En riktig debatt?

Ett år är på väg att ta slut och därmed är naturligtvis ett nytt år på ingående. För mig var det ett intressant år i det att vi, mina tre syskon och jag, hade 9 nyanlända boende i ”våra stugor”. I den ena stugan bodde en afghansk familj med tre barn – som under det halvår de bodde hos oss fick prova såväl skid- som skridskoåkning och som lärde sig en hel del svenska. I den andra var det en mor med tre barn som också provade skidor och skridskor, och där alla pluggade svenska efter bästa förmåga. Det var ett halvår som gav positiva erfarenheter som jag inte vill vara utan.

Nåväl, när sommaren kom så dominerades media under några veckor av Brexit-omröstningen, en omröstning vars resultat blev ett slag i ansiktet på byråkraterna i EU och hela det politiska och mediala etablissemanget i större delen av västra Europa. Möjligen kan den omröstningen leda till att England så småningom omprövar sin klimatpolitik – men det vet vi ännu inte så mycket om.

Under hösten förberedde sig (nästan?) alla svenska media på att hylla den första kvinna som valts till president i Förenta Staterna. Visserligen hade det visat sig under våren att stödet inom det demokratiska partiet inte var så stort som svenska medier gärna ville tro – konkurrenten Bernie Sanders hade varit mycket svårare att slå än någon väntat sig.

Men eftersom motståndaren blivit narren Donald Trump så var valet i stort sett avgjort på förhand. Vi som tror att klimathotet är åtminstone kraftigt överdrivet befarade också en fortsättning av den destruktiva klimatpolitik som håller på att förstöra elnäten i hela Europa.

Men när morgonen grydde den 9 november så utbröt stor sorg i svenska medier när till allmän överraskning Trump vann valet, och nu väntar världen på den nye amerikanske presidenten. I Förenta Staterna finns det de som hoppas på det bästa och de som fruktar det värsta. För amerikanerna finns det mycket att oroa sig för, men i svenska media är det nästan bara en fråga som inger oro, klimatet.

Donald Trump har talat om att både frångå Parisöveenskommelse och att dra in allt stöd för IPCC. Dessutom har han redan hunnit utse Myron Ebell att leda en planerad omorganisation av EPA, Environmental Protection Agency (ungefär Förenta Staternas Naturvårdsverk) och Scott Pruitt till blivande chef för EPA. Både Ebell och Pruitt har gjort sig kända som klimatskeptiker eller med etablissemangets benämning klimatförnekare.

Jag har för min del uttryckt oro för att Donald Trump inte kommer att kunna skilja på sina två roller, den som ägare av ett fastighetsimperium och den som president i Förenta Staterna – detta är också något som oroar många amerikaner, men som jag inte läst eller hört någonting om i svenska medier (rätta mig gärna). Det kan finnas en risk för att redan misstankar om att han använder presidentämbetet för att gynna egna företag kan leda till att han ställs inför riksrätt.

Men allmänt kan väl sägas att etablissemanget, både det politiska och det mediala i Västeuropa, möjligen med rätta, oroar sig för vad den blivande presidenten kan komma att hitta på. Det man uppenbarligen fruktar allra mest är att Förenta Staterna drar tillbaka sitt stöd för det man kom överens om i Paris, nämligen att världens länder, förr eller senare, i vissa fall mycket senare, ska börja begränsa sin användning av fossila bränslen.

Det man också fruktar även om det är en fråga av mindre betydelse är att han kommer att inleda en avspänning med Ryssland och kanske till och med erkänna den ryska annekteringen av Krim. Hur som helst, när det gäller synen på Trump i Sverige, så tycks klimatfrågan vara avgörande. För alla som tror på klimathotet är det faktum att Trump är en klimatförnekare vara det yttersta beviset för att han är inte bara dum och korkad utan också gravt okunnig om det mesta.

En del klimatskeptiker har däremot stora förhoppningar. För dem är Trumps klimatrealism istället beviset för att Trump är såväl klok och smart som kunnig – om det mesta.

Det jag hoppas på när det gäller just klimatfrågan är att motståndet mot en nedmontering av mycket av klimatpolitiken kommer att väcka så mycket motstånd att det framtvingar en verklig debatt. En debatt där de som drivit klimathotet tvingas att ta en riktig debatt. Hittills har ju många kända klimataktivister undvikit all debatt.

