Kaos, tipping points och turbulens – allmängiltiga fenomen inom många fält

Senaste veckorna har noterats ett plötsligt uppdykande av tidigare tabubelagd medial information, efter det att en viss typ av händelser inte längre kunde förtigas och mörkas. Man ser nu till och med erkännanden att politiska skäl legat bakom tidigare tystnad och desinformation. Och på individnivå spelar givetvis också in en rädsla att förlora journalistjobbet om man inte följer åsiktskorridoren. Beklämmande att det ska vara på det sättet, men så är verkligheten.

Jag undrar dock hur det skulle ha sett ut utan Internet, och den alternativa och kompletterande information man där lätt kan ta till sig. SVT och dagsmedia hade säkert varit än mer Nordkoreanska eller DDR-aktiga i sin framtoning, och allmänheten hade hållits i närmast totalt informationsmörker.

stmp

Journalisterna söker nu ångestyllt rädda sin egen prestige och trovärdighet, genom att skylla på annat och svära sig själva fria med allehanda krystade argument. Men otvivelaktigt har händelserna fått allt fler att inse att våra dagsmedia alltför ofta saknar all trovärdighet och balans, och en lycklig biverkan har varit att bredare diskussioner har öppnats om tidigare helt tabubelagda närliggande problemkomplex.

”Klimatfrågan” är ju en direkt parallell, man när ska dess ”tipping point” i media komma i Sverige? Det var evigheter (ca 5-6 år) sedan någon ifrågasättande information kunde framföras i TV, Radio eller våra större dagstidningar (lokaltidningarna har förblivit förvånansvärt öppna). Ett tillfälligt undantag var ett inlägg i Expressen, när de för 2 år sedan hade en tillfällig ”drive” att släppa in ”alternativa debattinlägg” http://www.expressen.se/debatt/expressen-ga-inte-pa-klimatbluffen/

Själv tror jag dock att inkörsporten till ett raserande av åsiktskorridoren här inte går via atmosfärsfysik och rå vetenskap. Sådant kan bara nå en liten del av befolkningen – resten är 97%-indoktrinerade och tar oftast inte till sig någonting.  Normalt har man ju aldrig ens hört talas om begrepp som ”klimatkänslighet” eller ”uppvärmningspaus” och tror att koldioxid är en vit förorening som spys ut ur höga skorstenar. Istället för att resonera om sina fordons bränsleförbrukning (liter per mil) har man också via media indoktrinerats att tala om deras ”koldioxidutsläpp” (i gram per kilometer). Att det finns ett närmast 1:1-förhållande här har man troligen ingen aning om.

Snarare finns en öppning till problemkomplexet via en konsekvensbelysning av ”klimatpolitikens följder”, vilken sedan kan spilla över i en övergripande baksmälla på flera plan.

Den mest uppenbara konsekvensen ligger för Sveriges del i ”energiförsörjningsfrågan”. Om fler också fattar att det egentligen gäller ”effektförsörjningsfrågan” och inser skillnaden mellan dessa två har man kommit två steg på vägen. Diagram av den typ som Lena visade häromdagen borde vara tänkvärda för envar – dessa är från den 18.2, kl 12:55, så det var vid perioden rätt kallt.

elstat

Det borde vara ganska självklart att de ”klimaträddarmotiverade” subventionerna till vindkraftsatsningar och en fortsatt utbyggnad av intermittenta energikällor är komplett huvudlösa, som också KVA’s energiutskott uttryckte det i något mildare ordalag våren 2012. Norge klarar sig ganska utmärkt med sin vattenkraft, men Sverige är beroende av en stabil basförsörjning via kärnkraft.

windy

Vid köldknäpparna nyss hade vid några tidpunkter bortåt 40% av Sveriges el behövt importeras om inte nämnda kärnkraftsbasförsörjning fanns – jaha, varifrån då?

Från vännerna på klimatsans fick jag häromveckan följande diagram för elanvändningen i Europa 2015.

Schuster-160106-EU-Tot-2015

Detta borde väl, om något, också kunna bita på den mest troende Miljöpartist eller Södermalms-Centerväljare? Eller???

Medan jag höll på att skriva detta inlägg kom ett välgörande inlägg i saken från SD-håll – om ändå politikerna i sjuklövern kunde sluta leka sandlåda och istället ta till sig den råa verkligheten? Den är verkligen rå, och energisituationen i landet kan snart bli katastrofal.

fors

Kanske uppvaknandet kommer först när det börjar svida ordentligt direkt i den egna plånboken, eller när samhällets funktioner slås ut?

Och om man sedan går ett steg längre och associerar till ”klimatåtgärder” och allt annat tomt prat, kanske man trots allt har en öppning av typ Kejsarens Nya Kläder. Kanske då breda lager ändå är mogna att inse att inga klimatförändringar i verklig mening skett i landet det senaste seklet.

Enligt tillgänglig statistik från SMHI har ju exempelvis den naturliga årsmedletemperaturens variation i landet varit ca 4 grader – och vem kan komma ihåg några ”extrema” år? Räck upp en hand… speciellt ni som ältar tiondels grader i samband med propaganda om ”det varmaste året” och liknande.

fof

(Figuren är från en artikel i Forskning och Framsteg i början av 2000-talet, skriven av den lysande, allför tidigt bortgånga vetenskapsjournalisten Ann-Kristin Wentzel. Vi har visat den här tidigare i liknande sammanhang https://www.klimatupplysningen.se/2014/05/05/att-se-det-man-vill-se/ . Letar man vidare på SMHI’s webbsidor kan man också hitta statistik över vindmönster och nederbörd – och där ser man inga urskiljbara trender det senaste seklet – vi har visat informationen här tidigiare på KU).

Ja, när ska ”klimatfrågans” tipping point komma? Den som visste. Mekanismerna är, liksom klimatet självt, kaoslika. Men sanningen vinner till slut – i alla fall i ett normalt samhälle – vi får hoppas vi får behålla ett med självläkande förmåga.

Det finns en bok som bör nämnas i sammanhanget, och som diskuterats här tidigare – ”Critical Mass – how one thing leads to another”, av Philip Ball (2003, 644 sidor). Den är lysande läsvärd, speciellt för dem som funderat över sakers sammanhang och variationer – i det dagliga livet, eller inom vetenskapliga observationer i de mest skiftande områden). Se exempelvis https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_Mass_(book) eller här http://www.amazon.co.uk/Critical-Mass-Thing-Leads-Another/dp/0099457865 – mycket välanvända 10 pund för paperback-upplagan.

