Intellektuellt mod i klimatdebatten

Jag har läst en artikel av den amerikanska journalisten David Brooks Den klara tankens heroism som kom mig att tänka på klimatdebatten. David Brooks jämför mod i vanlig mening med det intellektuella mod som krävs för att uttrycka självständiga tankar, speciellt om dessa är kontroversiella. Han talar om att det i vårt inre pågår en strid där den goda tanken möter både faror och frestelser. Här funderar jag över detta i samband med klimatdebatten.

DavidBrooks
David Brooks

David Brooks artikel är publicerad i New York Times och det finns en översättning i DN.

Läs mer: Den klara tankens heroism. David Brooks, DN Kolumnen 2014-09-03 (bakom betalvägg).

Läs mer: The Mental Virtues. David Brooks, New York Times, The Opinion Pages 2014-08-28.

Han jämför vår vanliga bild av mod i farans stund med vår situation när vi skall uttrycka åsikter:

Att tänka klart under en spärreld av information må vara en annan sorts moralisk utmaning än att kämpa väl i ett kulregn, men det är ändå en karaktärsövning.

Den engelska rubriken The Mental Virtues kan översättas med De intellektuella dygderna. David Brooks går igenom följande intellektuella dygder och menar att vi kan sätta betyg på hur bra eller dåliga vi själva är på dessa.

Den första intellektuella dygden är vetgirighet.

Den andra är intellektuellt mod om vilket David Brooks bland annat skriver:

…intellektuellt mod är benägenheten att ha impopulära åsikter….

…den subtila formen är att veta hur stor risk man ska ta när man drar slutsatser. …

Filosofen Thomas Kuhn har påpekat att vetenskapsmän ofta nonchalerar fakta som inte passar in i deras paradigm, men en intellektuellt modig person är beredd att ta med i bilden sådant som är svårt att acceptera.

Den tredje intellektuella dygden kallar David Brooks för fasthet:

Den som håller sig med fasta åsikter kan bygga en världsåskådning på solitt virke men fortfarande ta till sig ny information med glädje. Hen kan rätta styrkan i sin övertygelse efter bevismaterialets styrka utan att tappa ansiktet. Fasthet är ett tecken på mental rörlighet.

Den fjärde är ödmjukhet:

Den ödmjuke forskaren är främmande för all arrogans visavi sitt ämne och inbillar sig inte att hen har bemästrat det. En sådan människa tar mer än gärna emot nya kunskaper från vem som helst under hela livet.

Den femte intellektuella dygden är självständighet:

Självständighet är mellantinget mellan att veta när man ska böja sig för auktoriteterna och när man inte ska göra det, när man ska följa en förebild och inte göra det, när man ska rätta sig efter en tradition och inte göra det.

Den sjätte och sista dygden som David Brooks tar upp är generositet:

Denna dygd börjar med att man vill dela med sig av sina kunskaper och ge andra äran för vad de har åstadkommit. Men den innebär också att man lyssnar till andra så som de vill att man ska lyssna till dem, höra efter vad var och en har att lära ut och inte triumferande slå ner på deras misstag.

David Brooks framhåller också att tillämpningen av de intellektuella dygderna inte bara är en fråga om rätt teknik:

Att tänka klart är inte bara en fråga om att lära sig rätt teknik. Det är ett moraliskt företag och fordrar god karaktär, förmågan att hålla tarvliga impulser nere till förmån för ädlare.

Just detta sista om tarvliga impulser tycker jag är speciellt tänkvärt, inte minst för oss som deltar och förmodligen har avtrubbats i klimatdebatten. Hur många gånger har man inte suttit framför sin dator och med nöje kommit på någon bitande ironi eller något fyndigt formulerat personangrepp. Men detta är uppenbarligen tarvliga impulser som man nog borde hålla nere till förmån för bästa möjliga sakargument.

Skepticism inom klimatvetenskapen kräver uppenbarligen ofta intellektuellt mod. Jag kommer att tänka på många kända namn. En del kallas klimatskeptiker, utpräglade sådana är till exempel Richard Lindzen, John Christy, Roy Spencer, Wibjörn Karlén och Gösta Walin men listan kan göras mycket lång. Andra som visat intellektuellt mod genom att kritisera vissa företeelser vid FNs klimatpanel som innebär ett överdrivet klimathot är till exempel Judith Curry och Lennart Bengtsson men även här kan listan göras betydligt längre.

Men det finns inte bara klimatskeptiskt inriktade forskare i detta sammanhang. Enligt min mening har även till exempel James Hansen, Kerry Emanuel (se nedan) och Tamsin Edwards, en yngre bloggande klimatmodellforskare, visat på intellektuellt mod på olika sätt. Bland dem som inte är klimatforskare vill jag särskilt nämna Jacob Nordangård, med sin doktorsavhandling, och Svenolof Karlsson, som bland annat har tagit upp klimatfrågans journalistiska aspekter, men även här kan listan göras mycket längre.

Murry Salby visade intellektuellt mod när han utmanade hela det klimatvetenskapliga och klimatpolitiska samhället genom att ta upp känsliga frågor till vetenskaplig diskussion, vilka Murry Salbys paradox och andra analyser av honom gav upphov till. I mitt förra blogginlägg diskuterade jag, baserat på uppgifter från oberoende källor, hur detta ledde till massiva personangrepp och andra åtgärder mot honom som för mig leder tanken till hur dissidenter kunde förföljas i de sovjetkommunistiska folkrepublikerna.

Läs mer: Murry Salbys paradox och de destruktiva inslagen i klimatdebatten. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2014-09-12.

Eftersom Murry Salby har varit verksam i genuint demokratiska länder, USA och Australien, så förefaller det osannolikt att det som ser ut att vara maktmissbruk och förtryck kan direkt härledas till regeringsmakten i dessa länder. Men maktmissbruk och förtryck förekommer även i demokratiska länder i och med att det finns många andra inflytelserika grupper med betydande makt än regeringen och dess administration som har möjlighet att utöva sådant, varken USA, Australien eller Sverige är några undantag i detta avseende enligt min mening. Att människor till exempel utsätts för maktmissbruk och förtryck på sina arbetsplatser är inte ovanligt någonstans.

Läs mer: Han avslöjade vapensmuggling och hotades av repressalier. Birger Schlaug, blogginlägg 2012-03-12.

Det är här inte fråga om Murry Salby har rätt eller fel i den vetenskapliga sakfrågan. Som vetenskaplig forskare så är det helt rätt av honom att ta upp svåra frågor till vetenskaplig diskussion när det som i hans fall, enligt vad min replikering av hans resultat visar, tydligen skett i god tro. Det normala bör vara att diskussionen genomförs med sakargument och att andra forskare från diskussionsresultatet får ta ställning till det hela.

Det är genom att de vetenskapliga forskarna kan ifrågasätta och diskutera vedertagna teorier och hypoteser som vetenskapen kan utvecklas. Om forskare som gör så råkar ut för personangrepp och trakasserier så kommer vetenskapen helt enkelt att stagnera. Det finns risk för att detta redan kan ha skett i klimatvetenskapen.