Jag är övertygad om att endast en verklig debatt, exempelvis som en hearing i Förenta Staternas Senat, kommer att få många som aldrig satt sig in i frågan men som trots detta haft starka åsikter att för första gången lyssna på argumenten för och emot.

De kommer då kanske att få klart för sig hur svaga argumenten är för att det är just förbränningen av fossilt kol som gett oss den lilla uppvärmning som varit så välgörande för livet på jorden.

Jag har som trogna läsare av KU vet försökt att få någon att slå vad med mig om att innan jag fyller 80 år (om jag nu lever så länge) vilket sker sommaren 2020, så kommer vetenskapen att ha insett att om det verkligen är tack vare vår användning av fossilt kol som vi har lyckats berika atmosfären med koldioxid så är detta det bästa som människan gjort för livet på jorden.

Jag börjar nu bli ganska optimistisk om att både the National Academy of Sciences i Washington och the Royal Society i London kommer att vara mycket tydliga om detta i god tid före mitt utsatta datum.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. JIMMY

  Bra observation om vad som nu tills sist kan bli verklighet , samt läggas ned från dag ett , i en mycket nära olja gas Donald Trump framtid.

 2. Ann lh

  Sten K. Tack, för denna försynt optimistiska förhoppning.

 3. Lasse

  Optimism behövs inför nytt år. Gott nytt önskas!
  Media går på mina efter mina så din förutsägelse om en total omvärdering av CO2 frågan är väl inte heller helt otänkbart. Det blir lätt bisarrt att läsa media från olika länder som visar helt olika sidor helt utan att låsas om denna diskrepans mellan olika synsätt. Media får nog lära sig vara lite mindre polariserande framöver, detta om de inte vill stödja ytterligheterna!

 4. Jan-Åke

  Men Sten ,Theresa May skrotade deras ”energy & climate Department och hon verkar vara klimatrealist.
  Kan vi inte hoppas på en Trump-May axel i fronten för utrymme för riktiga fakta i klimatfrågan ?

 5. Allan Forsling

  Ja, vem kan egentligen vara emot en öppen och ärlig debatt? En sådan tjänar alla parter på. Det är bara genom öppenhet som ny kunskap vinns. Detta gäller klimatet och det gäller andra områden som t ex också de skatter vi faktiskt betalar: Siffrorna avslöjar: Vi som bor i norden betalar mest skatt i hela EU- detta är en artikel i VA. Om vi är öppna med detta med skatter, kan inte heller populistiska partier hela tiden säga- vi betalar för lite skatt- höjda skatter löser alla problem. Men våra media skyr en skattedebatt lika mycket som klimatdiskussioner…

 6. Jan-Åke,
  jag tror att den enda chansen för May och Trump att få genomslag för en realistisk klimatpolitik är att först framtvinga en debatt. Problemet har ju varit att exempelvis Gore och Rockström inte ställer upp i debatt.
  Viktigt blir när Tyskland också får en klimatrealistisk regering. Även Schellnhuber kanske behöver tvingas ut i debatt.

 7. Lars Cornell

  Tack för din optimism och information Sten.

  Du skriver om the National Academy of Sciences i Washington och the Royal Society i London. Har du mer information om vad som pågår där?

 8. Sven M Nilsson

  Att Gore och Rockström m.m. inte ställer upp i en klimatdebatt är ju självklart, eftersom de bygger hela sin strategi på att ”Science is settled” dvs odiskutabelt.
  Donald Trump satte Al Gore på pottkanten när de träffades för en tid sedan. Trump föreslog att man skulle ha en öppen och vetenskaplig debatt om klimatet. Då skulle Gorebli tvungen att erkänna att frågan inte var odiskutabel. Ännu har Al Gore inte bejakat Trumps rätt smarta förslag.

 9. Thorsten Bergqvist

  Hörde på P1 i går morse Jens Ergon med en fanatisk historia om klimatet! Går det inte att få fram lite fakta i radion? Kan något så dramatiskt inte få bemötas med lite fakta?
  Såg också ”Järnladyn”. En ledare förankrad i verkligheten som nu behövs i Sverige.