Vissa relaterade naturlagar och samband har stor betydelse även åsikts- och opinionsbildning (sök på spread minority opinion på Google – där finns åtskillig vetenskap och studier inom området)

Klimatbubblan kommer förr eller senare att spricka – det ska dock bli speciellt intressant att notera journalisters och politikers reaktioner och bortförklaringar. Löfven’s analys om att vi nu har en ”ny verklighet” var mycket lovande ekvilibristisk – undrar vad som komma skall? Jag som trodde verkligheten alltid var densamma? Eller lever han i en annan värld, på något sätt?

lof

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bertil

  Har släkt som jobbar på den statliga radion. Det är mycket som förfäktas av vad vår verklighet visar. Allt hänvisas till att man faktiskt på radion levererar en ovinklad och objektiv verklighet. Så det så. Så då slutar man äta kött i klimatets namn, och tycker att de som bor på landet kan ta bussen i stället. Att det inte finns någon buss att ta, det låtsas man inte om. Inget får rubba världsbilden, vi har ju både buss, ström och jobb i Stockholm! Givetvis så förfäktas också licenshanteringen av radio och tv som ”det fungerar bra”.
  Jo, om man har rätt åsikter så…

 2. Göran Fredriksson

  Eftersom regeringen har ersatts med en reagering styrs Löfven & co enbart av feedback. En reagering agerar enbart på det som redan har hänt då förmågan brister i att kunna räkna ut vad de egna besluten och andra förändringar i samhället kommer att leda till. Den nuvarande reageringen är klart sämre än femteklassare.

 3. Peter Stilbs

  Utmärkt ”nyord”, Göran #2! Reagering – precis vad det är – tack!

 4. Christer Löfström

  Peter Stilbs. Jag har inte kollat svensk / EU energisituation på länge, så vad som är aktuellt i dag i vindkraft vs kärnkraft vet jag inte. Allt mitt fokus ligger på Afrika.

  ”More power, sustainably priced, as the consumer prefers to have first lights, and then lights that stay on… even if the consequence is that the African night sky becomes a little bit dimmer in future!” (Läs. Det är ok med kol)

  http://blogs.ft.com/beyond-brics/2015/12/22/african-power-first-turn-the-lights-on-then-keep-them-on/

  Du länkar till KVA artikel. Minns då Svenska Kraftnäts tillrättavisning av KVA 2013
  Vad säger Odenberg och svenska kraftnät i dag?

  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article3789986.ece

 5. Lasse

  Förvillarradions vetenskapsredaktion hade idag en trailer om P1 Programmet Klotets innehåll:
  Solcellsinnehavare skall nu via nätet(dator) kunna dela ut överskottselen till andra solcellsinnehavare.
  Dvs lyser solen så det blir överskott i din anläggning kan den anläggning som finns på molnigare platser i landet få del av elen. Smart delningsekonomi 😉

 6. Olav Gjelten

  I många år har jag trott att den alltmer obefintliga snöröjningen om vintrarna har berott på att kommunerna vill spara pengar och därför snålar in på snöröjningspersonal.
  En person jag pratade med i förrgår fick mig ur den villfarelsen. Den mångåriga propagandan som östs över oss har fått till följd att kommunerna helt enkelt låtit bli att köpa in nödvändigt antal snöplogar och annat för snöröjningen. Sådana investeringar skulle ju vara onödiga då snö och kyla endast skulle höra det förflutna till. Därför resulterar även små snöfall nu för tiden i rena snökaos. Annat var det innan klimathotarna fick makten i samhället.

 7. LBt

  Globala åtgärder för att begränsa de globala utsläppen är självklart motiverade med utgångspunkt från hur den globala utvecklingen ser ut. Vi vet ju helt enkelt inte vilka konsekvenser våra utsläpp kan få för mänskligheten i ett perspektiv som sträcker sig bortom vår egen tillvaro men världens länder har ju också beslutat att göra vad de kan, var och en inom ramen för vad man förmår.

  Sverige skall naturligtvis göra sitt och då inom ramen för vår förmåga. Dvs på bästa och effektivaste sätt verka för att begränsa världens utsläpp. Det kan vara lätt att då fångas av tanken att detta betyder att begränsa Sveriges egna utsläpp men det gör det verkligen inte.

  Sverige är ett av de länder i världen där riktade åtgärder mot egna utsläpp kan vara bland de mest ineffektivaste man kan åstadkomma, våra utsläpp är redan extremt låga, riktade insatser mot omvärldens utsläpp blir alltid effektivare. Men alla åtgärder måste också rymmas inom vår egen tillväxt och utveckling, vi kan inte bara skänka bort våra möjligheter.

  Att avveckla vår kärnkraft förefaller då vara katastrofalt ogenomtänkt. Vi avvecklar en ren exportprodukt och drar på oss smutsig import. Vi ger vår energiberoende industri bekymmer med sin långsiktiga planering, arbetstillfällen försvinner, ren produktion byts ut mot smutsig. Det finns dessutom avsevärda nationella säkerhetsaspekter att oroas för om vi gör oss energiberoende av vår omvärld.

  Kärnkraft, energieffektivisering även som exportprodukt samt kunskaps- och åtgärdsbidrag är områden där Sverige bäst bidrar för att begränsa världens utsläpp.

 8. Ann L-H

  LBt, ditt ständiga tjat om att minska de globala utsläppen blir bara mer och mer korkade ju längre tiden går och ju längre ut över klotet man vågar kika. Hur tänker du se till att Kina, Indien och de övriga tillväxtländerna, som nu är på gång i Sydostasien ska kunna hejdas i sin utveckling? Kina och Indien har ju mer eller mindre ”lovat” att både dubbla och tredubbla sin förbrukning av kol, olja och gas under de närmaste decennierna och de övriga är efter hack i häl. Och i takt med utvecklingen sjunker födelsetalen.
  Idag när vi med bestörtning fått veta att Bob Carter hastigt avlidit i hjärtinfarkt kan hans slutorden i hans sannolikt blivande klassiker vara värda att begrunda:
  Boken Climate: The Counter Consenus avslutas med att han återger en tänkvärd episod. Ett av barnbarnen frågar om The Global Warming Scare är en konspiration och efter svaret kommer följdfrågan om vad Mummy då ska ge sin årliga donation till. Svaret från Grandpa, ”…till att lyfta de fattiga. Den enda säkra vägen för att skydda Jorden är att lyfta de fattiga ur sin fattigdom och hjälpa dem att skapa sin egen välfärd”.
  Tänker du som UNFCCC att u-länderna under FN-tvång ska berövas tillgång till den enda kända möjliga energikällan, som nu tillväxtländerna sätter sin tillit till? Eller ska de fattigaste av fattiga också få möjlighet att fritt skapa sin egen välfärd – och kanske därmed ”Rädda Jorden”?

