Fred Singer – Hot Talk, Cold Science

is

Fred Singer (1924 – 2020)

Det är en ynnest att när som helst kunna lämna omvärldens destruktiva klimatpladder och tryggt få landa i Fred Singers Hot Talk, Cold Science. Boken beskriver klimatfrågan i sin helhet. Texten måste läsas noggrant och med eftertanke liksom alla andra testamenten. Singers vänliga humor och djupa kunskaper präglar bokens ca 200 sidor och det är en sann glädje att få tillgång till hans väl bearbetade insikter.

Efter ett innehållsrikt liv som framstående vetenskapsman i klimatrelaterade frågor började F. Singer, symboliskt nog runt 1984, engagera sig i frågan om Global Warming (GW). De flesta börjar varva ner när det är dags att gå i pension, men inte Fred Singer. Miljörörelsen hade alltmer låtit vetenskapen ”hamna i baksätet” bakom den styrande politiken och Singer blev en ”Happy Warrior” (1) för den vetenskapliga sidan av klimatfrågan.

¤¤¤

1979 hade den så kallade Charneygruppen fastslagit att en dubblering av atmosfärens koldioxidhalt borde öka dess temperatur med 1˚C. Men, gruppen spekulerade vidare. Denna ökning skulle kunna medföra en ökad halt av vattenånga, vilket kunde öka uppvärmningen till totalt 1,5 – 4,5 ˚C.

Det är på denna spekulation som Klimatmodellerna och hotet om GW vilar.

Sommaren 1988 led USA av ihärdig hetta och torka. James Hansen från NASAs Goddard Institute for Space Studies vittnade då inför en kommitté i senaten om att han till 99 % var säker på att ”the greenhouse effect has been detected, and it is changing our climate now”.

Ungefär två månader senare kontrade Singer med Facts and Fancy on Greenhouse Earth (återges i boken). Han skriver där att koncentrationen av vissa ”spårgaser” har ökat på grund av människans aktiviteter och att det skulle kunna öka jordens medeltemperatur – förutsatt att alla andra faktorer förblev lika. Kunde till exempel en naturlig, negativ återkoppling i form av ökande molnighet, som minskar solens instrålning och reducerar uppvärmningen vara möjlig? Singer konstaterade att det behövdes mer forskning och inte än mer av godtyckliga hypoteser. Sedan nämner han den befängda idén att minska koldioxidutsläppen, när den enda rimliga ersättningen kärnkraft inte nämns.

Hösten 1988 bildades IPCC. IPCC sägs representera vetenskaplig koncensus, men i själva verket är det politisk konsensus mellan västs demokratier och världens värsta tyranner och diktatorer. Det är politiker, som sätter organisationens agenda och det är även de som anger vilka, som tillåts att delta i och bearbeta IPCC-rapporternas SPM, sammanfattningarna för politiker och det är SPM, som den stora massan förlitar sig på. IPCCs I står för Intergovernmental och är en politisk och inte en vetenskaplig organisation.

1990 bildade Singer SEPP, (Science and Environmental Policy Project) för att utmana den miljöpolitik, som baseras på torftig vetenskap. Det är den organisation, som idag i stort sett varje måndagsmorgon året runt via TWTW (2) bjuder oss på färska nyheter i energi- och klimatfrågan och med givande kommentarer ofta i Singers humoristiska anda.

1992 gick FNs första miljökonferens, Earth Summit, där världens ledande politiker spelade huvudrollen, av stapeln. Där skapades Klimatkonventionen (FCCC).

Klimatkonventionen förmodar/antar (assume):

 • att man har upptäckt en signal, som visar GW vilket validerar klimatmodellernas förutsägelser om en stor framtida uppvärmning,
 • att en påtaglig uppvärmning kommer att medföra katastrofala konsekvenser,
 • att vi kan undvika denna överhängande katastrof genom att minska utsläpp av växthusgaserna, främst koldioxid, till säker nivå och att denna säkra nivå är känd och nåbar.
 • FCCC antar vidare att utsläppsminskningar ska genomföras oavsett dess kostnader eftersom konsekvenserna av förändring i klimatet är så katastrofal att inget pris är för högt för att hindra det.

Ungefär samtidigt skrev F. Singer, R. Revelle och Ch. Starr Look before you Leap, (länk 3, återges även i boken). De skriver kort och gott att den vetenskapliga basen för GW innehåller en del fakta, mängder med osäkerhet och stor kunskapsbrist när det gäller observationer, hypoteser och beräkningar.

Klimatkonventionen uppmanade med andra ord världens nationer att göra precis vad Revelle, Singer och Starr varnade för, det vill säga att på lösa boliner och oavsett kostnader börja spendera miljarder för att hindra klimatet att förändras.

1992 hade världens politiker (!) enats under vad vi idag kan beskriva som Rockefeller/FN-nätverket. Grunden var lagd och nu skulle nätverket kunna styra världen med stöd av de återkommande IPCC/SPM-rapporterna och de årliga (COP) konferenserna där klimatkonventionens samtliga Parter är representerade och har rösträtt. Det gäller dock att ena Parterna om bindande överenskommelser kring åtgärder för att nå det alltmer ofattbara målet.