 10. Ingvar i Las Palmas

  Det talas mycket om att få till en debatt. Det verkar som att samtliga menar en vetenskaplig debatt. Det kan väl iofs vara bra men hela klimathotsprojektet är ett POLITISKT projekt. Lyssna på Vaclav Klaus.

 11. Sören F

  Jag tycker också debatt låter lovande, och börjar då samtidigt undra och lite befara vad som ska få representera en skeptikersida, då den också har sina problem, grovt betraktat.

  Den kan mobiliseras från amatörskepsisen alternativt – mer intressant – från forskningen.

  Vidare, vad som (ev) får komma från forskningen blir också det rätt olika beroende på om det representerar atmo/hydro/kryosfärforskning eller paleo. Paleo är fler.

 12. Mats G

  ”att Donald Trump inte kommer att kunna skilja på sina två roller”

  Har för mig att jag hörde uppgifter om att han kommer lämna över de flesta uppdragen i famoljeföretaget tilll dottern. Han blir nog ganska busy som president. Han kommer föra en pro-entrepenad politik som både gynnar honom själv och USA.

  Det här är knappast ett nytt fenomen. Mer vanligt bland republikaner upplever jag det som. Bush familjen var nog värst med krig vid båda bush presidenterna. med samma land… Bush har nära sammarbete med Saudi och vapenindustrin främst halliburton. Jag tycker det var mer oroande än om man är fastighetsmagnat. Det här är mer av smutskastningen som pågår… Vi får se om åtta år.. populärare än Reagan.. remember.

 13. Ingemar Nordin

  Ja, det är synd att inte den svenska riksdagen har något bra forum för debatter och utfrågningar utanför partierna. Eftersom det råder mer eller mindre konsensus bland partierna så är utsikterna små för att något parti skulle vara intresserat.

 14. Gustav

  #11:
  För mig är nog Judith Curry självskriven som en representant för skeptikersidan.

 15. Christer Löfström

  Posten inleds med en erfarenhet av migration, men SI vill inte ha debatt i det ämnet på denna blog. Hyckleri!
  Jag har just läst en mycket usel bok. ”Det svenska hatet” av Gellert Tamas. Om det var fotboll, skulle jag kalla den självmål.

 16. Lars Cornell

  Det Sören #11 var väl ett smalt synsätt.
  De viktiga i debatten är ekonomer som pedagogiskt kan tala om hur stort värdet av mer koldioxid är för mänskligheten och allt liv på denna jord och ställa det i relation till koldioxidens uppvärmande verkan och hur stor den skadan blir.

  Där finns en osäkerhet med hur stark koldioxidens växthuseffekt är och den kan man inte bemöta med annat än sannolikheter där verkliga iakttagelser under kort och lång tid väger tungt.

  Ett viktigt kapitel i debatten är att belysa konsekvenserna av en fossilfri alt förnybar energiförsörjning. Där har ju Sten lagt en viktig grundsten genom att påpeka att det inte finns mer yta än ca 100 * 200 m per jordinnevånare varav något mer än hälften kan nyttjas för odling, skog och bete (det var väl så?).

  Det viktigaste med den debatten är [1] att tränga genom den mur av censur som hindrar en bred befolkning från att få del av allsidig information trots eller kanske på grund av att vi nu haft 250 år av tryckfrihet och [2] att beskriva proportioner så att inte småsaker som juljusstakar och en glaciärs kalvning skymmer de stora perspektiven.

 17. latoba

  Apropå en bredare debatt.
  Ett mail till SvD:s debattredaktion fick jag faktiskt svar på. Svaret löd:
  ”Jag såg ditt mejl och ser din uppmaning om en bredare bevakning av klimatfrågan.
  Vi får en hel del artiklar, och har också med en del av dessa, medan majoriteten refuseras.
  Jag håller absolut med om att frågan kan breddas.
  Det finns en risk, som jag ser det, att andra miljöfrågor som kan vara viktigare lokalt hamnar i skymundan när klimatfrågan tar över.
  Vi är därför måna om att ta med mer lokala frågor, där vi själva kan påverka.
  I nuläget har vi dock inte några planer på mer klimatdebatt, såvitt vi inte får in någon extra intressant text. ”