 9. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  LBt #7
  ”åtgärder för att begränsa de globala utsläppen är självklart motiverade … Vi vet ju helt enkelt inte vilka konsekvenser våra utsläpp kan få”
  Vi ser inte vägen framför oss, därför skall vi svänga kraftigt till vänster.

 10. LBt

  dolf #9
  Situationen kompliceras av att vi som inte sitter i bilen är de som kontrollerar broms och ratt så vårt val blir viktigt för dem.

  Jag liksom världens länder föredrar bromsen.

 11. Ann lh

  LBt, ”Världens länder” föredrar bromsen, ja om man bortser från u-länderna, tillväxtländerna och den klimatvetenskapliga upplysta befolkningen i de gamla i-länderna.
  LBt, en liten rekommendation. 7 minuter som skulle kunna förändra din världsbild i tid och rum. Gå in på Heartlandinst. hemsida och knappa dej fram till vetenskapens dag under Parismötet. Bob Carter inleder där med just sju minuter. Allt han säger är guld värt, men för att belysa dina kommentarer säger grafen där han visar de globala antropogena koldioxidutsläppen bakåt i tiden, nu och i den närmaste framtiden allt.
  Världens länder …. Du påminner mest om mannen som ville köpa en jordglob, men bara en med endast Dalarna på, det räckte för honom.

 12. LBt

  Ann L-H #8,
  om det är något land som verkligen känner att det blir mer och mer angeläget att begränsa utsläppen så fort som möjligt så är det sannolikt Kina.

  Du kanske har missat att alla världens länder kommit överens om att var för sig göra vad man förmår i detta avseende, både på egen hand och om man kan genom att hjälpa andra. Ett stort åtagande naturligtvis som kommer att ta tid, vårt fossila beroende är en gigantisk klump där utvecklingsländerna måste få den tid som deras omställning kräver.

  Det är bra att denna fråga är avgjord och att alla (100%) är överens om samma riktning.

 13. Jag minns hur finansminister Gunnar Sträng i början av 60-talet satt i TV med en pekpinne i handen och visade i olika tabeller hur svårt oljeimporten belastade Sveriges bytesbalans. Därefter kom statsminister Erlander in och förklarade att det var verkligen inte lyckat att vara så beroende av araberna. Därför skulle vi i Sverige bygga ut atomkraften. Det skulle, förutom att förbättra bytesbalansen, även gynna svensk industri. Dessutom hade vi gott om uran i Sverige.
  På den tiden användes ca 1/3 av oljan till transporter, 1/3 till uppvärmning, och 1/3 i industrin för kraftproduktion och uppvärmning. Det var de två senare tredjedelarna som man siktade in sig på.
  Tänk om den utvecklingsoptimism som präglade dessa herrar hade fått blomma ut. Kanske hade vi då idag använt kärnkraft också för tillverkning av syntetiska motorbränslen och varit helt oberoende av de oljeproducerande länderna.

 14. LBt

  Ann L-H,
  bromsa, mjukt och försiktigt, det är alla överens om. Så som man bör göra nu på vintern.

  Min världsbild innehåller inga vilda fantasier om någon global regering som skall förslava mänskligheten. Hur har du för övrigt tänkt dig att Kina, Ryssland och USA skulle enas runt något dylikt?

 15. Lasse

  #14 LBt
  Bromsa försiktigt är ett gott råd.
  Ett annat att inte ge sig ut.
  Kommer just hem efter att utnyttjat kung Bores förmåga att bygga broar över vatten. Härligt !
  Men helt utan annan mening än att känna att man kan och att det går. Med kunskapen om att det kan gå fel så är detta ett risktagande som görs med övervägande av risker och belöning. Som så mycket annat i livet. När vi får välja så tar vi risker för att få nyttor som är svåra att motivera.
  Avvägandet mellan risk och belöning är svår.
  Men med mer kunskap så kan vi även i fortsättningen minimera risken.
  Att avstå är inte enda vägen fram!

 16. Christopher E

  LBt,

  Jaha, du verkar anse dig insatt i vad som beslutades i Paris, i åsiktsgemenskap med dig anser du tydligen också. Svara då vänligen på följande för oss mindre vetande:

  1. Hur många Gigaton mindre utsläpp klubbade de?
  2. Inom vilken tidsram?
  3. Vem övervakar att detta följs och har makt att utdela sanktioner?
  4. Vilka är sanktionerna mot de länder som inte sänker utsläppen enligt 1 &2?
  5. Hur definierar de det beryktade 1,5-gradersmålet (delfråga a-c):
  5a. 1,5 grader sedan vilken tidpunkt?
  5b. Inklusive eller exklusive naturlig komponent?
  5c. Enligt vilken rekonstruktion av global medeltemperatur?

  Och till sist… en liten skoluppgift för femteklassare:

  6. Anta att ett land har en uttalat klimathotsskeptisk inställning och inga ambitioner att minska utsläppen. Vilken skulle den realpolitiska fördelen vara att inte skriva under avtalets sluttext i Paris. Motivera med egna ord.

 17. Gustav

  LBt, #12:
  ”Det är bra att denna fråga är avgjord och att alla (100%) är överens om samma riktning.”

  Asså på fullaste allvar denna kommentar gör mig rädd in i märgen. Hade jag på något sätt anat en tendens till ironi från din sida hade det inte varit lika illa. Tror du på fullaste allvar att länderna är överens om en riktning i klimatfrågan?

  Jag har ibland haft svårt att acceptera de totalitära rörelserna genom mänsklighetens historia. Hur kunde så många gå med i nazism/kommunism/fascism? Det måste ju ändå vara svårt att hjärntvätta så stora befolkningsgrupper? När jag läser vad du skriver LBt så förstår jag att det inte är konstigt alls. Du har få konkurrenter, möjligtvis är Gunnar Kjelldahl snäppet värre.

 18. sibbe

  På tal om CO2-bromsen: den är väl så som det bör, datorstyrt med styrprogram av VW!
  Används av de som låtsas vilja göra bot för växthusteorins påstådda effekter. Och används av de flesta staterna i världen, inklusive de som är norr om Alperna och norr om Rio Grande…

 19. Ann lh

  LBt, när du skriver i # 12 att man i Kina anser att ”utsläppen” måste begränsas så är det sant när det gäller NOx och SOx gaserna, partiklar mm men att de jobbar för någonslags koldioxidbegränsning det får du allt visa var du har fått det ifrån.
  Sedan får jag nästan frossa bara vid ordet ”omställningen”. I klimat- och FNsammanhang betyder det Den Stora Transformationen om du möjligen hört talas om FN folkets yttersta mål.
  Och det du kallar för bromsen för tillväxt- och utvecklingsländerna, det ligger många många decennier framöver. Nu är det gasen i botten som gäller för dem som kan gasa.

