Antarktis smälter, igen

250px Ross Schelfeis
I veckan som gick fick vi nyheter om Antarktis is och vad som händer där. Det var en artikel i Nature som fick stort utrymme i svensk press. Sveriges Radio följde medias vanliga dramaturgi att åberopa en svensk forskare som lägger orden så att vi har anledning att oroas:
Det kan betyda att jordens havsnivåer kommer stiga snabbare än vad vi räknat med, tror Anna Wåhlin, oceanograf vid Göteborgs universitet, som har läst studien.
Anna Wåhlin är dock ganska samlad och vederhäftig och påpekar att:
– Det som vi ser nu kan ha fortgått ända sedan den senaste istiden. Vi vet inte om det har accelererat
Att blanda citat med sina egna sammanfattningar som inte alltid är helt korrekta är dock olyckligt, vilket sker hos journalisterna på SR, vilket jag återkommer till.
På Rapports hemsida presenteras nyheten i form av en artikel från TT, som antagligen förekommit i flera lokala medier. De har något underfundigt formulerar rubriken ”Vatten dränerar Antarktis på is”. Det klingar onekligen som om Antarktis is håller på att dräneras, att dränera är ju liksom att tömma något på sitt innehåll. Och när man fyller på med formuleringen:
Temperaturökningen de senaste årtiondena kan inte ensamt förklara varför isen försvinner i Antarktis, skriver en internationell forskargrupp i tidskriften Nature 
Så är det inte svårt att dra slutsatsen att all is på Antarktis faktiskt är på väg att försvinna. Vi får förvisso en reservation, men även den ger vid hand att all is är i fara:
Shelfisen utgör en mindre del av isen i Antarktis, men den reglerar avsmältningen av de betydligt större glaciärer som täcker i princip hela kontinenten
Vi ser ett exempel på hur journalisten ger oss en story, en indiciekedja som vi själva kan lägga ihop som ett pussel, och den kan hämtas medels citat från forskarna i artikeln och i intervjuer därför även de har insett att en bra story säljer. Det är ständigt ”nya rön” och forskare som anser att isarna är ”mer känsliga för klimatförändringar än vad de trott”, de klimatförändringar vilka vi alla ”vet” sker här och nu. Förvisso gäller det inte hela Antarktis men ”shelfisarna reglerar hela Antarktis” vilket enbart är journalisten egen osakliga tolkning av läget. Eftersom höjningen av världens havsnivåer inte accelererat under samma period som undersökningen avser, dvs. 2003 – 2008, är det knappast anledning att oroas för dessa nya resultat. De grundläggande förhållandena som beskrivs i artikeln är följande:
Vissa hyllisar (min sons förslag till svensk översättning av ”shelfices”) vilar på djupare vatten som har en förbindelse mot djuphavet via kanaler eller fjordar i havets botten. Dessa hyllisar smälter underifrån genom att vatten tränger in med ett värmeinnehåll som förmår smälta isen, ca 1°C. Dessa underströmmar anses bero på ändrade vindförhållanden. Tidigare har man konstaterat att många inlandsisar eller glaciärer utmed västra Antarktis förlorar massa, dvs blir tunnare, medan andra blir tjockare. Denna studie visar på att det enbart är de inlandsisar som mynnar i dylika hyllisar som minskar i volym. Denna artikel visar på sambandet mellan att hyllisar som förtunnas avlastar de innanförliggande glaciärerna, vilka då flyter snabbare mot havet då hyllisarnas egenskap av fördämningar minskar i tyngd/massa. Artikelns värde ligger i att de med mätdata kan bekräfta att detta är vad som sker, något som man tidigare diskuterat och ställt upp som en rimlig hypotes.
Antarktis omringas av den antarktiska circumpolära strömmen ACC vilken drivs av vindar runt Antarktis klockvis. Förändringar i vindarna har medfört att ACC har dragit sig närmare polen och förändrat  virvelströmmarna och kanske hur olika vattenlager blandar sig. Det är enligt studien djupvatten som förs in i dessa kanaler/fjordar som är orsaken till de förändringar i massbalans som tidigare beskrivits. Hur det sett ut under andra tidsperioder är delvis okänt och orsakerna till dessa ändrade vindförhållanden är inte klarlagda, även om flera orsaker har förts fram.
I SR artikeln kan man även läsa att:
Havsvattnet som strömmar in under isarna där det idag smälter som snabbast har blivit dramatiskt varmare under de senaste tio åren. Men eftersom Antarktis är svår och otillgänglig terräng för forskare saknas bra och säkra data för hur isavsmältningen såg ut längre tillbaka i tiden.
Den vetenskapliga studien nämner absolut ingeting om att just detta vattnet blivit dramatiskt varmare under de senaste tio åren – det är helt enkelt ett påhitt. Artikeln säger att citat:
Increased circumpolar winds have caused strong warming of the Southern Ocean since the 1950s through a poleward shift in the Antarctic Circumpolar Current and increased eddy heat flux
De förändringar i havsvattnets temperatur som Pitchard et al 2012 hänvisar till ovan, dvs det varmare vatten som vindar för in under hyllisarna verkar framförallt ha skett under en tidigare period. Enligt den refererade artikeln verkar den största förändringen skett under perioden 1930 fram till ca 1980.
Som en intressant stickspår kan nämnas att vår ganska välkända Eric Stieg (han som värmde Antarktis genom att extrapolera stationer som inte fanns eller flyttat på sig-smiley) var huvudförfattare till en artikel i år (Annals of Glaciology (53)60 2012 doi: 10.3189/2012AoG60A11) med samma budskap som i den här refererade. Kanske kan man känna att här råder lite konkurrens mellan olika forskargrupper- den är dock med som en referens i Pritchards artikel. Stieg et al. skriver bl.a att det är troligt att den förändring vi nu ser emanerar från förändringar som uppstod under förra seklets första hälft, citat på engelska:
