Fälldin i ny Hatt

falldinhatt

I gårdagens DN (2011-08-15) presenterade sig Anders W Jonsson som den tredje i raden av tilltänkta partiledare för Centerpartiet. Därmed har alla tre gett sin programförklaring och argumenterat för sin syn på vilken roll som Centerpartiet skall spela i svensk politik i framtiden. Dessa kampanjinlägg har även publicerats i andra regionala tidningar, idag ligger t.ex Annie Lööf ute på ledarsidan i Gotlands tidningar.

Det kan vara nog så viktigt med tanke på att Maud Olofsson och Andreas Carlgren med god hjälp av LRF styrt svensk energi och miljöpolitik de senaste åren. Min analys är att Centerpartiet har tilldelats full frihet i de profilfrågor kring energi och klimat som de delar med det så framgångsrika miljöpartiet, i syfte att inte hamna under fyraprocentsspärren det senaste valet. Uppgörelsen om kärnkraften blev också en prestigeförlust som har kompenserats med att Centern fått härja fritt kring de övriga energifrågorna. Hur många gånger har vi inte hört Maud och Andreas prata om klimatfrågor och vindkraft, hur Sverige skall gå i bräschen och leda övriga nationer. De övriga partierna i alliansen har hukat och låtit C ha egen lekstuga, möjligen undantaget Folkpartiet som profilerat sig som vänner av kärnkraften.

Av denna anledning finns det ett visst intresse av att se vad de tre kandidaterna anser om eller snarare hur starkt de vill profilera sig i klimatfrågan. Jag har satt vissa intressanta påståenden i fetstil.

Först ut var Ann-Karin Hatt som i DN (2011-07-22) verkade stå på  jorden, hon söker en bild som landsmoder som tar ansvar för regeringsmakten. Miljöfrågorna verkade dock spela en ganska undanskymd roll. Hon ville dock att Centerpartiet skall:

slå vakt om ställningen som Sveriges första miljöparti

och vara: Ett hem för dem som vill ha en tydlig socialliberal miljöpolitik, byggd på sunda ekonomiska styrmedel. Det ska kosta att smutsa ner och att förbruka ändliga resurser, och det ska löna sig att leva miljövänligt.

En Centerpartist som hänvisar till Fälldin, använder uttryck som ”sunda styrmedel” och att det skall ”kosta att smutsa ner” satsar uppenbarligen på att bli en ny kvinnlig Fälldin. Jag tror hon kan finna sina väljare ute på landsbygden, men knappast i städerna. Många som kanske vill rösta på C kanske vill veta vad en ”tydlig socialliberal miljöpolitik” är för något, en mer otydlig formulering får man leta efter.

 Annie Lööf (tidigare Johansson) (DN 2011-08-08) verkar försöka formulera nya lite drömska visioner utifrån gamla trygga ledord. Hennes syn på miljöfrågorna kan kanske sammanfattas med hårda nypor med mjuka lovikavantar på under parollen:

 Hållbarhet och framtidstro.

 Jag tror att människan vill gott. Alla vill vi överlämna en grönare, renare och lite bättre värld till våra efterkommande. Men många saknar fortfarande redskapen och ledarskapet på vägen mot det uthålliga samhället. Den kanske största utmaningen för Centerpartiet är att förnya och utveckla en miljöpolitik med den enskilda människans möjligheter och framtidstro i fokus.

Tillsammans kan vi möta de utmaningar vi står inför när det gäller klimatförändringarna, havsmiljön, avfallsfrågan, och energiomställningen. Jag vet också att det är utmaningar som vår värdegrund som politisk rörelse gör oss skyldiga att anta.

För inte så länge sedan såg många upp till det svenska ledarskapet på miljöområdet. I dag är vi på väg att tappa initiativet och reducera oss till ett av många länder inom EU. Det får återverkningar på det globala miljöarbetet, på vårt internationella anseende och det innebär dessutom missade möjligheter till exportintäkter och nya jobb i vårt land. Vi måste återta vår ledarposition.

Vi behöver en miljöpolitik med ett än starkare politiskt ledarskap, som tillsammans med den svenska industrin formulerar ett antal framtidsutmaningar där man i samförstånd enas om vad industrin ska klara och vilka förutsättningar som staten ska erbjuda. Kalla det gärna ett miljöpolitiskt samhällskontrakt.

