En pärla från Gösta

Fig 1
Det har redan gjorts några inlägg och många kommentarer med anknytning till Gösta Petterssons bok ”Falskt Alarm”. Det har mest handlat om kolcykeln, specifikt koldioxidens uppehållstid i atmosfären (länk ), som behandlas i bokens kapitel 7.
Dagens inlägg gäller istället sektion 5.4 i boken. Den beskriver tydligt de problem som olika tidsupplösning orsakar när man blandar proxy-data med aktuella mätdata. Jag gjorde själv ett  försök att illustrera detta i mars (länk) gällande tidsvariationer hos temperatur och CO2-halt.
Gösta koncentrerar sig i sektion 5.4 på snabbheten hos temperaturvariationer. Vi har alla hört det alarmistiska argumentet att dagens globala medeltemperatur är den högsta på några årtusenden. Argumentet baserar sig på Manns beryktade hockeyklubba vars raka skaft helt sonika utplånade den mycket väl studerade och kända värmeperioden under medeltiden kring 1100-talet.  Å ena sidan är Manns hockeyklubba vid detta laget fullständigt falsifierad efter förtjänstfulla insatser av  Stephen McIntyre och Ross McKitrick. Å andra sidan har man från officiellt IPCC-håll ännu inte fullt ut erkänt att att Manns resultat var felaktigt – utan endast gjort en modifierad och mer försiktig exponering av det ursprungliga, felaktiga resultatet. Denna taktiska reträtt har har två stödjepunkter. Den mer offensiva reträtten är att den “varma medeltiden” påstås  vara endast ett regionalt fenomen, som inte kan anses representera den globala medeltemperaturen. Det är en rimlig kommentar i den meningen att historiska temperaturvärden, dvs äldre än 1700-talet, är proxivärden som endast svårligen kan utnyttjas för att uppskatta den globala medeltemperaturen. IPCCs användning av argumentet är likväl löjeväckande med tanke på att Manns temperaturproxies var ett snävt urval av trädringsprover, som inte i någon mening var “globala”. De hade en mycket mindre geografisk spridning än den kombination av geologiska, biologiska och arkeologiska proxies, som har bevisat  existensen av den varma och fruktbara perioden för ca 1000 år sedan.
Därmed över till det andra, något mer defensiva, argumentet för att temperaturutvecklingen under de senaste dryga 100 åren är hotfull för mänskligheten. Man påstår temperaturökningen under detta senaste sekel varit unikt snabb. Exempelvis tio gånger snabbare än när den senaste inlandsisen smälte, se nedan. Det påstås också det är just denna snabbhet som bevisar att temperaturstegringen beror på människors liv och leverne. Denna tillordning är ett tveksamt påstående, som kan ifrågasättas av flera orsaker.  Beträffande istidens slut, så kan vi alla notera att när temperaturen på vintrarna passerar nollpunkten – dvs när isen smälter eller fryser – så saktar helt naturligt hastigheten i uppvärmningen eller nedkylningen in. Sakkunskapen tipsar: Självklart latent värme, ska transporteras.
Gösta Pettersson dementerar effektivt att temperaturökning varit speciellt snabb på sistone. Den globala uppvärmningen har enl IPCC varit ca 0.7 oC på 100 år. Provisoriskt brukar även vi kritiker acceptera detta, även om det finns många frågetecken kring datahomogenisering och själva beräkningen av medelvärdet. Detta motsvarar en ökningshastighet av 7o på 1000 år. Den senaste inlandsisen började smälta för 17 000 år sedan och var avslutad 7 000 år senare. Den globala temperaturhöjningen under förloppet var 4-7 oC .  Dvs, hävdar IPCC, endast 0.6 – 1 oC/årtusendeen tiondel av den hastighet med vilken temperaturen nu har ökat. Det stora misstaget i denna slutsats blir mycket tydlig i Göstas beskrivning: Man kan inte dra slutsatser om tidsmedelvärden som erhållits över så vitt skilda tidsintervall som 100 år och 7000 år.  Han citerar temperaturkurvan för 100-årsintervall under de senaste 50000 åren på Grönland.
Fig 2.
(Källa: R. M. Carter, The Australian Institute of Mining and Metallurgy, New Leaders’Conference, Brisbane 2007, p. 61)
Förändringshastigheten har uppenbarligen varierat dramatiskt under denna långa period, och typiskt pendlat mellan +2 och –2 °C/århundrade. Den har också ett mycket högt värde, ca 14 °C/århundrade, vid det blå krysset. Det är samtidigt tydligt att medelvärdet för hela den långa perioden ligger nära 0. Genom att välja “rätt” tidsintervall kan vi uppenbarligen få den aktuella temperaturhöjning att framstå som ytterst beskedlig. Räck upp handen den som tror att IPCC valt de just dessa 7000 år med ambition att det skall ge ett rimligt och rättvisande medelvärde.
Man kan invända att figuren ovan är regional – den är erhållen från ett isborrhål på Grönland. Ett mycket analogt argument vore då, att en geografisk medelvärdesbildning, till en global temperaturkurva, skulle uppvisa mycket mer beskedliga temperaturändringshastigheter. I princip är detta riktigt, men denna temperaturbestämning är inte lokal. Den har gjorts genom mätning av syreisotopen O18, vilket innebär att temperaturdata gäller för jordens atmosfär i allmänhet. Temperatursvängningar i intervallet +2 och –2 °C/århundrade är sålunda typiskt för den holocena tiden, och IPCCs påstående att våra 0.7°C/århundrade är alarmerande snabbt, är grovt missvisande.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas P

