Åsa Romson – en klimatalarmist

Åsa Romson

Den här historien börjar med en artikel om det stora klimathotet på SvD skrivet av Jenny Stiernstedt.

Det är en lång artikel men jag fäste mig särskilt vid att hon skrev

”Om ingenting görs kommer vi att få en 3–8 grader varmare värld redan år 2100, enligt IPCC.”

Jag tänkte då att det bara var ett misstag, att hon hade läst fel i vad IPCC skriver. Intervallet i det högsta scenariot (RCP8,5) är enligt IPCC 2,6 – 4,8 grader (ett medelvärde för 2081 – 2100) enligt IPCC. Därför kontaktade jag henne och påtalade det felaktiga.  Här är hennes svar:

Avsändare Jenny Stiernstedt
Mottagare Lena Krantz
Datum 2015-05-25 11:35

Hej,
jag skummade IPCC:s rapport för att hitta rätt siffra, men landade
ändå i den här:
http://www.regeringen.se/sb/d/18427/a/249332
Därav mitt beslut om vilka nivåer jag skulle välja.
Jenny

———–

Jag mejlade då till Ansvarig utgivare och skrev att Jenny som sakkunnig inte borde kopiera regeringens text utan själv kolla upp vad det står i rapporten. Då ändrade hon texten till:

”Om ingenting görs kommer vi att få en flera gånger varmare värld redan detta århundade. ”

Ja det blev ju inte direkt bättre men jag får tacka Jenny för ett gott skratt.

Jag lämnade Jenny för att kasta mig över till Regeringens klimatuttalande som hon hänvisade till. Om det vetenskapliga läget skriver de bland annat:

”Med rapporten visar världens klimatforskare att de står enade och budskapet är klart: människan står bakom klimatförändringarna och dess effekter syns redan över hela världen. De globala växtgasutsläppen fortsätter att öka kraftigt och vi är på väg mot en temperaturökning på mellan 3-8 grader vid slutet av detta århundrade. Forskarna varnar för att förändringarna bli så omvälvande att det blir omöjligt att anpassa våra samhällen.”

Det finns mycket att ifrågasätta i denna formulering men jag koncentrerade mig på ” vi är på väg mot en temperaturökning på mellan 3-8 grader vid slutet av detta århundrade” och skickade ett mejl till Regeringen. Fortfarande var jag faktiskt i den naiva tron att det var ett rent misstag.

Ytterst ansvarig för Miljödepartementet är naturligtvis Åsa Romson men det var hennes sakkunnige Fredrik Hannerz som svarade.

Avsändare Fredrik Hannerz
Mottagare Lena Krantz
Datum 2015-05-26 15:24

Hej Lena,

Siffrorna du refererar till är baserade på från IPCCs WG III rapport sid 8 och tabell SPM 1. Det finns två utfall som baseras på olika sannolikheter för vad som kan hända utan ytterligare åtgärder för minska utsläppen. Det första är ett intervall som visar utfall med större sannolikhet och som pekar på en temperaturförändring om 3,7-4,8 grader. I det andra tar man i beräkningarna med utfall som är mindre sannolika (5 och 95 percentilerna av modellberäkningarna) och då blir intervallet bredare åt båda håll dvs 2,5-7,8 grader. Det är således inte fel att hävda att IPCC visar att uppvärmningen kan ligga i detta intervall, även om det intervall du pekar på om 3,7-4,8 grader är ett troligare utfall. Att använda det bredare intervallet från IPCC kan vara ett sätt att tydliggöra osäkerheterna som råder kring effekterna av så pass höga halter av växthusgaser i atmosfären.

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Hannerz

——————-

IPCCs skriver i rapporten från WGIII:
”Without additional efforts to reduce GHG emissions beyond those in place today, emissions growth is expected to persist driven by growth in global population and economic activities. Baseline scenarios, those without additional mitigation, result in global mean surface temperature increases in 2100 from 3.7°C to 4.8°C compared to pre-industrial levels (range based on median climate response; the range is 2.5°C to 7.8°C when including climate uncertainty, see Table SPM.1)11 (high confidence). ”
Det stämmer alltså bra med vad Fredrik skrev i sitt svar till mig kan man tycka. Här är det viktigt att påpeka att intervallet 2,5 – 7,8 grader är jämfört med förindustriell temperatur och med stor osäkerhet medan det intervall som jag tyckte att de skulle använda (2,6 – 4,8 grader) är jämfört med referensperioden (1986 – 2005).

Men det är inte jag som bestämmer tänkte jag även om jag tycker att de bör använda siffror från WGI (som ju ska spegla den vetenskapliga grunden).  Därför mejlade jag istället till IPCC för att fråga dem om vilka siffror som man bör använda i officiella sammanhang.

Avsändare IPCC WGI TSU
Mottagare Lena Krantz
Datum 2015-06-26 14:18

 

Dear Ms Krantz,

Your question has recently been forwarded to us by the IPCC Secretariat. Thank you for your interest in the Working Group I contribution to the IPCC Fifth Assessment Report, Climate Change 2013: The Physical Science Basis.

The IPCC Working Group I Technical Support Unit is not in a position to answer specific questions on climate change science or to provide comments on the scientific literature other than through the approved and final IPCC reports available via the IPCC web site athttp://www.ipcc.ch/. The Summary for Policymakers and Technical Summary sections of these reports provide a broad overview, but most of the detailed information is presented in the Chapters of the underlying report. These Chapters contain extensive bibliographies giving details of the scientific papers available at the time of the assessment. An index is also provided to assist in locating particular topics within the report.