 18. Invar i Las Palmas

  Latoba #17
  Säg till dem att de kan hämta mycket matnyttigt stoff från Vaclav Klaus.
  🙂

 19. Sören F

  #14 Gustav. Om proffsskeptiker, om jag förkortar atmo/hydro/kryo till bara Modeling, som den sidan fått finna sig i att benämnas – Modeling eller Paleo; sen finns det också Space-Climate – tre ganska separata samhällen att välja ur. Förhållandet dem emellan idag, ungefär, kan begrundas lite här: http://www.pastglobalchanges.org/download/docs/magazine/2014-2/PAGESmagazine_2014%282%29_112_Beer.pdf – längre har man liksom inte kommit, som man nu kanske kravlar sig vidare ur vad som förevarit. Modeling är också Currys sida, och Lennart B:s om man tänker bara Sverige, och vore intressant ”så det räcker” kunde man tycka.

  Ändå undviker man i så fall, om man plockar ur bara Modeling, själva det större-skalaempiriska underlaget till vad skeptiker därifrån kan komma med, som är mest en massa om gängse modellers tillkortakommanden. Modeling, vare sig övertygade eller skeptiker, känner ändå stort sett inte till diskussionen inom det stort sett _inte_ dysfunktionella Paleo, vad som utgör underlaget för att kunna tala om en sol-klimatkoppling i sekel+skala och var fronterna går när den ska försöks jobbas med inom Space-Climate och hanteras av Modeling. Där ryms belysningen av mer på vad sätt 3 % (100% – 97%) kanske/nog är ca en storleksordning fel.

  #16 Lars. Den stora allmänsociala och energipolitiska diskussionen, den vore förfelat om dess höga vågor plötsligt skulle föreställa/ersätta själva den naturvetenskapliga, just den som av klimatrörelsen så tydligt måste beskrivas med t o m påtagliga kvantitativa lögner (95:an och 97:an). Det är den diskussionen det på kunskapsområdet vore mer befogat att vara nyfiken på. Att den andra pågår parallellt är fullt legitimt och intressant osv, men trots allt en annan diskussion, den som förklarar den tydliga politiska dimensionen i klimatkriget, de många amatörerna som blandar sig i det naturvetenskapliga t ex.

 20. Sören G

  #17
  ” .. att andra miljöfrågor som kan vara viktigare lokalt hamnar i skymundan när klimatfrågan tar över.”
  De menar alltså att klimatfrågan kan skymma att det är viktigare lokalt i Sverige att bygga vindkraftverk och sluta äta kött och sluta att köra bil eller åka flyg.

 21. sibbe

  # Sten 6
  ”Viktigt blir när Tyskland också får en klimatrealistisk regering. Även Schellnhuber kanske behöver tvingas ut i debatt.”
  Nej, ingen chans. Tyvärr. Merkel blir väl kvar även efter nästa val, det finns ingen alternativ. Hennes nuvarande regering har nästan 2/3 majoritet i Bundestag, och skulle få idag mera än 50 %. Även om man skulle falla under 50 % så kommer högst antagligen liberala FDP över 5% tröskeln och är gärna med och sitta i en regering. AfD kommer nog inte att ingå i en regering på länge. Att man har alltför många nynazister som anhängare är en sak, värre är det att man har för många av dem i ledande positioner i partiet. Och det fungerar inte i Tyskland!
  En av mina värsta skräckscenarier är att de gröna bildar regering med CDU/CSU och FDP, ännu värre om postkommunisterna tillsammans med gröna och SPD bildar regering.
  Gissar att det blir status quo, då det gäller klimatförändringen. Man har ju gjort sitt, och lagt eventuella CO2-minskande åtgärder ett 20-tal år framåt i tiden. 2022 stängs kärnkraften av, och man blir tvungen att bygga nya kolkraftverk under de närmaste åren. Genom dimridån med namnet ”Energiewende” kan man säkert dölja att CO2 utsläppen ökar.
  Enligt ”hemliga” opinionsundersökningar, – det är tydligen inte politiskt korrekt att ställa en en sådan fråga ens, – skulle en radikal högersväng av CDU leda till att partiet kommer upp till gamla goda siffror igen (44 +) och skulle kunna bilda en stabil regering tillsammans med liberala FDP (5+).
  T.ex. om Le Pen och Grillo för ut sina länder ur EU! Eller några terrorattacker till.
  Tyskland är nog beroende av sina närmaste grannar. Som vi vet blir det väl ganska stora förändringar i Frankrike, vilket nog kan tvinga Tyskland högerut.
  Det blir ett spännande nytt år, sanne mig. Och tacka för senaste, året var fantastiskt bra!
  Så, Tyskland är väl det sista landet som överger klimathotet, för att det är ju ändå så enkelt att fuska sig fram. Tyvärr…

