Klart som korvspad att haven stiger

På COP15:s hemsida kan vi idag läsa att höjningen av havsnivån kan inte stoppas. Oavsett vad som händer med våra utsläpp kommer haven att fortsätta stiga. Om 300 år ligger havsnivån någonstans mellan 2 och 5 meter över nuvarande, säger bl.a. Stefan Rahmstorf från Potsdam Institute.
Det intressanta är att ingenstans i artikeln nämns att havsnivån för 20 000 år sedan var 120 m under den vi har idag. När den senaste istiden gick mot sitt slut började stora mängder snö och is att smälta. För ungefär 10 000 år sedan – när havsnivån hade höjt sig till 40 m under dagens – gjorde uppvärmningen det möjligt för människan att påbörja jordbruk i stor skala. Under de senaste 5 000 åren har havsnivåhöjningen gått långsammare – kurvan planar ut. Det finns visserligen de som hävdar att havet stigit fortare under de senaste decennierna, men detta är, såvitt jag vet, inte vetenskapligt belagt.
Alltså, varför lurar Stefan Rahmstorf människor?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingvar Leion

  Man kan gärna uppmärksamma att havsytan på svenska Västkusten, när inlandsisen dragit sig tillbaka dit, stod ungefär 120 m högre än nu vid den plats där Strömstad senare kom att ligga; motsvarande vid Göteborg var ca 90 m och vid Varberg ungefär 70 m. Under bronsåldern – varmt och behagligt klimat – var havsytan ungefär 15 över nuvarande nivå i göteborgsområdet.

 2. Sailor

  Hej Maggie,
  har du missat festen på Climate Audit – history in the making!

 3. Sailor: Nope, jag är fullt medveten om vad som händer där och det är möjligt att jag återkommer med ett inlägg om detta. Jag ville dock att Climate Audit skulle få äran. 😉

 4. Jan

  RE: Ingvar Leion
  Här kommer lösningen på Göteborgs problem. ”Flytta Göteborg till Skara-slätten”
  http://www.gt.se/nyheter/1.1452607/flytta-goteborg-till-skara-slatten

 5. Labbibia

  Vi som bebor den ö jag sitter och skriver ifrån just nu, hade haft det rätt jobbigt vid tiden för Kristi födelse. Då låg hela ön åtskilliga meter under vattenytan.
  Och den som påstår att vattnet stigit fortare de senaste decennierna pratar strunt. Med en dåres envishet (och ingående okulärbesiktning) så kan jag bestämt avfärda påståendet om accellererande havsnivåhöjning.
  Så enkelt är det faktiskt.

 6. Håkan S

  Vadå stiger? Finns det något speciellt datum, från vilket man kan mäta denna stigning? Vid den bit av havet där jag bor, har det inte stigit en millimeter sedan första världskriget – det bekräftas av både fotobevis och vittnesmål från minnesgoda personer. Det är väl med havet som med temperaturen – det finns alltid en period då det varit kallare/varmare/mer vatten/mindre vatten än just nu. Det är bara att välja. Men vad eventuella avvikelser över år, decennier eller sekler har med mänskligt producerade kodioxidutsläpp att göra, det har vi ännu inte sett några bevis för.

 7. Sailor

  Ja, SteveMcIntyre har ju redan ett Nobelpris, kanske dags för det andra nu. 🙂

 8. Håkan S: Men här uppe i norden har vi ju turen att ha legat nertyngda av all is, så idag höjer sig marken i stora delar av landet.

 9. Guy

  Det bör knappast ha undgått någon att Stefan Rahmstorf tillhör ”the Team”, d.v.s. att han regelbundet medverkar på RC (RealClimate) där han författar alster tillsammans med ”the usual suspects”. För de som ytterligare vill förkovra sig i hur han ser på sina meningsmotståndare rekommenderas http://www.pik-potsdam.de/~stefan/Publications/Other/rahmstorf_climate_sceptics_2004.pdf
  Svaret på den fråga du ställer till sist, Maggie, är – dessvärre nödgas man konstatera – inte särskilt svårt att förutsäga.

 10. Labbibia

  Maggie #8
  Men landhöjningen är väl tämligen konstant? Mao, om havsvattennivåns stigning skulle börja accellerera, så borde det ju märkas även här. Men icke.

 11. Labbibia: True. true. Som sagt, jag tror inte att accelerationen är vetenskapligt belagd. Eller har någon annan en annan uppgift/uppfattning?

 12. tty

  Även den rätt blygsamma landhöjningen i Östergötland håller tydligen väl undan för den förment accelererande havsnivån. Jag kan själv se att vattenlinjen sjunkit någon decimeter sedan jag var grabb.

 13. Inge

  Enligt de kurvor som publicerats har havsnivån stigit med ett par millimeter om året sedan flera årtionden men de senaste åren har det legat stilla, antagligen beroende på att havet inte värms upp längre.

