Ja, proppen verkar verkligen vara ur…

Water leak
James Hansen har ju tyvärr fått rollen av allmän driftkuku här på TCS under åren, tack vare sina alarmistiska prognoser alltsedan klimatfrågans begynnelse. Han har ifrågasatts för sin ursprungliga prognos som startade alarmismen, sin temperaturdatastatistik som tycks ha justerats på ett märkligt sätt, sin aktivism (inkluderande arrestering och allmänna okvädningsord mot ”skeptiker”) samt en bok ”The Storms of my Grandchildren”. Och märkliga intervjusvar på bl.a. SVT, där han alltid framställts som en ständig ikon och profet.  Den som vill läsa mer i frågan kan exempelvis använda TCS sökfunktion på hans namn.
Nu har det märkliga hänt att Hansen i åtminstone ett avseende gjort en tvärvändning. TWTW skriver följande kommentar i sitt senaste utskick:

 • James Hansen: The most iconic scientist in global warming / climate change establishment is James Hansen of NASA’s Goddard Institute of Space Studies (NASA-GISS). With two colleagues he published a paper this week stating: ”The 5-year mean global temperature has been flat for a decade, which we interpret as a combination of natural variability and a slowdown in the growth rate of the net climate forcing.” In spite of the statement, Hansen asserts his belief that background warming is occurring, but the evidence is weak. The paper states: ”The long-term warming trend, including continual warming since the mid-1970s, has been conclusively associated with the predominant global climate forcing, human-made greenhouse gases,” citing the 2007 IPCC report. The paper also states that: ”If solar irradiance were the dominant drive of climate change that most global warming contrarians believe, then a global cooling trend might be expected.” This is a misstatement because many carbon-dioxide-caused-global-warming skeptics recognize that there are forms of solar energy, other than irradiance, that may be involved and that has been made clear to Hansen. For a critique of the paper see the comments by David Whitehouse of GWPF. One may not always agree with Hansen’s conclusions or methodology, but at least he is demonstrating honesty and integrity in publishing the paper with the first quoted statement that will put him at odds with much of the climate establishment. One can only speculate if the UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), which is preparing its Fifth Assessment Report (AR5), will reach the same conclusion. If not, and if the IPCC continues claim that humans are causing unprecedented and dangerous global warming by emitting greenhouse gases (GHG), particularly carbon dioxide (CO2), and that the IPCC understands the causes of global warming / climate change, then the IPCC, once again, will demonstrate it is a political body not a scientific one. Although the second draft of AR5, including the summary for policymakers, has been leaked onto the internet, we do not know what the final draft will say. That is due to be released in September 2013. There are massive sums of money involved both for political policy and for the climate establishment to keep the global warming express on track. No doubt Hansen will come under intense pressure from the climate establishment and from politicians to retract or significantly modify the paper. Similarly, no doubt the research scientists of Britain’s MET Office are under intense pressure to retract or significantly modify their findings of no statistically significant global warming in the surface data for 16 years and their projections of no warming through 2017. Whatever the MET’s shortcomings, the integrity of the research scientists is to be admired. Please see links under Problems in the Orthodoxy and Challenging the Orthodoxy.
 • (James Hansen Admits Global Temperature Standstill Is Real By David Whitehouse, GWPF, Jan 17, 2013 http://www.thegwpf.org/hansen-admit…Link to Paper by Hansen, Sato, & Ruedy, Global temperature Update Through 2012, Jan 15, 2013 http://www.columbia.edu/~jeh1/maili… )

Jo, man ska alltid beundra personer som kan ompröva en ståndpunkt man tycks ha låst sig till. Vetenskapen är ju trots allt sådan att sanningen slutligen kommer fram.
Det var Marie Curie som en gång sade något i stil med 

 • ”Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.” 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Håkan R

  ”Jo, man ska alltid beundra personer som kan ompröva en ståndpunkt man tycks ha låst sig till. Vetenskapen är ju trots allt sådan att sanningen slutligen kommer fram.”
  Om man jämför vad Lennart Bengtssons (et al) skrev i DN häromdagen med hans recension av NIPCC Interim Report 2011 i UI den 12/9 2011 förefaller det som det skett en drastisk omprövning av det vetenskapliga läget på bara drygt ett år.
  Då:
  Emellertid nöjer sig inte NIPCC med att skapa globala temperaturanomalier under historisk tid. Man försöker till och med föra fram idén att den globala uppvärmningen har upphört varvid det framhävs att 1998 var det varmaste året hittills.
  Nu:
  Enskilda modellsimuleringar har räknat fram en global uppvärmning till år 2100 på 6°C eller ännu mer, men dessa har bedömts som mycket osannolika av FN:s klimatpanel (IPCC 2007). Den långsamma globala uppvärmningen, särskilt under de senaste 15 åren, har förstärkt denna uppfattning.
  Då:
  NIPCC hävdar här att en fördubbling av CO2 koncentrationen endast skulle resultera i en temperaturhöjning på 0.4° – 0.5° C. Detta är helt orealistiskt och har inget stöd i aktuell forskning.
  Nu:
  Sedan 1800-talet har koncentrationen av koldioxid, tillsammans med andra växthusgaser, ökat med cirka 75 procent. Samtidigt har jordens medeltemperatur ökat med cirka 0,8°C. En sådan temperaturökning är betydligt mindre än vad de modellberäkningar ger som bara tar hänsyn till ökningen av växthusgaserna. Detta kan bero på en kompenserande avkylning från aerosolpartiklar, men systematiska fel i modellberäkningarna kan heller inte uteslutas.

  Sedan senare hälften av 1800-talet har havsvattenökningen varit 20-25 cm eller ca 1.5 mm/år. NIPCC citerar artiklar som hävdar att ingen trendökning föreligger, vilket knappast har något stöd i aktuella observationer.
  Nu
  Under de senaste 20 åren har ingen acceleration av ökningen av havsvattennivån ägt rum. Något tydligt samband mellan havsvattennivån och de globala temperaturändringarna under 1900-talet tycks heller inte finnas.

 2. Labbibiba

  Tack Peter S!
   
  Ja, äntligen har proppen gått ur. Det är inte en dag för tidigt. I pappersupplagan av Dn kommenterar Johannes Åman gårdagens nynaserade debattartikel av Bengtsson m fl med:
  Fyra klimatforskare  kritiserade igår massmediernas rapportering om en alarmistisk rapport från Världsbanken. Det är lätt att förstå deras frustration. Ett framtidsscenario med fyra graders högre temperatur var tillräckligt för att väcka journalisternas intresse. Men var det realistiskt?
   
  Nej, hävdar de fyra forskarna. Och det beskedet blir i sig en nyhet. Däremot är det ingen nyhet att forskare och journalister ägnar sig åt verksamheter med olika inre logik. Det uppseendeväckande med rapporten var inte den massmediala speglingen av den utan att Världsbanken så tydligt ville skrämmas
   
  Ska bli kul att se hur politikerna reagerar när folk med rätta börjar ifrågasätta koldioxidskatter etc……
  Det borde ju bli en naturlig följd av att klimathotet avskrivs?

 3. Slabadang

  Håkan R!
  På SMHI står följande och obs det är inte Grönköpings dagblad utan det är SMHI vår främsta ”expertorganisation” på väder och klimat!!
  I Europa är det framförallt de senaste årens översvämningar, värmeböljor och torka som väcker oro. Milda vintrar, skyfall och svåra stormar är andra exempel som omedelbart väcker frågor om hur klimatet kommer att vara de kommande åren.
  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂  🙂 🙂 🙂

 4. Ann L-H

  Håkan R #1 – Tack. Tänk vad det kan hända mycket på 16 månader. Nu ser vi fram emot maj 2014. 

 5. Lasse

  Intressant inlägg. Vetenskapen är inte så fastlåst! Det finns hopp om att man kan få ifrågasätta och utvärdera.
  Nån som minns Arktis isläge i höstas-rekordlågt! Då påpekades att detta skulle indikera en accelererande uppvärmning eftersom havsvattnet skulle exponeras mer mot solen. Nu är isläggningen i full gång och ytan som är istäckt är större än förr vid denna tid. På samma sätt som 2008 efter förra isminimum. Finns det ett samband? Som i så fall går på tvärs mot alarmen-utjämnande inte förstärkande!
  http://www.dmi.dk/dmi/index/hav/the_arctic/havisareal.htm

 6. bom

  #3
  Jamen det är väljättebra att SMHI säger att de är fulla av ”frågor om hur klimatet kommer att vara de kommande åren”! Det var ju rätt nyligen som dom var helt säkra på hur klimatet skulle bära sig åt om 87 år! Det skulle väl gå åt helsefyr då om jag minns rätt? Dom kanske skulle fråga Rockström för han säger sig ju säkert veta hur det går? Det är värre o s v….