 22. Jag hoppas att du både lever tills du blir 80 och att du vinner vadet. Jag är dock högst tveksam i det senare fallet. Det kräver ju att vetenskapen avpolitiseras, och att det skulle ske på några få år är nog lite väl mycket optimistisk pipdröm för att jag skall köpa det.

 23. Allan Forsling

  Här finns en riksdagsman med öppet sinne. Läs skrivningar om isläget bland annat.
  http://www.ericsoniubbhult.se/

 24. Christopher E

  Nu kan ni klimatoroade vindnurrekaramare göra high five! Yes! Ännu en individ av en hotad djurart har sluppit plågas i värmedöden i klimatkatastrofen vi har för att istället humant klyvas. Ni räddar jorden en örn i taget! 🙁

  http://www.barometern.se/kalmar/orn-klovs-av-vindkraftverk/

 25. Ingvar i Las Palmas

  Sören F #19
  Det där var rörigt.
  exempel:
  ————
  Modeling, vare sig övertygade eller skeptiker, känner ändå stort sett inte till diskussionen inom det stort sett _inte_ dysfunktionella Paleo, vad som utgör underlaget för att kunna tala om en sol-klimatkoppling i sekel+skala och var fronterna går när den ska försöks jobbas med inom Space-Climate och hanteras av Modeling.
  ————-
  I det närmaste obegripligt

 26. Sören F

  Ingvar #25, >I det närmaste obegripligt – inte för den som tar in styckena ovanför.

 27. Ingemar Nordin

  allan f #23,

  Jo, Ericsson i Ubbhullt är en förnuftig karl och är insatt. Men vad kan en ensam riksdagsman göra i ett toppstyrt parti bestående av naturvetenskapliga analfabeter och som är så självupptagna av det interna spelet att de för länge sedan förlorat kontakten med verkligheten?

  De flesta riksdagsmän är helt övertygade om att ”debatten är över” och att det är omoraliskt, för att inte säga högerpopulistiskt (ett poppis uttryck bland innegänget), att ens vilja diskutera saken.

 28. latoba

  #18 Ingvar i Las Palmas
  Glomde ta med att mailet inleddes med ”Hej och tack för mej!” med andra ord att ingen mer mailväxling i ämnet önskas eller nog om den saken.

 29. Ingvar i Las Palmas

  Sören F #26
  > Ingvar #25, >I det närmaste obegripligt – inte för den som tar in styckena ovanför.
  Nähädu, det hjälper inte.

 30. Allan Forsling

  # 27 Jag har haft lite kontakt med Jan Ericson och vad jag förstod av honom är han nog inte ensam i sina åsikter i Riksdagen. Men grupptrycket….. Visar som jag ser det demokratins dilemma, att inte våga stå upp.

 31. Ingvar i Las Palmas

  #30 Allan
  Jo liberalernas energsakkunnig , en kvinna vars namn jag tappat bort är förnuftig

 32. Michael

  Mattias Lundbäck bloggar om ”Varför jag är klimatförbekare”. Se https://www.ekonomism.us/varfoer-jag-aer-klimatfoernekare

 33. Salasso

  http://principia-scientific.org/can-scientists-prove-man-made-global-warming/

 34. Många etablerade politiker och MSM inser att den tid är förbi, när deras monopol på att förmedla information till medborgarna var allenarådande. Som en bland många, önskar den italienske politkern Giovanni Pitruzzella censurera Internet. Räkna med att censur av Internet är en fråga som kommer att drivas hårt framöver. Artikeln kan läsas gratis en gång.

  https://www.ft.com/content/e7280576-cddc-11e6-864f-20dcb35cede2

 35. »Artikeln kan läsas gratis en gång», kunde inte jag. Men om andra har samma problem, här kan man läsa den hur många gånger som helst: https://archive.is/q0zdK

 36. Slabadang

  En uppmaning till er alla!

