Äntligen något vettigt från KTH inom området ”klimat & miljö” (!)

De som följt mina skriverier här har förmodligen noterat den underliggande frustrationen mot förfallet av den akademiska världen. I landet tror jag speciellt mitt eget nuvarande lärosäte KTH blivit något av ett näste för närmast religiös miljöaktivism, nu senast återspeglat i de pågående riterna runt det kommande COP21 i Paris. Jag skrev om detta för en tid sedan: https://www.klimatupplysningen.se/2015/09/25/vackelsemoten-pa-kth/

ostkupa

De ca 25 vidtalade lokala föredragshållarna och deras presentationstitlar i detta plastkupolmöte återspeglar väl vad det är frågan om. Vissa är kanske kända sedan tidigare för KU’s läsare – bl.a. Sverker Sörlin och den pensionerade Staffan Laestadius. Den förre har närmast övertagit Stefan Edmans tidigare mantel som pålitlig politisk åsiktskälla i allt besläktat och den senare tycks ha upphöjts till landets överstepräst inom ”klimatkyrkan” efter sin självspäkningsbok från 2013 ”Klimatet och välfärden – mot en ny svensk modell”. Bokpresentationen inleds med: Klimatförändringarna går allt snabbare…  (Ja, fel redan i första meningen)

En Nina Wormbs i listan är kanske okänd för många, men hon satt tidigare med i Granskningsnämnden för Radio och TV, tillsammans med bl.a. vänsterpartisten Annika Åhnberg och såg till att ingen skugga föll över SVT’s och SR’s rapportering i ”klimatfrågan” – se ex https://www.klimatupplysningen.se/2012/10/15/granskningsnamnden-for-radio-och-tv-hog-tid-for-namnbyte/. Jag har bestämt  för mig att Wormbs är elev till nämnde Sörlin och via denne slussats in i denna typ av organ. På senare tid har hon anlitats som statlig utredare av en övergång till digitalradio – ja, var och en får dra sina egna slutsatser…

(Per Welander beskrev på ett utmärkt sätt helt nyligen här på KU verksamheten hos dagens motsvarighet till GRN: https://www.klimatupplysningen.se/2015/10/20/bluffen-med-granskningsnamnden-radio-och-tv/)

En annan av föredragshållarna och nuvarande KTH-forskarna presenterades så här för en tid sedan i DN:

jw

Jag tror hon fortsatt är ”radikal miljöaktivist”, men via de andra vägar den nuvarande akademiska världen erbjuder – exempelvis att fungera som auktoritet för att skrämma vettet ur stackars skolflickor(?) som denna insändarförfattare:

sr(urklipp ur det senaste numret av min hemorts lokala reklamtidning Mitt i Södra Roslagen – klicka ev. för bättre läsbarhet)

Ja, ack ja – men vad var nu de goda nyheterna? Jo, ett pressklipp från KTH’s informationsavdelning och en artikel i veckans Ny Teknik:

aaNu tror jag nog att det inte är särskilt nytt att mänsklig påverkan på landskapsbilden påverkar risken för översvämningar, så det är nog en hel del missförstånd hos reportern, som kanske är hjärntvättad att tro att kraftiga regn, oväder och översvämningar inte funnits tidigare utan beror på ”klimatförändringen”

Men sug på detta ur pressreleasen (det borde dock inte vara något nytt för dem som följt Klimatupplysningens inlägg och diskussioner om området):

 • Nederbördsmönstret har i princip inte ändrats under de senaste 100 åren, det har däremot flödet. Rinner vattnet snabbt eller långsamt, vart tar det vägen? Hur lång tid tar det innan ett flöde skadar infrastruktur och hur höga flöden kan förväntas? Det vi ser nu är att åtgärder som människor gjort i landskapet påverkar vattenflöden mer än förändringar i nederbörd, säger Anna Åkesson.
 • Under senare delen av 1800-talet ökade Sveriges befolkning, man behövde producera mer mat och staten ville öka andelen jordbruksmark. Statliga subventioner fanns för markarbeten och i och med det förändrades landskapet. För att kunna odla mer ville bönderna få bort vatten från fälten så snabbt som möjligt, varför man sänkte sjönivåer, torrlade våtmarker, dikade ur och rätade ut slingrande vattendrag. Vattnet började flöda fortare utan dämpningarna som tidigare fanns i landskapet. Förändringar i skogsbruk, ökad urbanisering och upptining av permafrost innebär också nya förutsättningar för vattenflöden.
 • Höga vattenflöden uppstår inte oftare nu än tidigare, men när de väl inträffar är de högre och konsekvenserna kan bli större än tidigare.

Ny Teknik kan däremot inte hålla sig utan lägger själva till ”klimatförändringar” som en bärande del av sammanhangen – tvärt emot vad som står i KTH-meddelandet.

 • Den globala uppvärmningen ökar risken för översvämningar i Sverige liksom i andra länder. Höga vattennivåer kan drabba låglänta villor, vägar, avlopp och elförsörjning.
 • Orsaken kan inte bara förklaras med rikliga regn och snöfall, utan det handlar också till stor del om att vattentransporten i landskapet förändrats sedan senare delen av 1800-talet.

Ja, nuvarande NT-chefredaktören Susanna Baltscheffsky var ju tidigare en notorisk klimatdesinformatör i SvD’s spalter och har väl takterna kvar.

Men välgörande i alla fall att det finns enstaka glimtar av seriositet inom ”klimat & miljö” på KTH. Jag hade helt tappat hoppet.