In this context, it is interesting to note that significant warming in the central tropical Pacific last occurred in the 1940s, and ice-core evidence indicates that the impact on climate in the Amundsen Sea sector of Antarctica was comparable with what has been observed recently (Schneider and Steig, 2008). This suggests that tropical SST forcing during the 1940s is a viable candidate for the initiation of the current period of change in the Amundsen Sea ice shelves, which clearly was underway at least by the 1970s (Jenkins and others, 2010).
Om den nya Nature-artikeln som presenteras på SR vetenskap och miljö får vi vidare veta att:
 Forskarna har känt till varmvattenkanalerna innan, men att dom är hela orsaken till att västra Antarktis inlandsis smälter, har man inte vetat innan.
Varmvattenkanaler är alltså vatten med 1°C temperatur. Påståendet att detta är hela orsaken till västra Antarktis inlandsis smälter är naturligtvis en totalt  felaktig beskrivning. De flesta glaciärer är i rörelse uppifrån och innifrån mot lägre nivåer. När dessa når havet flyter de ut över vattnet och bildar en shelf eller en hyllis som är helt flat och som kan vara flera hundra meter tjock men som sticker upp ibland 50 meter över havet. När, vilket alltid sker förr eller senare, delar eller stora stycken av denna hyllis bryts av bildas isberg vilket är en kontinuerlig och ständigt pågående process. När dessa hyllisar tunnas ut underifrån blir deras förmåga att hålla tillbaka glaciären som ligger innanför mindre och inlandsisens rörelse ner mot havsnivån ökar, de smälter alltså inte i egenskap av inlandsis. Denna oförståelse av de grundläggande processer som styr dessa isar  som finns hos journalisterna kan man kanske ha förståelse för, men den sammantagna berättelsen som de ger är att västra Antarktis inlandsisar är på väg att smälta bort, och detta blir helt fel. Dessa dynamiska processer är naturligtvis mycket intressanta för vår förståelse för hur Antarktis isar fungerar och bidrar till förståelsen av vår jord – artikeln i Nature är i sig själv alldeles utmärkt. Det som beskrivs är dock något man känt till tidigare och om detta skrev huvudförfattaren om redan 2009. Vad som är nytt är att den nya mättekniken med satteliter kunnat bekräfta att det är just detta som sker. Hos glaciärer som ligger sida vid sida med de som beskrivs ovan men som mynnar i områden med grunda bottnar och som står stilla på botten ökar isvolymen. De stora inlandsisarna innanför t.ex. Rosshavet ökar generellt i volym. Den totala isvolymen i västra Antarktis och på halvön minskar för närvarande marginellt. Kunskapen av dagens sitution är naturligftvis välkommen för att se vad som händer över tid. Förändringar som kan mätas i tusendels procent över en period av ett decennium är inte detsamma som att Antarktis is smälter. Inlandsisar är ständigt föremål för dynamiska processer och en enskild glaciär kan under en kort period förändras snabbt för att sedan stabiliseras. Det vilar i rapporteringen från Antarktis så väl som Grönland en bild av att glaciärer förblir oförändrade i en värld utan utsläpp av växthusgaser. Vi befinner oss i en mellanistid där en minskning av glaciärerna är det långsiktigt normala, med avbrott för längre eller kortare perioder av tillväxt. I sinom tid kommer de senare att dominera och vi går skata mot nästa istid.
Jag måste erkänna att så fort jag hör eller ser orden ”isar smälter” i svensk media har det blivit mer som en reflex att kolla vad som sägs i den ursprungliga artikeln och jämföra med tonläget i våra medier. Media och olika intressegrupper har sedan några år tillbaka lyckats skrämma upp Sveriges befolkning till den grad att all ny information om förändringar i temperaturer, isar eller havet är detsamma som bevis för en farlig mänsklig påverkan på vår jord. Numera behöver journalisterna inte göra några omfattande djupdykningar i ämnena utan det räcker med att nämna några få nyckelord som t.ex. smältande isar, klimat och forskare är oroliga r att befästa hotet om den stundande klimatkatastrofen. Ibland tänker jag att varför kan man inte bara låta det vara, låta artikeln och media hållas.
Forskarna är dock inte oskyldiga till denna utveckling utan vet hur man lockar fram de rätta kittlingarna. ”What we realise now is that we’re looking at a very sensitive system,” säger t.ex Dr Hamish Pritchard, huvudförfattaren från British Antarctic Survey (BAS), till BBC News.
Vad menas med ett känsligt system, att vatten smälter is, är detta ett bevis på ett känsligt system. När glaciärer kalvar i havet smälter isen, detta är en naturlag men knappast inget bevis för att detta är ett känsligt system. Om man skall säga något så är Antarktis inlandsisar ett oerhört stabilt system.
I sammanhanget kan jag berätta en en bekant till mig som var med 2009  på ett icke nämnt lands expedition till Antarktis och mätte havstemperaturen under hyllisar i Wedellhavet men inte såg några som helst förändringar. När de rapporterade detta fick de bassning från ett stort antal NGO´s inför mötet i Köpenhamn att de gått ut med denna information. De gödde bara skeptikernas argument och det ansågs oetiskt. Polarforskaren i fråga, ansvarig för arbetet har slutat med polarforskning då han tröttnat på den politiserade forskningen – det vara bara de ”rätta fynden” som hade ett värde för frågan.
Så mycket för vetenskapen och medias rapportering därav.
Redigerad kl 12 50

