Extremväder under Lilla Istiden

regn
Det påstås ofta att den globala uppvärmningen skulle medföra mer extremväder. Men för detta påstående saknas det vetenskaplig underbyggnad. Tvärt om visar den ena studien efter den andra att extremväder var minst lika vanligt, kanske vanligare, vid svalare klimat under den Lilla Istiden 1600-1900.
I ett par färska studier av förhållandena i Sverige har man undersökt torra och regniga perioder. Från abstract:
Vår rekonstruktion påvisar ett allmänt blött 1700-tal och ett torrt 1800-tal. Den mest extremt regniga fasen under den för-instrumentella perioden inföll vid mitten av 1720 och varade i över 50 år, medan perioder med mindre nederbörd än normalt kunde rekonstrueras mellan 1660-1720, 1800-tidigt 1830-tal, och mellan 1840-50. Flera av dessa torkperioder har tidigare hittats i rekonstruktioner från Sverige och Finland, vilket indikerar att vår rekonstruktion speglar storskaliga nederbördsanomalier över östra Fennoscandia.
Tidigare rekonstruktioner av klimatet i Sverige här.
Det är således inte så att vi har mer extremväder idag. Åtminstone inte då det gäller regn och rusk, eller då det gäller torka. Ja, kanske är det tvärt om så att den globala uppvärmningen ger oss ett mindre extremt väder? Ett visst teoretiskt stöd för detta finns ju om temperaturdifferenserna mellan Arktis och de tempererade zonerna på norra halvklotet minskar med ökad global uppvärmning.
(Å andra sidan så varnar mer alarmistiskt lagda forskare nu för att hjälmarna i Amerikansk fotboll kan ta skada av extremväder. Det finns tydligen ingen ände på eländet. 🙂 )
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. HenrikM

  Länk till själva artikeln, jag saknar tyvärr behörighet att ladda ner den. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.3592/abstract

 2. Tege Tornvall

  Generellt skulle påstådd global uppvärmning minska temperaturskillnaden mot tropikerna och därmed också minska förutsättningen för starka vindar. Lennart Bengtsson påpekade nyligen detta enkla samband.

 3. Bosse J

  Intressant om hjälmarna. Kan det vara så att de alarmistiskt lagda forskarna egentligen har pekuniära skäl och helt sonika vill marknadsföra sina egna hjälmkonstruktioner av tunn aluminium?

 4. Inge

  Peter Stilbs har också länge påpekat detta med att en ökad temperatur genom växthuseffekten skulle minska temperaturskillnaderna mellan arktis och sydligare breddgrader och det skulle generera svagare vindar, om jagförståttdet rätt.

 5. Per-Erik Hedén

  Från 1951 till 2010 minskade medelvindhastigheten:
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.16896!webbFaktablad_51.pdf 

 6. Ingemar Nordin

  Artiklarna är välkomna eftersom LIA enligt min mening är underbeforskad. Alltför stort fokus har lagts på vad som kan hända om temperaturen går upp. Men om CO2 har en i det stora hela ganska marginell betydelse så kan vi lika gärna gå mot kallare tider under detta århundrade. Bra att veta vad som kanske väntar oss.

 7. bom

  Och nu satsar vår Hattifnatt 210 000 000 skattepengar för att lura oss att fördärva våra tak med meningslösa solceller. Solfångare är faktiskt mera hållbara. Det finns ju så mycket skattepengar överallt så att det rinner över på expolitiker och exministrar som lyfter 84200 till 115000 varje månad. Och nu jubel bland pensionärerna som får en skattesänkning på 50 kronor och det också månatligen. Är det ont om skattepengar då ibland kanske?

 8. Per-Erik Hedén

  I NAO-diagrammet nedan kan man från 1800-talet och till nu i ett längre perspektiv urskilja en 80-årsperiod och att vi nu är på väg mot en kyligare period.
  http://www.ldeo.columbia.edu/res/pi/NAO/ 

 9. bom #7: Politikerna har för mycket pengar. De slösas bort på idiotprojekt såsom subventioner till solceller. Hatt försöker köpa ”gröna” röster. Men några pengar till skattesänkningar för hårt beskattade pensionärer finns inte. Tydligen en ointressant väljargrupp.

 10. Staffan

  Temperaturens trend 1979-2011, en världskarta från RSS, är fortfarande tillgänglig hos RSS/REMSS här:
  http://www.remss.com/data/msu/graphics/tlt/medium/global/msu_amsu_channel_tlt_trend_map_v03_3.png
  Spara ner bilden, och förstora upp den.  Medan den finns kvar.
  I stora områden, från Alaska till Hawaii till södra halvklotet, har det blivit kallare sedan 1979.
  (Jag har sagt det här tidigare.  Men från andra sajter vet jag att besökarna är mycket fler än skribenterna.  Alla har inte sett kartan än!)