Kanske någon också kan roas av nedanstående snart åter aktuella klipp från Naturvårdsverkets propagandaavdelning, anno 2003. Det är ju snart Jul trots allt – trots att budskapet är att någon vit sådan blir det inte längre…

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sören G

  I P1 nu på morgonen handlade det om ungas klimatångest. – Om det hade funnits en objektiv nyehetsförmedling i det här landet så hade mycket lidande hos unga besparats.
  Reportern inflikade också ”effekten av klimatförändringarna syns allt tydligare.”
  Han borde ha fått vara med om Lilla Istiden, om det är dit han önskar.

 2. latoba

  #1 Sören G
  Hur har denna ångest skapats? Jo genom all vettlös skrämselpropaganda som skapats av miljövänstern och och som våra medier ohejdat och okritiskt sprider. Först skrämmer man folk och sen ägnar man sig åt att beskriva resultatet av skrämmandet. Visst är det ett tjusigt mediesamhälle vi lever i?

 3. Lennart Bengtsson

  Det är idag utsiktslöst att försöka skriva ngt sakligt om klimat och väder svenska media. Antingen är man inte intresserad om det inte bekräftar redaktionens förutfattade uppfattningar eller också begriper man det helt enkelt inte på grund av massiv okunskap.
  Som jag sagt ad nauseam om inte media pratat om en ”klimatändring” hela tiden skulle allmänheten inte ha märkt något. Vissa månader, årstider, år är vädret regnigare eller torrare ä n normalt, andra år eller årstider är det mildare eller kallare än normalt osv osv. Den obetydliga trend som kan beräknas är av samma storleksordning som uppvärmningen under 1930-talet och inte märkbar för gemene man. Det är med andra ord inget att oroa sig över.
  Vissa klimataktivister försöker till och med hävda att det är ett ändrat klimat som är orsaken att alla flyr till Sverige. Detta är inte fallet. Orsaken är i stället att man har sett i sin mobil att det är bättre i Sverige än i Afghanistan, och Syrien samt att alla är välkomna hit.

 4. Lasse

  Tack Peter.
  Lite väg och vattenfrågor som är intressanta.
  En del av våra insatser i vattendrag har lett till att vi minskar riskerna för översvämningar. Dammar som kan lagra årsflöden har självklart minskat variationerna.
  Men det finns ett moraliskt dilemma som Kinas stora damm, Three Gorges , gjorde mig medveten om.
  Där kan man lagra ca 3 dagars intensivt flöde innan man når bräddhöjden, vill jag minnas. Men den som på fjärde dagen tvingas öppna flödet medverkar då till en omfattande förstörelse nedströms i Yangtzeflodens .
  På samma sätt har vi i miljöns namn byggt in hinder för att få en bra vattenrening, hinder som vid högflöden är just hinder för avvattningen. Suseåns översvämning i Halland kan nog till en del hänföras dit.

 5. pekke

  Lasse #4
  Samma problem har vi med Vänern och dess avtappning i Göta Älv.

 6. Peter Stilbs

  #4,#5 – det var ju vad som hände i Australien för några år sedan – de gröna ansåg att det bara kunde bli torka pga AGW, så man fyllde en damm nära Brisbane till max, och var sen tvungna att släppa ut – med förvärrad katastrof som följd

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/01/18/har-naiva-grona-politiker-forvarrat-katastrofen-i-brisbanequeensland/

 7. JIMMY

  Svar till ovan inlägg .
  Sverige är en demokratur på grund av politisk mono PSYOPS statsfinansierad MSM media program av värsta sorten SR morgon – Studio Ett – SVT – med pressstöd svansen.

  I en normal rättsstat så är det olagligt med olagaklimathot hjärntvätt och riktad PSYOPS.

 8. LBt

  Bättre förr? Nonsens. Enklare förr, absolut, och vi som passerat bäst före datum har nog alltid inbillat oss att vi har något väsentligt att tillföra den utveckling som rusar förbi oss i ett tempo vi själva i vår yrkesverksamma roll aldrig var i närheten av.

  Världens forskare och beslutsfattare som tillhör nuet försöker manövrera den fortsatta utvecklingen mot något rimligt och hållbart inom ramen för den kunskap som finns och med blicken lyft så att den även når bortom våra generationers tillvaro. Verkligen inte en avundsvärd uppgift eller något för dem som lagt sin forskargärning bakom sig och aldrig under sin aktiva tid bekymrat sig om att det vi gör kan tänkas få allvarliga konsekvenser 100-tals år framåt.

  Men vi är på väg mot 10 miljarder, stora människomassor är redan på drift, nationalstaterna griper girigt efter resursområden för egen del, vi har byggt ett samhälle vars motor, drivkraft närmast helt grundar sig på fossila tillgångar vars förbränning påverkar klimatet och som i ett längre perspektiv kan tänkas få katastrofala följder.

  Och här pläderas för att förändringen sker ju så långsamt så den hade man inte lagt märke till om ingen påpekat det. Nåväl, det finns de som lagt märke till den och förvisso har både växter och djur sökt anpassning.

  Men de som nu leder världen framåt tar sig an problemet och söker lösningar som sträcker sig bortom vår egen bekvämlighet, det känns bra.

  Men kommer de att lyckas, det blir en balansgång mellan åtgärder som kan störta världen ner i ekonomisk kaos och åtgärder som är otillräckliga för att undvika en framtida katastrofal utveckling. Det handlar om att avveckla ett fossilt beroende tillräckligt snabbt men också tillräckligt långsamt för att normal samhällsutveckling, dvs tillväxt och utveckling, skall kunna fortgå. Detta samtidigt som alla andra akuta bekymmer som svält, fattigdom, konflikter och världsomspännande epidemier skall hanteras.

  Vad som är bra är att de som har att hantera detta tillhör en annan generation än den som tog sig an de problem vi hade innan vi förstod att naturen inte själv kunde klara de utsläpp, mänskliga och andra som vi för inte så länge sen skickade rakt ut i våra vattendrag. Det var på den nivån kunskapsläget låg då jag inledde min yrkesverksamma period.

