Havsytan stiger inte så snabbt

Alla kommer väl ihåg gammelmedias skräckbilder av Stockholms stadshus under vatten för några år sedan. Titta på denna bild av Aftonbladet från 2006 [länk]. Klimathotstexten ”Om 40 år kan jordens medeltemperatur ha stigit med tre till fem grader på grund av alla utsläpp av växthusgaser” ska skrämma upp folk. Nu har det gått sex av de här 40 åren och hur ser det då ut i verkligheten? Och har man nu slutat larma?
Vi börjar med första frågan – hur ser det ut i verkligheten. Hur mycket havet stiger i genomsnitt per år beror på vilket tidsperiod man betraktar. 3.1 mm per år använder sig gärna klimathotarna av och det stämmer om man gör en linjär regression från 1993 – 2003 [länk]. Om vi tittar på de senaste tio åren mer i detalj och använder oss av samma dataset får vi:
sea level rise trends1
Grafen visar ökningstakten. Vi ser att ökningstakten har minskat de senaste sex åren. Tio år är en kort period att betrakta och det är inget prognosvärde för framtiden.
Sealevelanomaly gif1
Denna graf är från climate4you och visar ändring av havsytan räknat som de senaste 12 månaderna minus föregående 12 månader. Men vi ser att det finns ännu inga tecken på en accelererande ökning.
IPCC kom i sin rapport TAR 2001 till att havet skulle höjas 9 – 88 cm på 100 år. I IPCC AR4 2007 hade detta modifierats till 18 – 59 cm. Så här skriver IPCC i AR4:
Global average sea level rose at an average rate of 1.8 [1.3 to 2.3] mm per year over 1961 to 2003. The rate was faster over 1993 to 2003: about 3.1 [2.4 to 3.8] mm per year. Whether the faster rate for 1993 to 2003 reflects decadal variability or an increase in the longer-term trend is unclear.
IPCC säger att man inte vet vad ökningen 1993 – 2003 beror på. Varför höjs/sänks havsytan? Vilka faktorer spelar in?
1. Termisk expansion (varmare vatten tar mer plats än kallare vatten)
2. Avsmältning av glaciärer
3. Byggandet av dammar (sänker havets nivå men ändrar bara tillfälligt ökningen/sänkningen)
4. Utrinning av grundvatten
5. Landhöjning/sänkning (påverkar inte havets absoluta nivå men har ändå stor påverkan lokalt)
6. Cyklisk naturlig variation
Låt oss fördjupa oss lite inom detta.
Termisk expansion är lätt att förstå.
HadSST2 Global
Bilden ovan är från climate4you och visar avvikelsen för globala temperaturen för havsytan.  En rapport visar att termiska expansionen har avtagit de senaste åren [ref 7].
Avsmältning av glaciärer påverkar havet. Om isen i Arktis smälter påverkas inte havsytans nivå alls. Men vetenskapliga rapporter  tyder på att glaciärerna tillskott har inte ökat [ ref 3].
Byggandet av dammar Stora dammar tar bort vatten från haven. En engångseffekt och påverkar efter påfyllning inte ändringsnivån.
Utrinning av grundvatten En intressant rapport publicerades för några månader sen som visade att 15-25% av havsytans höjning kommer från grundvatten. Dvs vatten som används för konstbevattning etc. Se ref 6.
cw patrickmichaels 053012 03
Bild från Cato Institute som visar att mänskliga påverkan (obs! inte från växthusgaser) är betydande [ref 6 och 8]. Röda kurvan visar rådata för havsytans ändring medan blå kurvan är justerad både för dammar och konstbevattning.
Landhöjning/sänkning
Stockholm t.ex. har en landhöjning på drygt 4 mm per år. Havsytan har därför sänkts de senaste hundra åren även om havet globalt sett har stigit.
Cyklisk naturlig variation Forskare har identifierat en 60-års cykel för havsytans nivå. Denna går flera hundra år tillbaka och måste ha naturliga förklaringar. Denna kan möjligen samverka med termisk expansion. Se ref 5 nedan. Anm. vi vet att PDO och AMO har 60-års cykler.
Men nu har SMHI kommit med nya larmrapporter. Havet ska stiga 100 cm till år 2100. Sten Bergström som är professor och klimatexpert på SMHI: ”De flesta internationella bedömningar uppskattar havsnivåökningen till omkring 100 centimeter till år 2100″ 
S Bergström1
mycket lite var IPCC:s fem år gamla rapport värd. Sten Bergström lever på att åka runt och klimathota. Men som många klimatforskare är Sten Bergström fast i sina modeller som saknar prognosvärde. De ovaliderade modellerna blir sanning och osäkerheterna tas bort vid presentationer. Det blir nästan så att modellerna är sanningen. Kartan och inte terrängen gäller. Sen betvivlar jag inte att Bergström är mycket duktig inom sina ämnen hydrologi och flöden i vattendrag.
Sten Bergström sprider också Markku Rummenkainens (SMHI) överdrivna budskap om att havsytan skulle höjas ytterligare två meter till år 2100 [länk se sid 4]. Förutom vetenskap har Bergström miljö och politik som intressen:
”Jag har alltid varit intresserad av samhällsutveckling, politik och frågan om hur vi utnyttjar jordens resurser.”
”Frågan (väder och klimat min anm.) hänger intimt ihop med miljöfrågan och den har engagerat mig ända sedan studietiden på Lunds Tekniska Högskola under de politiskt intressanta åren 1967-1971.”
Källa
Man kan ju spekulera i varför Bergström tycker just 1967-1971 var så politiskt intressanta.   Så småningom kommer verkligheten att visa om Bergströms klimathot är felaktiga. Så här säger Kevin Trenberth, en av huvudförfattarna till kapitel 3 i IPCC AR4, om regionala prognoser:  ”the science is not done because we do not have reliable or regional predictions of climate[länk]. Vidare säger Trenberth: In fact there are no predictions by IPCC at all. And there never have been.
Men SMHI står tydligen över all annan vetenskap och politiker pumpar gärna in pengar till SMHI för att få önskade politiskt korrekta resultat. Men de regionala klimatprognoserna SMHI gör saknar helt prognosvärde. Det är t.o.m. så illa att modellerna inte ens initieras med riktiga uppmätta data. Därför kan de inte heller användas för att säga hur klimatet ska bli närmaste åren.
Referenser
1. IPCC AR4
2. World Climate Report – Sea Level Accelaration – Not so Fast
3. Moon, T., I. Joughin, B. Smith, and I. Howat, 2012. 21st-century evolution of Greenland outlet glacier velocities. Science, 336, 576-578, doi:10.1126/science.1219985
4. http://sealevel.colorado.edu/
5. Chambers, D., M.A. Merrifield, and R. S. Nerem, 2012. Is there a 60-year oscillation in global mean sea level? Geophysical Research Letters,  doi:1029/2012GL052885, in press
6. Wada, Y., et al., 2012. Past and future contribution of global groundwater depletion to sea-level rise. Geophysical Research Letters, 39, L09402, doi:10.1029/2012GL051230
7. Levitus, S., et al., 2012.World ocean heat content and thermosteric sea level change (0-2000), 1955-2010, Geophysical Research Letters,doi:10.1029/2012GL051106, in press.
8. Church, J. A. and N.J. White, 2011. Sea-level rise from the late 19th to the early 21st Century. Surveys in Geophysics, doi:10.1007/s10712-011-9119-1. Data available, http://www.cmar.csiro.au/sealevel/sl_data_cmar.html