  Ribbing ”Den har gjorts genom mätning av syreisotopen O18, vilket innebär att temperaturdata gäller för jordens atmosfär i allmänhet.”
   
  Det där är ett missförstånd. En snabb sökning gav det här dokumentet som är rätt pedagogiskt:
  http://home.badc.rl.ac.uk/mjuckes/mitrie_files/docs/mitrie_ice_cores.doc
  Som framgår där ser man variationer i O18-halten i sentida is både när man flyttar sig mot kallare regioner och man kan se årstidsväxlingar, dvs det är den lokala temperaturen som man får fram.

 2. Lasse

  Intressant att temperaturen svänger så mycket-även om det är lokalt. Kan vara bra att känna till när alarmen om isavsmältning på Grönland tar fart likt förra sommaren. Det går att följa utvecklingen här:http://www.dmi.dk/dmi/index/gronland/indlandsisens_massebalance.htm
  Det var när hela Grönland blev rött(avsmältning) som media vaknade förra året. Nu har vi en mer seriös bild tack vare forskningen som kom nyligen via Ice2sea.

 3. Bengt Abelsson

  Thomas  P 07.31
  Tack för en intressant länk. Slutorden värmde:
  ”However, as long as we have not completely understood the mechanisms that led to climatic change in the past, we cannot “predict” the climate of the future.”

 4. Thomas P 07:31

  Ja, jag kan hålla med så långt, som om att syreistopförhållandet inte är en global temperaturproxi. Den pedagogiska artikel du hänvisar till beskriver likväl hur långa sträckor det aktuella syret transporterats, så det är absolut inte en lokal proxie – gäller ett väsentligt större område än Grönland  – och inkluderande stora oceanytor. Den snabba variationen med årstider har inte med saken att göra när man studerar temperaturändringen över 100 eller 7000 år!

  Författaren av artikeln säger att det inte är trivialt att erhålla temperaturkurvor från borrkärnorna, men avslutar likväl

  Thus they are a most valuable tool for investigating the climate of the past.”