Ett annat exempel på intellektuellt mod anser jag att John Christy och Kerry Emanuel står för genom att bortse från polariseringen mellan klimatskeptiker och inflytelserika grupper inom huvuddelen av klimatforskarsamhället och gå med på att genomföra ett samtal som sändes som podcast. John Christy är en av de mest stigmatiserade klimatskeptiska klimatforskarna medan Kerry Emanuel representerar huvudfåran . Att Kerry Emanuel från MIT, Boston, Massachusetts, dessutom gjorde sig besväret att åka till John Christy, UAH, Huntsville, Alabama, tycker jag är särskilt beundransvärt.

Läs mer: Samtal mellan klimatprofessorerna John Christy och Kerry Emanuel. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2014-04-11.

Läs mer: Samtal mellan klimatprofessorerna John Christy och Kerry Emanuel, del 2. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2014-06-06.

Samtalet mellan John Christy och Kerry Emanuel är också ett föredöme för hur en saklig diskussion om klimatvetenskap och klimatpolitik bör gå till utan ad hominemargument och personangrepp. På grund av detta samtal får båda av mig höga betyg i fråga om intellektuella dygder.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Jag ska genast bryta mot samtliga dygder genom att säga att jag litar inte på den som använder ”hen”… 😉

 2. Peter Stilbs

  L #1 – jag håller med – men det är lika illa med piercingar i ansiktet, eller annorstädes – eller särskrivande

 3. Goran

  Jag vet inte vilket mod jag vill använda för att klassificera denna skrift från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) men för mig framstår numera MSB som en lekstuga för fegisar.
  Läs följande framtidsvy från en av våra viktigaste myndigheter vad det gäller säkerhet och beredskap.

  https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26217.pdf

  Lägg till att detta är ett dokument som en svensk myndighet tagit fram och som vi bör ta på största allvar.
  Tron på att svenska myndigheter klarar av sitt arbete har fått sig en knuff i fel riktning, eller är det i rätt riktning???

 4. L, Peter,

  David Brooks har själv växlat mellan hon och han i texten, uppenbarligen i jämlikhetssyfte och på grund av att det i engelskan inte finns något ”hen”. Därför tyckte jag att ”hen” bäst uttrycker vad han vill säga.

 5. Michael

  Annars är ett vanligt ”s/he” ett vanligt könsneutralt pronomen i engelska texter. Men det täcker förstås inte in androgyna personer, så det kan knappas betraktas som PK i Sverige.

 6. Mats G

  ”Intellektuellt mod”
  Har man Intellektet att se så är det inte bara mod det handlar om. Det handlar också om ens skyldighet.

 7. Daniel Wiklund

  Såg just på lokal-tv en intervju med Stefan Edman. Det pågår en hållbarhetsvecka och han var här och föreläste om vikten att få ett hållbart samhälle(vad det nu är). Sen följde intervjuer ute på gatan och det visade sig att ingen visste att det pågick en hållbarhetsvecka. Trots att det varit en mängd arrangemang över hela länet. Och man kan ju undra vad det kostar. Idag är det förresten första dagen utan sol på flera veckor. Vem man nu ska skylla det på: )

 8. Lasse

  Kan tillämpas även i dagens politiska debatt!
  OT SD är rasister-13% röstar på dem-vi har problem med rasism? Är dagens politik utan problem för alla parter? Är en annan syn kanske humanistisk?
  Fel forum men det lockades fram!

  Arktis isläge och periodicitet är intressant. Kanske är vi lurade av okunskap och bristande information före satelliterna. http://notrickszone.com/

  Att vara ödmjuk innebär att man slipper gå först i fronten och vända!

 9. Gunbo

  Pehr B,

  Ett utmärkt inlägg! Men du skriver om Murry Salby: ”Det är här inte fråga om Murry Salby har rätt eller fel i den vetenskapliga sakfrågan. Som vetenskaplig forskare så är det helt rätt av honom att ta upp svåra frågor till vetenskaplig diskussion när det som i hans fall, enligt vad min replikering av hans resultat visar, tydligen skett i god tro.”

  Hade han velat ta upp sina frågor till vetenskaplig diskussion hade han publicerat sina hypoteser. Om han inte hade fått in dem i någon vetenskaplig tidskrift hade han kunnat redogöra för dem på WUWT t ex eller skickat sina artiklar till andra forskare. Nu har han bara framfört dem muntligt i föredrag för en begränsad publik. Lyckligtvis filmades föredragen men det är långt ifrån detsamma som att ha dem på papper.

 10. Återigen om språkfrågan. Jag tycker att ”hen” är praktiskt att använda i stället för ”han eller hon” och i sådana fall låter jag min egen bekvämlighet bli avgörande. Ordet har ju blivit officiellt erkänt som en del av normalt svenskt språkbruk i och med att Svenska Akademien tar med det i ordlistan:
  http://www.dn.se/kultur-noje/spraket/hen-med-i-ordlistan/

 11. Mats G #6,

  Detta är ett bidragande motiv för att jag har engagerat mig i klimatfrågan. Det som ledde in mig på den tanken var en kommentar av Gunnar Littmark för kanske ett par år sedan där han menade att den som har varit svensk naturvetenskaplig professor med en rimligt relevant forskarbakgrund borde ha någon form av skyldighet i detta avseende. Svenska professorer är ju massivt skattefinansierade både före och efter pensioneringen.

 12. Lasse

  Fredagsmys: Standup!
  http://joannenova.com.au/

 13. JanH

  Pehr Björnbom #9

  Vederbörande är ett fullgott alternativ till ”han eller hon”.

 14. Gunbo #8,

  Tack!

  Den fråga som du tar upp är faktiskt mycket relevant i detta sammanhang.

  Murry Salby och Evgenia Titova fick sitt bidrag ”Relationship between Greenhouse Gases and Global Temperature: Atmospheric Observations vs the Ice Proxy” accepterat för posterpresentation vid European Geosciences Union General Assembly 2013, 7-12 april i Wien:
  http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2013/EGU2013-125-1.pdf
  http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2013/posters/11591

  Här är en personlig beskrivning av denna stora geovetenskapliga konferens från en bloggande klimatforskare:
  http://julesandjames.blogspot.se/2013/04/jules-pics-egu-wednesday_10.html

  Det var på grund av att Murry Salby reste till denna konferens och presenterade sina resultat som han blev avskedad från universitetet och fick sin flygbiljett avbokad så att han blev strandsatt i Europa.

 15. JanH #12,

  Jo, men hen är kortare och koncisare 🙂

 16. Ulf L

  Jag vill också påpekat att Thomas P, Gunbo och Björn T också har karaktärsegenskaper värda att respekteras. De kommer hit och argumenterar och får ständiga mothugg. Vi kan tycka vad vi vill om deras argumenteringar men de kunde ha flytt för länge sedan och det gör de inte.
  Samma gällde Gustav och hans utflykt på UI samt inte minst Jonas N och hans diskussion på Deltoid. Iofs riskerar de inget vad jag kan se, men det krävs något extra för att orka stå för sina åsikter offentlig på detta sätt.

 17. Angående ’språkrågan’:

  Om man inte vet (eller vill ange) vilken kön man åsyftar duger det i dagens språkbruk …

  Eller ännu bättre (om man inte vill få genuspolisen efter sig):

  Om någon inte vet (eller vill ange) vilken kön den åsyftar duger det i dagens språkbruk alldeles utmärkt att då säga just ’den’ i dess ställe!