 9. Astrid Å

  Ja, det är glädjande med lite seriositet från KTH, men samtidigt blir man nästan ännu mera irriterad över sådana självklarheter. Från det ena till det andra. Hans Rosling skrev häromdagen på Twitter:
  ”At long last the concept of ”climate refugees” is revealed as the advocacy exageration it always was” och hänvisar till en artikel i BBC från 2013.
  Scrolla ner en bit i hans flöde.

  https://twitter.com/HansRosling

  http://www.bbc.com/news/magazine-23899195

  Känns ju också lite bra, eftersom han har etablissemangets ”öra”.

 10. Arne

  Det som jag ofta reflekterar över är att om ingen hade påtalat klimatförändringar hade man ”märkt” något då? Jag upplever ofta att folk i min närhet säger att ”vädret är inte som förr”, men på sent 80-tal när den här frågan var mycket liten om ens känd i de breda folklagren, så hörde man aldrig nån som sa samma sak. Då har ju ändå inte tempen höjts nåt nämnvärt sedan dess..
  Däremot så säger ofta min pappa som är född 1940 att saker är som de alltid har varit. Han är dock lite mer kritisk till att det pågår några klimatförändringar av vikt.
  Jag tror att det är som gamla lumparminnen, man minns bara de bra o roliga sakerna. A-bombsövningarna med efterföljande sanering är det få som minns. Likaledes minns någon en regnig sommar för 40 år sedan…

 11. Lasse

  #8 LBt Vadå enklare förr? Vi förgiftade vår planet på ett betydligt snabbare sätt då. Miljörörelsen tog till sig ”Tyst Vår” och fasade ut DDT och annat uppenbart skadligt. Nu är det aktuellt med dieselutsläppen där partiklar och NOX är uppenbart skadliga. Då renar vi dem! EURO6 ger oss 600 ggr lägre partikelhalt och 20 ggr lägre NOX jfrt med äldre motorer. Kanske inte direkt idag men snart! Ve den som fuskar i detta arbete!
  Men klimatet lär vi inte kunna påverka.
  Att koppla förändringar till en åtgärd är falsk marknadsföring!

 12. Mats G

  10
  Arne

  Eftersom klimathotet är ett hjärnspöke så är din fråga ganska enkelt. Det går inte att märka något som inte finns.

  bättre förr??

  Jag minns ett antal snöfria vintrar på 70 – t.

 13. Mats G

  1
  Sören G

  Jag hörde detta också och det var upprörarande. Mer än vanligt.

  Först programledarens – ”effekten av klimatförändringarna syns allt tydligare.”
  Och sedan kommentera någon forskare/analytiker/psyk-något om klimatångest.

  Och rekommendera att man skulle ha tillit till de som skrämdes eller de som gav klimatångest från först början.

  Hela showen var en enda stor propagandauppvisning i den högre skolan.

  Själv tycker jag det är förskräckligt att man ger ungdomar ångest. Speciellt som det inte är ett egentligt problem. Alla ni klimathotare borde skämmas. Mer arroganta och Ego-människor får man nog leta efter.

 14. tty

  Tyvärr så är även detta ett exempel på ”me too science”. Meningen ”Forskare vid KTH konstaterar att människors förändring av landskapet har ökat risken för höga vattenflöden vilket man inte varit medveten om tidigare” är helt absurd.
  Var och en som vet det minsta om hydrologi och/eller landskapshistoria känner väl till detta sedan många årtionden tillbaka. Jag råkade diskutera problemen med vattenreglering och stora variationer i vattenföringen (inklusive översvämningar) med en lantbrukare på östgötaslätten så sent som igår och han tog det som en självklarhet att utdikning uppströms leder till större svängningar i vattenflödet.

 15. Lasse

  #8 Biodiesel kan säkert ersätta fossil diesel i framtiden. Men vi skall nog vara medvetna om nackdelarna då!
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Biodiesel
  http://www.svt.se/nyheter/utrikes/40-miljoner-manniskor-hotas-av-roken

 16. Olle R

  #14 För att citera Anders Nordström anno 1989 ”-Det här har vi hydrologer känt till sedan länge….”
  F ö en återkommande favoritfras på hans föreläsningar

  Vill minnas att jag också lyssnade på Sten Bergström vid den tiden apropå dammsäkerhet, ökade flöden och ombyggnads/förstärkningsbehov.

 17. Björn

  Klimatdebatten har destruktiva proportioner. Ett litet ljus i detta mörker räcker inte längre för att ge hopp om ett intellektets ljusare framtid. Den reella verklighetens orsak och verkan tycks inte ha något avtryck i språket längre. ”Klimatförändringarna” har blivit orsak till allt som händer i världen, men ingen frågar sig vad som orsakar ”klimatförändringarna”. Vem är det som styr detta språkets anomalier? Om vi skall dra oss upp ur detta klimateländets mörker, måste språket reformeras. Vi kan inte och får inte acceptera ett språkbruk med meningslösheter som inte speglar en kausal och rationell verklighet.

 18. Olle R

  #15 Lasse, på lokala macken säljs sånt här https://www.preem.se/om-preem/hallbarhet/evolution-drivmedel/evolution-bensin/

  Känns bättre än Brasilienproducerad E85 som dessutom går bort helt för att jag just nu skulle förlora 1,50 litern på den..

 19. Stefan T

  #12 Mats G
  ”Jag minns ett antal snöfria vintrar på 70 – t.”
  Dom kommer jag inte ihåg, men jag minns ett par väldigt snörika vintrar på 70-talet. 🙂

 20. Mats G

  19
  Stefan T

  Jag minns både och.

 21. L

  Så gott som varje nyhetssändning på SVT innehåller något klimathot. Det är självklart politiskt regisserat och man vet minsann på tiondels grader hur mycket varmare vi ska få, om inte utsläppen minskar.