 5. bom

  Dagens WUWT instämmer med Jaworowski och Stilbs!
  … If carbon dioxide was a massive 10% of the atmosphere 500 years ago and .0033% today, the ice cores would still show the highest carbon dioxide levels near or at the top of the ice. When scientists make claims about the atmospheric carbon dioxide on the basis of ice cores, ignore their claims as the “junk science” that they are.
  —Excerpt from Global Warming, Challenged

 6. bom 2013/06/04 kl. 10:21
  Du är rolig, bom, har du tänkt på att Watts Up With That kan få en att tänka på att det är bara Watt i gamla glödlampor? I nya finns det ett annat språk!
  Man ska lära sig Lumen nu! WTF! 😀 Hur snabba i skallen tror dom man är!

 7. Thomas P

  bom, så kul att du drar upp det inlägget från WUWT på allvar eftersom jag i annan tråd just drog fram det som exempel på vilka totala idiotier amatörer kan komma fram med. Det finns alltid godtrogna typer som lapar upp allt som sägs på WUWT som om det vore sanning, även om det denna gång också snabbt dök upp kommentarer som slaktade inlägget.

 8. Thomas P

  P.S Jag tvivlar på att vare sig Stilbs eller Jaworowski skulle sänka sig till fullt så idiotiska nivåer som det där inlägget på WUWT.

 9. bom

  Jaworowski är dessvärre avliden TP – den enda som tycks kunna sjunka djupare verkar vara Du själv!

 10. Helge

  Thomas P
  Förvånar mig i och för sig inte att du skåpar ut andras kompetens utan att för en sekund reflektera över din egna brister. För mig står du för de mer ensidiga och förutsägbara kommentarerna på denna bloggen. Ett tag trodde jag tom att du var ”uppfunnen” av bloggskribenterna, men det dementerades ju av Nordin.
  Orsaken till att vissa oroas av ”den snabbaste klimatförändringen” i jordens historia är ju oro över att naturen inte ska ”hinna anpassa sig”. Nu har vi ju inget globalt klimat egentligen, utan endast regionalt ur natursynvinkel. Om regioner klarar mycket snabba förändringar, borde ju en global förändring på en grad eller två knappast vara alarmerande för jorden som helhet. Vissa biotoper kommer att gynnas andra att missgynnas, i de flesta fall flyttas endast de geografiska området för biotopen i fråga. Klimatförändringar har trots allt alltid förekommit så naturen har redan från början tvingats utvecklat en strategi för att klara förändringar.

 11. Björn

  Mer och mer kan vi se att allarmister är kräftgångare, för de tvingas med tiden att inse att vi först måste förstå historiska data innan vi kan börja förstå framtida klimatutveckling. Paleoklimatologin med begrepp som paleotemperatur är på frammarsch, där isotopen O-18 utgör en intressant proxy eller markör. För allmänheten är denna teknik relativt okänd och man kan fråga sig varför? Finns det ”kräftgångare” som är rädda för att bli avslöjade?

 12. Thomas P

  Helge, vad syftade du på med din första mening i ditt inlägg? Min nedsabling av artikeln i WUWT? Tycker du själv givet dina kunskaper att ett påstående som ”The ice that scientists have stated is hundreds of thousands of years old can be no more than a maximum of 650 years in age. Were it not so, farming would have been impossible in Greenland prior to the Little Ice Age.” är speciellt kunnigt eller intelligent? Tycker du meningen som bom citerar är rimlig givet de rekonstruktioner du säkert sett från iskärnor? Visar de på en ensidig ökning av CO2 halten mot toppen tycker du?
   
  ”i de flesta fall flyttas endast de geografiska området för biotopen i fråga.”
   
  Titta på en karta! Biotoper har extremt svårt att flytta idag eftersom de är så fragmenterade av mänsklig infrastruktur. Även annars har många arter svårt att klara takten. I någon mån kan man ju säga att naturen ”utvecklat en strategi för att klara förändringar”, men den strategin inkluderar att de flesta arter som existerat dött ut och att populationer kraschat långt mer ofta även om tillräckligt många individer klarat sig för att arten senare skall kunna återhämta sig. Det innebär inte att perioder med snabb klimatförändring varit speciellt trevliga att leva under, speciellt inte om man har en bofast befolkning och enorma mängder sårbar infrastruktur.

