Vindkraften långt ineffektivare än vad som framkommit

Våra politiker i Sverige och EU älskar vindkraft. Så mycket att de starkt subventionerar denna. I Sverige finns elcertifikatet som gjort elen betydligt dyrare. Utan subventionerna skulle vindkraften vara olönsam.

vindkraft

Men hur är det med vindkraften? Sparar den fossilenergi och minskar den utsläppen av CO2? Intuitivt kan man tycka att ett vindkraftverk som producerar x kWh el sparar motsvarande någon annan stans. Men verkligheten är inte så enkel. Ett antal studier visar att koldioxidutsläppen t.o.m. kan öka likaså förbränningen av fossila bränslen.

De gamla modellerna hade just det att produktion av x kWh vindkraft sparade motsvarande någon annan stans. Nya studier med nya modeller visar att de gamla modellerna och antagandena har flera fundamentala fel. Men detta talar politikerna i EU tyst om.

Vindkraft kräver kompensations- och reglerkraft. Blåser det inte måste andra energikällor användas. Varierar vinden, och det gör den oftast, måste det hela balanseras i elnätet av andra energikällor. Kärnkraft och kol lämpar sig inte för detta medan vattenkraft och gasturbiner passar bra.

En studie som gjort gäller Nederländerna [ref 1].  Vad som saknats i nuvarande modeller är:

A:  ”Cycling” dvs att för att balansera måste kraften ökas och minskas ofta. Detta leder till sämre utnyttjande. Jämför det med en bil som måste gasa och bromsa hela tiden. Bränsleförbrukningen går då upp jämfört med om den körs i samma hastighet. För balansering  med vattenkraft finns inte dessa nackdelar.

B: Energikostnader för produktion och installation. Denna skrivs kalkylmässigt av på 15, 25 eller 30 år.

C:  Energikostnader för anslutning och anpassning av elnätet. Extra kablar måste dras, nya transformatorer installeras. Detta gäller alla energikällor men vindkraften är utspridd och varje vindkraftverk genererar relativt lite effekt.

D: Installation av mer reservkraft. I studierna talas det om gasturbiner. I Sverige kan vattenkraft delvis användas som kompensationskraft och under sommaren reservkraft. Under vintern går inte alltid detta. Sverige måste behålla sina fossila reservkraftverk.

Det finns ytterligare några faktorer jag inte tagit med här, se Ref 1.

Studiens slutsats är anmärkningsvärd:

The wind projects do not fulfill ’sustainable’ objectives. They cost more fuel than they save and they cause no CO2 saving, in the contrary they increase our environmental ’foot print’.

A decision to invest Billions (thousands of millions) of Euros in the construction of wind projects ’to save fossil fuel and to reduce CO2 emission’ is irresponsible. There are no savings, THERE IS LOSS!

Alltså vindkraftverken i Nederländerna som studerades genom att använda verkliga uppmätta data  varken sparade fossila bränslen eller minskade CO2 utsläppen. De ökade!

En sådan sensation måste väl få politiker att vakna eller så måste de visa att studien är felaktig. Men det visar sig att det finns ett flertal studier som kommer till likvärdiga resultat, se nedan.

[Ref 5]: The consequence is that an investment of billions of Euros in wind turbines produces not more than a few per cent reduction in CO2 output.

It is highly probable, that taking al these effects into account will show, that the few per cent gain in CO2 will revert to a loss (i.e. an increase in CO2).

Vindkraften är inte alls lika miljövänlig som politiker påstår. Tvärtom, i vissa fall, gör den mer skada än nytta.

Vindkraften förfular vår miljö, är skadlig för fåglar, stör ofta människor genom infraljud och oljud, är dyr och oekonomisk samt nu också inte bra för miljön. Ändå är detta vår framtida energikälla? Som EU via diktat tvingar på oss istället för kärnkraft och gasdrivna elverk. Våra svenska politiker verkar alldeles upprymda av lycka då vindkraft kommer på tal.  Men det är medborgarna som får betala för dumheterna. Och markägarna som blir rika. Precis som klimatbluffen är vindkraften en del av the ”BIG LIE”. Dvs att man vet att våra koldioxidutsläpp kommer att leda till att temperaturen ökar dramatiskt framöver. Senast bluffen är att ovädren kommer att öka och bli värre framöver.