  Sluta kryp och fjäska för MSM genom att bekräfta deras självbild av sin betydelse. Ni ber faktiskt den media som äger det LÄGSTA förtroendet hos allmänheten av alla yrkesgrupper i vårt samhälle att ta er på allvar. Det är ju uppenbart att de har NOLL absolut NOLL intresse av att såga benen av sin egen propaganda, dvs samma propaganda som redan förskingrat deras förtroende bland allmänheten. Visa istället MSM ryggen totalt och låt dem irra runt i sina små skyddade åsiktsbubblor och sina små tältmöten.
  Aktiviteterna här på KU och i andra alternativa medier är mycket viktigare. Sök istället få in artiklar i typ bubb.la, ledarsidorna, anthropocene , drudge report, samtiden , dagens samhälle ( Dagens samhälle är snart PK-strypt efter sossarnas intervention) , fria tider, nya tider, wattsupwiththat, det finns också både tysk och engelsk media som inte är pk-snöpta. Kvalitén på artiklarna här på KU håller en sån hög klass och kunskap att redaktionen och dess nätverk kan nå ut. Ni kör med gästskribenter här på KU och ju fler kunniga seriösa debatt artiklar som sprids mellan alternativ media ju fler läsare blir det och det blir en breddning av bloggar som besöks av fler.

  EU är dött! MSM ät dött! Klimathotet är dött! Insikten i värdet av sanning, förnuft tankeutbyten och nationell demokrati växer i folkdjupen.

  Vi har bland annat Happer Freeman Dyson Ivar Giaever o Lennart Bengtsson på vår sida. TUNGT!!

 37. Glasklar

  Optimism är det minsta man kan säga. Mina högsta förhoppningar är redan överträffade. POTUS tillsätter en bock som trädgårdsmästare och en räv som hönsvakt, ur klimatpanikernas perspektiv (Pruitt och Perry) och en oil-man som utrikesminister. Folk verkar ännu inte inse att den gamla världsordningen, och löjliga myter som klimatpaniken, plötsligt har tagit slut. Om ett par år kommer ingen längre att komma ihåg nånting om global uppvärmning orsakad av CO2-utsläpp. De smarta råttorna inser att skeppet sjunker och har redan hoppat över bord, det kommer att bli en självförstärkande lämmeleffekt. Även denna blogg bör vara medveten om att intresset snart helt kommer att upphöra.

 38. Lite mer (kul) Tucker Carlson

  https://www.youtube.com/watch?v=7J7mOYky0ts

  om bla ’förnekar’-stämpeln.

 39. Olav Gjelten

  Det hela är fruktansvärd och tragisk. Faktum är att det sätt som ”klimatdebatten” eller rättare sagt förbudet att debattera klimatet har förvandlat mig som människa. Från att på 1960- 1970- och 1980-talen närmast ha varit en socialdemokrat i klassisk mening, har jag under den senaste 20-årsperiodem blivit en närmast hatisk person både mot Sverige och västvärlden i stort. Klimatreligionen, med dithörande energidebatt är hundra procent orsaken till att det blivit så. Låt vara att insikten till galenskapen på dessa områden även fått upp ögonen på mig på andre sjuka snedvridningar i samhällsdebatten, sådant som strävan till globalt styre, invandrarpolitiken, feministdebatten samt västvärldens och Rysslands strävan till världsherravälde. Nu ser jag inte längre sistnämnda land som orsaken till krig och förtryck länger. Helt klart har Väst (Obama-Clinton-EU) gått rejält om den som var erkefienden.

 40. Olav Gjelten

  Allan Forsling # 5
  Ungefär: ”Alla partier tjänar på en öppen och ärlig klimatdebatt.
  Hur i all friden kan du ha kommit fram till detta??? Sjuklöverpartierna bygger hela sin klimatpolitik på ”science is settled”. Debatt får därför under inga omständigheter förekomma. Då riskerar de att stoppas. Det återstående partiet, SD, är totalt ointresserad av klimatet och det som skulle varit klimatdebatten. Varför har jag frågat mig tio tusen gånger. Det skulle varit deras raketstart uppåt. Men de väljer bita sig fast som ett enfrågesparti av någon obegriplig orsak.