 20. PelleB

  13
  1974 uppmanades regeringen att skicka ”motorprinsen” (Prins Bertil) till Nigeria för att göra avtal vid sidan om oljebolagen för att landet skulle få olja. Enligt den tidens beräkningar skulle Sveriges import av olja öka med 5% årligen.
  Hur blev det? Den har minskat med ca 50% sedan dess.

  Så mycket för framtidsprognoser.

  PS: Prinsen åkte aldrig och några dagar innan bensinransoneringen skulle börja slängde vi kupongerna.
  Kommer inte ihåg om Miljöpartiet redan var i gång med Gahrton som ledstjärna.

 21. LBt

  Märkligt, de som kallar sig skeptiker verkar mer upprörda nu än någonsin när all världens länder enats om att inte tillsätta en världsregering, inte besluta om bindande/tvingande avtal , inte driva världen in i ekonomisk kaos utan blott verka för att var och en på frivillig grund gör vad de kan för att begränsa sina utsäpp eller hjälpa andra med detta och där målet är att undvika 2-gradersgränsen med god marginal ner mot 1,5 C.

  Kan det vara så att de inte tror det räcker för att vi skall kunna undvika 2-gradersgränsen och riskera mänsklighetens framtid?

  Risken finns men Paris-mötet beslöt också att man återkommande i 5-årsintervall skall följa upp vad som sker och hur kunskapsläget förändras så att åtgärdskorrigeringar blir möjliga. Uymärkt arbete av berörda FN-organ, balanserat, rimligt och genomtänkt.

  De som ropar på en världsregering, tvingade och bindande åtaganden, sanktioner o dyl ropar förgäves men visst känns det märkligt att de ropar.

 22. Christopher E

  #21 LBt

  Om jag talar för mig själv är jag inte upprörd över resultatet i Paris, det är givetvis bra för världens tillväxt att kunna fortsätta med fossilt bränsle utan minskningar och sanktioner. Ännu ett ur alarmistperspektiv misslyckat avtal är ju det näst bästa jämfört med idealet att lägga ner hela farsen och spara pengar till bättre saker än drinkar och lyxhotelll åt klimatgräddan. De skandaler som nu i Sverige tvingar fackordförande och politiker till avgång och rättsprocesser är säkert inget mot privilegiekulturen i klimatkonkarongen.

  Nyfikenheten är snarare varför du låtsas vara så nöjd. Du har ju gett intryck av att vara för utsläppsminskningar och att tillväxt och utveckling bromsas in. Det gick ju inte din väg.

  Vilka ”åtgärdskorrigeringar” tänker du dig om 5 år om utsläppen fortsätter som vanligt, eller ökar. Ska de skriva på ett papper med ett ett-komma-tre-graersmål nästa gång i en heroisk insats? Eller tänker du dig då bindande mål, vilket kräver en överstatlig sanktionsmyndighet, en tanke du nu hånar?

  Hur som helst borde du som Parisavtalets självutnämnda hejaklack lätt kunna svara på frågorna i #16. Men jag förstår om du tycker att det är tryggare att flumma och undvika det konkreta.

 23. Ann lh

  LBt, har du hört talas om de små stegens revolution? FNs mål är och förblir detsamma sedan decennier. De satsade högt inför Paris, de visste att det var dödfött, de fick en överenskommelse till intet lagligt förpliktande. Nu försöker de istället med moraliskt tvång vilket endast går hem här i några naiva EU-länder med Sverige som ett av de ledande, frivilliga att offra sig på energianorexin altare, alltmedan Kina et. al skrattar hela vägen till sin egen världsbank.
  Flertalet av ledarna på jorden försöker värna om det land de är satta att för en tid förvalta. Här lever vår trainee regering i det blå och kan luras till vad som helst bara de fås att tro att de är föregångare i godhet.
  Och, FN laddar om med nya frestelser om att gå före i godhet inför 2023. Betet kommer att agnas under de dryga fem åren till dess.

 24. Bert Nilsson

  Det hade varit kul om vattenkraftens bidrag till elförsörjningen varit med i diagrammet.

 25. LBt

  ”Du har ju gett intryck av att vara för utsläppsminskningar och att tillväxt och utveckling bromsas in”

  Om det är något merparten här tycker de fått höra till leda från mig är det ”medvetna utsläppsbegränsningar inom ramen för vad fortsatt tillväxt och utveckling tillåter”. Tänk att de egna argumenten är så fattiga att man alltid måste skruva motpartens för att ge dem utrymme. Sorgligt.

  Men visst landade Paris-mötet i ”medvetna utsläppsbegränsningar inom ramen för vad fortsatt tillväxt och utveckling tillåter”. Dessutom till dess kunskapsläget förändras och med skärpningen av 2 grader till ner mot 1,5.

  Ett mycket viktigt första steg, litet men vad som var möjligt. Det räcker emellertid inte för 1,5 och troligen inte heller för 2 C så fler steg kommer att bli nödvändiga. Rossi kanske hjälper oss, låt oss hoppas det.

  Att sedan Sverige intagit ett naivt förhållande till hur Sverige skall hantera sin roll håller jag med om det framgår av #7 ovan. Man får de politiker man förtjänar dvs väljer. Vad Sverige gör eller inte gör påverkar emellertid inte det globala skeendet.

 26. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Lustigt hur de tillkännager på nyheterna att enligt amerikanska [NASA eller någon sådan myndighet] så var 2015 det varmaste året hittills, med speciell betoning på at 2015 hade en högre medeltemperatur än hela förra århundradet. Man får ju helt klart för sig att medeltemperaturen ackumuleras och det är mycket hemskare om en temperatur är högre än 100 års medeltemperatur än det skulle vara om det handlade om 10 års medeltemperatur.
  Påminner mig om när Aschberg med sorgset allvar för några år sedan förmedlade den hemska nyheten att hela 20% av de hemlösa var kvinnor.

 27. Sigge

  #13 Lars Holmdahl
  #20 PelleB

  Sedan början på 70-talet har oljeimporten minskat med 60% samtidigt som befolkningen ökat med 20%.
  Kärnkraft har ersatt ungefär 1/3-del, biobränslen med hälften av minskningen och resten består av lite olika saker som sopförbränning, vindkraft, naturgas, solenergi m m. Energibesparingar och -effektiviseringar har gjort att totala energiförbrukningen inte ökat trots befolkningsökningen.

  Räknar man per capita så var energianvändningen 55 MWh/person i början på 70-talet och 42 av dessa var olja. Idag så är energianvändningen 45 MWh/person och 14 av dessa är olja.

