Från ekolog till ”Eco-Judas”

Book Page Book Confessions

Katternö AB är ett mellanstort finländskt energiföretag med gott renommé i branschen. De har en egen tidskrift där det ofta publiceras intressanta artiklar för dem som är intresserade av skog, miljö och klimat. Det kan tyckas vara en lite udda tidskrift att diskutera på TCS. Men i det senaste nummer finns ett långt inslag (s.31-43) om Patrick Moore, författare till den omtalade boken Confessions of a Greenpeace Dropout. The making of a sensible environmentalist.

Där får vi en berättelse om Patrick Moores uppväxt och hur det kom sig att han blev en av grundarna till Greenpeace i början av 1970-talet. Vägen dit gick via en doktorsgrad i ekologi och miljövetenskap och ett starkt miljöengagemang. Under 15 år var han talesman för Greenpeace och en av arrangörerna bakom flera omtalade aktioner; mot vätebombsprover, mot valfångst och mot slakten på sälungar.

Det som slår en är att organisationen från dag ett var helt inriktad på att skapa uppmärksamhet i media. Deras aktioner var också spektakulära och media skrev gärna om dem. Men som så ofta händer i sådana här aktionsinriktade organisationer så blev det alltmer fundamentalisterna som tog över, och Moore fick kämpa mer och mer för att organisationens uttalanden inte skulle strida mot vad som var vetenskapligt rimligt.

Konflikten mellan miljöfundamentalism och vetenskap ledde till sist till att Moore lämnade Greenpeace 1986. Det var dags att söka lösningar istället för problem. Han ägnade sig åt skogsbruk, fiskodling och att verka för ett mindre glamoröst men sansat miljöarbete. Enligt Moore är det sådant arbete som ger de goda resultaten på sikt.

Greenpeace-aktivisterna svarade med att börja beskriva Patrick Moore som en förrädare – en ”Eco-Judas”. Man tonade ned den centrala roll som han hade haft vid uppbyggnaden och driften av Greenpeace under de första åren. I mars 2007 avlägsnades Patrick Moores namn från listan över Greenpeaces grundare på organisationens amerikanska sajt.

ResizedImage102135 Katterno parm 3.2011SE

Artikeln är författad av Svenolof Karlsson som också har intervjuat Patrick Moore. I en påföljande artikel har han låtit fyra finska chefredaktörer läsa boken och bett dem uttala sig. Även detta är intressant läsning.

Tidningsredaktörerna bekräftar bilden av att de flesta journalister saknar utbildning om miljöfrågor. Detta är ju tämligen betänkligt med tanke på att de då knappast kan göra en egen, kritiskt granskande, bedömning av miljöorganisationer som Greenpeace. När är en av Greenpeaces aktioner möjligen berättigad ur miljösynpunkt, och när är den inte det? Vart leder exempelvis organisationens dogmatiska avståndstagande från kärnkraft, skogsavverkning, genmodifierade grödor och fiskodling? Vad innebär deras allmänt fientliga hållning mot människan och hennes industrisamhälle?

Lägger vi därtill journalisternas fäbless för alarmistiska budskap, så är det inte så konstigt om balansen försvinner i media. Torbjörn Kevin, chefredaktör för Åbo Underrättelser och en av de ledande ledarskribenterna i Finland, säger rakt ut: ”Let’s face it: Medierna är inte den aktör som förser debatten med korrigerande element.”

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulrik

  Det verkar som om Postkodlotteriet ånyo törs reklamera med att de sponsrar Greenpeace. Jag hamnade i någon informationssnutt med en isbjörn på ett isflak när jag zappade mellan kanaler i helgen. Exotiska djur och fattiga barn är likvärdiga, bara pengarna strömmar in till Postkodlotteriets ledare.

 2. http://www.beattystreetpublishing.com/who-are-the-founders-of-greenpeace-2/
   
  Patrick Moore skriver här om samma sak som i sin bok fast mera kortfattat. Vill bara tillägga att jag tappade all tilltro till Greenpeace när de började protestera mot kärnkraften. Jag tror de blandar ihop atomkraft med atomvapen.