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Inge

  Höjningen av havsytan kan väl sägas vara ett kvitto på den eventuella uppvärmningen som är lätt mätbart.Sjunker hastigheten på höjningen är det ett tydligt tecken på minskad uppvärmning, inte ökad.

 2. Labbibia

  Tack Per!
  Jag tror det är oerhört viktigt att avslöja klimathotarnas lögner en efter en. Ju fler vanliga människor som får adekvat information och inser vad det handlar om, desto fortare kan vi begrava klimathotet bland andra gamla myter och sägner!

 3. Labbibia

  Inge # 2
  Exakt!

 4. bom

  Det stora problemet är inte att klimatet varierar! Det stora problemet är att de vänstertrogna har ett så ”bekvämt” sätt att umgås med sanningen!

 5. tty

  Sedan är siffran 3,1 mm/år som satellitmätningarna sägs visa i sig felaktig. Den korrekta siffran är egentligen 2,8 mm. 0,3 mm läggs till som ”global isostatic adjustment”, eftersom man hävdar att oceanernas volym ökar. Bortsett från att dessa 0,3 mm (10 %) helt saknar praktisk betydelse eftersom de inte avspeglar någon fysisk förändring av havsytans nivå relativt land så är själva ”rättningen” ytterst tvivelaktig. De isostatiska förändringarna beror i huvudsak på landhöjningar/sänkningar som fortfarande pågår efter den senaste nedisningen. På norra halvklotet känner vi någorlunda väl till dessa, medan isostasin runt Antarktis är nästan okänd. Eftersom det finns så få isfria platser att mäta på (och definitivt inga långa mätserier) så bygger beräkningarna nästan helt på modeller. Dessa i sin tur bygger på modellering av hur stor isen var under den förra istiden och hur snabbt den sedan smälte av. Tyvärr har vi bara en mycket vag uppfattning om hur dessa förhållanden egentligen var i Antarktis så det hela är i praktiken en ren gissning.
   