 

Regarding your specific request, there is no inconsistency in what is being reported by IPCC AR5 WGs I and III, though the temperature projections presented in the two WGs are based on different methodologies, climate models and socioeconomic scenarios. This is explicitly discussed in the IPCC AR5 Synthesis Report (SYR), which combines material from all three IPCC AR5 WG reports and which is available from the IPCC website at http://www.ipcc.ch/
– IPCC WGI AR5 (and SYR Topic 2) reports the WGI temperature projections for 2081-2100 from CMIP5 comprehensive Earth System Models for the four Representative Concentration Pathways (RCPs) generally relative to 1986-2005 to analyse the climate and Earth system response to future forcing pathways. In case of the likelihood assessment to exceed a specified target in the 21st century, the reference period in WGI is 1850-1900, the closest to preindustrial possible from the CMIP5 archive.
– IPCC WGIII AR5 (and SYR Topic 3) reports the WGIII 2100 (not the average over 2081-2100!)  temperature projections from a single simple climate model, MAGICC, for a set of more than 1000 scenarios to analyse the range of possible future socioeconomic and emission pathways. The reference period is 1850-1900, consistent with WGI AR5. WGIII projections are given for cases with and without climate – carbon cycle feedbacks, which increases the total range compared to the uncertainty ranges provided in WGI AR5.

In terms of what to use on your Swedish website, the WGI TSU would suggest to stick with the projections assessed in the WGI AR5 report if you are interested in future changes in the physical-biogeochemical climate system, incl. temperature, sea level, precipitations, sea ice, land ice, ocean circulation, ocean acidification, etc. The WGI AR5 assessess climate change projections using the most comprehensive Earth System Models available.
Finally, IPCC reports are not intended to cover all aspects of climate science and in particular do not replace relevant text books which should be consulted for further information on the underlying physics and chemistry of the climate system.

 

Thank you again for your interest.

 

Kind regards,

IPCC WGI TSU

 

————–

 

Jag har inte läst WGIII men om jag förstår IPCCs mejl rätt handlar det om att testa alla möjliga olika scenarios. Plocka bort en eller flera feedbacks etc och det i en enda enkel klimatmodell (kallad MAGICC). De rekommenderar helt klart att de ska använda de siffror som står i WGI eftersom de bygger på de mest grundliga modellerna.

Jag vidarebefordrade mejlet från IPCC till Fredrik Hannerz och eftersom de så tydligt skriver vad de rekommenderar trodde jag att saken var utagerad.

När jag för en liten tid sedan gick in och läste regeringens klimatuttalande såg jag till min förvåning att de inte hade ändrat någonting. Vad IPCC tycker att de ska skriva för att beskriva det vetenskapliga läget enligt IPCC är alltså irrelevant för dem. Jag mejlade igen till Fredrik Hannerz och frågade varför de inte har ändrat enligt IPCCs rekommendation?

Jag fick en kort svar om att han redan har svarat en gång och jag fick ingen som helst respons eller reaktion på mejlet från IPCC.

Jag får väl säga som regeringen själv, jag har varit naiv. Men det var då, nu tror jag inte längre att det handlar om ett misstag utan om något väl planerat och genomtänkt. Genom att använda intervallet från WGIII kan de ju larma om ett så högt tal som 8 grader och ändå hänvisa till IPCC.

Listigt kan man tycka men är det verkligen regeringens uppgift att vara klimatalarmister eller är det helt enkelt Åsa Romson som har fått styra formuleringarna som hon vill?

PS Ursäkta om det blev väl långt men jag ville inte ta bort något i mejlen och hoppas att ni kan scrolla.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. John Silver

  Politiker är inte naiva, de är destruktiva psykopater.

 2. latoba

  Apropå SvD. Jag skickade för några dagar sedan följande mail till VD Gunilla Asker :
  Hej!
  Har skrivit flera mail till chefredaktören och den politiska chefredaktören och frågat om tidningens inriktning, i det här fallet när det gäller klimatfrågan. Ingen har svarat. Att det dessutom inte får förekomma någon debatt på framträdande plats i papperstidningen får mig att undra. Är man rädd att släppa in kunniga personer med en annan uppfattning än den för närvarande politiskt korrekta i lilla Sverige? Är man så inlåst i åsiktskorridoren att man inte vågar gå utan för den? Har politikerna satt munkavle på tidningen? Är vissa personer bannlysta? Ja man undrar? Det verkar föreligga någon sorts beröringsskräck när det gäller personer med avvikande uppfattningar i klimatfrågan..I stort sett blir endast Johan Rockström och Anders Wijkman intervjuade och ingen av dessa är klimatforskare. Det finns många professorer, forskare och företagsledare i Sverige som skulle kunna bidra till en vital debatt. Släpp in dem! Har tidningen inte noterat att stora tidningar i andra länder är betydligt mer vidsynta än SvD?
  Hoppas på ett svar.
  Med vänlig hälsning

  Något svar från Gunilla Asker har jag hittills inte fått

 3. Peter Stilbs

  Tack Lena – jag har många gånger skrivit till denna Stiernstedt – och till Chefredaktören och till kvalitet@svd.se och påpekat liknande fel – har aldrig fått något svar (eller sett någon rättelse i tidningen).

