Forskning om vindkraftsmotstånd

vindkraft

Etablissemanget inom forskningen om ett hållbart Sverige är bekymrade över att det förekommer en hel del kritik av bl.a. vindkraften. De kallar det för ”desinformation”. Sådant gillar man inte. Så då gäller det att mobilisera akademiker som är villiga att bekämpa sådan kritik, och att den inte kommer ut på nätet. Här är ett exempel från Högskolan i Borås. Slåss mot väderkvarnar – spår av desinformation om vindkraft på nätet, heter projektet. https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/forskningomraden/biblioteks–och-informationsvetenskap/nyheter/nyhet/134074/

Per Fahlén fick syn på det i samband med ett utlyst seminarium och skrev till projektledaren Jutta Haider. Hon menar att Googles sökmotor kan vara ett problem eftersom folk hittar ”desinformation” om vindkraft där, så detta kryphål måste utforskas. ”– Det är anmärkningsvärt, det säger något, säger Jutta Haider och talar om vita fläckar på kartan där traditionella medier inte har någon bevakning. Något som kan öppna för andra aktörer att sätta agendan.”

Ingemar Nordin

Hej Ingemar!Jag skickade nedanstående mejl till Jutta Haider, som ska medverka vid desinformationsseminariet. Många av de välkända namnen är väl experter på att bedriva desinformation.

Från: Per Fahlén [mailto:per.fahlen@telia.com]Skickat: den 7 februari 2023 16:12Till: ’jutta.haider@hb.se’Ämne: Desinformation om ”hållbar” elproduktion/vindkraftHej!Jag har blivit uppmärksammad på att Högskolan i Borås bedriver ett projekt om desinformation rörande ”hållbar” elproduktion/vindkraft. Det vore intressant att veta hur ni kommer att avgöra vad som är desinformation och vem som gör faktagranskningen. En minst lika intressant fråga är vad som inte sägs och varför. Media, i synnerhet public service, underlåter konsekvent att faktagranska det som vindkraftsindustrin påstår. Jag har skrivit mängder av inlagor till olika redaktioner i SR och SVT och påtalat faktafel men public service korrigerar aldrig sina påståenden. Likaså är det meningslöst att anmäla till granskningsnämnden. Det blir alltid ”ingen åtgärd” utan motivering trots att inslagen uppenbart strider mot alla eller de flesta av de krav de har att förhålla sig till. Detta har nu uppmärksammats av Näringslivets Medieinstitut (se bifogade artikel plus min anmälan). Vindkraft presenteras konsekvent i media som det alternativ som är billigast och går fortast; inget av detta stämmer. Men man underlåter också konsekvent att ta upp alla miljöproblem och sociala kostnader som är förknippade med vindkraft eller att utbyggnaden till stor del varit lagstridig (se bifogad JO-anmälan).Jag ser fram emot en faktabaserad genomgång av den desinformation om ”hållbar” elproduktion, som genomsyrat svenska medier i decennier. Redan med begreppet ”hållbar” startar desinformationen och den allvarligaste desinformationen beträffande ”hållbar” elproduktion är den som politiker, myndigheter och media, framförallt public service, ägnat sig åt. Till att börja med är det oseriöst att använda odefinierade och overifierade påståenden som ”hållbar”, ”förnybar”, ”klimatsmart” etc. för att klassificera olika produktionstekniker utan koppling till deras faktiska prestanda. Konsumentverket tillåter numera inte företag att marknadsföra t.ex. sol- och vindkraft med den typen av påståenden. Konsumentverket vägrade tidigare att följa konsumentlagstiftningen eftersom man likt många andra myndigheter som naturvårdsverket och energimyndigheten haft i sin instruktion att stötta sol- och vindkraft. Jag JO-anmälde myndigheten och de har sedan infört regler i enlighet med mina synpunkter (se bifogade underlag). Politiker, myndigheter och media kan däremot påstå vad som helst. Det är ytterst märkligt att t.ex. naturvårdsverket väljer att i strid med miljöbalken låta bli att tillämpa forskning och erfarenheter om de stora bullerproblemen med vindkraft och att de väljer att förlita sig på vindkraftsindustrin som bagatelliserar både buller och välkända erosionsproblem på rotorbladen. Skulle man på samma sätt förlitat sig på tobaksindustrin eller oljebranschen när de gäller hälso- och miljökonsekvenser av deras verksamhet?Att låta nuvarande myndigheter eller public service utgöra ”domstol” för vad som är desinformation eller inte är som att sätta bocken till trädgårdsmästare. Naturvårdsverket har inte haft i uppdrag att studera vilket alternativ som är bäst ur miljö- eller klimatsynpunkt; de har haft i uppdrag att stötta sol- och vindkraft. På samma sätt har inte energimyndigheten haft i uppdrag att studera vilket alternativ som är funktionellt eller ekonomiskt bäst; ”omställningen” till s.k. ”förnybart” har varit huvuduppgiften. SVT har haft en site där man ”faktagranskat” men den som gjorde faktagranskningen var en person från Vindkraftscentrum på Chalmers. Uttalanden som gjordes om t.ex. vindkraftsbuller indikerar personen helt saknade kunskaper i bullerfrågor.Med vänlig hälsningPer Fahlénprofessor emeritus i installationsteknik (institutionen för energi & miljö, Chalmers), ledamot i IVA