 3. Mycket intressant att en sådan tidskrift tar upp ett så pass infekterat ämne som Greenpeace.

 4. Ann L-H

  Hur är det, har inte den gamle miljöaktivisten som sen blev skeptiker Dr i milövetenksap Jarl Ahlbeck med den här tidskriften att göra?  

 5. Completely off topic. Har bloggarna uppmärksammat snöstormen i östra USA? Minst tre personer döda. Mer än två miljoner hushåll utan el. I Central Park snålade kung Bore. Bara 2,5 cm där men det gamla oktoberrekordet från 1925 slogs dock. Allt detta enligt Dagens Nyheters nätupplaga.

 6. Jan E M

  Det är inte för Greenpeace arbete med gloal uppvärmning som Patrick Moore att lämna organissationen.

  Det är inte så konstigt att skogstidningar tar upp Patrick Moore. Han var tidigt ute med att varna för att svavelutsläppen hade negativ invarken på skogstillväxten.
  Att journalister i allmänhet inte har någon miljöutbildning är ju sant. I skogs- och lantbrukstidningar så brukar kunskapen finnas i form av miljöutbildade jägmästare, agronomer och liknande. Det kanske inte finns hos journalisten som skriver artikeln men den brukar korrukturläsas av de som har kunskapen.

  Det som gör att man är skeptisk till genmodifierade grödor är inte att det skulle vara farligt att äta, utan att de kan korsas med vilda släktingar som och få en utveckling som inte går att förutsäga.

 7. Länk från Totte:
  http://www.youtube.com/watch?v=oeI5X001ATk&feature=related
  vilket drag! Det skulle man önska i Sverige!

 8. Åke N

  Jan E M #6.
  Det är inte så konstigt att skogstidningar tar upp Patrick Moore. Han var tidigt ute med att varna för att svavelutsläppen hade negativ invarken på skogstillväxten.

  Där hade han fel. En forskare i Sverige påvisade genom försök att svavelutsläppen inte hade en negativ inverkan på skogstillväxten. Han blev idiotförklarad och fick sin forskarkarriär förstörd. Men i efterhand visade det sig att han hade rätt. Så går det till när myter höjs till sanning.

 9. Åke N

  Länk:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=2413772

 10. Elbranschen #5

  Jodå, men det är ju bara väder!

  😉

 11. Jan E M

  Åke N #8

  Om svavelnedfallet inte är så stort så har det en possitiv inverkan på skogstillväxten, men i södra av Sverige och i sydöstra delarna av Finland var nederbörden så sur att markens ph-värde blev så lågt att skogtillväxten minskade.

 12. Ingemar Nordin

  Det som denna artikel från Katternö visar, tycker jag, är att Greenpeace sedan länge helt har lämnat allt vad miljö- och annan vetenskap bakom sig, och siktar endast på vad som skapar rubriker. Pressen och TV & radio låter sig villigt och glatt utnyttjas av denna kampanjorganisation, oavsett vilket nonsens de lämnar ifrån sig i sitt kampanjmaterial. Men det har verkligen lönat sig för Greenpeace. De drar in mer pengar än någonsin.

  Det är ofattbart att de, tillsammans med Världsnaturfonden, också lyckats kidnappa IPCC. Stora delar av den svenska industrin, https://www.klimatupplysningen.se/2011/10/26/okarminskarvarar-volvos-varde/  tillsammans med banker och försäkringsbolag och politiker, står där som dumma nöt och öser in pengar i organisationerna.

 13. Ingemar #12
  En sån artikel skulle in i nån av de stora drakarna!!
  djeflar anamma!!
   

 14. Jan E M

  Jag har aldrig haft mycket över för Greenpeace. Det finns en sorts dubblmoral hos många miljöaktivister. De köper krav-märkt mat, har ingen bil men förvånansvärt ofta så reser de runt i världen med flygplan.

  Det går som regel åt mer energi att framställa kravmärkt mat än vanlig mat.

