Klimat & kosmisk strålning – igen

I ett antal inlägg här på TCS har Svensmarks hypotes att den kosmiska strålningen påverkar klimatet diskuterats (länk ).  Observationen att dessa båda samvarierar är äldre än Svensmark och Christiansen – deras bidrag var ett förslag till mekanism. Att den infallande strålningen alstrar joner i atmosfären, som agerar kärnor för bildning av vattendroppar – och därmed ökad molnbildning. Denna hypotes har på olika grunder underkänts i ett antal arbeten, och i IPCC-rapporten 2007 sades att den inte kan förklara det senaste seklets klimatförändring. Trots det motstånd detta medfört på höga adminstrativa forskningsnivåer har Svensmarks arbete kunna fortsätta. I höstas kom en rapport från CERN (länk ) som bekräftade att kontrollerad bestrålning i en simulerad atmosfär ledde till en ökande kärnbildning och kondensation av vattenånga. En försvarslinje för AGW-anhängare blev då påståendet att molnbildningen  styrs av den relativa fuktigheten, och att förekomsten av kondenskärnor inte var kritisk. Bl a citerade Lennart Bengtsson i ett gästinlägg här på TCS (länk ) ett arbete som framförde detta argument.
I detta inlägg vill jag komplettera diskussionen med att nämna Nir Shaviv, professor i fysik vid Racah Institute of Physics i Jerusalem, som studerat ett annatsamband mellan kosmisk strålning och jordens klimat. Han är en välkänd kritiker av AGW-hypotesen, även om han inte citerats så ofta på TCS. Hans forskningsområden är astrofysik och klimatvetenskap. Bryggan mellan dessa två till synes vitt skilda ämnen är den kosmiska strålningen, vars variation och inverkan på jordens klimat om vilket han publicerat flera arbeten. Forskningen gäller mycket större “skala” i både tid och rum. Det handlar om tiden från 500 millioner år tillbaka, och den periodiska variation som den kosmiska strålningen haft under den tidrymden. Det är en variation som beror på att solsystemet passerat olika spiralarmar i vår Vintergata. Det är inte alltså frågan om de 11 eller 22 års periodicitet som solfläckarna orsakar, utan en mycket större och långsammare variation över geologiska tidsrymder. Nir Shaviv och Jan Veizer har funnit en periodicitet på 147 +  6 millioner år genom att studera isotopförekomste av 60Fe och 10Be och 14C i sedimentlager av olika ålder. De har sedan korrelerat denna variation med proxivärden för den globala temperaturen under samma period. Figuren nedan är en sammanfattning av  resultaten.
 
Kosmisk fig 1
Fig. 2 från 1. N. J. Shaviv & J. Veizer,  “Celestial Driver of Phanerozoic Climate?”,
GSA Today, 13, July, 4-10, 2003. <http://www.geosociety.org/gsatoday/archive/13/>
Den övre delen är den kosmiska strålningens intensitet. Den blå kruvan är det primära resultatet erhållet m h a järnisotoper i sedimentlager. De två streckade kurvorna har fåtts från alternativa mätningar, och den röda heldragna kurvan är en anpassning erhållen genom att en linjär term adderats. Det vida gula bandet ger felgränserna. Den undre delen är temperaturvariationen, till stor del från tidigare arbeten av medförfattaren Veizer.
Uppenbarligen kan man även i detta mycket större tidperspektiv se att jordens temperatur ökar, när den inkommande kosmiska strålningen minskar. För den som accepterat Svensmarks resultat är detta ingen stor överraskning, men den ger onekligen en oberoende bekräftelse av grundidén, som enlig Shaviv går tillbaka till Ney, E. P. (1959), Cosmic radiation and weather, Nature, 183, 451.
Om nu Shaviv och Veizer hade nöjt sig med att påtala denna samvariation i det geologiska perspektivet av 100-tals millioner år hade förmodligen inte uppståndelsen blivit så stor. På samma sätt som AGW-anhängare hittills avvisat de geologiska resultat som visat att jorden temperatur tidigare ökat långt innan CO2-halten stigit såsom irrelevanta.   Emellertid gjorde också Shaviv och Veizer en uppskattning av hur mycket den kosmiska strålning styrt klimatet jämfört med atomsfärens koldioxidhalt. Det krävde ytterligare beräkningar och vissa antaganden, men de rapporterade resultatet med betryggande felgränser. Slutsatsen var att den kosmiska strålningens inflytande var avsevärt mycket större än koldioxidens och att klimatkänsligheten för en fördubbling av CO2-halten då hamnar i intervallet 0.5 – 1.9 oC, dvs ungefär lika lågt som de värden Richard Lindzen erhållit helt oberoende.
Detta var en utmaning som resulterade i flera starkt kritiska publikationer och en ganska hätsk debatt.  Stefan Rahmstorf m fl * försvarade den gängse bilden att effekten av CO2 dominerar under modern tid.  Man kan spåra inläggen i debatten på Shivers blog (länk)       Där finns också denna figur från en av hans publikationer. Kosmisk strålning 2
Den illustrerar grafiskt förenklat att  de två astronomiska variablerna “kosmisk strålning” och jorden läge i förhållande till  Vintergatans armar sammanfaller väl med de två “jordiska” signalerna ”ishus/växthusvariation” och den tropiska havstemperaturen. Denna periodiska samvariation gäller både periodens längd och dess fas, vilket ytterligare ökar trovärdigheten.
I den kommande IPCC-rapporten kommer det bli svårt att avfärda ”the cosmic connection” lika simpelt som förra gången – men man har på den kanten förvånat förut.
* Rahmstorf, S., D. Archer, D. S. Ebel, O. Eugster, J. Jouzel, D. Maraun, U. Neu, G. A. Schmidt, J. P. Severinghaus, A.J. Weaver, and J. Zachos Cosmic rays, carbon dioxide and climate, Eos, 85 (4), 38,

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas P

  Ribbing, har du lät Lakens artikel som ger lite mer bredd än att alltid bara citera Svensmark och Shaviv.

 2. Björn

  Ribbing berör nu något av klimatsystemets väsentligheter, den kosmiska strålningen. Det är ju ett känt faktum att de protoner som både emitteras från solen och yttre världsrymden, orsakar den jonisering av atmosfären, som är upphov till både  åska och den elektriska laddning som uppstår mellan jonosfären och jordytan. Det är på tiden att dessa fenomen tas upp i klimatdebatten. Den engelske professorn Giles Harrison som är en känd atmosfärsfysiker skriver bland annat; ”Variations in the atmospheric electrical circuit have a new relevance because of empirical relationships found between cosmic ray ion production, cloud properties and global temperature”. Se vidare i hans rapport i nedanstående länk. Öppningsbar pdf-fil är bifogad.
  http://arxiv.org/abs/physics/0506077
   

 3. Slabadang

  Bra Ribbing GCR är värd sin uppmärksamhet,
  Jag har flaggat för att den 27 November 2012 var ett viktigt datum för Moln/cern/GCR./IPCC.
  Jag är imponerad av omfattningen i research som Shaviv Svensmark J Kirby  och faktiskt imponerad av hypotesen  i sig. Till skillnad från CO2 så vinner den mer och mer bekräftelse. CAWG doktrinarna ha varit tvungna att  svälja ett antal bittra bär. Hånet av Svensmark kom tillbaka som en slägga i skrevet på de uppblåsta besserwissrarna. Nu skall de bara helt diskvalificeras till delaktighet i debatten  om GCR på bevisad inkompetens.
  Det här spåret får inte smittas av korrupta CAGW fingrar utan måste köras fritt till sitt snna svar.