  Dessutom tror jag att jag blev mailblockad på adressen kvalitet@svd.se – men jag har fler e-mailkonton

 4. Allan Forsling

  SvD är idag Sveriges mesta PK tidning. Jag tycker inte den är läsvärd längre.

 5. Björn

  Intressant mailväxling. Den visar att Romson inte är intresserad av sanning och rimlighet i klimatfrågan. Medarbetarna i regeringen och dess kansli är väl dresserade och vet att svara. Hur kan man lita på regeringen när de håller sig med en sådan klimataktivist som Romson?

 6. Bim

  Mycket bra Lena!
  Detta finns ju nu på pränt. Ingen kan säga att ”Det hade vi ingen aning om.”
  Att fuskandet och censurerandet är medvetet och politiskt styrt är det ju ingen tvekan om.
  Borde räcka till ett misstroendevotum mot hela det politiska systemet.

 7. Lasse

  Det är bra avslöjande Lena!
  Det värsta är att dessa siffror får tydliga konsekvenser.
  Byggare tunnar ut på isoleringen och skippar uppvärmningen-typ.
  Ännu inte så vad jag sett!
  Nej men jag brottas med en kommun som klimatsäkrar sina kajer till en nivå på +2,1m utan att skämmas!
  Tätskärmar upp till denna nivå. SMHI och lite naiva miljöintresserade? ligger bakom gissar jag!

  Vi kan komma få stå till svar för dessa överdrifter när det vänder.

 8. Börje Lundin

  Någon gång borde jag ta och skriva en insiderberättelse om hur det var att arbeta som vetenskapsjournalist

 9. Lasse Forss

  Bra Lena,
  Det här innebär att regeringskansliet till och med klår Johan Rockström. Denne förklarade att risken för att det blir 6 grader varmare till nästa sekelskifte, och det tål inte jorden, är 1,6 procent. Och just 1,6 procent motsvarar att det skulle störta 1 500 flygplan varje dag. Och det kan vi inte tolerera.

 10. Mats G

  Åsa Romson vill guida oss till det postmodernistiska la-la-landet. Där orwellianska är normen och thruthiness är ledstjärnan.

  I La-la-lande är emperi, realism, pragmatism och fakta kuriosa.
  I La-la-landet är allt möjligt för där gäller inte normala regler eller grundlagarna och sånt tjafs.

  Logik utraderat från kartan.

  I La-la-landet blir det ohållbara hållbart. Det orationella rationellt. Det känslomässiga fakta.
  Det bästa av allt är att Åsa är vår vice statsminister. Ett hjärtslag från att bli vårt statsöverhuvud.

 11. Lasse Forss

  #8
  Börje, gör det. En Fb-kompis, tillika journalist, berättade hur han blir bemött när han använder sig av rena fakta som han hämtar bl. a. från mina Fb-inlägg. Med tystnad och ignorans. Aldrig någon saklig kommentar.

 12. Bim

  Börje # 8
  Gör det nu.
  Det är viktigt att berätta sanningen. Flummet sänker hela Sverige till ett Musse Pigg-land.

 13. Peter Stilbs

  …”Om ingenting görs kommer vi att få en flera gånger varmare värld redan detta århundade. ” ???

  Undrar om Stiernstedt förstår vad hon skrivit?

 14. Mikael W.

  Gröna ödlor/politiker vill ta makten över denna värld via FN.

  https://www.youtube.com/watch?v=_u81qXOYfKg

 15. Argus

  #8 @Börje
  JAA. Gör det!

  #12 @Bim
  Varför är du så orättvis mot Musse Pigg? Han är ju klok och snäll och lyckas för det mesta bra!

  #13 @Peter
  Jag tror Inte Stiernstedt förstår. Alls.

 16. Håkan Bergman

  Egentligen inte särskilt förvånande, vad har det blivit av oss?
  http://www.dn.se/ekonomi/fragesport/klarar-du-fis-raknefragor/?l1

 17. Ann lh

  Tack Lena för Ditt gedigna och avslöjande arbete!
  Det verkar som om man måste skippa allt som har med sunt förnuft och verkligheten att göra när man är svensk politiker, svensk vetenskapsreporter och Rockströmskramande ledarskribent i GP.

 18. Lasse

  Gissar att FI (feministerna?) är aningen naiva när de ställer dessa lätta frågor-DN lösarna var betydligt bättre.”943​ personer har gjort testet. Du fick ett bättre resultat än ​14%.”
  Media är inte alltid så alerta.
  OT Vattenfall redovisar Q1 idag vilket ger underlag till en betraktelse: Intäkt per kwh ca 92 öre. Vinst 13 öre.
  Detta visar att Vattenfall har förmåga att klämma ut stor vinst även vid dagens låga elpriser.
  Men om detta noll i media-detta eftersom FIs slutsats om räkneförmåga kanske stämmer för journalister?

 19. Roland Salomonsson

  Ca 8000 f kr var det i Norden 3-8 grader varmare än i nutid. Det har alltså tagit 10000 år att sänka klimatet till dagens nivå. Även om det skulle gå dubbelt så snabbt att återgå till det bättre klimat vi hade för 10000 år sedan, så lever jag, och tror jag, majoritéten av människor hellre när det är varmare än när det är kallt.

  FN har ju rapporterat för ca 2 år sedan att överdödligheten vid kyla är TJUGO ggr högre än under EXTREM hetta. Under extrem kyla existerar inget liv, men det gör det alltså under extrem hetta. Tänk på formeln för liv: CO2 + H2O + värme! TAG BORT EN AV DESSA KOMPONENTER OCH LIVET UPPHÖR. Allt annat kan livet vara utan, men inte detta.

