ännu sämre när dessa två religiösa fenomen blandas.

 14. Kjell_A Jönsson

  Vår  ärkebiskop (chefssvartkappa) Anders Wejryd var snabb att hoppa på det klimatreligiösa tåget med sitt  ” Interfaith Climat Summit”   i Uppsala.
  Jag har under ganska lång tid med rekommenderad brev försökt att  tvinga honom  att definiera en del av de begrepp som han bollar med i sina artiklar t ex i DN och boken ” Uppsala Interfaith Climate Manifesto 2008″ !  Men förgäves.
  Att ingen avisa  har visat intresse för detta är symptomatiskt.  De mest religionskritiska samtycker tigande till Wejryds floskler. 
  Det gäller att vara klimatsmart.
  Kjell-A  Jönsson

 15. Maggie : Jag fick en enormt god ide när jag såg Ditt inpass om 350. Varför inte hyra globen en månad och ha kontinuerliga bönemöten för att rädda klimatet. Det vore säkerligen väl så effektivt som nuvarande koldioxidplaner och skulle bara kosta bråkdelen av de hundratals miljarder man tänker satsa på CO2-reduktioner. Bönerna kan ju riktas till valfria makter och när jag tänker efter ordentligt är de säkert verkningsfullare än dagens alGoritmer.

 16. Anders E Och Thomas: Förlåt för min suck-kommentar, jag har bara en dålig dag. Det är dock ingen ursäkt. 🙂

 17. Magnus A

  Thomas. Det fanns ju flera religiösa inriktningar i den undersökningen du nämner. Ett par av de mest ”medvetna” var visst (vita?) katoliker och svarta evangeliska eller nåt sånt.
  Kan du inte utveckla det på en A4-sida?
  😉
  (Not: De delar ju in mellan svarta och vita i USA; många kategorier i undersökningen var ”vita” eller ”svarta”).

 18. Eskil

  Magnus #17
  Om Thomas svarar bör han lämpligen använda vit text 😉

 19. Thomas Hellström

  Visst är det så att det finns ett behov av domedagsprofeter bland folk. Dessa lever på oro och hot bland folket. Bland religiösa domineras detta helt numera av olika frikyrkor. Men i avsaknad av religiositet har det fått andra uttrycksformer: miljöhot. Att säga att hot inte föreligger är som att svära i kyrkan, t. ex när jag i slutet av 80-talet körde fram att skogsdöden var en bluff. Aktivisterna blev skitförbannade om inte skogen skulle dö. Lars Bern gav mej sparken. Resultat: förklarad idiot i forskarvärlden, förklarad vansinnig o sinnesrubbad i tidningar och förklarad hjärndöd av Sveriges Radio. Dock försvann skogsdödsskriverierna totalt i media 1989/90 efter en debatt i SDS jag hade. Jag har många andra exempel på liknande inom andra områden, varav vissa pågår än idag (där bl a jag är involverad). Inom AGW finns det så många andra aktörer så jag avstår från att skriva alltför mycket i detta, men det visar klara likheter.
  Egentligen borde detta kring folks tillfredsställande av oro och hot vara ett stort forskningsområde, men det är nog en omöjlighet eftersom kyrkan skulle lägga in sitt veto. Det är därför också fullt naturligt att ärkebiskopen engagerar sig i klimathoten. Det rör ju frågor inom hans domäner och då ska han inte kritiseras för det (eller?).

 20. Labbibia

  Thomas H # 19
  Har du noterat att det blivit väldigt tyst i kvällstidningarna om AGW på sistone?
  Apropå det du berättade om, debatten i SDS.
  Efter den famösa Earth Hour, så blev det (och är fortfarande) nästan knäpptyst om ”klimathotet”

 21. Olle Dahlström

  För att omvända en , AGW´are, krävs något annat än sunt  förnuft eller fakta. I den kristna delen av världen, är hotet om ett nära förestående (H)Armageddon, något som  skickliga och  manipulerande profeter, allt för ofta nyttjat för egen vinnings skull. Exemplen på domedags-profeter är många, i den kristna delen av världen. Vi behöver fler optimister som du Maggie,  som  på ett intelligent och sansat sätt nyanserar den snedvridna klimatdebatten . Våra politiker  från höger till vänster, visar med all tydlighet att  just nu måste de vara som Obama och Al G i allt, populister  är ordet . Eller är de så enkelt att detta är ett raffinerat sätt att beskatta folket, stärka det politiska etablissemangets makt och samtidigt minska vårt oljeberoende.