  En annan lustig sak som jag inte sett kommenterad är att om oceanernas bottnar genomsnittligt sjunker (=volymen ökar) så måste kontinenternas volym öka lika mycket (d v s kontinenterna stiga) eftersom jordens volym är konstant.

 6. Bim

  Bom # 4
  Vänstern har alltid ljugit annars hade vänstern inte funnits. I längden kommer de inte att finnas på grund av samma orsak.
  Exempel på de värsta lögnarna: Sovjetunionen, DDR, Nordkorea, Kuba osv.
  Med de värsta menar jag att de inte är ensamma, EU är inte så dåliga på att undanhålla sanningar de heller.
   

 7. Slabadang

  Allihoooopa nu!
  Jag vill uppmärksamma er på hur väl förändringen (minskningen) av det globala molntäcket stämmer med både GMT SST samt den termiskt orsakade havsnivåhöjningen.
  Ni är artiga mot Sten Bergström ! Han *** skall anses skadeståndskyldig till skattebetalarna för de extra kostnader hans hemmasnickrade klimatscenarier skapat för länstyrelser och kommuner. SMHI är OSERIÖST! Med vilken rätt lämnar han IPCCs scenarier. Hur låter motiveringen ????????????????????? EN METER …. rena fantasier!!
  ”Klimatsamordnare” sitter nu ute i kommunerna och skall försöka planerar efter ett klimat som SMHI säger både kan bli varmare kallare blötare och torrare !!!
  Ser ni nån som förvirrat planlöst irrar kring och talar för sig själv på stan med en ekologisk odlad gurka under armen, så är risken stor att det är en ”klimatsamordnare” på nån kommun. Rummukainen är tre kockonivåer värre än Bergström och det säger inte lite bara det med sina TRE METER !!! Han och Bojs i DN försökte ju få det till att denna sommar som är diametralt tvärtemot vad klimatmodellerna säger ligger i ”linje med” vad vi kan förvänta oss i framtiden. Rummukainen är en charlatan!! Låt stå moderera EJ för det är sant:
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/framtidens-sverige-blir-regnigare?rm=print
   
  Charlatan WIKI:
  Charlatan (franska, av italienska ciarlare, ”prata, sladdra”) är en person, som för egen fördels skull utger sig för att vara något som han eller hon inte är. En charlatan söker bedraga andra genom att tillägna sig själv, sitt arbete, sin egendom och så vidare högre värde än de äger. Närliggande begrepp är bedragare, kvacksalvare, marktschreier, kannstöpare och pratmakare.
  ** Kommentaren modererad**
   
   
   

 8. Lasse

  Intressant och relevant. Sedimenttransporten ut i havet paverkar val oxa en del.

 9. Lasse

  Sten Bergstrom har katastrofscenarier som yrke typ dammar och 1000 ars floden. Detta kanske har smittat av sig .

 10. Staffan

  ”Map of Sea Level Trends” från University of Colorado — rådata finns också att få —  hittar ni här:
  http://sealevel.colorado.edu/content/map-sea-level-trends

 11. Jan E M

  Här är senaste statistiken för havsnivån som jag kan hitta.
  http://www.aviso.oceanobs.com/fileadmin/images/news/indic/msl/MSL_Serie_MERGED_Global_IB_RWT_GIA_Adjust.png
  Den sträcker sig till första kvartalet i år. Det borde finnas för andra kvartalet nu. Kan någon hitta det?
  Att havsnivåökningen är ojämn beror mest på att vid översvämningar så är det mycket ytvatten som samlas där. 2010-2011 var det stora övesvämningar i Australien och Pakistan som förklarar varför havsnivån under en kort period minskade.

 12. bom

  #6
  Barroso är en riktig ormoljeförsäljare. Man får kväljningar när han kallar ”mera makt” för ”mera demokrati”. Om vi bara går med på att ge honom ”mera makt” så lovar han att lösa det lilla €-problemet lätt som en plätt!
  Vi måste ut ur den där klubben annars är vi rökta!
   