IPCCs andra rapport, AR2, färdigställdes i Madrid 1995. Singer skriver, ”för oss som var närvarande blev det uppenbart att väsentliga delar i rapporten hade ändrats efter det att vetenskapen godkänt den och innan den trycktes”. Dr F. Seitz en av USAs mest meriterade vetenskapsmän skrev ”under mina mer än 60 år som medlem i amerikanska vetenskapssamhället inklusive som president i *NAS och *APS har jag aldrig upplevt en mer störande korruption av peer-review processen än den händelse, som har lett fram till denna rapport.” Det som avlägsnats var avgörande nyckelpunkter, som skulle ha sopat bort varje anledning att agera för konventionens Parter (från Box 3 i boken).

Det var denna korrumperade rapport, som kom att lägga grunden till Kyotoprotokollet, det bindande avtalet mellan konventionens Parter.

Parterna i Kyotoprotokollet enades (1997) om att världens länder, utom de 130 utvecklingsländerna inklusive Kina, Indien, och Brasilien, skulle reducera sina utsläpp av växthusgaser med i snitt 5,2 % från 1990 års nivå under 2008 – 2012. Men, läser man noga och tänker efter, innebär det att Kyotoprotokollets restriktioner endast gällde västländer. De mest skadliga besluten gällde, enligt Singer, ändå handeln med utsläppsrätter, som bland annat har hjälpt Al Gore och många andra att bli multimiljardärer och att de varit drivande genom att ge stöd åt så kallad ren energi, vind- och solkraft.

Kyotoprotokollet medförde ingenting annat är katastrof, skriver Singer.

1997 publicerades inte endast Kyotoprotokollet utan även den första upplagan av Singers Hot Talk, Cold Science.

Spelet gick vidare. I IPCCs tredje rapport 2001 publicerades Michael Manns hockeykurva, där han sökte förändra historien genom att avlägsna både den medeltida uppvärmningen och den lilla istiden, naturliga nyckelepisoder som talar mot GW.

Medan den fjärde rapporten, AR4, förbereddes började Singer tillsammans med en från IPCC fristående grupp av vetenskapsmän i sin tur förbereda en granskning av den kommande rapportens vetenskapliga innehåll. AR4 släpptes 2007. I den ökades IPCCs tilltro ytterliga till klimatmodellerna.

2008 kom Singers grupp med sin granskning, Nature, Not Human Activity, Rules the Climate (4). Det blev NIPCCs (Nongovernmental International Panel on Climate Change) första rapport. Året därpå var den omfattande Climate Change Reconsidered klar och i dag har det publicerats 14 olika NIPCC-rapporter, den senaste 2019. Fred Singer har varit medförfattare i de allra flesta.

2008 vid 84 års ålder, publicerade Singer dessutom ”Unstoppable Global Warming – every 1,500 Years”, en klassiker, som borde ha fått varje eftertänksam läsare att börja reflektera över hur informationen från vetenskapen skiljde sig från medias budskap och den politiska debatten.

Vid COP15 i Köpenhamn 2009 var det tänkt att Kyotoprotokollet skulle utvidgas till att gälla fler länder. Men, Kina och de övriga stora utvecklingsländerna vägrade att begränsa användningen av fossila bränslen, de värderade ekonomisk utveckling före en hypotetisk klimatkatastrof långt fram i tiden. Det enda utfallet av konferensen blev ett löfte om resurser från västländerna till utvecklingsländernas ”omställning” – Den Gröna Klimatfonden – och sedan dess har Kyotoprotokollet ”legat i koma”.

COP21 i Paris 2015 skulle slutligen resultera i en effektiv internationell överenskommelse. Men, det som kom ut från det mötet har inte mycket att göra med klimatet. Singer skriver dessutom att det var rätt av Trump att låta USA lämna denna överenskommelse, som var en stor ”nothing burger” och att i den här frågan förstod Trump vetenskapen, ekonomin och politiken bättre än någon av hans kritiker.

¤¤¤

Från ”Facts and Fancy…” över ”Look before you Leap” till ”Unstoppable Global Warming – every 1,500 Years, SEPP, NIPCC och tre versioner av HOT TALK, COLD SCIENCE har Fred Singer under hela sin pensionärstid kämpat mot vår Orwellska klimathotsvärld med deras Sanningsministerium, där det inte ens finns något välgrundat ord för vetenskap.

Underrubrik till den sista versionen av Hot Talk, Cold Science är – Global Warming´s oavslutade debatt. Man kan bara önska att fler och fler kunde unna sig ynnesten att tillgodogöra sig detta Singers testamente till oss alla. Det borde lägga grunden till hans förhoppning om – fortsatt DEBATT.

Ann Löfving-Henriksson

Hot talk Cold Science

https://clintel.org/the-happy-warrior-saves-his-best-climate-writing-for-last/

(Patrick J. Michaels recension av HOT TALK, COLD SCIENCE)

WWW.sepp.org med TWTW

http://ruby.fgcu.edu/courses/twimberley/EnviroPhilo/LookBeforeYouLeap.pdf

https://www.heartland.org/_template-assets/documents/publications/22835.pdf

(NIPCCs första rapport).

*NAS, The National Academy of Sciences; *APS American Physical Society

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Ann L-H
  Partiledardebatten igår innehöll ett avsnitt där klimatet skulle diskuteras, eller i alla fall de nödvändiga åtgärderna för att förhindra en framtida katastrof.
  Då inser man att politiker inte kommer att förändra eller förbättra klimatdiskussionen. Det kostar för mycket.
  Det får bli som i en annan fråga-väljarna får avgöra.
  Men då behövs det ett nytt parti eller ett med en vettig inställning i frågan.

