Än mer djupsinnigheter från SVT:s Vetenskapsredaktion

klimatrams

Inspirerade av Oreskes’ famösa Science-inlägg från 2004 går nu damerna på SVT i hennes fotspår.

Ja, vad ska man säga… Oreskes var tydligen sociolog eller något, och jag tvivlar på att någon på SVT har kompetens att utföra och meningsfullt tolka en undersökning av detta slag. Men kanske TCS läsare har en annan uppfattning?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Det räcker att en skeptiker har rätt. Eftersom ingen AGW-förespråkare har kunnat bevisa att koldioxid har den klimatpåverkan som IPCC påstår kan man väl säga att än så länge har samtliga skeptiker rätt.
   
  Så låt AGW-sidan publicera hur mycket som helst, någon kan ju komma fram till rätt svar till sist….

 2. Helge

  För mig har den senaste tidens rapportering kring klimatet i SVT varit beviset för att det inte längre finns minsta vilja att granska eller låter seriösa skeptiker komma till tals i SVT. Tycker på ett vis att det nästan är bra, ensidigt vinklade rapporter väcker misstanken om att allt inte står rätt till, man börjar ifrågasätta och granska själv istället för att matas. Har själv blivit uppringd av vänner och bekanta som normalt aldrig ifrågasätter myndigheter och nyhetsmedia, ”Det där med klimatet, är det verkligen så?” En av dem är busschaufför, han retade sig på att man nu installerat bromsmätare och infört en bonus om man körde energisnålt. Han tyckte det dels var en säkerhetsfråga, dels ett integritetsintrång att man mätte hans bromsningar. En sak är säkert, man upphör aldrig att förvånas.

 3. Ironman

  Elisabet Höglund torgförde ju andra än de rådande åsikterna, i visserligen P1 en kanal de mest fanatiska kanske inte brukar lyssna på, men ändå… Hur gick det för Elisabeth sedan? Jaha, just det ja… Tillfälligheter?

 4. Christer Liss

  Handlar inte detta om att även forskare unviker att kasta sten i den brunn ur vilken man dricker?

 5. Hin Håle

  Det är en sammanställning av vilka projekt som fått forskningspengar. Inte vad forskare eller vetenskapsmän generellt tycker.
  En märklig logik och lek med siffror jag tycker det är tråkigt att det fortfarande är lagligt att få syssla med.

 6. Simon

  Vad exakt i metodiken är det du invänder emot, Peter? De har ju till och med tragglat igenom tröttsamma listor från ”skeptiker”-bloggar. Och hur vet du att det är damerna i redaktionen som står bakom – jag ser ingen avsändare i alla fall – och på vilket sätt är det relevant?

 7. L, jag ser inte CO2-hotet som ens en hypotes.
  Först måste de ha en observation med för kritiker tillgängliga data. (där sprack det med hockeyklubban)
  Sen ska modellen testas av utomstående och alla grupper få samma resultat.
   
  Därefter kan det bildas en CO2-hotteori.
   
  Men jag medger att de var smartare denna gång än under förra försöket (1910-1940) då var de dumma nog att fråga Niels Bohr, som dödförklarade CO2-hotet med eftertryck (minnet är sällan längre än en generation…..????? tänk vad vi är svårlärda?)
   
  Nu startade de i andra änden, med uppdrag att visa mänsklig negativ klimatändring genom våra kol, gas och oljebaserde energisystem (Thaters försök att slå ner kolgruvearbetarna?)
  Så IPCC med i stort sett samma mål…
  Kanske först på 90:talet blev de med än lägre moral ledande.
  De ändrade alla tidigare temperaturkurvor och uppfann hockeyklubban med växlande av trädringars tjocklek och selektiva temperaturdata allt efter uppdraget att skapa observationen.
   
  Volá, nu fanns inga tidigare köld eller värmeperioder (som tur är finns låg kimathistoriekunskap…).
   
  Det dög ändå inte, ty inte ens de kunde fullständigt strunta i naturlagarna.
   
  Då uppfanns förstärkningseffekter av små temperaturändringar (att de skulle vara starkare vid sjuknade temperatur hoppades att ingen skulle förstå (den starkt avtagande växthuseffekten av CO2, vänds vid sjunkande bidrag, då halten sjunker och effekten allt snabbare)).
  Avslutningsvis tas ingen notis från vad fysikaliska kemister eller molekylärfysiker anser (se den bedövande tystnaden från det öppna brevet från ett stort antal fysiker till Merkel)..
   
  -Håll käft och gå inte i debatt med de som forskar i CO2-molekylens egenskaper i vår atmosfär.
   
  Denna dyra förvillningsepok kommer omnämnas stort i kommande historieböcker(om vi överlever???)
   

 8. Erik L

  När får vi se en undersökning om hur många av sveriges präster som tror på gud? skulle det bli samma resultat som denna undersökning så finns alltså gud 😉

  Eller  fråga alla fastighetsmäklare om landets fastigheter övervärderade. I USA före bolåne-kraschen så visade alla sådana undersökningar att fastigheterna var rätt värderade och inte alls överbelånade,  Att mäklarna tjänade stora pengar på just högre och högre värderaingar kan ju ha haft en liten inverkan på svaren.

 9. L

  Gunnar L, så här skriver SvT: ”Från 2009 och framåt har vi funnit sammanlagt fem artiklar som uttryckligen ifrågasätter mänskligt orsakad global uppvärmning. Under samma period har det enligt databasen ISI publicerats fler än 8.000 forskningsartiklar om klimatförändring.”

  Det säger absolut ingenting, speciellt inte om koldioxidens roll i klimatförändringar, vilket är det enda politikerna bryr sig om.

  Att det ständigt pågår klimatförändringar är ett faktum. Att människan orsakar lokala klimatförändringar är också ett faktum.

  Däremot finns ingenting som pekar ut koldioxid som orsak till globala klimatförändringar. Vilket skulle bevisas.

 10. Helge

  #6 Gunnar L
  Har du en länk till det öppna brevet till Merkel?