   

 13. Kurt Persson

  Angående ref3 i inlägget
  The study did not provide all good news, however. “The bad news,” says Moon, “is that we are still seeing speedup…many previous researchers have suggested that sea level rise on the order of 1 m by 2100 is reasonable and our research is in line with these results.”

 14. Arkeolog

  Enligt arkeologisk allmänkunskap, exempelvis ett diagram sid 63 i ”The global origins of seafaring” Cambridge 2010, stod havsytan för ca 20 000 år sedan 120 m under dagens nivå. Den steg sedan på 10 000 år till nivåer några tiotal m över dagens, dvs. storleksordning 10 mm/år, och på den nivån har den sedan dess pendlat upp och ner. Detta får inte blandas ihop med våra skandinaviska förhållanden med landhöjningen efter isavsmältningen.
  Det finns såvitt känt ingen tidsperiod då havsytan legat på konstant nivå och man kan fråga sig varför den skulle göra det just i vår tid.
      
    

 15. bom

  #14 Det är miljörörelsens grundbult som Du angriper. De anser att alla ”ändringar” är av ondo och riktigt våldsamt hotfulla. Kanske lider vi alla av den krämpan i varierande grad? Den dagen är ännu långt avlägsen då de inser att allt ändrar sig hela tiden och att vi gör bäst i att rätta oss därefter illa kvickt.
   
  #13 Så Ban Ki Moon har egna ”vetenskapsmän” nu också. FN där har vi en annan klubb med storhetsvansinne som vi borde säga upp!

 16. Slabadang

  Idag ett nytt världsrekord för isutbredningen i Antarktis!
   
  Varför  är Bojs vetenskräpsredaktionen Skrockström och SNF WWF så tysta???
   
  http://stevengoddard.files.wordpress.com/2012/09/screenhunter_214-sep-16-05-50.jpg

 17. Slabadang

  IPCCs första rapport om isbalansen mellan polerna!
   
  http://stevengoddard.files.wordpress.com/2012/09/screenhunter_214-sep-15-06-40.jpg

 18. Thomas

  Slabadang #16″Varför  är Bojs vetenskräpsredaktionen Skrockström och SNF WWF så tysta???”
   
  Ja säg det. Fast det kanske blir tydligare om man presenterar lite mer kompletta data som visar hur ytterst odramatiskt det är:
  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/antarctic.sea.ice.interactive.html
   
  P.S. Det var någon som undrade varför jag gav öknamn åt Slavemang. Ett par exempel på varför kan man se i meningen jag citerade.

 19. Håkan Stenberg

  Naturskyddsföreningen säger i en annons  med rubriken ”Visste du att …” det går åt 2 500 liter vatten för att framställa köttet till en enda hamburgare på 150 g. Texten illustreras av bilden av en ko. Om vi bortser från att detta verkar orimligt (hur mycket vatten går det åt för att producera en hel ko?) väcker annonsen intressanta tankar, t ex:
  Forskningen visar att 15–15 % av vattenytans höjning kommer från utrinning av grundvatten. Om köttproducerande djur dricker upp vattnet på vägen, minskar alltså havsytans höjning. 
  Slutsatsen är (min): Ät mer kött! (Dock inte av människor – enligt Naturskyddsföreningen – eftersom människor innehåller en massa otrevliga gifter).

 20. Thomas

  Håkan #19 det är inte bara kon som dricker, det går åt en massa vatten för att producera dess mat också. Din slutsats är heller inte rimlig. Vart tror du allt det där vattnet kommer från och tar vägen? Delar av det lär komma från grundvatten och sedan det förbrukats hamna i havet, vilket tvärtom ger en höjning av havsytan.

 21. Morgan

  Jan E M
  Föreslår denna som bygger på University of Boulder sträcker sig till April.
  http://www.climate4you.com/
  Att översvämningarna skulle orsakat nedgången i havsnivån är lätt att räkna på. Vill minnas att det krävdes ett konstant 40 cm vattentäcke i dessa områden i flera månader (Bara delar Av Australien och Pakistan drabbadse). Så var ju inte fallet. 