  Dessa gamla kämpar har mycket att säga synd att deras röster dör ut.
  Vi får frysa oss igenom klimatkrisen!

 2. Ann+lh

  # 1 Lasse, Du skriver att ”Dessa gamla kämpar har mycket att säga synd att deras röster dör ut”.
  Där kan jag inte hålla med Dej. Singers röst kommer sannolikt att förbli stark under lång tid framöver och den ännu äldre kämpen Seitz hörs också med stark röst här i boken tillsammans med W. Happer. Läser man dessutom vad alla de tunga röster, som hyllat Singer i bokens inledning, skriver om hans betydelse för klimatdebatten finns det all anledning att tro att det är Singer som tillsammans med ett fåtal andra, som till slut kommer att äras för att de aldrig gav upp vetenskapen i kampen mot de politiska krafterna.

 3. Evert+Andersson

  Boken kan jag kraftfullt rekommendera. Ann+lh överdriver inte ett dugg.

  Jag hajade till för en uppgift in kapitel 16 Conclusion. Där skriver han:
  The warming from 1910 to 1945 was real: It is confirmed with thermometer records as wellas proxy data, but it occured before human green house emissions could have caused it.THE WARMING THAT MAY HAVE OCCURED FROM 1978 TO 1997 IS ALMOST ENTIRELY FAKE, an instrumental artifact found only in one heavily manipulated and unreliable database of surface observations.

  En total sågning som borde ge eko. Att jag studsade har väl att göra med att man vanligen bara ser kurvor med anomalier.

  Det är väl inte som att avslöja mördaren i en deckare för någon som ska till att läsa. Boken är som sagt mycket läsvärd. En bladvändare.

 4. Tack Ann L-H!

  Jag har tyvärr ännu inte läst boken men hoppas kunna göra det inom en inte alltför avlägsen framtid. Det slår mig hur mycket material det finns – inte bara böcker utan tusentals publicerade artiklar – för den politiker/journalist/myndighetperson/sakkunnig etc att åtminstone få en glimt av den pågående vetenskapliga debatten.

 5. T Back

  Kan verkligen rekommendera boken. Finns att ladda ner som e-bok.

 6. jensen

  Tiden går oförklarligt fort.
  Redan 2008 läste jag Singers bok, där vetenskaplighet samt klimatperspektiv placerades i högsätet. Och i 100-tals böcker och 10 000-s vetenskapliga artiklar stärktes denna syn. Ser fram emot att studera den aktuella boken.
  Desto märkligare att höra en ” Klimat-debatt” på ”högsta ” nivå, d.v.s. politikers, där hypotes förvandlats till ” Lag”
  Inte en antydan till vetenskapligt perspektiv. Utan bara fantasier till målsättningar.
  T.ex. MP´s lösning att bromsa CAGW genom att dra ned atmosfärisk CO2 till förvar i marken.
  Hur mycket (lite) har vederbörande satt sig in i komplexiteten beträffande löslighet i vatten resp. luft?

 7. Ann+Löfving-Henriksson

  # 6 Jensen m.fl.
  Partiledarna avslöjade sin totala okunnighet i klimatfrågan i gårdagens partiledardebatt.
  Idag är det pressfrihetens dag.
  Debatten igår kan till stor del skyllas på pressen, media. Medias uppgift är att skapa en upplyst opinion som i en demokrati kan leda politikerna att fatta kloka beslut. Vad vi såg igår, på samma sätt som dagligen, var politiker som inte hade en susning om den vetenskapliga delen av klimatfrågan.
  Pressen är fri och borde känna sitt ansvar för att inte bara förmedla den ensidiga klimathotspolitiken utan främst den vetenskapliga uppfattningen i frågan.
  Att som idag stoltsera med ”vår fria press” är vämjeligt, när opinionen blir missledd. Genom att media inte tar sitt ansvar löper vi risk att luras in i energianorexi och fattigdom, medan Kina, Ryssland, Indien med flera länder fortsätter att utvecklas med de fossila bränslena som grund.
  Hot Talk, Cold Science är inte särskilt svår att ta sig igenom. Ett sätt att leva upp till honnörsordet Fri Press vore att förmedla innehållet i denna blivande klassiker till läskretsen. Ett annat sätt vore att släppa debatten fri i klimatfrågan.

 8. Lasse

  #9 Ann
  Här kommer en bok till:
  https://wattsupwiththat.com/2021/05/02/lets-work-for-science-with-integrity-steve-koonins-new-book-unsettled/

  Han var expert åt Obama när uttalandet om 97% kom.
  Nu skyller han på media som driver på frågan genom att utelämna tvivel som forskare alltid har. Unsettled science .

  För att få upp debatten i denna fråga kunde vi utmana Chalmers häxjägare:
  https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Klimatf%c3%b6rnekelse-starkt-kopplad-till-h%c3%b6gernationalism.aspx
  Bjud in honom så han kan skriva en text om sin övertygelse. typ-därför är ni inte trovärdiga eller be honom beskriva solens roll för klimatet 😉

 9. Ann+Löfving-Henriksson

  # 8 Lasse! Tack för tipset!
  Hur vi skulle kunna utmana Chalmers häxjägare är en utmanande fråga.
  Egentligen hade jag bestämt mej för att efter Singers testamente fick det var nog med nya böcker i klimatfrågan, men när denne Koonin dök up så blev det ett varv till. Det är ju störtintressant att få se vad han har att komma med, eftersom han en gång var Obamas rådgivare. Såvitt jag förstått dröjer det mer än en månad innan den boken hamnar i brevlådan här ute i väst.
  För övrigt var det, som jag beskrev i inlägget bara en liten, liten smakbit av vad Singer hade att förmedla i sin oerhört välskrivna bok. Patrich Michaels skrev i sin recension (länk 1) att det var imponerande att Singer kanske skrev sin bästa bok som 95-åring. Hursomhelst känner jag enorm vördnad inför den boken och för allt den står för.