 11. joakim

  Erik L (7)

  Kan inte ha sagt det bättre själv

 12. pekke

  Erik L
  Lysande !

 13. Länk till det öppna brevet till Merkel från 60 tyska fysiker.
  Är du obekväm med vårt germanska grannspråk använd google translate

 14. Erik L 😀

 15. Anders L.

  L #1,
  ”Det räcker att en skeptiker har rätt.”
  Och det räcker även med att en AGW-förespråkare har rätt, om man vill driva den argumentationen… Kanske är det något sannolikare att personen som har ”rätt” återfinns bland de 97 procenten än bland de 3?
  De fem ”skeptiska” artiklarna (som man hittade bland 8000) var f ö:

  Chilingar, GV et al, Greenhouse gases and greenhouse effect, Environmental Geology, 58 (6): 1207-1213 Sep (2009)
  Essenhigh, RH, Potential Dependence of Global Warming on the Residence Time (RT) in the Atmosphere of Anthropogenically Sourced Carbon Dioxide, Energy & Fuels, 23: 2773-2784 May-June (2009)
  Gerlich, G and Tscheuschner, RD, Falsification of the Atmospheric CO2 Greenhouse Effects within the Frame of Physics, International Journal of Modern Physics B, 23 (3): 275-364 Jan 30 (2009)
  Green, KC et al, Validity of climate change forecasting for public policy decision making, International Journal of Forecasting, 25 (4): 826-832 Oct-Dec (2009)
  Karlén, W, Recent Changes in the Climate: Natural or Forced by Human Activity?, AMBIO: 483-488 Sp. Iss. 14 Nov (2008)
  Vad kan man säga om dessa alster?
  Chilingars artikel får på moppen av en fysiker här: http://wah-realitycheck.blogspot.com/2009/07/chilingars-greenhouse-paper.html

  Essenhigh är en mekanikingenjör som tror sig vara först med att ha upptäckt att H2O är en kraftfull växthusgas.

  Gerlich & Tscheuschner … don’t even get me starte on that one…

  KC Green är en ekonom som ägnar sig åt ekonomiska prognoser … ok … låter ju betryggande …

  Att Wibjörn Karlén hör till skeptikernas skara är ju inte obekant; hans teori att människan inte kan påverka klimatet eftersom klimatet kan förändras utan människan är dock svår att svälja, liksom hans utgångspunkt att klimathotet har uppfunnits för att skrämma människor i väst nu när vi inte behöver bekymra oss för svält o dylikt
  Kort sagt: sannolikheten för att någon av dessa 5 artiklars författare skulle vara den som har ”rätt” i klimatfrågan tycks mig inte alldeles överväldigande.

 16. Åke Rullgård

  I Computer Sweden 2010-03-26 står följande tänkvärda punkter att läsa och kan passa som påminnelse i samband med klimatdebatten; råden kan tillämpas av både AGW-anhängare och de s.k. klimatskeptikerna. Så här står det i CS:
  ”Människor låser sig gärna vid sina egna teser och fortsätter att söka information som bekräftar vad de tror. Följden blir att beslutsfattare inte alltid går igenom samtliga alternativ, eller inte fattar beslut som är i samklang med de mål som finns. Några exempel är:
  1. Övertygelseenvis: Någon har svårt att förstå att han/hon har fel, trots att informationen motsäger det felaktiga beslutet.
  2. Tolkningspartisk: Beslutsfattaren håller på sin egen version av verkligheten.
  3. Uppmärksamhetspartisk: När alla alternativ i en beslutssituation inte uppmärksammas.
  4. Illusion av kontroll: Beslutsfattare tror sig ha kontroll som denne inte har.
  5. Illusion av korrelationer: Beslutsfattaren tycker sig se samband som inte finns.”
  Hur skulle en utvärdering av AGW- kontra skeptikerargumentationen falla ut i en analys enligt dessa punkter?
  Punkt 2 torde t.ex. vara vad som kallas ”politiskt korrekt” och något som är typiskt för AGW som tycks kunna kritiseras enligt alla punkterna, eller..?

 17. pekke

  Lite OT
  Live webcam från den ” isländska hämnden ”, finns 3 olika vinklar i menyn till vänster.
  http://eldgos.mila.is/eyjafjallajokull-fra-thorolfsfelli/

 18. AOH

  Gunnar Littmarck
  http://energyfromthorium.com/
  Inför onsdagsmötet i Västerås en länk om THORIUM.
  Men det vet du säkert redan.
  T.o.m James Hansen är nära på förespråkare
  http://www.eike-klima-energie.eu/news-anzeige/das-maerchen-der-schwindenden-uran-reserven/
   

 19. John Charles

  Jag tycker att det är intressant att SVT nu blivit en forskningsinstitution. Och eftersom man gått vetenskapligt tillväga förväntar vi oss också att man publicerar resultaten av studien i en peer-reviewed-journal. Innan dess bör resultaten hanteras med viss försiktighet, och blir de aldrig publicerade var de inte värda att nämnas.

 20. Sören

  Det nog största felet undersökarna gör är att anta att en forskare ska referera till klimat (o l sökord) bara för att just deras ”strå till stacken” lär kunna användas i en övergripande klimatanalys. Kan tänka mig att mer skeptiska forskare rentav undviker det i högre grad än andra.

 21. Staffan Stolle

  Ja, snälla nån…
  Att en artikel inte uttryckligen motsäger AGW-tron betyder ju inte nödvändigtvis att den stödjer tron heller.
  Klimatskeptiker har tagit fram en lista över 450 artiklar som motsäger AGW-tron, många av dem publicerade under den period som Oreskes undersökte.
  Som Einstein påpekade vid minst ett tillfälle: Det behövs bara en vetenskaplig artikel för att bevisa att en teori är fel, oavsett hur många artiklar som tidigare har publicerats till stöd för den.
  Att räkna antalet artiklar för eller emot en viss hypotes och ta det som bevis för att hypotesen är riktig, är detsamma som att inte begripa vad vetenskap är. Klimatskeptikerna har i själva verket mycket stort stöd, från mätningar av hur världens verkliga klimat fungerar.