 28. Ingemar Nordin

  dolf #26,

  Public service + TV 4 körsbärsplockar sina källor och väljer det opålitliga NOAA istället för de två satellitmätningarna vilka också stämmer bättre med ballongdata. Det hade varit enkelt för dem att även nämna satellitmätningarna – om de nu vore intresserade av en objektiv och neutral rapportering. Men det är de som sagt inte.

  Finns det något som vi kan lita på i gammelmedia?

 29. Sigge

  #26 dolf

  Här har Du lite underlag för det som sades på TV
  http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201513

 30. ThomasJ

  Apropos desinformations-/hjernevask-kanalernas ’rekordvärme’:

  ”This data is not in dispute and is not subject to any NOAA adjustments. Claims that 2015 was a hot year in the US are simply fraudulent.” Länk:

  https://stevengoddard.wordpress.com/2016/01/21/2015-was-one-of-the-least-hot-years-on-record-in-the-us/

  Mvh/TJ

 31. ThomasJ

  Charlatanen/vetephaenskaparen, tillika chefen för GISS’ – Gavin Schmidts – brallor dras ner, igen och igen och igen. Desinformationskanalerna i Sverige har inte lärt sig att upptäcka de(n) nakna rumpan(-orna)… Länk:

  https://stevengoddard.wordpress.com/2016/01/20/no-pause-in-nasa-climate-science-corruption/

  Mvh/TJ

 32. Ulf L

  LBt
  När man tänker efter det så är det självklart att du jublar över Parisavtalet. Deras till inte förpliktigande utfästelser ligger ju helt i linje med din ”medvetna utsläppsbegränsningar inom ramen för vad fortsatt tillväxt och utveckling tillåter”. Klart att du känner en känsla av triumf, det måste kännas som om de äntligen lyssnade på dig.
  Men om världen kunde styras med utfästelser om framtida åtgärder som ingen kommer att kontrollera verkligen sker så skulle vi leva i ett paradis på jorden. Jag har elever i nian som tror att världen fungerar så, typ ”om bara alla är snälla mot varandra”, men praktiskt taget alla i gymnasiet har släppt den naiva tanken. Men inte du.
  Parisavtalet är en kapitulation inför verkligheten och betyder egentligen ”business as usual”. Det är väl bra ur min synvinkel men det som stör mig är hyckleriet. Att politikerna bestämmer en sak vars konsekvenser de är fullt medvetna om men går ut i media och säger något helt annat.

 33. Christopher E

  #25 LBt

  Det sorgliga är väl snarast att du inte står för vad du säger. Du skriver omväxlande att du vill hålla minskningarna inom vad som ”tillåts” eller vad som ”tåls”. I båda ordvalen framgår att det finns en gräns där påverkan på tillväxt och utveckling blir oacceptabelt hög. Vilken påverkan kan det vara frågan om? Vad händer när man närmar sig gränsen? Givetvis inbromsning. All klimatpolitik vi sett hittills innebär dyrare energi eller höjt skatteuttag för att subventionera ineffektiv energi, dvs minskad köpkraft och bromsad ekonomi. Genom att hoppas på Rossis hemliga burkar med ordvalet ”billig” och ”oändlig” (!!) energi bekräftar du själv att du förstår värdet av lågt pris för tillväxt och utveckling. Så gnäll inte över att man tydligt anger din ideologi i en debatt.

  ”Men visst landade Paris-mötet i ’medvetna utsläppsbegränsningar inom ramen för vad fortsatt tillväxt och utveckling tillåter'”

  Nej. Vilka utsläppsbegränsningar? Har du en siffra? Den snällaste tolkningen för att frasen ska vara sann är att inga minskningar tillåts.

  ”Dessutom till dess kunskapsläget förändras och med skärpningen av 2 grader till ner mot 1,5.[…] Det räcker emellertid inte för 1,5 och troligen inte heller för 2 C så fler steg kommer att bli nödvändiga.”

  Hur kan du avgöra det när du varken vet en siffra på utsläppsminskning eller hur gradsiffran definieras? Det vill säga om vi ens låtsas att vetenskapen har en formel som översätter utsläpp till temperatur, vilket inte är fallet. Det är ju bara tomt prat utan ett spår av teknisk/vetenskaplig förankring.

  Svara på vilka ”fler steg” du menar blir nödvändiga. De som skadar tillväxt och utveckling mer än dessa ”tål”? Överstatlig sanktionsmyndighet? Fler tomma löften utan kontroll?

  Och lämna flumretoriken nu och våga svara på frågorna i #16.

 34. Christopher E

  Breaking news!

  Jag har skrivit på ett nyårsavtal med mig själv att hålla eventuell viktökning nere.

  Avtalet innebär en kraftig skärpning av förra årets avtal. Istället för hålla viktökningen inom 2 kg ska den nu hållas inom 1,5 kg! Det är dock inte definierat utifrån vilken tidpunkt eller enligt vilken kalibrering på vågen det ska mätas. Ej heller om vikten av morgonrocken ska inkluderas eller inte.

  All minskad viktökningstakt ska också ske inom ramen för vad aptit och lust till motion tillåter.

  Ingen redovisningsbar kontroll av födointag eller motion kommer att ske, och det finns inga möjligheter att styra mig i det avseendet. Ej heller finns någon påföljd om målet inte uppfylls.

  Om mitt födointag/vikt ändå ökar räknas jag ändå som vinnare om jag som moralisk förebild (men ej nödvändigtvis förebild i handling) inspirerat någon annan att äta mindre, vilket ej heller behövas bekräftas.

  Omvärlden hyllar mig för detta kraftfulla genombrott till avtal!

  Familjens invändning att detta avtal bara innebär ”business as usual” innebär förstås enbart att de är oansvariga förnekare. Det förstår till och med en femteklassare.

  😉

 35. LBt

  Märkligt är det, man ropar på världsregering, bindande/tvingande, sanktioner, övervakning… Hela kittet. Varför? Har någon snott glassen? Försvann grunden för hela deras argumentation?

  Att sedan det de ropar efter saknar logisk grund, är en helt omöjlig tanke kan säkert tom en 5:te klassare inse. Skulle man tex tvinga en suverän stat till att göra något som landets ledning menar kan skada landet ekonomi, något som i första hand kommer att drabba deras fattiga. För att inte tala om att tvinga de enda länder som veklingen betyder något i sammanhanget till något deras respektive regeringar inte vill.

  Men betyder avtalet att världen löst problemet med den globala uppvärmningen? Naturligtvis inte, man har bara enats (100%) om en rimlig väg att gå vidare på, skaffat sig lite andrum, valt att dra i samma riktning. Skulle uppvärmningen om ca 20 år eller tidigare åter skjuta fart, närma sig 0,15 C per decennium eller mer då kommer paniken att sprida sig, då kommer goda råd att vara dyra och om det blir så eller ej är det redan för sent att påverka.