 15. Ingemar Nordin

  Ingvar E #13,

  Jag håller med dig. Fler grävande reportage av denna sort borde leta sig in i stormedia. Då hade de kanske haft en chans mot bloggar som TCS på nätet … 🙂

 16. Ingemar #15

  Har du någon gång funderat över varför många klickar in på TCS?

  Har du någon gång funderat över hur sällan bloggen nämns i annan media efter att Maggie kopplades bort?

  Jag har inte heller funderat mycket över det förrän just nu. Och när jag funderar så vill jag gärna bolla mina funderingar mot andra.

  Kan det vara så att det flitiga och öppna kommenterandet på TCS i kombination med kontinuerligt nya inlägg gör att det är kul att läsa?

  Vad jag menar är alltså att det hela tiden finns något nytt att läsa som skapar många läsare. Kan det vara en förklaring?

  D v s inte enbart läsare som hittar några nya vetenskapliga eller politiska insikter. Många är nog mest fascinerade över att det hela tiden finns nytt att läsa här.

  Därmed inte sagt att stamgästerna har en suveränt bra kanal för att uttrycka åsikter och efter bästa förmåga bidra till att stärka ett entydigt budskap om klimat, politik och skatter.

  Men att TCS skulle kunna påverka samhället tvivlar jag på.
  ”Stormedia” har nog trots allt större inflytande, större resurser och är mer diversifierat.

  Det pratades mycket om bloggares betydelse för det som hände i Egypten, men sist och slutligen handlade det nog mest om att människor vågade utbyta åsikter.

 17. Ingemar Nordin

  Uffeb #16,

  TCS har den absolut bästa och mest initierade täckningen av allt som har med klimatfrågan att göra på svenska. Därmed inte sagt att det inte också finns många andra bloggar (även svenska) som har bra och läsvärda inspel.

  MSM i Sverige har däremot en av världens absolut sämsta täckning av klimatfrågan. Tyvärr ligger de helt i lä, och för mig som är intresserad av denna centrala fråga angående Sveriges framtid som industri- och kunskapsnation så har jag helt tappat intresse för MSM. Det finns nästan aldrig något intressant att läsa där som når längre än till Juholts mustasch…

  Det bloggar inte erbjuder på samma sätt som tidskrifter, typ Katternö, är långa och sammanhängande reportage i de här frågorna. Fältet ligger, som jag ser det, öppet för den typen av grävande och kritisk journalistik. Tyvärr verkar vare sig våra mediehus eller våra journalister (med några få undantag) klara av en sådan uppgift. De har helt enkelt inte den kapaciteten.

 18. Pelle L

  Uffeb #16
   
  dina spekulationer om vad andra bloggbesökare tycker och tänker börjar bli tröttsamma i överkant!
   
  Om du tycker att det är kul att läsa här så skriv det då, och sluta låtsas som att du är en übermensch som kan tolka andra människors tankar och önskningar.
   
  Vad gör du själv här?
  Varför kan inte TCS påverka samhället?
  Vad är fel i TCS resurser? Menar du ur ett vetenskapligt perspektiv?
   
  Får jag ge dig ett råd, i all välmening?
  Skriv vad du tycker och tänker, slutsatser du drar och idéer du bär på om klimatvetenskapen.
  Och sluta med dina amatörmässiga försök att ”analysera” oss andra bloggläsare/skrivare!

 19. Pelle L #18

  ”Får jag ge dig ett råd, i all välmening?
  Skriv vad du tycker och tänker, slutsatser du drar och idéer du bär på om klimatvetenskapen.
  Och sluta med dina amatörmässiga försök att ”analysera” oss andra bloggläsare/skrivare!”

  Tack för dina råd.
  När det gäller klimatvetenskapen så har jag inte mycket att bidra med. Har du?

  Mina försök att analysera andra bloggläsare/skrivare och som jag ibland tänker högt om här är kanske dumt. 

  Men jag lyder ditt första råd och skriver vad jag tycker och tänker.
  Och på många sätt gör jag det i all välmening.