  Och jag tycker vidare att man alls inte skalla underlätta för dumaktivism, stolligt PK-vurmande understimulerade (försörjda) tyckare och byråkrater att tränga undan välfungerande samhälleliga konventioner och språk etc. För att ni kan vara säkra på att varje gång ngt sådant ’lyckas’ kommer samma typer att få mer energi och råg i ryggen och kommer söka nya förevändningar och sätt att ’uppfostra’ vanligt folk att foga sig under ännu fler kreativa PK-påbud.

 18. Ann LH

  Kanske någon med intellektuellt mod kunde ifrågasatt om det vore lämpligt att bygga ett kemilab. (!), där det då och då hettar till ordentligt, i trä
  http://www.breitbart.com/Breitbart-London/2014/09/16/University-fire-environmental-scientists-make-shock-discovery-that-eco-friendly-wood-is-combustible
  eller som Jonova skrev
  Low Carbon building at Nottingham University destroyed in high Carbon Fire.
  Det ska byggas upp igen och ett namnförslag på Jonovas tråd är G. Fawkes Laboratory

  Tack Pehr för bra sammanställning av åtråvärda egenskaper.

 19. Slabadang

  Patrik Lindefors om Jesus/svenska kyrkan!

  ”I Bibeln framstår Jesus som ett moraliskt föredöme, trots att han upprepade gånger hotar med att grilla människor i evig tid om vi inte tror på
  honom (Matt 13:41-42, Matt 23:33, Matt 25:41, Joh 15:6) – ett straff utan något som helst proportion till brottet.”

  Kul va?? 🙂 Jesus hade ett kärleksbudskap. Patrik Lindenfors har ett hatbudskap med hot om att vi alla skall grillas av den globala uppvärmningen. Vi har en ”oberoende stiftelse” som går under namnet ”Institutet för framtidsforskning” Med början uppifrån så har vi då Bengt Westerberg som … som ordförande. Ordförande över vad som där under är en radda likasinnade aktivister. Naturligtvis är det vi stackars skattebetalare som finansierar dessa aktivister varav Lindenfors med hemmaadress i inhängnaden i Uppsala är en av ”Institutets” medarbetare. Lars Ilshammar tillika styrelsemedlem i SVT över klimattalibanska vetenskräpsredaktionen är denna institutions andre man. Sverige är i akut behov av extremt stora och många demokratiskt bevarande reformer. Ilshammar på samma arbetsplats som Lindenfors.
  Börjar ni inse hur lurade vi är? Hur länge och medvetet de infiltrerat stadsapparaten och alla våra offentliga institutioner? Demokratiska ordningspartiet måste bildas för att återupprätta demokratins principer och skydda dem mot SVT/SR och andra indoktrinerande och korrumperande politiserande krafter som göds på skattebetalarnas bekostnad.

  Skattefinansierad vänsterpropaganda är vad institutet producerar. Sådan husse sådan hund !

  Kommentar modererad

 20. Nu kan man diskutera klimatfrågan på SR
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1120&artikel=5969632

 21. Tack! Jag tycker att det ligger väldigt mycket i vad du säger här.

 22. Bim

  Att tjafsa om man skall säga man, den, hen, tyder bara på att man hela tiden tänker på vilket kön man vänder sig till.

  Om ”man” vill uttrycka sig könsneutralt så duger väl man som i sammanhanget inte betyder, man, precis som dom, dem, dessa inte betyder man.
  Hen är ett löjligt ord som ser idiotiskt ut i skrift och låter ännu värre i talspråk.
  Ett konstruerat problem som inte finns. Däremot verkar hen vara ett problem.

 23. bom

  Bra Bim tycker Bom som håller på Dig. Hen bör bara användas i sammanhang där man önskar driva med verklighetsfrånvänd feminism. 🙂

 24. Ann LH #18,

  Tack!

  Känns inte som det behövs mycket intellektuellt mod att kritisera att man har ett kemilab i en träbyggnad, det är som att tigga om problem.

  Under min forskarkarriär har arbetskamrater i intilliggande laboratorierum råkat ut för explosion och brand två gånger. Båda gångerna gick det lyckligt men i ena fallet visade dramatiken hur viktigt det är med skyddsglasögon. Min arbetskamrat satt vid ett skrivbord och skulle kolla sitt pågående experiment. Han reste sig upp och började gå men kom på att han nog borde ta på sig skyddsglasögonen. När han sedan stod framför apparaten exploderade den på grund av en skenande kemisk reaktion. Efteråt visade det sig att han fick plocka glasbitar ur ansiktet i flera dagar efteråt och i skyddsglasögonen hade en glasflisa trängt in i plasten precis framför ena ögat. Utan skyddsglasögon hade han förmodligen förlorat ett öga.

  Dessutom brann hela det organiska kemilabbet ner på KTH för några decennier sedan, vilket Peter Stilbs säkert också kommer ihåg eftersom det fick rätt stor inverkan på alla kemister på KTH. Men byggnaden klarade sig eftersom det var en solid stenbyggnad.

 25. Jonas #17,

  Jag tycker däremot att situationen har ändrats i grunden genom att Svenska Akademien tar in ordet i ordlistan.

  Förut kunde man säga att ”hen” tyder på att den som använder ordet har vissa politisk-ideologiska preferenser.

  Nu är ordet som vilket normalt ord i svenskan som helst. Att använda ett ord som finns i Svenska Akademiens ordlista tycker jag bör vara helt okontroversiellt.

 26. tty

  AnnLH #18
  ”Kanske någon med intellektuellt mod kunde ifrågasatt om det vore lämpligt att bygga ett kemilab. (!), där det då och då hettar till ordentligt, i trä”

  Byggnader där man hanterar explosiva ämnen byggs oftast i trä. Det är betydligt säkrare än andra material om det smäller.
  Observera att branden inträffade medan byggnaden var under byggnad och ett par timmar efter arbetets slut en fredagskväll. Typiskt förlopp när någon byggjobbare glömt att stänga av någonting och man sparat in nattvakten under byggnadstiden.

 27. Gunbo

  Pehr B, #14,

  Tack för länkarna! Har inte sett detta tidigare och det var ju bra att många forskare fick ta del av Salbys hypoteser under konferensen.

 28. Gunbo

  Ulf L #16,

  Stort tack!

 29. Jan Hedman

  Har någon tänkt på at ordet ”hen” på engelska språket betyder ”höns”, alltså inte ”tupp” ?
  Där blir ju ordets könsmässiga neutralitet något anfrätt.

 30. Peter Stilbs

  tty #26 Ann & Pehr – den mängd explosiva ämnen som hanteras på ett typiskt Universitetslabb är mycket liten – det är aldrig på den nivå en byggnad skulle fås att kollapsa (om det nu inte är läckande gasol och luft – men det kan ske i ett hyreshus också). Så det finns ingen sådan anledning att bygga i trä, som exempelvis i en ammunitions- eller dynamitfabrik, där man vill avleda eventuella explosioners kraft.

  Det är mycket större risk för eskalerande bränder – och där är stabila brandbarriärer och betong det enda rätta. Att bygga något i trä är bara patetisk miljöreligion, och direkt farligt.

  Re explosionen på KTH var det just före min tid, ca 1985 – vad jag minns var det eterångor+luft i ett kylskåp som antändes, exploderade och startade en brand i ett ca 10×10 meters rum. Där fanns troligen litervis med brandfarliga lösningsmedel, förutom inredningen själv – och troligen också några gasflaskor av metall (dock ej acetylen).