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Det är befriande att läsa att någon orkar ifrågasätta etablissemangets ful-propaganda.
  Det känns i mångt och mycket som att vi har en grupp politiker som på rent Sovjetmaner har instruerat både media, Sveriges myndigheter och akademin att gå deras maktfullkomliga ärenden.
  Nu tyder väl de flesta opinionsundersökningar på att MP, en av de centrala cancersvulsterna, är på väg ut. Tyvärr tyder emellertid mycket på att det även förekommer en mängd ”dottersvulster” både inom politiken och det övriga offentliga Sverige.
  Var tog den svenska hederligheten vägen?
  Tack till Per för att han hjälper till att belysa hur rötan spridit sig.

 2. johannes

  Och Jutta har vilken utbildning/kunskap inom teknik, fysik, kemi, geologi?
  Akademin skall skämmas!

 3. foliehatt

  johannes, #3,
  riktigt gedigen utbildning, så klart…

  https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/forskare/JUHA/

 4. Evert Andersson

  #1 Magma

  Den försvann tillsammans med tjänstemannaansvaret.
  Med myndighetschefer med ryggrad stadiga som kokt spagetti blir politiskt följsamhet även mot bättre vetande.

 5. Karl Eider

  #2 johannes

  Jutta Haider är en svensk-österrikisk professor i informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Verkar ha fokuserat på hur sökmotorer hanterar information.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Jutta_Haider?wprov=sfla1

 6. Evert Andersson

  Svarade hon och kan du dela det också?

 7. Paul Håkansson

  ESG som våra pensionspengar placeras i.

  SIEMENS ENERGY
  Siemens Energy rasade på slopad vinstprognos – beror på problem i Siemens Gamesa (Finwire)
  2023-06-26 07:27
  Siemens Energy har slopat sin vinstprognos med anledning av upptäckta kvalitetsbrister inom vindkraftsbolaget Siemens Gamesa.

  För att komma tillrätta med problemen har bolaget inlett en “utökad teknisk granskning” i syfte att förbättra produktkvalitén. Enligt moderbolaget kommer detta att medföra “betydligt högre kostnader” än tidigare förväntat, nu uppskattade till över en miljard euro.

  Beskedet fick Siemens Energy-aktien att rasa hela 37 procent under fredagen.

 8. pekke

  Att få bort ” fel ” information/åsikter för att se till att bara ” rätt ” information/åsikter syns är sånt som diktaturer håller på med.

  Det kvittar hur många fina ord en professor skriver om informationsflödet på internet, vill man begränsa viss information och bara tillåta annan information så är det fortfarande censur och diktaturfasoner.

  Knappast nåt som högskolor eller universitet skall hålla på med.

 9. Evert Andersson

  Ger vibbar liknande den forskaning som Martin Hultman bedriver på Chalmers – kartlägga vad det kan vara för sorts människor som är klimatförnekare. Här handlar det om att se politiska kopplingar som förklarar de misstrogna tvivel. Ordvalen i den länkade texten leder tankarna i den riktningen..

 10. Claes-Erik Simonsbacka

  Tack Ingemar N och Per F för artikeln!