  Utveckling, Rossi kan vara vad som krävs. Utveckling, tillväxt är inget man tvingar fram, det är något som växer fram så låt oss hoppas.

 36. Gustav

  Christopher E, #34:
  Bra så men för att det verkligen ska få effekt måste du hålla dig själv i handen, le och sjunga ”we shall overcome”. Först då har du bevisat att du är 100 % samstämmig om att du kommer nå ditt mål.

  LBt, #35:
  Det här med global governance etc. via CO2-skatt, menar du att det inte varit ambitionen från IPCC att sådana skall införas? Är det alltså en till 100% irrationell rädsla som vissa haft på denna blogg? Nu bara för att det blev ett verkningslöst avtal så kanske inte det innebär att folk här jublar ändå, ambitionen (och försöken att realisera den) finns ju fortfarande kvar inom AGW-gänget.

 37. Ann lh

  LBt, du skriver, fritt återgivet, att landets ledning inte skulle göra något som kan skada landet. Kan du se något väsentligt som nuvarande ledning gör som gynnar landet?

 38. Ann lh

  #34 Christopher E. Tummen upp.

 39. Ann lh

  Christopher, vid närmare betraktande var det väl en nyårsöverenskommelse du beskrev?

 40. Lasse

  #34 Christopher E
  Lycka till!
  Fast det var inte bara du som lovade minska viktökningen till 1,5-2 kg.
  Världens alla nationer och NGOs lovade gemensamt sträva mot detta.
  Nu är det upp till alla -anorektiker som överviktiga att krympa.
  Somliga bör gå före för att visa vägen. Även anorektiker!
  I dagens SVDnäringsliv så finns en dysterkvist som är orolig för världens utveckling:
  http://www.svd.se/ny-teknik-kan-bli-var-undergang/om/naringsliv:debatt

 41. Christopher E

  Lasse #40

  Aha, reklam för en bok förtäckt i form av debattartikel. Smart.

  Sedan kan jag inte säga att tankegångarna känns helt fel, trots avsändaren. Men jag tror inte det går att styra utvecklingen nämnvärt, så det blir nog vad det blir.

 42. Håkan Bergman

  Lasse #40
  Kalla mig gärna obotlig optimist, men jag känner tillförsikt när det där folket börjar leta efter nåt nytt att skrämma barn och idioter med.

 43. Stickan no1

  Märkte ni av klimatkrisen 2015?
  ” 2015 var det varmaste året hittills i jordens moderna historia. Det visar statistik från amerikanska klimat- och miljöorganet NOAA.
  Under fjolåret var den globala genomsnittstemperaturen 0,9 grader Celsius högre än genomsnittet för hela förra århundradet, vilket är den högsta noterade temperaturen under perioden 1880-2015.”
  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/2015-varmaste-aret-i-jordens-moderna-historia

  Var är katastroferna, lidandet och och de andra apokalypserna som utlovats? Nu har vi redan upplevt halva den uppvärmning som skulle orsaka kaos. Och vad bidde det? En tummetott?
  En mild höst? Minskad nattfrost?
  Var är katastrofen som kräver dessa enorma investeringar?

 44. Ann lh

  #40 Lasse m.fl. Namnet under artikeln liksom bilden förefaller mer än bekant. Håkan B. Ja det gäller nog att smidigt ta sig över till nästa möjliga katastrof bortom horisonten.

 45. Christopher E

  #35 LBt

  Du är lite som Margot Wallström, ju mer du försöker förklara dig, ju mer trasslar du in dig.

  Det är inte vi som ropar på bindande avtal, det är dina kompisar. Vi är tacksamma så länge de inte blir verklighet, som när nu endast ”business as usual” beslutades i Paris.

  ”Skulle man tex tvinga en suverän stat till att göra något som landets ledning menar kan skada landet ekonomi”

  Javisst, det är ju därför man måste förhandla och kompromissa, för att ”tvingas” göra saker man själv inte önskar och inte gjort annars. Annars skulle det ju inte behövts några överenskommelser. Nu blev man ju inte överens denna gången så därför blev det inga utsläppsminskningar (utom i retoriken) men de försöker säkert igen framöver.

  ”Men betyder avtalet att världen löst problemet med den globala uppvärmningen? Naturligtvis inte”

  Nu är det ju inget bevisat ”problem” till att börja med, men om vi köper ditt utryck ändå… om detta avtal inte löste problemet på frivillig basis enligt dig, vad tror du blir nästa naturliga steg efter frivillighet?

  ”skaffat sig lite andrum” = business as usual = vänta och se

 46. LBt

  Men i kommentar efter kommentar ropar ni efter något ni saknar, ingen kan missa det. Tvingande/bindande avtal, sanktioner, övervakning. Bara en världsregering kan erbjuda detta. Varför ni ropar är svårare att förstå. Möjligen.

 47. Christopher E

  #46 LBt

  Problem med läsförståelsen igen?

  Det är ditt önskemål om utsläppsbegränsning som leder till bindande krav och vad därav följer. Igen; du efterlyser ”fler steg” i #25. Vilket steg kommer efter frivillighet?

  Och inte en endaste liten konkret fråga klarar du – eller snarare vill – svara på. Bara bludder kommer från dig.

 48. LBt

  ””skaffat sig lite andrum” = business as usual = vänta och se”

  visst kan man uttrycka det så. Ett världsomspännande avtal har träffats, nu är det politikers och näringslivs sak att verka och efter bästa förmåga efterleva. FN-organen avvaktar och övervakar. Om några år samlas världens länder igen och tar då ställning till vad nästa steg blir. En bra ordning men egentligen bara den enda logiska och rimliga.

 49. Kenneth Mikaelsson

  Är det inte bättre att ni skaffa en katt att prata med… kommer nog med vettigare svar än vad ni får från LBt samma gäller för TP och Center tomten med..

 50. Håkan Bergman

  Christopher E. #34
  Jag brukar köra med nollvisioner, flexibelt som attan.

 51. Christopher E

  #49 Kenneth Mikaelsson

  Som det ofta är så är inte LBt målet. Hans envetna försvar av Parisavtalet är ett utmärkt tillfälle till upplysning av vad det egentligen innebär. Något Ulf L uttrycker väl i #32. Hyckleriet hos de klimathotare som beskriver Paris som en framgång. Och visst är det kul att strö salt i såren på de som fick sina förhoppningar grusade.

  Vad gäller Thomas i Parisdiskussionen så kan jag respektera ärlighet trots skilda åsikter i övrigt. Han beskrev Parisavtalet som endast ”vackra ord framför smärtsamma beslut”. Inget hycklande som LBt mfl fall där.

