Elektrifierade lastbilar

EHighways

Kampen mot klimatet går vidare. Nu handlar det om ett sätt att elektrifiera landsvägstransporter med lastbil i England. Evert Andersson och Mats Kälvemark tog upp temat häromdagen https://klimatupplysningen.se/eldrivna-lastbilar-orebro-hallsberg-en-snoboll-som-vaxer-till-en-lavin/ . I det fallet skall man driva lastbilar mellan Örebro och Hallsberg genom skenor vid sidan av vägen.* I England föreslås att de istället skall drivas genom långa ledningar i luften, ungefär på samma sätt som man gör med vissa tåg och spårvagnar i städer. Tanken är att alla huvudvägar skall förses med luftledningar.

Det är alltid spännande med ny teknik. Men som i de flesta fall så handlar s.k. grön teknik om sekelgamla idéer och tekniker. GWPF https://www.thegwpf.com/electrification-road-freight/  har ett inlägg av Gautam Kalghatgi som utvecklar denna idé för Englands del.

Slutsatsen är att det blir mycket dyrt. Och klimatvinsten är tveksam.

 • Förslaget innebär att det krävs nästan en fördubbling av elproduktionen i England.
 • Eftersom det skall ske med s.k. förnyelsebar elproduktion så kostar detta £58 miljarder (drygt 580 miljarder kronor) för att bygga mer vindkraft + £88 miljarder (drygt 880 miljarder kronor) för att installera elen via vindkraft. + underhållskostnader.
 • Batterier och tekniker för att ta ned el samt att lagra i batterier för vägar som saknar elledningar kräver ytterligare stora investeringar.
 • Därtill skall man lägga ytterligare kostnader för backup-el (som måste drivas med fossilbränsle eller kärnkraft). Lastbilarna behöver ju el mest hela tiden, även när det inte blåser och solen inte skiner.
 • Slutligen bör man räkna med klimatkostnaderna för installation av infrastruktur, ombyggnad av bilarna och omhändertagandet av batterier etc. Kalghatgi avslutar med: ”Om batterikapaciteten som behövs är stor, även efter att en del av elen har tagits från luftledningar, kan ett sådant tillvägagångssätt ha minimal eller till och med negativ inverkan på växthusgasutsläppen jämfört med avancerade dieselmotorer.”

Ja, sätten att klösa pengar från skattebetalarna är många. Och det här förslaget kommer säkert att generera en hel del bidrag från staten för att utveckla. Att det i slutändan visar sig vara bisarrt dyrt och helt meningslöst ur klimatsynpunkt spelar mindre roll nu när alla politiker är helt inställda på att bekämpa koldioxiden oavsett konsekvenserna.

De detaljerade beräkningarna anges i inlägget på GWPF.

*Tydligen är luftledning även ett av alternativen i trafikverkets förslag, vilket påpekas av Kälvemark i kommentarerna nedan. Ett annat förslag är kraftförsörjning genom induktion från plattor i asfalten.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kommer att fungera mindre bra när el saknas, älvarna fryser, väderkvarnarna stannat nedisade även på vårt nuvarande sommarhalvår och inlandsisen lägger sig och bäddar in oss alla. Amen.

 2. Bim

  Det verkar son stollarna håller på att gräva sin egen grav.

 3. Ann Löfving-Henriksson

  Har denne Gautam Kalghatgi gjort dessa beräkningar för att visa på den totala brist på proportioner, som kännetecknade klimatfrågan i dag?
  I vilket fall skrev han upprepade gånger att det krävs mer ingående och ärliga analyser.

 4. Mats Kälvemark

  Tack Ingemar för intresseväckande information om vansinnesprojekten med eldrivna lastbilar. Även i Örebrofallet planeras så vitt vi vet för luftledning enligt järnvägsmodell.

 5. SatSapiente

  Detta engelska förslag bygger på att man i princip skulle ”hel-elektrifiera” de större vägarna. Till skillnad från det svenska förslaget där man skulle ”del-elektrifiera” med kortare laddsträckor på de större vägarna. Båda förslagen är lika snurriga.
  Det svenska förslaget faller, som tidigare avhandlats, bl.a. på tillgänglig effekt i systemet. Det engelska faller framför allt på kostnaden.
  Det engelska förslaget skulle än mindre kunna införas i Sverige beroende på mer glest befolkat land och långa avstånd.
  En annan tillkommande stor kostnad som inte tidigare nämnts är behovet av större fri höjd under broar och viadukter. Idag har vi 4,5 m som maximal fri höjd i Sverige. Förser vi lastbilar med överliggande strömavtagare, måste denna fria höjd ökas till en bra bit över 5 meter. Många ombyggnader blir det.
  Intressant är också GWPF’s invändning att effektuttaget ur luftledningarna på sträckor med branta stigningar måste begränsas för att inte överbelasta luftledningar och matande elstationer (medför köer av lastbilar i branta backar).
  Finns det verkligen ingen som kan stoppa dessa slukhål av skattepengar?