 4. Perfekt

  Thomas P #1
  Jag har inte läst hela Lakens artikel, men jag noterar att Shaviv inte är omnämnd. Annorlunda är kanske ett bättre ord än bredare för att beskriva artikeln?

 5. Slabadang

  Perfekt!
   
  Till Lakens försvar skall hävdas att han var förste man ut inom CAGW skrået för att försöka avläsa förändringar i molnen pga av GCR och hittade omedelbart samband mellan molnbildningen på medelhöjd och GCR.
   http://www.atmos-chem-phys.net/10/10941/2010/acp-10-10941-2010.html  
  Tänk va avundsjuka CAGW folket måste vara eftersom de inte har ett enda sådant samband att uppvisa vad gäller CO2. 🙂

 6. Observationen att dessa båda samvarierar är äldre än Svensmark och Christiansen”
   
  Men i ärlighetens namn så är samvariationen mycket dålig senaste 20 åren… Eller hur?!

 7. Thomas P

  Slabadang #5 Du kan även titta på ”The Influence of Solar Changes on the Earth’s Climate” av Gray et al från 2005.

 8. Slabadang

  Björn!
  Ang din länk. L Bengtsson framhöll att jordens magnetfält och förändringar av den har större betydelse än solens motsvarande förändringar av GCR. För mig så argumentet helt korrekt men slutsatsen om att det samtidigt skulle betyda att solmodulationen av GCR därför skulle sakna betydelse är fel eller ofullständig.
   
  CERNs bidrag är ovärderligt då de simulerar alla de påverkansfaktorer som är tänkbara där även det elektriska fältet kan varieras i de kontrollerade experimenten. Kirby har redan uttryckt att antagandena om hur droppkärnorna skapas och av vad måste i kraft av experimenten omprövas från grunden. ”Biogaser” har visat sig ha en mycket stor roll och utökar därigenom antalet molekyler aktiva i processen att skapa droppkärnor utökas 100 falt.
   
  Min uppskattning är att det är många faktorer (som inte har ett skit med CO2 att göra) som påverkar molnbildningen. Moln data sedan 1983 talar sitt tydliga språk och skriker CAGWfanatikernas hypotes om molnen och vattenångan som slav under CO2 rätt i örat ” Feeeeeeeel Gör OM!!”
   
  Sen i vilken storleksordning GCR påverkar molnbildningen och därigenom temperaturen får CERNS resultat utgöra grunden för fortsatt storleksbestämning. Det är lite svårt att bara vifta undan den fullständigt fantastiska korrelationen mellan GCR och GMT de senaste miljoner åren som en tillfällighet. Att inte läsa orsak och verkan baklänges helt låst vid GCR som enda förklaring är nog rätt sätt ett närma sig korrelationerna.
   
  De där ”sekundära förstärkningseffekterna” från solen som nu även IPCC flaggat för i AR5 kräver sin uppmärksamhet med alla förutfattade meningar lagda åt sidan. Det finns en uppsjö med hypoteser för alternativa forcings. Mitt intryck är att det också handlar om betydligt fler än en eller två i samverkan och det är ett nytt pussel som skall läggas. Cloud projektet i CERN kan säkert lägga några stora viktiga bitar att bygga vidare ifrån och plocka bort andra ovidkommande.
  Som intresserad av ”Giant leaps” och generativ utveckling och ledarskap, så är detta område en stark kandidat för att utgöra det fält där utvecklingen av klimatvetenskapen ser ut att kunna få sina nya genombrott. En verksamhet mindre mottaglig för nya idéer ä den etablerade ”klimatvetenskapen” har jag nog aldrig fått inblick i. KVA borde utfärda böter och varning för varje forskare eller förtroendevald som hävdar att ”science is settled” inom något område.
  PS IPCC vet mer om CERNS resultat än vad de medger!!

 9. JohJoh #6

  Det är odefinierat vad du menar med ”mycket dålig”, men om du betraktar

  fig 1c i  Phys. Rev. Lett. 85:23,5004 (2000)

  Nigel D. Marsh and Henrik Svensmark

  ”Low Cloud Properties Influenced by Cosmic Rays”
  så finns där samvariationen 1980-1995 för låga moln med kosmisk strålning. Jag har då svårt att hålla med, även om det ideligen påstås, att den är låg.

  Under alla omständigheter är korrelation mellan moln och strålning ofantligt mycket bättre än den mellan atmosfärens koldioxidhalt och den globala temperaturen.

  /C-G

 10. Slabadang

  Thomas P!
  Vad är det Gray utesluter?

 11. Lejeune

  OT: Men faen så trist, Dr. Max lägger ner!?
   
  http://andaslugnt.blogspot.se/2013/01/hej-da-och-tack-for-mig.html

 12. Slabadang

  JohJoh!
   
  Är det SS unskepticalscience du relaterar till?

 13. Thomas #1

  Ja, nu handlar inlägget primärt om Shavivs arbete, som jag inte tror mig ha refererat till förut. Jag tycker det är fascinerande med dessa varierande tidsskalor och Lakens artikel handlar endast om solens variationer – det är aningen OT.

  Det är också en gåta för mig hur Laken fortfarande kan skriva:

  ”Regardless of this, it is clear that there is no robust evidence of a widespread link between the cosmic ray flux and clouds.”

  när Svensmark för mer än 10 år sedan visat just motsatsen. Se t ex referensen i min föregående kommentar.

  /C-G

 14. Slabadang

  Lejune och redaktionen!
  Finns det inte nåt sätt som vi kan få kontakt med ”Dr Max”  och få honom som gästskribent? Han har ett så häftigt förnuftigt helikopterperspektiv.

 15. Micke Johnsson

  OT!
   
