Erika är ute och far

Tumult vid Brommaplan

Bilden här ovan kommer från ett klipp där organisationen ”Återställ våtmarker” har en av sina aktioner den senaste tiden. De stoppar trafiken på motorvägar och trafikleder genom att helt enkelt sätta sig på led i körbanan. I det här fallet handlar det om Bergslagsvägen vid Brommaplan. Det är minst sagt tumultartade scener och jag undrar när den första aktivisten blir påkörd och skadad.

Så hur tänker dessa aktivister? Från deras hemsida har jag tagit dessa rader:

”Vi skenar in i en framtid av hetta, torka, matbrist och massmigration där levnadsvillkoren för människor brutalt rycks undan mitt framför deras fötter. Samhällen kommer kollapsa och i dess spår följer våld. Mänskligheten kommer att behöva slåss för sin överlevnad på ett sätt som det inte ens går att föreställa sig.”

En person som var med i aktionen uttrycker sig så här på Twitter.

”Jag demonstrerar inte för att det är roligt, eller för att jag ska få känna mig duktig. Jag agerar ur desperation, skräck och sorg. Mitt hem är i brand. Jag är livrädd för min framtid. Mina barns framtid. Mina vänner och min familjs framtid. Jag tycker då synd om alla avtrubbade känslokalla, kärlekslösa människor. Vad är det makten har gjort med oss egentligen?”

Källan till deras djupa klimatångest skulle jag säga är svensk media och inte minst Public Service. I måndags hade Aktuellt ett långt inslag om klimatet med anledning av att IPCC har publicerat den tredje delen i sin stora rapport AR6. Vi har bara tre år på oss att vända utsläppskurvan sades det i ett inslag och Antonio Guterres sade med allvarlig röst ”Vi rusar mot en klimatkatastrof”.

Därefter hade de en direktsänd intervju med klimatkorrespondenten Erika Bjerström som menar att detta är sista varningen och att det är 30 månader vi har på oss, alltså mindre än tre år. Hon framhåller också att vi personligen  måste göra mer. Gå mer, cykla mer, flyga mindre och äta mer växtbaserad mat.

Sedan följde ett inspelat inslag där Erika Bjerström och hennes fotograf flög (gissningsvis) till England  för att intervjua personer angående att marker nu ska återförvildas enligt ett förslag från EU vilket också ligger i linje med vad IPCC skriver enligt Erika. Hon har också skrivit en artikel på SVTs hemsida om detta. Det är ett lagförslag som EU-kommissionen lägger fram och som syftar till att slitna jordbruksmarker, utdikade strandängar och kalhyggen ska restaureras och åter bli vild natur.

Aktivisterna i organisationen ”Återställ våtmarker” agerar alltså i ett sammanhang och förmodligen för att EU-kommissionen lagförslag ska gå igenom även om kanske inte alla aktivister är medvetna om det. Man kan fråga sig vem som är initiativtagare då Twittersidan är väldigt ny och startades just när dessa aktioner drog igång den 38/3 . Jag tycker att SVTs nyhetsvärdering ter sig mycket märklig ibland. Här sker aktioner i Sverige som orsakar stora problem för människor men det rapporterar SVT inget om, i alla fall inte i Aktuellts sändningar i måndags och tisdags denna vecka.

Riktigt varför Erika Bjerström nödvändigtvis måste åka till England förstår jag inte. Hon berättar om en golfbana som fått stänga för att återförvildas  vilket den ”anrika” golfklubben satte sig emot. Kanske var det för att få till vinkeln ”rika människor bryr sig inte om miljön” som hon satte sig på planet? För mig känns det som hyckleri att sitta i Aktuelltstudion och mena att människor måste flyga mindre för att nästa sekund sända ett inslag där hon själv har flugit.

Erika hade ju kunnat stanna hemma och intervjua aktivister som sätter sig på motorvägar och leder istället och undvikit två flygresor som ju dessutom vi skattebetalare bekostar.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Bra Lena!

 2. Enough

  Aktivister tänker inte öht., de är ofta helt okunniga och därför rädda, låter sig duperas av bilder, och är totalt styrda av sina känslor och hjärnspöken.