 20. John Silver

  De enda som är naiva är de stackare som skriver insändare.

 21. Sören G

  #13
  Man kan ibland höra folk säga ”I dag är det dubbelt så varmt som i går”. 5 grader i går 10 grader i dag. Det avslöjar brist på naturvetenskaplig insikt hos personen.

 22. Håkan Bergman

  Lasse #18
  FI står för FinansInspektionen, en statlig myndighet. Jag antar att dom gjort testet på ett slumpat urval, vi som kollat testet via DN är inget slumpmässigt urval. Med tanke på alla beslut som vi har att ta dagligen i frågor som inbegriper nån form av numerisk förmåga tycker jag att resultatet är skrämmande. Den här förmågan att klara en elementär numerisk beräkning i princip per automatik är grundläggande i dagens värld, klarar vi inte det är vi vidöppna för skojarna. Det är där eländet börjar.

 23. Bim

  Argus # 15
  Du har helt rätt, Musse är snäll och verklighetsfrämmande som en populär Disneyfigur figur bör vara.
  Precis så som Åsa o Fridde också är, när de själva får bestämma sina karaktärer.
  Aningslöst säljer ut Sverige till alla som är födda utomlands eller påstår att jorden kommer att glöda om de själva inte får fortsätta och få ett ännu starkare förtroende än de hade när de inget förtroende hade alls. Eller hur det nu var de sa?
  Eller sa de något alls? Var det inte bara läpparna som fladdrade i mediestormen.

 24. John Silver

  Liknande klagomål har framförts till BBC:

  https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2016/04/25/major-new-complaint-submitted-to-bbc-over-climate-bias/

  Labour-ledarens bror har skrivit under.

 25. sibbe

  Thomas et al, upp till försvar för er ledare Åsa till en varmare värld! Ni kan väl förklara det bättre än nån annan…

 26. Thomas P

  sibbe #25 Jag roas bara över hur ingen tycks noterat att rubriken till trots har inte Lena ett ord från Åsa Romson att komma med. Hon får skäll ändå, även om John Silver tar priset redan i #1 med sitt ” destruktiva psykopater”. Det känns inte så meningsfullt att blanda sig i ert gnäll över politiker, ni verkar ju ha så roligt när ni får gnälla av er.

 27. Lasse

  #26
  Jag nöjer mig med att Lena visade mailen från hennes sakkunnige!
  Han visar ju tydligt att vi i Sverige vill gå före i klimatfrågan!
  Men som du påpekar så är det långt ifrån säkert att Åsa förstår vad som gäller. Det kanske är så att inom miljöjuridiken så har DR Åsa funnit att sanningen är som ett gummiband -tänjbar!
  Det har hon ju förevisat förr.
  Fö förstår jag inte varför de skall behöva byta språkrör? In med två till i stället!-Allah skall väl med?

 28. sibbe

  £ 26 ThomasP
  Knappast har väl Åsa tid nu att svara på ovidkommande frågor. Hon kämpar nu om sin ministerportfölj, så det är väl klart att hennes medarbetare tar henne ur skottlinjen. Att Åsa måste tro på vad hon säger är väl självklart. Därför blev hon vald. Och att det var en olyckan den 11.9 2001 i New York är väl en självklar sak, hon leder hon ett parti som värnar bl.a. om den islamistiska kulturen här hos oss.
  Men, Thomas, tror DU på upp till 8 grader uppvärmning inom 100 år? Ett enkelt ja eller nej duger…

 29. Daniel Wiklund

  Jag har många gånger frågat Thomas P vad han anser om Romsons klimatpolitik. Och idag så tar han äntligen ”ställning”. Och då tycker hann synd om Romson, mer patetiskt kan det inte bli.

 30. Thomas P

  Sibbe #28 ”Men, Thomas, tror DU på upp till 8 grader uppvärmning inom 100 år? Ett enkelt ja eller nej duger…”

  Jag anser det mycket osannolikt, men när man listar ett intervall så här är det rätt subjektivt var man sätter gränserna. Hur många standardavvikelser ut är det värt att planera för? Det finns inget rätt svar på den frågan. I många andra sammanhang anser vi risker på några procent vara oacceptabelt stora, men när det gäller klimatet skall vi ignorera dem och bara bry oss om de mest sannolika scenarierna, eller enligt er här, bara de mest optimistiska.

 31. Daniel Wiklund

  Eftersom den här bloggen inte ger dig vad du vill ha Thomas P så är det ju bra att du har Romson att luta dig mot. Hon visar ju varje gång hon öppnar mun sin briljans, hon är verkligen nåt att lita på. Miljöpartiet vet ju vad som händer med klimatet om 100 år. Däremot har dom ingen aning om vad som händer i deras parti. Dom har tagit begreppet pudla till en högre nivå.

 32. Lasse

  #30 Thomas P
  Det var ett ovetenskapligt sätt att se på en global medeltemperatur.
  Hur seriöst är det att så kraftigt frångå vetenskapen från IPCC?
  Sen finns det väl nån som kunde upplysa dem om att modellernas resultat är långt ifrån den uppmätta temperaturen som även den är under tveksam uppjustering.
  Men det pågår en debatt: http://realclimatescience.com/wp-content/uploads/2016/04/Screen-Shot-2016-04-28-at-8.17.37-AM.png

 33. Ingemar Nordin

  För alarmister så är ingen hög siffra utesluten: 4 grader, fem, sex, åtta osv. Inget är omöjligt enligt sådana som Romson och Rockström. Och då måste vi naturligtvis agera på den mest alarmistiska siffra som de kan hitta på – strunt samma att det är omöjligt enligt fysikens lagar (haven bromsar t.ex.).