 22. AOH det är bara de som är emot en global välfärd och därmed global fred och en global miljövård, som är emot de energisystem som kan priskonkurrera ut kol och olja.
  [Samt big oil, big uran, big kol och de som börjar se sin storhet, big subventionerad ”förnyelsebar” slutligen big klimatbyråkrati…
  Märk att vind är sekundär kärnkraft och de tunga grundämnen vi klyver nybildas, ständigt i supernovor.
  Vår lilla långlivade pluttsol fixar max grundämnet kol????
  Ju större solar ju kortare liv och ju tyngre atomer bildas.]
  Där finner vi många NGOs……
  De har den märkliga synen att evig tillväxt är livets förbannelse.
  Som att tro att det är paraplyet som gör att det regnar…….
  Evig tillväxt kan vi ha likt var ökande halt CO2 för växthuseffekten, logaritmiskt avtagande…. jag anser att vi i den parallellen har en global välfärd motsvarande 5ppm CO2 i atmosfären…
  Vad anser du?

 23. L

  Anders L, vore det inte lämpligare att peka på någon av de 8.000 artiklar som du anser har rätt om koldioxidens betydelse för klimatet?

 24. Peter Stilbs

  Simon #6, se ex inlägg 9 och 20 och några fler om relevansen.

  Re ”redaktionen”, så hade jag glömt att en av grundarna av Attac sitter där (ej kvinna).  Kanske förklarar en del av ideologin.

  Allmänt undrar jag vem som hjälpt dem med allt detta – man kommer inte utan vidare åt ISI’s databaser, ens om man sitter på SVT. Universitet och högskolor har access, till en ganska hög kostnad – och industrilabb får betala än mer. 

 25. Peter Stilbs

  Anders L #15: Varför saknas exempelvis Lindzen och Spencer i listan ?

 26. Nläm skiten till radionämnden. Helt klart en riggad ”undersökning” gjord i propagandisktiskt syfte.

  –Ahrvid

 27. L

  För säkerhets skull har SvT länkat till 500 skeptiska peer-review artiklar publicerade före 2009. Men dom vill man inte åberopa…
   
  http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting.html

 28. Ingemar

  Simon #6
  I din länk finns åtskilligt som kan ifrågasättas om metoden:
  1) De påstår falskeligen att Thomsons ISI skulle vara den mest utförliga databasen. Det finns flera andra som är mer heltäckande. Detta är ju viktigt eftersom vi vet från Climategate-mailen att klimatskeptiker systematiskt har hållits borta från vissa tidskrifter.
   
  2) Citat:
  ”Det bör noteras att vi vid sökningen också funnit ett dussintal artiklar, varav flera författade av de ”klimatskeptiska” forskare som exempelvis ofta hänvisas till på Internet, och som tar upp olika delaspekter av klimatsystemet, den globala uppvärmningen, klimatförändringar tidigare i historien eller olika specifika mätmetoder.
  I ingen av dessa artiklar dras emellertid slutsatsen eller framförs ståndpunkten att klimatforskningens etablerade slutsats om mänskligt orsakad global uppvärmning skulle vara felaktig.”
   
  Nehej, så dessa klimatskeptiska artiklar kan alltså räknas in bland AGW-gruppen?
   
  3) Majoriteten av de 8000 artiklarna uttrycker sig säkert inte på ett sådant sätt att en sociolog förstår implikationerna av deras resultat. Så hur vet undersökarna vad som är pro eller con?

 29. Jag tror inte en enda av dessa 8000 artiklar har etablerat att mänskligt ökad CO2-halt kan driva (mätbara) klimatförändringar.

  Skulle det ha fastslagits i någon, eller bara gjorts väldigt troligt, hade vi hört det för länge sedan. Och som sagt, om inte den delen är avhandlad i arbetet är det ju på sin höjd åsikter, lite fraser, som omnämnts i artiklarna. Och visst kan jag tänka mig att många artiklar säger ngt lite lagom förpliktigande om klimataförändringar och att deras arbete kan vara relevant i det sammanhanget.

  Men så länge alla kringgår kärnfrågorna och bara säger att ’det vet man ju, det har andra visat .. ’, innan dess har de inget case. Inte ens en speciellt gångbara hypotes.

  Sen är det lite roligt att Anders L ger sig på att ’värdera’ ngt i sammanhanget. Varför denna plötsliga dristighet, Anders?

 30. Det här måste ni läsa: En klimatforskare med ryggrad som ger övriga svar på tal.

  Judith Curry har postat en del på Bishop Hill, och hon är dels AGW-anhängare, IPCC-författare, och har stött deras linje. Men hon (är en av få som också) är myket tydlig med vad som är vetenskap och hur sådan bör gå till.
  Läs posten, men ännu hellre hennes kommentar #18 i denna tråd!
  Tex skriver hon:
  ” I  … think critically about climate research. The charges of “groupthink,” “cargo cult science,” and “tribalism” have some validity .. ”
  Och hon ger RealClimate och Gavin Schmidt svar på tal på ett flertal områden (där de för länge sedan borde ha självsanerat … ifall de nu menar ngt med att vara ‘forskare’)

  PS (Postade samma igår, men tror inte att många la märke till det) DS

 31. Bertel

  Jonas N #29

  Mycket läsvärt,tack för tipset.Rekomenderar för er alla som inte har läst Judith Curry.
  Texten var som ljuvlig musik,via visuell upplevelse.
  Fast hon skrev det självklara,fick hon direkt mothugg och hennes svar(#18) var riktigt bra.

 32. Tage Andersson

  Vetenskapsredaktionen och rapport  överträffar de gamla öststaterna.