Ref 1: Electricity in the Netherlands

Ref 2: The hidden fuel costs of wind generated electricity

Ref 3: Wind Energy, the case of Denmark 

Ref 4: Wind Integration Realities: Case Studies of the Netherlands and of Colorado Part I Part II Part III Part IV

Ref 5: Wind energy in the irish power system

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Björn

  Intressant inlägg av Per. Ingen vind, ingen vindkraft. Är politikerna omedvetna om detta. Förståndsmässigt tycks detta faktum vara enkelt, men trots, förefaller beslut i vindkraftfrågan, sakna förståndiga beslutsfattare. Det är en omöjlig tanke att bygga ett stabilt elförsörjningssystem med vindkraft, men ändå fortsätter denna utbyggnad. Det kanske är dags för intelligenstest för blivande politiker och andra beslutsfattare.

 2. Ann L-H

  OT – mer om den himmelska informationen i Durban.

  http://www.youtube.com/watch?v=4I9PoOjPa   

 3. Bim

  Ann L-H
  Länken funkar inte.

  URL-adressen innehöll ett video-ID med fel format.
  Vi ber om ursäkt för det.

 4. Magnus Olert

  Detta är off-topic men jag vill ändå rekommendera detta program från SR:s vetenskapsredaktion:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=4841088

  Programmet handlar om att allt färre dör i naturkatastrofer. Visserligen pratas det lite grann på slutet om kommande extremväder pga klimatförändringar men programmet är på det hela taget oväntat balanserat. Bra gjort SR!

 5. Ann L-H

  Bim m.fl – Ang. Lord Moncktons och CFACTs i Durban senaste gå via 
  http://www.climatedepot.com/

    
   

 6. Jan E M

  A. är en idiotisk jämförelse för att varvtalet på vindkraften är konstant även om det blåser ofta.

  B. den mängd energi som går åt för att bygga ett vindkraftverk tar det ungefär ett halvår för kraftverket att producera.

  C. det är energimässigt inräknat i B.

  D. det är vattenkraft och gasturbiner som klarar av snabb reglering av elnätet. Vindkraft är inga problem att reglera, för att vindkraftverken är små och många och det slutar aldrig blåsa samtidigt vid alla vindkraftverk. Ett snabbstopp vid ett stort kraftverk, ett ställverkshaveri eller en storförbrukare som snabbt slår av sin förbrukning ställer till det för elnät och reglerkraft.
  Att vi i Sverige behövt använda oljekondensreserven beror inte på vindkraften, utan på att så många kärnkraftverk varit avställda.

  Vi ska heller inte glömma att svenska kraftnäts inkopets på 90-talet. Det var många som då förutsåg behovet av ny överföring från norra Sverige till södra, men inte Svenska Kraftnäts styrelse.

 7. Pia

  Bra, Per!

  För en månad sedan diskuterades Dr. C. (Kees) Le Pairs uppsats på Nya Zealand. Som ni alla vet, är vår antipod ett riktigt blåshål, där människor faktiskt känner obehag av den ständiga blåsten.
  Läs de kunniga kommentarerna, där bl a Kinas nya inställning till vindkraft med åtföljande konsekvenser belyses. (Nov 10 5.29 pm)

  http://www.climateconversation.wordshine.co.nz/2011/11/dutch-treat/

 8. pekke

  Bra artikel Per W.
  All baskraft som vindkraften skall ersätta måste ju fortfarande vara i gång för att snabbt kunna ta upp produktionen i fall vinden mojnar.
   
  Så om man som i Danmark och övriga Europa har gas-, kol-, och oljeeldad baskraft måste dessa gå på tomgång för att vara redo i fall produktionen från VKV fallerar.
  Det går inte att stänga ner ett stort elverk helt eftersom det tar tid att starta upp och det kan bli problem vid uppstarten, vilket hände i Texas när vinden mojnade för nåt år sedan med följd att man fick köra roterade blackouts i delar av Texas elnät.
   
  Den som jobbat i nån kontinuerlig processindustri  vet att uppstarten efter ett längre stopp kan vara både problematisk och farlig jämfört med när den tuffar och går.

 9. Helge

  Vindkraften har nu gått så långt i ensidigt halleluja rop från politiker, att snart ingen vågar säga som det är, för många skulle tappa ansiktet.