  De vill att vi ska tro på omöjligheter som att gravitationen kan upphöra. Och vad värre är; de begär att vi skall ge dem mandat att gå all in och satsa max på deras stolligheter.

 34. Thomas P

  Lasse #32 ”Hur seriöst är det att så kraftigt frångå vetenskapen från IPCC?”

  Intervallet är inte att frångå IPCC, det finns i WG 3 tabell SPM Tabell 1 precis som beskrivet. I figurtexten finns också en mer detaljerad beskrivning för skillnaderna från WG 1, dvs skillnad i periodens längd, en annan klimatmodell och, framför allt, att man tar med ett intervall på 90% nivån.

  Om du menar att det är oseriöst att frångå IPCC har du betydligt närmare måltavlor att rikta in dig på…

  Ändringen till ”Om ingenting görs kommer vi att få en flera gånger varmare värld redan detta århundrade” är däremot obegriplig.

  ”Sen finns det väl nån som kunde upplysa dem om att modellernas resultat är långt ifrån den uppmätta temperaturen som även den är under tveksam uppjustering.”

  Den ligger inom osäkerhetsintervallet. Kring 1998 slog den i taket för denna och före senaste El Nino touchade den botten, men det är ungefär vad man kan vänta sig. Pehr Björnbom hade en figur i ett av sina sista inlägg här.

 35. Peter Stilbs

  #21 – en av våra lärare sökte sig på att dra en ”upplättande rolig historia” för 1a eller 2a årskursen i kemi på KTH – han hade varit på studiebesök där man tillverkar Åkessons mousserande äppelvin(?) – guiden hade yttrat att trycket i flaskan var på 4 kilo – lika mycket som i två bildäck… – men eleverna såg bara ut som frågetecken…

  Jag sökte en gång vidareberätta historien – men den gick inte hem då heller ….

 36. Peter F

  Jag har tyvärr många AGWare i min bekantskapskrets. Jag diskuterar numer inte med dem eftersom de är så dåligt pålästa. Jag avslutar varje embryo till diskussion med att fråga hur de har tänkt sig ge behövlig energi till jordens alla svältande och fattiga om de inte får använda fossila bränslen. Det brukar bli tyst då. Thomas P brukar heller inte svara på det påståendet, inte Romson eller Rockström heller och allra minst Wijkman.

  https://wattsupwiththat.com/2015/05/04/turning-our-backs-on-the-poor-cartoon-by-josh/

 37. Thomas #30

  Hur många standardavvikelser ut är det värt att planera för?

  ’Standardavvikelser’ av vaddå exakt?

  Be as specific as you can possibly be!

 38. sibbe

  Nej, Thomas P försvarar inte Åsa Romson. Inte heller hennes 8 grader-målet. Så, det så.
  Men kanske det kommer en ny minister och språkrör, som har lite mindre alarmistiska tongångar. I alla fall kan man väl säga att Åsa har gjort sitt, och det har hon gjort dåligt. Att dom Gröna i Sverige inte har bättre folk för höga poster inser väl också röstfolket, som minskar månad för månad.
  Vilket noteras även från andra sidan av Ålands hav.

 39. sibbe

  Ytterligare en sten på bördan för Åsa:
  ”Statliga Vattenfall kommer inte att skrota några utsläppsrätter i samband med försäljningen av det tyska brunkolet. Det förklarar bolagets vd Magnus Hall i en intervju med DN. Utsläppsrätterna hade kunnat bli en revansch för MP.”
  Sund förnuft skulle det vara att avblåsa försäljningen av de östtyska brunkolskraftverken och gruvorna, och satsa i stället på att göra kraftverken effektivare. Men förnuft tycks ju inte höra till dygderna hos de gröna ministrarna i Sverige…

 40. Thomas
  Det hade ju varit lite kul om du någon gång kunde hålla med utan krumbukter av olika slag.
  Enligt uppgifterna på Regeringens hemsida ska man kontakta departementens registrator, det var så jag gjorde.
  http://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#2123
  Att hon inte själv svarade utan att en av henne utsedd sakkunnig innebär ju inte att det inte är hon som ytterst är ansvarig.

  Vad gäller innehållet i uttalandet och det jag valde att lyfta fram så handlar det om syftet. Syftet är ju att på ett enkelt och tydligt vis redovisa vad IPCCs rapport säger. Det här säger de och därför kommer vi att jobba med denna fråga. Tycker du verkligen att de gör det när de redovisar en uppgift och ett intervall från WGIII med stora osäkerheter istället för att bara rakt upp och ner redovisa vad som står i WGI?

  Du kan ju tycka så men jag håller verkligen inte med. Ett så stort intervall tror jag bara skapar förvirring. Det är inte att vara enkel och tydlig, snarare tvärtom.

 41. Michael E

  Lena Melin på aftonbladet kallar Romson ett sänke som verkar menligt för MP’s förmåga tt hålla sig ovanför 4% spärren. Med tanke på det kanske vi ska vara tacksamma för Romsons bristande självinsikt och ständiga klavertramp. Håller det ända fram till valet kan vi ju hoppas på att ”kamrat” 4% inte heller hjälper till på samma sätt som den gjort för kommunisterna.