 10. Jonas

  Börjar det röra sig lite angående klimatmodeller? En färsk rapport där man också använt sig av de nya CMIP6.

  https://www.pnas.org/content/118/13/e2020962118

 11. Jonas

  En annan:

  Causes of Higher Climate Sensitivity in CMIP6 Models

  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2019GL085782#grl60047-bib-0031

  De har sett att de nya CMIP6 modellerna har en mycket högre temperaturrespons till en ökning av CO2.

  ”It is crucial to establish whether the latest models, which presumably represent the climate system better than their predecessors, are also providing a more realistic picture of future climate warming.”

  Under ”Conclusion and Discussions”

  ”For example, how well do high ECS models simulate past climates or the historical record? While some high ECS models closely match the observed record (e.g., Gettelman et al., 2019), others do not (e.g., Golaz et al., 2019). Do the former models achieve their results via unreasonably large negative aerosol forcings and/or substantial pattern effects (Kiehl, 2007; Stevens et al., 2016)? It is worth noting that cloud feedbacks are enhanced in CMIP6 primarily over the Southern Ocean, a region of efficient ocean heat uptake (Armour et al., 2016). This implies that the enhanced surface SW heating is less likely to manifest as surface warming during transient climate change than if the heating were focused elsewhere (Frey et al., 2017). This cloud feedback pattern could make it easier for high ECS models to simulate the observed surface temperature record without requiring a large negative aerosol radiative forcing or large historical era pattern effects.”

  Science is settled?

 12. Bim

  Tack Ann för ditt trägna arbete att föra fram sanningarna ur hela den gröt av lögner som handlar om klimatet. I debatten i tv avslöjade sig hela bunten som totalt okunniga angående Energi och klimatfrågan.
  Jag undrade varför inte Åkesson var tydligare i den debatten. Antagligen av strategiska skäl?
  Jag skulle också vilja veta vad som simmar omkring i Martin Hultmans hjärnvindlingar.
  Jag försökte ju en gång förstå det. här mina tankar om det.

  På Chalmers Tekniska Högskola jobbar en man som heter Martin Hultman. Han skall utreda vad det är för fel i huvudet på människor som inte tror att klimatet är på väg bli ett dödligt hot mot mänskligheten, och att ökningen av atmosfärens koldioxid är boven i dramat. Detta är tydligen det uppdrag han har och som finansieras med tio miljoner skattekronor till att börja med.
  Förutsättningen för att klara ett sådant uppdrag är ju att han själv tror på hotet. Inte bara tror, han måste faktiskt veta.
  Varför skulle han annars slösa sin tid på det projektet.

  Att Hultman tror på hotet betyder inte att de som inte tror har någon defekt på sin hjärnor, eller inte har förmåga att tänka själva och är i behov av att utredas, även om hotet skulle vara sant, eftersom hotets vetenskapliga evidens är ganska osäker.
  För att ta sig an uppdraget måste vissa kriterier vara uppfyllda:
  Är hotet verkligt? Finns det tillräcklig tillförlitlig vetenskapliga bevis för antagandet att Jorden är på väg mot en klimatkatastrof?

  Att Koldioxid är en växthusgas kan man vara säker på.
  Jag tror ingen tvivlar på att molekylen CO2 hindrar viss långvågig strålning att lämna jordytan och stråla ut i rymden och därmed orsaka en viss uppvärmning.
  Så man kan nog utesluta att Martin Hultmans tänkta patienter går omkring och tror så.
  Det finns säkert ointresserade människor som inte vet något om det, eller inte bryr sig, men de protesterar inte heller mot klimathotet. De har ingen anledning att tvivla på någonting alls, eftersom de litar på att politiker, radio, tv och tidningar berättar sanningen för dem.
  Precis som Martin Hultman själv inte tvivlar på media och politikernas uppgifter. Så de kan ju inte räknas till Martin Hultmans patienter. De har ju samma uppfattning som honom.

  Hur skall då Hultmans patienter vara beskaffade för att bli utvalda till att bli objekt i Hultmans utredning?
  De måste vara personer som tänkt själva och satt sig in i vetenskapen och kommit till en annan uppfattning än utredaren Hultmans politiskt korrekta uppfattning.
  Alltså ha fel uppfattning, enligt Hultman, annars finns det ju inget att utreda?

  Men…Hultman har ett jättestort hinder på vägen.
  Som psykolog måste han ju sätta sig in i patienternas psykiska status, lämpligen genom undersökningar, intervjuer, elektroniska apparater eller helt enkelt genom att vanliga människor med bakvända klimathots-psykiska problem, frivilligt söker sig till honom för att få hjälp med sin brist på klimatångest.
  Annars måste Hultman själv söka sig till dessa“ klimatförnekare” direkt genom att kalla dom till sig, eller genom att sprida och göra reklam för sin verksamhet.