 20. Ingemar Nordin #17

  ”MSM i Sverige har däremot en av världens absolut sämsta täckning av klimatfrågan. ”

  Med tanke på att klimatfrågan anses vara ett passerat bekymmer så är väl det ganska bra? 🙂

  ”… Sveriges framtid som industri- och kunskapsnation så har jag helt tappat intresse för MSM. Det finns nästan aldrig något intressant att läsa där som når längre än till Juholts mustasch…”

  Håller nästan med när det gäller Juholt, Kungen, Moderaternas historieomskrivning eller senaste Idolgrälet…

  När det gäller framtiden för svensk tillverkningsindustri så har det i alltför många år varit tyst om hur den kommer att flytta till länder med fler kloka människor än här.

  Lägg märke till att jag skrev fler kloka. Kunskapsindustrin söker också efter fler som nöjer sig med lägre löner…

  Och anklaga inte massmedia för att dom inte fattar. Det är fler som inte fattar.

  Du vet mycket väl att investeringar görs där de kan tänkas ge störst avkastning i förhållande till risken.

  Men det fungerar ju på annat sätt i den akademiska världen. Där handlar det väl mest om att minimera risken för kritik snarare än hög avkastning? Eller hur?

 21. Ingemar Nordin

  Uffeb #20,

  ””MSM i Sverige har däremot en av världens absolut sämsta täckning av klimatfrågan. ”

  Med tanke på att klimatfrågan anses vara ett passerat bekymmer så är väl det ganska bra?”

  På vad sätt skulle det vara bra för dig, och dina barnbarn om Sverige (och andra Europeiska länder) slösar bort medel på en helt felaktig problemställning.

  Uffeb, ibland begriper jag absolut inte hur du fungerar. Men, som jag tidigare sagt, jag skulle aldrig våga analysera vad du säger eller diskutera med dig. Jag ger mig på förhand!

 22. Slabadang

  Ingvar E!

  Jadu en berättigad och väl genomförd ren saklig ren utskällning av Julia för hennes lögner och förräderi. Tony Abbot heter nästa statsminister.
  Man förstår varför bönderna på allvar har pratat om väpnad kamp.

 23. Ingemar Nordin #21

  ”På vad sätt skulle det vara bra för dig, och dina barnbarn om Sverige (och andra Europeiska länder) slösar bort medel på en helt felaktig problemställning.”

  Jag anar vad du menar men jag tror att de har betydligt större utmaningar i livet än olika skatter och subventioner till olika energislag.

  ”Uffeb, ibland begriper jag absolut inte hur du fungerar. Men, som jag tidigare sagt, jag skulle aldrig våga analysera vad du säger eller diskutera med dig. Jag ger mig på förhand!”

  Jag kommenterar det du skriver och uppskattar dina repliker, men att vi skulle börja gräva ned oss i hur vi egentligen fungerar vore ju i det stora hela en ointressant övning. 

  Så jag ger mig också. Men visst vore det kul att träffas på annat sätt någon gång. Du har ju mycket annat att förmedla när det gäller vetenskap har jag förstått. Och då kunde du få berätta om det och jag skulle hålla käft med frågor om väder, växthus och CO2.

 24. Hasse

  Jan E M £´#6
  Bara ett litet förtydligande: Katternö är en relativt stort kocern
  med elenergi som huvudintresse. De verkar itrakten runt
  Jakobstad-Karleby och har i princip inget skogsintresse.
  De är betydande intressenter i ett av de kärnkraftverk som kommer
  att byggas.

 25. Ingemar Nordin

  Donna Laframboises avslöjande bok om bl.a. Greenpeace och WWFs inblandning i IPCCs arbete finns nu som pocket.

  http://nofrakkingconsensus.com/2011/10/28/a-paperback-is-born/

  Nästa gång som ni skänker en slant till Greenpeace så kan det vara bra att veta hur seriöst de tar på vetenskapliga fakta, och vilken inverkan detta får på IPCC. Jag skulle gissa att en av grundarna till Greenpeace, Patrick Moore, har slutat att mata denna globala best.