 42. Thomas P

  Lena #40 Även om jag föredrar WG 1 så är jag inte helt förvånad över att politiker intresserade av konsekvenserna av AGW mer håller sig till WG 3 som diskuterar just detta.

  ” Ett så stort intervall tror jag bara skapar förvirring. Det är inte att vara enkel och tydlig, snarare tvärtom.”

  Det är måhända inte idealt, men brukar ni här inte vilja tala om hur osäker klimatvetenskapen är, blir det då inte konstigt att nu klaga på att man anger stora osäkerhetsintervall? Och vadan denna vurm för IPCC helt plötsligt? Håller du med om intervallet som anges i IPCC WG1?

 43. Daniel Wiklund

  Krumbuktaren (väldigt passande) Thomas P är ibland hal som en ål. Men en sak kan man vara säker på, att Thomas P är ett stort fan av Romson och hennes klimatpolitik. Vilket skulle bevisas.

 44. Thomas

  Min lilla utredning handlar inte om IPCC har rätt eller fel utan om regeringens uttalande speglar det vetenskapliga läget enligt IPCC på ett enkelt och tydligt vis. De vänder sig till svenska folket och inte till personer insatta i klimatvetenskapen.

 45. tty

  ThomasP#30

  ”Hur många standardavvikelser ut är det värt att planera för?”

  En intressant fråga. Och dessutom meningslös eftersom standardavvikelser inte kan omsättas till sannolikheter utan att veta fördelningsfunktionen för den aktuella storheten.

 46. Sören G

  #35 Bra historia, men också avslöjande gällande folks insikter i fysik.

 47. Gunnar Strandell

  Thomas P #42
  Citat:
  ”Även om jag föredrar WG 1 så är jag inte helt förvånad över att politiker intresserade av konsekvenserna av AGW mer håller sig till WG 3 som diskuterar just detta.”

  Nej då, WGIII handlar om att mildra eller undvika konsekvenserna. Det är WGII som beskriver konsekvenserna.

  Citat från IPCC hemsida, min fetning:
  Mitigation of Climate Change
  The WG III contribution assesses the options for mitigating climate change and their underlying technological, economic and institutional requirements. It transparently lays out risks, uncertainty and ethical foundations of climate change mitigation policies on the global, national and sub-national level, investigates mitigation measures for all major sectors and assesses investment and finance issues.”

  Fakta och sanning Thomas, håll dig till dem!

  Länk:
  http://www.ipcc.ch/

 48. Thomas re: #37 & #45

  Jag tror inte någon förväntade sig ngt meningsfullt svar eller ens försök till svar. Som påpekades i en nylig tråd undflyr du nästan varje ämne, tom de saker du själv tagit upp.

  Jag ställde frågan just för att påvisa att detta är ren pseduovetenskap. För att dylika utsagor så tydligt demonstrerar detta. Och att alla de som så ofta och gärna pratar om att de ju skulle luta sig mot, och ha vetenskapen (och alla dessa forskare, akademier etc) bakom sig mest bara poserar med fraser och begrepp de inte begriper eller behärskar.
  ,
  Och ja, det gäller även de ’klimatforskare’ som (tyvärr) ganska ofta vill ge sken av att deras ’forskning’ gör utsagor om ’sannilokheter’ för diverse scenarier. Nästan allt sådant är ren pseduovetenskap. Precis som (båda) de utsagor som LEna tar upp ovan.

  Notera att just denna kritik alltså inte handlar om den naturliga variabiliteten, som ju också är ett stort område där ’klimatforskningen’ närmast demonstrativt har abdikerat. Utan utsagorna om 5 eller 8 C varmare detta sekel handlar om (felaktigt benämnda) ’sannolikheter’ att klimatmodellerna har underskattat våra sk växthusgaser och effekten av dem.

  Avslutningsvis kan man ju skratta lite åt att det är den här sortens lirare och deras ’rådgivare’ inkl press och experter som sådana som Thomas behöver sätta sitt hopp till att de skall rädda världen från hans variant av den kommande klimatkatastrofen. Snacka om att osäker ’metod’ och val av dem som skall vara ’ansvariga’ för den …

  🙂

 49. Ingvar i Las Palmas

  Bra site
  http://www.friendsofscience.org/

 50. ThomasJ

  Evtl. OT vs tråden, dock (för vissa iaf.) intressant intervju här: (N.B. Noteringen, att tiden ’rinner ut’…)
  Länk.

  http://www.climatedepot.com/2016/04/28/watch-morano-on-newsmax-tv-discusses-climate-hustle/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ClimateDepot+%28Climate+Depot%29

  Go figure!
  Mvh/TJ

 51. ThomasJ

  Vaddå? Är miljötalibarnerna numera rädda för klimatets naturliga cycler?
  Vi har, förhoppningsvsis iaf?, repekt/accept, för detta FAKTA.

  Avgörande problem, gigantiskt stort!, är/blir fortsatt spridande av oomkullrunkelig information.
  Utmaningen är enormt stor. Tace care in trying… ;(

  Mvh/TJ

 52. Lasse

  På tal om siffror:
  http://www.di.se/artiklar/2016/4/29/oddsen-har-vant-for-asa-romson/
  Betsons odds: På fredagsmorgonen får den som tror att Åsa Romson kvarstår som språkrör till riksdagsvalet 2,7 gånger pengarna medan den som inte tror det får oddset 1,4.

