Klimatrapport från IPCC:s dimvärld

Vi har ju inte kommenterat IPCCs senaste rapport från WGIII. Här är ett inlägg av från den norska hemsidan Klimarealistene om presentationen av rapporten i Norge. Referenserna är till norska medier och för länkar hänvisas till originaltexten. Trevlig läsning! /Översättare Ingemar Nordin

Klimatbranschen har med fanfar lanserat del 3 av huvudrapporten den 4 april, med i VG här, i Aftenbladet här, och i NRK här. Detta är en politisk rapport, som utgår från att påståendet om mänsklig påverkan på klimatet från delrapport 1 är korrekt, ett påstående som är osant. Ordet klimatkris förekommer inte i någon av rapporterna, det är något media har hittat på själva.

Del3 Klimarapport6

NTB-bild från måndagens lansering av klimatrapporten, eller del 3 i klimattestamentets sjätte bok.

Klimatindustrins mål är Putins mål

Detta formuleras skrämmande tydligt både i media och i rapporterna: ”Fossil energi måste in i solnedgången, medan den förnybara revolutionen måste rulla på.” Väst måste därför anpassa sig genom att lägga ner sin egen pålitliga och lönsamma energiproduktion från kol, olja och gas och istället fokusera på opålitlig och olönsam energiproduktion från sol och vind. Medan icke-västliga länder ska få göra vad de vill så länge de vill.

Rysslands Putin har sålt detta budskap till väst via gröna icke-statliga organisationer i över ett decennium. Det är samma frivilligorganisationer och olika gröna politiker som nu får tala fritt till alla sorters medier utan att det går att säga emot dem.

Målet för Kreml har varit att göra västvärlden så energiberoende som möjligt av Ryssland. För Vindkrafts-oligarkerna är detta ljuv musik, för de flesta är detta ett gift som mest syns i månatliga elräkningar.

Klimatbranschens budskap är nu lätt att känna igen som något västvärlden inte är betjänt av att implementera. Medan resten av västvärlden nu förändras i en helt annan riktning: planerar att starta upp kärn- och kolkraftverken, samt att ”skjuta upp” klimatmålen för att hantera en särskilt akut kris: krigsförbrytaren Putins härjningar i Ukraina är det officiella Norge fortfarande inne i klimatdimman.

2022 – det sjätte året av global avkylning

Denna tredje politiska delrapport misslyckas också inom vetenskapen. Vi är inne på det sjätte året av nedkylning, och fortfarande i samma värmepaus som klimatpanelen beskrev i den femte huvudrapporten från 2013/14, ett värmepaus som startade år 1998 efter cirka två decennier av kraftig uppvärmning. Alla borde förstå att om det är våra utsläpp som har orsakat detta så finns det ingen naturlag som gör att vår CO2 växelvis värmer upp, inte förändrar eller kyler vår planet.

De som kan naturvetenskap – inte inkluderande författarna i denna tredje delrapport – menar att temperaturen på vår planet huvudsakligen styrs av förändringar i solaktivitet och molntäcke, med obetydliga bidrag från ett tresiffrigt antal icke-mätbara påverkande faktorer.

När NRK citerar Jim Skea: ”Det är nu eller aldrig om vi vill minska den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Utan omedelbara och kraftiga nedskärningar av utsläppen inom alla sektorer kommer det att vara omöjligt”, är det politik, förutom det att uttalandet är osant.

 • Det har inte observerats att våra utsläpp till dagens atmosfär har en mätbar effekt på temperaturen
 • Det finns ingen trovärdig forskning som visar att uppvärmning till 2 grader har negativa effekter.
 • Ekonomisk forskning (Nordhaus, Lomborg) visar att en uppvärmning till 6 grader har en trivial effekt på planetens ekonomi i förhållande till allt annat som påverkar ekonomin.

Modellerad, ej observerad uppvärmning

(Red.anm: nytt avsnitt 5.april 12.40) Ett centralt uttalande som är missvisande är att vi, med nedskärningarna i Parisavtalet, är ”på väg mot en global uppvärmning på 2,8 grader i slutet av seklet.”