 13. ”Biotoper har extremt svårt att flytta idag …”
   
  Jag skulle här invända att det räcker med en lite större skogsbrand för att se att den åerupptstående biotopen inte alls måste vara den som låg på precis samma plats tidigare.
   
  Koppling till ’snabba klimatförändringar’ är dock fortfarande trams. Dels för att dessa inte låter sig styras, och dels för att bara den eventullea lilla skillnaden mellan naturlig och naturlig plus mänskligt vållad skulle kunna vara den extra ’stressfaktor’, och dessutom eftersom ekologin inte känner till skillnaden, dvs om en klimatförändring vållades helt naturligt eller pga mänskligt bidrag, är effekterna de samma.
   
  Men till syvende och sist: Lite extra värme är inte det som främst stressar ekologin eller hotar …. motsatsen är sämre i nästan alla fall, och definitivt på totalen

 14. Helge

  Thomas P
  Du dömde ut WUWT generellt, trots att de normalt står för en seriös granskning. Sen kan säkert de missa ibland, de är bara människor. huvida de gjort det i det fallet du pekar på vet jag inte, har inte hunnit kolla. Gör du aldrig några missar?
  Bara för att sätta dagens klimat i lite perspektiv.
  Boreal tid ( 8 500 – 6 800 f.Kr) och Atlantisk tid (c:a 6 800 – 3 800 f Kr.) var det 2-3 grader varmare än idag. Subboreal tid (3 800 – 600 f.Kr.) var det 1-2 grader varmare. 
   
  Tiden vi lever i nu kallas Subatlantisk tid, den började ca 600 år f.Kr. och pågår fortsatt, betraktas som en förhållandevis kall period. En liten ”värmebölja” mellan ca 950 och 1250, dvs på delar av vikingatiden, var ca 1-2 grader varmare än idag. Sen var det en liten ”istid” också på ca 300 år.
  Så av de senaste 10.000 åren har det alltså varit ca 2-3 grader varmare än idag i 8000 år. Och ca 300 år har det varit ca 1 grad kallare än idag. Och inga katastrofer som naturen hade svårt att hantera hände vad jag känner till.

 15. Thomas P

  Helge, WUWT tar okritiskt med vad som helst, ibland nästan rimligt, ibland rent nonsens som här. Någon ”seriös granskning” av inläggen görs aldrig. Problemet är hur många som har den bloggen som en källa för vad de tror är pålitlig information.

 16. Thomas … vilken löjlig karaktärisering av WUWT … Återigen, vilken sajt jämför du med och som du menar skulle vara bättre på de punkter du ’kritiserar’
   
  DU är ju själv föga mer än en SkSc-cursader .. i väldigt många frågor! Den sajten drivs av en serietecknar med en kandidatexamen (bachelor).

  Kommentaren modererad

 17. Helge
  Thomas P finns på riktigt hur otroligt det än kan verka. Ännu märkligare är att han i andra ämnen kan ha en sund vetenskapligt underbyggd inställning. Här blir det dock oftast parodiskt.
   
  Thomas P
  Kan du genågra exempel p de biotoper som skulle ha svårt att flytta pga mänsklig infrastruktur?
   
  Jag håller med dig om att den refererade artikeln från WUWt inte verkar vara mycket att hänga i granen. Skillnaden mellan WUWT och å andra sidan SkS, Ui och RC är att genom det fria kommentarsfältet blir sådant snabbt avslöjat av ”instant peer review”. Som jämförelse kan nämnas att, såvitt jag vet, ingen kunnig skeptiker fått mer än två inlägg i en fråga på UI och har det varit riktigt tung kritik har vi inte fått in något alls.