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Med 40% miljöpartister bland journalisterna så blir det klasstryk om man INTE vrider och vänder allt i rätt riktning.
  Håll koll på havsytenivån och relatera alla alarm till denna är mitt råd! Sen fick vi ju här en lektion i salthaltens betydelse för isbildningen.
  Har inte denna också betydelse när de söta? isarna smälter? En bevarande effekt då kallt salt vatten kommer i kontakt med isarna?

 2. Peters intressanta inlägg hoppas jag kan återkomma, avseende att den medeltida värmeperioden kanske även nådde Antarktiska halvön
  Då den hade relevans för min artikel klickade jag på linken han uppgav.
  Jag tar upp tråden därför att den hade bäring på det jag skrev om hyllisarna.
  På samma sida av phys.org fanns en annan länk till en annan artikel med inledningen
  ”At no time during the last 14 thousand years was there a period of climatewarming and loss of ice as large and regionally synchronous as that we are now witnessing in the Antarctic Peninsula,” says team member Dr Steve Bohaty of the National Oceanography Centre, Southampton
  medan i abtractet till den refererade artikeln står det:
  The current warming and associated glacial response in the northern Antarctic Peninsula appears to be unprecedented in its synchroneity and widespread impact.
  skillnaden är ”appears to be” och själva studien ger inte något sådant vid hand.

 3. Peter Stilbs

  Lars #2 – vi lade visst upp i precis samma minut. Eftersom jag var någon sekund efter Dig så hamnade mitt inlägg överst – så jag tog bort det – texten var denna :
  Det har ju ofta hävdats tidigare – i försvar av Hockeyklubban – att en eventuell medeltida värmeperiod var lokalt begränsad till Europa. Nu verkar det inte längre tabu att framföra motsatta åsikter. Åter en trend mot sundhetstillnyktran i den klimatrelaterade vetenskapliga världen.  
  Länken finns i Lars #2 ovan. 

 4. ces

  Tror att Arktiska Rådet borde få läsa detta eftersom dom skriver så här:The evidence of global warming is in no place more obvious than in the Arctic region. http://www.arctic-council.org/index.php/en/environment-a-climate

 5. Janne

  Lite om isen vid nordpolen, på Island har man sen 1901 gjort kartor över isens utbredning månad för månad April – Augusti. En man på Island har nu skannat in alla dessa kartor och det är mycket intressant att se.
  WUWT finns en artikel om detta och länk till kartorna:

 6. Adolf Goreing

  #2 Det är samma ”filtrering” mellan WG1 och slutsatserna i IPCC-rapporterma. Det är nog någon slags märklig ordbehandlare som vrider till meningarna för att passa Greenpeace/WWF/IPCC -dogmerna. Obehagligt och en grund för odemokratiska krafter. Sanningen lär väl sippra ut så småningom men frågan är hur vår politiska värld ser ut då? Risken är att det då inte har någon betydelse längre. Därför är en sådan här granskning så oerhört viktig!! Tack Lars för gediget research!

 7. Tack Janne för tipset. Detta har man saknat en karta från den tid då många talade om det lilla istäcket och allt varmt vatten kring svalbard, Te weather report 1922 och andra källor. Detta är viktiga dokument. Vi börjar snart närma oss sanningen.

 8. Jan E M

  Adolf Goreing #6
  Du har aldrig funderat på att det faktiskt kan vara så att IPCC har rätt när nya forskningsrapporter som den här publiceras?

 9. Ingemar Nordin

  Apropå medias rappportering:

  Bolling på DN idag. Bara att han vågar säga att den globala temperaturen planat ut under flera år samtidigt som CO2 ökar måste ju vara en sensation i MSM. Försiktigt formulerat, men ändå. Folk kan ju börja undra vad som hände med den accelererande uppvärmningen.

  http://www.dn.se/blogg/framstegsbloggen/2012/05/01/en-hoggradig-pedagogisk-utmaning/

 10. pekke

  Lars Jonsson #2
  ”At no time during the last 14 thousand years was there a period of climatewarming and loss of ice as large and regionally synchronous as that we are now witnessing in the Antarctic Peninsula,” says team member Dr Steve Bohaty of the National Oceanography Centre, Southampton ”
   
  Man kan undra vad som fick havsnivåerna att stiga som en raket under perioden 14 000 – 8 000 år sedan ?
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Post-Glacial_Sea_Level.png
   
  Det måste väl ha varit en enorm avsmältning av landbaserad is världen över !?
   
   

 11. bom

  Iskartorna på wuwt är verkligen intressanta. Går jag för fort fram om jag finner att de naturliga variationerna är större än de variationer som klimathetsarna utnyttjar som argument för the cause. Just nu är vi då mitt i en av sextioårscyklerna. Verkar det inte som om skrämseln om polarisarna är en parallell till jökelhistorien i Himalaya?

 12. Adolf Goreing

  #8 Det var många år sedan jag vaknade. Du har aldrig funderat på hur det kommer sig att de gånger som IPCC har ertappats med brallorna nere, och de själva har erkänt fel,så är felet ALLTID överdrivet åt det alarmistiska hållet? I ett neutralt dokument med fel borde ju dessa spridas i alla riktningar.

 13. Lasse Forss

  I Forskning och Framsteg kunde man för några år sedan läsa följande artikel om issmältning som beror på vulkaner som mynnar ut under isen.
  http://fof.se/tidning/2008/3/vulkaner-smalter-antarktis-is
  Det kom som en överraskning då. 