Detta är en modellerad uppvärmning baserad på politiska modeller med felaktiga premisser. Den observerade uppvärmningen under detta århundrade enligt Klimatpanelens tidigare huvudrapport indikerar en observerad bryttrend på 0,06 grader per decennium. Trenden är inte statistiskt signifikant och det är oklart hur mycket av detta som bara är buller i observationerna. Så vi är i bästa fall på väg mot en helt ofarlig global uppvärmning på 0,6 grader – faktiskt en klimatförbättring – i slutet av detta sekel.

I värsta fall står vi inför en liten avkylning detta århundrade, då internationell solforskning pekar på ett solminimum på 2040-talet och möjlighet till ett något svalare klimat under 3-5 decennier. Varken solfysiker eller geologer har fått bidra till den här typen av klimatrapporter, med resultatet att faktaunderlaget för klimatpolitiken inte är vetenskapligt trovärdigt.

FN-ledare Guterres som lögnare?

NRK citerar FN-ledaren Guterres på följande sätt: ”Guterres kallar den här senaste klimatrapporten för ett ’skamdokument’ och säger att vissa regeringar och företag ljuger om sina ansträngningar.”

Men verkligheten är att det är Guterres själv som borde skämmas, inte bara för hans insatser i dag, utan också för hans tidigare insatser för klimatbranschen. Han har tidigare sålt in till naiva media stigande havsnivåer och en katastrof för korallöarna i Stilla havet, medan verkligheten är att den stora majoriteten av dessa öar antingen har upplevt en växande yta, eller är stabila jämfört med de senaste 80 åren av havet nivåhöjning.

Guterres

Omslag från TIME magazine, med en av Guterres äldre klimatlögner.

Dessutom borde ett stort antal journalister och redaktörer i Norge skämmas över sin egen naivitet och sin egen koppling till en kvasi-religiös klimatrörelse som aktivt arbetar för västvärldens energinedgång.

Med de senaste nyheterna från Ukraina har klimatindustrin och deras medieskurkar haft otur med lanseringen av den senaste domedagsvarningen i klimattestamentets sjätte bok.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Ingemar! Ett stort tack för det givande samarbetet mellan klimarealistene och KU.

 2. Magma

  Tack för en intressant resumé.
  Jag sitter samtidigt och ser SVT nyheter och nu skall klimatet räddas genom att livsmedelskedjorna rabatterar halvruttna tomater … vilket enligt media kommer att minska matsvinnet och därmed koldioxidutsläppen.
  Jag beklagar – det låter för mig så politiskt korrekt (befängt) att jag inte överhuvudtaget orkar kommentera det.

 3. Ann Löfving-Henriksson

  Tillägg #1. IPCCs alla rapporter kan bli förvirrande. Den rapport som var med i tisdagens inlägg var nummer II av huvudrapporten från 27 februari 2022. Denna den tredje delrapporten ska bygga på del I och del II och redovisa de lösningar som krävs för att åtgärda klimatkrisen, ”korthuset på lösan grund”.

 4. Evert+Andersson

  Tack Ingemar! Rockström fick naturligtvis stort utrymme att berätta om hur billigt det blivit med vind- och solkraft i TV4. Ökningstakten är enorm också.
  Men hundraprocent på nära noll är fortfarande nära noll och inga besvärande motfrågor om vilken energimängd de menar ska ersättas.

  Del III ska handla om möjligheter och så pratar de om vind, sol och CCS.

  Citera August Strindberg känns väl motiverat – det är synd om människorna.

 5. Lasse

  Många fantastiska lösningar finns på ett problem som inte är överhängande.
  Här ett solcells el till ammoniak projekt:
  https://wattsupwiththat.com/2022/04/07/can-australian-green-hydrogen-replace-russian-gas/

 6. Lennart Svanberg

  Tack alla ni som kämpar varje dag med att driva debatten. Ukraina borde ju varit definitiva ögonöppnaren för journalister och beslutsfattare vad FN’s agenda egentligen innebär. Vi ska lyssna på FNorganet avseende temperaturen men att organet misslyckas i det enda syftet som det skapades för, att bevara freden, det ska vi bortse från.. Huvaliga..