Jag vill se över företagsbeskattning, statliga anslag till forskning och användning av regionala utvecklingsmedel för att skapa världens bästa villkor för de företag som vill vara med och ta ansvar för att svensk industri ska befinna sig i den yttersta framkanten i omställningen från ett fossilbränslesamhälle till en kretsloppsekonomi.

Med ett mjukare språk och ord som ”tillsammans” och ”ansvar” vill Lööf gärna att C fortsätter vara ”ledarskapet på vägen mot det uthålliga samhället”. Även hon har ärvt en lite naiv syn på att Sverige skall ligga i framkant och styra världen mot ”omställningen från ett fossilbränslesamhälle till en kretsloppsekonomi” Det mjuka och drömskt visionära språkbruket, inkännandet mot den enskilda individen kontrasterar mot Lööf´s  efterfrågan av ett ”starkare politiskt ledarskap”.  Att ”se över” företagsbeskattningar, statliga forskaranslag och regionala styrmedel kan inte annat än tolkas som en vilja till starkare politisk styrning. Lööf använder stort utrymme till dessa frågor och vill nog gärna berätta vad vi alla längst inne önskar oss, kanske en ulv i fårakläder.

Anders W Jonsson (DN 2011-08-15) börjar med att upprepa en av Centerns tomt ekande stridsrop:

Sverige ska bli bäst på att styra över till förnybar energi och fortsätter:

”I regeringsställning har vi senast tagit ansvar för en klimat- och energiuppgörelse som i dag gör att vi snabbt ställer om vår energiproduktion till att bli hållbar och uthållig. Centerpartiet skall fortsätta denna tradition av modiga beslut i för Sverige viktiga framtidsfrågor.

Även om klimatdebatten har tystnat så har inte uppvärmningen av jordklotet avtagit. Sverige ska vara världsledande på att styra över energiförsörjningen till att bli helt förnybar samtidigt som energieffektiviseringen snabbas på.

Verkligheten kommer att tvinga hela världen att följa efter. Först ut, längst fram kommer för Sverige att vara en konkurrensfördel på samma sätt som det var inom telekom. Den drivkraft som finns i individens vilja att välja rätt måste utnyttjas bättre. Timtariffer, möjlighet att kvitta el som produceras småskaligt mot köpt el och en neutralisering av uttagsskatten för vindkraftskooperativ är starka drivmedel mot målet.

Formuleringen ”Först ut, längst fram” påminner mig om en skämtgubbe en vän till mig gjorde någon gång på sjuttiotalet då den nya bolagskatten tvingade revisorerna och bolagsledningarna att avisera i god tid om bolaget var på obestånd. I en pratbubbla förklarar styrelsens ordförande inför en overhead-bild av bolagets utveckling, en graf som störtade rakt nedåt: Förra året kunde jag meddela aktieägarna att vi stod inför randen av en ekonomisk katastrof, i år kan jag meddela att vi tagit ett stort steg framåt – längst fram, först utför kunde kanske passa på Anders W Jonsson´s valaffischer.

Han kommer inte att bli Centerpartiets nästa partiledare om min magkänsla stämmer. Hans brösttoner om Sverige som skall förändra världen tror jag inte faller i god jord.

Intressant är att Centerpartiet i mycket styrt energipolitiken men trots detta säger ingen av de potentiella partiledarna något konkret om  kärnkraften eller vattenkraften som i praktiken försörjer Sverige med el och ingen vågar ta ordet bensin i sin mun som faktiskt transporterar landsortsbefolkningen. När Centern formulerar meningar kring miljöpolitik förekommer aldrig ordet Naturvård eller Faunaskydd, jag vet inte om man tror att det skulle skrämma lantbrukare, markägare och skogsbolag.  Alla tre kandidaterna understryker Centerpartiet som en stark och viktig kraft i svensk politik som får saker uträttade men använder bara svepande formuleringarna som omställning till det förnybara, kretsloppsekonomi och leva miljövänligt. De skapar en dimridå kring vart Centern är på väg, eller snarare bekräftar partiets sökande efter en identitet mellan stad och land.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Bra Lars. Dessa politiker behöver man ingen Röntgen eller Magnetkamera för att se igenom.