 3. Jan

  Det återstår 10 år, 5 år, 3 år osv har jag hört de senaste 50 åren så jag borde varit död sedan länge men bevisligen lever jag dock, märkligt nog.

 4. Norrbottenskuriren kör hårt. Kanske för att vi bara har tre år på oss. För tredje dagen på raken så ägnar kuriren en helsida om IPCC-s rapport. Dagens rubrik ”Utsläppen av koldioxid är högre än någonsin”. Det är klimatologen Markku R som citeras. Han sjunger vindkraftens lov. Han berättar att ett tyskt bolag avslöjat planer på att bygga en havsbaserad vindkraftpark i Norrbotten. Artikeln tar också upp behovet av våtmarker. Just nu har vi minus 6 grader i Luleå. Snart kommer det snö. Har fått flera decimeter senaste dagarna. Imorgon väntas ca 30 cm osv. Här är det mer aktuellt med utsläpp av snö och kyla än utsläpp av koldioxid. Men i klimatologen Markku Rummukainens värld räknas tydligen inte snö och kyla till klimatet.

 5. Håkan Bergman

  ”Återställ våtmarker”
  Så mera översvämningar är det nya gröna. Ska vi återinplantera malariamyggor också?

 6. mattias

  #4 Daniel
  Vindkraftens lov…
  Lomborg skriver idag i Svd. https://www.svd.se/a/pWjEgV/bjorn-lomborg-sa-kan-vi-bryta-beroendet-av-rysk-energi
  Jag hajade till över en uppgift:
  ”Trots hajpen täcker sol och vind mindre än fyra procent av Europas totala energibehov.”
  Det finns ingen källhänvisning till detta påstående och det går säkert att räkna på lite olika sätt. Men faktum kvarstår. Det behöver byggas ansenliga mängder vind- eller solkraftsanläggningar om Europas energibehov ska täckas. En fråga som jag undrar är om andelen är så låg – hur är det möjligt att nödvändigt reaktiv effekt/balansproduktion redan saknas?

 7. Håkan Bergman

  mattias #6
  4% av den totala energiproduktionen, fokus för förnybart har hela tiden varit på elproduktionen och den står som Lomborg skriver bara för 5% av den totala energiproduktionen. Vi får också vara medvetna om att Sverige och i ännu högre grad Norge har en betydligt högre andel el av den totala energiproduktionen. Lätt att bli hemmablind där.

 8. Anders Gustafsson

  Erika flyger för att i vanlig ordning så gäller de inskränkningar som förseslås av aktivister och makthavare aldrig dem själva, bara andra.

 9. Peter

  Mattias.
  Sveriges andel vindkraft är mycket större än 4%, kanske upp mot 25-30% och det är precis därför vi har problem med reaktiv effekt och obalanser i systemet…

 10. Dan

  Om tre år kommer alltså Erika med flera att slå sig för bröstet och säga att ”Vi lyckades vända utvecklingen genom att flyga mindre, sitta i mörker och frysa och betala ofantliga summor för energi!”
  Eftersom det inte lär bli någon klimatkatastrof oavsett.
  Men allt elände de pådyvlat oss lär bli permanent. Annars börjar katastrofen på nytt, förstås.
  Studenterna får börja sjunga om den mörknande framtid som är vår.

 11. Sören G

  Jag har ingenting emot att man återställer en del våtmarker. Det ger bättre förutsättningar för grundvattnet.
  Före de stora utdikningarna på 1800 och början av 1900-talet täckte de stora myrarna 10-12 % av Gotlands yta.
  De behöll vattnet längre tid efter snösmältningen eftersom avrinningen skedde långsamt under sommaren genom de små åarna. När dessa kanaliserades och pasströskeln till myrarna försvann rusar vattnet snabbt ut i Östersjön vid snösmältningen.
  Att göra det för koldioxidens skull uppfattar jag som ännu en tokidé. Koldioxiden är ju dessutom nyttig och den ökade halten gör att det växer allt bättre. Kanske blir det lite varmare men det är också bara av godo. Dessutom verkar det vara nätterna som är mindre kalla, därav en högre medeltemperatur. En lägre medeltemperatur skulle innebära frost längre fram på våren och tidigare på hösten, och det är väl inget bra,