  Jag tror klimathotandet kommer att få en framträdande roll i historieböckerna, en epok där politikerna ägnade sig åt ett gigantiskt självbedrägeri medan världen drabbades av helt andra, verkliga problem.

  Ta bara flyktingkrisen, dess orsak och verkan, där politikerna står närmast handfallna.

 22. LBt

  Lasse #11,
  enklare förr, ja vi tillät oss tex att släppa ut föroreningar och avfall rakt ut i våra vattendrag. Det fick vi så småningom ändra på. N u handlar det om andra utsläpp och det kommer vi också att ändra på.

  För övrigt är det få och knappast några forskare som förnekar att vi påverkar klimatet och gör man inte det kan man knappast komma till slutsatsen att man inte kan göra något åt denna påverkan.

 23. Gunnar Juliusson

  #9 Astrid om Hans Rosling
  Rosling höll en tvåtimmarsföreläsning i aulan Skånes universitetssjukhus i torsdags 29 oktober med titeln Faktabaserad Världsbild. Den var så populär att man i dagens Sydsvenskan har en insändare med begäran om ett större kongresscentrum i Lund
  http://www.sydsvenskan.se/asikter/bygg-modernt-konsert–och-kongresscentrum-i-lund/
  Jag fick nöja mig med att titta på webben då jag var där bara 20 minuter före utsatt tid. Hela föreläsningen finns här:
  http://www.med.lu.se/om_fakulteten/evenemang/sandblomdagen/sandblomdagen_2015
  (börjar vid 12:40). Jag beklagade detta eftersom jag hade tänkt ställa frågor. Nu gavs det dock inte tid och tillfälle till detta. Han hade sin vanliga show.
  Av visst intresse var att han svarade på Anders Wijkmans kritik
  http://www.svd.se/rosling-har-fel-om-jordens-befolkning, dock bara avseende demografisk utveckling.
  På slutet blev det klimat och koldioxidutsläpp, där Rosling visade på det mycket påtagliga sambandet mellan energikonsumtion och rikedom, men glömde bort att tala om att rikedomen byggts på vår kunskap att utnyttja energitillgångar. Detta ledde till att jag skrev en anmälan med kritisk kommentar till Sydsvenskans opinionssida, som förstås blev rejekterad med vändande post.
  Lars Bern har dock vänligt ställt upp med att publicera min inlaga på sin blogg anthropocene:
  http://antropocene.se/2015/november/varfor-inte-en-faktabaserad-varldsbild-ocksa-i-klimatenergifragan-hans-rosling.html
  Tack Lars.

 24. AG

  #22 ”För övrigt är det få och knappast några forskare som förnekar att vi påverkar klimatet och gör man inte det kan man knappast komma till slutsatsen att man inte kan göra något åt denna påverkan”

  INTE?