 14. Lennart Bengtsson

  Några fakta om Antarktis:
  1. Ackumulation an ismassa/år uppskattas till  2500- 3000 km3/år
  2. Denna massa lämnar till mer än 95% kontinenten i form av  iskalvning. Dettaa sker inte regelbundet. Ibland kan dessa vara omfattande och är helt naturliga
  3. Massbalansen på Antarktis är ytterst komplex och omfattar ett antal tidsskalor på upp till tusentals år (  P. Huybrechts et al 2011, Surveys in Geophysics, Vol. 32)
  4. Satellit altimetri visar ingen ökande stigning av havsytan. Den har legat omkring ca 3mm/år under de senaste 19 åren. Ca 2mm beror på massökning enligt mätningar med GRACE.
  5. Modellsimuleringar indikerar att även om CO2 4-dubblas lär det ta 3000 år innan Grönland smälter och sannolikt det 10-dubbla innan vi blir av med Antarktis ( P Huybrechts et al, ibid)
  Jag måste medge att jag blir något uttröttad av alla dessa stolliga mediarapporter
  Hsn
  LennartB 

 15. Jan E M

  #12
  Adolf Goering
  Det vore konstigt om allt som IPCC publicerar vore riktigt. Alla gör fel ibland. Endast de som inte gör något själva utan bara gnäller på andra är ofelbara. Sedan har felen inte bara varit åt det alarmistiska hållet. Det har inte fått lika stor uppmärksamhet när de varit för försiktiga.
  Det har ju däremot visat sig att mycket av kritiken mot IPCC har varit helt utan grund. T ex påståendena om att IPCC fifflat med temperaturmätningarna. Nu är det väl ursäktligt att även kritikerna har fel ibland, i synnerhet eftersom nästan ingen av dessa sysslar med klimatforskning. De borde vara lite mer ödmjuka när de ser att de haft fel.
  Det är trots allt en stor skillnad på det som publiceras på bloggar och det som publiceras peer review.
  På den här sajten är det för mycket cherry-picking för att den skall vara trovärdig. Förra året så diskuterades mycket att havsnivån minskade och att det var ett tydligt trendbrott. Nu har man slutat ta upp det. Det hade varit bra med uppföljningar om varför havsnivån för närvarande är den högsta sedan man började mäta.
  http://climate.nasa.gov/keyIndicators/

 16. Börje S.

  #14 Lennart
  Kan inte du använda din auktoritet och få in en artikel där du ställer de värsta felaktigheterna till rätta?
  (Enl Humlums diagramsammanställningar tycks den ”normala” havsnivåökningen nästan ha upphört de senaste åren. Är det riktigt eller är det en feltolkning?)

 17. Slabadang

  Jan EM!
  Jag skulle vilja säga att det är svårarae att hitta nåt som är rätt än fel i IPCC rapporten. Undantaget är WG1. WG2 och WG3 är rena skammen!! 
  Titta in på WUWT idag och se vad gamla isdata bekräftar vad skeptiker hävdat om isutbredningens historik i Arktis.
  Klimathotsvetenskapen befinner sig i fritt fall!

 18. Hyllis är en bra direktöversättning. Själv har jag alltid tänkt mig shelfis som som sockelis. För det är väl en kontinentalsockel de står på?
  Och det låter helt naturligt att där kontinentalsockeln går grunt och brett blir isen stående och bromsar den trögflytande glaciären innanför. Men där kontinentalsockeln inte finns, eller går så djupt att isen flyter på havet så finns där inget som bromsar.

 19. Lars Jonsson

  Jan E M  IPCC utför inga temperaturmätningar och kanske inte fifflar med andras mätningar heller. Vad det handlar om är att man utgår från en sanning A, sedan bedömer man all fakta utifrån detta paradigm. Det gör att man tolkar samtliga observationer så att de passar in. De som avviker förutsätter man är felaktiga eller inte relevanta. Om t.ex temperaturdata inte visar på en trend som man förväntar sig söker man en orsak till detta och det finns m.a.s massor av rimliga skäl att skruva upp senare tids eller ner gågna tiders mätningar, eftersom det alltid finns små felaktigheter som man kan ta fasta på. Om någon skulle byta ut en av dina skor med en likadan fast ett nummer mindre skulle du antagligen fundera på flera olika orsaker varför din ena fot blivit större innan du funderar på om skon ” blivit mindre”. Du försöker med alla tänkbara förklaringar varför detta har uppstått innan du funderar på att det finns ett annat svar. Sådan fungerar mycket av  klimatforskningen – om inte empirisk data passar in på modellen är det mätfel och data måste justeras för att passa in.

 20. Lennart Bengtsson

  *16 Börje S
  Som Du kan se på sajten nedan ligger stigningen på ca 3mm/år. Variationer över ngt år eller två är inte representativa genom att landytornas vattenlagring varierar. Den globala nederbörden är mer än 3 mm/dag i genomsnitt på jorden, vilket ger en uppfattning om  storleken på de  variationer som hänger samman med väderväxlingarna. Det visar också svårigheterna med mätningarna. I vissa delar av de tropiska haven kan det regna 10-20 mm/dag och i andra områden avdunsta upp till 6 mm/dag. det är därför som längre mätserier är nödvändiga 
  http://sealevel.colorado.edu/
  Hsn
  Lennart 

 21. Börje S.

  Just nu ett reportage om hur det svenska biståndet SwedFound hjälpt till att skoja ursprundsbefolkningen i norra Sierra Leone, det statsunderstödda företaget har svindlat till sig böndernas åkermark (6$/hektar) gjort av med färskvattnet för bevattning av sockerrören tvingat de nu marklösa bönderna att arbeta för svältlönen 80$/år. Företaget Addax bioenergy har svikit samtliga löften om uppbyggnad av skolor och sociala institutioner och arbete åt befolkningen och som belöning har Swedfound satsat 80 millioner för att hjälpa företaget att ytterligare suga ut lokalbefolkningen.
  Detta är grön energipolitik. Lööf och Hatt inbillar sig att deras fifflande med etanol i bensinen ska inte bara göra förre partiledaren glad utan kommer även att rädda världen från klimatkatastrof (Hon verkar faktiskt TRO på det, att hon räddar klimatet! jag har hört henne!). 
  Att tro detta är…ja vad ska man säga utan att inlägget blir modererat…oförståndigt? I kubik då. 1,8 millioner/året i lön, 150 papp/månaden. Ack ja.
  Resultatet av grön politik, sådan MP och CP driver är miljöförstörande, fattigdomsskapande och kolonial enligt mönster från 1800-talet. 
  Oerhört! Jag SKÄMS å dessa puckons vägnar.
  Och inte blir det bättre av att jag redan vet att trädplanteringsinsamlingar, ”rädda ett träd”
  ”Ge dina barn räddaettträdkuponger i julklapp!” lett till liknande resultat i tillexempel Uganda.
  Hur var det nu i Orwells 984?
  Krig är fred…m fl
  Nu kan vi lägga till
  Förödelse är miljövänligt
  Rå kolonialism är klimatvänligt
  Jg måste ge reportern Anna-Klara Bankel en eloge trots att hon arbetar för klimathoteriföretaget Sveriges Radi.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5088614
   