  Minns också en brand (mindre) vid LTH Kemi, ca 1970. De sedan 1965 nya dragskåpen hade en bakvägg av masonit – som visade sig brinna som f%n i luftdraget om något (på typiskt 100 gramskala) tog eld i det.

  Det var väl då inget miljöbrott – men man sågade nya bakväggar i korridorerna – utan någon extra ventilation eller några som helst skyddsåtgärder för arbetarna eller förbipasserande – av eternit (nästan ren asbest alltså…)

 31. Lasse

  #30 På LTH brann det regelbundet på 70 talet! 😉

  Det forskades på brand där då!
  Små friggebodar stod i ljusan låga allt som oftast medan Ove P och hans doktorander mätte tidsförloppen.
  Trä kollapsar långsammare än stål-men brinner bättre!

 32. Njae Pehr,

  Att använda ett ord som finns i Svenska Akademiens ordlista tycker jag bör vara helt okontroversiellt.

  Det där menar du nog inte.

  Ordet ’hen’ förvisso numera ett ’officiellt’ ord (eller blir, i nästa upplaga av SAOL, april 2015). Men att säga att det är ”som vilket normalt ord i svenskan som helst” är dock att gå för långt(*). Det skulle ju betyda att alla ord i SAOL inte är bara rumsrena utan tom lika legitima. Men i SAOL finns tex även följande ord listade:

  ’Kärring’ ’ Rashygien’ ’Femfemma’ ’Zigernerska’ ’Bög’ och ’Blatte’ och tom både ’Neger’ och ’Nigger’.

  Händelsevis är det enda som står under ’hen’ idag en ’brynsten’. Notabelt är också att inget av de många stolliga nyorden med ’klimat’ i början verkar finnas med. Klimatpolitik är det som kommer närmast. 🙂 Dock verkar ’klimatförsämring’ komma med nästa gång! 🙁

  Jan H: Och på svenska i sin tur heter det ’höna’ …. vilket ju inte gör det mindre anfrätt.

  (*) Personligen anser jag att det var att gå för långt att ta med det ’officiellt’ iom att det bara efterfrågades av en tämligen begränsad clique av PK-eliten, dessutom med en ideologisk agenda, och har varit omstritt just pga detta.

 33. Bengt Abelsson

  Om byggnader i trä:
  De svenska byggnormerna kräver vissa egenskaper, som exempelvis brandmotstånd, men det är upp till byggherren/entreprenören att välja material och metod.
  Bevare oss väl från det gamla systemet där Staten bestämde hur konstruktioner skulle utföras, ned till detaljnivå.
  Sedan är det så, att ytterst sällan så påverkas brandsäkerheten av stomkonstuktionen – det är innehållet i byggnaden som brinner.
  Hackandet på den aktuella byggnaden är mer okunnig populism än seriös kritik.

 34. Kenneth Mikaelsson

  #29

  Och kacklar gör väll de flesta som använder ordet hen…
  tycker som flera andra att ordet den fungerar alldeles utmärkt och är betydligt mindre värdeladdat..
  fast vad annars är att vänta av fjollträskare….. 🙂

 35. Pehr, missförstå mig inte. Du får givetvis använda ordet ’hen’ och (numera) borde de allra flesta också då förstå vad du menar. Men därav följer inte att folk behöver tycka att det skall vara så, eller bara behöver vara så, eller att det är bra, eller att där inte finns mycket bättre sätt att säga samma sak.

  Som flera antydde ovan kan man ju använda ordet ’hen’ just för att driva med dum-PK:ismen som gått för långt. Tex borde man kanske frångå konventionen att kalla olika kabelanslutningar för ’hona’ resp ’hane’ iom att kablar kanske alls inte vill kategoriseras så könsstereotypt. ’Hene’ vore då ett alternativ som då kanske inte kränker kabeln och diskriminerar dess två ändar i onödan … 😉

 36. Ann LH

  Peter Du nämnde asbest. För många år sedan kom det ut en uppkäftig bok ”Scared to Death” av Ch.Booker & R.North. Boken gick igenom flera olika försök att skrämma oss alla och alltid fanns det bakomliggande agendor. En mycket bra bok, en trippelvaccinering som stöd för att inte gå på vad som helst i hotsvängen. Ett kapitel handlade om just asbest.
  Jag ids inte just nu gå och kolla, men som jag minns det finns det flera slags asbest. En grupp är klart olämplig att andas in men de andra två grupperna är rätt oskyldiga. Och! Det är de mera oskyldiga som är vanligast. Detta upplystes inte allmänheten om och alla förbjöds som om de vore lika eländiga. Som vanligt kostsamt och inte speciellt väl underbyggt.
  Är jag helt ute och cyklar? Nå’n som kan ge vederhäftig info?

 37. Ulf L

  Tack för ryggdunken. Och jag har förstås frågat och försökt diskutera på fler ställen. Alltid i vänlig saklig ton (förstås 🙂 ). På RealClimate, på Inhängnanden, Tamino även RabbetRun och Stoat (dvs WC Connolley). På samtliga ställen är raderknappen en helt central del av ’argumentationen’. Och alltid ohederligt motiverad vad jag kunnat se.

  Men jag brukar fråga just dem som inte delar min uppfattning om varför, om deras bästa argument, och även hur de bemöter invändningar, motfrågor och kritik mot dessa. Och även varför och hur de gör sina värderingar mellan för/mot av olika alternativ. Hur skulle man kunna lära sig vad andra menar om inte både frågar dem, och ffa sedan ställer uppföljningsfrågor. Och ber dem vara så precisa och tydliga och korrekta de kan, dvs ber om deras bästa argument?

  Tyvärr är de allra allra flesta inte intresserade av att diskutera på riktigt, och alltså i meningen att både utmana sina ståndpunkter och få höra om andras/nya.

  Och tyvärr ser jag heller inte mycket intellektuell nyfikenhet hos dem du räknar upp. I ngt fall ingen alls. Iaf ingte redovisat. Och hur man än vänder pch vrider på det, jag kan eg bara se ett skäl till att man medvetet far och försöker med osanningar i en ’debatt’ (och jag talar absolut inte om Häggströmskt nyspråk här, utan den ursprungliga hederliga betydelsen av ’lögner’, appropå ’språkfrågan).

  Enligt min erfarenhet brukar det vara antingen charlataner (bedragare) eller personer med svag självkänsla som försöker stötta sin position med saker som helt enkelt inte stämmer. Vidare försöker dom (båda varianterna) först med små osanningar (skarvande), vilket tämligen snabbt utvecklas till ett ’behov’ av fler och snart även större och allt värre lögner. (Och där finns även patologiska varianter som ljuger och tror sig själva, eller inte kan göra åtskillnad på dikt och verklighet). Följande visdoms ord står sig fortfarande, och är kanske mer relevanta än nånsin, nu när information (och desinformation) ju kan delas och spridas så enkelt och snabbt:

  Oh what a tangled web we weave, when first we practise to deceive

  (Sir Walter Scott, Marmion,1808)

  Men det verkar som varje generation (och varje tom individ) måste lära sig detta själv och ibland den hårda vägen.

 38. Peter Stilbs

  Bengt Abelsson #33 – det var en bärande idé att ALLT i konstruktionen (inte bara stommen) skulle vara ”hållbart” i den miljöreligiösa meningen – inklusive inredningen. Man kan med skäl misstänka att i stort allt var mer brandfarligt än det borde vara.