 22. ThomasJ

  Håkan S. #19: Och hur många lite vatten går det år för ’driva’ Natur-skydds(?)föreningen…?  🙄
  Mvh/TJ

 23. ThomasJ

  Bim/Bom: Nåt för Sverige att ta efter:
  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/britter-kraver-omrostning-om-eu_7504462.svd
  Nä, det lär bli rätt svårt, bl.a. [mest] pga att ’vår’ (eg. ’deras’) nya Grundlag har EU-medlemskapet inkrivet! Det måste till nåt helt annat för att få till en kurskorrigering – gäller inte enbart EU-klubben. F.ö. så är, mig veterligt, Sverige enda land av di 27 som har skrivit in EU-medlemskapet i sin Föfattning. Ngn som vet annorlunda/mer?
  Mvh/TJ

 24. Slabadang

  Realclimate om Humlum!
  Inte en enda alternativ förklaring till de enkla slutsaterna från Humlums (och Salbys) observationer. En rolig iakttagelse är debattens villkor på RC där det blir lustiga cirkelresonemang där de helt missat gränsen för vad Humlum faktiskt säger och extrapolerar de självklara följdfrågorna till att göra Humlum ansvarig för de svar om kolcykeln de själva numer inte kan svara på! Humlum blir ansvarig för deras brister i förståelse av kolcykeln.Förbaskat kul faktiskt.
  Att man inte kan svaret på en fråga kan knappast bli frågeställarens fel! Att man dessutom svarat fel tidigare på samma fråga tidigare hjälper liksom inte heller och att upprepa det felaktiga svaret gör det inte heller mer rätt.
  De har faktiskt ingen aning om hur de skall komma ur denna knipa Humlum och Salby med sina extremt säkra observationer till grund ställt dem i. Det krävs ett gigantiskt revisionsarbete av hela kolcyklen CAGW förstärkningseffekter ja faktiskt hela klimathotsbygget och REALCLIMATE har fattat exakt vad konsekvenserna blir. Katten på råttan råttan på repet … CAGW GAME OWER!
   
  Ytterligare tankefigurer om molnens betydelse. Mer solinstrålning sedan 1983-> varmare havsyta-> ökad CO2 halt. Hur lång tid tar det att värma upp haven för solen och hur lång tid tar det för haven att gasa ut mer CO2 i atmosfären p.g.a. av detta? Kan det vara en ren tillfällighet att minskningen av molntäcket råkar stämma med i princip all klimatdata? GMT SST CO2 nivåer havsnivåökningar jamenar säg stopp!? Vad korrelerar inte med molntäckets förändring? Ja ja ja ja ja vet ! Naturligtvis INTE med CAGWteorin eftersom observationerna visar att moln och vattenånga agerar tvärtemot avd CAGWteorins modeller säger, men för er som är seriösa … vilken klimatdata talar EMOT att molnen styr GMT?

 25. Bim

  Thomas # 20
  Varför fortsätter du inte resonemanget?
  Havets vatten i sin tur avdunstar, bildar moln och regn som sedan återigen bildar grundvattnet som sedan blir grönt fint gräs som sedan bildar en ko och i värsta fall bildar en massa gröna ekologiskt odlade klimatstollar som  inte käkar upp några kor och därför översvämmas jorden av oätna kor och havet stiger för det har IPCC sagt.
  Thomas, hur du vänder dig har du rumpan bak, där skall den faktiskt vara. 

 26. Bim

  ThomasJ # 22
  Vore underbart att komma ifrån EU och lära politikerna att sköta det de är tillsatta att göra.

 27. Håkan Stenberg

  Thomas #20
  Visst äter kor producerad föda – bevattnad precis som de grönsaker som ofta framhålls som bättre än kött för människor. Men inte alla kor och inte alltid. Där jag bor, vandrar korna fritt hela året, äter av naturligt växande gräs och dricker ur bäckarna. Det låter som en idyll, vilket det ju är (bildbevis skickas på begäran), men även på andra håll i världen råder samma förhållanden. Poängen är att visa hur Naturskyddsföreningen i sin omsorg om hav och klimat drar till med siffror som får många att bli mörkrädda och andra att lyfta på ett förvånat ögonbryn. Samma annons låter oss veta att redan idag dör hundratusentals människor om året på grund av klimatförändringarna och att ledande klimatforskare säger att vi har knappt tio år på oss att vända trenden. 
  Ständigt dessa ledande klimatforskare!

 28. Jonas B1

  Bim,
  ”och därför översvämmas jorden av oätna kor”
  Ja just det. Ingen kan motbevisa det påståendet, och försiktighetsprincipen säger då att vi måste äta mer kött.