  Men extremisttidningen Sydsvenskan fortsätter i god klimathypokondrikeranda!
   
  http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/de-sma-utslappens-tyranni/

 16. bom

  OT Ha ha ha Läs om Rockis SEI totalhavererade ”Hållbar toalettexperiment i Ordos i Mongoliet” Trettio mille i den ”sågspånsspolade porslinstoaletten” av våra skattepengar! Ostjeesus brukar någon här ropa! Har någon hört talas om denna skandal? Varför har MSM inte guldförgyllt skiten?
  http://fredmanpakvarnberget.blogspot.se/2013/01/sidas-och-seis-misslyckade.html
  Hr Rosmarin är säkert också ”professor” för det är väl alla på SEI. Snacka om att skita i fläkten! Sågspånsarmerad folkskit – en får gratulera! Miljörörelsen när den är som bäst (och SIDA stod för fiolerna!!!). Uhjälp till stormakterna Kina och Indien. Skit luktar men inte pengar som Vespasianus framhöll (LB häromdagen).
  Rosmarin for President Jaaaaa!

 17. Thomas P

  Ribbing #13 ”Det är också en gåta för mig hur Laken fortfarande kan skriva…”
   
  Får jag föreslå att du läser Laken eftersom han där förklarar hur han kan skriva som han gör. Han diskuterar Marsh&Svensmark och tar upp briserna i den. Du har även Lauts artikel från 2003. Och några andra studier som inte kan se samma samband.
   
  Du kan inte bara plocka de enstaka artiklar du gillar och helt ignorera alla som inte får ”rätt” resultat eller som kritiserar dina artiklar!

 18. bom

  Ja ursäkta uppsluppenheten i nr 16 men skadeglädjen är ju den sannaste glädjen. Här fru Ek har vi alltså ett exempel på ”den nya gröna tekniken” som vi skall exportera och på vilken vi skall leva i framtiden. Det stora problemet är miljörörelsens självuppfattning. Dom tror sig moraliskt och intellektuellt stå mycket högre än ”vanliga dödliga”. Hur mycket mer skada skall vi låta dem ställa till innan de drivs ut från Söders höjder och tvingas leva enligt sin ideologi utspridda i små medeltida pörten i skogen? 🙂

 19. Staffan

  Översikten i ”Andas lugnt” är bra.  (Lehman’s konkurs berodde på Fannie Mae och Freddie Mac – men so what.)  Både euro-länderna och USA riskerar att allvarligt sjunka ner;  man är redan på god väg.
     Sverige och Skandinavien (och Baltikum) är bra, men en storkris skulle dra ner oss också.  ”Våra” media tycks inte alls förstå situationens allvar.
     (I USA har man nu sett att avgifterna [”skatterna”] höjts även för vanligt folk… Nästa val är nov. 2014…)

 20. Lasse

  15 Micke-Fridolin har varit upptagen med barn . Kanske sett på denna film som visar hur enkelt det är: http://www.solupproret.se/

 21. OT:
  ”Andas lugnt” lägger av som sagt. Kära TCS — jaga upp den personen och öppna för inlägg av denne här på TCS. Klok person som kanske får kli i fingrarna och vill komma till tals!

 22. BoE

  #17 TP
  ”Du kan inte bara plocka de enstaka artiklar du gillar och helt ignorera alla som inte får ”rätt” resultat eller som kritiserar dina artiklar!”
  Du har väl kraftfullt framförd detta korrekta synsätt även till IPCC förstår jag!

 23. Lasse

  #18 Bom Miljörörelsen har gått från tröja till kostym-och vem betalar den!
  SEI söker tre forskare i UK(svenska pengar) och lockar med löner kring halvmiljonen. Lockade för forskare som slipper konkurrera om medel och kan initiera projekt på trevliga resmål. Toaletter i Mongoliet-vad rodde de kunna visa där som inte funkat här?
  Men det som retade mest på P1 rapport från haveriet var Herr misslyckads kommentar. Vi har uppnått en lärdom och hans kommentar om slösaktigt bistånd- ”bla bla bla”
  Får buntar av rapporter från likande organisation SIWI. Oftast om trevliga sammankomster på avlägsna platser! Vem betalar?

 24. Mikael

  Lasse, förklara gärna lite dina förkortningar. SEI och SIWI t ex. OT skriver många, men jag vet inte vad som syftas på. Vi behöver en sida på TCS som förklarar alla accepterade förkortningar.


 25. Det märkliga är att jonisering av luft för molnbildning och regnmakeri har varit en accepterad sanning med funktionalitet hos det militärindustriella komplexet ganska länge.Nu har ju den den frågan gjorts omöjlig att diskutera seriöst eftersom samma komplex har ”rullat in den i folie” som dom säger, genom att skicka ut stolleartiklar av så konspiratorisk natur att man inte vill riskera att hamna på den sidan. Men kunskapen finns väl och praktiseras.

 26. Lasse

  #24 OT -Off Topic dvs lite utanför ämnet.
  SEI Swedish environmental institute. Rockströms hemvist.
  SIWI Stockholm international Water institute.
  Men vad betyder TCS?

 27. TransCognitiveSession/ metoden för diskussion i kommentarerna 🙂

 28. Lasse

  #25 Hans -var det inte i fysiken vi fick en lektion om Gausskammare-där moln bildades när den utsattes för strålning.
  Historielektionen innehöll inget US! 😉

 29. Mikael

  Tack Lasse, #26! TCS står väl för the Truth about the Cimate and the Science? Jag ger upp jag går in på http://www.theclimatescam.se och letar efter svaret.

 30. Pelle L

  Lasse #26
   
  Det där var nästan korrekt.
   
  SEI = Stockholm Environment Institute
  http://sei-international.org/
   
  Det gäller alltså inte Sverige, bara lilla Stockholm  😉

 31. Peter Stilbs

  Thomas P #17 – Laut var väl den där skojaren som sökte beskylla Svensmark för fusk, vilket SVT nappade på i ett smutskastningsprogram om Svensmark som bla jag utsiktslöst anmälde till GRN …  Sök hitta något bättre att citera.
  https://www.klimatupplysningen.se/2010/05/03/granskningsnamnden-har-talat/
   
   

 32. Lasse..fysik ? skall du införa sån kvasivetenskap blir du ju korsfäst som förnekare 🙂

 33. Perfekt

  Bom #16
  You can´t polish a turd!
  Det där påminner om det gamla klassiska skämtet om han som sålde luktfria torrtoaletter.
  När kunderna kom tillbaka och klagade frågade han om de sk-tit i toaletten. Det hade de ju gjort varpå han svarade: ” Men då är det ju det som luktar!

 34. Slabadang

  Mikael!
  Du påminner oss BRA!! SEI = Stockholm Enviromental Institute. Johan Rockström som sitter i regeringens framtidskommission var VD för SEI då sågspåns torrtoorna i Kina finansierades med 30 millioner av svenska folkets skattemedel. Varifrån sågspånen kom är inte riktigt klarlagt men en stark misstanke är att de hämtades direkt ur huvudet på de tjänstemän på SIDA som godkände projektet.
  Torrtoor i flerfamiljshus!!” Ja herre —lar vilka tokerier!