 39. Bengt Abelsson

  # 37
  Ja, utan gipsskivor kommer man inte långt i brandsäkert byggande.

 40. Bim

  Bom #23
  Du kan ju inte hålla på mig Bom. Då får Thomas P spader.
  Bim o Bom, Knoll o Tott! Ja, du vet.
  Det får ju vara måtta på ovetenskapligheten. Det räcker så väl med hen.
  Tänk dig själv när hen kommer hem efter ett krogslagsmål och hen döms till ett år och sex månader. Hur skall hens hen då kunna försörja sig och alla barnena?

 41. Sören G

  32# Jonas N
  ”Klimatförsämring” är ett normalt ord. Det är när klimatet blir kallare, som när medeltidens värmeperiod övergick i Lilla Istidens kallare klimat. ”Klimatförbättring” är vad vi har upplevt under 1900-talet när vi fick ett lite mer drägligt klimat.

 42. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Eftersom det redan råder en ”hen”-diskussion i tråden är det väl inte mer än rätt att jag också får säga några ord om saken.

  Rent pragmatiskt vore ett ”hen” välkommet. Men det har inte växt in naturligt i språket, det har lobbats in av specifika intressegrupper och är i hög grad politiskt laddat. Därför skyr jag det som pesten. Ordet står inte för sig självt, det kommer med stanken från att vara inkapslat i ett helt politiskt paket av värsta sort. Ett politiskt paket är jag övertygad om de flesta här inte vill dra in finrummet mer än en öppnad surströmmingsburk.

  Dessutom bör sägas att vi faktiskt har ett könsneutralt pronomen sedan länge: ”han” (Jupp!).

  Jag har planer på att skriva en hel serie inlägg om könsneutralt språk, och då tänker jag bland annat slakta ”hen” en gång för alla. Men till dess, som en liten försmak av vad som komma skall på den punkten kan man läsa mitt lite mer skämtsamma inlägg ”Han Hon Hen & …? ”. (Missa i så fall inte att klicka på länken för det fjärde pronomenet i slutet, det är hela poängen som gav upphov till inlägget.)

 43. Helge

  Apropå hen…

  Hörde en intressant diskussion häromdagen.
  – Oj vad fort hen körde.
  – Eller hum.
  – Vad menar du, hum?
  – Ja, det kan ju vara en man.
  – Men hen är ju könsneutralt?
  – Just det. Hen är den feminina varianten av det könsneutrala pronomet, hum är den maskulina varianten.
  – Men hen är ju ett könsneutralt ord.
  – Exakt, men den maskulina formen av det där könsneutrala ordet är hum. Det är alltså hen man säger när man menar en kvinna som man uttalar sig könsneutralt om.
  – Men varför säga hum när hen gäller för både män och kvinnor?
  – Nej du har missuppfattat det hela. Hen är för kvinnor, hum för män.
  – Du är inte mänsklig.
  – Där har du också fel. Ordet mänskligt är borttaget då det ansågs allt för maskulint. Nu heter det henskligt eller humskligt, beroende på vilket kön man menar.
  – Suck.
  – Men du har rätt i att hen eller hum körde lite för fort.

  Det var undertecknat Ronnie G Lundin i tidningen, så det var inte jag som hörde dialogen..

 44. Helge

  Apropå ”hen”.

  Hörde en intressant diskussion häromdagen.
  – Oj vad fort hen körde.
  – Eller hum.
  – Vad menar du, hum?
  – Ja, det kan ju vara en man.
  – Men hen är ju könsneutralt?
  – Just det. Hen är den feminina varianten av det könsneutrala pronomet, hum är den maskulina varianten.
  – Men hen är ju ett könsneutralt ord.
  – Exakt, men den maskulina formen av det där könsneutrala ordet är hum. Det är alltså hen man säger när man menar en kvinna som man uttalar sig könsneutralt om.
  – Men varför säga hum när hen gäller för både män och kvinnor?
  – Nej du har missuppfattat det hela. Hen är för kvinnor, hum för män.
  – Du är inte mänsklig.
  – Där har du också fel. Ordet mänskligt är borttaget då det ansågs allt för maskulint. Nu heter det henskligt eller humskligt, beroende på vilket kön man menar.
  – Suck.
  – Men du har rätt i att hen eller hum körde lite för fort.

  Det var undertecknat Ronnie G Lundin i tidningen, så det var inte jag som hörde dialogen..

 45. Sören,

  Ja, det vore det normala sättet att använda språket. Men som du säkert vet, och som även andra i tråden har berört, är språket och vilka benämningar som ges (tex nya) företeelser i samhället också ett makt- och styrmedel. I ambitionen att forma, styra folks tänkande och undermedvetna, och makt när man genomdriver att orden skall användas på detta sätt (och betyda vad man säger) i det offentliga. Tex i skolan och från myndigheter.

  Väldigt mycket politik handlar ju mest om att benämna saker på ett sätt så att de ter sig vara ngt annat än de faktiskt är, dvs är just Orwellskt nyspråk …

 46. Gunbo

  Tycker det är synd att ett bra inlägg schabblas bort på en pseudo-diskussion om ett enda ord – hen. Men jag kan förstå att konservativa, åldriga gubbar har svårt att acceptera nymodigheter som raderar skillnaden mellan könen.

 47. Gunbo, du är när som helst fri att både ta upp en diskussion, eller styra tillbaks den till ngt du finner värt att disktuera. Nu gör du inte det, utan drar till med ngt försök till förklenande igen, som dessutom är osammanhängande och obegripligt: Hur menar du PK-feminism skulle ’radera skillnader mellan könen’?

  Vidare: Du är ju den som oftast inte vill diskutera, inte ens saker du själv dragit upp. Utan hemfaller till gnäll som #46 som verkligen inte tillför ngt alls.

  Misstänker att du trots gnällinlägget inte kommer komma med ngt vettigt, vare sig angående språkbruk eller ursprungsdiskussionen. Jag tror iofs heller inte att du var speciellt intresserad angående denna.

 48. Håkan Bergman

  Gunbo #46
  ”som raderar skillnaden mellan könen”
  Jag fick lite panik här och kollade ner i kallingarna, än verkar det inte ha hänt nåt, tack och lov.

 49. tty

  AnnLH #36

  Jo det är riktigt. Det är krokidolit, s k ”blå asbest” som är verkligt farlig. Vit asbest (krysotil) är minst farlig, därnäst brun asbest (amosit). I Sverige har huvudsakligen vit asbest använts. Riskerna 10-20 faldigas generellt om man också röker.
  Jag har f ö besökt den kanske enda plats i världen där asbesten verkligen dödat ett större antal människor. Det är en ”spökstad” vid namn Wittenoom i Pilbara i Västaustralien. Där bröts blå asbest och avfallet från gruvan användes som fyllnadsmaterial när man byggde vägarna i staden. Efter att gruvan stängdes 1966 har man asfalterat över alla vägar, men jag har hört att man trots det nu skall tvångevakuera de få som bor kvar. Wittenoom i sig är nog inte särskilt farligt numera, men man bör definitivt inte besöka de gamla gruvorna i omgivningen.
  Jag undrar förresten hur arkeologiska museer hanterar de lätt hysteriska reglerna för asbesthantering. I norra Skandinavien har nämligen asbest använts sedan tusentals år som magringsmedel i keramik. Om man skall följa reglerna skall man troligen ha full skyddsutrustning som arkeolog i övre Norrland, man kan ju aldrig veta i förväg om man hittar asbestkeramik.