  Skulle Hultman få napp och få chansen att träffa några riktiga “klimatförnekare”. Alltså sådana som tvivlar på hotet, för att de tänkt själva, och satt sig in i det vetenskapliga tänket, kollat den vetenskapliga statistiken om jordens medeltemperatur, stormar, orkaners styrkor och frekvenser, havsnivån, korallrevens status, och issmältningen vid polerna, osv. Och därför skaffat sig en egen uppfattning om koldioxidens o-katastrofala inverkan på Jordelivet.
  Och dessutom! – Kan 400 PPM= en knapp halv promille koldioxid i atmosfären anses vara en “luftförorening, som president Barack Obamas påstod?
  Och kan man se denna knappt halva promille koldioxid ryka upp ur skorstenarna, virvla runt i luften och förvandla atmosfären till en soptipp? enligt Greta Thunberg. Till och med Påven, tror det, men han tror ju på mycket annat också. Det är ju hans jobb att tro.

  Då får utredare Hultman vara beredd på att träffa dessa människor som kallas förnekare och som sannolikt betraktar psykologen Martin Hultman, inte som psykolog utan som en patient. En med skattemedel, mycket välbetald patient.

  Ett märklig fenomen är att dessa människor som har tänkt själva oftast är äldre personer som uppnått pensionsåldern. Ofta gråhåriga äldre heterosexuella människor, har jag hört uttryckas av de som tror på klimatkrisen. Alltså, en speciell grupp av människor som då skiljer ut sig från den övriga befolkningen, enligt politiker och klimathotare i radio och tv och nästan all media.
  Att denna grupp av människor som jobbat färdigt och lever på sin pension skall underkastas hjärnkontroll av Chalmers Tekniska Universitet, är ju underligt.
  Men, så klart, tekniska universitet har ju gott om skjutmått och andra mätinstrument. De kan ju lätt sätta igång med skallmätning och har även tillgång till annan elektronisk utrustning att mäta hjärnfunktionerna med. De gjorde de ju redan på 1930 talet.

  Men då uppstår ju ytterligare ett nästan oöverstigligt problem för Martin Hultman. – Lagen om hets mot folkgrupp!
  Knäck den nöten! Hultman. Vi kanske ses.
  Jag tycker att alla vi på som läser KU borde erbjuda Hultman att bli hans frivilliga patienter, efter som vi via skattsedeln redan bidrar till hans kommande förmögenhet utan att han kan åstadkomma någonting alls av vetenskapligt värde

  Bim.

 13. Lasse

  Bim
  Tack för en lång fundering vad en foskare ställer till med.
  Denne man är en forskare som har en egen agenda.
  Disputerade på en avhandling där Vätgasen och dess förespråkare undersöktes:
  ”Full gas mot en (o)hållbar framtid – förväntningar på bränsleceller och vätgas 1978-2005 i relation till svensk energi- och miljöpolitik”
  ”och hur vätgasekonomin blev en ekologiskt modern utopi.[3]”
  Gissar att hans forskningsområde är aktuellare idag 😉

  Han är värd en egen roll här eftersom han tidigt genomskådat vätgasens omöjliga roll.
  Eller har han ändrat sig?
  Kanske är han inte fundamentalist utan skeptiker !

 14. Bim

  Tack Lasse!
  Är han skeptiker så skall han lämna tillbaka alla miljoner han erhållit av våra skattepengar. Då har han ju inget att utreda, annat än sin egen hjärna. Så får han ju svaret på den fråga som hela projektet handlar om.

 15. Sören Gustafsson

  12 😊👍

 16. Bim

  Ann, Man blir glad bara av att titta på Fred Singers porträtt. Det lyser vänlighet och humor från honom.
  Har svårt att tänka mig honom bemöta sina belackare med elakhet.
  Kan riktigt se honom vänligt men bestämt reda ut sakernas tillstånd med glimten i ögat.
  Sådana människor som man önskar som skollärare. Någon som kan sitt ämne så grundligt, att de framstår som en trygg klippa att luta mot när man undrar hur komplicerade saker egentligen fungerar.

  Tack Ann, för ditt inspirerande sätt att presentera dina kunskaper, tankar och även den grävande journalistik som Du faktiskt jobbar med, långt bättre än media.

 17. Ann+Löfving-Henriksson

  # 12 o 13 Bim!
  Tack för Dina tankar kring denne M. Hultman och hans forskningsuppdrag. Tänker på Galenskaparna, som befäste uttrycket, ”undrar hur det ser ut i den hjärnan”. Tror det var när Arne Weise visat upp sina filosofiska talanger.
  Hur som helst är det oerhört välgörande att få rensa hjärnan med Singers kunskaper, erfarenheter och insikter. När IPCCs historia skrivs av en fri forskare som var med och upplevde lurendrejeriet där och då blir det lite extra.
  Det som känns extra beklämmande är, i min värld, att allt detta varit känt sedan länge och att media skryter med att de står för ”det fria ordet” och samtidigt har lagt sig platt i klimatfrågan, som minsann inte handlar om lite struntsaker utan om vår och våra barns/barns framtid.
  Tack Bim!

 18. Ann+Löfving-Henriksson

  När det gäller Singer deltog han i den omtalade klimatkonferensen på KTH hösten 2006. Det var oerhört stimulerande att lyssna till honom och jag minns särskilt när han fick frågan om hur det stod till med temperaturen i atmosfären. Han myste och sa något i stil med att det fanns en viss osäkerhet, men en sak visste han bestämt. Temperaturen på flygplatserna runt om i världen hade ökat något. Det var när man debatterade kring hur vederhäftiga de marknära mätningarna var och just det svaret symboliserade hela frågan.