 35. Lasse

  #34 Förutom att de inte funkade så var experimentet ett typiskt på överifrånperspektiv i bistånd.
  Vad de inte räknade med var Kinas snabba utveckling och därmed större krav på bekvämlighet. Det finns bra alternativ , tex Vacuumtoalett. Men då gynnades väl industrin, vilket Sida inte gillar?

 36. Peter Stilbs

  Börjar inte de spolningsfria toaletterna bli lite långt från ämnet kosmisk strålning ?  Var snäll flytta det till någon annan tråd.

 37. Slabadang

  Peter S!
  Ja de förtjänar sin egen tråd!

 38. bom

  #33
  Google sågspåns toalett” (dom vill ha särskrivning!) ger en del. Mest på fritidsapplikation dvs låg oregelbunden belastning. Varje ingenjör som växt upp på en bondgård skulle ha fattat vad som skulle hända i skalan 800+ PE (personekvivalenter för vår förkortningsförfasande). Mjölby kommun godkänner och ger råd för fritidshusboende.
  På facebook finns en entusiast och på Flashback en fem sidors tråd samt en Survivalisttråd på ett sådant obskyrt forum.
  Det skrämmande (men inte oväntade) är att SEI köpte skiten. Ännu ett SIDAprojekt som bevisat att vissa Svenskar är idioter och odugliga ingenjörer/konstruktörer. Jag misstänkte att någon ”grön entreprenör” blåst dem – men det verkar som om dom klarade på egen hand att blåsa sig och dom stackars nordkineserna. Låt oss återgå till den kosmiska aspekten som är dagens rätta ämne nu innan C-G klipper oss!

 39. Lasse Forss

  Jag har just sett filmen ”The great global warming swindle”.
  Här är adressen. http://www.youtube.com/watch?v=Ov0WwtPcALE
  När jag talar om klimatet så säger många:”Finns det någonting som sammanfattar  det du säger?” och det gör den här filmen. Den är 75 minuter lång. Se den, om ni inte gjort det. Och berätta om den. Alla före detta IPCC:are är med liksom en person som är medgrundare av Greenpeace.

 40. Thomas P

  Lasse #39 Ta och läs om den filmen t ex på Wikipedia. Som namnet säger är den ett rent bedrägeri. Förutom en rent allmänt tendentiös beskrivning har producenten flyttat på tidsaxeln på ett diagram och hittat på data i ett annat för att de skall stämma bättre med hans beskrivning. Rent bedrägeri alltså. En forskare som är med har efteråt klagat på hur han citerades ur sitt sammanhang för att ge motsatt intryck mot vad han avsåg osv.
   
  Men för all del, om du tror på principen om att ändamålen helgar medlen och att den du tipsar om filmen inte kommer att kontrollera påståendena i den kan det säkert vara effektivt.

 41. Peter Stilbs

  Thomas P #40 – vad Du är tröttsam. Filmen var 100 ggr mer sanningsenlig än Al Gore’s – men den sväljer du med välbehag, tycks det.

 42. Thomas P

  Hans #25 Har du någon icke foliehattsartikel som stöd för dina påståenden? Silverjodid fungerar, liksom frusen CO2 och en bunt till kemikalier, men kan du ge exempel på att man skapat moln i atmosfären med joniserande strålning?
   
  Peter #31 Hade du något sakligt att komma med annat än att helt utan argument anklaga en forskare för att vara ”skojare”? Att du ägnar dig åt att försöka tysta kritiska röster via anmälningar till granskningsnämnden vet jag sedan tidigare men det är inget argument.

 43. ThomasP…det är lurigt med bra länkar från det militärindustriella komplexet..ganska insynsfritt…trots att de står för så stor del av toppforskningen. Den länk jag minns var ryssarnas erkännande att de under lång period använt metoden för att stoppa regnnedfall från Tjernobyl åt Moskvahållet m. bl.a. joniserad strålning. Ryska regeringsorgan klassas oftast inte som foliehattar..skall försöka få fram den igen.

 44. Slabadang

  Thomas P!
  Så av totalt 127 påståenden i filmen har du hittat två att  kritisera? BRAVO!!

 45. Thomas P

  Peter #41 Jag nämnde i huvudtaget inte Gores film. Att du istället för att försvara TGGWS helt opåkallat angriper AIT säger rätt mycket om hur ohederlig TGGWS var.
   
  Eftersom det är en tråd om koppling mellan kosmisk strålning och klimat, så här säger Friis-Christensen om filmen:
  ”We have concerns regarding the use of a graph featured in the documentary titled ’Temp & Solar Activity 400 Years’. Firstly, we have reason to believe that parts of the graph were made up of fabricated data that were presented as genuine. The inclusion of the artificial data is both misleading and pointless. Secondly, although the narrator commentary during the presentation of the graph is consistent with the conclusions of the paper from which the figure originates, it incorrectly rules out a contribution by anthropogenic greenhouse gases to 20th century global warming.”
   
  och
  ”No, I think several points were not explained in the way that I, as a scientist, would have explained them … it is obvious it’s not accurate.”
   

 46. ThomasP …kolla SURA ionsfheric heating facility…en del ledtrådar vad de gör men inga resultat.

 47. Thomas P

  Hans #46 Det är en forskningsanläggning liknande HAARP, så varför hänvisar du inte direkt till den om du skall dra upp de foliehattsteorierna?

 48. Staffan

  Juli-temperaturen i Uppsala [dygns-siffror] har ett max på 20º, enligt dagliga mätningar sedan 1722  [i särklass världs-längst].  11 år har det varit så (ja, juli 1752 faktiskt 21,7º ).
     Juli-minimum är 13º, vilket det varit 10 år (12,8º år 1902 — jfr juli 1901 20,7º)
     Men jag vet ju att ni inte är intresserade av sådan här banala siffror.  Nå, nästa:
     Värme-perioder har varit högkultur-perioder:  Bronsåldern (ca 1000 fKr),  romartiden (”år 0”),  år 1000-1200 (filosofi;  universitet) – och på sitt sätt sett år 2000.  Vi har det materiellt sett bättre än någonsin.
     Däremot har kyla gett kris:  År 500 fKr (Fimbulvintern, enl Nat.enc.) [övergången bronsålder-järnålder lär ha varit svår],  år 500 eKr (Fimbulvinter enl Wiki’s första citat),  år 1500  (reformationen;  storkrigen).
     Men allt det här hindrar inte klimatisterna att säga att ”vi brinner upp”!  Ni vet, giftgasen karbon är nu något sådant som 0,054% av atmosfären…!

 49. Peter F

  Lasse#39
  Tack för länken. Har sett delar av den tidigare, men nu blev helheten njutbar. Har redan skickat länken till ett par bekanta som inte ”valt sida” ännu.
  Intressant  var den politiska bakgrunden sockrad med pengar.
  Thomas P…att du orkar. #40  Menar du att allmänheten ska kolla den massivt ensidiga rapporteringen i våra media ?