 50. Bim

  Gunnbo 😀

  ”Men jag kan förstå att konservativa, åldriga gubbar har svårt att acceptera nymodigheter som raderar skillnaden mellan könen.”
  Jag tror inte du kan förstå någonting.

  Vad är det för roligt med att radera ut skillnaden mellan könen?
  Kan du inte finna dig tillrätta i din mansroll… Inget fel i det, men alla behöver ju inte vara lika. Dessutom är inte gammal lika med konservativ.
  Att tänka självständigt och inte gå i politikernas ledband är raka motsatsen till att vara konservativ.
  Du har en del att lära förstår jag. Försök att se saker och ting från olika håll, så blir livet väldigt kul.

 51. Gunnar Strandell

  Goran #3
  Björn Erik Willoch har blivit känd för Business Process Reengineering, BPR.
  En viktig del i detta är att låta bli att göra förutsägelser om en fjärran framtid och nu börja agera utifrån det och istället satsa på att uppfylla verkliga behov i närtid och samtidigt rusta sig för att ha beredskap för en mängd olika utfall.

  Det förefaller som om MSB har nytta av att läsa hans bok.
  Länk:
  http://www.bokus.com/bok/9789163703904/business-process-reengineering-radikal-forandring-for-dramatisk-forbattring/

 52. Helge

  # Gunbo 46

  Har du problem med ”gubbar”? Halva befolkningen är eller kommer att bli gubbar.

  Nej, jag är för jämställdhet och jämlikhet. Kallade mig för feminist en gång i tiden, men har slutat med det. Vet inte längre vad det betyder. Liberal får räcka. Dagens feminister vill upphöja egenskapen kön till något som står över allt annat. Har aldrig förstått hur det och den ökande polarisering ska kunna förbättra jämställdhet, det aldrig har fungerat inom något annat område. Resultatet blir alltid det motsatta.

  Målet måste ju vara att man inte tänker kön alls i värderingsammanhang, inte att man alltid tänker på det.

  Men som sagt är OT, men vart en kul sidodiskussion. Det är dock förenat med ett visst mod att säga emot i feministdebatten, det har många fått erfara.

 53. Gunnar Strandell

  Pehr Björnbom #10

  Språkfrågan och intellektuellt mod.
  Ditt stycke börjar med: ”Den som ….”
  En naturlig fortsättning är då: ”Denne kan … ”

  Jag kan inte avgöra om det är intellektuellt mod eller feghet som gör att du använder: ”Hen kan …”
  Men bekvämlighetsargumentet köper jag inte! 😉

 54. Ulf L

  Jonas N
  Jag läste på Jonas tråd på Deltoid och det var det värsta jag sett i bloggdiskussionsväg. Att du kunde hålla dig lugn! Och jag kan inte förklara det tonfall som vissa hade annat än att de kände sig kränkta av att någon ifrågasatte dem och de inte kunde svara. Kanske mänskligt med definitivt inte ett vetenskapligt tillvägagångsätt. Jeff försökte med argument mot dig som han aldrig skulle accepterat om någon annan använt det mot honom, men det föll väl honom aldrig in. Att du orkade.

 55. Ingemar Nordin

  Tydligen råder ingalunda någon könsneutralitet när det gäller ”feminism”. Där är det väl rätt klart att det är just kvinnor som man/kvinna vill gynna? På bekostnad av ”medelålders, heterosexuella män”? Och ”feminism” går ju väldigt bra att använda utan att rodna i PK-kretsar.

 56. Daniel Wiklund

  Minns att jag i en bok av David Ingvar såg en bild av en 6-årig Ernest Hemingway. Iförd kjol och långt lockigt hår. Hans mamma önskade att han varit en tvillingflicka till sin äldre syster. Relationen till modern kan tidigt ha skapat en bristande sexuell identitet med livslånga effekter. Han utvecklade tidigt ett intensivt hat till sin mor. Ernest utvecklade supermaskulina attityder som kvinnokarl, boxare, tjurfäktare, drinkare, jägare och machofigur med pistol och gevär. Man kanske ska vara försiktig med att experimentera med barns könsidentitet.

 57. tty

  OT men intressant. Något ”unprecedented” håller just på att hända Södra Ishavet under en bedövande tystnad i media:
  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/antarctic.sea.ice.interactive.html

 58. Börje S.

  #46, #52

  Vi har ju ett talande exempel, en partiledare som offentligt skyller allt ont som hänt och händer här i världen på ”Vita, Heterosexuella, Medelålders Män”. Denna grupp, som hon lägger all världens skuldbörda på är enligt damen själv, en minoritet.

  En analys av uttalandena ger följande:
  Ordförande och, får man förmoda, partiledningenoch de flesta sympatisörerna visar således tydliga tecken på:

  • Rasism
  • Heterofobi
  • Åldersrasism
  • Könsdiskriminering och
  • Minoritetsförtryck

  Inte dåligt med tanke på att hon uttryckte detta i bara ett par korta, snabba sentenser.

  Och nu ska Lövèn ha in damen med dessa egenskaper i regeringen, på det att miljön kan förfulas än mer med ytterligare några tiotusen så gott som verkningslösa och förlustbringande vindkraftverk.

  Det går inte precis framåt i den ”etablerade” politiken.

 59. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  för att återkoppla till KU, vad är den gemensamma nämnaren för ”klimatförnekare”, ”EU”, ”anti-rasist”, ”konspirationsteoretiker”, ”fascist”, ”breivik”, ”antifeminist” och ”hen”?
  De tillhör samma politiska paket. En del av 1984-arvet.

 60. Ingemar Nordin

  Jag saknar en sak i Brooks analys av intellektuellt mod, och det är att uttrycka det man/kvinna är skeptisk mot och att handla i enlighet med sin skepsis.

  Det närmaste hen kommer i att inkorporera detta i sin analys är detta: ”Denna dygd börjar med att man vill dela med sig av sina kunskaper och ge andra äran för vad de har åstadkommit.” Men det känns inte som om hen menar att intellektuell hederlighet kräver att man/kvinna lever som man/kvinna lär. Och om så är fallet så tycker jag att det är en brist i analysen.

  (Jag hoppas att ni alla noterar hur noga jag är med att uttrycka mig genuskorrekt här :-))

  Men allvarligt: Om någon bara jamsar med, säger de rätta sakerna, aldrig ger uttryck för en avvikande mening, utan nöjer sig med att knyta näven i byxfickan (nu ramlade jag dit igen!) så skulle jag inte tycka att personen i fråga har ett intellektuellt mod.

 61. Gunnar Strandell

  Jag gör det enkelt för mig.

  Genom att ständigt ifrågasätta mina värderingar hoppas jag kunna ha goda argument för de jag väljer att behålla och de är inte så många:
  1. Ha respekt för individen och acceptera att denne kan ha en tro.
  2. Håll dig till sanningen.
  3. Utgå från fakta och redovisa källan när du tar upp en diskussion.
  4. Inse att en debatt handlar om att informera de som står utanför och aldrig kan omvända motståndare.

  När jag läst igenom listan två gånger tror jag att Jonas N kanske vill lyfta min tvåa till första plats, men jag vill lämna utrymme för ”nödlögnen”.