  1. Dr Robert Balling: “The IPCC notes that “No significant acceleration in the rate of sea level rise during the 20th century has been detected.” This did not appear in the IPCC Summary for Policymakers.
  2. Dr Lucka Bogataj: “Rising levels of airborne carbon dioxide don’t cause global temperatures to rise…. temperature changed first and some 700 years later a change in aerial content of carbon dioxide followed.”
  3. Dr John Christy: “Little known to the public is the fact that most of the scientists involved with the IPCC do not agree that global warming is occurring. Its findings have been consistently misrepresented and/or politicized with each succeeding report.”
  4. Dr Rosa Compagnucci: “Humans have only contributed a few tenths of a degree to warming on Earth. Solar activity is a key driver of climate.”
  5. Dr Richard Courtney: “The empirical evidence strongly indicates that the anthropogenic global warming hypothesis is wrong.”
  6. Dr Judith Curry: “I’m not going to just spout off and endorse the IPCC because I don’t have confidence in the process.”
  7. Dr Robert Davis: “Global temperatures have not been changing as state of the art climate models predicted they would. Not a single mention of satellite temperature observations appears in the IPCC Summary for Policymakers.”
  8. Dr Willem de Lange: “In 1996 the IPCC listed me as one of approximately 3000 “scientists” who agreed that there was a discernible human influence on climate. I didn’t. There is no evidence to support the hypothesis that runaway catastrophic climate change is due to human activities.”
  9. Dr Chris de Freitas: “Government decision-makers should have heard by now that the basis for the long-standing claim that carbon dioxide is a major driver of global climate is being questioned; along with it the hitherto assumed need for costly measures to restrict carbon dioxide emissions. If they have not heard, it is because of the din of global warming hysteria that relies on the logical fallacy of ‘argument from ignorance’ and predictions of computer models.”
  10. Dr Oliver Frauenfeld: “Much more progress is necessary regarding our current understanding of climate and our abilities to model it.”
  11. Dr Peter Dietze: “Using a flawed eddy diffusion model, the IPCC has grossly underestimated the future oceanic carbon dioxide uptake.”
  12. Dr John Everett: “It is time for a reality check. The oceans and coastal zones have been far warmer and colder than is projected in the present scenarios of climate change. I have reviewed the IPCC and more recent scientific literature and believe that there is not a problem with increased acidification, even up to the unlikely levels in the most-used IPCC scenarios.”
  13. Dr Eigil Friis-Christensen: “The IPCC refused to consider the sun’s effect on the Earth’s climate as a topic worthy of investigation. The IPCC conceived its task only as investigating potential human causes of climate change.”
  14. Dr Lee Gerhard: “I never fully accepted or denied the anthropogenic global warming concept until the furore started after NASA’s James Hansen’s wild claims in the late 1980s. I went to the [scientific] literature to study the basis of the claim, starting with first principles. My studies then led me to believe that the claims were false.”
  15. Dr Indur Goklany: “Climate change is unlikely to be the world’s most important environmental problem of the 21st century. There is no signal in the mortality data to indicate increases in the overall frequencies or severities of extreme weather events, despite large increases in the population at risk.”
  16. Dr Vincent Gray: “The [IPCC] climate change statement is an orchestrated litany of lies.”
  17. Dr Mike Hulme: “Claims such as ’2500 of the world’s leading scientists have reached a consensus that human activities are having a significant influence on the climate’ are disingenuous … The actual number of scientists who backed that claim was only a few dozen.”
  18. Dr Kiminori Itoh: “There are many factors which cause climate change. Considering only greenhouse gases is nonsense and harmful.”
  19. Dr Yuri Izrael: “There is no proven link between human activity and global warming. I think the panic over global warming is totally unjustified. There is no serious threat to the climate.”
  20. Dr Steven Japar: “Temperature measurements show that the climate model-predicted mid-troposphere hot zone is non-existent. This is more than sufficient to invalidate global climate models and projections made with them.”
  21. Dr Georg Kaser: “This number [of receding glaciers reported by the IPCC] is not just a little bit wrong, it is far out by any order of magnitude … It is so wrong that it is not even worth discussing.”
  22. Dr Aynsley Kellow: “I’m not holding my breath for criticism to be taken on board, which underscores a fault in the whole peer review process for the IPCC: there is no chance of a chapter [of the IPCC report] ever being rejected for publication, no matter how flawed it might be.”
  23. Dr Madhav Khandekar: “I have carefully analysed adverse impacts of climate change as projected by the IPCC and have discounted these claims as exaggerated and lacking any supporting evidence.”
  24. Dr Hans Labohm: “The alarmist passages in the IPCC Summary for Policymakers have been skewed through an elaborate and sophisticated process of spin-doctoring.”
  25. Dr Andrew Lacis: “There is no scientific merit to be found in the Executive Summary. The presentation sounds like something put together by Greenpeace activists and their legal department.”
  26. Dr Chris Landsea: “I cannot in good faith continue to contribute to a process that I view as both being motivated by pre-conceived agendas and being scientifically unsound.”
  27. Dr Richard Lindzen: “The IPCC process is driven by politics rather than science. It uses summaries to misrepresent what scientists say and exploits public ignorance.”
  28. Dr Harry Lins: “Surface temperature changes over the past century have been episodic and modest and there has been no net global warming for over a decade now. The case for alarm regarding climate change is grossly overstated.”
  29. Dr Philip Lloyd: “I am doing a detailed assessment of the IPCC reports and the Summaries for Policy Makers, identifying the way in which the Summaries have distorted the science. I have found examples of a summary saying precisely the opposite of what the scientists said.”
  30. Dr Martin Manning: “Some government delegates influencing the IPCC Summary for Policymakers misrepresent or contradict the lead authors.”
  31. Dr Stephen McIntyre: “The many references in the popular media to a ‘consensus of thousands of scientists’ are both a great exaggeration and also misleading.”
  32. Dr Patrick Michaels: “The rates of warming, on multiple time scales, have now invalidated the suite of IPCC climate models. No, the science is not settled.”
  33. Dr Nils-Axel Morner: “If you go around the globe, you find no sea level rise anywhere.”
  34. Dr Johannes Oerlemans: “The IPCC has become too political. Many scientists have not been able to resist the siren call of fame, research funding and meetings in exotic places that awaits them if they are willing to compromise scientific principles and integrity in support of the man-made global-warming doctrine.”
  35. Dr Roger Pielke: “All of my comments were ignored without even a rebuttal. At that point, I concluded that the IPCC Reports were actually intended to be advocacy documents designed to produce particular policy actions, but not a true and honest assessment of the understanding of the climate system.”
  36. Dr Paul Reiter: “As far as the science being ‘settled,’ I think that is an obscenity. The fact is the science is being distorted by people who are not scientists.”
  37. Dr Murray Salby: “I have an involuntary gag reflex whenever someone says the science is settled. Anyone who thinks the science is settled on this topic is in fantasia.”
  38. Dr Tom Segalstad: “The IPCC global warming model is not supported by the scientific data.”
  39. Dr Fred Singer: “Isn’t it remarkable that the Policymakers Summary of the IPCC report avoids mentioning the satellite data altogether, or even the existence of satellites — probably because the data show a slight cooling over the last 18 years, in direct contradiction of the calculations from climate models?”
  40. Dr Hajo Smit: “There is clear cut solar-climate coupling and a very strong natural variability of climate on all historical time scales. Currently I hardly believe anymore that there is any relevant relationship between human CO2 emissions and climate change.”
  41. Dr Richard Tol: “The IPCC attracted more people with political rather than academic motives. In AR4, green activists held key positions in the IPCC and they succeeded in excluding or neutralising opposite voices.”
  42. Dr Tom Tripp: “There is so much of a natural variability in weather it makes it difficult to come to a scientifically valid conclusion that global warming is man made.”
  43. Dr Gerd-Rainer Weber: “Most of the extremist views about climate change have little or no scientific basis.”
  44. Dr David Wojick: “The public is not well served by this constant drumbeat of alarms fed by computer models manipulated by advocates.”
  45. Dr Miklos Zagoni: “I am positively convinced that the anthropogenic global warming theory is wrong.”
  46. Dr Eduardo Zorita: “Editors, reviewers and authors of alternative studies, analysis, interpretations, even based on the same data we have at our disposal, have been bullied and subtly blackmailed.”
  etc etc etc
  + 10000-tals till.

 25. LBt

  AG #24,
  jag har bara skummat eftersom du uppenbarligen inte velat ta mitt påstående till dig. Finns det någon i din lista som tydligt förnekar att vårt fossila bruk påverkar klimatet?

  Med hur mycket är en helt annan fråga.

