temperaturökningstakt

En pärla från Gösta

Det har redan gjorts några inlägg och många kommentarer med anknytning till Gösta Petterssons bok ”Falskt Alarm”. Det har mest handlat om kolcykeln, specifikt koldioxidens uppehållstid i atmosfären (länk ), som behandlas i bokens kapitel 7. Dagens inlägg gäller istället sektion 5.4 i boken. Den beskriver tydligt de problem som olika tidsupplösning orsakar när man   →