 19. Anders Bystedt

  Lasse 13

  På Volvos hemsida hittar man beskrivning av ett samarbete med Diamler där man satsar på stora lastbilar. Man kyler ner vätgasen till -253 grader då den blir flytande. Ger hög energitäthet. Lagras i isolerade tankar under vakuum. Sen tänker man sig bränsleceller som kopplas samman. Det är bara lastbilar för urban miljö som blir batteribilar. Vätgasen är kanske inte död.

 20. Anders Bystedt

  Här kommer en länk.
  https://www.volvogroup.com/en/news-and-media/events/2021/apr/daimler-truck-ag-and-volvo-group-launch-cellcentric.html

 21. Lasse

  #19 Anders Bystedt
  Är inte en expert på något annat än logiskt kritisk till att göra det omöjliga möjligt överallt.
  Just nu är teknikoptimismen hög . Säg något till en tekniker och han löser det.
  Men varför inte plocka lågt hängande frukter först?
  Elflygplan bör kanske vänta på plattan tills oljan tar slut eller i alla fall tills oljeuppvärmda hangarer värms med annan teknik. 80% av all använd energi är fossil.

  Men det var Martin Hultmans kritik av gasen som var intressant, han vill inte använda något alls.
  Kuba och NordKorea är idealet?
  Vore kul att få höra hans kritik av Hybrit!

 22. Bim

  Sören Gustavsson #15
  Något roligt måste man ju ha när Holocen transponerats till Stollecen och Koldioxiden har fått så stor påverkan att våren blivit svinkall istället för glödhet så jordaxeln ändrat vinkel..
  Ur tid är leden. Som planet-skötare Rockström skulle säga. Så det är ingen idé att bry sig längre. Tipping Point är redan här.

 23. SatSapiente

  #19 Lasse
  Vi har tidigare här på Klimatrealisterna avhandlat vätgas som energibärare och konstaterat att det finns många invändningar. I gasform måste vätgasen transporteras kraftigt komprimerad vilket ger hög vikt på större transportbehållare (i stål). Det går också åt mycket energi för att komprimera gasen. När vätgasen produceras med elektrolys går c:a 30% av inmatad elenergi bort som värme, sen tillkommer förluster vid kompression och ytterligare förluster vid omvandling till el i bränslecellerna.
  Vid lagring i vätskeform i isolerade tankar går det åt energi för att kyla ned vätgasen och en viss mängd kommer ändå hela tiden att förångas och förloras om inte ett energikrävande kylaggregat används.
  Elen för framställning av vätgas måste vara extremt billig, troligen krävs negativa elpriser för att få kalkylen att gå ihop.
  Vilken elproducent kan i längden överleva med negativa elpriser?
  Men subventioner och straffskatter kan förvrida de flesta kalkyler, ett tag, tills verkligheten slår tillbaka.

 24. Karl Eider

  Det Singer bevittnade under dessa år, det som vi alla som varit med också bevittnat, är en långsam men välplanerad väg fram till ett samhälle som idag är näst intill helt paralyserad av klimathotet. Den som överdriver och ljuger bäst, är den som får komma till tals.

  Media och politiker är helt hjärntvättade eller bara sjunger med för att man inget annat törs.

  Svt ska nu dundra på extra mycket i tre veckor, det har de lovat:

  ”Är det för sent för klimatet redan trots alla nya löften? Kurvorna som avgör planetens och vår framtid går åt fel håll. Under tre måndagar framöver gör Aktuellt en satsning om det skenande klimatet där vi skildrar extremvärme i Mellanöstern, ett döende Amazonas och de smältande inlandsisarna.”

  Ja, det gäller att skrämmas så mycket som möjligt. Hur Svt:s agenda ser ut kan man undra.

  Idag publicerade de denna artikel som bl.a. ”klimatforskaren” Jos Lelieveld ligger bakom.

  ”Extrema värmeböljor kan drabba över en halv miljard människor”, en studie medelst modeller, där man kommit fram till:

  ”Redan i dag når temperaturen ibland över 50 grader i till exempel Bagdad. Det kommer att bli vardagsmat i framtiden, tror en grupp forskare i en studie som publicerats i tidskriften Nature climate change. De målar upp ett stekhett Mellanöstern och Nordafrika om klimatutsläppen fortsätter som i dag. I slutet av 2000-talet kan det enligt forskarnas modeller bli vad de kallar ultraextrema värmeböljor sommartid, med temperaturer över 56 grader i flera veckor i sträck. Temperaturer på 60 grader kan inte uteslutas.”

  Märk att man använder ordet ”tror”, vilket avslöjar vad det egentligen är frågan om.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/extrema-varmeboljor-kan-drabba-over-en-halv-miljard-manniskor

 25. Karl Eider # 24,

  Nu när vi upplevt den kallaste våren på flera år så är det extra viktigt att folk inte tittar ut genom sina fönster eller kollar sina termometrar. De bör hållas klistrade vid TV-skärmar och DNs klimatsidor för att hålla skräcken levande.

  Vi lever i stollarnas paradis.

  Skit i vetenskapen. Skit i verkligheten omkring dig! Det går att lura folk hur länge som helst. I Nordkorea så tror befolkningen att de lever i den bästa av världar. Sovjetunionen lyckade hålla uppe sina illusioner om välfärd och jämlikhet i 70 år. Glöm inte det.