 7. bom

  Elva anhållna för grovt bedrägeri
  Verksamheten i full gång när polisen slog till Kammaråklagaren: ”De säljer luft.”
  Misstänks tillhöra Skånes grovt organiserade brottslighet Flera anhållna.
   
  Hoppsan det verkar som om den notoriske ”Rockman” har torskat och blivit insydd av farbror blå! 🙂

 8. Olaus

  I Norge sitter dock proppen fastkilad. Där krävs nu ettbarnspolitik för att rädda klimatet.
  http://www.tu.no/miljo/2013/01/21/vil-ha-ettbarnsfamilier-for-a-redde-klimaet

 9. Slabadang

  Jag ha skärmdumpat denna SMHI sida sen tidigare!
   
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringarna-marks-redan-idag-1.1510
  Jaha ?? ”Märks redan idag? Vilken dag de senaste fyra och halv miljarder åren till baka märks inte klimatförändringar? LÄS HELA SIDAN och FÖRSÖK LÅTA BLI ATT GRÅTA ÖVER MYNDIGHETENS TOTALA FÖRFALL!

 10. Håkan R

  => Slabadang 3

   
  Ingen omprövning i sikte där tydligen.

 11. Olaus #8
  Jag trodde först det vare enNorgehistoria, men folk verkar ju tro på det i Norge. Jag drar mig till minnes en av de mest insiktsfulla sossarna som hävdade att Norge var den sista sovjetstaten. Inför en sådan sanning kan jag förlåta att haninte insåg att han var på en porrklubb. Det var ju trots allt mindre uppenbart än att Norge är en sovjetstat.

 12. Lars Bengtsson
  Med anledning av den UI-artikel jag hittade och som kommenterats av Håkan R skulle jag vilja se en ”dubbel pudel med skruv” innan jag kan ta dina uppgifter på allvar igen.

 13. Bertel

  Tack Peter.
  Känns lite lättare att andas och här en länk, där den Engelska Parlamentet får saklig information.
  http://www.youtube.com/watch?v=4rLRObEhC4I&feature=share

 14. LBt

  Lasse #5,
  man väljer sina källor och att se det man vill se. De enda år med mindre isutbredning vid den här tidpunkten i Arktis är 2006 och 2011. 2010 och 2012 tycks lika med årets. Resten ner till 1979 har större isutbredning. Detta enligt min källa:
  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/arctic.sea.ice.interactive.html
  Men visst vore det trevligt med ett trendbrott, tycks dock avlägset.

 15. Lennart Bengtsson, skall det givetvis vara:
  Med anledning av den UI-artikel jag hittade och som kommenterats av Håkan R skulle jag vilja se en ”dubbel pudel med skruv” innan jag kan ta dina uppgifter på allvar igen.

 16. Thomas P

  Lasse #5 Eller också tittar man på isvolymen. Den mest dramatiska förändringen i Arktis är minskningen av den tjocka, fleråriga isen som ersätts av tunn, säsongsis. Hur tror du själv att isläget kommer bli nästa september? Tror du på en återhämtning? Inte ens folket borta på WUWT vågar göra det längre efter några års misslyckade profetior.

 17. Lasse

  #14 DMI tittar på en europeisk satellitbild. Din källa har inga referenser? Men jag noterar att DMI har lägre summa än den du refererar till, 10 resp 12 miljoner km2.
  Men oavsett så är min övertygelse om att lågt istäcke under isläggningen ger kylande inte värmande effekt!

 18. Håkan R

  => Perfekt #11
  Ur DN 2013-01
  ”Vi anser att medierna i stället för att blåsa upp resultaten från enstaka publikationer borde ge särskild vikt åt den internationella fackorganisationen IPCC, som av världssamfundet fått till uppgift att fortlöpande ge sammanfattande synteser av en stor mängd forskningsresultat om klimatet och att sätta enskilda rapporter som den från Världsbanken i ett övergripande perspektiv. Nästa IPCC-utvärdering kommer att offentliggöras i september 2013.”
  Att medierna blåser upp allt som andas katastrof är vi tyvärr vana vid och därför kändes  LB:s artikel i DN befriande även om den skapade en del frågetecken.
  Att medierna skall tolka enskilda forskningsrapporter  inom ett övergripande kontext innebär definitionsmässigt att tolkningen skall ske utifrån IPCC:s senaste rapport. Att detta kan medföra vissa svårigheter belyses väl av att även en påläst forskare som LB inom en tidsperiod på 16 månader radikalt kan ändra sin tolkning av innehållet i denna rapport avseende kärnfrågor som temperaturökning och havsnivå acceleration.
  LB har ett försteg framför medierna då han förmodligen är väl insatt i vad kommande rapport innehåller, för medierna gäller däremot att de är hänvisade till att tolka enskilda rapporter för att ta del av den vetenskapliga utveckling som skett efter 2007, tyvärr oftast med förfärande resultat.
  jag tycker också att det skulle vara intressant att få en bakgrund till den omsvängning som skett mellan LB:s artikel i UI 2011 och veckans artikel i DN.

 19. Hansen försöker behålla en central roll i det längsta, nån omvändelse med hederlighet kan inte förväntas med hans Historia. Klimatets Lance Armstrong…neka,neka,neka..och när ursäkterna kommer så är det bara show. När skall Hansen sitta ned med Oprah Winfrey ?

 20. Mikael

  Tack Bertel #13 för denna länk. Bästa ever! Skönt att höra lite geologiska klimatfakta till skillnad ifrån alla politiska lögner om koldioxiden som normalt brukar förena luften.

 21. Lennart Bengtsson

  Likaväl som det finns anledning att ställa sig kritisk till Världsbankens rapport så finns det anledning att vara lika kritisk till NIPCC vilket jag var i september 2011 och är fortfarande. Båda är enligt min uppfattning biased. Trots kritik  är fortfarande IPCC den lösning som jag föredrar framför övriga. Frågan om takten i den globala uppvärmningen kan inte säkert bedömas utifrån 15 -20 år utan kräver längre tid, då de naturliga svängningarna  i klimatsystemet är omfattande. Titta bara på perioden 1945-1970. Vad beträffar havsnivån så är det fortfarande inte klart exakt hur stor stigningen är men det är inte uteslutet att ökningen på 3mm/år som vi har från satellitmätningarna är för stor. Vi får se när experterna har gått igenom alla mätmetoder. I Stockholms hamn är det i alla fall klart mindre men detta kan förklaras på olika sätt.

 22. AOH

  http://seekingalpha.com/instablog/159453-artfuldodger/1447101-the-validity-of-the-german-scientific-paper-showing-the-greenhouse-effect-a-falsification
   
   
   
  The Validity Of The German Scientific Paper Showing The Greenhouse Effect A Falsification 
  Jan 13, 2013 11:00
   
  Här ytterligare en som är ” the Warmers” vän  Hi – Hi
   
  ”……Note 1: Don’t ever take the Warmers’ works, data, or claims at face value. You must investigate every, single thing they say, because we’ve caught them carrying out every imaginable type of skullduggery known to convince people of their claims. Trust not one thing that comes from the Warmers!….”
   
  “….Note 2: The Warmers are never going to quit – they are driven and dedicated to go above and beyond the call of duty to create more government, more rules and regulations, and to place more burdens on the American people.
   
  “…Note 3  Notice where the Warmers initiated their jihad against natural forms of energy: America.
   
  Och jag som sakta började tro på det som TCS:s egna “the Warmers” länge har försökt att övertyga oss om. Men det var ju Amerikas ”the Warmers” som avsågs.
   
  För våra ”the Warmers” är lite mera lagom t.ex. att införa ”köttskatt för klimatets skull” JJJ

 23. Thomas P #16
  Det kommer alltid att finnas något annat att titta på för en AGW-troende
  Titta en fågel!
  Eftersom vi nu skall titta på isvolymen frågar jag mig om du tror att vi kommer att få se en ökning av isutbredningen.
  Sen skall man komma ihåg att huvuddelen av nedgång i istäcke under sommaren är just ettårsis. Om denna inte räknas så behöver vi väl inte bry oss om nedgången, eller?