 41. Mats Z

  En nyårsfundering. Vad är rätt och fel i nedanstående;
  Enligt Fred Goldberg är vattenånga den dominerande växthusgasen till 95%, medan CO2s påverkan är 1,5%. Människans tillskott av CO2 är 4%, vilket ger att antropogen påverkan på klimatet genom CO2 är 0,06%. Enligt Galvin Schmidt, NASA/GISS (Wikipedia) påverkar CO2 med 20%, vilket då ger att antropogen CO2 påverkan är 0,8% enligt samma beräkning som Fred Goldberg.

  Om man antar att hela ökningen av medeltemperaturen efter 1970 beror på tillskott av CO2 till atmosfären så är antropogen påverkan mellan 1970 och 1997 i värsta fall, 0,4°C X 0,8%= 0,0032°C och för de senaste 20 årens ökning på 0,2°C har människan påverkat temperaturen med 0,0016°C.

 42. Gustav

  Olav #39:
  Vad skulle SD ha att tjäna på att komma ut son skeptiker? De är redan det mest skeptiska partiet och har därmed dessa röster. Driver de på hårdare kanske de skrämmer bort agw-troende som vill minska invandring?

 43. Sören F

  Matz#40. Felet är de 4 procenten antropogent CO2. Tänk snarare en ca 40% antropogen ökning av CO2-halten.

  De 4 procenten uppskattas mitt i ett enormt mestadels naturligt flöde ja, men det är ytvatten-djupvatten som är flaskhalsen, inte atmosfär-ytvatten/biota.

 44. Sören F

  Ingemar#13. Riksdagen har som sagt mekanismer för hearing, och amatörskeptiker har varit där ang klimat, men kommit ut som ”tomtar” – för att citera den jag hörde det från, ett lekmannabedömning iofs – också den. Politikerna behöver först fatta vilka sidorna är (paleo mot modeling) och kunnig s k interaktionell expertis behöver ställa frågorna.

 45. Mats Z

  Tack Sören.
  En möjlig antropogen påverkan med 0,016°C, om man räknar med 40% under den senaste 20 års perioden, känns ändå oerhört lite med tanke på alla dessa klimatmöten och det politiska slöseriet med våra skattepengar.

 46. Peter Stilbs

  #43 – det har ju varit en del före COP15 2009 – men sen har locket lagts på

  https://www.klimatupplysningen.se/tag/riksdagen/

  främst Spencer/Carter mot Källen och en klimatförhandlarbyråkrat – men också Bern/Hesslow och en del annat

  Men det är svårt att tränga igenom, och jag förstår bedömningen ”tomtar”, om man söker föra fram hemsnickrade teorier om hur saker hänger ihop, istället för att peka på alla svagheter i saker som exempelvis Rockström och Väder-Pär kommer med

 47. Sören F

  Peter#46, visst, och de uppställningar vi sett har varit fortfarande bara amatör-amatör eller modeling-skepsisamatör. Paleo har inte varit med än. Lite begripligt kan det vara om det är som det tycks, att paleos rön och acceptansen av dem har vuxit markant bara senaste ca decenniet. Mann-hockeyklubban i ett-milleniumskala är allt mer historia. Det är hela Holocen man tittar på nu.

 48. Sören F

  själv#47: eller modeling-modeling, har vi också sett, i fallet Spencer/Carter mot Källen.

 49. Thomas P

  Mats #41 Felet är
  1. Fred Goldberg är expert på svetsning. Varför hämta fakta från just honom?
  1b Varför tro att du skall kunna få vettiga svar på en desinformationsblogg som denna?
  2. Siffran 95% från vattenånga är fel liksom 1,5%. Eftersom flera olika gaser kan absorbera samma strålning är inte helt lätt att ange en entydig siffra för hur många procent varje gas står för.
  3. Människan står för hela ökningen av CO2-halten, inte några 4%
  4. Förutom att siffervärdena är fel är det meningslöst att som du gör multiplicera ihop dem och tro att man därmed får mänsklig påverkan.
  5. Även din beräkning i andra stycket är bakvänd matematik.