  När den globala temperaturen nu går nedåt så lurar media oss att tro att hotet är nära, att Bidens klimatmöte var en framgång, att Parisavtalet håller och gör nytta, och att att världen brinner upp. Sveriges ”hjärntrust” som leder landet köper det rakt av.

 26. Gunnar Strandell

  Anders Bystedt #19 och SatSapiente #23

  Låt oss lugnt konstatera att det finns konkurrens mellan olika energibärare för framtidens transporter.
  Inte ens grundläggande egenskaper som gas, vätska eller elektrokemi finns det konsensus kring.

  Det som skrämmer mig är om politiker ska få fälla avgörandet, med stöd av lobbyister, sin inre övertygelse och sina visioner.

  Det är besvärligt att petrokemiska produkter så lätt kan anpassas till användarens behov och krav när man vill göra sig ”oberoende” av dem.

  Citationstecknen för att även vätgas idag är en anpassning av metan och steg 1A i petrokemins värld.

 27. Håkan Bergman

  Gunnar S. #26
  Det är väl härligt att vi kanske får två system att välja mellan för våra transporter, laddstolpar och vätgasmackar. Hur man sen ska få ekonomi i ett sånt system är en annan femma.

 28. Björn

  Karl Eider [24]; Om det är 50 grader i Bagdad och den globala temperaturen är på väg ned, då är den logiska slutsatsen att det måste vara kallare någon annan stans i världen. Men i klimataktivisternas värld fortsätter den globala uppvärmningen oberoende av fakta. I de enkelspårigas värld existerar bara CO2 och ökar den, då är det kartan som gäller och inte verkligheten.

 29. Daniel Wiklund

  Tack Ann L-H. Jag ska köpa Singers bok. Apropå SVT-s nya domedagspredikningar. Det blir nog så att det kommer att bli en ny OS-gren. Den som levererar den mest skrämmande klimatkatastrofen kommer att stå längst upp på prispallen. Där har Sverige stor segerchans. Det blir under vinter-OS i Kina som den nya grenen gör entré. Passande nog 50 år efter FN-s miljökonferens i Stockholm, där vi för första gången fick veta att vi hade 10 år på oss. Om nu inte jorden gått under innan OS startar.

 30. Mats Kälvemark

  Vi får söka tröst i Abrahams Lincolns ord:
  ”You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.” När omvärlden kryper närmare inpå och globala temperaturen sjunker 0,45 grC på 6 månader (UAH) så kan man hoppas att verkligheten tränger sig på även i klimathotarnas vardag. Vi måste trumma ut det budskapet, inte till varandra, för vi är redan övertygade, utan till politiker, media, allmänheten etc. Helt enkelt på alla sätt och med alla metoder vi kan komma på! 99% av KU-följarna behöver inte övertygas! Gå på er lokaltidning, era politiker! Kräv diskussion och kräv att få in debattartiklar är ett sätt. Det finns 10 andra sätt. Eller kanske 100??
  Kör med direktmail till klimathotarna och pseudovetenskaparna.
  By the way, Martin Hultmans mailadress är: martin.hultman@chalmers.se

 31. Håkan

  Singers bok är slut på Bokus. Någon som vet var man kan köpa den?

 32. Ann+Löfving-Henriksson

  # 31 Håkan, den har nyligen funnits på Amazon.uk
  Adlibris?

 33. Bengt Alme

  Så har vi fått ännu ett klimatlarm från SVT. Hur kan det vara en positiv nyhet om meteorologen säger ” håll ut, värmen är på väg?”

 34. Gunnar Strandell

  Håkan Bergman #27
  Mitt i prick!
  Politiker gör vad de kan för att styra ekonomin, utan att behöva kalla det planekonomi, som vi vet inte fungerar.

  Men jag är saker på att en kommandoekonomi utan plan är ännu sämre. 🙁

 35. Ivar Andersson

  #29 Daniel W
  Varför inte ett nytt Nobelpris som tilldelas den som levererar den mest skrämmande klimatkatastrofen.
  Rockström, Greta, PS och MSM kan sitta i kommittén.

 36. Daniel Wiklund

  Nyss på nordnytt ett nytt larm. Hästnäringen är en klimatbov, värre än flyget. En svensk författare kommer ut med en bok om den ”katastrofen”. Eftersom koldioxid ju finns överallt så kommer det snart ett nytt larm. Aldrig har det funnits så många syndare som nu.

 37. foliehatt

  Håkan, #31,
  så bra då. Det betyder ju att suget efter information och kunskap bland allmänheten är stort. Det finns nog inte klimatfoliehattar nog för att dränera Bokus. 😁

 38. BD-Nille

  #36 Daniel Wiklund

  Tack, jag hittade inslaget om den klimatskadliga hästnäringen på SVT Västerbotten.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/hastar-ett-forbisett-klimatproblem

  Det har jag länge tänkt att nöjeshästarna måste vara värsta klimatbovarna! Travhästarna förbrukar enorma resurser i foder, träning, transport och tävling, enbart för nöje.

  Hobby-ridhästarna ligger inte långt efter i resursförbrukning.

  I det allvarliga klimatnödläget vi befinner oss i, måste givetvis hästhållning enbart för nöje snarast förbjudas – alternativt ska hästarna sättas in i nyttig tjänst.