 11. Gunbo

  Lite OT men intressant.
  1981 kom Hansen et al. följande prediktion:
  ”Hansen, J., D. Johnson, A. Lacis, S. Lebedeff, P. Lee, D. Rind, and G. Russell, 1981: Climate impact of increasing atmospheric carbon dioxide. Science, 213, 957-966, doi:10.1126/science.213.4511.957.
  The global temperature rose 0.2°C between the middle 1960s and 1980, yielding a warming of 0.4°C in the past century. This temperature increase is consistent with the calculated effect due to measured increases of atmospheric carbon dioxide. Variations of volcanic aerosols and possibly solar luminosity appear to be primary causes of observed fluctuations about the mean trend of increasing temperature. It is shown that the anthropogenic carbon dioxide warming should emerge from the noise level of natural climate variability by the end of the century, and there is a high probability of warming in the 1980s. Potential effects on climate in the 21st century include the creation of drought-prone regions in North America and central Asia as part of a shifting of climatic zones, erosion of the West Antarctic ice sheet with a consequent worldwide rise in sea level, and opening of the fabled Northwest Passage.
  http://pubs.giss.nasa.gov/abs/ha04600x.html
  Qiute on the spot, eller hur! Ledde till att jag rviderade min uppfattning om Hansen. .   
       

 12. Pelle L

  Gunbo #11
   
  On the spot?
  Nja, Hansen har gjort många prediktioner, och det vore ju konstigt om han lyckas med att ha tokfel varje gång.
    
  Jag menar, till och med SMHI har rätt i sina prognoser nå’n gång (fast jag minns inte när det var senast).
   
   
  Men Gunbo!
  Ett ord i all vänlighet: Nu stavade du fel på ett ord som börjar på r. Jag vågar inte skriva ut det i rädslan att skriva fel själv.
  Men akta dig! Snart är vår rättskrivningsminister Thomas över dig som en rytande hånskrattande furie. Gör inte om det!
   
   

 13. Börje S

  #11
  Så nu ligger du vaken av oro på grund av det sensationella resultatet av Hansens forskning som han offentliggjorde för mindre än ett år sedan:
  Om 100 år har Sibiriens frigjorda metan smält polerna och strax därefter har världshaven kokat och försvunnit i Universums oändlighet.
  För att rädda nattsömnen måste något göras: Vi svenskar står ju för hela 0,16% av världens utsläpp. Jamen dåså: Om vi skruvar i kvicksilverlampor i hållarna och i stället för att bensin i tankarna häller i sprit gjord på de fattigas dagliga matranson så kommer vi sannerligen att rädda världen från Hansens katastrof!
  Haha! Om 100 år kommer Hansens Katastrof att vara ett begrepp i den tidens variant av Wikipedia.
  ”Hansens Katastrof, (Katastrof (grekiska καταστροφή ’omstörtande’) betecknar en olycka som berör en stor mängd människor eller ödelägger stora materiella värden.) en förvillad klimatforskares grandiosa framtidsvision om en helt torrlagd jord som skulle infalla vid den tid detta skrives. Visionen fick stort genomslag hos den tidens oproportionellt talrika undergångsprofeter. Många av dessa såg i visionen oanade möjligheter till lättförtjänta pengar på diverse dyra och totalt verkningslösa botemedel, t ex kvicksilverlampor, fabrikation av sprit som drivmedel, solpaneler i trakter där solen nästan aldrig sken och så de naturnedskräpande vindkraftverken, vilka fortfarande ses som groteska ruiner i värdefullaste naturområden.
  Dessa otaliga ruiner är de tysta och sorgliga vittnena om en tid då en religion, CAGW, där ämnet koldioxid utsetts som en representant för ondskan (jmfr jävulen inom kristendomen) grasserade som värst.
  ”Hansens Katastrof” ingick i det väldiga batteri av katastrofvisioner som profeterna inom den världsomspännande CAGW-sekten frikostigt delade med sig till omvärlden, för att sålunda skrämma världens befolkning till att lätta på plånboken. I vissa länder (t ex Spanien, Sverige, England) lyckades CAGW-rörelsen i sitt uppsåt, vilket ledde till allvarliga ekonomiska kriser i de drabbade länderna.
  (Artikeln behöver utökas)”

 14. Gunbo försöker alltså upphöja väder till klimat nu. Precis som så många andra (bara det är ’rätt’ sorts väder. Annars inte). Vem orkar bry sig.
  Men han (Hansen) hävdade att CO2-signalen skulle bli synlig nu, och ngt sånt finns ju inte i sikte alls. 
  Måste vara selektivt mörkerseende eller fjärrskådning igen …    

 15. Kurt Persson

  Gunbo #11
  Tack för den länken!!!

 16. Gunbo

  Pelle L #12,
  Tack för din omtanke! Jag stavade dessutom ”quite” fel. Får skylla på den sena timmen. 😉