 18. Märkligt, kommentaren ovan som modererades avslutades med att jag sa att Thomas allt mer låter som en gnällig förlorare, som tjurigt upprepar: ’Men ni har ju också haft fel’ … där dessutom detta ’ni’ är svepande ospecificerat.

 19. Thomas P

  Jonas N, jag jämför inte med någon site, det är du som verkar besatt av att alltid dra till med Skeptical Science och hur löjlig du anser den sidan vara så ofta du kan, själv har jag använt eller ens läst den rätt sporadiskt. Ser man till gruppen som driver den har vi fysiker, kemister, geovetare etc. Kan vi inte istället få se en av dina recensioner rikta sig mot den aktuella artikeln på WUWT eller kanske mot den här som kom strax efter:
  http://wattsupwiththat.com/2013/06/04/an-engineers-take-on-major-climate-change/
  du får titta på kommentarerna om du inte klarar av att hitta felen på egen hand…
   
  Perfekt, hur tror du en väg fungerar för alla insekter som inte kan flyga? Hur fungerar den för växter som blåsippor vars frön transportera med myror? Hur blir det med träd och organismer som bara kan leva i gamla träd av en viss art när biotoper förflyttas så de gamla träden dör av för att miljön inte längre passar dem samtidigt som det tar 100+ år för träd att växa upp närmare polerna. Det kommer förhoppningsvis finnas kvar refugier där de kan överleva som arter, men naturen riskerar på de flesta håll bli rätt artfattig under lång tid.
   
  Du säger att inlägg blir avslöjade i kommentarerna på WUWT. Något ligger det i det, men läs lite mer noga. Även sedan grova fel beskrivits i ett inlägg strömmar det fortfarande  in beundrande kommentarer från folk som inte klarar att bedöma kvaliteten och tror att Watts gör det. Även här hittar vi sådana beundrarinlägg, nu senast från bom.

 20. ThomasJ

  En pärla – yes! Tack för den!  😀
   
  Här en annan pärla; Open letter to RMS, av Bob Tisdale:
   
  http://wattsupwiththat.com/2013/06/04/open-letter-to-the-royal-meteorological-society-regarding-dr-trenberths-article-has-global-warming-stalled/
   
  Mvh/TJ

 21. bom

  Thomas P 2013/06/04 kl. 17:26 Nä TP nu måste jag protestera. Sluta leva i Din värld av självbyggda halmgubbar. Jag är glad att jag gladde Dig ovan men en normal person hittar ingen ”beundran” i ett neutralt omnämnande. Sluta spinna!

 22. Thomas …
   
  Mycket av världen är upp och ner i din tillvaro, eller hur?
   
  Det är du som hackar på och vill förlöjliga WUWT på alla upptänkliga sätt. WUWT är en bra allmänvetenskaplig blogg med flera olika skribenter och många duktiga kommentarer och ffa öppen för alla att kommentera och kritisera. Där finns stor bredd och även ganska stora nivåskillnader och givetvis också i kvalitet. Framför allt tar den upp sådant som din sida vill tysta ned, stänga ute och tom förneka .. det är alltså (precis som TCS) ett komplement, absolut nödvändigt i den egenskapen skulle jag tom säga.
   
  SkSc däremot är hårdbevakat mot kritik, och raderknappen är absolut nödvändig för att man inte skall förlora en diskussion publikt. Men det tycks vara the go-to place för massor av alarmister för att hämta sina talkning points. Och vad jag noterat ofta är att de då kan kasta fram sina ’debunkningar’ på den nivå de snappat upp / memorerat därifrån, men är sedan oförmögna att hantera första och även de mest uppenbara invändningar mot SkSc:s vulgärbeskrivning. (Oftast handlar det ju numera bara om ’Förnekarna är dumma har fel i allt och fattar ju ingenting’). Det har blivit värre sedan Dana Nuccitelli tagit över mer ansvar. Cook var inte riktigt så illa. Men numera är det en öppet ohederlig sajt.
   