 62. Ann LH

  Tty #49! Tusen Tack. Jag har faktiskt funderat mycket varför ingen har fört upp detta till diskussion. Mig veterligt har hela etablissemanget svalt asbestshotet med hull och hår och tydligen alldeles i onödan. Ytterligare ett ex. på hur miljörörelsen skapat onödigt mycket rädsla och inte minst fördyrat ombyggnationer mm.
  Och tack Pehr för att jag fick mod att ta upp denna fråga just idag, rubriken gav lite styrka.

 63. Gunnar Strandell

  Ann LH #62
  Visst har det förts upp till diskussion!
  Vi lever bara i ett land eller i en värld där fakta får ge vika för demagogi och ideologi som söker konsensus i det goda.

  Länkar:
  http://www.dailymail.co.uk/debate/article-1253022/The-Great-Asbestos-Hysteria-How-man-claims-BBC-profiteering-firms-politicians-grossly-exaggerated-dangers.html

  http://www.bokus.com/bok/9780826476203/scared-to-death/

 64. Ann LH

  Gunnar Strandell se #36. Har detta verkligen debatterats här i landet?

 65. Michael

  Janerik Larsson om Naomi Klein: http://blog.svd.se/larssonlaser/2014/09/19/naomi-klein/

 66. S

  På tal om feminism:
  Mitt äldsta barn är en flicka. Då sa min svärmor: ”Vad glad jag är att det blev en flicka.” Min näst äldsta är en pojke. Då sa hon: ”Vad synd att det inte blev en flicka.”

 67. Gunbo

  Håkan Bergman #48,

  Ha, ha det var bra! Synd att jag glömde den blinkande smileyn i min kommentar #46. Den var ironiskt menad.

 68. Gunbo

  Helge #52,

  ”Har du problem med ”gubbar”?
  Nej, inte alls, jag är själv en sådan! 🙂

  ”Halva befolkningen är eller kommer att bli gubbar.”
  Ja, tack och lov för det! Vad skulle det andra könet göra om vi inte fanns?
  Jag hade tänkt lägga till en blinkande smiley i min kommentar men som så ofta glömde jag den.

  Men allvarligt talat, i finskan finns bara ett ord för båda könen, nämligen ”hän” och ingen i Finland protesterar mot det. Jag tycker att det är lite smålöjligt att inte kunna acceptera ett motsvarande ”hen” i svenskan.

 69. Daniel Wiklund

  Finländarna skulle kanske protestera om man föreslog att dom förutom hän också skulle ha ett ord för han och hon: ) Du må väl tycka att det är smålöjligt, men jag tycker att det är onödigt med ett ord som inte behövs.

 70. Ann LH

  Problem med gubben/ar, tja men då brukar jag tänka på visdomsorden från lilla mansboken tror jag det var: ”klaga inte på männen, det är det bästa vi har – i den vägen”.

 71. Håkan Bergman

  Vederbörande är ett vackert svenskt ord.

 72. Ingvar

  Michael #65

  Tydligt blir det. Huvudproblemet för klimatisterna är inte klimatet utan hur man skall bygga om världen.
  citat:
  ”Climate Change Is an Opportunity to Dramatically Reinvent the Economy”

 73. koltrasten

  Ja, denna ”hen”-debatt har blivit riktigt tjatig. Jag föreslår att man konsekvent använder ”hon” som referens till båda könen, fr a för att vara artig mot damerna. Att det sedan passar väl in i den svenska politiskt korrekta kvasi-feminismen gör ingenting. Men mitt viktigaste argument för ”hon” är att vi ju refererar till en människa, och ”människa” är i svenska språket femininum. Så: ”Den som förespråkar vindkraftsutbyggnad bör besinna sig. Hon måste ta hänsyn till att…”. Eller: ”…den som kallar sig klimatskeptiker. Hon borde även tänka på att…” Eller: ”Om någon av våra kunder skulle ha något klagomål så ber vi henne vända sig till…” Ja, detta känns absolut bekvämare än det krystade ”hen”. Jag tror de flesta män i likhet med mig själv är så vana att bli kränkta att vi gärna bjuder på denna lilla kränkning, också. Pronomen ändrar man inte ostraffat på.

 74. Gunnar Strandell

  Ann LH #64
  Du har rätt i att asbest inte debatterats i det här landet.

  Men om vi ser till verkligheten har asbest avdramatiserats.
  Det är bara de som i sitt yrke jobbar med rivning och slutförvaring av asbest som har stränga krav på skyddsutrustning. Vi vanliga kan plocka ned gamla luftkanaler, avloppsrör och infodring av eldstäder och lämna till tippen för deponering tillsammans med tegel, kakel, glas och isolering.

  Detsamma gäller hus med tak eller väggar täckt med eternit.

  Till slut bör kanske nämnas att asbest är ett rent naturmaterial och ett slutstadium när vår berggrund av gnejs och granit vittrat färdigt. Kanske ett förbiseende av vår skapare, liksom vår sols begränsade livslängd, men jag räknar med att EPA fixar båda problemen med hjälp av lagstiftning. 😉

 75. Ann LH

  Gunnar #74. Jag lever frisk och kry i ett 50-talshus vars ytterväggar är täckta av oestetiska eternitplattor. Snart blir det K-märkt enligt förståsigpåare och vi ser med viss tillfredsställelse när omgivningen klätt om sina hus till små kaptenshus och sedan får ägna semestrarna åt att måla och måla och måla medan vi lugnt kan betrakta våra icke åldrande eternitplattor som verkar funka i evig tid trots tuffa saltstormar och annat som hör trakten till.

 76. Micke

  Så här får man bort ordet ”hen” och alla överflödiga genusmytomaner!

  https://m.youtube.com/watch?v=qGB2IaW8B98

  Bara att visa 20:00 parallellt i all svenska TV kanaler!

 77. Slabadang

  Hen !

  Indoktrinering är intrusiv/påtvingande. Vi diskuterar och reagerar på symptom istället för att reagera på sjukdomen. Vem har rätten att bestämma över språket ? Språket är något som naturligt växer fram i kraft av nytta och funktion. Det är en naturlig urvalsprocess där de ord som fyller sin funktion växer eller dör i takt med sina konkurrerande alternativ/synonymer. Kulturmarxismen är intrusiv och tar sig rätten att kränka och obstruera naturliga kvalitativa urvalsprocesser genom att intrusivt inbryta och manipulera. Hen är ett ideologiskt fabricerat ord som i sin bakomliggande logik är totalitär där fabrikörerna av antigenusbegreppet har fördomar om vilka genus associationer som är kopplade till han/hon. Ett sjukt motiv som bevisar vilken totalitär kollektiviserarande kommunistisk tanke som styr ordfabriceringen. All kamp emot den intrusiva kulturmarxismen handlar om att försvara integritet funktion rationalitet och självständighet.

  Den fria pluralismens naturliga urvalsprocess styr vilka ord som ”vinner” och in i ordlistan kommer de i takt med sitt funktionella värde och inte i kraft av den ideologiska tolkningen eller signalen från det. Att införa ”hen” när det redan existerar synonymer som fyller funktionen så är det mot själva sjukdomen dvs det kulturmarxistiskt ideologiska motiven vi skall bekämpa och de associationsfördomar kopplade till han/hon som ligger bakom det ovanifrån kommande intrusiva nyspråket. Det är syftet och legitimiteten hos den som egenmäktigt tar på sig rollen och uppgiften att ändra språket som utgör sjukdomen och problemet och inte symptomet dvs ordet i sig.