 24. Lennart Bengtsson #21
  Med tanke på det uttalade syftet med NIPCC är det självklart att det  finns enbias.
  Syftet med NIPCC är inte att ge ut rapporter om klimatet i sin helhet utan att belysa faktorer som IPCC missat, undanhållit, förtigit eller vad man vill kalla det.
  Det intressanta är att IPCC har fått rätt eller sannolikt kommer att få rätt i de delar du tar upp i UI-artikeln. Möjligen kan man säga att deras skattning av klimatkänsligheten kanske är något för låg.

 25. Thomas P

  Perfekt #23 Jag tror att vi sommartid kommer att få se en fortsatt nedgång i isutbredning. Inte nödvändigtvis så att varje år har mindre is än det föregående, men sett på lite sikt. Minskningen har inte primärt handlat om ettårsis utan som jag skrev om tjockare flerårig is, även om det vi det här laget mest finns ettårig is kvar.

 26. Peter F

  Snubblade över denna gamla godbit
  http://www.svt.se/wd?widgetId=23991&sectionId=536&articleId=896024&type=embed&contextSectionId=536&position=2

 27. Lasse

  #25 Ja trenden ser så ut och det beror på varmare ytvatten via Atlanten, som vi fått god bild av här av bla Lars Jonsson.
  Men är det en effekt av global uppvärmning? Kommer det att öka eller sänka värmen?
  Ettårsisen är årligen återkommande!

 28. PeterF#26
  40 års klimatforskning till ingen nytta-
  Thomas P #25
  Men huvuddelen av den is som försvinner varje sommar är väl ändå ettårsis som tydligen inte riktigt räknas av förståsigpåarna.

 29. Daniel F.

  Jag förstår fortfarande inte hur minskning i isminimum i Arktis kan tas som bevis för global uppvärmning när ett konstant ismaximum i Arktis inte kan användas som motargument.
   
  Den ökande isen på Antarktis får heller inte användas som argument. Den ökar för lite, bukar vara huvudargumentet.
   
  Vi har alltså global uppvärmning, men bara i Arktis och bara på sommaren.
   
  Är inte uppmätta temperaturer ett bättre mått på eventuell uppvärmning? Nej just ja, de stiger ju inte… 😉

 30. Thomas P

  Daniel #29 där hade vi ett verkligt exempel på ett ”titta en fågel” inslag.
  1. Ismaximum i Arktis är inte konstant. Inte till yta och än mindre till volym. Att utvecklingen på vintern är mindre dramatisk beror främst på hur kontinenterna ligger. Isen fryser ned till ryska och kanadensiska kusten och sen spelar det ingen roll exakt hur kallt det är, den kan i alla fall inte nå längre ner för havet tar slut.
   
  Mycket riktigt så är förändringen vid Antarktis mycket mindre.
   
  Perfekt #28 Lär dig läsa och bemöta argument. Upprepa inte bara samma påstående gång på gång i hopp om att det skall bli bättre!

 31. Thomas P#28
  Vilket argument?
  Du får ursäkta om jag iblandupprepar mig, men det beror på att många AGW-troende helt enkelt inte kan ta in ett argument som bara framförs en gång.
  Har du t ex kommit till samma insikt som Hansen att temperaturen inte stigit de senaste 16 åren? I så fall kan du väl försöka förmedla detta till övriga VoFare här:
  http://www.vof.se/forum/viewtopic.php?f=10&t=19032&start=75

 32. Peter F

  Daniel F
  ”Vi har alltså global uppvärmning, men bara i Arktis….”
  Precis vad Bolin sa 1969 i klippet ovan :o)

 33. Är det någon här som skulle ha något emot om det var två eller fyra grader varmare där de befinner sig nu?
  Mina vanligaste uppehållsorter har nu temperaturen -10 respektive +15 så jag tar gärna +4 på båda alternativen.
  Thomas P lider du av värmen?

 34. Daniel F.

  Perfekt #31,
   
  Även UI kan behöva få det påpekat för sig. De har svårt att bestämma sig för om platån i temperaturstegringen finns, om den beror på vulkaner och ENSO, eller om den inte finns.
   
  Magnus W på UI hänvisar nu till (ytterligare) en post på SKS där det bevisas att inget annat än mänsklig CO2 kan orsaka uppvärmningen. Solen, ENSO och vulkaner är helt betydelselösa i sammanhanget. Om det nu inte finns en paus i uppvärmningen. För då beror den i så fall på de där komponenterna som inte har någon betydelse för temperaturutvecklingen.
   
  Klimatvetenskap är svårt….

 35. Lasse

  #33 Plus 16 grader nu-helt ok men lite kallt. Det kostar lite bekvämlighet att leva efter försiktighetsprincipen och veden är slut! 😉
  Ang CO2 och kött så finns det olika syn på hur vi bäst använder marken. http://www.savoryinstitute.com/

 36. Niklas L

  #2 Jag tror de hoppar på ”köttskatt” som idag lanseras på allvar av Jordbruksverket. Kött; ett hot mot hälsa och miljö, till skillnad från godis, läsk och light-produkter.

 37. Slabadang

  Thomas P!
  Hur funkar  bibelläsningen för dig tycker du ? Ditt #30 är ett ett goddag yxskaft av härlig rostfri klang. Byt karriär Thomas P klimahotsfanatiker är inget framtidsyrke. Att det inte existerarar en enda modell som förväntar en ökad isutbredning i Antarktis samtidigt som en minskning i Arktis r¨uppenbart. Att du debatterar tvärtemot även det mest uppenbara och ALLT som strider mot CAGW avslöjar din manipulativa oseriositet.
   

 38. Slabadang #35
  Jag är rädd för att Thomas P har drabbats av överhettning. AGW-troende är mycket känsliga och reagerar på temperaturskillnader på bråkdelar av en grad på platser där de inte befinner sig.
  Den senaste tidens klimatnyheter har också lett till flera fall av mental härdsmälta hos AGW-troende.

 39. Micke Johnsson

  Thomas P!
   
  Jag tror du vill! Har aldrig mött en mer pessimistisk(eller ideologisk) människa och styrd av extrem vänsterideologi än dig. Du tror tom. att Hamas är goda!? De sätter sina raket sidan om barnsjukhus. En av mina bästa väninnor har sjuka berättelser från terroristlandet (om det ens finns ) Palestina. Jag har exakt 0 förtroende för dig, men du sprider en viss glädje här på TCS! The Joker!

 40. Signaturen Jenny sopar banan med UI-folket!
  http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2013/01/om-den-globala-temperaturforandringen.html#comment-form
  Tyvärr låter de inga fler komma in på kalaset.
  Kommentera här istället:
  http://uppsalainitiativet.bloggo.nu/-Om-den-globala-temperaturforandringen-och-debunkning-av-nagra-myter/

 41. Slabadang

  Niklas L!
  Att ge resurser till politiker brukar liknas vid att ge whiskey och bilnycklar till ett gäng tonåringar och idag är de att likna vid ett gäng sysslolösa Brats till tonåringar.
  Politiker behövs inte alls i samma utsträckning som under vår stora uppbyggnadstid och jag tror att det är bakgrunden till de allt mer totalt obegripliga förslagen och engagemangen i mycket märkliga frågor. Nu försöker de mer låtsas och simulerar sin egen betydelse medan de mest genuint värdefulla politiska områdena skola vård omsorg trygghet stabilitet mer är som gammalt tuggummi de tvingas dras med under sulan.
  Under 40-90 tal var det folket som drev sina politiker framför sig mot sina tydliga mål och folken visste hur de skulle nås. Nu är allt fler reella målsättningar uppfyllda och utan folkets behov i ryggen som tydlig färdriktare och uppgift har politikerna nu varvat upp motorn och tagit några klunkar ur flaskan.
   

 42. tty

  ThomasP #16
  ”Eller också tittar man på isvolymen
  …vilken har den oskattbara fördelen att den inte går att mäta, så det är ”models all the way down”.
   

 43. LBt

  Perfekt #33, #38,
  jag tror du rör vid något centralt, du bryr dig avseende temperaturen i din omgivning och undrar om det inte skulle vara skönt med ytterligare några grader. Till detta lägger du att vi bekymrar oss om det blivit varmare någon annanstans.
  Du har nog helt rätt i att det är detta som skiljer oss åt men du bör lägga till att vi framförallt bekymrar oss om hur varmt det kan tänkas bli om 100-200 år och fortfarande avseende helt andra platser än dem där vi lever vårt glassiga liv. 

 44. tty

  Att utvecklingen på vintern är mindre dramatisk beror främst på hur kontinenterna ligger. Isen fryser ned till ryska och kanadensiska kusten och sen spelar det ingen roll exakt hur kallt det är, den kan i alla fall inte nå längre ner för havet tar slut.”
  Du har inte hört talas om Berings hav, Okotska havet, Barents hav, Davis sound och Nordatlanten? De tar inte slut förrän man kommer till Antarktis.