 22. Jan E M

  Slabadang #17
  På WUWT är det inte mycket som är rätt.

 23. Börje S.

  #20 Lennart Bengtsson
  Tack för snabbt svar! Jag kan tänka mig att det är lindrigt sagt svårt att få en sammanfattning av havsnivåerna som varierar väldeliga över hela klotet.
  En sak jag undrar över är infon som Coloradoinst. gick ut med för ett par tre månader sedan: De kommer att addera 0,3 mm till insamlade data för att kompensera för glaciäravsmältningen. Avsmältningen leder enl infon till att landbacken befrias från tyngden av smältvattnet och då får vi en landhöjning som måste kompenseras, annars blir det orättvist, ja det sista var mina ord förstås.
  Med tanke på de senaste mätningarna över Himalaya, där man fann att många glaciärer tilltagit i volym, så verkar det inte vara helt säkert att jordens samlade glaciärer minskar. Såvitt jag förstår varierar avsmältning och tillväxt rätt så ordentligt. Ja, jag undrar lite över hur säker man är på att isen minskar.
  Inforutan jag beskrev verkar nu ha tagits bort från Coloradouniversitets hemsida, jag kunde inte hitta den idag i alla fall. 

 24. Börje S.

  Jag tycker att Gösta Wallins koncentrerade beskrivning av hur havsis bildas bjöd på värdefull kunskap:
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/04/19/nagra-kommentarer-om-havsis-runt-antarktis-respektive-i-den-arktiska-bassangen/#comments 

 25. Lennart Bengtsson

  Börje S
  Avsmältningen dominerar dock kraftigt. Se artikel av Oerlemans  i Surveys in Geophysics 2011 Vol 32
  Hsn
  lennart 

 26. Börje S.

  Det är mätningar från Grace som levererat ny kunskap om Himalaya. Den motsäger IPCC:s vilda fantasier om blixtsnabb avsmältning.
  Grace har funnit fler oväntade saker t ex den att CO2-koncentrationen i atmosfären är avsevärt mindre över industriländer som bränner fossil energi hej vilt, ner till 0,035%. Över de mycket fattigare länderna mest runt ekvatorn var koncentrationen högre ibland ordentligt över 0,04% om jag inte minns fel.
  Vad jag tänker på är att det kanske kommer fler överraskningar från färska satellitmätningar. Havsnivåerna tycks ju inte alls bekräfta de katastrofscenarier som vi matas med från media, vars ursprungliga källa väl är IPCC:s Summary for policymakers.
  Det kan betyda att jordens havsnivåer kommer stiga snabbare än vad vi räknat med, tror Anna Wåhlin, oceanograf vid Göteborgs universitet, som har läst studien.”
  Så där har det låtit i ett par decennier. Och alltid det absolut värsta…mycket värre än vetenskapen tidigare trott…som sagt i decennier.
  Det blir tröttsamt i längden. Detta tjatande är den viktigaste orsaken att jag inte längre tror ett skit på CAGW och blivit tveksam till ens en blygsam AGW.
  Jag drar mina slutsatser mycket på hur de som propagerar för t ex ”vi har högst 10 år på oss” bär och har burit sig åt. Det är ju samma visa år efter år och aldrig stämmer larmen. 
  Det luktar bluff lång väg.
  Vetenskapen kan jag inte, jag är naturvetenskapligt sorgligt obildad, tyvärr säger jag först nu när jag snart går i pension. (Fast jag försöker fatta efter förmåga)

 27. HenrikM

  Lennart Bengtsson #25
  Om avsmältningen dominerar kraftigt hur kommer det sig att vi inte ser det i en accelererad havsnivåhöjning? Om tittar på den länk du hänvisade till tidigare är verkar det ju förvånansvärt konstant. Man kan ju hänvisa till att det inte syns under korta tidsaspekter, men diagrammet är ju över 10 år och visar på 3.1 mm havsnivåhöjning. Det verkar ju vara ungefär som nivåhöjningen varit sen 1880: http://www.cmar.csiro.au/sealevel/images/CSIRO_GMSL_figure.jpg
  Det borde vara orimligt att avsmältning bara försvinner…? Räknar inte IPPC med 1 meter på hundra år? Med den ökning vi faktiskt kan uppmäta kommer det ta 322 år innan havet har stigit med 1 meter. Varför är det så stor diskrepans mellan teori och uppmätt verklighet?

 28. Stickan no1

  Vore det inte vettigt för de som satellitmäter havsnivåerna att också satellitmäta landnivån. Som kontroll av mätvärdet för havsnivåns ökning bör genomsnittliga landnivån minska ganska kraftigt då landytan är mindre än havsytan. Om inte minskar jordens diameter, eller också föreligger ett mätfel. Då är det skälet till högre havsnivåer, inte uppvärmning pga CO2.  Har letat efter en sådan satellitmätning men inte hittat någon. Om någon vet en länk till en artikel i ämnet är jag mycket tacksam att få ta del av den.