 26. L

  LBt, alla tänkande människor vet att vi påverkar vår jord på många sätt, ibland även klimatet. Men det är något helt annat än en temperaturreglerande utsläppspolitik. Den är bara fördummande.

 27. Thomas P

  AG #”4 Ett tips: det är bättre att ge en länk än att klippa och klistra en så lång lista, det är i alla fall ingen som tror du skapat den själv. Det är bara vanliga körsbärsplockandet av citat.

 28. LBt

  L #26,
  kan vi genom påverkan driva temperaturen uppåt förefaller det rimligt att vi genom återhållsamhet både kan dämpa denna tillväxt och tom hejda den. Naturligtvis även sänka den om det nu skulle kännas angeläget, vägen dit är emellertid lång så vi får god tid att pröva den.

  Att förneka dessa möjligheter känns mindre genomtänkt eller, som du kanske vill uttrycka dig, obegåvat tom dumt.

 29. Sören G

  #28 LBt
  När temperaturökningen inte ens är märkbar så lär det inte heller märkas om vi totalt upphör med all användning av fossil energi.

 30. LBt

  Sören G,
  men det är inget du vet, bara något du fantiserar om i din lilla värld.

 31. Sören G

  #30 LBt
  Temperaturen har inte ökat märkbart på snart 20 år. Enligt satellitmätningarna har den rentav sjunkit.
  Det innebär att koldioxidens s.k. klimatpåverkan inte kan vara särskilt stor. Och de naturliga variationerna dominerar.

 32. LBt

  Sören G,
  nonsens, man kan inte dra några slutsatser av de senaste 16 åren, blott en blygsam cyklisk påverkan kan eliminera ”plattformen” 2000-nutid och av bara farten även nedgången 1940-70. Det finns ingen annan väl underbyggd förklaring till de senaste 100 årens temperaturuppgång än att den väsentligen är en följd av vår påverkan.

  Bara sagor.

 33. Sören G

  #32 LBt
  Hur förklarar du den medeltida värmeperioden, liksom romartiden och den miloiska värmeperioder under bronsåldern.
  Vikingarna bosatte sig på Grönland
  Men dog ut efter 500 år under den Lila Istiden. Temperaturen har ökat i omgångar (avbrutna av temperaturnedgångar) sedan slutet av 1600-talet.

 34. L

  #28, LBt, du pratar som om det bara är en parameter (koldioxid) som styr vårt klimat och att vi därigenom kan välja vilken temperatur vi ska ha? Men du vet säkert lika bra som jag att det är ytterst marginellt som våra utsläpp av koldioxid har förändrat klimatet och att ytterligare utsläpp har ännu mindre påverkan. De lokala klimatförändringar som människan medverkat till har främst med ändrad markanvändning och delvis med partikelutsläpp att göra. Koldioxiden har sannolikt bara varit positiv för oss.

 35. Christopher E

  LBt, jag förstår att du är lite lättretlig i höst, eftersom Nobelkommittén missade att ringa i år igen. 😉

  Men du bör förklara hur temperaturen kunnat svänga förr utan ”vårt fossila bruk” om du ska ha en chans. Till exempel i flera hundra år precis före vi eldade den första stenkolsbiten.

  Att hitta två parametrar som någorlunda korrelerar i ett diagram under en begränsad utvald tid kvalificerar tyvärr inte alls till något, i synnerhet inte förstärkta med cirkelbevis som hyfsar korrelationen med spekulativa cykler med gissad amplitud i lämplig storlek.

  Vill du se fler roliga korrelationer kolla här:

  http://www.tylervigen.com/spurious-correlations

 36. LBt

  Till att börja med håller jag dörren öppen för många möjligheter, jag har inte låst mig vid att vår förhöjning av koldioxidhalten är ofarlig i ett längre perspektiv. Ni tycks, trots att ni brukar kalla er tvivlare, veta något annat eller också struntar ni i det.

  Ert argument är ensidigt återkommande:
  historiska temperatursvängningar, vars orsakerna vi av naturliga skäl inte känner (det var ju några hundra till tusen år sen) och som vi inte ens kan verifiera som annat än regionala företeelser, skall likväl utgöra någons sort obegriplig förklaring till väsentliga delar av den anmärkningsvärt stora globala temperaturstegring vi noterat de senaste 100-150 åren. Och detta trots att dessa historiska regionala svängningar möjligen och troligen inte ens har samma förklaring. Så vilken av dessa okända förklaringar skulle passa bäst?

  Vi vet att koldioxid är en växthusgas och vi känner väl växthusgasernas temperaturdrivande egenskaper. Vi känner den globala temperaturuppgången de senaste 100-150, inte fullt 1 C, vilket är extremt mycket för så kort tid och där vi tom har svårt att peka på historiska lokala motsvarigheter. Den enda väl underbyggda förklaringen till denna temperaturuppgång är CO2 men jag utesluter inte andra ”naturliga” men okända orsaker.

  Oberoende av detta och om vår påverkan utgör hela eller halva uppgången så är det denna påverkan vi kan göra något åt för att om möjligt undvika 2-gradersgränsen (eller viken annan gräns ni mot förmodan kan tänka er). Utgör vår påverkan hälften av nästa grads temperaturstegring finns alltså 1/2 grad att spela med. Dvs vi skulle kunna hamna vid 1 1/2 C istället för 2.

  Medveten om att jag för ett förenklat resonemang men det förefaller nödvändigt.

  Eftersom vi inte vet vilka konsekvenser vår påverkan kan tänkas få om 50-100-200 år och därefter, inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas, bör vi naturligtvis medvetet begränsa våra utsläpp men bara inom ramen för vad fortsatt tillväxt och utveckling tillåter.