 45. Perfekt
   
  ”AGW-troende är mycket känsliga och reagerar på temperaturskillnader på bråkdelar av en grad på platser där de inte befinner sig”
   
  Klockrent! Och även Thomas självmål var en riktig pärla:
   
  ”Lär dig läsa och bemöta argument. Upprepa inte bara samma påstående gång på gång i hopp om att det skall bli bättre”

 46. LBt
  Om du skulle försöka tänka dig tillbaks just 100 till 200 år sedan, och försöka föreställa sig vad människorna då oroade sig för, och framför allt vad de skulle oroa sig för å framtidens människors, dvs å våra vägnars skull ..
   
  Vad tror du de skulle oroat sig över? Om de skulle fått för sig att posera med inte reella problem som fanns där och då, utan att de minsanna oroade sig för framtidens människor om 100 till 200 år?
   
  Vad skulle deras poserande omtankar handlat om tror du?

 47. Börje S.

  Klimathotarnas yttersta mål är att ruinera vanligt folk. För att nå målet är inga medel för lumpna, se bara på masshediahysterin inför den löjliga klmathotarfestveckan i Doha: Rena excesser i klimatjugande om 4º förhöjning på 50 år.
   
  Koldioxidskatt på drivmedel – färdigt men finns stor potential kvar för ytterligare beskattning
   
  framöver
   
  koldioxidskatt på kött – på gång
  på cement – kommer
  på all tung industri – kommer
  osv, slutmålet tycks vara skatt på all utandning.
   
  (dock inte på kompostering, som är det mest PK man kan tänka sig trots rikliga både koldioxid och metanutsläpp.)
   
  Dessutom ska jag, som inte har minsta lust att bli bedragen av de statliga lögnerna om bl a klimat och kost, tvingas pröjsa för ren propagandaskit som jag inte ens om jag fick betalt skulle utsätta mig för. 
   
  i takt med ökade levnadskostnader för landets innevånare p g a koldioxidhypen kommer riksdgsledamoterna att höja sina egna löner och pensioner för att gå skadeslösa när de fattar beslut som gör alla andra till fattiglappar. Samtidigt kommer CP genom sin partiledare (2 mille om året) kräva lagstiftning som tvingar alla löntagare till lägre ersättning för sitt arbete.
   
  Med undantag för riksdagsmän och EU-parlamentariker förstås.
   
  När ska vi bli av med det här j-a miljöpartikotteriet och alla dess tokfega medlöpare inom alla riksdagspartier (utom möjligen ett)?
   
   

 48. Och som uppföljning, LBt:
   
  Hur väl skulle de ’metoder’ de föreställde sig för att avhjälpa ’framtidens och människornas problem då’ fungera för att faktiskt avhjäla det de nu eventuellt trodde var ett sådant?
   
  En följdfråga till:
   
  Varför tror du att det är helt annorlunda denna gång?

 49. Slabadang

  Lbt!
  Du representerar avdelningen för meninglöst/omöjligt vetande och har numer tillsammans med avdelningen för meningslösa spekulationer öppet dygnet runt.
  Hur vädret och klimatet kommer vara om etthundra eller tvåhundra år framåt kan avlutas med att det kommer vara precis som nu bara någon grad eller två varmare eller värre kallare med lite mer eller lite mindre regn, lite mer eller mindre sol och ingen förändring kommer var svår att anpassas oss efter vartefter de kommer. Alternativt ingen förändring alls. Släpp tanken !!

 50. Svempa

  Naturvårdsverket gamla godingar känns aktuella igen. Av med skidorna på med badbyxorna.
   
  http://www.youtube.com/watch?v=ANDOcPUlfC0
   
  http://www.youtube.com/watch?v=FA0qzhJWHyw

 51. LBt #42,
  HAr du också drabbats av värmechock?
  Så nu är det 100 eller 200 år tills de ofattbara katastroferna skall inträffa? Jag antar att vi behöver avsätta betydande belopp för forskning mm i ämnet redan nu?
  Om jag skulle oroa mig för klimatet om 100 år skulle jag snarare oroa mig för risken att vi går in i en ny istid.
  Du försöker sätta dig på moraliska höga hästar genom att hävda att du bryr dig om människor på en annan plats och rent av i en annan tid.
  Verkligheten är emellertid att andra människor redan idag lider av de idéer du förfäktar. Utan biobränsle hade majs och andra livsmedel varit billigare för de fattiga. Utan idiotiska projekt som hindrar människor från att försörja sig av påhittade miljöskäl hade fler människor haft en bättre tillvaro.
  Den uppvärmning vi har haft, oavsett orsak har så gott som uteslutande haft positiva effekter, vad är det som säger att två grader till nu inte skulle ha det?
  Om samma fördelning som nu upprätthålls innebär detta att varma områden blir så gott som oförändrade medan kalla områden blir varmare och behagligare.

 52. Börje S.

  #47 Slabadang
   
  ”det kommer vara precis som nu bara någon grad eller två varmare eller värre kallare med lite mer eller lite mindre regn, lite mer eller mindre sol”
   
  Hur många milliarder har du gett för denna perfekta prognos?
   
  FN:s klimatpanel och lite köpta meteorologiska institut här och där i västvärlden har gjort av med, jag tror det var 70 milliarder $ sist jag tittade. 490.000.000.000 svenska krånår har de fakturerat oss alla för sin prognos, handlande om nedsmälta Himalyanska glaciärer, Barbecue-somrar och vintrar, torka där det blev regn och regn där det blev torka.
   
  ”För en oinitierad kan det verka mycket pengar,” sa en av IPCC:s flitigaste missinformatörer och förklarade:
  ”Men se rolit det va de´!”
  …Å de va ju bra de´!
   
  http://www.youtube.com/watch?v=Pjn3LGOdoiU
   
  Måste dra en till, denna gång om stället där vi snart står i kö om klimathotarne får fortsätta med sitt flitiga desinformerande:
   
  http://www.youtube.com/watch?v=LAOKbL33vMg

 53. Iven

  LBt!
  Vem är Du, som dristar dig att klandra Dina nu levande medmänniskor för ett ”glassigt liv” och skryter med att vara bekymrad för livet om 100 – 200 år? Har Du aldrig förstått, att långt ifrån alla också i Din omgivning lever ett ”glassigt liv”? Och vad gör Du själv för att förbättra situationen som råder idag, när bland annat elände 19 000 barn dör varje dag? IDAG! – inte om hundra år! Glädjande nog finns det många som bryr sig om nutidens problem, så att Du kan ägna Dig åt funderingar och fantasier  kring människans förmåga att påverka klimatet i en avlägsen framtid… 
  Det är lättare att spekulera i framtiden än att ägna sig åt problemen som är aktuella och behöverl åtgärdas nu…

 54. Thomas P

  tty #44 Tycker du inte du gör dig lite löjlig genom att försöka ta en så billig poäng? Naturligtvis vet jag, och jag förutsätter att läsarna här också vet, att det inte är ett helt slutet hav vid Arktis, men min poäng kvarstår att det finns betydligt mindre yta där isen kan växa i och med landmassorna som omger Arktis.
   
  Som du f.ö. vet så finns det mätningar även på istjocklek. Det är inte så att modellerna är tagna helt ur luften.  Anser du ens att PIOMAS har fel eller ville du bara få in en retorisk poäng?

 55. Fler goda nyheter!
  Grönland var 2.5K varmare utan att passera någon tipping point!
  http://hockeyschtick.blogspot.se/2013/01/new-paper-shows-greenland-has-cooled.html
  Jag nämner det innan någon av de vanliga misstänkta kommer dragande med havshöjning etc för den händelse vi skulle få några välbehövliga extragrader här eller där.

 56. Bertel

  Peter Stilbs.
  Lite OT, men måste berömma ditt val av bild till texten: Humoristisk och träffsäkert som vanligt.   🙂 

 57. Slabadang

  Grönland blir bara kallare och kallare !
  Hur korkade ser inte klimatalarmisterna ut i de längre tidsperspektiven?
   
  The Hockeyschtick:
  New paper shows Greenland has cooled ~2.5C over past 8,000 years
   
   
   
   
  A paper published today in Quaternary Science Reviews reconstructs temperatures from ice cores and finds the Greenland ice sheet has cooled about 2.5C over the past 8,000 years. Needless to say, no ”tipping point” was triggered as claimed by climate alarmists when Greenland was more than 2C warmer than the present.

 58. Slabadang

  Gunbo???
   