 6. Ivar Andersson

  Elvägar verkar vara som tunneln genom Hallandsåsen. Man kommer att stöta på problem som gör att kostnaden blir många gånger större än kalkylerat och nyttan blir jämförbar med Stålverk 80. Sunt förnuft är en bristvara och vindkraftverk en förorening i naturen.

 7. Peter

  Man undrar om detta är ett ’science project’ för 9:e klassare?
  Det är ju dödsdömt redan på pappret!
  Det passerar inte ens rimlighetens första fråga. Att det ens kan diskuteras av intelligenta rationella människor övergår mitt förstånd.
  Men klimatsekten är inte rationell…

 8. Ann+lh

  I dagens GP på debattsidan skriver ordförandena för studentkårerna på tre lärosäten, Stockholm, Göteborg och Uppsala universitet under rubriken, ”Lärosätenas utsläpp är en fråga om trovärdighet”.
  Först ett litet leende, vad för slags utsläpp? Studenternas kunskaper och insikter, eller?
  Nej, naturligtvis är det fråga om ”klimatutsläpp”.
  De talar om det ansvar som lärosätenas akademiska frihet kräver. Vem hindrar dem att ta ansvar?
  Sedan kommer de uttjatade termerna ”planetära gränser”, Parisavtalet, ”klimatförändringarna är inte förhandlingsbara”, ”den globala uppvärmningen lämnar inga uppskov”, ”agera inom det ramverk de ekologiska systemen ger”…
  Vilka praktpapegojor!
  Det enda som andades lite uppror var frågan om vilka (!) som skulle kunna få flyga för att ”bygga kontaktnät”, när omställningen kräver begränsningar. De seniora professorerna har ju redan etablerat sina kontaktnät … och utsläppen måste fördelas rättvist, enligt dessa gossar.
  Aj, aj, aj där brände det till.
  Lärosätenas utsläpp är en fråga om trovärdighet är verkligen en fråga om trovärdigheten.

 9. mattias

  #8
  Coronapandemin har visat att minskat flygande inte leder till mätbara reduktioner av koldioxid i atmosfären (eller ens minskning av ökningstakten).

 10. Lennart Svanberg

  #8 Ann – läste densamma och minns min egen tid som kårordförande. På den tiden log dem vuxna överseende samtidigt som man lyssnade på våra farhågor om det ena eller andra. Nu när vuxenvärlden abdikerat inför Gretor så står många ungdomar på tur och vill bli hörda. Huvaliga inför framtiden om inte vi vuxna snart lyckas ta tillbaka initiativet i debatter. Ulf Kristersson har en poäng med sitt snack om ’vuxen i rummet’.

 11. Staffan Jönsson

  Dumt, dyrt och dåligt som vanligt när Åsa-Nisse stollarna i Bidrags-Miljöpartiet får lufta sina uppkast…..

 12. Har försökt lösa strömgenomföring medelst induktion till elektrolysceller utan framgång under många år och försök. Iden är att slippa strömgenomföringar som oftast krånglar. El och elektrolyt är en styggelse mot alla material. Det går men verkningsgraden är usel.
  Har även konstruerat stora switchade likriktare med vad den kunskapen gett rörande induktion.

  Köp INTE aktier i ett företag som försöker lösa lastbilsladdning via induktion.

 13. Björn

  Bilar och lastbilar är transportörer vilka på något sätt skall drivas. Kraften till dessa fordon har hittills över hundra år skapats med energibärarna bensin och diesel. Oberoende av hur framtiden ser ut, måste driften av dessa fordon ges den effekt som de behöver för sin funktionalitet. Elektricitet är också en form av energibärare, men vilken måste i systemet ha en generator någonstans som i en annan ände, kan konverteras till mekanisk energi. Vägen till denna konvertering i en elbil är egentligen lång och förlustbringande. Drivande av generatorer kan vara fallande vatten, termisk energi i kärnreaktorer, vind, sopförbränning. Generatorerna i sig är roterande mekaniska anordningar som skapar den elektriska fältstyrka som behövs för överföring i för det mesta långa ledningar. Laddning av batterier är också en form av konvertering från AC/DC. I slutänden konverteras DC till mekanisk energi i elmotorerna.

  Traditionella fordon som drivs med bensin eller diesel får sin effekt direkt från drivmedlen, vilket jämfört med elektrisk framdrift, ger en oslagbar flexibilitet och autonomi. I en värld med oändligt mycket elektrisk energi, utgör ändå överföringen i ledningarna ett problem, därför måste den genererade elektiska energin flyttas fram nära förbrukarna. Små kärnreaktorer s.k SMR är då enda lösningen.