  En för snabb teknikutveckling kan innebära problem då en sådan skulle kunna medföra enorma kapitalförskjutningar på kort tid vilket definitivt kan allvarligt påverka världsekonomin. Massiv kärnkraftsutbyggnad generation IV tar tid och kan säkert ske under ordnade former men kall fusion som tycks stå inför ett genombrott kan möjligen innebära ett hot man inte bör ignorera. En för långsam teknikutveckling innebär i sin tur en risk för att vi inte kan undvika 2-gradersgränsen.

  Hur som helst kan vi säkert förlita oss på att de stora ländernas ledare både inser de långsiktiga och kortsiktiga klimathoten liksom alla andra och gör så gott de kan för att balansera mellan dessa.

 37. Sören G

  Att snabbt göra sig av med fossila bränslen skulle innebära en verklig katastrof. Det enda man vet är att koldioxiden har några absorptionslinjer i IR-området. Sen har man toeretiskt beräknat att en fördubbling av koldioxdhalten skulle ge ca 1 C högre temperatur. Men vattenångan är en mycket viktigare s.k. växthushusgas. Man har kommit upp med en hypotes att vattenångan skulle ge en förstärkningseffekt som skulle leda till ytterligare temperaturhöjning. Men denna hypotes borde vara falsifierad vid det här laget. Man har gjort ett 100-tal datorsimuleringar och alla har misslyckats. – Vattenångan kan f.ö. kondensera och bilda moln som reflekterar bort solinstrålningen. Så det behöver inte alls bli så mycket som en grads högre vid en fördubbling av koldioxdhaletn.
  Slutsats: Vi har gott om tid att utveckla nya energikällor. Kärnkraft Gen Iv som återanvänder kärnbränsle och så småningom utvecklas nog fussionsenergin. – Men det viktigaste är att få bort bort fattigdomen på jorden och då är tillgång på billig energi A & O.

 38. LBt

  Den enda väl underbyggda förklaring vi har till de senaste 100-150 årens extremt snabba temperaturuppgång är den av oss förhöjda koldioxidhalten. Allt annat är en så länge bara drömmar och fantasier. Till dess vi vet bättre skall vi naturligtvis göra vad vi kan för att begränsa våra utsläpp men det måste ske inom ramen för vad en god samhällsekonomi tillåter.

  Världens ledare förstår detta och kommer att handla därefter.

 39. Alienna

  LBt #38, … En gissning är inte en förklaring – det är bara en gissning.

 40. Sören G

  Temperaturuppgången mellan 1690 och 1740 när Jorden kom ut ur den kallaste delen av Lilla Istiden var betydligt snabbare än den varit någonsin senare.
  9600 f.v.t. när Jorden kom ut ur Yngre Dryas var temperaturuppgången 7 C på några decennier.

 41. Thomas P

  Sören #40″Temperaturuppgången mellan 1690 och 1740 när Jorden kom ut ur den kallaste delen av Lilla Istiden var betydligt snabbare än den varit någonsin senare.”

  Enligt vilken av alla rekonstruktioner?
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/2000_Year_Temperature_Comparison.png

 42. Sören G

  #41 Thomas P
  Din hockeyklubba är ju debunkad för länge sen.

  Man har anteckningar från bl.a. när slussarna i Lilla Edet öppnades respektive stängdes för säsongen.
  Till sin förvåning fann en hembygdsforskare att slussarna öppethållande förlängdes betydligt från 1690-talet till framåt 1740. Det har beräknats motsvara en temperaturhöjning på någon grad C.

 43. LBt

  Dessa återkommande fantasier om att lokala och regionala uppgifter kan ställas mot globala medelvärden. Suck.

  För övrigt är väl just Yngre Dryas ett intressant exempel där forskarna pekar på möjliga förklaringar som definitivt inte passar in avseende de senaste 100-150 åren. Och det är väl så det är, de historiskt kända lokala och regionala förändringar vi känner hade troligen haft naturliga förklaringar om det då funnits den kunskap och de resurser vi idag har.

  Nu är det inte så och den bäst underbyggda förklaring vi har till de senaste 100-150 årens extremt snabba globala temperaturutveckling är fortfarande CO2 och världen kommer att agera från denna utgångspunkt. Skulle kunskapsläget förändras i framtiden kommer den tidens ledare att ta nya beslut. Att det sen fins de som tycker annorlunda är naturligt, i det här fallet är de få och det är bra.

 44. Alienna

  LBt #43, … En gissning är inte en förklaring – det är bara en gissning.

 45. Sören G

  #43 LBt
  Vad du är tröttsam! Det finns inga bevis för att koldioxiden har någon avgörande betydelse för klimatet. Det är solen som värmer jorden.
  Att slänga ut resurser nu för att för att begränsa koldioxidutsläppen är totalt vansinne.

 46. Thomas P

  Sören #42 ”Din hockeyklubba är ju debunkad för länge sen.”

  Den där figuren innehåll ett större antal olika klimatrekonstruktioner om du nu lider av den vanliga allergin mot ”hockeyklubban”.

  ”Man har anteckningar från bl.a. när slussarna i Lilla Edet öppnades respektive stängdes för säsongen.”

  Lär dig skilja mellan lokalt och globalt klimat!

  ”Det finns inga bevis för att koldioxiden har någon avgörande betydelse för klimatet. Det är solen som värmer jorden.”

  Att solen värmer jorden innebär inte att solen ligger bakom variationer i jordens klimat. Sen tycker jag du skall läsa på om hur växthuseffekten fungerar om du fortfarande inte förstått den roll CO2 har.

 47. LBt

  Sören G,
  visst är det solen och det är växthusgaserna som genom att ”stänga in” delar av solenergin ger oss en planet med ett smalt temperaturintervall där behagligt liv blir rimligt över större delen av planeten, växthusgaser vars koncentration vi nu genom våra utsläpp ökar med den självklara följden att medeltemperaturen ökar. Detta kan nog anses ”bevisat” ett begrepp som emellertid har mer med matematik att göra än med fysik.