 50. Thomas #17

  Ja, nu handlar alltså denna tråd inte om Svensmark, men jag försvarar honom gärna.

  Lauts artikel har jag läst för en tid sedan, liksom Svensmarks genmäle. Har du läst det senare? Helt förödande för Laut som jag minns det. Det var så uppenbart en förhastad utryckning för att till varje pris försvara AGW.

  Lakens artikel har jag nu tittat lite mer i, än enbart abstract  – och det får mig att undra om du läst det??

  Där står faktiskt i slutsatserna:

  ”This work has demonstrated the presence of a small but
  statistically significant influence of GCRs on Earth’s atmosphere
  over mid-latitude regions. ………The climatic
  forcings resulting from such solar–terrestrial links may have
  had a significant impact on climate prior to the onset of anthropogenic
  warming, accounting for the presence of solar
  cycle relationships detectable in palaeoclimatic records …”

  Han instämmer alltså med Svensmark ifråga om en effekt av solens magnetfält innan människan börjar elda fossilt. Det är sedan en omöjlig balansgång att påstå att det antropogena bidraget är så avgörande mycket större.

  Shaviv har som sagt demonstrerat motsatsen, när det gäller det galaktiska bidraget.

  Med denna bakgrund blir det ännu svårare att förstå den sista meningen i Lakens sammanfattning – men s a s av motsatta skäl!

  C-G

 51. Nej Thomas
  Dina invändningar är så oerhört lama. Detta var en populariserad film som (främst) motlägg till Al Gores skandal-mockumentär. Där kommer fram många relevanta saker som förtigs av Gore, av media, av IPCC-sammanställningar och de som mest högljutt gör anspråk på att företräda den sk ’konsensusen’
  Och den innehöll, som all TV, även några sämre argument och felaktigheter. Det är rent löjeväckande att du fejkar ett indignations-frispel efter all dynga som man ständigt matas med från TV/media rörande
  Och de fel som uppdagades rättades till, utan krusiduller. Dvs tvärtom hur det brukar gå till hos både mediala men även mer vetenskapliga framställningar på din sida. För övrigt är båda dina citat extremt futtiga i sin ’kritik’. 
  Jag minns inte att där förekom något ”rules out” även om det kanske kunde uppfattas så, och att de intervjuade tycker att det inte blir tillräckligt väl förkllarat är ju närmast en truism.
  Som sagt, Thomas. I sak har du nästan ingenting alls (de stora orden till trots) och jämfört med det man måste jämföra med är det fullständigt skrattretande.
   
  Bedrägeri .. förfalskning … tendentiös beskriving
   
  Bah! Att du bara ids Thomas

 52. Lasse

  #39 Tack för länken.
  Visst kan det finnas felaktigheter i filmen, det vore sensationellt annars!
  Men det var intressant att det var politiker( Margeret Tatcher) som satte igång CO2 forskningen med helt andra baktankar än dagens. Bert Bolins försäkran om att vi kan undvika istiden om vi eldar på var också kul att se.
  Sen återkommer jag till toaletterna-som på filmen blev solpanelsel till Afrikaner. Det är de som drabbas! Varför kunde de inte få kolkraft?
  Filmen funkade fint som debatttändare:
  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle

 53. Thomas P

  Ribbing #50 Jag var väldigt förbryllad över att den text du citerar inte återfinns i den artikel jag hänvisade till men lyckades hitta att Laken i en äldre artikel skrivit så. Och, nej, denna andra artikel hade jag inte läst, men det hade sparat mig en del tid om du talat om att du hänvisade till en annan artikel.
   
   
   

 54. Thomas P

  Lasse #52 Felaktigheter är en sak. Avsiktlig förfalskning av data är något mycket värre. Thatcher var en av få statsmän med bakgrund som naturvetare och även om det blivit populärt att hävda att hon hade dolska baktankar tyder det mesta på att hon faktiskt övertygades av bevisen.
   
  Varför du sen vill lura på afrikanerna förorenande kolkraft är en gåta. Även om man bortser från AGW är det en oerhört skitig energikälla, både med kolbrytningen, själva förbränningen och hanteringen av askan.

 55. Pehr Björnbom

  Thomas #1,
   
  Lakens abstract säger ju bara att det saknas bevis för ett samband mellan kosmisk strålning och moln.
   
  Men avsaknad av bevis är inte bevis på avsaknad. Resultaten av experimenten i CERN antyder att det mycket väl kan komma ett experimentellt bevis på sambandet inom en inte alltför avlägsen framtid.

 56. Thomas P

  Pehr #55 Och hur tänker du dig att man ens i princip skall kunna motbevisa att det finns ett samband så länge man inte gör någon som helst kvantitativ utsaga om hur stor detta bör vara? Det finns alltid möjlighet att det finns ett samband bara aningen mindre än att man kan säkert detektera det.
   
  Jag kan mycket väl tänka mig att det finns ett svagt samband, men däremot talar den mesta forskning mot att det är så starkt att det kan förklara någon nämnvärd del av 1900-talets uppvärmning, speciellt som mätningar av kosmiskt strålning vid markytan inte visar på någon variation under slutet av seklet.

 57. Perfekt

  Thomas P { 08.01.13 at 16:14 }
  Lasse #52 Felaktigheter är en sak. Avsiktlig förfalskning av data är något mycket värre.
  Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Al Gore får väl sägas vara en mästare på området, trots hård konkurrens från Gleick, Mann, mfl.
  Det är inte så att Gore har missförstått, det är helt enkelt fel och han fortsätter med fejkade experiment mm. Han försökte bl a komma överfilm på en eldtornado som uppstod av helt andra orsaker än någon global uppvärmning för att använda detta i sin 24h-show med AGW-propaganda. Han påstod sedan att han haft 16 miljoner tittare, vilket har visats vara en omöjlighet.
  Detta och mycket annat gör att sammantaget kan man utan tvekan säga att Al Gore är en lögnhals. Han tjänar emellertid bra med oljepengar på det.

 58. Lasse

  #54 Önskan om kontinuerlig el från kol kom från Afrika!
  För att hålla oss kring solens inverkan så påpekades att kurvor av solaktivitet saknades för senare tid eftersom de inte visade samma övertygande överensstämmning efter 1980. Finns dessa kurvor?

 59. Pehr Björnbom

  Thomas #56,
   
  Genom att klimatsystemet är så komplext och genom att klimatforskarna påverkas av så kallade ”confirmation bias” så anser jag att man skall vara försiktig med ta någon ställning i frågan. Det är än så länge mer av ett mysterium än något annat enligt min mening.
   
  Experimenten i CERN tyder i alla fall på att kosmisk strålning är en förutsättning för att sulfataerosolpartiklar skall kunna bildas. Om dessa partiklar i sin tur påverkar molnbildningen så bör det finnas ett samband.
   