 7. I Synnerhet

  #2
  Just tomater är ju en intressant frukt ur klimathotsynpunkt. Forskarna visar att tomaten innehåller 95% vatten och odlas idag mestadels under plast eller i växthus. Byggnation, plast (flyg över Almeria i Spanien och bevittna eländet!), bevattningsanläggningar, gödning, växtskydd, skörd, paketeting, transporter, lager/kyla kräver enorma mängder fossilt bränsle. När tomaten köps i Söderhallen av veganerna uppgår sammanlagda användningen av energiekvivalenten diesel till hisnande 0,65 liter per kilo tomater! Dom har rätt. Det är nåt ruttet med tomater.

 8. Uffe Hedman

  FN chefen och alla gröna despoter har alldeles rätt, efter 30 år av varningar om uppvärmning mm så är det nu väldigt bråttom om man vill ta åt sig äran för att temperaturen inte stiger längre eller till och med sjunker.
  Solen väntar ju inte på att forskare och politiker ska hinna med, så det gäller att så snabbt som möjligt få igång alla projekt och sedan kunna hänvisa till dessa då temperaturen sjunker och kunna slå sig för bröstet att ”vi räddade världen” med våra åtgärder.
  Att fakta inte stöder dem är av mindre betydelse, politik är aldrig fakta utan tyckande och tro.

 9. Jag citerar gärna vad Kary Mullis tyckte om IPCC. ”Internationella byråkratdjävlar”. Undrar om Guterres tagit ett PCR-test. Medveten om att PCR-uppfinnaren var en så kallad ”klimatförnekare”. Tog en tidig cykeltur idag. Snart får vi flera decimeter snö. Har skottat snö i flera dagar nu. Men cykelvägarna skottades inatt. Det kändes som att cykla i ett djupt dike. Det är enorma plogkarmar. Jag får trösta mig med att vi brinner inte upp än, snö brinner dåligt. Även om tiden är knapp som Guterres sa häromdagen.

 10. Håkan Bergman

  Lasse #5
  Det har varit tyst om sol-väte-projektet i Mariestad över vintern, undrar vad det kan bero på?
  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/folj-med-till-varldens-forsta-sjalvforsorjande-vatgasmack
  Det där med off-grid tvivlar jag på, dom har nog fått förlita sig på dyr el från nätet över vintern.

 11. Ivar Andersson

  Kärnkraft är inte dyrare än havsbaserad vindkraft. Se sidan 29 i rapporten från Energiforsk som är daterad december 2021.
  https://energiforsk.se/media/30970/el-fra-n-nya-anla-ggningar-energiforskrapport-2021-714.pdf

 12. Mats Kälvemark

  #8 Uffe
  Det är bara en grej som gör det väldigt svårt för klimathotarna att ta åt sig äran av avstannande uppvärmning. Hela deras narrativ är ju upphängt på att CO2-utsläppen måste sänkas (mål 60% från 2015 till 2030), men verkligheten är ju halvvägs till 2030 att utsläppen per år i stället har ökat med 5%. Så det krävs en trojka av Kuylenstierna, Rockström och E. Kjellström i samverkan och högform för att snacka bort det. Å andra sidan har de ju tränat de nödvändiga 10000 timmarna i ”bortsnack och dimridåer”, så de kanske klarar det?

 13. TorbjörnR

  #12 Mats

  Klockrent med ”10 000 timmar i bortsnack och dimridåer”

  Jag har sagt sedan länge att Johan Rockström är en av Sveriges farligaste män.

 14. Mats Kälvemark

  13 TorbjörnR
  Tack! Dessutom är ju det som händer, dvs temperaturpaus och stigande atmosfärshalt av CO2 ,ett av de främsta argumenten att variationerna i globala temperaturen främst drivs av naturliga orsaker, ex.vis AMO och PDO.

 15. TorbjörnR

  #14 Mats
  Vi är överens!
  Våra utsläpp ökat ca 4-5% per år även fast Corona sänkte med 5-6% under 2020.
  Co2 i atmosfären har fortsatt öka med ca 2,5 ppm varje år.
  Temperaturen har varit ganska konstant senaste 6 åren.

  Dock nu verkar ju co2 ev sluta öka något nämnvärt i atmosfären. Toppen som brukar ske i maj varje år verkar ev redan ske i feb.
  http://www.co2.earth
  Det är kanske den numer konstanta temperaturen som gör att termisk avgasning nu har minskat och därmed räcker inte våra utsläpp att öka atmosfärens co2 halt??
  Spännande att se hur det kommer tolkas framöver!