 29. Peter F

  Nu jäklar kan vi prata höjd havsnivå. Dags att knyta om båten.
  Bottenviken
  Varning klass 1 högt vattenstånd
  Vattenståndet stiger under kvällen och kan under natten mot tisdag nå 90-110 cm över medelvattenstånd.
  Varning klass 1 kuling
  I eftermiddag syd 16, i natt väst 17-22. Tisdag morgon avtagande

 30. Bim

  Håkan Stenberg#26
  Ledande klimatforskare  liksom Thomas vill inte ha rumpan bak. De vill ha den fram,… men hur skulle det se ut?
  Då kan de inte sitta i en soffa och glo på Klotet på TV för då hade knäna gått åt fel håll så att man suttit med näsan mot ryggstödet. (I och för sig ingen förlust när det gäller det programmet.)
  Men då får man vända knäna bak o fram som på fåglarna…. Men då får man även vända huvudet ett hundra åttio grader.
  Nä! Thomas och alla klimatforskare, försök att acceptera naturens ordning och inordna er där. Rumpan skall vara bakåt vad IPCC än säger.
  Lär er tänka kritiskt. 

 31. Visst var det värre förr:
  I SkD kunde man 120901 läsa en artikel med rubriken ”Söker spåren efter backafloden” och underrubriken ”Abbekås sveptes bort i rekordhög våg 1872”.
  Artikeln handlar om en abbekåsbo som har fördjupat sig i och samlat in fakta om denna naturkatastrof som är känd under namnet ”backafloden” och i Danmark ”stormfloden” eftersom de värst drabbade områdena var södra Skåne, Bornholm och även norra Tyskland. Vidare kan man läsa i artikeln:
  I en vecka blåste det västliga stormvindar ute på Nordsjön. Östersjön fylldes på med vatten och vattennivån steg 2,5 meter. Sedan vände vinden. Rejält. Med orkanstyrka drevs vattnet tillbaka mot Öresund, fartyg slogs sönder mot klippor och stora vattenmassor sköljde in över land. I Abbekås steg vattnet med 3,6 meter. Det högsta som uppmäts i Sverige. 34 hus spolades bort och byborna fick fick fly upp över kustvägen för att klara sig.
  Man räknar med att 500 fartyg förliste i Östersjön. Men det är okänt hur många av alla tusentals fiskare och sjömän ute till havs som drunknade. Eller hur det gick för dem som befann sig till lands, för den delen. I Gjesenby socken på Falster stod bara nio hus av hundra kvar och i Gloslunde socken på Lolland försvann samtliga 200 hus till exempel. Orkanen fortsatte sedan vidare och skördade offer i Engelska kanalen.”

  Man kan undra om ”backafloden” fanns med när man beräknade hållfastheten på Öresundsbron?

 32. tty

  Jan E M #11
  ”Att havsnivåökningen är ojämn beror mest på att vid översvämningar så är det mycket ytvatten som samlas där. 2010-2011 var det stora övesvämningar i Australien och Pakistan som förklarar varför havsnivån under en kort period minskade.”
  Australien + Pakistan = 8,5 miljoner km2
  Världshaven = 335 miljoner km2
  ”Vattenbristen” 2010-2011 i Världshaven var ca 10 mm (http://sealevel.colorado.edu/)
  Alltså var hela Australien och hela Pakistan översvämmade till ca 40 cm djup under ett år.
  Q.E.D. 

 33. bom

  Det verkar som om HD fegar om Ojnareskogen. Man har beviljat partiellt prövningstillstånd för den lagakraftvunna miljödomen. Resten av röran förklaras ”vilande” vad nu det skall betyda. Dom vill väl inte råka ut för vreden från fälbiologer och annat pack. Vad hette ordföranden? Adlercreuz eller något åt det hållet? Den nye Linus Brohult kanske. Ge honom också 12 månaders fängelse då!

 34. Thomas

  Bim #24 Det har alltid avdunstat vatten från havet, bildat moln varav det mesta regnar ned igen över havet men en del driver in över land. Det är så grundvatten byggs upp. Vad som händer om man konstbevattnar är dock att upptaget av grundvatten ökar utan att tillskottet gör det och då sjunker nivån vilket Per tar upp i huvudinlägget ovan.
   
  Håkan #26 visst finns det kor som går ute i det fria och betar, men har du noterat i affärerna hur mycket dyrare naturbeteskött är? De där utegående korna syns mer, men står för en liten del av produktionen, och jag tvivlar på att McDonalds köper in sådant kött.