 60. Peter F

  Thomas #54
  #Varför du sen vill lura på afrikanerna förorenande kolkraft är en gåta. Även om man bortser från AGW är det en oerhört skitig energikälla, både med kolbrytningen, själva förbränningen och hanteringen av askan.”
  Och vad menar du att afrika ska göra. Vindel, solel ? Har du sett filmen ??

 61. ThomasP…Forskning…ja…men nu hade ryssen själv sagt att den var använd rent praktiskt för jonisering av luft för att skapa molnbildning och regn…Men känns det för fuzzy för dig så räcker det ju med artikeln om komisk strålning….forskning kan inte vara i användning ..menar du det på allvar ? Du har inget hum om vad militärer håller på med va ?

 62. Ingemar Nordin

  Thomas P #56,

  däremot talar den mesta forskning mot att det är så starkt att det kan förklara någon nämnvärd del av 1900-talets uppvärmning,

  Var har du fått det ifrån? Solaktiviteten under 1900-talet har varit betydligt högre än under de föregående seklerna.

 63. L

  1900-talets uppvärmning är inte nämnvärd överhuvudtaget…

 64. Thomas P

  Perfekt #57 Det här har verkligen blivit ett mantra för er ”skeptiker”. så fort ni är ute på hal is drar ni till med att Al Gore är dum och hans film dålig för att försöka flytta diskussionen från det aktuella ämnet. Pehr är i alla fall lite kreativ som drar till med Houghton i liknande syfte.
   
  Peter F #60 ”Och vad menar du att afrika ska göra. Vindel, solel ?”
   
  Vind, sol, biomassa, vattenkraft, gas, olja, kärnkraft. I princip allt är bättre än just kol. Om man inte slopar reningen är den inte ens speciellt billig, och om man slopar reningen är den billig bara för en cyniker som ignorerar hälsoeffekterna.

 65. Thomas P

  Hans #61 Jag väntar fortfarande på en källa för dina påståenden…
   
  Ingemar #&2 Var jag fått det ifrån? Tja, den artikel jag citerade och dess referenser t ex.

 66. Pehr Björnbom

  Thomas #64,
   
  Jag anser att det att IPCC lät Sir John Houghton bli huvudförfattare till den vetenskapliga rapporten trots sina uppenbara religiösa särintressen skapade en graverande jävssituation. Detta har inte uppmärksammats på det sätt som frågans allvarliga karaktär motiverar.

 67. Peter F

  Thomas #64
  ”Vind, sol, biomassa, vattenkraft, gas, olja, kärnkraft”
  Vind, värdelöst. Sol, men herregud. Vattenkraft, var då ? Gas och olja, men kärnkraft helt OK för min del. Du har inte sett filmen fortfarande, bar läst vinklad Wikipedia,,,,

 68. Perfekt

  Thomas P #64
  I en diskussion om klimatfilmer är det rimligt att ta upp Al Gores alster.
  Jag har bara läst boken,men liksom så många andra skeptiker är det Al Gore som fick mig att inse att det är något fel på klimatvetenskapen.

 69. HenrikM

  Perfekt #68
  Jag hade samma upplevelse. Efter ha sett Al Gores film så blev jag skeptisk (efter viss egen efterforskning). Jag blir mer och mer skeptisk ju mer jag läser i ämnet, men det kan ju bero på att jag ”projicerar” min uppfattning på det jag läser.

 70. Ingemar Nordin

  Thomas P #65,

  Laut??? Peter Laut är en notorisk smutskastare av Henrik Svensmark och har förföljt honom i danska tidningar med sina naiva invändningar. Laut har ingenting att komma med vad gäller saklig kritik av Svensmarks arbeten, se t.ex. Svensmarks genom gång av hans ”kritik”:

  http://www.space.dtu.dk/upload/institutter/space/forskning/05_afdelinger/sun-climate/full_text_publications/comments%20on%20peter%20lauts%20paper.pdf

  Du måste ha bättre på fötterna om du vill förneka att solaktiviteten under 1900-talet varit högre än århundradena omedelbart före.

 71. Perfekt

  Den köpta åsiktsmånglaren Laut och hans metoder presenteras här;
  http://www.pepke.dk/BerlingskeTidende.pdf
   

 72. Thomas P

  Peter #64 I länder utan färdig infrastruktur är lokala sol- och vindkraft inte alls dåligt för att producera el. Afrika är stort och det finns en hel del platser där man kan bygga vattenkraft.
   
  Pehr #66 Houghtons ”särintresse” består i att han anser att vi inför Gud har ansvar att skydda planeten. Jag har inte sett någonting som säger att han har något särintresse som får honom att överdriva AGW. Om AGW inte är något hot säger ju hans religion inte heller något om att vi måste göra något åt det. Detta är annorlunda än folk som har en religiös uppfattning att Gud skapat världen så att vi inte kan skada den, eller än värre, att yttersta dagen är såpass nära att det inte spelar någon roll om vi gör det.
   
  Perfekt och Henrik Ni resonerar helt ologiskt. Oberoende av hur dålig ni anser att Gores film är, hur kan en film av en politiker bevisa att klimatvetenskapen är dålig? Sanningshalten av en fråga avgörs av de bästa argument som framförs för den, inte av de sämsta.
   
  Ingemar #70 Du kör liksom Peter Stilbs med ad hominem mot Laut. det övertygar inte.
   

 73. Perfekt

  Al Gores bok och fim bevisar ingenting, men eftersom boken var fullproppad av uppenbara felaktigheter och tveksamma jämförelser fick de mig och många andra att undersöka saken närmare.
  Vi fann då att klimatvetenskap i IPCC:s tappning i stora stycken är att betrakta som politiskt styrd pseudovetenskap.
  Vi fann att det inte finns vetenskaplig grund att hävda att mänsklighetens koldioxidutsläpp utgör någon fara.
  Vi fann att även om CAGW-teorin skulle vara korrekt är det bättre att hantera följderna än att reglera ihjäl världsekonomin och en hel del människor på köpet,
  Vägen fram till dessa insikter är lång och besvärlig och det finns fällor på vägen,men tack vare den process som sattes igång av Al Gore och som har bestått och fortfarande består av att väga argumenten mot varandra, har vi kommit fram.

 74. Karl-Oskar

  Hans H och Thomas P
  Kan det vara det här ni letar efter?
  http://www.iseeadyar.org/ijid/archvies/Mar-12/IJID-023-Chopkar.pdf

 75. Thomas P

  Perfekt #73 Jag skulle snarare säga att du körde i diket i ett tidigt stadium, men en person som väljer ditt alias har nog inte så mycket känsla för självkritik.
   
  På VoF förutspådde du förresten i somras nytt rekord för isen i Arktis under vintern. Hur tycker du det utfallit:
  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/arctic.sea.ice.interactive.html

 76. Perfekt

  Thomas P vad anser du själv om Al Gores påståenden?