 33. Bertel, It’s a sorry state of things …

  Det är sorgligt att läsa de hatfyllda giftiga kommentarer som även hon får på RealClimate …

  Här är hennes kommentar hon postade på RealClimate (#18 nyss hos Bishop Hill), och folk där blir upprörda …

 34. Bertel

  Jonas N #29

  Helt otroligt hur mycket dynga i form av ord hon får ta emot av AGW folket?  Hennes tankar/åsikt om hur forskning/sammanställning/hantering av fakta mm skall bedrivas,borde inte vara kontrovesiellt? 
   
  Jag hoppas att detta känslostorm(nuddar vid hat) mot henne väcker fler  klimatforskares samvete(oavsätt vilket läger man tillhör)att ta ton och träda fram och försvara hennes självklara påpekande om hur all forskning bör drivas och hur man hanterar vetenskaplig kritik inom IPCC ledda forskare.

  Sen är jag förbluffad över den vrede hennes påpekande väcker hos många AGW-troende.De är mer eller mindre rabiata i sina kommentarer. 
  Jag har under resans gång på denna blogg förstått varför de kallas för AGW-troende,talibaner mm(hade lite svårt med det i början) men alldeles för många agerar som  sektmedlemmar.

 35. Ulf L

  Jag letade reda på några artiklar från Naomi Oreskes från före  2002 och dom är bra riktigt bra. Hon tar upp säkerheterna som är inbyggda i komplexa modeller och det ringa vetenskapliga värdet som långtidsprognoser har.
  Om modeller inklusive klimat modeller.
  ”Yet all of the available evidence suggest that long-term forecasts are likely to be wrong and might very well misinform public policy. Given how many models have been built in the past decades, it is remarkable how few have been evaluated after the fact to determine wether their forecast came true. Where such post hoc evaluations have been done, the results are extremely disconcerting: the vast majority of the predictions failed, often they failed rapidly, and in many cases the actual result were not only outside the errorbars of the model, but they were in an entirely different direction.”
  se http://historyweb.ucsd.edu/oreskes/pages/publication.html

  Vart tog den kloka kvinnan vägen?

 36. Gunnar Strandell

  Jag vill minnas att Oreske fick kritik för metoden 2004.
  Kritiken gick ut på att hon valt sökord på ett sätt som påverkade resultatet.

  Om jag läser på SVT/vetenskap framgår att man sökt på:
   ”anthropogenic global warming”, ”anthropogenic climate change” och så vidare.”

  Med sådana sökord är det konstigt att man överhuvudtaget hittar någon vetenskaplig artikel som handlar om att uppvärmningen inte skulle vara orsakad av människan.  

  Jag kan hålla med Anders L. om att man är funtad på ett visst sätt om man formulerar titel eller abstrakt så att det kan tolkas så att man  kommit fram till att antropogen uppvärmning inte beror av människan.

  Vetenskapliga artiklar skrivs också för att presentera data och samband  mellan dem och det är svårt att få igenom artiklar som skrivs bara  för att visa att det saknas samband. Sådant hör till juridik och politik. 

  Eftersom Oreske intervjuas i klippet tror jag att redaktionen inte tagit till sig kritiken av hennes metod. 

 37. Hayek

  Artikeln på klotet läses väl till 99% av de närmast sörjande. De peppar sig själva bara, typ ”kom igen nu gubbar!”, när man ligger under med o-5 de sista minuterna i fotbollsmatchen. Visst, det finns alltid några fanatiska fans som tror på det men de som har någon som helst koll vet att det är kört. Se det som terapi för de klimatskadade.

 38. Dan

  Climategate visade rätt tydligt hur Nature m.fl. utsattes för påtryckningar att inte ta in skeptiskt, eller kanske ska man säga Riktigt Vetenskapligt Arbete, av Mann och de övriga i Hockey-teamet.
  Det är tråkigt att ett av de få program som har potential att intressera medelålders män, om jag får generalisera, ska behöva truga på publiken en åsikt oavsett vilken. Det påverkar åtminstone mitt förtroende för vad som sägs i övrigt.

  Det kanske är meningen att vi ska se program som ”Så man kan gråta” (eller från fetman till Settman) och vara nöjda sen.

 39. Ingemar

  Gunnar #36. Bra kommentar. Det är som sagt förvånande att SVT verkar bara helt okunnig om kritiken mot Oreskes. Hur sökorden utformas är ofta avgörande. Men också att de inte kontrollerar mot de listor på AGW-kritiker som finns. Det verkar vara ett rent propagandistiskt beställningsverk.

  Men det ger ytterligare ett knep till min lista på strategier som AGW:are kan använda: Gör sökningar på nätet. Välj sökord och databaser på ett lämpligt sätt. Se om du kan hitta någon artikel som i abstraktet innehåller ”vi tar härmed avstånd från IPCC:s teorier”, och räkna allt annat till konsensusuppfattningen.

 40. Jerker Andersson

  En undersökning bland Kristna präster visar att det råder nästan total enighet att det bara finns en Gud.

 41. Peter

  Antar att klimatkyrkan på den statliga televisionen känner sig tvingade till skadereglering efter climategate och att plötsligt fler och fler bekänner sig som skeptiker…

 42. Jag är faktiskt ännu mer förvånad över att där finns sunda människor som inte bara tror på Oreskes (det vill nog en hel del), men som tom använder det som argumentation.

  Det stämmer att där fanns ett fel i hennes artikel (angående vilka sökord hon hade använt), men den skarpaste kritiken är ändå mit hennes ’undersökningsmetod’:

  Hon läste igenom 928 abstract (normalt 150-200 ord), och försökte ur dessa abstract extrahera författarens ståndpunkt i en extremt svår och vetenskapligt omogen fråga, AGW (som än idag inte finns några säkrare svar på. Åt nåndera hållet).

  Och om hon inte hittade något i abstract som ifrågasatta detta, utgick hon ifrån att de inte hade några invändningar mot hypotesen. De allra flesta arbetena försökte öht inte finna svar på den frågan, än mindre sen avge ett ställningstagande.

  Hon försökte alltså i en liten textsnutt finna svar på en fråga, som ingen hade ställt till författarna, som deras arbeten många ggr öht inte handlade om, och då dessutom rörande en åsikt och inte något som behandlats i utförd forskning i arbetet.