 12. Adepten

  Människor agerar utifrån sina egna känslor av rädsla, desperation, skräck och sorg. Detta utnyttjas till max av makthavare för att uppnå avsedda syften, både goda och dåliga.
  Här har vi ytterligare ett exempel hur en intelligent och välutbildad man får stå emotsagd och späda på rädslan och desperationen för att med sina förslag uppnå en förmodad befolkningsminskning och energifattigdom som kommer att kasta tillbaks vår civilisation minst 100 år. Hans förslag är ambitiösa men bara skräp.
  https://www.tv4play.se/program/malou-efter-tio/vi-m%C3%A5ste-minska-de-globala-insl%C3%A4ppen-med-7-8-procent/13759813

 13. Ivar Andersson

  Återställ åkermarken och riv förorterna som byggts på åkermark efter 1960. Åkermark behövs för att producera livsmedel så att vi kan bli självförsörjande. Bostäder kan byggas runt vindkraftverken så att den klimathotstroende sekten kan uppleva vindkraftsverkens ljus och ljudspel.

 14. Peter Svensson

  Jag undrar om folk i allmänhet verkligen går på det här? I opinionsundersökningarna om viktigaste frågorna för svenska folket ligger miljö/klimat ganska långt ner, Miljöpartiet ligger under riksdagsspärren, och inget annat parti har valt att profilera sig speciellt hårt vid klimatfrågan. Självklart säger alla ”de rätta sakerna” när de blir tillfrågade, att man bryr sig om klimatet och så vidare, för ingen vill ju bli uthängd som förnekare.

  Men den här extrema inställningen som Lena Krantz redogör för – aktivister som påstår att vi skenar in i en framtid av hetta och att samhällen kommer att kollapsa, personer som agerar ur desperation, skräck och sorg. Antagligen tror de själva på vad de säger, vilket är tragiskt i sig, men de tillhör en försvinnande liten minoritet. Jag får inte uppfattningen att folk i allmänhet är speciellt oroliga för klimatet eller att de fäster speciellt stor tilltro till Erika Bjerströms lögner i TV.

  Även om klimatextremisterna har en stor propagandafördel i att de får utrymme i traditionell massmedia, så finns det nu för tiden många alternativa plattformar för korrekt information att komma fram. Här på Klimatupplysningen finns många exempel på välutbildade, erfarna förnuftiga människor som har en sansad syn på väder och klimat och som upplyser andra om det. Och det är likadant världen över – i USA, Japan och Australien finns välmeriterade forskare som hela tiden motbevisar lögnerna från klimatextremisterna. Och jag tror att det gör nytta. Folk är inte så lättlurade som aktivisterna inom gammelmedia tror.

 15. Håkan Bergman

  Peter #9
  4% gällde den totala energiproduktionen, allt är inte el, i synnerhet nere på kontinenten.

 16. Roland Salomonsson

  #11, Sören G!
  Vad gäller Sveriges grundvattenproblem, så beror de till 90% på kalhuggningsmetoden i skogsbruket. Till typ 9% på att våtmarker dikats ut, bl a för skogsbruket.

  För att hindra den pågående ÖKENBILDNINGEN i Sverige krävs att skogsbruket omstruktureras till ”blädningsbruk”. Då står det alltid skog i terrängen, som skuggar, binder vatten resp skapar vatten. Utan kalhyggen, så minskar också sådant som tungmetallutsläpp till haven, stormfällen, insektsangrepp, våldsamma vårfloder, svåra översvämningar. Blädningsbruk ger 2-4 ggr vinsten för markägarna och ger även lika mycket ved till skogsbruket. En enorm vinst skulle uppstå i att våra ”rödlistade” arter kan återkomma (om markbränning blir legio).
  Viktigt är att samtidigt med övergång till blädningsbruk även ta bort den tajgabildande förgiftande granen som spreds under Lilla Istiden och återgå till TALL resp Ek/Ek-blandskog. Då kan man markbränna skogarna regelbundet, vilket är ett krav för att naturen skall hålla sig frisk.
  Notera att öknar inte bildas av brist på vatten, utan av att solen kommer åt att bränna kal mark, vilket hindrar naturlig växt av träd/buskar/gräs. I stället för att bygga en massa vindsnurror, borde världen satsa på att beskoga dagens öknar. Teknik finns. Vatten finns i stort sett för stat-up. Om t ex Sahara beskogas käkar träden upp all överskotts-CO2!