 77. HenrikM

  Thomas P #72
  ”Perfekt och Henrik Ni resonerar helt ologiskt. Oberoende av hur dålig ni anser att Gores film är, hur kan en film av en politiker bevisa att klimatvetenskapen är dålig”. Jag måste beskrivet min upplevelse dåligt. Det var Al Gores film som gjorde att jag började intressera mig om klimatvetenskap. Det var inte Al Gores film som gjorde mig skeptisk, det vad jag lärde mig om klimatvetenskap som gjorde mig skeptisk. Det började Michael Manns hockeyklubba och sen har det fortsatt….
  Jag tror att de flesta som är skeptiker började sina ”karriärer” i och med Al Gores film och dess överdrifter och därefter börjar själv ta reda på fakta. Al Gore tror jag är den enskilda person som har skapat flest skeptiker. Efter Al Gore borde Michael Mann ligga på listan.
   

 78. Karl-Oskar

  Här är en ännu bättre länk i från Ryssland. Det verkar som de har löst hela problemet tycker vi att det har blivit för varmt så kan vi bara beställa lite regn.
  http://rbth.ru/articles/2009/03/25/250309_weather.html

 79. Pehr Björnbom

  Thomas #72,
   
  Du har inte förstått vad Sir John Houghtons särintresse bestod av.
   
  John Houghton har i sitt manifest på sista sidan i rutan Summary challenges skrivit:
  http://www.jri.org.uk/brief/christianchallenge.pdf
   
  These themes could come over powerfully to modern people obsessed with the material and could help to demonstrate the value of the Christian faith to people who otherwise see no point in it and see no relevance in the spiritual message we want to bring. A strong challenge for today’s church is to include environmental concerns as part of its mission.
   
  John Houghton var starkt engagerad i kyrkan vilket framgår av att han bland annat författade det länkade manifestet för den kyrkliga tankesmedjan The John Ray Initiative.
   
  Citatet visar att Houghton hade ett starkt särintresse att använda klimatfrågan som ett sätt att visa för dagens människor, som är besatta av det materiella, värdet av den kristna tron och att få dem att se betydelsen av det andliga budskap som de kristna i hans grupp vill bära fram till människorna. Houghton ville alltså använda klimathotet för att få människor att bli mer andliga och ansluta sig till hans egen trosuppfattning.

 80. Slabadang

  Pehr B!
  Där klargör Houghton ett tydligt motiv. Det blir betydligt svårare att hitta det kreationistiska motivet i Spencers och Braswells granskning av rå satellitdata! 🙂

 81. Pehr Björnbom

  Slabadang #79,
   
  Exakt så! Det är därför som jag anklagar Thomas för att sila mygg och svälja kameler 🙂
   

 82. Gunbo

  Ingemar Nordin #70,
  ”Laut har ingenting att komma med vad gäller saklig kritik av Svensmarks arbeten,”
   
  Nej, kanske inte Laut men däremot Lennart Bengtsson. 😉
   

 83. Thomas P

  Pehr #80 i avdelningen ”sila mygg” tycker jag du är specialisten här. Du blundar för alla former av pseudovetenskap och personangrepp från din sida men hugger direkt på minsta antydan från min.

 84. C-G Ribbing #9, Slabadang #12
  Det jag tänkte på var detta:
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Temp-sunspot-co2.svg
  Mycket bra samvariation mellan solfläckar och temperatur till c:a 1985, därefter går linjerna åt olika håll.

 85. Karl-Oskar..intressanta länkar men den jag såg var en sovjetisk general som talade om att man via jonisering sett till att regnet föll inom enavgänsad zon från Tjernobyl och inte över Moskva..och då rörde det sig om strålning inte kemikaliesprayning eller elektrifierat skrot…men att jonisering av luftlager kan kontrollera ganska stora väderevent vet alla utom ThomasP kanske..att då kosmisk instrålning inte skulle påverka vädret får man hålla IPCC klass för att föeneka..tack för länkarna 🙂

 86. Rahmsdorf-artikeln sågar Shaviv rätt rejält! 

 87. Pehr Björnbom

  Thomas #83,
   
  Det är en viss skillnad med tanke på att du jämför helt olika dimensioner.
   
  Det går inte att jämföra det utomordentligt stora inflytande som Sir John Houghton, huvudförfattare till IPCCs vetenskapliga rapport, har haft på hela världens klimatvetenskap och klimatpolitik med den påverkan som diskussionerna här på bloggen har haft.

 88. Slabadang

  Pehr B!!
   
  Här har du nåt att bita i!!!!! Ett väl beskrivet och spektakulärt experiment som påstås påvisa LENR reaktioner. Vad är det för reaktioner vi ser? Kul och spektakulärt!
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TEceEHgaXoU

 89. Ryssarna startade mkt. tidigare än USA med att påverka jonosfären SURA anläggningen som ThomasP är övertygad om inte gör nånting annat än harmlös forskning är en förhållandevis gigantisk anläggning som funnits i över 40 år och inte precis svarar på frågor om sin verksamhet kan mycket väl ha använts för att åstadkomma  liknande effekter som kosmisk instrålning…om de gjorde eller gör det vet ingen..att de har kapacitet råder det inget tvivel om.

 90. Thomas P

  Pehr #87 Framförallt jämför jag med det forum vi alla skriver på. Det är i första hand här du skulle kunna påverka debatten, om du ville. IPCC lär inte bry sig mycket om vad du skriver här. Vill du påverka IPCC är det bara sätta igång och publicera dig vetenskapligt.

 91. IPCC skulle bry sig om vad hednngar skriver 🙂 ..det vore kul 

 92. Perfekt

  Thomas P #75
  Jag är tämligen säker på att jag inte har förutspått rekordutbredning avisen i arktis i vinter. Eftersom VoF-forumanser sig bäst betjänta av skribenter som följer dogmerna harjag fåt en längre tids ledighet därifrån ochkan därför inte använda sökfunktionen. Du kan kanske leta reda på det aktuella inlägget så att jag kan se med egna ögon om jag gjort något så dumt som att försöka förutspå isutbredningen i Arktis, förutom det ganska säkra motbudet till NeuraltNätverk.
  Jag har förmodligen skrivit att det är möjligt att vi får se en rekordutbredning av isen denna vinter, vilket det fortfarande är.

 93. Pehr Björnbom

  Thomas #90,
   
  Trevligt att du uppmuntrar mig att publicera! Tack för det!
   
  Om det i framtiden skulle bli någon publikation så skall jag inkludera dig i acknowledgement som en del av alla som är aktiva här på Stockholmsinitiativets blogg 🙂
   

 94. Pehr Björnbom

  Thomas #90,
   
  Angående jävssituationen vad det gäller Sir John Houghton så är detta naturligtvis inte en vetenskaplig fråga. Jävssituationen är en samhällsfråga och effekten av jävet är att det skapar osäkerhet om vilka slutsatser i den ifrågavarande rapporten från IPCC som är byggda på rena vetenskapliga argument och vilka slutsatser i rapporten som har påverkats av Houghtons särintressen.