  Som undersökningsmetod är förfarande rena skämtet. Även om det var så att alla dessa författare faktiskt trodde på att AGW-hypotesen stämde (vilket hon alltså inte kan undersöka med den metoden) finns där inga större slutsatser att dra, där finns ffa ingen ny information att extrahera …

  Och det märkliga är alltså att folk (inte bara Al Gore och liknande) tar detta som ett argument för vad ’vetenskapen anser’. Senast Partik Lindefors på UI, som iaf borde veta något litet uns om undersökningsmetodik.

 43. En sista?
  Det är trots allt vårt fel, eller?

 44. magnus

  Jonas

  Eng kommentar till #42

  Hur skulle en seriös undersökning (alltså rent objektiv) vara utformad anser du?

  Finns det inte en sådan undersökning gjord någonstans?

  Varför/varför inte. Visst är det lätt att kritisera metodiken, men varför inte göra om undersökningen med rätt metod?

  Det måste väl finnas folk som har tid att göra sånt. Vad har dessa kommit fram till?

 45. Helge

  #43 Gunnar
  Härlig kommentar efter artikeln av Tim. Han sammanfattar vad jag tänkt många ggr. AGW artiklarna är så usla att man nästan misstänker att det i själva verket är skeptiker som skriver dem med ironi.

 46. magnus, att fråga vetenskapsmän vad dom tycker (OBS det gjorde inte här) är möjligen ngt ett lättviktigt SvT-program kunde göra, för att få lite ino om folks idéer till en lagom lättsmält dokumentär.

  Vetenskapsmäns åsikter har inget värde i sig för vad som är vetenskap. Iaf inte i de riktiga vetenskaperna …

  Vad får du för information om Guds ev existens genom att intervjua en massa relgionsforskare om deras åsikter i frågan? (Jo, du får redan på deras åsikter i frågan. och kanske varför de hyser dessa)

  Om du förstår analogin …

 47. Ingemar

  magnus #44,

  Precis som Jonas N säger, fråga vetenskapsmän. Det är den enda möjligheten. Och då måste man vara noga med hur man väljer ”vetenskapsmän/kvinnor” det finns ju många subdiscipliner som bör räknas in. Sedan måste man göra en initierad uppskattning (det finns metoder även för detta) vad bortfallet (som ofta är stort) innebär. Vidare bör man ge ett flertal alternativa frågor eftersom forskare har olika syn (exempelvis bör man inte blanda ihop dem som inte tror på någon global uppvärmning alls och dem som accepterar en sådan men är skeptiska till om den är orsakad av CO2, osv.) Innan man skickar ut sina enkätfrågor bör dessa ha testats i pilotstudier som även inkluderar kvalitativa intervjuer för att se hur informanterna uppfattar frågorna. Allt det här är grundläggande inom samhällsvetenskaplig metodik. Slutligen bör man ha med klimatvetenskaplig expertis både i utformningen av frågorna och i analysen.

   

  Jag har ett gott förtroende för t.ex. von Storchs och Brays undersökningar http://coast.gkss.de/staff/storch/pdf/GKSS_2007_11.pdf. Tyvärr är de lite föråldrade vid det här laget.

 48. Skrev och ifrågasatte frågorna som forskarna hade fått. Det var dels sådana som till och med R. Lindzen och Lord Monckton hade svarat ja på. Dels har de inte redovisat hur många av de som svarat som är beroende av medel från staten för att bedriva sin forskning i pro agw anda.
  Inget svar från svt ….
   

 49. Tomas

  ”Under samma period, från januari 2009 till mars 2010, har det enligt ISI-databasen publicerats över 8.000 förhandsgranskade peer-review-artiklar kring ämnet ”climate change”.”
   
  Har man skrivit en artikel om ämnet ”climat change” är man tydligen en AGW-förespråkare enligt svt. Eller har dom gått igenom innehållet i 8000 artiklar månntro..?
   

 50. Fredrik P

  Såg reportaget nu och vart rent ut sagt förbannad.

  5 Rapporter som motsäger AGW
  8000 Rapporter Publicerades

  Slutsats

  Få rapporter säger emot AGW!

  Man frågar sig ju genast varför de inte bara nämner hur många av de 8000 som talade FÖR AGW!?
  Antagligen för att det var 0!
  Ändå lyckas de med så jävla simpel vinkling få det att låta som att ”It’s Settled” med denhär metoden. Jag hoppas verkligen folk har vett nog att se igenom det.
  Erik L #8 Sa det bäst.
  Blir riktigt förbannad när jag ser dethär faktiskt.

 51. pontus

  Kort fråga till Peter, deltog du eller känner du till om någon av dina kollegor deltog i enkäten?

 52. Fredrik P

  min formatering var lite konstig där på slutet, det bredstilta var inte ett citat ifrån Erik L utan mitt slutord helt enkelt.

 53. pontus

  Angående Oreskes så gjorde ju Benny Peiser om hennes sökning, med samma sökord i samma källa (enda skillnaden att det hade kommit till ett gäng artiklar). Han fick ett helt annat resultat än Oreskes, 2% stödde explicit att uppvärmningen var antropogen.

 54. Jag tror att vad vi ser nu är att drivkrafterna från AGW-förespråkarna satsar på färdiga eller halvfärdiga undersökningar och underlag som säljs in på media. Det är med ganska stor säkerhet inte Svt själva som kommit på hur undersökningen skall göras. Mycket starka krafter trycker på. Inte längre direkt till publiken som i Al Gores film utan på andra lite ”subtilare” vägar

 55. Vi vet var vi har SVT sedan länge. Man kan väl säga så här : det var länge sedan någon presenterade öststatssiffror i Sverige.
  Man har nu gjort en likadan undersökning i UK. Givetvis med samma resultat.

 56. K.A

  Climate scientist speaks out at the Bishop Hill blog.
  ”I am no longer substituting the IPCC’s judgment for my own judgment on this matter.”
  Dr. Judith Curry April 18, 2010

 57. Slabadang!

  Ha Ha Ha Ha!