 17. tty

  #5

  ”Ska vi återinplantera malariamyggor också?”

  Behövs inte. De finns här och har alltid funnits.
  Sök på ”malariamyggor” får du se:

  https://www.artportalen.se/ViewSighting/SearchSighting

  Däremot dog malarian ut i slutet av 1800-talet när bostadsstandarden blev bättre (malaria smittar nästan alltid nattetid och inomhus).

  Jag har faktiskt gått och väntat litet smått på att Migrationsverket skall lyckas få fart på malarian igen i någon förläggning ute på landet, men ”klienterna” flyttar ju snabbt till ”orten”.

 18. tty

  Det märkligaste med ”Återställ Våtmarker”-aktivisterna är att de tydligen är helt omedvetna om att återställda våtmarker skulle innebära kraftigt ökade metanutsläpp, något som de ju annars är hysteriskt rädda för.

  Jag är själv positiv till att återställa våtmarker. Att återställa strandängar i ”naturligt skick” ställer sig svårare i Sverige. Den sista naturliga vegetationen där var nämligen blåstång. Dessutom hör våra krympande betade strandängar till de absolut värdefullaste marker vi har när det gäller biologisk mångfald.

 19. Evert+Andersson

  Bra Lena!

  TV4 ligger efter men inte så långt efter som många tror. Idag var Rockström i Nyhetsmorgon om nya IPCC-förvillelsen. Han hävdade utan att darra på manschetten att billigt som vind- och solkraft billigt är de bara viljan att använda verktygen. Steffo frågade ovanligt nog om han inte satte för stor tillit till den utvecklingen. Men nejdå. Nu är det bara att åka.

  Tänk om man fått ställa en följdfråga – om 43 procent av fossil energi måste bort till 2030 behöver det startas 2,4 1000 MW kärnreaktorer per dag från igår till och med 2030. Det är svårt nog. Men göra det med vind och sol???

 20. Lena Krantz

  Ska kanske sägas att jag är generellt positiv till idén om att återförvilda marker om det passar bra. Det behövs en balans helt enkelt.

 21. Fredrik J

  #14 Peter Svensson

  ”…så finns det nu för tiden många alternativa plattformar för korrekt information att komma fram.”

  Genom att dölja, baktala och censurera information som motsäger dem, gör alarmisterna allt de kan komma på för att försvåra för dem som söker andra synvinklar.

  Idag krävs det därför mer tålamod för att leta upp sådan information än det gjorde för 10 år sedan. Sökmotorer har programmerats om så att det idag nästan bara visas resultat som är alarmistiska, såvida man inte använder väldigt specifika söktermer.

  De stora informationsdrakarna — Google, Fakebook, Twitter, Wikipedia m.fl. — försöker slå ner all dissidens.

 22. pekke

  Nu ska även svensk konsumtion bli klimatneutral !

  ” Klockan 13.30 håller klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) en pressträff i samband med att regeringen tar emot beredningens delbetänkande.

  Beredningens uppdrag har varit att ta fram en strategi för att minska utsläppen från konsumtion. Då ingår inte bara det som konsumeras inom Sverige, utan också utsläpp som svenskar orsakar utomlands, till exempel genom flygresor eller import av kläder, bilar och elektronik.