  Poängen är att dina argument väldigt sällan håller högre nivå än deras billiga talkning-points, och att även du ofta smiter/flyr undan om dessa utmanas även på de mest uppenbara punkterna. Andra bloggar du frekventerar är ju DesmogBlog och kanske ännu värre ställen. Därför undrade jag vad du öht jämförde med när du skrev:
   
  WUWT tar okritiskt med vad som helst, ibland nästan rimligt, ibland rent nonsens som här. Någon ”seriös granskning” av inläggen görs aldrig. Problemet är hur många som har den bloggen som en källa för vad de tror är pålitlig information
   
  Man skulle kunna framföra samma kritik mot IPCC, iaf delar av vad de skriver:
   
  ”[Man] tar okritiskt med vad som helst, ibland nästan rimligt, ibland rent nonsens … Någon ”seriös granskning” av [referenserna] görs aldrig. Problemet är hur många som har [deras rapporter] som en källa för vad de tror är pålitlig information”
   
  Du kan ta vilken tidning, nyhetsredaktion eller tom vetenskapsjournalistik som helst, rörande klimatfrågor, och samma kritik är giltig.
   
  Och nu försvarar du SkSc, som ju är värre på många av just ’dina’ punkter. De har tex varig ’medbrottlingar’ i Lewandowskys närmast öppna vetenskapsfusk (även om ansvaret inte formellt hör hemma där, på en blogg får man ju skriva osanningar ostraffat).
   
  Så jag upprepar:
   
  Om du menar att WUWT inte håller måttet, vilka jämförbara sajter (eller news-outlets) menar du gör det?
   
  Och om du menar att kommentarerna hos WUWT pekar ut felen i postningen har du ju skjutit dig själv i foten. Det är ju precis den ’seriösa granskning’ som måste raderas på klimathotsanhängarnas sajter!
   
  Så om du inte ens vill göra relevanta jämförelser, då var det ju återigen bara magsurt gnäll. Och om nu någon postning var sämre eller felaktig på avgörande punkter, och detta påpekas i kommentarerna så är det ju återigen bara ett sundhetstecken, eftersom sådant nästa öht inte görs, synd (tillåts?) på jämförbara klimathotstroende bloggar. Så det är klart att du inte vill ’jämföra’ … i samma ögonblick som dina kommentarer här sätts in i ett relevant sammanhang, brevid vad de rimligtvis bör jämföras med .. så säger det oftast *poff* … och kvar blir bara: ’Men jag tycker ’ni’ också haft fel ibland … ’
   
  Du kan inte ens diskutera vetenskap innan du kan göra relevanta jämförelser, Thomas.

 23. Felskrivet av mig Thomas, jag syftade på DeepClimate som du fekventerar. Jag vet att du har trålat dynga på DesmogBlog också .. men det var snarare den jag åsyftade med ’ännu värre ställen’ ..
   
  Apporpå det: Du som läst DeepClimate och trott dig därifrån fått information om McIntyre och McKitrick, och deras ’ohederlighet’. Maken till självmål får man ju leta efter jämfört med vad du nyss hävdade om WUWT. 🙂

 24. Thomas P
  Myror brukar ta sig fram överallt så jag tänker inte oroa mig för blåsipporna.
  Hur långt flyttar sig temperaturzonerna per år? Någon här hade en bra länk som jag tyvärr inte hittar, men det är inte särskilt långt man får åka för att uppleva klimatet från 1900-talets början. Jag har mycket svårt att tänka mig att någon art skulle dö ut pga detta, även om det är på andra sidan E4-an.
   