  I dagens DN blåser man åter stort upp att det ”ska bli mer häftiga skurar i framtiden”. Citerande en opublicerad rapport från SMHI. Suck.

  Och mest i Götaland.

  Klimatmodelleriing är inte i närheten av sådan detaljrikedom.

 2. Peter Stilbs

  Glömde att en KTH–professor i går påpekade i Rapport att städernas avloppinfrastruktur är underdimensionerad eller defekt i många fall.

 3. AOH

  Lejeune  # 31

  ”De regionala klimatscenarierna talar om att medeltemperaturen i regionen kommer att stiga med fem till sex grader fram till år 2100″  

  Är det den regionala vetenskapskonsensus som har sammanställd dessa scenarier? 

  D  R A V E L    N  Y H E T E R

 4. AOH

  # 3

  SORRY -blev fel tråd – tillhör Kommunal klimatkompensation

 5. Ingemar Nordin

  Politiker som talar om ”starkt ledarskap” (ett modeord bland politiska och byråkratiska innegäng) och om att ”gå först” och ”styra”, skall man passa sig för. Det kan sluta i en utopistisk mardröm.

  Så, i mina ögon (efter din sammanfattning ovan Lars) så kommer Ann-Karin Hatt ut på första plats bland de centerpartistiska kandidaterna.

 6. Jan

  #2 Peter Stilbs

  Man vinner inga kommunval på att lova bättre underhålla och utbyggnad av avloppsinfrastrukturen.

 7. peter!

  Jag har en liten blänkare om dagens DN artikel – som läggs ut kl 12 00

  Ingemar.

  Jag föredrar Hatt också, det blir svårt att få förtroende för en ledare med ambitionen, och 4% av rösterna i Sverige, att gå före och tvinga världen i att gå i ledband!

 8. Centern är körd på landsbygden – Hörnlund f d C-minister under Fälldin är upprörd över den omvända Robin Hood-politiken som utarmar landsbygden, bl a genom kommunala skatteöverföringar till storstadskommunerna, som Maud O medverkat till, de ruinerande drivmedelsskatterna, den undermåliga näringspolitiken. Storstadssatsningen äventyras av MP, som fortsätter med Fridolin, som nu utvidgar mot näringsliv och småföretag.  När Reinfelt släpper in MP i Alliansen är det kört för C-partiet vars bestående insats är öppningen mot förlängd kärnkraft och SAAB-affären, som ju nu verkar gå mot nederlag.
  Centerpartiet saknar i dag bärande politik och därmed existensberättigande i svensk politik.  Folket börjar genomskåda centern som ett utpräglat intresseparti med en svag miljöpolitik för Östersjön som nu snart kvävs av jordbrukets utsläpp, vindkraft med höga markarrenden till skogsbönder och bolag som gör landsbygden obeboelig för drabbade i omgivningen. Kvar blir en partikassa på nära en miljard, som kan delas ut till trogna medlemmar som stått ut med alla kringelkrokar i politiken. 

 9. Helge

  Peter Stilbs #1
  Och nya Zeeland har det ovanligt snöigt och kallt, http://www.smh.com.au/environment/weather/freak-snowfall-has-nz-reeling-20110815-1iuv2.html#ixzz1VANJIP9T
   

 10. Helge

  Det finns ju en förklaring till dessa ovanliga väderfenomen:

  Den globala uppvärmningen, forskarnas klimatmodeller har länge förutsett att ”freaky weather” kommer bli allt vanligare, när Antarktis värms flyttar snön norrut. Torka, skyfall, snö, kyla och värmeböljor är alla tecken på att människan värmt upp jorden

 11. Ingemar Nordin

  Holmfrid #8,

  Centern skulle kunna bli ett bra gräsrotsparti (utan de religiösa övertonerna hos ”verklighetens folk-) parti KD, om man hade vågat köra en anti-vindkraftslinje, bevarandet av svensk landsbygd, EU-skepticism, mindre byråkrati för småföretag och lägre statliga skatter. Men det ser knappast ut som om de skulle våga utmana.

 12. anna

  Intressant att Annie Lööf som har presenterats som så liberal och individinriktad, förespråkande frihet och självbestämmande och med Ayn Rand som en av sina största förebilder verkar vara så inriktad på styrning och politiska ingrepp…