  Vad jag inte förstår är hur detta går ihop med vadslagning. En krona som satsas ger 1,4 om hon sitter kvar eller 2,7 om hon går. Eller? Vem lurar pengar av av vem?
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Odds

  Själv tror jag hon har 100 till 0% chans sitta kvar-och det är jag övertygad om 😉

 53. Lasse

  Lite mer om det stora intervallet som regeringen valt att hålla fast vid.
  3-8 grader 2100.
  Om inget görs -Det är vi säkra på!
  Lite migrationsverket över det hela !

  Är inte just den stora osäkerheten ett bevis på att frågan är dåligt underbyggd och knappast bör ligga till grund för en politik som vi binds fast vid för framtiden!

  https://judithcurry.com/2016/04/28/expert-judgement-and-uncertainty-quantification-for-climate-changeon-a-likelihood-and-prior-distribution-but-it-does-not-mean-that-the-result-of-the-learning-is-valid-validation-ensues-when-posterio/

 54. Johan M

  #52 Lasse
  ”Vad jag inte förstår är hur detta går ihop med vadslagning. En krona som satsas ger 1,4 om hon sitter kvar eller 2,7 om hon går. Eller? Vem lurar pengar av av vem?”

  Man kan ju utgå från att man själv blir lurad och det blir ju inte så bra utdelning om du sätter en hundring på att hon sitter kvar och en hundring på att hon avgår. I värsta fall utnämns hon som ”språklimbo” och sitter varken kvar eller avgår och då står du där med utan någonting alls 🙂

 55. Johan M

  ”dvs 2,5-7,8 grader”

  Och varför inte avrunda 2,5 till 2 som man lärde sig i skolan. Då visar det ju än mer på att man inte har en susning.

 56. L

  Är inte hela diskussionen överspelad nu när Romson har skrivit på FN:s Klimatavtal..?

  Där är det ju klart att det blir max 2 grader med målet 1,5. Alltså 0,7 grader varmare än idag.

  Man får ju anta att Klimatminister Romson har säkerställt hur det ska gå till…

 57. Daniel Wiklund

  OT Nu ska dom som kör ”bensinslukande” bilar straffas igen och igen och….. Allt för att rädda vår planet. Bonus-malus kallas det, och här har säkert Romson varit drivande. Finns det inget skatt på dom som förstör vår mentala miljö, för i så fall skulle det bli dyrt för Romson och hennes koldioxidjagande kompisar.

 58. Lasse

  #57
  Skatt är lätt att få igenom riksdagen. Ju mer det ger desto lättare!

  En bil som förbrukar 1,5 l/mil kan vara mycket mer miljövänlig än den som drar 0,5 liter per mil.
  Det är en fråga om hur långt den kör! Det riskerar också slinka med en och annan hybridbil som man inte vet alls hur den kommer att köras!
  Titta på etanolfiaskot!
  Beskatta drivmedlet i stället!

  Men det är väl svårt att förstå för politiker. Men får vi bättre när de får gå? Språkrören tycks sitta löst-vilket visar att MP gått i samma fälla som alla andra partier-personer i ledningen får all betydelse!

 59. Håkan Bergman

  L #56
  Fast frågan är hur bindande det är, Åsa har skrivit under som ”deputy prime minister”, nåt som hon ju faktiskt inte är.
  Håkan I, Emperor of Southbend.

 60. Peter F

  Avtalet måste ratificeras av Sveriges riksdag. Datum är okänt. Därefter kan ju avtalet sägas vara ”bindande”, men bindande till vad ? Vi är ju redan världsbäst på CO2-fri el. Trafikmässigt är vi väl lika dåliga som alla andra. Antalet elsnurror har peakat. Solkraft kommer att gå i moln. Får vi behålla och bygga ut kärnkraften och slipper bygga ut vattenkraften kommer vi att vara världsetta i många år. 85 procent av världens energiproduktion kommer från olja, kol och gas. Hur f-n ska Romson, Thomas P och Rockström ersätta den. Tvärtom måste alla svältande, fattiga människor få massor med fossil energi för att lyftas till värdiga liv. Det handlar om miljarder människor som AGW-maffian förvägrar dem ett värdigt liv. Skäms.

 61. Lasse

  Klimatfrågan i sociala medier drivs av icke sakkunniga:
  http://realclimatescience.com/2016/04/climate-scam-being-driven-by-politiciansactorsjournalists/

  Vore kul att göra samma bild kring denna blogg.
  Avpixlat som är en alternativ och mer öppen sida bevisade att deras besökare kom huvudsakligen från Östermalm-närmare bestämt från SR/SVT tror jag det var!

 62. Björn

  Peter F [60]; Avtalet kan sägas upp inom 3 år.

 63. L

  Det är en sorglig värld där det största hotet är våra politiker…!

 64. Peter F

  #62 Björn

  Vem vågar det !

 65. Sören G

  Om man inte vet någonting så kan vad som helst hända. Om man påstår att det kan bli 2,5 – 7,8 grader varmare är det ju bara ett annat sätt säga att de inte vet någonting.