  SVT ljuger svenska folket rakt upp i ansiktet!

  Vi ska vara glada att de är så oerhört klumpiga i sin pressade situation. Nu är de som skållade råttor och gör bort sig grovtr två gånger om dan, risken är väl att de springer ihop och skallar varandra medvetslösa i kaoset.

  Allt kokar ju ner till hur känsligt klimatet är för CO2.De har endast en reservmetod till hypotes att komma med.Byggd på ren skitdata och skakig statistik. Håller inte hypotesen så kan vi ju kasta alla tusentals artiklar som är skriven med hypotesen till grund.
  Man kan ju istället fråga sig om det inte är rent slöseri med så mycket arbete på så lös grund.Så det SVT anger som alibi nämligen antalet är inget bevis på någonting annat än vilket totalt bortkastat arbete man lagt ner på en hypotes som inte håller.

  Eftersom nu vår kära planet totalt struntar i vad IPCC skriver och berättar och för var dag som går bevisar hypotesen och de klimathypokondriska profetiorna fel.Så ökar naturligtvis stressen på de stackare som pantat både prestig och armar och ben på sin religiösa tro på en tankevurpa
  Att de samtidigt uppträtt som stryvkorksäkra arroganta övermänniskor minskar inte stressen direkt.Tomaterna kommer lätt flygande då.

  Numer vet vi hur långt åt helvete det kan gå när man sätter en flock människor i byggnad med uppgift att söka finna bevis för sitt eget exstensberättigande. Att avveckla sin egen betydelse är inte det lättaste att konfronteras med speciellt inte när man getts makten att själv bedöma den.

  Jag är glad idag! Alla som vill omstrukturera villkoren för public service får vatten på sin kvarn. SVT kryper självmant in i stupstocken och vi ska nog låta dem hållas för nu kommer grodorna tätt.

  Frågan om folk tror på att människan orsakar global uppvärmning är en snygg slamkrypare som SVT lärt sig att utnyttja till sitt syfte.Eller fråga om man tror på kliamtförändringar. De e lite som att fråga ”Do you belive in space?”

  Det är ju att i frågan slå ihop fler orsaker i en och samma fråga.
  Det smarta är att den som svara ja på frågan omedebart räknas in som CO2 troende.Den svaga CO2 hypotesen bakas ihop med det helt okontroversiella landanvändningens effekter för marktemperaturen.
  Likaså så blir du intecknad om du svara på att du tror att det blivit lite varmare allt sedan lilla istiden du hinner inte och får inte svara färdigt att du tror att det är av naturliga orsaker.
  Ditt svar blir intecknat omedelbart.
  Med dessa alternativ till buds så leker SVTs vetenskapsredaktion katt och råtta med verkligheten och urval av artiklar. En mer intressant fråga är hur många artikler som handlar om  beräkningar och bevis för klimatets känslighet.Av 8.000 artiklar blir det då inte ens en fingertutt kvar.
  Kvar står ensam en skraltig reservmetod eller ren ursäkt för en hypotes i sin alldeles förstora glittriga cirkuskostym och fryser.

 58. Slabadang!

  Rolf!

  Det är väldigt samövat. AGW rörelsen har Think Tanks som håller i trådarna det är ingen tillfällighet att det är som att diskutera med en automatisk telefonsvarare när man diskuterar med AGW talibanismen. Vilken anknytnign du än söker hör du samma röst upprepa samma budkap.
  Om du vill frågar om haven…tryck ett
  Om du vill frågar om polerna…tryck två
  Om du vill fråga om peer rewiev ..tryck tre

  Men om du vill ha svar på om klimatets känslighet är överdrivet…..
  var god vänta…..20 min senare..AGW rörelsen har tyvärr stängt för dagen och vi rekommenderar dig att nöja dig med de andra svaren du fått genom knapptryckning!

 59. Cristian

  Slabadang m fl:
  Förutom att den här medlemmen av Vetenskapsredaktionen är en av grundarna och aktiv inom Attac (skriver bl a deras böcker) så har han också tid att frilansa. Vilka begåvas med hans alster? Ordfront, Arena och Arbetaren…
  Jag känner mig trygg med att han iaktar konsekvensneutralitet i sin rapportering…eller vänta…kanske inte…

 60. Undersökningen är patetiskt riggad. Ta frågan om medias rapportering. Ca 30%tycker den är bra och 60% tycker de överdriver ”climategate”. Men var är frågan om de överdriver alarmismen, vilket de gör.
   
  Sedan är inte dessa ”fuskare” rätt män/kvinnor att avgöra om man överdriver ”climategate” för de är detalj och paragrafnissar som inte ser helheten. De har inget ekonomiskt kunnande eller tankesätt.
   
  Ta Himalaya glaciär grejen med 2035, konsekvensen av detta dravel var enorma. ”forskarna” ser det mer som en liten miss att en icke verifierad alarmistartikel slank igenom.
   

 61. Jan

   

  Varför inte läsa vad Expressens Marteus skrev igår i ämnet. Klimatskeptikernas julafton – vulkanen är en myt!

   
  http://blogg.expressen.se/opinionsbloggen/entry.jsp?messid=592792
  Där får även Maggie Thauerskölds en känga.
  Att det var Peter Stilbs som hade skrivit inlägget på Climat Scame hade tydligen Marteus missat.

 62. Ingemar

  Här är en mer professionellt utförd ny undersökning. Två tredjedelar av amerikanska meteoreloger tror inte att människan orsakar global uppvärmning:
  http://icecap.us/images/uploads/TV_Meteorologists_Survey_Findings_%28March_2010%29.pdf

 63. Peter Stilbs

  Ingemar – den var oändligt mycket bättre än SVT:s – men man får ha i åtanke att frågan är större än ”TV-meteorologi” = ”väderprognospresentation”.

  I USA är inte heller alla TV-meteorologer särskilt meteorologiutbildade – jag minns mig ha sett dem också kommentera sportinslag etc.