  Öh Gunbo ?? Hur e re me Grönlands inlandsisar? De e värre med klimatalarmismen än vanligt sansat  hyggligt folk trodde!!

 59. Slabadang

  Perfekt!
   
  Jag blir lite irriterad när någon är snabbare än jag att lägga ut nya artiklar! 🙂 🙂 🙂 🙂 Nä tvärtom är det en bra bekräftelse på hur effektivt nätet är på att självorganisera infromationen och sprida den. Våra journos måste dregla av avundsjuka.

 60. Thomas P

  Perfekt #55 Det var ingen nyhet att Grönland varit varmare. Titta dock på andra figuren i den där länken så ser du att under hela tiden så har isen på centrala delarna av Grönland långsamt sjunkit. Den har inte varit stabil ens före AGW. Kanske är den att se som en relikt från senaste istiden som kommer smälta bort helt om vi får en tillräckligt lång interglacial?
   
  Att temperaturen sjunker med höjden gör att temperaturen på toppen ökat med nära en grad givet de drygt 100 meter som anges i det där diagrammet. Detta oberoende av andra temperaturförändringar. Frågan är nu liksom tidigare egentligen inte om Grönland kommer smälta utan om det går så fort att det har någon praktisk betydelse, och det säger inte den här artikeln något om, även om den säkert är nyttig input för vidare modellering.

 61. Ingemar Nordin

  Thomas P #54,

  men min poäng kvarstår att det finns betydligt mindre yta där isen kan växa i och med landmassorna som omger Arktis.

  Uppriktigt sagt så är  det väl ganska ovidkommande hur isen är vid både Arktis och Antarktis, givet att man vill påvisa eller motbevisa Global Warming?

  Varför inte titta på temperaturerna (hur ad hocca de än är) istället? Självklart vill polarforskarna försöka slå i folk att just Antarktis är något slags ”kanariefågel” för Global Warming. Men isutbredningen vid polerna är ju beroende av så många andra faktorer (typ havsströmmar, geografi och stormar) att det är näst intill meningslöst att försöka koppla ihop det statistiska medelvärdet av klotets temperatur med vad som händer just där.

  Eftersom vi har haft 16 år utan någon global uppvärmning, och eftersom isen kring Antarktis har ökat samtidigt som vi har en motsatt trend i Arktis, och eftersom vi inte haft någon temperaturökning i Antarktis så kan vi ju helt glömma alla sådana förenklade kausalsamband. Klimatet, inklusive havet, är mycket mer komplicerat än så.

 62. Slabadang

  Förmånsbeskattning?
  Den nya klassindelningen? Vad ska vi göra åt de stackare som fortfarande är i MSM och PS våld? Skillnaderna mellan de väl informerade och de desinformerade ökar. Vad som är bra är att den välinformerade klassen växer och den desinformerade minskar. Om vi ska tala om trender så ser den faktiskt väldigt bra ut för medborgarkollektivet i stort. De borde funderas över om inte tillgång till nätet borde förmånsbeskattas för vem ifrån den av MSM desinformerade allmänheten överlever två sekunder i konkurrens med den väl informerade? I varje persons CW kommer det snart vara tvunget att redovisa varifrån man hämtar sina uppgifter och kunskaper. Samtidigt borde information från MSM och Public service avgiftsbeläggas i förhållande till konsumtion. En så kallad ”idiotavgift”? ja vet inte… vad säger ni öfvriga ? för folkbildningens skull är inte detta reformer att noga överväga?
  😉 😉
  Som bevis och exempel på vad jag ofvan hävdat:
  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/rekordstor-issmaltning-pa-gronland
  http://www.svtplay.se/klipp/156537?type=embed
  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/is
   
  Bot mot hjärntvätt? Kan det kanske samtidigt bli avdragsgillt för företag? Som ”personalvård”? DN kanske är intresserat med Eva Beckman som förste patient?
   

 63. Thomas P

  Ingemar #61 Visst kan du hävda att Arktis är fel ämne att diskutera, men nu var det vad vi diskuterade här sedan Lasses inlägg #5 (även om någon förvirrad typ försökte dra in Hamas). Kan vi inte enas om vad som händer på Arktis lär vi än mindre kunna enas om varför det händer.
   
  Och visst har vi haft temperaturökning i Antarktis. Inte över hela kontinenten, men på antarktiska halvön där, som du knappast kan undgått höra talas om, ett flertal shelfisar kollapsat.

 64. #ThomasP…var tänker du göra din pudel ? Här på TCS eller på VoF…hursomhelst lägg ut en länk om det inte blir här..jag vill se kreaturet.

 65. Lasse

  #63 Vad jag ville visa var bara att issituationen på Arktis inte förstärker en uppvärmning utan tvärt om motverkar den.  Detta med hjälp av isläggningen.
  Åter till kunskapskanalen och risken för vulkanutbrott. Ett annat hot vi inte kan göra något åt!

 66. Thomas P #60
  Jag kan svara på frågan;
  Det finns absolut ingenting som ger anledning att tro att Grönlandsisen kommer att smälta under överskådlig framtid. Det finns däremot anledning att bli orolig om istäcket skulle börja öka.

 67. Thomas P

  Lasse #65 Så länge vi har öppet vatten kan detta överföra värme till luften ovanför. När väl isen lagt sig fungerar den som isolering så att luften kan bli mycket kallare. Öppet vatten ger snabbare avkylning av vattnet, och i motsvarande grad mindre avkylning av luften så ditt påstående är lite oklart.
   
   
  Albedoeffekten är helt ointressant på vintern eftersom det knappt är någon sol där uppe på vintern.
   
  Perfekt #66 Hur vore det om du besvärade dig med att bemöta mina argument istället för att bara deklarera hur det ”egentligen” står till? Noterade du inte att den artikel du själv refererade till visar på att Grönlandsisen smälter?

 68. Slabadang

  Med lite distans till klimatlurendrejeriet … hela konceptet!
   
  ”We have to get of the MWP” var en mycket viktigare målsättning än vad många insett. Man kunde konstruera cirkelresonemang om varför man sket i äldre klimatproxi samtidigt som man behövde mer ”moderna” för att bevisa ”onormala” och ”oöverträffade” ”klimatförändringar” de senaste 100 åren.
   
   
  M Mann blev den nyttiga idiot som levererade vad som krävdes för denna aparta klimathistoriska sammanfattning och bevisligen helt på tvärs med vad den ”samlade klimatvetenskapen” faktiskt sade om MWP (medeltidsvärmen).
  Med sunda förnuftet i bibehåll så förändras alltid klimatet mot varmare eller kallare perioder och här blir ”larmarapporterna” om smältande glaciärer och isar ren intellektuell lyteskomik. Eftersom till och med alla skeptiker erkänner en uppvärmning där vi kan tjafsa om den är hälften eller hela de o,7 C på hundra år, så är vi i alla fall överens om att det blivit varmare.
   
  Det är sen lyteskomiken kommer in. På vilken planet minskar inte isar och glaciärer om det blir lite varmare?? Jamenar skiter björnen i skogen? Självklart! Hur kan det bli en ”överraskning” och samtidigt nåt som pågått sedan sista istiden med en liten rekyl under LIA för att därefter forsätta?
  Hela konceptet är ju totalt kocko när du väl en gång konstaterat att det blivit lite varmare. Om glaciärerna och isarna växte trots uppvärmning så tycker jag vi skulle ha en verkligt vetenskaplig gåta att ta itu med.
  Allt handlar om att hitta förklaringen till uppvärmningen där skillnaden mellan att förstå orsakerna till  MVP och nutida uppvärmning är lika med noll pch klimatvetenskapen är idag helt utan svar på MWPs orsaker och extremt tunnt underbyggd hypotes CO2 som drivande. En hypotes som havererar så fort du tittar från MWP och längre tillbaka i klimathistoriken.
   
  Smälter glaciärena mer än vad som förväntas vid en global uppvärmning med 0,7 C? Är det inte tvärtom att de smälter mycket mindre än vad som kan förväntas vid en sådan temperaturhöjning? MAO stämmer tempdatat för GMT (globalmedeltemperatur) med fältobservationerna vid glaciärerna?
  Har någon beskrivit vilka glaciärer eller isar som INTE skulle påverkas av en global uppvärmning? Ja vet inte men det här är ju några såna där grundläggande ordningsfrågor jag gärna skulle vilja ha svar på innan man fläskar iväg med slutsatser som ”värre än forskarna trott”. I förhållande till den uppmätta uppvärmningen.. var i ligger överraskningen på vilket sätt är det ”värre” konstigt nog så för vi aldrig svar på vad de relaterar till. Det verkar mer vara som om ”kolla …. tempdatat över GMT STÄMMER …. det smälter faktiskt!!! De är mycket värre än vi trott!
   