 14. Guy

  Sailor#2
  Naturligtvis är din kommentar OT (off topic). Icke desto mindre har du alldeles rätt i din önskan.
  Hittills har av svenska bloggare endast Per Welander på sin blog http://www.moderna-myter.se/ kommenterat händelseförloppet. Det föreligger inga problem med att ge CA äran av det som sker, men däremot är det viktigt att det kommenteras av alla bloggare som har något intresse av den vetenskap som ligger till grund för alla påståenden om ”accelerande skeenden” antingen det rör sig om global temperatur, ökande havsytenivåer, minskande polarisar för att inte tala om orkanfrekvens, isbjörnspopulationer eller något annat katastrofscenario.
  Faktiskt är det inte mindre än en världsnyhet att mattan rycks undan under den kökkenmödding av spagettigrafer som ligger till yttersta grund för IPCC:s påstående eller kanske t.o.m. konstaterande att: ”Most of the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century is very likely due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations.” vilket har (very likely) har tydliggjorts som 90% chans (risk).
  Som man kan förvänta har kommentarerna till dessa nya rön förbigåtts med i stort sett total tystnad i MSM ( MainStreamMedia) för att inte tala om hos AGW-anhängare. Den enda kommentar jag hittills sett från AGW-håll är http://www.joabbess.com/2009/09/29/james-delingpole-is-most-definitely-misguided/ . Föga förvånande får vi från Jo Abbess höra det vanliga: Läs vetenskapen, lyssna på majoriteten av forskare et. c., et. c….
  Det verkar som om Jo Abbess inte har förstått vad detta faktiskt handlar om; vi studerar vetenskapen, vi försöker förstå den och vi skärskådar den. Resultatet av dessa ansträngningar visar nu att denna ”vetenskap” är byggd på lösan sand av samarbetande forskare som med en viss dagordning som gemensam nämnare presenterar resultat som vid närmare besiktning inte har något med seriös forskning att göra utan mera utgör ett politiskt ställningstagande.
  Oaktat din sympatiska omtanke om CA är det nu dags att kommentera detta skeende som – såsom jag förstår det – är det viktigaste som har hänt på lång tid vad gäller AGW-vetenskap och AGW-propaganda. Faktum är att McIntyres första avslöjande rörande ”the Hockeystick graph” förbleknar i jämförelse med detta.
  Det är nämligen inte bara en studie som blir ifrågasatt utan 10-tals.
  Jag lär återkomma i detta ärende.

 15. Ingvar Leion

  Jag nämnde tidigare att när inlandsisen under ”reträtt” stod vid västkusten så låg havsytan vid Strömstad ca 120 m högre än nu, vid Göteborg ca 90 m och vid Varberg ca 70 m högre. Detta var beroende av den norska fjällkedjans stora tyngd, som verkade mer  vid Strömstad än vid Varberg. Efter hand som isen drog sig tillbaka höjde sig landet och havsytan sjönk således så att säga nedåt. Omkring  7000 f Kr hade landet höjt sig så att havsytan låg ca  18 m högre än nu. Därefter tog smältvattenmassorna över och vi fick en landsänkning, och omkring 5000 f Kr låg havet vid västkusten på 25-metersnivån. Sedan dess har landhöjningen tagit överanden och till dags dato nått nuvarande nivå.

 16. Ingvar Leion

  Skall kanske tillägga att medan vi har en landhöjning i norra Sverige så pågår en landsänkning i sydligaste Skåne. Landet ”tippar” således.

 17. Jag tror de människor som bebodde det som är nuvarande Persiska Viken och de i nuvarande Svarta Havet för ca 8000-10000 år sen skulle vara jätteglada över den lilla havsnivåhöjning vi upplever nu. När havet vällde in över deras åkrar samtidigt som häftiga hällregn piskade klippor och plan mark var det nog inte så kul att vara vare sej jägare, herde eller bonde.

 18. Ingvar Leion

  Skall kanske göra ytterligare ett tillägg: Människan i vårt område har med all sannolikhet aldrig aldrig upplevt något klimathot. Hon har anpassat sig efter förändringarna. När inlandsisen lämnat västkusten, med dess i förhållande till idag höga nivå på havsytan, hade vi renjägare som följde i den vikande isens spår och efterhand jägare, samlare och fiskare på västkusten, som omöjligen kan ha varit störda av den tidens nivå påhavsytan. Under stenålderns senare del, ca 5000 – 3000 f  Kr hade befolkningen ”sällskap” med kärrsköldpadda och pelikan. Under bronsåldern, som nämnts med havsnivån ca 15 högre än i dag, var klimatet varmare än nu och säkerligen behagligt för den tidens människor. Så vad är det för fel på ett klimat som skulle kunna återgå till bronsålderns förhållanden? (Å andra sidan talar all statistik för att vi har en ny istid att vänta. . .)

 19. Olaus Petri

  En heter Rhamstorftig och en heter Abcess. Sicken duo… 😉

 20. Tege Tornvall

  Flytväst och gummianka anbefalles!

 21. När forskarna började mäta havsytenivåer från satellit, var trenden till att börja med lite högre än vad tidigare beräkningar från vattenståndsmätare i kuststäder hade visat. Det är väl antagligen därifrån myten om accelererande havsytehöjning kommer. Det är bara det att satellitmätningarna visar ett trendbrott för några år sedan och nu är det tillbaka på ungefär 0,2 cm/år, samma som gällde innan satelliterna sändes upp.

 22. GunnarE

  Hur kan man tala om generella havsnivåhöjningar på detta sätt när geologiska förändringar av jordens form rimligtvis måste inverka så mkt mer. Stora havsbottenområden som höjs och sänks, ibland plötsligt och annars sakta och ständigt rörligt.