  Med tanke på vad man sett under åren så verkar svenska TV-meteorologer inte vara särskilt imponerande insatta i de djupare frågorna heller.

 64. Ingemar

  Peter S #62,
  Nej, men som framgår av rapporten, så är många av dem också kommentatorer angående vetenskapliga frågor om klimatet. Så, visst, det är säkert en stor variation beträffande kunskapen om klimatet och klimatforskningen. Men många är också mycket insatta och pålästa för att kunna besvara sådana frågor på ett trovärdigt sätt. Och kommer de med skeptiska kommentarer i TV så gäller det verkligen att ha något att komma med.

 65. ThomasJ

  Har länkat till denna undersökning i tidigare tråd:

  http://www.noconsensus.org/ipcc-audit/findings-main-page.php
  Tveksam emellertid huruvida ngn inom publika propagandaministeriets vetenskapssaerviceavdelningen vågar klicka länken…  😉

  Mvh/TJ

 66. Lena Krantz

  Det är inte riktigt klokt vilken propagandaapparat det har blivit av SVT…eller det kanske alltid har varit så?

 67. Peter Stilbs

  Lena Kranz – jag upplevde det så redan på 60-70-talet – men då med svår slagsida mot vänster – och vad som då kallades gråsossetänkande.  Om möjligt var allt än mer PK – men på ett helt annat plan. 

 68. ThomasJ

  Lena K. & Peter S. : Vad vi upplever i frågor rörande ’public service’ via SVT/SR [men även TV4 mf.l.] är la lite resultat av ’principen den självkokta grodan’; Släpper man en groda i en panna med handljummet vatten så simmer den glatt omkring. Sätter man pannan på spisen och ökar värmen mkt långsamt, så kokar grodan sig själv. Om, å den andra sidan, man försöker släppa en groda i [kok-]hett vatten, så studsar den upp & därifrån. OBS! detta är inget ’experiment’ av ngt slag utan mer av symbolik men kan med fördel appliceras på diverse  ’samhällssystemutvecklingar’ historien förtäljer enbart idag och [säg] 100 år tillbaka.
  DDR – som i princip ’skapades’ via byte av bruna skjortor mot röda – bedrev en helt otrolig propaganda [som vore Dr. G. återuppstånden] och i TV:n sändes varannan torsdag ett program med titeln: ”Der schwarze Kanal” [kan utan vidare jämföras med SVT:s ’Vetenskapsmagasinet’] med ansvarig redaktör, Eduard von Schnitzel.  [Han/de började oxo med ’små steg’…]
  DsK/Schnitzels taktik & genomförande skiljer inte mycket mot dagens SVT, man ’klipper & klistrar’ ut/in de informationer som passar in i den propagandistiska mål[-uppfyllelsen], vars framgång överskuggar allt, säger allt, inklusive perverteringen o/e prostitueringen av den egna hederligheten respektive anständigheten och inte minst ansvarstagande för sin handlingar.

  Tittar man så ’lite’ bakom [SVT] kulissen finnes där en politokratiskt ’Granskningsnämnd’, ja helle dudandes då… Den är ju för böfvelen en förolämpning från början till slut! Här ’ska’ den underdånige ’kunna klaga/få rätt/korrigering’… Hah! Sicket nedranns larv – dé é ju för ph**n inte ens kvalificerande för en bananskalsrepublik en gång! Vilket f.ö. ävenledes KU är.

  Och tro inte att ’färgen’ INTE har hunnit sätta sig väldans djupt bakom varje lager tapet i varje rum… Go Figure!  

  Mvh/TJ

 69. Lena Krantz

  Peter Stilbs
  Jo fast jag har ändå en känsla av att detta med att vara PK, och då speciellt när det gäller klimatfrågan, har blivit mer och mer ”modernt” inom journalistkåren. När jag själv jobbade på Lokalradion en gång i tiden var det istället poppis att vara emot etablissemanget och försöka hitta sådant som de försökte dölja. Politik är politik och en viss propaganda och ett visst håll har nog alltid funnits men nu verkar alla journalister vara en del av propagandan.
  Det känns väldigt trist

 70. ThomasJ

  Detta lär inte heller ngn från SVT läsa:
  http://antigreen.blogspot.com/2010/04/some-more-interesting-documents-showing.html

  Mvh/TJ

 71. Lena Krantz

  ThomasJ
  Ja jag funderade ett tag på att anmäla Rapportinslaget men nu vet jag inte. Det är väl ingen idé men kanske skall man ändå ”bråka”?

 72. ThomasJ

  Lena K. #70: I ditt ställe [sorry att ’situationen’ är som den är för min del…] skulle jag definitivt nyttja samtliga, om än få och ringa verkningseffektiva, ’möjligheter’ där finns. Typ: varje lite droppa gör nåt… kommer inte ihåg vad det hela hette på latin, bara att det lät bra… & ’klokt’, mådä.. 😉

  Mvh/TJ

 73. ThomasJ

  Korrigera gärna om feltänk, men jag tror Peter med inlägget ovan vill [åtminstone delvis]  fokusera på ordet Makt. Em  Aa  Kå Te! Makt över vetenskapen, akademierna [läs med fördel Tanja Bergkvist], med politokrater i ’styrelserna’ [ dé vá la nåt a la Carl Tham… i en ’utbytesaffär’ med/con Meidners tänken… Sosseriet har suttit vi rodret ~74 år av senaste 100 år. Av alla, de fortsatt [idag] gällande lagarna/förekrifterna/myndighetsdirektiv/utredningar….. är månne ’behäftat’ med populististk sosse- o/e mp-tänk? Och vem ’drar i trådarna där bak?’
  Samtalen bör koncentreras mot klargörandet [avslöjandet] av vem/var/hur/när/varför/… 😉

  Nåt för Dig att [måhända] bita i o/e inkludera i Din kommande…  ?

  Mvh/TJ

 74. Lena Krantz

  ThomasJ
  Det mesta låter klokt på latin…he he

  Men kanske har du rätt, man får använda de medel som står till buds och bjuds…

 75. ThomasJ

  Attans oxo! i 72: föll ref. till slabadang! bort. Sorry, mate!