  Samtidigt som de likt guldfisken glömmer fundera över vad som hänt med glaciärer och havsisar under andra tidigare uppvärmningsperioder… ”Kolla de smälte DÅ OCKSÅ”
   
  Det är svårt att betrakta denna totalt utflippade IPCCs våldtäkt på både vetenskap logik och folkbildning.
   
   

 69. Slabadang

  PS!
   
  Nu när havsnivåerna inte stiger snabbare än vad de gjort de senaste hundra åren med sina tråkiga ynkliga 1,5 mm/ år utan något tecken på acceleration. hur får vi plats med de rapporter om glaciärer som hävdar att det är ”värre än vad forskarna trott? Ska inte hypoteser gå ihop med observationer på nåt sätt i slutändan? Eller kanske FN beslutat att det inte behövs längre? har nån läst alla protolkoll?
  Jag förstår hur Hansen GISS NOAA IPCC WMO och PNAS måste hata tex de fasta tidvattenmätarna. Ingen data att kunna massera justera eller modellera intill oigenkännlighet. Robusta peglar nerkörda i fasta urberget som fria från annan påverkan än landhöjning läser av dagligen de faktiska värdena.
  Bergström på SMHI måste få sprken och SMHI krävas på skadestånd för de fria fantasier om havsnivåerna han tvingat på länsstyrelser och kommuner. Klockren pseudovetenskap som riskerar att kosta skattebetalarna hundratals miljarder om de tas på allvar och totalt värdelöst som beslutsunderlag för någon part.

 70. Slabadang

  Så Thomas P!
  Den ”globala uppvärmningen” har attackerat just den lilla västantarktiska halvön!!
  och avkylningen i de övriga delarna beror på??? Den ökade havisutbredningen runt hela Antarktis beror på? varför syns inte den ”ökade avsmältningen av Grönland och Antarktis” på havsnivåmätningarna?
  PS vem vad det som spelade rollen som ”Svarte riddaren” i Monte Phytons film om Kung Richard? Jag svarar nog som Kungen ” So l What are you going to do?? Bleed on me?” 🙂 🙂

 71. Gunnar Strandell

  Slabadang #62
  Eva Hamilton har fattat galoppen och kommer att lägga ut samtliga SVT:s sändningar på nätet. Hon ser kanske en win-win situation i att kunna sprida sin information och dessutom få licenspengar för varje apparat med internetkoppling.
   
  Som grädde på moset vill hon ta över utbildningsradion, men de stretar emot och vill istället ta hand om kunskapskanalen. 

 72. Thomas P #67
  Javisst, Grönlandsisen smälter. De mest alarmistiska beräkningarna tyder på att det är en process som kommer att ta tusentals år, under förutsättning att den fortsätter. Alltså finns det ingen anledning att oroa sig.
  Argumenterar du för att det finns en reell möjlighet att Grönlandsisen smälter bort under överskådlig tid?

 73. Slabadang

  Gunnar S!
   
  Problemet för Hamilton är att hon måste konkurrera där på lika villkor. På nätet i förhållande till sändningsrättigheter så finns ingen gratislunch att hämta.

 74. Lasse

  #67 Ja vi talar om en effekt som inte värmer utan kyler havet. Vilket du kanske håller med om. Albedo kom från en man i en båt som trodde att frånvaron av is skulle värma havet!

 75. Håkan Bergman

  Gunnar S #71
  Tveksamt om hon fattat galoppen, ser mest ut som ett desperat försök att dra in mera pengar, nåt dom inte kommer att få av mig iallafall. Sen kan man ju fråga sig hur smart det är att gå ut och försöka robba en massa tv-lösa hackare på 2 papp om året, just när man tänker lansera en ny webtjänst?

 76. Slabadang

  Håkan B!
  SVT/SR närmar sig genom tvingad av utvecklingen att kasta in handduken över det redaktionella maktmonopol de skyddar främst. Vi lever i en medial ”glastnost”- period där medias politbyrå inte ännu fattat att folket redan springer förbi och lipar åt gränskontrollanterna och dess gatekeepers.
  Demokratiseringen och diversifiering av public service har redan genom nätet sparkat in dörren till redaktionerna spå vi kan se aktiviteterna och manipulationerna av verklighetsbeskrivningarna. Det är lite tråkigt att de fortfarande sitter kvar på stolarna men redaktörerna kommer åka av på arslet i allt snabbare takt. De har inte fattat att det inte går att ljuga på samma sätt som tidigare riktigt ännu. Men utvecklingen utanför politbyråns redaktionsbunkrar kommer inte att vända. Glastnos är här för att stanna!!

 77. Gunbo

  Perfekt #55,
  För 8 000 år sedan var hela norra halvklotet varmare än i dag. Den arktiska sommarisen var obefintlig. Varför? Jo, för att jordens axel och bana runt solen var annorlunda än i dag. Solens värmande effekt var större än i dag – på norra halvklotet. Det var den effekten som tog oss ur istiden, vilket inleddes för 12 000 år sedan.
  Skulle Arktis sommaris nu försvinna betyder det att vi går tillbaka 8 000 år i tiden.

 78. Gunbo

  Slabadang #58,
   
  ????? Var har jag nämnt Grönlands inlandsisar?
   
   

 79. Gunbo #77
  I praktiken kan sommarisen i arktis inte försvinna under överskådlig tid. Därför har man definierat om detta så att isen anses försvunnen om det finns mindre än en miljon kvkm kvar.

 80. Gunbo
   
  Leker du arktisk isexpert igen? Menar du att jordaxeln stod helt annorlunda på 30 talet? Eller menar du någonting över huvud taget? Vad då i så fall?

 81. Gunbo

  Perfekt #79,
  ”I praktiken kan sommarisen i arktis inte försvinna under överskådlig tid.”
   
  Och hur vet du det?
   

 82. Gunbo

  Jonas #80,
  ”Menar du att jordaxeln stod helt annorlunda på 30 talet?”
   
  Nej, jag talar om 8 000 år sedan. Varifrån fick du 30-talet?

 83. Gunbo #81
  Textbokskunskaper, jag har för mig att det avhandlas på en och annan blogg också.

 84. Gunbo

  Perfekt #83,
  Förmodligen kommer det länge finnas kvar en del is norr om Grönland och den kanadensiska arkipelagen, is som är tjock och mångårig. Det är en definitionsfråga vad som ska räknas som ett isfritt Arktis. 

 85. LBt

  Jonas N, Perfekt, Slabadang, Iven,
  jag träffade visst rätt och ni är tydligt uppriktiga, det är bra. Men förvisso skiljer sig våra perspektiv. 

 86. Christopher E

  #77
   
  ”Det var den effekten som tog oss ur istiden, vilket inleddes för 12 000 år sedan.”
   
  Lite petigt att påpeka kanske, men senaste nedisningens tillbakagång inleddes långt innan 12 000 år sedan. Vid det laget var redan delar av nuvarande Sverige isfria. Iskanten ”passerade” över mig tex för ca 14 000 år sedan, och då hade det redan smält ett bra tag sedan ismaximum för ca 20 000 år sedan.
   
  Vi har temperaturmässigt långt kvar till Holocens sköna klimatoptimum.
   
  Och banvariationshypotesen förklarar inte heller hur inlandsisar kan ligga kvar i så stor andel av nedisningscykeln på bortåt 100 000 år. Ej heller köldperioder som Lilla Istiden, vilken fick glaciärer runt om på jorden att kraftigt tillväxa.

 87. Slabadang

  Det bara fullständigt bombar ner solartiklar!
  Nu får Lennart B det jobbigt igen!!
  Tuesday, January 22, 2013

  Paper finds tiny changes in solar activity explain N Hemisphere temps over past millennium
   
   
  Climate alarmists often claim that tiny changes in solar activity cannot explain the temperature changes of the past millennium. However, a paper published in Geophysical Research Letters finds tiny changes in solar activity of .07% or less can account for changes in Northern Hemisphere [NH] temperature over the past 1,000 years. The paper examines 4 reconstructions of solar activity, each of which show a ’hockey stick’ of solar activity in the 20th century. The paper adds to hundreds of other peer-reviewed publications demonstrating that tiny changes in solar activity can account for climate and temperature changes on Earth. 
  http://hockeyschtick.blogspot.se/
   
  Perfekt är nog inte vaken än?