 95. Slabadang

  JohJoh!
  Stor varning för wiki. Artikelförfattaren är mer intresserasd av DAF lastbilar och krukväxter och hur han kommit fram till sina grafer är höljt i stort dunkel. 🙂
  Jag tror vi ska vänta på att CERNresultaten publiceras och hur du än vrider och vänder på kopplingen mellan GCR och GMT så får du försöka hitta argument för hur korrelatioen kan vara så limmad som den är i Kirbys Svensmarks och Shavivs rekonstruktioner tusentals år tillbaka.

 96. Slabadang

  Perfekt och Thomas P!
   
  Jag gjorde dock den tabben förra året och förutspådde fyra år på raken med ökad isutbredning i Arktis. Om jag jobbade på SMHI skulle jag hävda att Antarktis visar att jag hade rätt men jag tycker det är mer rakt att erkänna att jag hade fel. 🙂
  jag kan ju också hävda att det är tre år kvar och att checken ligger i posten så jag kan få rätt i alla fall. 🙂

 97. Thomas P

  Perfekt #92 Jag hittar att du skrev ”Du ligger illa till, istillväxten i arktis är fn ”unprecedented”. Vad säger din modell om detta? Fortsätter den här trenden kommer vi att ha ett rekordstort reflekterande istäcke till vintern,” Så vill du slingra dig kan du ju hävda att du inte sa att det skulle bli rekord, bara extrapolerade om trenden (en mycket kortvarig sådan) skulle hålla i sig.
   
  Du skrev även ”Det förefaller sannolikt att vi kommer att få se ett globalt isrekord tll vintern.” vilket inte heller det verkar infrias.

 98. Slabadang #95
   
  Men denna graf är väl tämligen oomstridd (oavsett författaren)!?
  Menar du att temp och/eller antal solfläckar inte stämmer i grafen!?

 99. Lasse

  #97 Thomas-vi har ett kvarts år kvar av isläggning tills vi ser maximal isutbredning.
  Jag lovar i alla fall att denna säsongs isläggning kommer att bli rekordstor. (Dvs delta area min max)
  http://www.dmi.dk/dmi/index/hav/the_arctic/havisareal.htm

 100. Thomas P

  Lasse #99 ”Jag lovar i alla fall att denna säsongs isläggning kommer att bli rekordstor.”
   
  Det låter som en rätt säker förutsägelse.

 101. Lasse

  #100 Med ett rekord i isfri yta och en återgång till normala vinterförhållande nu så är det lätt att förespå detta. Ser man på 2008 års ismaximum efter förra min 2007 så kan det tom finnas ett samband. Fast klimat och väder är nog inget för vadslagning!
  I alla fall inte om man inte tror på solens påverkan (som i filmen ovan)

 102. Slabadang

  JohJoh! Pick and choose! Vilken metod/proxi skall användas ?:)
  En begränsning med tekniken att räkna solfläckar är att man historiskt sätt bla annat haft olika instrument med olika förmåga att upptäcka små fläckar. Dessutom så har man olika alternativt inte alls också beräknat ytan på sofläckarna så de sekundära proxina i form av  Beryllium 10 isotoper är nog bästa mätmetod, som påvisar förändringar i solaktiviteten även under Maunderminmum då inga solfläcker kunde skönjas genom teleskop. Tidsupplösningen (fördröjning) är också en osäkerhet.
  Shapiros rekonstruktion visar en 6ggr högre förändring av TSI än vad IPCC beräknat genom denna metod.
  ”For the reconstruction to the past this amplitude is scaled with proxies for solar activity. Two proxies are available for the reconstruction: Group sunspot number, which is available from the present to 1610 AD, and the solar modulation potential extending back to circa 7300 BC. The latter is a measure of the heliospheric shielding from cosmic rays derived from the analysis of cosmogenic isotope abundances in tree rings or ice
  cores, and is available with a time resolution of 2-3 solar cycles (Steinhilber et al. 2008). Although sunspot number dropped to zero for a long time during the Maunder minimum, the solar cycle was uninterrupted (Beer et al. 1998; Usoskin et al. 2001) and the modulation potential did not fall to zero. Hence, a reconstruction based solely on sunspot number may underestimate the solar activity during theMaunderminimum. Therefore in our reconstruction we used the solar modulation potential to calculate the long-term variations and sunspot number to superpose them with the 11-year cycle variations (see the Online Section 6.2).”
  Andra solaktivitets grafer:
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Solar_Activity_Proxies.png
   
  http://hockeyschtick.blogspot.se/2012/11/paper-finds-solar-activity-at-end-of.html
   
  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2011/05/shapiro_etal_fig2.png

 103. Thomas P

  Lasse #101 Visst är det lätt att förutsäga. Trenden för isminimum under sommaren har länge varit mycket större än den för vinterisen.

 104. Peter F

  Lasse #39
   
  http://www.youtube.com/user/climatescam
  Här finns det mesta med samma tema
   

 105. JanB
  För närmare ett sekel sedan skrev Svante Arrhenius i  Världarnas utveckling (Gebers 1917 s.117-118):”Då luften är rik på stoft, och även då den joniserats i hög grad av katodstrålar, äro förhållandena gynnsamma för molnbildning. Detta senare kan man exempelvis iakttaga vid norrsken, som så regelbundet efterföljas av karakteristiska molnbildningar, att Adam Paulsen med hjälp av dessa förmådde iakttaga norrsken mitt på ljusa dagen. En översikt av sammanhanget mellan de högre molnens – de så kallade fjädermolnens – frekvens i Köln och solfläckarnas antal under perioden mellan 1850 och 1900 gavs av Klein. Han visade att under denna tid, som omfattar över fyra solfläcksperioder, maxima av solfläckar falla under de år, då största antalet fjädermoln iakttagas. På samma sätt inträffa minima i de båda företeelserna samtidigt”

 106. Perfekt

  Thomas #97
  Perfekt skrev: ”Du ligger illa till, istillväxten i arktis är fn ”unprecedented”. Vad säger din modell om detta? Fortsätter den här trenden kommer vi att ha ett rekordstort reflekterande istäcke till vintern,”
  Den uppmärksamme läsaren ser här hur jag som ett humoristiskt grepp imiterar de AGW-troendes vanliga begrepp och argumentationsstil som svar på en naiv modell för prediktion av isutbredningen 2013.
  Om de trender som rådde då detta skrevs hade fortsatt hade vi fått se ett ismaximum denna vinter, men mina inlägg i tråden syftade till att påvisa hur meningslösa sådana resonemang vanligen är, inte att förutspå att detta skulle ske.
  Därmed inte sagt att det är omöjligt att vi får ett ismaximum, varken jag eller någon annan kan med säkerhet förutsäga detta.