  Hållbar utveckling: Brundtland kommissionen gjorde följande definition:
  ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. I dagligt tal används ofta termen hållbarhet. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra: ekologisk hållbarhet, socialhållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

  Långsiktig hållbar elproduktion
  Hållbarhet och långsiktigt hållbar utveckling definieras i sin ursprungliga källa som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.

  En förekommande tolkning kan vara att infrastrukturen i elproduktionssystemet helt enkelt är ”långsiktigt hållbar” så att den kan användas under lång tid för att trygga elförsörjningen även för kommande generationer. Ett sådant elproduktionssystem är inte den intermittenta och icke planerbara elproduktionen från vindkraftverk, med en teknisk livslängd på ca. 15-20 år och ett effekt- och leveranssäkerhetsvärde på endast några få procent (%) bidrar den inte till en säker elförsörjning och utgör inte heller en ekonomisk hållbar utveckling för elproduktion. Vilket också bevisas av en av Europas största elproducent och elddistributör E.ON Wind Sweden AB som uppger i ett tillståndsärende på fastigheten Naffentorp 19:1 Malmö Kommun (Stad), att vindkraftverket inte skulle ses som en permanent installation eftersom den kommer att nedmonteras efter ungefärligen 25 års drift och att ingreppet endast är kortvarigt, eftersom det kan bli aktuellt att byta ut den efter 20-25 år när den är uttjänt.

  Mvh,

 11. johannes

  #3 och 5
  Ja, hon kan börja hos CERN på momangen.

 12. Lars Cornell

  #10 Claes-Erik.
  Jag blir litet störd av uttrycket ”Hållbar utveckling”.
  Det Bundtland beskriver är egentligen ”Hållbar teknik och vetenskap”, och den beskrivningen tycker jag är bra.

  ”Hållbar utveckling” är något annat som jag inte är beredd att definiera sisådär meddetsamma.

  Kanske är det FoU utan politisk inblandning från C och Mp.

 13. GBJ

  OT

  EU förnekar sig inte, nytt energidirektiv med ett omfattande regelverk som berör hela bostadsmarknaden fr.o.m. 2024
  https://www.energinyheter.se/20230626/29544/nytt-energidirektiv-fran-eu

 14. Claes-Erik Simonsbacka

  #12 Lars C

  FN-fakta Hållbar utveckling

  Hållbar utveckling”
  ”Brundtlandkommissionen gjorde följande definition: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. I dagligt tal används ofta termen hållbarhet. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra:
  • ekologisk hållbarhet,
  • social hållbarhet och
  • ekonomisk hållbarhet.”,

  https://fn.se/wp-content/uploads/2016/08/Faktablad-2-12-H%C3%A5llbar-utveckling.pdf

  Mvh

 15. Björn

  En högskola i Sverige är en statligt betald institution, av vilken vi kan kräva saklighet i enlighet med forskning och beprövad erfarenhet. Borås högskola utgår från att all kritik mot vindkraften är ”desinformation”. Googles sprider kritik om vindkraften, vilket enligt högskolan då betecknas som ”desinformation”. Det är anmärkningsvärt att en högskola som Borås, går in som part och hur man som denna part, skall med forskningsbidrag, kunna finna metoder för att förhindra kritik mot vindkraften via internet. Ett sådant beteende är inte förenligt med demokratiskt tänkande. Detta missbruk av högskolans forskningsmedel borde omedelbart stoppas av UKÄ.

 16. Mario

  Väljarna tycker (S) har bästa energipolitiken. Detta trots att det går att söka information på Google, för att koppla till ämnet. Hoppet är fanimej ute för denna nation. Väljarna vill alltså ha mer av VKV och mindre KKV.

  Regeringen måste nu börja leverera på kärnkraftslöftena. Det måste hända något för det börjar bli bråttom.

  Från Svenskan:
  SvD/Novus har också gjort en undersökning om vilket parti som väljarna har bäst politik i olika sakfrågor. Där finns det en stor förändring sedan mätningen i februari – efter att väljarna i många mätningar i rad har ansett att Moderaterna har den bästa energipolitiken har nu Socialdemokraterna tagit över förstaplatsen.

  https://www.svd.se/a/abee52/novus-sjukvard-och-skola-valjarnas-viktigaste-fragor

 17. Marion #16,

  Vilken energipolitik som sossarna har är väldigt oklart. Magdalena A kunde t.ex. inte svara på om hon var med på regeringspolitiken om mer kärnkraft. Kanske är det just denna oklarhet som drar väljare? Fast 70% av svenskarna är för kärnkraft.