 78. Michael

  När någon säger att ’kön är en social konstruktion’ brukar jag hänvisa till att så är även ’rättvisan’ och påståendet om ’allas lika värde’.

 79. Astrid Å

  Michael # 78
  ”Rättvisan” verkar också bygga på våra biologiska/neurologiska känslor, så….det gör nog alla ”sociala konstruktioner”, antar jag.

  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/rattvisa-viktigt-aven-for-apor

 80. Michael

  Astrid Å #79
  Tack för en intressant länk! ”Hela syftet med vårt starka sinne för rättvisa är att främja samarbete i grupp. Det är alltså inte rättvisan i sig vi eftersträvar utan ett fungerande samarbete i framtiden.”

 81. Här kommer några avslutande funderingar från mig om ordet ”hen”.

  Det blev uppenbarligen mycket diskussion om detta trots att endast två av orden i mitt blogginlägg på 1200 ord råkade var just ”hen”.

  Nu har jag ju upprepade gånger deklarerat att jag lutar mot feminism i mina grundläggande värderingar och då borde det, tycker jag, vara ganska förutsägbart att jag också kan använda mig av ordet ”hen” när det passar mig.

  Det kan ju inte vara så att jag skall lägga om min personliga livssyn i grunden bara för att jag av intresse för klimatfrågan och av ideella skäl har ställt upp på att frivilligt och oavlönat skriva blogginlägg här på Klimatupplysningen.

  Så att jag kommer att avstå från ordet ”hen” i framtida blogginlägg om jag tycker att det passar mig kan man alltså inte räkna med. Så det så 🙂

 82. Svenskan har sedan lång tid två könsneutrala pronomen, den och det, så det finns ingen anledning att låna in ytterligare ett från finskan, med ändrad stavning. Visserligen brukar vi inte använda ”den” och ”det” om människor, men det är bara en vanesak. Och borde vara enklare än att låna in ett pronomen. Språk brukar inte låna in pronomen, som anses vara en sluten ordklass som inte förändras över tid. Även om det finns vissa undantag.

  För övrigt har finskan ett könsneutralt pronomen för att finskan bara har ett grammatiskt genus. Men hela 17 stycken kasus. Ska vi börja låna in kasus också? Åter börja använda dativ och ackusativ och börja med sådant som lokativ?

  Förresten kan vi ju börja använda det gamla, könsneutrala ”vederbörande” igen. Det ordet verkar i stort sett utdött.

  Det är tråkigt att debatten mest har kommit att handla om pronomen, men det blir väl så när någon använder ett kontroversiellt nyord som har införts av politiskt korrekta orsaker och inte för att det egentligen behövs i språket.

 83. Christopher E

  Jag håller med om mycket ovan. Folk får väl använda vilka ord de vill, men om jag ser ett politiskt korrekt och ideologiskt laddat ord som ”hen” i en text har jag och många svårt att ta avsändaren på allvar. Pehr fick erfara precis det när en i övrigt intressant text försvann i sammanhanget. Vissa ord har den effekten, många här är säkert överens om att texter som på fullt allvar nämner ”klimatutsläpp”, ”2-gradersmål” eller ”konsensus bland forskare” knappast är värda fördjupa sig vidare i om man nu inte vill höja blodtrycket lite.

  Att använda konstruerat nyspråk ger signaler. En medelålders person som tex uttalar årtal som ”tjugohundra” istället för ”tvåtusen” signalerar direkt till mig någon som har lätt att lyda auktoriteter och inte har mycket egen vilja. Medan motsatsen signalerar någon med självständigt tänkande och troligen är betydligt intressantare att lyssna på.

  Jag menar inte att inte språk utvecklas. Men det sker naturligt. Inte genom direktiv följda av uppfostringskampanjer i statliga medier med sina ”språkvårdare”.

  Att Pehr kallar sig ”feminist” är nog bara att han missat hur det ordet kapats och nu uppfattas. Han menar säkert att han är för jämnställdhet. ”Feminism” förknippas nu med manshat, ”kön är en social konstruktion”-dravlet och påståendet om att ont i världen beror på ”medelålders heterosexuella män” (inkluderande AGW, givetvis). Det är bara att lyssna på Fi eller Romsons beryktade tal i valrörelsen.

 84. Pelle L

  Christopher E #83

  Det är bara att instämma i det du skriver!
  Som så ofta när personer från västkusten yttrar sig, så är det klockrent 😀

 85. L

  Lövfen fick be om ursäkt för att han använde ordet zigenare om romer, en bagare för att han skrev negerbollar och inte chokladbollar och är man inte feminist så får man snart skämmas för det. Pratar man om raser och folkslag är man rasist och poliser får inte säga om den efterlyste eller saknade är svart eller vit längre, vi ska alla betraktas som så jämställda att vi varken har kön, hudfärg, ålder eller storlek. Vi ska bara var HEN…

  Sorry Pehr, jag kände bara att klimatdebatten hotas av homeopatisk förtunning, som Moltas brukade säga…

 86. Gunbo

  Pehr B,

  Fortsätt att vara modig! 😉

 87. lennart bengtsson

  Det enda sättet att bli av med ”hen” är att sluta använda det. Det är nämligen så språket fungerar och utvecklas. Det tillkommer ständigt nya ord, vissa förvanskas och vissa försvinner genom brist på användning. Att ”förbjuda” vissa ord som ”neger” eller ”zigenare” eller förbjuda Evert Taubes visor i radio och TV ( då detta kan vara kränkande för kvinnor och andra utsatta) eller som man för en tid sedan kallade alla städerskor för lokalvårdare är inte särskilt framgångsrikt. Förr i världen var vulgära könsord inte väl sedda i dagspressen men numera verkar det ju vara fina Q att skriva det. Däremot går det inte med TinTin i vår förryckta tid. Albert Engström och OA skall vi inte tala om ty då kränker vi mer än halva befolkningen nämligen de som helt saknar humor.
  På Island vill man helst inte ha låneord, så när det dyker upp en ny företeelse som ”läsplatta” osv
  så ber man särskilda kommitteer att hitta på ett ord med isländsk anknytning som sedan ”sås” i media. Fastnar det så blir det ett nytt isländsk ord annars gör man ett nytt förslag. Mitt förslag till en isländsk kollega vara att kalla atomkrig för ”Ragnaröksodelbaring” vilket inte var alltför populärt. Har Ni förresten tänkt på varför det heter ”Durkslag” och ”Fogsvans”?

 88. Skogsmannen

  Lennart!

  Kan det komma från det tyska språket.Durch=genom , schlag=slag (eller slå) och fuchsschwanz (rävsvans).

 89. Anders

  På tal om journalister med integritet:
  http://jonrappoport.wordpress.com/2014/09/18/un-climate-change-1000-scientists-say-no/

 90. lennart bengtsson

  88

  Stämmer precis

  Lennart

 91. Det har kommit många kommentarer om ordet ”hen” och diskussionen har rört sig mer om detta än om trådens ämne. För mig är detta ord som vilket ord som helst. Men uppenbarligen kan det väcka starka känslor.

  En god regel vid muntlig och skriftlig kommunikation är att analysera vilken målgrupp man vänder sig till och att anpassa sig därefter. Målet måste vara att budskapet går fram. Jag får göra som Fridolin (tredje versen):
  http://www.oppetarkiv.se/video/2241220/den-svenska-lyriken