  Konsumtionsutsläppen omfattas i nuläget inte av de svenska klimatmålen och kallas ibland klimatarbetets blinda fläck. ”

  https://www.nyteknik.se/miljo/nu-presenterar-sverige-forslag-pa-unikt-klimatmal-7031416

 23. Fredrik J

  #22 pekke

  I artikeln står bl.a.:

  ”Alla riksdagspartier står bakom miljömålsberedningens förslag att de svenska konsumtionsutsläppen ska vara netto noll år 2045”

  Låter oroväckande. Men mycket kan hända på 20 år.

 24. foliehatt

  UK ligger numer utanför EU.
  EB är naturligtvis ute efter tax-free-ransonen!!

 25. Ulf

  Och Sverige har fått nya klimatmål. Konsumtionsbaserade också. Politikerna glömde ställa den givna frågan, VARFÖR?
  Förra gången på 1970 talet när det begav sig, körde Sverige ut våra bästa entreprenörer ur landet med ohemula skatter och hot om socialisering.
  Den här gången kan det handla om andra frihetsinskränkningar. Indragna flygresor och semestrar etc. Ransonering av diverse leverne.
  Nåja den här gången är det lättare att byta land, åtminstone inom EU. Man kan ju också köpa sig en semesterbostad utomlands, varifrån man kan företa sig de längre resorna. Dessutom skicka retfulla vykort (jo det finns fortfarande, lite retro) till klimatgestapo ifrån resmålet. Typ, ”ännu en svensk som resor utan att det räknas in i era mål”.

 26. #22-25
  Lär gynna SD och Elsa W.
  Det blir nog till att skaffa skottsäkra skoskydd innan man skjuter sig…?

 27. Jan-Åke

  Lena,
  noterar att Google har stoppat Roy Spencers månatliga presentationer av global temp!

 28. #27
  Tack. Spännande och kanske bra. De totalitära visar sitt fula tryne, igen. Republikanerna lär reagera om inte annat och jag förmodar att det dyker upp på annat ställe.

 29. Ska vi gissa vem som blir sista man/kvinna att få yttra sig här på sidan? Borde väl gå att spela på via bettingtjänsterna. Huvva.

 30. Stefan Gustavsson

  Men dessa s.k. ”aktivister” – har de inget arbete att gå till? Eller är det alla vi andra som försörjer dem genom bidrag?

 31. Håkan

  #27 Jan-Åke

  Jag noterade också att Spencers sida låg nere. Men vad är det som pekar på att det är Google som har tagit ner den?

 32. Håkan Bergman

  Vi vet inte varför Spencers blog ligger nere, finns många orsaker till sånt. Kontorsfolk har just börjat jobba i Huntsvill, tror inte nån skulle förstöra natten med att fixa det. Och filerna finns kvar här:
  https://wattsupwiththat.com/2022/04/03/uah-global-temperature-update-for-march-2022-0-15-deg-c/

 33. Håkan Bergman

  Roy är på kontoret nu.
  https://www.drroyspencer.com/

 34. Jan-Åke

  31
  Roy Spencer säger det själv.
  ”De liberala aktivisterna på Google säger inte att våra siffror är fel ,men de gillar dem inte”

 35. Erika Bjerström har nu lyckats bekämpa sina kritiker av smutskastarinslaget i Aktuellt i höstas. Elsa W har nu fått avslag på sin klagan både från granskningsnämnden och MO, Medieombudsmannen. Den statliga maffian – SVT, SR, GN och MO – håller ihop.

  Så är det bara. De gör aldrig fel. De är en sanningsmaskin a la det forna Pravda där enskilda medborgare icke göre sig besvär om man blir smutskastad, hånad eller förtalad. Allt motstånd är lönlöst.

 36. jensen

  Det stora problemet är att klimatkämperiet drar medel och kraft från miljöproblemen, som egentligen kan sammanfattas befolkningsutveckling och miljögifter.
  Miljön har hela mitt liv legat mig varmt om hjärtat.
  Deltog i bildandet av LUFS, Lunds Fältbiologiska Studentförening.
  Ett påtagligt faktum, angående miljöproblem, är ett körsbärsträd, som jag planterade 50 år sedan.
  Under dess första levnadshälft hördes från trädet
  varje år ett susande i hela trädgården och en syn avhundratals, kanske tusenden av humlor, bin m.m. just i trädet
  Gedigna skördar.
  Senare dekader: Allt mindre sus, och högst något tiotal insekter, och tyvärr, drastiskt mindre skörd.
  Synbart och hörbart skrämmande utdöende p.g.a. miljögifter!