 52. Håkan Bergman

  OT, men glädjande nyheter, snart är vi av med dom.
  http://www.metro.se/nyheter/yougov-mp-far-lagsta-stodet-nagonsin-sd-fortsatt-storsta-parti/EVHpat!tziHetGvKLhiM/

 53. Håkan Bergman

  Tillägg, tror inte det blev så mycket bättre av det här.
  ”I ett sms till Metro uttalar sig Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner om det låga stödet.

  – Miljöpartiet i regering har hittills bland annat gjort historiska satsningar på miljön, medverkat till ett globalt klimatavtal, anslagit stora resurser till att anställa fler vuxna i skolan och börja bygga klimatsmarta bostäder och kollektivtrafik runt om i landet. Uppenbarligen förväntar sig våra sympatisörer än mer av oss och det gör vi själva också, skriver han. ”
  Det var inte lite, men det är ju ändå positivt att dom anställer fler vuxna i skolan, det skulle inte se bra ut med en massa barnarbetare där. Klimatsmarta bostäder, vart då? Inte där folk vill bo ser det ut som.

 54. Peter Stilbs

  Rockis har vaknat igen -men de i Davos verkar inte bry sig

  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3957381.ece

 55. LBt

  Man kan ha drömmar om något bättre men verkligheten inskränker sig till det möjliga.

 56. Håkan Bergman

  Peter S. #54
  Vad har Rockis för problem egentligen?
  ”Johan Rockström konstaterar att regeringen redan gjort utfästelser om ett fossilfritt Sverige.”
  Saken är biff, bara att bocka av problemet och gå vidare.
  – Our leaders are the finest men
  and we elect them again and again.

 57. sibbe

  Enligt Der Spiegel-online planerar republikanerna i USA att bevisa att klimat”överenskommelsen” från Paris i själva verket är ett bindande klimatavtal. Och som sådan bör den behandlas och ratificeras av Senaten!
  Liknande den så kallade Byrd-Hagel resolutionen som ledde till tillbakadragandet av USA från Kyotoprotokollet.

  Undertecknandet av Obama skulle i så fall bara vara provisoriskt. Dessutom har alla kvarvarande republikanska presidentkandidater lovat revidera en Obama-underskrift under ”avtalet” .
  Och utan USA är den ”historiska” överenskommelsen så gott som död.
  Notera Lbt: Oroade klimatforskare sågar i den brittiska tidningen ”Independent” klimatavtalet. Där finns ”fatala brister”: Besluten var vaga, klimatmålen inte tillräckligt för att förhindra farliga klimatförändringar.
  Och annars: naturligtvis visste vi väl att NASA/NOAA hittade de rätta temperaturer i fraktskeppens pannrum. Och vi visste också att medierna norr om Alperna och norr om Rio Grande jublande meddelande om det på första sidan.
  (Förresten: var förhöjningen signifikant, och hur stor är felmarginalen?)
  Det är förstås passlig läsning för NYTimes läsare medan årets första Blizzard närmar sig.
  Munchens Re -försäkring hade lite problem med klimatrelaterade katastrofer: antagligen på grund av den ohejdade klimatuppvärmningen så var US-vinterstormarna 2014 och 2015 mycket dyrbart för försäkringen.
  Annars så medgav Gavin Klein att det finns en logisk fel med de förändringar som gjorts i ERSST.v4
  I en WUWT Twitter- korrespondens med Schmidt medgav han att troposfären egentligen borde värmas upp snabbare än jorden enligt teoretiska överväganden.
  http://wattsupwiththat.com/2016/01/20/giss-and-noaa-to-announce-2015-record-high-global-temperatures-in-joint-media-teleconference-today/

 58. PelleB

  Och nu från verkligheten(Onkel Henry is USA för någon timme sedan)
  In a taxi from Union Station driven by an Abyssinian without snow tires….
  The bill, normally $15 reached $50–my tip was a measly $5. Hear that,
  Daniel? I kept cursing in Spanish, Wendy kept pinching my arm and chiding me, ”he’s doing the best he can. He has no snow tyres.”

  No snow tyres? I doubt very much that he had ever heard of such a thing.

  When we got to three blocks from our house, police cars and fire engines had closed the street. Dozens of cars, including ambulances and police cars, were stranded. Young people were helping drivers out of their cars. We were among the fortunate ones–only two long blocks from the apartment house.

  Everything was stuck–ambulances, the very police cars that had come to close the streets were unable to move on–but nobody was ill-disposed.

  Gave myself a ’porrazo’, having slipped, landed on my left hip–which by all odds should have broken–but ne’er a bruise. Testimony that I not only have a thick skull.

  Today Washington will be called the opposite of de Sica’s classic ”Roma Cita Aperta”. It will be shut down, perhaps for days.

  It is barely 6:40 am but Wendy already went down to our basement grocery store before it sells out…….

  Abrazos del Onkel

  The title of our odyssey should be ”There’s No Snow in Addis”

 59. LBt

  sibbe
  ”Undertecknandet av Obama skulle i så fall bara vara provisoriskt. Dessutom har alla kvarvarande republikanska presidentkandidater lovat revidera en Obama-underskrift under ”avtalet” .
  Och utan USA är den ”historiska” överenskommelsen så gott som död.”

  Visst är det så. Bindande/tvingande finns inte, det är väl vad jag säger ovan. Paris-avtalet bygger på frivillighetens grund och kan inte bygga på något annat. Överger någon avtalet gör man det så visst kan det krakelera. Ingen kommer någonsin (lite stora ord kanske) att kunna binda/tvinga USA, Kina, Ryssland mm.

  ””Notera Lbt: Oroade klimatforskare sågar i den brittiska tidningen ”Independent” klimatavtalet. Där finns ”fatala brister”: Besluten var vaga, klimatmålen inte tillräckligt för att förhindra farliga klimatförändringar.”

  Det kan tyvärr säkert visa sig att de har rätt men om nu frivillighetens väg är den enda möjliga så hjälper det ju inte att surra om andra ouppnåeliga. Nu har man ett avtal där alla strävar åt samma håll, perfekt, det bästa som gick att få, låt oss hoppas att det håller och successivt kan förfinas. En bra början och den enda som fanns. Värt att notera är att avtalet uppenbarligen sågas från två håll, det brukar betyda att man hamnat rätt.

  Men jag hoppas på Rossi, världen kan vara i desperat behov av hans visioner, och jag fruktar den kaos som kan bli verklighet om 20-30-50 år om nu temperaturuppgången åter tar fart och världens länder saknar en trovärdig handlingsplan. Att enbart sprida tvivel och missnöje eller att passivt titta på för inte världen framåt, löser inga flyktingkriser eller hotande naturkatastrofer.