 16. Lasse

  Globala avkylningen syns utanför fönstret men även i Arktis isläge.
  Smältperioden skulle ha påbörjats men det går osedvanligt trögt:
  Yta: polarportal.dk/fileadmin/polarportal/sea/SICE_curve_extent_LA_DK_20220407.png
  Volym: polarportal.dk/fileadmin/polarportal/sea/CICE_curve_thick_LA_DK_20220407.png

 17. Lars Kamél

  Det är inte helt sant att ordet klimatkris inte finns med i rapporterna. Uttrycket ”climate crisis” finns med en gång i rapporten från WGI. För att berätta att medierna har börjat att använda det.
  Däremot hävdar rapporten inte att det pågår någon klimatkris. Och förmodligen inte heller att någon klimatkatastrof nalkas eller att det råder något klimatnödläge.
  De som hävdar klimatkrisens existens har helt enkelt inget stöd från vetenskapen.

 18. Rolf H Carlsson

  Rockström som lär vara agronom tycks ha missat kursen om fotosyntesen eftersom han ser CO2 som ett hot. Det är ju livets gas. Han vågar väl inte gå in i ett växthus heller eftersom man där ofta höjer CO2-halten till 1000 ppm!

 19. Mats Kälvemark

  #18 Rolf
  Kan bekräfta CO2:s positiva inverkan för grönsaksodlare. I närheten av där jag bor finns en tomatodlare som köper CO2 till en stor tank och de blåser in till ca 800 ppm i växthuset där tomaterna odlas. De skulle vilja gå högre men 800 ppm är optimum balanserat mot kostnad för CO2 och den skördeökning som blir resultatet.

 20. OT: Är det bara jag som inte kan komma in på WUWT? Har IPCC, eller Putin, slagit ut denna klimatblogg 🙂

 21. Lasse

  Även jag drabbades av WUWT kom in men efter ett Kortögonblick sen försvinner den och ersattes med denna:
  ”function(e,t) lägger in lite text så den inte kommer drabba oss {re turn new S.fn.init(e,t)}funct ion(e,t){ret urn new S.fn.in it(e,t)}

 22. Håkan Th-son

  När FN bildades efter Andra Världskriget var syftet att förhindra fler krig på jorden. Det har man grundligt misslyckats med. I stället kom Maurice Strong på den lysande idén att använda organisationen för att bekämpa Kapitalismen. Med hjälp av klimatångesten, manifesterad av IPCC, har FN vuxit till en koloss som inte verkar åstadkomma mycket av det som var tänkt att åstadkommas. Med ett enormt behov av pengar – enbart Paris-överenskommelsen förväntas ge lika mycket till FN-kassan som hela den svenska statsbudgeten. Hur vore det att använda alla dessa pengar, plus intäkterna från utsläppsrätterna och andra områden, för att utrota fattigdomen, befria kvinnorna, ge alla barn en god utbildning och utrota många av de sjukdomar som nu plågar stora delar av mänskligheten? En naiv tanke – det skulle ju kräva duktiga, tänkande människor och en klar insikt om vilka som är de verkliga problemen.

 23. Håkan Bergman

  Lasse #21
  Funkar på Chrome här, nu testade jag på Firefox och där får jag upp den texten också.

 24. I Synnehet

  #22
  Helt rätt! Fred skapar välfärd. Inte klimatkonferenser!

 25. Ulf

  Några tar upp avstannande temperatur, men hur är det egentligen?
  Roy Spencer fortsätter prata om 0,15 graders ökning per årtionde. Andra 0,20.
  Och är vi inte inne i en La Nina period nu?
  Kurvan ser ju onekligen avstannande ut, men perioden är väl så kort att det kan kallas väder?

 26. #25 Ulf

  I mina ögon ser kurvan inte alls avstannande ut. Använd en linjal och dra en rät linje över kurvan så att den sammanlagda ytan över respektive under den räta linjen blir lika. Då ser man tydligt att avvikelsen nedåt för närvarande inte på något sett är onormal. Vi får vänta och se.

  Det här att titta på vädret och ropa ”klimat” är något alarmisterna gör ständigt. Det är lika fel när skeptiker gör det.