 37. Lasse

  Det är fler som är ute och far:
  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/forskarkritik-mot-fns-klimatrapport-orealistisk/

  Äntligen lite mothugg från forskarledet!
  Fast filmen som följer är fortfarande alarmistisk i överflöd.

  Lomborgs ledare i SVD idag visar lite rim och reson.

 38. Jan-Åke #34,

  Vad hände?

 39. Lasse #37,

  Aha. Vissa har fattat att FN-rapporten använder sig av orealistiska scenarier, RCP 8.5.

  ”Även Anders Hansson vid Linköpings universitet, som forskar på just den här typen av hållbara tekniker, är skeptisk.

  – Min tolkning av den nya rapporten är ganska dyster. För att få ihop 1,5-gradersmålet behöver IPCC-rapporten inte bara anta en radikal samhällsförändring och använda sig av naturliga, förbättrade kolsänkor. Den måste också förlita sig på storskalig teknikutveckling av ännu oprövad teknik, säger han till DN.

  Hansson påpekar också att det inte är ovanligt att den här sortens klimatmodeller misstolkas:

  – De flesta klimatekonomer som gör modellerna ser dem inte som realistiska prognoser för en framtida verklighet, utan mer som tankeexperiment.

 40. UWB

  Lite OT, men det händer saker i Danmark.

  https://www.seaborg.com/press-release-samsung

 41. Nu ska vi bli bäst i världen. Miljörådsberedningen leds ju av en miljöpartist som lider av hybris. MP fortsätter att bestämma klimatpolitiken trots att dom snart är nere på 0 i opinionsindersökningarna. Annika S håller presskonferens om att utsläppen nu ska jagas överallt. Förmodligen också på andra planeter. Hybris är en smittsam sjukdom, speciellt i regeringen och MP. Här I Luleå håller vi på att begravas i snö. Snöar för tredje dagen och ska fortsätta flera dagar till. Men snöoväder räknas bara till väder, inte klimat. Oavsett så måste snön skottas om jag ska kunna lämna huset. Vem vet, jag kanske bevittnar inledningen på nästa istid.

 42. Eriksbo

  Klimatsensationerna måste dugga i ett allt tätare tempo för att hålla angsten vid liv. Det gör att minnet blir kort. Vem kommer mera ihåg den larmrapport som anrika Agence France Presse AFP gav offentlighet åt i juni ? Den återgavs av bokstavligen tusentals press och media världen över. Kvällstidningarna skrek av fasa, och troligen Erika B. likaså. AFP:s story föregavs utgöra ett utkast till den rapport som IPCC presenterade för en vecka sedan. Storyn är onekligen magstark. Har inte jämfört, men tycker inte den sammanfaller med den slutliga rapporten. Den var alltså ett skrämskott i sensationssyfte som så mycket i medias klimatrapportering. Ingen som helst sval, saklig mediakritik när det begav sig. Inget efteråt heller. Vad lära vi härav ? Ingenting, tycks det. https://www.france24.com/en/europe/20210623-the-worst-is-yet-to-come-draft-un-climate-report-warns-of-drastic-changes-over-30-years

 43. MkD

  @Peter ”Om 43 procent av fossil energi måste bort till 2030 i Sverige, behöver det startas 2,4 (1000 MW) kärnreaktorer per dag från igår till och med 2030.”

  ..och i Sverige tar det minst 8-år att bestämma vart man ska bygga ett kärnkraftverk, och sedan att bygga, godkänna och driftsätta en tar minst 6-10 år.

