Dagens länkar

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Steve

  Ni sitter här ni skeptiker, och vågar kritiserar de som bestämmer.  Hörde ni hur det gick för professor Richard Lindzen vid MIT?  Det hade brunnit hemma hos honom och en fin orientalisk 1700-talsmatta hade skadats.  Han behövde få en värdering av den från en expert.  Men se det gick inte alls, det.  Det här konstexpert-mailet förklarade varför:
  ”Jag beklagar men finner att jag inte bör utföra den värdering ni önskade. Era skriverier mot global uppvärmning har för mig känts direkt stötande, och jag märker nu att jag med anledning härav skulle få svårigheter att genomföra en opartisk värdering.”
  Green Hell Blog — ”How Environmentalists Plan to Control Your Life and What You Can Do to Stop Them”
  http://greenhellblog.wordpress.com/2009/06/16/climate-of-hatred-prominent-scientist-refused-service-due-to-skepticism/
  Lite längre ner skriver bloggen om ett krematorium i UK som endast vill ta hand om kroppar som är klädda ekologiskt korrekt.  Se där!  Skeptiker hamnar till slut på sophögen som sig bör, verkar det som.   Sanni… eh, PK-ismen segrar till slut!  Vad än termometrarna visar.

 2. A

  Response from Dr. Matthews………
  The issue here is that of course CO2 is not the only thing that affect temperature.<strong> So the relationship between CO2 emissions and climate will of course be modulated by other things going on (such as the ones you mentioned) … but we are claiming that the *CO2-induced* warming is always about the same. The issue of the last few years is also unrelated — there are always ups and downs in temperature due to internal climate variability. These ups and downs are superimposed upon a slow upward trend due to CO2 emissions, and do not contradict our results in the least</strong>.”
  http://global-warming.accuweather.com/
  A Follow Up on that CO2 and Temperature Study
   
  Länken ovan hör till samma nyhet som Maggies första länk ovan. Scientists find direct relationship between CO2 emissions and … – Newspost Online

 3. A

  http://www.idg.se/2.1085/1.236139/eu-bygger-ny-superdatabas-for-klimateffekter
  <!–
  –>

  ”EU bygger ny superdatabas för klimateffekter
  Den nya klimatdatabasen ska innehålla exempel på åtgärder som länder gjort för att anpassa sig till klimatförändringarna. Databasen ska vara kopplad till en rad befintliga databaser, rapporterar tidningen Riksdag&Departement.

  Riksdagen,
  som ställer sig bakom förslaget, betonar att det först och främst är de enskilda medlemsländerna som har ansvaret för anpassningarna.

  EU-kommissionen
  vill förutom databasen också införliva klimatanpassningar i EU:s övriga politikområden. Dessutom vill man införa försäkringar och finansiella instrument för att skynda på klimatanpassningar. På så sätt hoppas man att företag ska få ekonomiska drivkrafter för att anpassa sig. Finansiella instrument är ses också som ett verktyg för att sprida ekonomiska risker i samband med klimatförändringar.”

 4. Adolf Goreing

  Intressant att flera nu bekräftar P.Michaels beräkningar över klimatsensitiviteten för CO2. Den visar ju snarare hur lite impact olika åtgärder gör och en enkel cost-benifit analys visar ju att tillgängliga resurser borde nebart gå till anpassning inte försöka kontrollera eller styra klimatet. Det är meningslöst och går inte att verifiera. Om alla utsläpp i Sverige försvann över en natt skulle det helt sakna betydelse ur klimatsynvinkel. Antag att alla männsikor i världen i genomsnitt släpper ut lika mycket som i Sverige = fortfarande inte någon mätbar impact. Vad håller världen på med?

 5. A

  Intressant om Matthews teori
  http://bobtisdale.blogspot.com/2009/06/matthews-factor.html

 6. Lars C

  Nyheter från solen.
  http://science.nasa.gov/headlines/y2009/17jun_jetstream.htm?list1317154

 7. Torsten Wedin

  Lars C #6:
  Det finns en kommentar till den ”teorin”:
  http://solarscience.auditblogs.com/2009/06/17/nasa-the-mystery-of-the-missing-sunspots-solved/