  Lena K. #73: efter bläddrande i notiserna… ska latinet lyda:
  ”Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo’. [Puh!]
  Å dé ska allatså på svenska vara: ” Droppen urholkar stenen, inte med våld, utan genom att falla ofta.”

  Lite tråkigt eg. att latin ’fallit’ i intresse. Har själv zero aning om ét, men latin är ju byggsten för många andra ’språk’, ergo om man vill lära ndra språk så är latinkunskap en bra fördel.

  Mvh/TJ

 76. Lena Krantz

  ThomasJ
  Ett litet latinskt citat som borde passa dig tror jag:

  ”Quidquid latine dictum sit, altum videtur”

  Betyder något i stil med ” Allt som sägs på latin låter djupsinnigt”..

  😀

 77. Thomas#67
   
  Ditt exempel med den självkokta grodan kommer mig att tänka på den gamle Brazil Jack och hans cirkus.
  Brazil Jack eller Carl Rhodin som han hette hade ett nummer i sin cirkusföreställning i Stockholm vid förra sekelskiftet som marknadsfördes under namnet ”Brazil Jack och hans steppande höns”.
  Den blev mycket populär och lär ha utförts i en arena på Sveasalen som låg på Hamngatan. Den revs ett par år senare för att lämna plats åt nuvarande NK.
  Scenen var en mindre och upphöjd cirkusmanege och publiken satt i rader runtom.
  Man bjöds på en fantastisk show med höns som till en början lyfte på benen lite lojt för att så småningom börja dansa och till slut steppa hysteriskt. Ridå. En nöjd publik gick hem efter denna makalösa underhållning.
  Men så småningom kom sannigen i dagen. Den gode Rhodin hade på en rund scenplatta av bleckplåt släppt ut hönsen och underifrån dragit på med gasolbrännare; ju varmare det blev desto bättre steppade hönsen!
  Och påminner inte detta lite om där vi står idag, börjar det inte bli ganska varmt under fossingarna på vissa somliga numera?
  Några mediala höns som mer och mer känner obehaget krypa närmare och börjar steppa alltmer desperat, ingen nämnd och ingen glömd.
  Eller vad tror du om chefsdomptören Brazil Gore, om han är grodan du talade om borde hans lår vara rejält brässerade, oder?

 78. ThomasJ

  Lena K. #75: De é la gooo – & it takes one to one… [utanför latinet, förvisoo, dock inom ’liv… et’  😉

  Mvh/TJ

 79. Lena Krantz

  ThomasJ
  Sant, jag gillar också citat på latin fast egentligen mer sådana som måste inramas av sin historiska context för att få någon vettig mening.
  Som ex ”Alea iacta est”
  😉

 80. Peter Stilbs

  ThomasJ och Lena Kranz – jag erinrade mig senare också det faktum att det var monopolradio i Sverige , där vad jag minns att på 60-talet personer som drev ex Radio Syd och Radio Nord från båtar utanför kusten fick kännbara straff för sina tilltag.

  När FM-bandet blev mer allmänt satte Olof Palme (då kommunikationsminister, ecklistiatikminister eller vad det kan ha hetat) stopp för annat än Svensk DDR-radio – det fanns inte plats i etern.

  Motståndet mot annat än SR var kompakt ända till och med motsvarande minister Göransson’s tid. Sen kunde man inte hålla emot längre.

 81. Olaus Petri

  Tack för den anekdoten Rosenhane! 😀 Cirkus Brazsil Kack(el)!
   
  Jag visste sedan tidigare att man lärde mindre dansanta cirkusbjörnar de rätta ’movesen’ genom att använda varianter på den braziljackska pedagogiken. Inte snällt mot nallarna.
   
  Traditionen lever dock fortfarande stark i Arktis. Där lär man isbjörnarna både schottis och snoa men hjälp av  paparazzihelikoptrar fullastade med klimatvänner med groteska  underhållningsbehov. 😉

 82. Åke Rullgård

  Re Rosenhane # 77:
  Ännu ett cirkusnummer som visar på den logik som känns närvarande i AGW-argumentationen:
  Man ville undersöka en loppcirkusloppas hoppförmåga och utsatte loppan för det i sig klandervärda experimentet att beröva den ett ben i taget varvid det observerades att loppan efter varje benamputation presterade allt lägre hopphöjder efter försöksledarens hoppkommando. När loppan efter att ha berövats alla benen inte hoppade alls drog försöksledaren den slutsatsen att loppan blivit döv efter den sista benamputatationen och att hörseln tydligen hade samband med benen.

 83. Simon

  Ingemar #28, vilken databas tycker du att de borde ha använt i stället? Kanske mer specifikt, vilka tidskrifter saknar du i ISI:s indexering?
   
  Mvh, Simon

 84. Lena Krantz

  Är det nån som vet när det här inslaget sändes i Rapport? Granskningsnämden kräver dag och tid.

 85. Lena Krantz

  Nu har jag anmält skiten till Granskningsnämden. Det händer ju (som vi redan konstaterat) förmodligen inte ett smack för det men ändå….

  droppen och stenen eller hur det nu var

  😀

 86. Ingemar

  Simon #83,

  Scopus är bättre:

  http://info.scopus.com/scopus-in-detail/facts/

  Mest heltäckande är Google Scholar

  http://scholar.google.se/

 87. Gunnar Strandell

  Vänner!
  Jag tycker att detta citat är anmärkningsvärt för att  komma från den blogg som Expressens ledarredaktion driver:

  ”Mr Maggie själv avfärdar det hela med att det är ”damer” på SVT som ligger bakom sammanställningen.”

  Maggie bör göra en anmälan till PO, för att lära Marteus att granska källor och låta bli att använda tillnamn som saknar relevans. 

  Länkar:
  http://blogg.expressen.se/opinionsbloggen/entry.jsp?messid=592792
  http://www.po.se/anmalan.jsp