  Så det bästa som kan hända här är att Riksdag bestämmer (typ till helgen) att starta upp de reaktorer som har stängs (om det går ens) sedan, om Peters kalkyler stämmer, bygger 800 till Ringhals (på ett enda svep) och godkänna de i förväg och placera ut de tillsammans i en liten grupp som tar typ 1,200 kvadratkilometer mark i anspråk någonstans…

  Men om vi ersätt dessa 43% med vindkraft och sol då? Hmmm…. det skulle behöva typ 7,000 10Mw vindsnurror (och bygger på statlig mark vore snabbast eller att staten tvingar etableringen vart den vill) samt 350 sol anläggningar i samma storleksklass som Solana Generating Station (som egentligen bara producera som högst 200MW i verklighet). Då skulle Sverige behöva avsätta minst 700km2 mark för vindkraften och ytterlig 2,730 km2 för solanläggningar (alltså större än ytan på Gotland).

  Så sätt spaden i marken!

  Förresten, jag tror att byggmaterialet för allt detta skulle inte ens vara tillgängligt för någon av dessa ”snabb” projekt eftersom merparten av detta måste importeras.

 44. Dan Förberg

  Det är fler än aktivisterna som ser en oordning komma! https://anthropocene.live/2022/04/07/det-kommer-att-bli-en-ny-varldsoreda/
  Mvh
  Dan2

 45. Fredrik Gustafsson

  #16
  Vetenskaplig fakta på samtliga dina påståenden, tack!

 46. Fredrik S

  Bra Lena!

  Det är bara i banan-länder som Erika B kan hålla på att missbruka skattepengar på alla möjliga sätt med en statstelevision som backup.

  Idag lämnade miljörådsberedningen över sitt förslag om konsumtionsbaserade utsläpp till en glad Annika Strandhäll.

  Beredningens ordförande (sedär en miljöpartist) Emma Nohren är stolt så hon nästan spricker:

  ”– Det har varit ett stort och gediget arbete och en pionjäranda. Det finns inget annat land i världen som har gjort det här. Det är mycket glädjande att ha en enig beredning bakom betänkandet, säger hon.”

  De har jobbat i två år för att komma överens om något helt onödigt som inte fungerar.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-ska-sverige-minska-utslappen-fran-konsumtionen

 47. Stefan Eriksson

  #5 Håkan.
  Tja, myggor och andra moskiter som bär på malariaviruset är troligt sällsynt på våra breddgrader.
  Alltså kan den med muppars resonemang hamna på listan över rödlistade arter här i vår höga nord.
  Det är ytterst sällsynt med babianer i svensk skog o mark också, så därför behöver vi väl främja tillväxten av ett sådant habitat, med att efter bästa förmåga få till ett varmare klimat där babianen trivs och förökar sig.
  Någon som vet hur stor del av Sveriges yta som består av impediment, eller myr/mosse/våtmark?
  10% eller mer??
  Vi bör främja en utdikning av de flesta för att få mer skog (CO2-sänka) att växa och frodas.
  (Obs! spår av ironi kan förekomma)

 48. # 45 Fredrik S ”Det finns inget annat land i världen som gjort det här” säger en stolt miljöpartist. Kanske för att inget annat land vill hålla på med nåt så meningslöst. Det är bedrövligt att inget parti opponerar sig mot denna hybris. Sverige är i världsklass när det gäller hybris.

 49. Brutus

  #47 D W : Du har så rätt. Vad håller ”våra” politiker på med. Tydligen skall Sverige belastas med CO2 av importen men inte avlastas CO2 i exporten. Om alla länder skulle göra så blir CO2 mycket överskattat. Varför kritiseras detta inte efter förtjänst av våra massmedia. Det är ju frukt, som hänger så lågt, att marken skrapas.

 50. Stefan Eriksson

  #18 tty.
  Metanemissioner:
  Den tanken slår mig ofta,, att precis som Ni påtalar är metan en produkt ur (förbränning) (oxidation) av kol bundet i biomassan under syrefattiga förhållanden.
  Nu spelar det ju mindre roll i sammanhanget, då metanet i vår atmosfär ganska snabbt reagerar med lutens syre och som en del i reaktionen bildas just CO2.
  Myrar och mossmarker hör hemma i vår natur, men det är inget vi behöver bekymra oss om, för det finns gott om dessa områden i Sverige.
  Ett dike genom riktig myrmark påverkar möjligtvis vattenståndet där på ett avstånd av maximalt 10 meter å vardera sidan.
  Bjerströmskan vet som vanligt inte vad hon talar om.