 29. István

  Jan EM
  Är det inte märkligt att varje allvarligt fel som uppdagades i IPCCs rapportering, har utförts av folk som du inte klassar som klimatforskare och som inget annat gör än bara gnäller.
  Är inte dessa gnällspikar (fåtaliga och okunniga) någon kredit värda ändå?
  Det fordrades ändå någon form av intellektuell ansträngning till att t.ex. avslöja falsariet med hockey klubban! 
  Är det inte märkligt att det tycks inte finnas någon form av intern korrektions funktion hos IPCC som skulle sila ut de värsta dumheterna? 
  Själv tycker att det vore hedervärd och förtroende skapande om IPCC någon enaste gång själva skulle rätta till egna fel.
  Någon jävla Mea Culpa. 

 30. Adolf Goreing

  #15 Intressant det där med att IPCC skulle ha ”underdrivit” vissa fakta som inte har uppmärksammats. Vänligen specificera. Det var längesedan jag accepterade sådana enkla påståenden som ”det är fel” eller ”alla XYZ institutioner säger så” utan tydliga bevis. Fundera också på hur AGW-hypotesen skulle kunna falsifieras. Vad skulle krävas?  

 31. Thomas

  Stickan #28 Varför skulle landnivån sjunka? Större delen av havsnivåhöjningen handlar om termisk expansion av haven allteftersom de blir varmare. Detta leder till att jordens genomsnittliga diameter ökar.

 32. Börje S.

  F n tycks mätningarna antyda att havsnivåerna inte höjs, 0,3 mm plus eller inte. Den mångomsjungna termiska expansionen har tagit ledigt.
  Var i helskotta har värmet tagit vägen? Det skulle ju va här nånstans? Är det någon som sett värmet?
  Den måtte gömma sig bakom några buskar, eller under hallmattan, ty i havet kan den väl inte gömma sig, då skulle ju den termiska expansionen komma som ett skott och jordens diameter öka. Jordens diameter kan komma ett öka mycket värre än forskningen tidigare trott.
  ”Va, expanderar jorden?” skrek en minister förtjust. ”Jamen då behövs ännu mer etanol i bensinen, för fanken! Ös genast mer statliga pengar åt etanolföretagen så att de kan roffa åt sig ännu mer mark från dom dära bönderna i Afrikat! Lova dem att bygga skolor och sjukhus om vi får ta hand om deras åkrar för en spottstyver, dom går nog på`t en gång till. Och sen räddar vi jorden från den dära hemska expansion med all den där etanolen” sade en minister. Minst 120% ska de va i den där hemska bensinen” sade ministern.
  ”Jajajaa, och täänk va folk ska bli glada för nu ska vi rädda dom en gång till!” sade en annan.

 33. Peter Stilbs

  Thomas #31. Argobojarna visar inte på någon uppvärmning av haven.

 34. Börje S.

  #33
  Du lyckades sammanfatta det jag försökte säga i #32 i en enda mening. 

 35. AOH

   
  Thomas  #31
   
   
   
  ”…..Varför skulle landnivån sjunka? Större delen av havsnivåhöjningen handlar om termisk expansion av haven allteftersom de blir varmare. Detta leder till att jordens genomsnittliga diameter ökar…..“
   
   
   
  Klaus-Eckart Puls: Sea Level Rise Is Slowing Down – “There’s Going To Be No Acceleration”
   
   
   
   
   
  „……1:30 – Sea level is complex and ranges on the planet from 110 meters below and 85 meters above the average due to gravitational variations……“
   
   
   
  ”……… 5:50 – It’s not the climate that’s a catastrophe – it’s the media……..“
   
   
   
   
   
  Från vilket medelvärde utgår du för den termiska expansionen av haven ? 
   
   
   

 36. Gunnar Strandell

  Jan E M #15
  Jag delar din syn på att man bör vara försiktig med att ta det som skrivs på bloggar som sanningar.
  Men tyvärr gäller det också för IPCC:s rapporter eftersom de är sammanställda utifrån ett urval av vetenskapliga artiklar. Och de allra flesta av dessa ligger bakom en betalvägg.
  Jag och andra har länge varit kritiska mot detta och nu verkar det röra på sig.  Harvard University annonserade förra veckan att de tänker publicera i öppna tidskrifter och i morse följdes det upp av  tidskriften Genome Research.
  Länk:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5089158
  Jag hoppas att det blir som en snöboll som rullar vidare så att alla vetenskapliga rapporter som IPCC referar till i sin femte rapport blir öppna gratis för allmänheten.
  Det skulle innebära ett lyft för alla bloggar som behandlar klimatet.

 37. Pehr Björnbom

  Den termiska expansionen av världshaven är enligt forskningen en mindre del av havsnivåhöjningen och  har dessutom avstannat under 2000-talet. Havsnivåhöjningen beror mest på avsmältning av is. Så står det i följande översiktsartikel:
  http://www.icess.ucsb.edu/~davey/Geog163/Readings/annurev-marine-120308-081105.pdf

 38. István

  Värmen finns. For sure. Det har vi trovärdiga experters vittnesmål på.
  Hittills har värmen alltid gömt sig på någon gudsförgäten ställe där ingen människa bor. Isen smälter fortare och fortare. Till all förtret så isen är nu tillbaka på Arktis. Så vart tar den vägen? Inte i havet väl. Då skulle jordens BMI index växa. Under hallmattan får den knappast plats. Jag tror på att den kan lura på Månens baksida. Där är det stort, och ingen j.kel kan se!
  Kan man få anslag för ett forskningsprojekt för att utröna detta?

 39. guy

  Jan EM #22
  ”På WUWT är det inte mycket som är rätt.”
  Stora ord. Upp till bevis. Betyder ”inte mycket” mindre än 25 %?