 35. Thomas

  tty #31 Jag är säker på att du sett den här bilden tidigare:
  http://www.jpl.nasa.gov/images/earth/grace/earth20110823b-full.jpg
   

 36. Jan E M

  tty #31
  De regnmängder som kom i Australien motsvarade ungefär 3 mm av havsnivån. I Pakstan var det inte lika mycket och jag är inte så insatt i hur stora regnmängder det var där.
  På vissa håll i Queensland kom det flera meter regn på några månader.  Områden som normalt har en årsmedelnederbörd på några 10-tals millimeter. Vissa år regnar det inte alls. I vissa ökenområden hade det inte regnat på flera år. Flera floder och andra vattendrag ökade sin nivå med mer än 10 m.
  Det mesta av vattnet i både Queensland och Pakistan har nu runnit ut i havet, fast än så länge grundvattennivån i båda länderna högre än de var innan översvämningarna.

 37. tty

  Jan E M #35
  Det finns INGA områden i Australien som ”normalt har en årsmedelnederbörd på några 10-tals millimeter”. I själva verket är det en rätt liten del av Australien som faktiskt har ökenklimat, ett stråk i inlandet i stort sett från Birdsville till Kalgoorlie (kolla här t ex: http://www.bom.gov.au/jsp/ncc/climate_averages/rainfall/index.jsp)
  Det som är speciellt med Australien är att regnmängderna varierar ovanligt mycket mellan åren och att det inte alls är ovanligt med fleråriga torrperioder, något som även många australier lustigt nog tycks vara omedvetna om. 
  Thomas #34
  Jo, jag har sett bilden och om du kollar på skalan under så ser du lätt att de aktuella vattenmängderna inte tillnärmelsevis räcker för att förklara uppbromsningen i havsnivåhöjningen.
  Och om så vore så är ju torkan i mellanvästern en ”vattentät” förklaring till att nivån börjat stiga igen.

 38. Håkan Stenberg

  Har just ägnat mig åt läxläsning med ett barnbarn i 8:an. Ämnet var geografi/klimatet. Jämfört med vad skolan försöker slå i barnen, faller ovanstående och andra diskussioner platt till marken.
  Sälj bilen medan ni kan och flytta upp på högre höjd.

 39. Thomas

  tty #36 problemet med figuren är att skalan bottnar så att de mest regniga områdena fått mer regn än vad som kan visas. Jag tror nog mer på de som integrerar upp rådata än den som försöker skatta ur en figur.

 40. tty

  Jan E M #35
  För att få litet perspektiv på regnen i Australien 2010-2011 kan man med fördel titta på den här kartan som jämför regnmängder 2010-11 och 2011-12.
  http://www.bom.gov.au/jsp/awap/rain/index.jsp?colour=colour&time=latest&step=0&map=iadiff1&period=12month&area=nat
  Det har förvisso regnat mindre på de flesta håll det senaste året (dock inte i södra Queensland!) men några skillnader på ”flera meter” letar man förgäves efter utom i områden där det normalt regnar ett antal meter per år, som t ex Atherton Tablelands.
  Man skall ha klart för sig att översvämningarna i Australien stor utsträckning berodde på att myndigheterna hade svalt teorin att torkan berodde på AGW och därför aldrig skulle ta slut, och därför var totalt oförberedda både mentalt och materiellt på att Australien faktiskt är ”a land .. of droughts and flooding rain”. 

 41. tty

  Thomas #38
  Thomas #38
  tty #36 problemet med figuren är att skalan bottnar så att de mest regniga områdena fått mer regn än vad som kan visas. Jag tror nog mer på de som integrerar upp rådata än den som försöker skatta ur en figur.”
  ”Bottningen” omfattar området från sydöstra Arnhem land till centrala Kimberly i Australien (dock inte norra delen av ”the top end”) och området från Orinoco till nedre Amazonas, utom kustzonen i Guyana. Mycket högt räknat är det 5 miljoner kvadratkilometer. Så, nej det håller inte.

 42. Gaupa

  Thomas # 34
  Alla svenska kor är ute på sommaren!
   http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/notkreatur/utevistelseochbetesgang.4.4b00b7db11efe58e66b8000308.html

 43. Ann L-H

  Per W – tack för ännu ett väsentligt område för ”diskussionsklubben” på TCS. Det är som vanligt både lärorikt och roande att läsa. Lärorikt tex tty stort tack för alla värdefulla bidrag och roande när de som tycks ha fastnat i ”de politiskt intressanta åren” känner sig manade att visa hur de sprattlar i sina nät. Ibland påminner det om spindlarna och deras byte, ju mer de sprattlar desto mer blir de snärjda.