 51. Sören G

  Enligt WWF: ”NU ÄR VARJE TIONDELS GRAD VIKTIG! 📌 Den nya rapporten från FNs klimatpanel IPCC visar att konsekvenserna av klimatförändringarna blir värre än vad som tidigare antagits. Den globala uppvärmningens effekter märks redan tydligt. Extrem torka, värmeböljor, stormar, översvämningar och artutrotning påverkar vår matförsörjning, infrastruktur och natur. Tillsammans behöver vi nu kämpa för att begränsa uppvärmningen och varje tiondels grad räknas.”

  Det är väl i stort sett fel på samtliga punkter. Vilken tid är det de jämför med?

 52. Fredrik S

  Daniel Wiklund, Brutus #48,49

  Nä precis, det kommer ju inte att fungera av bokföringstekniska skäl och andra. Och som sagt märkligt att ingen protesterar.

  Alla länder rapporterar ju idag territoriella utsläpp till FN. Där finns ju allt med.

  Men varför skulle politiker komma med något vettigt i denna fråga när de är helt värdelösa på att ta sig an och lösa andra viktigare samhällsfrågor som kriminalitet och u-landsliknande sjukvårdsköer etc.

 53. Anders

  Tack Lena för ytterligare ett av Dina befriande avslöjande av den skattefinansierade INDOKTRINERING SVT nedlåter sig till att infektera oss med!

  När ska vi få uppleva att någon av de tusentals ömkliga yrkesverksamma naturvetenskapliga forskarna vaknar ur sin ömkliga självberikande törnrosasömn och talar ur skägget (eller flätan) och vågar kritisera statstelevisionen?

  Därtill krävs tyvärr dock hederlighet och civilkurage – särarter som är mer utrotningshotade än den ynkryggiga hackspetten i dagens gudsförgätna Sverige.

 54. Sven Andersson

  CO2-värdet för mars(2022), mätt på Mauna Loa, är för första gången lägre än för februari samma år. Månadsminskningen har alltid tidigare år börjat i juni eller juli.

 55. TorbjörnR

  #54 Sven

  Jag följer co2.earth och de dagliga mätningarna. Ser att de inte uppdaterat med mars månads medelvärde trots att det är 8 april.
  Vet du hur snabba de brukar vara att uppdatera? Eller tittar du på annat ställe?

 56. Adepten

  TorbjörnR #55

  Här kan du hitta senaste mätningarna på CO2.
  https://klimatupplysningen.se/oppen-trad-439/#comment-417356

 57. Sven Andersson

  #55
  Det är en konstig rapportering från NOAA. När jag söker på datorn får jag nu alla uppgifter, men i början var den inte fullständig. Sök på
  https://gml.noaa.gov/ccgg/trends

 58. TorbjörnR

  #56 och #57

  Ok ser nu att det åtminstone på några ställen är redovisat 418,81 i medel för mars-22.

  Då är frågan om det är en ”falsk nedgång” eller om toppen är nådd för året och vi har ett trendbrott och vi är på väg nedåt??

  Som en thriller över flera veckor😄

 59. Ivar Andersson

  Erika och Antonio Guterres är ute och flyger bland molnen. Sunt förnuft är en bristvara hos den klimathotsreligiösa sekten.

 60. Magnus

  Det framställs som att vi ska rädda klimatet genom att gå och cykla mer. Och vi har 3 år på oss. 3 år! Då är det ju kört. Innan Kina ens har kommit till startgropen så har det gått tre decennier. Och de är de stora utsläpparna. Det finns fler förstås. Lilla Sverige kan inte rädda världen om den nu behöver räddas. Men tror man på nåt så ologiskt som att vi står inför en klimatkatastrof så kan man väl tro på att cykling räddar världen också.

 61. Håkan Bergman

  Magnus #60
  Snart föreslår väl våra inhemska stollar att vi ska skicka gamla armécyklar till Ukraina.