 66. sibbe

  # 62, 64 Även utan att man håller sig till ”avtals”texten, vem vill med våld påföra sanktioner, böter eller ett krig mot de 170 stater som inte lever upp till et de har lovat inom de närmaste 30 åren? I synnerhet då Sverige inte har någon krigsmakt överhuvudtaget varken nu eller då!
  Bäst att upprusta försvaret och ansluta sig till NATO, kanske Clintons eller Bushs barnbarn kan med hjälp av Åsas trupper kuva Kina, som inte bryr sig om klimatförvirringen? För det är väl bara Sverige kvar, som inte har märkt att klimatet inte uppvärms särskilt mycket av CO2…

 67. Ingemar Nordin

  Även om regeringens klimatpolitik, med vidhängande energipolitik, kommer att sluta med ett ”Vi har varit naiva”, så hinner man med att förstöra ekonomin, miljön och jobben innan det är över. Precis som vår riksdag (med MP och C i spetsen) har låtit charlataner som Wijkman och Rockström ta över ruljansen så har klimatfanatikern Angelika Merkel låtit PIK och Hans Joakim Shellnhuber ta över den tyska klimatpolitiken.

  De tyska energipriserna fortsätter att öka trots att de redan (tillsammans med Danmark) har de högsta energipriserna i Europa. http://notrickszone.com/#sthash.E06aGFS9.cefTx7jV.dpbs

  Man betalar 5 miljarder kronor per år bara för att vindkraftverken skall stå STILLA vid överproduktion.
  http://www.thegwpf.com/german-wind-farms-paid-e500-million-a-year-to-stand-idle/

 68. Håkan Bergman

  Apropå vetenskap och politiker, jag minns en frågande dam, från nån nykterhetsorganisation, från tiden just före folkomröstningen om EU-inträdet, jag skäms att medge att jag röstade ja där, men frågan var om jag trodde att jag skulle öka min alkoholkonsumtion efter ett eventuellt EU-inträde. Mitt svar blev att jag skulle nog försöka att öka den, men jag kunde nog inte lova att lyckas i den intentionen, möjligen kunde jag tänka mig att dra igång veckoslutsbleckan lite lätt redan på tisdag i.st.f. på onsdag. Damen såg inte särskilt glad ut, men om hon noterade mitt svar som vetenskapligt relevant tvivlar jag på. Alltnog, idag får jag dom flesta av mina fördomar om alkholforskning bekräftade:
  http://www.dn.se/ekonomi/systembolaget-raddar-inte-2000-liv-om-aret/

 69. Allan Forsling

  Från DI idag:

  ”En hotande kostnadschock på 200 miljarder kronor om kärnkraften stängs i förtid får M och L att gå till angrepp mot regeringen.

  Men energiminister Ibrahim Baylan lägger locket på.

  I fredagens Di varnade Vattenfall för att en förtida stängning av samtliga kärnkraftsreaktorer blir extremt dyr för Sverige. Vd Magnus Hall sa också att bolaget senast redan i maj måste få besked om att effektskatten på kärnkraft slopas helt för att kunna fatta beslut om investeringar för att kunna driva reaktorerna vidare efter 2020.”

  Men Sveriges storföretagsledare är PK och håller tyst. Det är rent pinsamt att notera deras brist på engagemang i denna ödesfråga.

  Ä

 70. Björn

  Allan Forsling [69]; Den direkta kapitalförlusten är inte den värsta konsekvensen, utan vi tvingas dessutom till energiransonering. Dominoeffekten blir industrinedläggningar med arbetslöshet som följd och vidare, välfärdskollaps och stagnation i all utveckling. Vilken riksdagsmajoritet vill medvetet skapa en sådan samhällskollaps?

 71. Slabadang

  MPs o SVTs gröna aktivister förtjänar efter den gångna veckan nytt epitet!

  ”Klimatislamister” på poster som skol och vice stadsminister, fyyyy tusan vilken ryyyyyysning!!

  Nåväl Åsna Romson har lämnat sitt intellektuella arv för oss alla att garva läppen av oss för all framtid:

  https://www.youtube.com/watch?v=IeuVd_niIZg

  Så här får yra höns dåligt rykte vid liknelse vid Åsa Romson: Alternativ en uppvisning av ett intellekt lika skarpt som en blöt dunkudde:

  https://www.youtube.com/watch?v=Wcv8MKRBS9s

 72. Slabadang

  Bevis på att vilken idiot som helst med SVTs hjälp kan bli politiker!

  https://www.youtube.com/watch?v=rXb2ZsxVeqM

  Jaaa herrreeeee guuuuuud!

 73. JIMMY

  ( Medeltids Partiet- MP ) = Å(s)na Romson har nolltillväxt som mål som även fascist organisationen Club of Rome med uttalade med Maurice Strongs och målet att sätta stopp för Västvärldens utveckling och gå tillbaka till ett feodalt utfattigt utan industri och stenåldern. U-land bestående av två klasser elit rika i toppen av pyramiden och sedan arbetslösa slavar i botten av pyramiden och ingen medelklass !!!

  https://www.klimatupplysningen.se/2014/06/11/talar-asa-romson-och-stefan-lofven-samma-sprak/

  http://green-agenda.com/index.html

  ”The common enemy of humanity is man.
  In searching for a new enemy to unite us, we came up
  with the idea that pollution, the threat of global warming,
  water shortages, famine and the like would fit the bill. All these
  dangers are caused by human intervention, and it is only through
  changed attitudes and behavior that they can be overcome.
  The real enemy then, is humanity itself.”
  – Club of Rome,
  premier environmental think-tank,
  consultants to the United Nations