  Tröttsamt naturligtvis för alla er som inte vill ta till er detta enkla faktum eftersom det signalerar att vi bör göra något för kommande generationers räkning och vill man inte det blir det naturligtvis jobbigt.

 48. Sten Kaijser

  LBt,

  det vi ska göra för kommande generationer är att lyfta de fattiga ur sin fattigdom. Om de vill använda fossila bränslen för att göra det är ingenting som vi ska lägga oss i. Detta bör vara alldeles uppenbart för dem som tror att jorden kommer att bli varmare och att det kommer att drabba de fattiga värst. Jag tror att alla är på det klara med att ”på höga latituder” är varmare bättre, och om nu de som vill bli mindre fattiga vill använda fossila bränslen så är det bara för oss att tacka och ta emot om nu vårt klimat skulle bli lite bättre.

  Att påtvinga fattiga länder ineffektiva energisystem borde ses som ett brott! Nästan lika brottsligt som att locka eller tvinga dem att göra biobränslen åt oss!

 49. Sören G

  #46 Thomas P
  Lilla Istiden har konstaterats över stora dela av världen.

  #47 LBt
  Skitsnack. Det finns inga bevis för hur stor eller liten som koldioxidens s.k. klimatkänslighet är. Och eftersom ingen uppvärmning skett på 2000-talet trots ökad koldioxidhalt så borde den vara liten.
  Man tog aldrig reda klimatets naturliga variationer utan man bestämde helt sonika att den temperaturökning som skedde i slutet av 1900-talet mest berodde på koldioxiden.

 50. Lasse

  #49 Sören- Jaså var det så illa att de inte insåg periodicitet eller solar brightening.
  Denna bild visar hur fel modellerna beräknar ökningstakten.
  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/CMIP5-90-models-global-Tsfc-vs-obs-thru-2013.jpg
  En bild som försvaras av Roy Spencer: http://www.drroyspencer.com/

  Vi har en uppvärmning på 30 år i en takt av 1,1 grad på 100 år.
  Modellerna visar det dubbla! Då kan vi nå 2 gradersmålet!

 51. LBt

  Sten K #48,
  jag kan inte se annat än att jag i alla delar håller med dig och skulle jag i något sammanhang uttryckt mig motsägelsefullt i denna del vill jag gärna korrigera mig.

  Sören G #49,
  har jag i något sammanhang påstått något om bevis avseende klimatkänslighetens storlek? Skulle inte tro det så skitsnack är det väl du som står för.

 52. Sören G

  #51 LBt
  Diskussionen handlar om vi måste upphöra med fossila bränslen i närtid eller inte. Eftersom klimatkänsligheten för koldioxid av allt att döma är låg har mänskligheten gott om tid att ställa om till andra energislag. Det är förmodligen tvärtom bra om koldioxiden ökar till det dubbla vilket gör att det växer bättre.

 53. LBt

  Sören G,
  här far du mellan den ena tuvan efter den andra.
  Skitsnack och bludder är vad du ägnar dig åt.

  De som är intresserade kan själva följa upp meningsutbytet.

 54. Christopher E

  Apropå meningsutbytet Sören/LBt:

  Jag håller i stort med Sören. Visst överskattar alarmister koldioxidens påverkan. Bara för att det går att rita två linjer i ett diagram följer inte att ena måste bero bara eller nästan bara på det andra. Den som tror det kan studera länken i #35 ovan. Inte heller kan man hitta på ”maskerande” effekter när korrelationen inte är den önskade. Båda dessa fel har LBt gjort i troligen hundratals nästan likalydande poster vid här laget.

  Men det verkligt intressanta är det långa perspektivet. Spelar det någon roll med allt käbbel i Paris med mera i backspegeln i framtiden? Knappast. IPCC:s scenarier är överdrivna på alla fronter; klimatkänsligheten är för hög, effekterna överdrivna, men framför allt är utsläppsscenarierna uppåt väggarna orealistiska. Att spekulera i att världen ska elda fossilbränsle i bortåt 20 ggr högre takt än idag om 100 år är givetvis absurt. Lika absurt som när man för drygt 100 år sedan förutsåg att städerna inte kunde växa mer därför att hästtransporterna inte kunde öka mer…

  Var det politiska framsynta ledare som LBt tror på som löste hästproblemet ”inom ramen för vad utveckling och tillväxt tål”? Nej, självklart inte. Stora världskonferenser med paraplydrinkar och tokiga aktivister en masse? Nej.

  Den fossila epoken är bara en blipp i historien oavsett om vi lyssnar på en cornucupian eller en peakalarmist. Om man lyfter blicken:

  http://planetforlife.com/images/longrun.gif

  Det finns inga rekorddyra konferenser, självutnämnda planeträddare eller en floskelarmé av LBt:are som kan påverka den länkade kurvan här på något påtagligt vis. Vi slutade göra flintyxor utan globala konferenser. Den fossila perioden har sin utmätta tid också. Vi behöver inte göra något speciellt mer än att låta tillväxt och utveckling ha sin gång och innovatörerna göra sitt jobb. Den nuvarande politiken alarmisterna förespråkar med dyra och tillväxthämmande ”lösningar” är direkt skadlig. Och de som säger att framtvingade och forcerade ”lösningar” inte påverkar oss negativt, de ljuger givetvis. För samtidigt anklagar de oss för att sätta vår bekvämlighet före kommande generationer. Men de lovades ju att det inte skulle försämra tillvaron? Hur ska de ha det?

  Själva har alarmisterna inte ett uns empati vare sig för kommande generationer (som de vill göra fattigare genom att begränsa utveckling och tillväxt) eller samtida (tex länder som förlorar sina turisminkomster när världsräddarna förbjuder oss att flyga).