  Jag har tidigare bett om ett exempel på en art som dött ut pga global uppvärmning. Det enda jag fick var en lista på 14 djur som när jag började gå igenom den visade sig innehålla ännu levande djur och djur som dött ut pga något annat. Jag gör därför ett nytt försök, nämn en art som dött ut pga global uppvärmning.
  Ang. kommentarerna på WUWT:
  Ja det är ju mer regel än undantag att det finns folk som fortsätter skriva dumheter trots att bristerna i deras resonemang förklarats, titta bara på VoF-forum. Just nu pågår som du vet en längre diskussion om vad som är statistiskt signifikant av folk som inte vill erkänna att flera ledande IPCC-gubbar har sagt att det inte har förekommit någon statistiskt signifikant uppvärmning på sistone.
  Jag kan trots det tycka att det vore en fördel med mer av peer review på WUWT. I jämförelse med alarmistsiterna är dock WUWT överlägsen när det gäller att rätta till misstag.

 25. Thomas P

  Jonas N, *gäsp* att du bara orkar.

 26. Du hade alltså inga vettiga jämförelser alls, Thomas, utan bara klagade över att WUWT finns och inte möter dina (totalt ensidigt anbringade, förmenta, poserande) höga ’kvalitetskrav’
   
  Och SkSc som är på den nivå du (oftast) förmår hålla, har ju skribenter som någon gång pluggat fysik eller geologi.
   
  Jo tjena …
   
  Innan du börjar anbringa dina påstådda ’standarder’ iaf hjälpligt konsekvent och ffa lika avslöjar du varje gång att du bara är ännu en aktivist.
   
  (Men jag förstår dig, det är ju inte mycket som gått din väg senaste halva decenniet. Och då får man väl glädja sig åt ifall en WUWT postning inte håller måttet, eller hur?)
   
  Appropå ’orka’! Du har hållit på i sex år nu och försvarat alarmism och aktivism och (om än inte lika direkt) klimatpolitik  … med garanterat precis noll verkan på klimatet. Att du bara orkar Thomas. Men hur tycker du att det går? Och ffa vad hoppas du kunna uppnå?

 27. Beklagar, borde inte febrigt kastat ur mig tidigare kommentar kl 10:27 utan följande kuriosa som verkar passa inlägget initialt:
  Några människor säger sig uppskatta att tiden går långsammare när vi erfar något nytt. Det beror på vårt fokus på detaljer som får vår perception av ”tid” att tänjas ut. Ju äldre vi blir och ju färre nya erfarenheter vi gör oss, desto snabbare verkar tiden gå.
  Vid fem års ålder tar det tjugo procent av vårt liv att nå vår sjätte födelsedag. Vid femtio tar det bara två procent av vårt liv att nå femtioett. Två procent är mycket mindre så tiden verkar passera snabbare.
  Tider och temperaturer är något man stöter på i vardagen, i alla fall de som levde den gången man åkte på barnsjukdomar som oroade ihjäl mammorna och då åkte kvicksilver-termometern fram fort som merkurius/swift! Hann inte ropa hjälp, hehe. Numer stoppas termometern (den digitala) in i örat, litet mindre pinsamt för alla parter, phew.
  Men tur var det att man överlevde, för barnsjukdomar är helt naturliga och menade att ge immunförsvaret något att ”bryna sig mot” så det kan växa och bli starkt och förbli en vän i nöden. Feber är kroppens sätt att reglera saker själv. Om man är så orolig att man inte kan tänka klart finns sjukvårdsupplysningen på något nummer, vet inte vilket kan inte hålla allt i huvudet och det behöver man ju inte heller.
  Vilken tur att vi har nätet så man kan få rätta konstruktiva impulserna när man inte riktigt vet hur temp-kurvor och dylikt skall tolkas. Tack för hjälpsamt inlägg!

 28. Alltså.
  Är det inte litet oförskämt att hålla på och kommentera vad folk säger i sina egna hem-(sidor) ?
  Buggar ni era grannars hus också och sitter och leker ”peeping toms” ?
  Jag bara frågar?
  Det är klart man undrar hur andra ”fått till det” med sina fina trädgårdar och bersåer, men då kan man ju fråga om det, till exempel
  British English: How do you do? (that) Då lär man något.
  Americanish: How are you? (hur är du funtad)
  Spot the difference?
  OK, släng inga tomater, I’m off.