 60. Christopher E

  Det är inget fel i sig om LBt är nöjd med avtalet, även om det känns lite ansträngt. Han har väl missat att vi inte sågar avtalet, utan också är nöjda med papperslapp med några signaturer som inte innebär någon förändring i praktiken – men strunt samma. Alla är nöjda, bra så. Jag har länge hävdat att ”vänta och se” är den enda rimliga och ansvarsfulla inställningen.

  Jag har firat med att beställa en helt ny bil häromveckan. Hederlig diesel, och på tal om Paris så kan jag köra dit på en tank med den (trevligare nu när klimatmupparna åkt därifrån). Inte köper jag någon batteribil med kobolt från utnyttjade barn i Kongo:

  http://m3.idg.se/2.1022/1.647675/amnesty-larmar—barnarbete-bakom-batterierna-i-dina-prylar

  Ledsen Rockis, trots att jag i läste i länken i #64 ovan att du säger ”Varje medborgare måste mer eller mindre göra en omstart av skallen: nu går vi in i en era där diesel, bensin och fossila energikällor till uppvärmning måste fasas ut.”, så tror jag diesel funkar bra. Omstarta din egen skalle, du. Felsyftning gjorde du med, förresten.

  Oljepriset är nere i under 30$/fatet, stiger nog igen, men frackingen hindrar det från att återgå till riktigt höga nivåer, känns tryggt. Miljöpartiet vill förstås höja skatten än mer, men de är också på väg under 4%-spärren som väl är:

  http://www.metro.se/nyheter/yougov-mp-far-lagsta-stodet-nagonsin-sd-fortsatt-storsta-parti/EVHpat!tziHetGvKLhiM/

  Där ser jag att nästan var tredje rösträttsberättigad svensk hade röstat på det mest klimatskeptiska partiet om det var val idag. Hoppsan lala!

 61. LBt

  Vänta och se är absolut för många det bästa och mest ansvarsfulla de kan göra.

  Vänta och se hur all världens länder lyckas leva upp till sina åtaganden att göda vad de förmår vare sig det gäller att begränsa egna utsläpp eller hjälpa andra. vänta och se om de behöver anstränga sig ytterligare eller om åtgärderna är tillräckliga.

  vänta och se om Rossi lyckas förverkliga sina visioner eller om det blir andra som tar ledartröjan nu när ”kall fusion” eller LENR skall fornas till marknadsprodukter.

 62. Christopher E

  #61

  Det är ganska lätt att leva upp till åtaganden man aldrig gjort. Det var därför det var 100% enighet i Paris. Avtalet innehåller varken siffror eller tidsplan.

  Vänta och se med åtgärder överhuvudtaget är den bästa strategin.

  En god idé är det också att se om den hittills obevisade ”kalla fusionen” först finns innan man drömmer för mycket om marknadsprodukter och ledartröjor. Okända naturkrafter…

 63. ThomasJ

  ”JC reflections
  In my presentations on climate change, I have often asked the question regarding CO2 mitigation policy: is the cure worse than the disease? Specifically, I was referring to to the costs of changing our power sources and energy infrastructure, concerns about reliability of the power supply, and damage to the economy.”
  Och bra mycket mer läsvärt av Judith Curry, länk:
  http://judithcurry.com/2016/01/20/the-trojan-horse-of-the-paris-climate-agreement/

  Därtill intressant historielektion, länk:
  http://judithcurry.com/2016/01/22/history-and-the-limits-of-of-the-climate-consensus/

  Trevlig (läs-)helg!

  Mvh/TJ

 64. Christopher E #60
  Jag gratulerar att du har råd att köpa en ny bil och hoppas att du är beredd att ta konsekvenserna av att ha valt diesel. Införandet av EU6 har gett skärpta krav på partikelutsläpp, som syns i form av sot eller svart rök. Dessa samlas i ett partikelfilter, som måste brännas rent när det börjar bli igensatt.

  Kör du längre sträcka än 20 km var gång du tar bilen märker du inget mer än att en och annan gång stiger motortemperaturen fortare och bränsleförbrukningen ökar. Kör du korta sträckor under en tid uppmanar bilen dig till att ta en längre tur för att få tillfälle att bränna rent filtret.

  Den senaste året har jag har valt att promenera eller cykla till jobbet när det passar för att slippa dessa extra tvåmilarundor.

 65. Christopher E

  #64 Gunnar Strandell

  Tack för info, det var i stort vad diskussionen med blhandlaren kom fram till. En ”rensningstur” då och då. Vi bor på landet, så det är inget större bekymmer. Kör ofta till grannstädernas externa köpcentrum så jag slipper strula med att hitta och betala för parkeringsplats i vår hemkommuns centrum och får större utbud.

  En tanke med att byta till en snål diesel från vår bensintörstiga Chrysler är just att öka bilkörningen och aktionsradien utan att behöva tanka stup i kvarten. Trots ökad körning visar ett enkelt överslag att besparingen vid pumpen blir större än räntekostnaden på bilen varje månad. Inte illa. Sedan är det förstås kul med ny bil också, den gamla är 16 år och vi ser fram emot nya finesser och bekvämligheter (och förhoppningsvis färre besök på verkstad).

 66. Gunnar Strandell

  Christopher E #65
  Här är tre finesser som jag uppskattar hos den Skoda Octavia jag har.
  1. Farthållare befriar mig från kramp i högerbenet vis långkörning.
  2. Backsensor, trots att funktionen är sisådär när det ligger snö på givarna.
  3. Bluetooth och en extern antenn, ”hajfena” med signalförstärkning om man lägger telefonen i en låda i mittkonsolen. Det ger laglig handsfree utan att behöva göra ingrepp i bilen och fungerar med alla moderna telefoner.

 67. Christopher E

  #66 Gunnar Strandell

  Om vi inte blir blir bannade för bilprat nu…

  Jag får bilen i maj, en Renault Grand Scenic automat. Stod emot suv/crossovertrenden som dominerar nu, men den tar upp till 7 pers vid behov vilket blir bra när svärfamiljen dyker upp på flygplatsen. Ser fram emot telefonintegrationen som du och; Backkamera i kombination med sensorer (särskilt efterfrågat av hustrun). Nyckelfri bil, man har bara ett kort på sig så sköter låsning och access till startknapp sig själv. Automatisk handbroms, sköter sig själv också. Glastak för bättre koll på rovfåglarna… många vackra glador här tidvis. Det var ju som det ofta är, för att få en önskad premiumfunktion (kamera i vårt fall) fick man ta ett helt paket med lull-lull som jag kanske inte valt annars men blir kul ändå.

  Snö på lins och givare löser sig väl snart, har inte Rockis och Väder-Pelle lovat snöfria vintrar? 😉

  Extern mobilantenn som din tror jag inte den har, men det låter inte dumt alls i glesare områden.