  Även om nu allt är möjligt i fordonsvärlden, måste man tänka på hur dessa fordons effekt på ett optimalt, ur alla synpunkter, skall skapas. Att skapa elektriska vägar för fordon är knappast en flexibel lösning, även om den är möjlig. Vi har inte sett slutet på innovationer på fordonssidan, utan egentligen bara början. Att då låsa sig fast i ett krångelsystem med fordonsladdning eller direkt elektrisk drift utmed våra vägar, är inte ur någon synpunkt rationellt, utan irrationellt tänk utan tanke på konsekvenser för alla inblandade i vår infrastruktur för fordon.

 14. Evert+Andersson

  Min sympati för MP är mindre än noll komma noll. Men när Sabuni tog över L kändes det som ett desperat sökande efter en klimatfråga, som inte var ’upptagen’ att profilera sig med. Det blev elmotorvägar, som ännu inte var överutnyttjat. Enfalden har inga gränser när det gäller klimat och energi.

 15. Göran Fredriksson

  Bilindustrin är global. Hur fordon drivs behöver en global lösning. Elvägar är lokal lösning även om den kan genomföras på många platser.
  Det har funnits trådbussar t.ex. i Stockholm. De skrotades på goda grunder.

 16. Håkan Bergman

  Nu glömmer vi EtanolJesus, skattepengarna ska rulla.
  https://www.svd.se/nya-oljeschejker–tack-vare-en-svensk-aker
  Låst artikel men finns i bibliotekets pressreaderversion av SvD Näringsliv 24/7.

 17. Sven Hanssen

  #11 Staffan Jönsson

  Protest! Att jämföra Miljöförstöringspartiet med Åsa-Nisse är en skymf mot den senare. Inte minst med tanke på hans innovationsförmåga avseende hög energitäthet i drivmedel

  https://youtu.be/V3WZV64BPWY

 18. Göran F #15,

  Trådbussar är en gammal teknik. Trådbussar finns sedan gammalt i Landskrona. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A5dbuss Problemet uppstår väl egentligen bara när man är tvungen att bygga ut nya linjer. Annars fungerar de bra, tror jag.

  Men att bygga ut landsvägsnätet med trådlastbilar är en helt annan sak.

 19. Ivar Andersson

  Inte ens laddstationer till elbilar är standardiserade. För lastbilar är diesel allenarådande medan för personbilar delar bensin och diesel på marknaden. Etanol blev ingen succé och är numera främst en påtvingad ingrediens i bensin.
  Mackar som säljer bensin och diesel behöver inga bidrag och har aldrig behövt för etablering. Laddstationer behöver bidrag för etablering för att de som har elbilar vill inte betala för vad elen kostar vid laddstationerna när investeringen ska betalas. Vissa laddstationer tar 8 kr per kWh och är troligen det pris som behövs för att täcka investeringen. Om elen kostar 8 kr per kWh blir driftskostnaden för elbilen samma som för gamla bensin- och dieselbilar.

 20. Karl Erik R

  Utländska bilar står för närmare 20 % av transportarbetet (tonkilometer) i Sverige. Ska vi förbjuda alla som inte är el-drivna? Nej, det går nog inte pga EUs regler om fri rörlighet av varor och tjänster.

  Hur blir det med svenska bilar som ska utomlands för att hämta gods? Oavsett el-drift eller inte så måste alla bilar ha kvar en dieselmotor som kan ta dem till platser utanför strömskenorna.

 21. Stora omlastningsterminaler vid gränserna! Köp mark där

 22. Lars-Eric Bjerke

  Ingemar,

  Att det bara skulle kosta 580 miljarder kronor att fördubbla Englands elproduktion med hjälp av vindkraft måste var en felräkning. England har idag ungefär dubbla elproduktionen jämfört med Sverige.

 23. Håkan Bergman

  LEB #22
  58 miljarder pund verkar vara för kontaktledningarna, 88 miljarder pund är för att bygga ut elproduktionen, båda siffrorna antagligen glädjekalkyler. Min kalkylator räknar f.ö. med en pundkurs på 11,93 sek.

 24. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Detta och liknande förslag skall finansieras med pengar som inte finns och intecknar alltså framtiden. Urgröpande och inflationsdrivande!

 25. Lasse11

  Elektrifieringen av fordon kan inte utföras pga brist på el (eller överföring av el) alternativt kostnaden att bygga ut eldistributionssystemet. Har sett siffror på 1200 -1500 Miljarder bara för elbilar (personbilar), i kostnader för laddstationer hemma i småhus, snabbladdningsstationer, utbyggnad lokalnät (går ju inte att ladda bilar samt värma hus på 16-25A huvudsäkringar, utan kräver troligen en fördubbling av lokalnätens kapacitet), region nät samt stamnät. Obs att elproduktionen inte är inräknad i denna kostnad. Så glöm batteribilar !