 44. Slabadang

  Thomas !
  ´Tyvärr har du inte ens hittat på ”slavemang” själv  och det finns en enda person kopplad till det ”nicket” http://www.twitwheel.com/slavemang  som kanske inte gillar att du missbrukar hans nick utan att tilltala honom eller fråga först? Du vet inte ens vad ”Slabadang” är för något? efter alla dessa år. Du är en looser Thomas som satte dig på så höga hästar från början och försökte knäpoa folk på näsan genom att läsa innantill från RC. Nu är du avslöjad nedplockad på marken och en genomlyst bucklig tomburk.
  En dag träffas vi ”Thomas” utan ”nick” !   
    

 45. Tålis

  Svammelkusarna på SMHI skulle ta en titt på SMHI:s egna data; <2 mm/år för Sverige.
  Någon som sett: The Effect of the 18.6-Year Lunar Nodal Cycle on Regional Sea-Level Rise Estimates? Kort:
   
  Sea-level rise rates have become important drivers for policy makers dealing with the long-term protection of coastal
  populations. Scenario studies suggest that an acceleration in sea-level rise is imminent. The anticipated acceleration is
  hard to detect because of spatial and temporal variability, which consequently, have become important research topics. A
  known decadal-scale variation is the 18.6-year nodal cycle. Here, we show how failing to account for the nodal cycle
  resulted in an overestimation of Dutch sea-level rise. The nodal cycle is present across the globe with a varying phase and
  a median amplitude of 2.2 cm. Accounting for the nodal cycle increases the probability of detecting acceleration in the
  rate of sea-level rise. In an analysis of the Dutch coast, however, still no significant acceleration was found. The nodal
  cycle causes sea level to drop or to rise at an increased rate; therefore, accounting for it is crucial to accurately estimate
  regional sea-level rise.”
   
  Nordsjön vid Hollands kust stiger i snitt med 1,5-0,2 mm/år.

 46. Tålis

  1,5-2,0 mm/år ska det vara…

 47. Gunnar Strandell

  När det gäller avtappning av regnvatten har jag gjort en reflektion.
  För ca tio år sedan stod gula traktorgrävare och grävde ned fiberkabel längs nästa alla vägar jag åkte. Var är de nu?
  Jag tycker mig påfallande ofta se sådana vid bondggårdar jag passerar och jag misstänker att de används för att dika ut både åkrar, ängar och skogsmarker. 
  Resultatet borde bli snabbare avrinning till bäckar, åar och älvar samtidigt som buffertlagren som håller grundvattnet uppe minskar. Översvämmade åar och sinande brunnar alltså. Det är kanske självklart eftersom traktorerna släpper ut CO2.
  Någon som vet om det hjälper att köra dem på biodiesel? 😉

 48. Thomas

  Slabadang #44 ”Du är en looser Thomas”
   
  LOL! Missade du Jonas N:s angrepp i tråden om Delingpole på folk som stavade fel på det sättet?

 49. Gunnar Strandell

  Thomas #48
  Jag vet inte om Urban Dictionary är en seriös referens, men ändå:
  http://www.urbandictionary.com/define.php?term=looser
  Men det är också ett verktyg för den som vill en skruv lös:
  http://www.looser.nu/
   🙂

 50. Pelle L

  Visst är det kul när en teknologie doktor med sysselsättningsproblem slår en folkskolebildad självlärd dyslektiker på fingrarna i rättstavning i engelska.
   
  Thomas, du är ingenting förrän du har nått upp till Camillas nivå!  
   
  Glöm alltså inte bort att kolla S..g’s kommatering också!
  Alltid kan du knipa någon poäng där.

 51. Thomas
  Såg du ett ’angrepp’? Någon nyskapad signatur försökte med dom vanliga tomma harrangerna och fick påpekat för sig att den mest bara vevade i dom egna dimmorna …   
  Och Thomas tyckte där mest att ifall man vänder på titeln (Delingpoles bok) så låter det ju precis som det alltid låter från den ringhörnan. 
  Jag ser att Thomas nu är nere i nivån att kalla folk ’Slavemang’ och påpeka andras stavfel  .. och jag tror fortfarande att folk generellt använder de bästa argumenten de har (kvar). 
   

 52. Peter F

  OT
  Hatt-i-fnattan har fått fnatt när hon lyckas klämma ditt ”hållbarhet” 9 ggr i detta korta inlägg http://www.expressen.se/debatt/gront-ljus-for-fler-solceller/