 40. Håkan Sjögren

  Slabadang #17 : Jag förstår mig inte riktigt på Dig. Här har den samlade klimatvetenskapen med hjälp av mycket avancerade klimatmodeller, som körs i superdatorer kunnat förutse att Himalayas glaciärer och Antarktisisar kommer att smälta bort inom kort och så kommer Du och säger emot. Du kanske inte tror att när temperaturen vid Sydpolen stiger från minus 60 till minus 59 grader kommer hela ismassan på Antarktis att smälta bort på nolltid? Och så kommer Du och hänvisar till mätningar av havsytehöjningar, som kullkastar accepterade modeller och beräkningar. Mvh, Håkan. 

 41. Stickan no1

  Världshaven med ett medeldjup på ca 3,8 km och medeltemp på ca 3.5 C  värms tydligen av atmosfärens CO2. Jorden har en medelradie på 6371 km, en temperatur upp till 6700 grader i kärnan och värms av radioaktivt sönderfall. 
  Ändå beror havsytans nivå endast  av atmosfärens CO2 halt.
  Det låter helt otroligt.
  Koppling mellan solaktivitet och radioaktivt sönderfall:
  http://news.stanford.edu/news/2010/august/sun-082310.html

 42. Slabadang

  Håkan S! 🙂

 43. Slabadang

  Stickan 01!
  Nu ska du inte komma med sånt där som inte hör hemma i klimthotsvetenskapen … sunt förnuft och sånt tjafs! 🙂

 44. Börje S.

  JoNova presenterar en betraktelse över hur 1990 års förutsägelse av framtidens temperaturer stått sig i jämförelse med vittnesmålen från dagens verklighet.
  http://joannenova.com.au/2012/05/the-ipcc-1990-far-predictions-were-wrong/#more-21567
  Här en vansinnigt fri (jag är inte över sig neutral) översättning av ett par stycken:
  ”År 1990 kunde ett barn med en linjal och en blyerts bara lägga linjalen så den tangerade den uppmätta (förmodade min anm.) temperaturtrenden från 1890 och fortsätta strecket till 2012 och därmed komma fram till en temperaturökning på 0,15ºC/decennium.
  Detta streck hade visat sig projektera den framtida temperaturen bra mycket bättre än någon av IPCC:s förutsägelser, som då fortfarande kallades projektioner: High estimate 0,7º, Best estimate 0,3º och Low estimate 0,2º.  
  Och billigare skulle det ha blivit: IPCC:s datormodeller kostade multimilliarder, barnets skulle kostat priset för ett papper, 0,0392 kr och slitaget på blyertspennan 0,0392 öre.”
  ”OM IPCC hade vetat att CO2-ökningen skulle överstiga deras prognos hade felet blivit än större!”
  Och, precis som jag lagt märke, till nämner hon undanflykterna: Är det inte sot i luften som kyler så är det de rena avgaserna från bilar försedda med katalysatorer som höll tillbaka den där fruktansvärda uppvärmningen som bara ”bidde en tumme”.
   
  Överallt annars så är det RESULTATET av arbetet som räknas. Det kvittar hur mycken flit och engagerad ansträngning en hantverkare lagt ner på sitt verk, har han byggt huset på lösan sand så blir allt detta goda arbete bortkastat, för vem vill bo i ett hus som lagt sig på sidan?
  Men klimathotarna ger sig inte. Vi ska köpa det uppenbart havererade klimathotarhuset vare sig vi vill eller ej, och som det ser ut så har de maximalt stöd och hjälp av den rådande politiken.
  Det är för j…it. Det är vansinnigt, idiotiskt, korkat, upprörande venvettigt, skogstokigt… ja fortsätt själva.

 45. Per Blad

  Som hängiven och arbetande deltagare på ett mångfald av forskningsexpeditioner till de tvenne arktiska regioner, så anser jag att det finns en kluven skara inom klimatforskningen. Lyssnar man till logik och reson, så är och förblir, en eventuell avsmältning en rent globalmatematisk och fullt naturlig svängning i det mönster som avläses från tidigare data. Människans påverkning av miljön är mer lokalt betonad med tungmetaller och tidstypiska föroreningar. Icke att förringa! Vi kan inte tolka en eventuell förhöjning av havsnivån som ett tecken på vår (osunda) existens. Jag inser att jag ger mig in i en diskussion där många, på området, insatta människor har en meningskiljaktlighet. Från ett yttre perspektiv med lite mindre personlig inblandning så känns det inte så svårt att förstå.

 46. Ampersand

  Tack, Lars Jonsson, för en som vanligt utomordentlig artikel!
  Apropå den hedervärde Bolling, skrev jag en senkommen kommentar där till den ilskne Torbjörn Larsson. Eftersom jag även här vill slå ett slag för ”Die kalte Sonne”, tar jag mig friheten att kopiera min kommentar:
  ”Käre Torbjörn Larsson!
  Du verkar hylla principen ”Argumentationen svag, höj rösten!” Det är en debattmetod som sällan är framgångsrik – särskilt inte när den bedrivs i skriftlig form.
  Du efterlyser referenser. Det finns tusentals i vetenskapliga i tidskrifter världen runt. Men jag ska göra det lätt för dig. Inhandla boken:
  ”Die kalte Sonne: Warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet” (Den kalla solen: Varför klimatkatastrofen inte äger rum). Finns även som e-bok.
  Den är skriven av professor Fritz Vahrenholt och Sebastian Lüning. Vahrenholt är en av Tysklands mest kända miljökämpar. Han är socialdemokrat och har bl.a. varit miljösenator (Umweltsenator) i Hamburg. Han har också varit med som referent när det gäller FN:s klimatpanels rapporter, och just detta arbete har fått honom att ompröva hela sin inställning till ”global uppvärmning” (på grund av klimatpanelens ensidighet och vägran att ta hänsyn till kritik och avvikande synpunkter.)
  Vahrenholts bok slog ner som en bomb i Tyskland och har fått hela klimatdebatten att svänga där. Att detta – mig veterligt – inte ens har nämnts i svenska massmedier är bara ett tecken på hur provinsiell och enkelspårig rapporteringen är här. Anders Bolling är ett av alltför få uppfriskande undantag – all heder åt honom! Journalister ska vara kritiskt tänkande rapportörer – inte propagandistiska megafoner som så många är. Även på hans egen tidning…
  I boken finns just en stor del av alla de tusentals referenser jag nämnde ovan. Högintressant forskning av färskt datum. Du kommer att få ditt lystmäte, Torbjörn – det lovar jag.
  Om du har svårt för tyskan, så lär en engelsk översättning vara i faggorna.
  Och du – stäm ner tonen en smula. Det är nog bra för ditt blodtryck…
  Vänliga hälsningar
  Ampersand”