 88. Gunbo #84
  Javisst är det en definition och den kan ju ändras igen om isen vägrar bete sig enligt prognoserna.
  LBt #85
  Det är nog vi som träffat rätt, din ”godhet” dödar.

 89. Slabadang, du tog mig på sängen!
  Här kommer en föreläsning av Shaviv istället för den som är intresserad. Jag hinner tyvärr inte se den själv nu eftersom arbetet fn förstör alldeles för mycket av min värdefulla fritid.
  http://www.sciencebits.com/Munich-2012

 90. Thomas P

  Perfekt #72 Så du håller trots allt med om att Grönlandsisen smälter. Du kanske rentav håller med om att processen accelererat senaste tiden? Hur snabbt det kan gå i framtiden har vi tyvärr dålig koll på. Vi vet rätt lite om hur så stora ismassor beter sig när de värms upp. Förhoppningsvis har du rätt, men jag är inte så förtjust i den typen av rysk roulette.

 91. Thomas P #90
  JA en viss smältning har kunnat konstateras, men även de mest alarmistiska beräkningarna visar att det kommer att ta tusentals år, OM  DET FORTSÄTTER, vilket det inte finns anledning att tro eftersom klimatet är cykliskt. Kolla t ex NASA:s famösa pressmedelande.
  Bara för att vi inte vet  om isen kommer att tillväxa eller smälta och i vilken takt behöver vi inte avindustrialisera västvärlden och livnära oss på cerealier av den enkla anledningen att om isen skulle smälta, oavsett i vilken realistisk takt finns det gott om tid att anpassa sig till detta.
   
  Jag vet hur inte fullt så stora ismassor beter i 35 graders värme, det tar lång tid för dem att smälta, vilket utnyttjas för att kyla öl och andra livsmedel.
  Jag tänker här på isblock, inte små isbitar som läggs i glaset, dessa smälter relativt snabbt.
  Din form av rysk är närmast att jämställa med att ta 100 kulspruteband och fylla dem med lösa skott varefter man byter ut en patron mot en skarp i ett av banden. Skulle jag ta den risken om alternativet var att mina barn skulle leva ett medeltida liv? Ja definitivt.

 92. En snabb titt på http://stevengoddard.wordpress.com/page/2/ verkar tyvärr påvisa att proppen också är ur i huvudet på en lång rad AGW-kollaboratörer.
  Logik och fakta är inte medel för att påverka människor som t ex tror att en storm är bevis för klimatförändringar.

 93. ”A thing of the past” har slagit till i global skala. På en mängd platser bl a Israel har de oerhört sällsynta Viner-eventen inträffat med otaliga dödsfall till följd.
  Vinereventen utlöses av av galopperande uppvärmning på okänd plats.
  Mer om de aktuella Vinereventen
  http://joannenova.com.au/2013/01/coldwave-killing-people-in-russia-britain-and-the-us/

 94. Peter Stilbs

  Thomas P #90 – jag roade mig – liksom Lars J gjorde för Antarktis häromveckan – att räkna på givna siffror : ” 150 Gigatons smältning per år på Grönland, som uppgett – motsvarar 0.006 % per år …”  Vet man ens tecknet ?
  Lars fann med motsvarande siffror 0.0003% per år för Antarktis – ännu mer absurt.

 95. Thomas P

  Perfekt #93 T o m Aftonbladet lyckas få mer rätt än du:
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16113924.ab
  ”Forskare har nämligen länge varnat för att hastigheten i jetvinden kommer att minska i ett varmare klimat.
  Och med lägre fart kommer jetvindens krökar att bli allt större – precis som på en långsam flod – med märkbara konsekvenser på vädret.
  – Det innebär att varmluften kan nå längre upp i norr i vissa situationer, och att kylan kan nå längre söderut under andra situationer, säger Martin Hedberg, chefsmeteorolog på Klart.se.
  – De förändringar vi ser nu är helt i linje med de ­modellerna, ­säger han.”
   
  Peter #94 Frågan är alltså om avsmältningen kommer fortsätta accelerera. Somliga här tycks tvärsäkra att den inte kommer göra det, men vad grundas det egentligen på?

 96. Peter Stilbs

  Thomas #95 – vadå accelerera ? I mina ögon vet man inte ens tecknet på ismasseförändringen utifrån samma data som man man refererar till ?

 97. Thomas P

  Peter #96 ” I mina ögon vet man inte ens tecknet på ismasseförändringen”
   
  Då kanske du skulle läsa t ex här:
  http://www.arctic.noaa.gov/reportcard/greenland_ice_sheet.html

 98. Peter Stilbs

  Thomas P #97 – jag får fortsatt förändringen 150 Gt – jämfört med massan 2.5 Miljoner Gt till 0.006%
  Referensen Du gav handlar mestadels om ytsmältning på sommaren

 99. joel

  Thomas P intervjuad?
  http://gfx.svd-cdn.se/multimedia/archive/00997/Berglins-2012-12-29_997508a.gif

 100. Thomas P

  Peter Stilbs #98 Kan du bestämma dig? Ena gången vet du inte ens tecknet på massförändringen, andra gången vet du att det är 150 Gt/år, en siffra som dessutom förefaller något låg. Här är senaste artikeln jag fann som får fram 200 Gt/år:
  http://www.princeton.edu/geosciences/people/simons/pdf/PNAS-2012.pdf
   

 101. Peter Stilbs

  Thomas #100 – det verkar trögt med Dig i dag. 150 Gt är den siffra man uppger för avsmältningen . 2.5 miljoner Gt är Grönlands ismassa. Saken gäller den absurda storleksordningen – som med dessa siffror blir vad jag skriver – om det nu inte ärt något fel på min HP-kalkylator

 102. Lasse

  #100 Intressant artikel som berör samma sak som de havsnivåmätningar man försöker sig på från satellitdata. Utvärdering och svårigheter med tolkningen.
  -200 Gt tycks de hamna på!
  DMI är också intresserade av Grönland:
  http://www.dmi.dk/dmi/index/gronland/indlandsisens_massebalance.htm

 103. Thomas P #95
  ”Perfekt #93 T o m Aftonbladet lyckas få mer rätt än du:
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16113924.ab
  Oouch!! Det sved, tills jag läste dravlet. Enligt mina blygsamma kunskaper är det så här:
  Långsammare vind=mindre kall luft transporteras. 
  Uppvärmning av arktis= inte riktigt lika kall luft transporteras,eller finns det någon särskild klimatvetenskaplig formel för detta?
  Alternativet skulle då vara att kalluften  med jetfart förs ner till områden närmare ekvatorn och kyler ner dessa  istället.
  Vad händer då med profetiorna om obeboligt klimat runt medelhavet?
  Nu sträcker sig ju köldvågen ända ner till Jerusalem så värmen måste uppenbarligen ta vägen någon annanstans.
  Enligt data från Argosbojarna försvinner den inte ner i havet.
  Det enda alternativet som återstår är att den försvinner ut genom atmosfären. Gissa vad det betyder för ”återkopplingarna”?

 104. Slabadang

  Thomas P!
  Du e kul du! har du läst JPLs egen MÅLSÄTTNING efter deras problem med referenspunkt för satelliterna?

 105. Thomas P

  Peter Stilbs #101 Förnekar du nu att du två gånger sagt att du är osäker på tecknet på massförändringen? Vilka ”man” är som uppger 150 Gt vet jag inte. Din jämförelse med totala isvolymen är precis som för Antarktis tidigare irrelevant. Vari ligger det ”absurda”?
   
  Perfekt #103 Det du skriver är helt obegripligt. Vet du ens vad jetströmmarna är för något?

 106. Lasse

  #105 Jag får det till ca 10cm isavsmältning per år-eller om man ser på DMIs hemsida så är det mer korrekt att snön accumuleras men iskalvning gör att balansen är negativ. Isens tjocklek är ca 1000-3000 m.
  Men lika säker som du är jag inte på dessa satellitmätningar(DMI har inget annat att förlita sig på).
  Kan det vara som Lennart B hävdar att lilla istidens glaciärer nu kalvar?

 107. Peter Stilbs

  Thomas P #105 – läs själv dravlet på Aftonbladet:
  Utdrag: ”Snö i södra Europa har ­naturligtvis förekommit tidigare lite då och då. Men mycket tyder på att det kan bli vanligare.
  Forskare har nämligen länge varnat för att hastigheten i jetvinden kommer att minska i ett varmare klimat.
  Och med lägre fart kommer jetvindens krökar att bli allt större – precis som på en långsam flod – med märkbara konsekvenser på vädret.
  – Det innebär att varmluften kan nå längre upp i norr i vissa situationer, och att kylan kan nå längre söderut under andra situationer, säger Martin Hedberg, chefsmeteorolog på Klart.se.
  – De förändringar vi ser nu är helt i linje med de ­modellerna, ­säger han.”