 18. Lars Kamél

  Desinformationen om vindkraften kommer enbart från vindkraftskramarna. Till exempel desinformation om att vindkraften är förnybar, hållbar, miljövänlig och billig.

 19. Brutus

  ROGER PIELKE JR´s senaste artikeln av idag belyser en undersökning om den mycket snedvridna refereringen om klimatiska frågor i en amerikansk undersökning. Den visar på en ännu allvarligare desinformation, nämligen ett oerhört snett urval av refererade forskningsartiklar. Bland annat visar man på att RCP8.5 är grund för 4 av 5 ”topprankade” artiklar. Det pågår i sanning ett informationskrig.

 20. Rossmore

  WUWT har en artikel som inleds med citatet:

  “The ultimate result of shielding men from the effects of folly is to fill the world with fools.”

  Herbert Spencer, (English polymath, 1820-1903)

  https://wattsupwiththat.com/2023/06/26/weekly-climate-and-energy-news-roundup-557/

  Egen översättning:

  ”Slutresultatet av att skydda människan från dårskap är att världen fylls av dårar.”

  Heja Jutta!

 21. Rossmore

  ”från effekterna av dårskap” ska det stå.

 22. Karl Eider

  #17 Ingemar

  Så här skriver Ubbhultaren:

  ”Debatten om vårändringsbudgeten blev främst till en debatt om regeringens nya energipolitiska mål som innebär att Sverige 2040 ska ha 100% fossilfri elproduktion, i stället för det gamla målet om 100% förnybar elproduktion. Syften med förändringen av målet är att ge möjlighet för utbyggnad av mer kärnkraft för att klara de stora behoven av mer el i framtiden. Det ändrade målet röstades senare igenom av riksdagen, men endast med siffrorna 153-150 eftersom S, V, MP och C inte ville stödja detta.”

  Dvs, S vill inte ha kärnkraft. Utan målet är att lägga ner all kärnkraft till 2040.

  Arma Sverige, vi lär nog få en S-regering vid nästa val. Då kommer man med säkerhet fortsätta nedmonteringen av nationens elförsörjning.

 23. Jan

  #22

  Om S innerst inne verkligen vill lägga ner kärnkraften vill jag låta vara osagt. Men då makten går före allt och man är beroende för att återerövra statsministerämbetet av partiet för vilka nej till kärnkraften är en existentiell fråga så är en nedmontering av nationens elförsörjning något som S valt att stödja.

 24. Paul Håkansson

  Björn Gillberg ser positivt till att stämma vindkraftsbolagen och tror att det kan bli ett definitivt stopp på ytterligare etablering om man drar igån en process.

  Gröning & Blomgren Utanför | Björn Gillberg
  https://www.youtube.com/watch?v=7XTMyNkP2tc

 25. Paul Håkansson

  Siemens Gamesa mer än fördubblar nettoförlusten under första kvartalet 2023

  Siemens Gamesa Renewable Energy SA meddelade nyligen att koncernen hade bokfört en nettoförlust på 884 miljoner euro under det första kvartalet till och med december 2022 för högre underhållskostnader och garantiavsättningar på grund av ospecificerade komponentfel inom den installerade vindturbinflottan.

  Dessa kostnader strök 472 miljoner euro från rörelsevinsten ner till den nedersta raden och påverkade främst tjänstedivisionens resultat.

  Tvåsiffrigt negativt

  Förlusten av EBIT före inköpsprisallokering (PPA) och integrations- och omstruktureringskostnader (I&R) ökade jämfört med första kvartalet ett år tidigare, och marginalerna var i det tvåsiffriga negativa området, vilket allt ledde till en mer än dubbelt så stor nettoförlust på 403 miljoner euro under föregående kvartal.

  Den fasta orderingången sjönk med 35 procent på årsbasis till 1,61 miljarder euro, med minskningar som kändes över alla tre divisionerna – onshore, offshore och service.

  https://www.energinyheter.se/20230203/28436/siemens-gamesa-mer-fordubblar-nettoforlusten-under-forsta-kvartalet-2023