 47. Lasse

  Läste i Ny teknik  en sk faktaruta om hur isarna som smälter kommer att ge oss en höjning på 1,6 m 2100-helt utan referenser eller bakgrund.
  Skrämmande ! Dax att kräva lite mer från vårt tekniska magasin!

 48. Lasse # 47
  Var det inte på tidningen Ny Teknik som Susanne Baltevchky (stavningen) börjat arbeta? Hon som var ”förstealarmist” i SvD tidigare.
  Har du någon länk till artikeln, eller finns den bara i pappersformat? 

 49. Forts mitt eget # 48
  Jomenvisst:
  ”Susanna Baltscheffsky
  Redaktionschef”

  Tydligen slut på den tidigare relativt kritiska tonen visavi ”klimathotet” i Ny Teknik nu?

 50. OT, men inte..
  Greenpeas har bordat den finska isbrytaren ”Nordica” utanför Öland. Fartyget var tydligen på väg till Arktis för att delta i Shell:s provborrningar efter olja där. Vän av ordning kan ju inte låta bli att ställa sig frågan:
   Varför behövs det isbrytare i Arktis? Isen smälter ju bort ”fortare än någonsin” så det går väl bra att färdas med ett vanligt fartyg då?
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14769264.ab

 51. Lars Jonsson

  Tack Per Blad för ditt inlägg, det är viktigt att folk med erfarenhet från forskningen och/eller deltagare på polarexpeditioner vill diskutera denna fråga, både sidorna av debatten är naturligtvis välkomna.

 52. Lars Jonsson

  Susanna Baltscheffsky var tidigt ute i klimatdiskussionen. Hon skrev två kapitel i SNF´s årsbok 1997 ”Jorden vi värmde” med rubrikerna Klimatförändringens fruktade följder” och ” Vi har redan börjat förändra klimatet”. Hon kom antagligen via SNF in på SvD så hon har satt hela sitt förtroendekapital i klimatalarmismen. Om hon har för avsikt att tysta meningsmotståndarna i Ny teknik eller sakta börjat inse att tåget svänger vet antagligen ingen annan än hon själv. Den som läser Ny teknik kan väl kolla om det känns som en kursändring är på gång – hon har kanske för avsikt att göra tidningen till megafon för grön energiteknik, vem vet? 

 53. Pelle L

  Lars Jonsson # 52
  Du behöver inte vänta länge för att få dina misstankar besannade. Från går
  ”faktarutan till” gårdagens artikel
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3467173.ece

  Havsisen på Nordpolen smälter dramatiskt
  Förändringarna av isförhållandena i Arktis går snabbare än beräknat.

 54. Pelle L

  Skulle skrivit:
  Från ”faktarutan” till gårdagens artikel

 55. tty

  Thomas #31
  Nu är det faktiskt så att stigande havsnivå faktiskt leder till att kontinentalsocklar och kustområden sjunker p g a den ökande belastningen. Detta är ett välkänt fenomen. Googla ”hydro-isostasy” om du inte tror mig.

 56. Ann L-H

  Det kanske är ett hälsotecken att S. Baltskeffsky är avyttrad från SvD. Ledningen har gång efter annat blivit uppmärksammad på hennes till synes okunniga, eventuellt medvetet vinklade skriverier. 
  Vad Nyteknik har för agenda får framtiden utvisa. 
    

 57. Pelle L

  För er som eventuellt är intresserade av Ny Tekniks förvandling från faktatidskrift till språkrör för alarmismen citerar jag här ett inlägg jag skrivit på artikeln
   
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3467173.ece
   
  ”En fråga till artikelförfattaren Monica Kleja alt. redaktionschefen Susanna Baltscheffsky:
   
  I avdelningen ”FAKTA Uppdrag för obemannat” skrivs det en hel del om ”klimatförändringar”.
  Det är mest
  Förändringarna…går snabbare än BERÄKNAT,
  temperaturerna i Antarktis BEFARAS,
  mer än tidigare BERÄKNAT,
  …mer än VÄNTAT,
  vilket KAN LEDA TILL stora utsläpp,
  Glaciärerna BEDÖMS minska,
  BERÄKNINGAR visar också,
  havsnivån VÄNTAS stiga.
  Detta är ju inte fakta, det är rena spekulationer i klimatalarmistisk riktning, eller hur?
   
  De presenterade s.k. fakta om klimatet har inget att göra med artikelns ämne, det obemannade flygplanet. Varför presenteras dessa s.k. fakta här?”

 58. Gunnar Strandell

  Pelle L #57
  Jag står helt bakom dina försök att komma till rätta med nyspråket.
  Mina försök att rätta faktafel i klimatfrågan har varit som att hälla vatten på en gås. Jag funderar på att lämna facket för att slippa tidningen.