 108. Thomas P

  Peter Stilbs #107 Hade du argument också? Att bara komma med ett citat så där övertygar bara de redan frälsta.
   
  Lasse #106 Tittar du på Perfekts länk i #55 ser du att massbalansen varit negativ sedan slutet på istiden, så det verkar inte vara någon kompensation för lilla istiden vi ser. Vi har mätningar både med radar och med gravitationsanomali. Två helt oberoende mätmetoder.

 109. Lasse

  #108 Ok sen stora istiden då! 😉

 110. Peter Stilbs

  Thomas #108 – snö i Sydeuropa eller Mellanöstern är inget nytt eller unikt – sen är det bara det vanliga tramset där alla typer av ”dåligt väder” är i linje med ”klimatforskarnas förutsägelser”.
  Varför frågar de inte en riktig klimatforskare istället för Martin Hedberg?

 111. Thomas P #105
   Ja jag vet vad jetströmmarna är.
  Den förklaringsmodell som ges i AB och som tydligen är den rätta enligt ”expertisen” är synnerligen dunkel.
  Lite varmare luft än tidigare förs söderut av jetströmmarena i lägre tempo. Denna MINSKADE  tillförsel av kall luft leder till att det blir KALLARE söderut. 
  FRÅGAN OM VAR DEN PÅSTÅDDA VÄRMEN TAR VÄGEN ÄR FORTFARANDE OBESVARAD.

 112. Thomas P

  Peter #110 Föredrar du en sådan här källa om du vill ha uttalanden från en klimatforskare?
  http://www.news.cornell.edu/stories/June12/arcticWildcard.html
   

 113. Peter Stilbs

  Thomas P #112 – den var bättre än Hedberg, ja – nu förstår man lite vad som menas – men det är åter en efterkonstruktion i termer av att det blir kallare om det blir varmare…

  Med modeller kan man ”bekräfta” vad som helst i dessa sammanhang 

 114. Thomas P
  Du får faktiskt förklara hur en uppvärmning på o grader har någon effekt överhuvudtaget. Är det inte rimligare att dessa variationer är naturliga och inte beror på någon temperaturförändring?

 115. Thomas P
  Tidigare har det hetat att snö ock kyla skall försvinna enligt settled gold standard science, och nu hävdar du att det är tvärtom.
  Vem skall vi tro på?
   

 116. Thomas P

  Peter #113 ”men det är åter en efterkonstruktion i termer av att det blir kallare om det blir varmare…”
   
  Detta skrivet om en artikel där det konstateras ”But wait — Greene and Monger’s paper is being published just after one of the warmest winters in the eastern U.S. on record. How does that relate?”
   
  Du kanske missade att den var från i somras? Har man följt lite blandade bloggar är det här med försvagad jetström pga minskad temperaturdifferens något som diskuterats ett tag, inget man hittat på för att i efterhand förklara den här vintern. du är dock bra på att avfärda allt som verkar för komplicerat, ja, de gånger du inte klagar på att klimatmodellerna är för förenklade förstås…

 117. Lasse

  #112 Thomas din länk leder dig på fel spår:
  ”A warmer Earth increases the melting of sea ice during summer, exposing more dark ocean water to incoming sunlight. This causes increased absorption of solar radiation and excess summertime heating of the ocean — further accelerating the ice melt.” 
  Detta är helt enkelt fel!

 118. Mats

  För Er alla miljöfundamentalister. Den otäcka Sanningens ögonblick är nära nu när IPCC tvingas omvärdera sin teorier till fakta. Läs senaste rapporten. Även Greenpeace och andra icke miljöorienterade sk vetenskapsmän tvingas tyvärr medge att vi inte haft någon global uppvärmning under de senaste 16 åren.

 119. Mats

  För Er alla miljöfundamentalister. Den otäcka Sanningens ögonblick är nära nu när IPCC tvingas omvärdera sin teorier till följd av fakta som publicerats . Läs senaste rapporten AR5. Även Greenpeace och andra anhängare av miljöbluffen tvingas tyvärr medge att vi inte haft någon global uppvärmning under de senaste 16 åren. Det måste kännas riktigt surt och det måste innebära slutet för IPCC eller var det bara slutet på första testamentet. Det kanske blir ett nytt testamente och i så fall ett nytt namn IPCCC ( Intergovernmental panel on Church Climate Center.

 120. Peter Stilbs

  Thomas P #116 – det kanske är Myers Du stödjer Dig på ? 
  http://wattsupwiththat.com/2013/01/23/hilarious-climate-science-fail-by-the-warmists-at-grist/#more-78087

 121. Thomas P

  Peter #120 Nej, den artikeln hade jag inte läst, men jag förstår ditt behov av att avleda uppmärksamheten genom att hitta att någon helt annan sagt något dumt.
   
  Lasse #112 Kan du då kanske också förklara varit felet ligger?

 122. Lasse

  #121 Har vi inte diskuterat detta tidigare? Albedot på haver ger en uppvärmning av Arktis -på sommaren , så långt kan jag vara med.
  Men på vintern(under isläggningen från sept) så ger den tvärt om avkylning.
  Kan du med ögat integrera havsytans exponering från denna bild-är det inte  avkylningsexponering (sept-frammåt) som dominerar, och är det inte slående hur isen återblidas snabbare under 2012.
  http://www.dmi.dk/dmi/index/hav/the_arctic/havisareal.htm

 123. Thomas P

  Lasse #122 Den ökade avkylningen av vattnet på vintern är möjlig bara så länge du har mer öppet vatten än tidigare.  Den förmår inte återställa tjockleken på den fleråriga is som gått förlorad. Den kan alltså bara reducera albedoeffekten, inte helt kompensera för den.Och visst återbildas mer is (räknat i yta) ju mer öppet vatten du har i början på säsongen.
   
  Din kommentar #117 var helt enkelt fel!

 124. Lasse

  #123 Flerårig is kan bara bildas på ettårig is-så där har du rätt!
  Sen är väl frågan om kopplingen mellan isfritt hav och uppvärmt hav lite för komplex för mig, utöver min intuition och observation!
  Tänk om man var lika tvärsäker som alarmisterna!

 125. Thomas P

  Lasse #124 ”Tänk om man var lika tvärsäker som alarmisterna!”
   
  Ditt inlägg #117 var tvärsäkert så det förslog. Du tyckte inte ens det behövdes argument för att deklarera hur fel det (helt korrekta) citat du återgav var.

 126. Thomas P
  I en av dina länkar läser vi följande:
  ”A warmer Earth increases the melting of sea ice during summer, exposing more dark ocean water to incoming sunlight. This causes increased absorption of solar radiation and excess summertime heating of the ocean — further accelerating the ice melt.”
  Sedan skriver du:
  ”Den ökade avkylningen av vattnet på vintern är möjlig bara så länge du har mer öppet vatten än tidigare.  Den förmår inte återställa tjockleken på den fleråriga is som gått förlorad. Den kan alltså bara reducera albedoeffekten, inte helt kompensera för den.”
  Hur skall du ha det egentligen?
  Kyls det öppna vattnet fortare eller inte?
  Vad har tjockleken med albedo att göra? Det måste väl vara det översta skiktet som avgör albedo?
   

 127. Thomas P

  Perfekt #126 på sommaren när solen är uppe så absorberar öppet vatten mer solljus. När solen går ned och det blir kallare kan öppet vatten också avge mer värme. När sen isen lägger sig så isolerar den så att mängden avgiven värme snabbt minskar.  Tjockleken har inget med albedo att göra.

 128. Thomas P #127
  Och vad blir nettoeffekten av detta?
   

 129. Thomas P
   Om du läser ditt resonemang om flerårsis och albedo så förstår du säkert varför jag frågade.

 130. Thomas P

  Perfekt #128 Det är bara titta på kurvor över isyta och isvolym. Sådana har länkats till otaliga gånger här så du kan knappast vara obekant med dem.

 131. Lasse

  #130 Precis! Frågan är om det är ettårsisens utbredning som skvallrar om den albedoeffekt som diskuteras? Det borde det rimligen vara!
  Vi är överens om att isvolymen minskar pga värmetrender. Men är det en albedoeffekt-där är vi inte överens-och kommer inte att bli det!

 132. Pingback

  […] James Hansens med flera nya artikel, Global Temperature Update Through 2012, som vi uppmärksammat här, talar emot Azars […]

 133. Pingback

  […] mer om detta här och […]