 26. ”Best” var ordet! ”Dragon best”

 27. Ingemar Nordin

  Ulrik #1,

  Postkodlotteriets sponsring av Greenpeace är ingen hemlighet precis. Och Greenpeace betalar tillbaka med reklam för postkodlotteriet. Så här skrivs det på svenska Greenpeaces hemsida:

  ”PostkodLotteriets tv-program PostkodMiljonären sänds i TV4 varje fredag och lördag kväll och har 1 miljon tittare i snitt per program. PostkodLotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. Med din lott är du också med och bidrar. Lotteriet stödjer 35 organisationer som arbetar för en bättre värld. 2010 delade PostkodLotteriet ut totalt 771 miljoner kronor till dessa organisationer. Sedan starten i september 2005 har PostkodLotteriet delat ut 1,8 miljarder kronor till organisationernas arbete.”

  Postkodlotteriet har också varit med om att betala för organisationens senaste krigsskepp:

  ”Rainbow Warrior III
  En av Greenpeace viktigaste symboler är skeppen. De möjliggör att vi kan ta oss till avlägsna platser för att undersöka, avslöja och dokumentera miljöbrott i form av till exempel illegalt fiske eller dumpning av giftigt avfall. Med modern informationsteknik kan vi dela med oss av våra aktiviteter till omvärlden, vilket i sin tur utgör plattformen i vårt kampanjarbete.

  PostkodLotteriet har varit med och bidragit till byggnationen av Greenpeace nya flaggskepp, Rainbow Warrior III, som sjösattes i oktober 2011. Skeppet är byggt efter högsta miljöklass och med den senaste gröna tekniken. Rainbow Warrior kommer efter sin sjösättning i oktober, fungera som en viktig plattform i Greenpeace aktioner, kommunikation och forskning.”

 28. Ingemar Nordin

  Kommer ni ihåg Sven Teske? Det var han som nyligen levererade en rapport om att 80% av världens energi kan bestå av förnyelsebar sådan 2050. Stämplat och godkänt av den största auktoriteten på området; IPCC.

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/06/18/fns-klimatpanel-gor-annu-en-miss/

  Nåväl, samme Sven Teske återfinner vi på svenska Greenpeaces’ hemsida där de presenterar centrala gestalter från organisationens historia:

  http://www.greenpeace.org/sweden/se/om-oss/rw3/people/Sven-Teske/

  Den andre som presenteras om Greenpeaces historia är Bob Hunter, han som blev mediagurun framför alla andra. Inte ett ord om Patrick Moore dock. Men han finns med på ett foto här:

  http://www.greenpeace.org/sweden/se/om-oss/rw3/history/

 29. Gunbo

  Ingemar Nordin #17,

  ”MSM i Sverige har däremot en av världens absolut sämsta täckning av klimatfrågan.”

  Det beror väl mycket på att vi inte har några republikaner och demokrater i vårt politiska system. Svensk MSM avspeglar rätt väl den svenska klimatpolitiken.

 30. Anders Gustafsson

  Ingmar Nordin skriver att de flesta journalister saknar utbildning i miljöfrågor. Jag måste bara påpeka att detta inte bara gäller miljöområdet. Journalister är dåligt utbildade och har dålig kunskap om det flesta områden de skriver om och detta är ett stort problem. Obefintlig kunskap i naturvetenskap, teknik, matematik och dåliga kunskaper om samhällskunskap geografi etc avspeglas tydlig i artiklar och reportage. Detta är naturligvis förödande för mediarnas möjligheter att på ett bra sätt skriva om miljöfrågor, vindkraft, kärnkraft eller andra områden som berör teknik och naturvetenskap. När sedan också viljan att skriva om olika sidor av ett problem saknas, ja då kan resultatet bara bli ett……..

 31. Ingemar Nordin

  Det finns fler NGOs som rider på vågen:

  http://wattsupwiththat.com/2011/10/31/cokes-wwf-cash-machine/#more-50367

  Att påstå att man räddar isbjörnar är lönsamt. Undrar hur många isbjörnar WWF räddat?