 50. Ingemar Nordin

  Peter S #46,

  Tyvärr är det väl så att den politiska strategin sedan flera år varit att förhindra debatt snarare än att sätta sig in i frågan. Alarmisterna både i riksdagen och på SMHI inser att de inte har något nytt att komma med och ägnar sig därför hellre åt personangrepp än att öppna upp debattfora där argumenten kan brytas mot varandra och på så sätt bidra till en kunskapsuppbyggnad bland politiker och allmänhet.

 51. Sören F

  Ev energipolitisk debatt slutar som sagt med allas armar pekande mot det naturvetenskapliga.

  Den naturvetenskapliga diskussionen, i sin tur, kunde med fördel hållas också bara i vanlig vetenskapsjournalistisk TV, men där är man alltså änna alltför okunniga (förutom delvis politiska). Det håller antagligen sakta på att ändras.

  Samtidigt är den en genuint inom-vetenskaplig diskussion, den mellan paleo och modeling, något som normalt inte hamnar i parlamentariska hearings. Denna kunde ändå göra det nu just för att politiken och dess media överspelat sitt kort och så flagrant förfallit till vad som från riktig forsknings sida bara kan beskrivas som lögner, på sistone så behändigt nedkokade till 95:an och 97:an (och så fort det handlar om politikens brott och misstag, så riktas armarna igen mot forskningen).

 52. Mats Z

  Tomas, varför denna aggressiva ton. Jag såg ett YouTube klipp med Fred G och kollade vad Gavin S hade för åsikt om CO2s påverkan och använde hans uppfattning i kalkylen och ställde en fråga. Men okej, även om antropogen påverkan är 100% eller 0,2°C under den senaste 20 års perioden känns det inte speciellt skrämmande med tanke på hur mycket CO2 ökat i atmosfären undet samma period.

 53. Peter Stilbs

  #41,#49 – jag tycker att Fred nu ska få vila i frid

 54. Daniel Wiklund

  Experternas expert Thomas P är sig lik även på årets sista dag. Han låter som en präst när han säger att det är MÄNNISKAN som står för hela ökningen av koldioxidhalten. Det är människorna som med sitt syndiga leverne är boven i koldioxiddramat. Det kanske inte är Gud som straffar dom syndiga numera, men imorgon så straffas dom som syndar genom att köra den förhatliga bilen. Det måste ju glädja klimatexperten Thomas P.

 55. Thomas P

  Mats #52 Läser du inläggen här skall du finna att det är en väldigt aggressiv blogg, och jag får väl erkänna att jag smittats av tonen. Ökningen i temperatur senaste 20 åren är snarare 0,3 än 0,2 grader. Om man anser det vara allvarligt eller inte beror nog mycket på hur man tror att utvecklingen kommer fortsätta.

 56. #39 Olav Gjelten
  Second that. Well put sir.

 57. #40 Olav Gjelten
  Nu är jag inte SD själv så ta mitt svar med en nypa salt, men jag tror att kompotten är blandad i SD-leden, men att det finns en uttalad klimathotsskepticism i partiet. Det är dock inte en enhetligt anammad syn (och något liknande gäller feminism), man tassar därför försiktigt i dessa frågor dels för att inte riskera splittring i partiet och dels för att inte alienera potentiella väljare.
  Jag menar, tänk vilken julklapp det skulle ha varit för övriga 7-klövern om de tagit en uttalat klimathotsskeptisk ståndpunkt. Jag tror att det parti som går all in och tar ställning mot feminism kan ha mycket att vinna, eftersom feminism i grund och botten är en ideologi och det förstår människor. Men det blir trixigare när det handlar om klimathotet, för det uppfattas som vetenskap av allmänheten, det är, tyvärr, i hög grad försåtminerad mark där man lätt kan fås att framstå som ”plattjordare”.
  Jag har aldrig sett någon opinionsundersökning, men jag skulle våga sätta en slant på att av alla (riksdags)partierna så är SD det med den högsta andelen klimathotsskeptiker.

 58. Guy

  Thomas # 49

  Nu är jag nyfiken igen. Har du någon källa eller annan fakta bakom punkt 3?