  En möjlig lösning vore att staten exproprierar alla hästar och överför dem till försvarsmakten och skogsbruket. Hästar som dragdjur är ju väl beprövade i dessa sammanhang. På detta sätt kan både försvarsmakten och skogsbruket påbörja sin omställning, och avveckla en hel del av sina fossildrivna fordon och maskiner.

 39. Håkan Bergman

  BD-Nille #38
  För att inte tala om lagidrotter typ fotboll och hockey, långa resor till bortamatcherna både för spelare och fans. Korpfotboll och hockybocky duger väl, då kan alla cykla till matcherna, det är precis lika roligt om inte roligare att puckla på motståndarfansen om dom bor bara några km bort. Internationella tävlingar typ VM och OS ska vi inte tala om.

 40. Lars i Huddinge

  #38
  Hästar istället för fossildrivna fordon – Den var bra!!
  🐎 🐎
  Vilken bra utveckling (ironi) 👏 👏

 41. BD-Nille

  #39 Håkan Bergman
  Ja, precis..

  Sport och idrott är förstås bra för folkhälsan. Men den nationella nivån måste upphöra till förmån för lokala tävlingar inom respektive kommun, dit man kan cykla eller sparka.

  Några motorsporter kan givetvis inte accepteras.

  Vad gäller hobbys finns mycket som måste inskränkas. Nöjesåkning med skoter, innehav av husvagnar och husbilar, fritidsbåtar, motorcyklar etc.

  ___

  Allvarligt talat. Den vetenskapliga argumentationen är viktig. Men den kommer inte att övertyga alarmisterna. Inte heller politikerna.

  Vill vi påverka politiken måste fokus riktas mot klimatpolitikens konsekvenser för ”svensson”.

  Politiker på lokal, regional och riksnivå gör långtgående utfästelser om att ”bli klimatneutrala” inom X antal år.

  Men ingen beskriver vad det innebär i praktiken, och när det kommer till kritan är det bara tomma ord.

  Det vi behöver göra, är att för ”Svensson” beskriva konsekvenserna av utfästelserna. Exempelvis slopad hästhobby, nationell idrott, husbilar, fritidsbåtar etc etc.

 42. Daniel Wiklund

  Hur är det med hundarnas koldioxidutsläpp. Till slut finns nog ingen annan lösning än att vi får emigrera till Mars. Ska jorden överleva finns det tyvärr inte plats för några människor, eller hästar och hundar, kanske katter kan vara kvar. Eller så får vi hoppas att det den här gången är dom okloka som får ge sig.

 43. BD-Nille

  #42
  Nä, rena sällskapshundar kan ju absolut inte anses vara OK ur ett klimatperspektiv.

  Hmm, jag har hört att den 18-åriga Profeten har både sällskapshundar och hästar…

  Hyckleriet och förljugenheten finns uppenbarligen hos de mest oförvitliga..

 44. Gunnar Strandell

  Daniel Wiklund #42 och BD-Nille # 43
  Tumme upp för dem!

 45. Karl Eider

  #24

  Ja, det är uppenbart att Svt nu ska skruva upp skrämselpropagandan än mer. Erikas senaste är den värsta hitintills. Frågan är om man kan överdriva mer än så här?

  På sätt och vis är det bra. Mytomaner brukar till en början låta trovärdiga, de har ju oftast övat i många år. Men ju mer lyssnare en mytoman får, desto mer uppeggad blir den. Då kommer större och större överdrifter. Till slut nås en nivå då alla som lyssnar förstår att allt bara är en stor lögn. Undrar om inte Svt nu har nått den nivån.

  ”Klimatforskarna kallar det ”RCP 8.5 ”, sitt värsta scenario, där jorden går in i ett permanent, växthusliknande tillstånd med en temperaturökning på 2,7-3,1 grader till 2100 och en havsnivå som ligger 10-60 meter över dagens. Det är dit vi är på väg…”

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tecken-pa-forandringar-som-kan-vara-bortom-var-kontroll

 46. ThomasJ

  Tack Ann för ett, i vanlig ordning, alldeles utengemärkt inlägg ! 🙂
  Begreppet ”die dummen Schweden” är förvisso ett troligast påhittat begrepp, dock är verkligheten ett bra bevis på att det trots allt stämmer rätt väl. Ett bra tips för att få en ’diagnos’ över hur ini hum-hum fördummad ’der Schwede’ (inte alla !) är, är att lyssna på SRs ’Ring P1’, vardagar 09:30 – 10:00 – man baxnar varje gång.

  Frågan hur nu denna fördumning gått till, t.ex. kravet på en ’omställning’ (av allt…) kan måhända bäst besvaras med att citera H. Göring under Nürnberg-rättegången, han fick frågan hur det nu ens kunde vara möjligt, att en så högkultiverat befolkning kunde ansluta sig till NSDAPs vansinniga idéer/ideologier. G. svarade, att det gäller att skrämma upp dem till max, och det fungerar alldeles oavsett styrelseskick, demokrati, socialism eller vad annat som helst. Betänk nuvarande, ohemula skrämselpropaganda som mer/mindre 24/7 pumpas ut i SvT/SR/TV4 samt de flesta inom övrig MSM… Hi Noon för en ny rättegång, behöver inte nödvändigtvis förläggas till Nürnberg, men vore eg. inte helt fel med tanke på symboliken…
  Go figure !
  Mvh/TJ

 47. Rolf H Carlsson

  Ni glömde människorna, En vuxen lär andas ut 2 kg CO2 per dygn. Åtgärd: kollektivt självmord? Den stolligheten tar väl ändå priset.