 10. Håkan

  => Jan E M
   
  A. är en idiotisk jämförelse för att varvtalet på vindkraften är konstant även om det blåser ofta.
   
  Du har nog inte förstått innebörden a A:
   
  Den termiska verkningsgraden för en gasturbin minskar när den inte kontinuerligt kan köras för fullt vilket är fallet när det skall balansera den intermittenta vindkraftsproduktionen. Vad studier visar är att det i många fall hade gått åt mindre fossilt bränsle om man stängt vindkraften och istället kört gasturbinerna på ett sådant sätt att optimal verkningsgrad kunnat utnyttjats. (Viket även inneburit att man valt en annan typ av gasturbiner.)

 11. Helge

  Jan E M #6
  A. Det handlar inte om varvtal, det handlar om hur mycket energi som produceras, mer vind mer energi, även vid samma varvtal.
   
  B. hur lång tid beror på storlek, material och placering. Mindre anläggningar t.ex tar betydligt längre tid än 6 mån.
   
  C. Inte förstärkningar av transportnät och extra reglerkraft
   
  D. Vattenkraften används redan som reglerkraft för att klara dagliga variationer av förbrukningen t.ex. Vattenkraften räcker inte till för en storskalig utbyggnad av vindkraft.

 12. pekke

  Vinden minskar nu.
  http://www.vindstat.nu/driftsamfalla.htm
   
  Och produktionspriset stiger direkt i zon 4 jämfört med övriga zoner i Sverige, 48,89 €/MWh mot 42,04 i övriga zoner just nu.
  http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Kraftsystemet/
   

 13. Björn Törnvall

  Bra artikel Per! Ett par observationer bara: Markägarna tror de blir rika på arrendet. Om de tvingas ta sitt med verksägaren solidariska ansvar för återställning av marken och evetuella skadestånd, när verksägaren inte vill eller kan göra detta, kan kostnaderna driva markägaren till obestånd och förlust av gård och grund. Myten att vindkraften skulle minska co2-utsläppen faller på att utsläppen inte försvinner vid en ersättning med vindkraft. Utsläppsrätterna kommer då att utnyttjas av någon annan och fortsatt orsaka lika mycket utsläpp ac Co2 någon annanstans.

 14. jensen

  I USA har vindkraftverk fått väldigt dåligt rykte.
  14000 VKV står stilla och är övergivna.
  500000 fåglar dödas varje år, däribland många sällsynta rovfåglar.
  Hu många fladder möss som dödas har jag ingen uppgift på, men förmodligen miljontals. Detta har ekologiska effekter. Man undrar hur det påverkar behovet av pesticidanvändning.

  Tyvärr har jag ingen Ref. till ovanstående, men Ref.finns i WUWT.

 15. Peter Stilbs

  Ha, ha – Vindkraften kan ge fel väderprognoser …

  Vindkraft kan störa SMHI
  Vindkraften kan skapa problem för SMHI. Vindkraftverk som ligger nära väderradarstationen kan ge falska ekon, vilket väderradarn kan tolka som regn eller hagel. Detta kan alltså i längden ge felaktiga väderprognoser.
   
  Läs artikeln från Vindkraftsnytt 

 16. Jan-Erik S.

  Vindkraftverken påminner om vår klimatpolitik, energipolitik, miljöpolitik och invandringspolitik.
  Skälen för mitt resonemang är följande: 
  1: Fungerar inte.
  2: Kostar massor och är kontraproduktivt.
  3: Orsakar i det långa loppet undergång för det svenska folket.
  Men det får ju inte sägas i Sverige. 
  Då är man antingen plattjording eller rasist.   
  Jag tror tyvärr att vi går en mörk framtid till mötes.
  Sverige har redan passerat ”bäst före datum”.  
  Klockan är inte fem i tolv, tolvsklaget passerades för flera år sedan.   

 17. Jan-Erik S.

  Rättelse #16:
  Sista meningen ska vara:
  Klockan är INTE fem i tolv, tolvslaget passerades för för flera år år sedan. 

 18. Jan E M

  Håkan #10

  Har man inte tillgång på vattenkraft för reglering så är det gasturbiner som går på deleffekt som används. Det behöver inte vara så mycket extra gasturbinseffekt som behöver vara installerat för att reglera vindkraft än vad som ändå behövs för ojämn förbrukning. Vindkraften går att göra ungefärliga prognoser för och då drar man igång fler eller färre kraftverk. Har man mycket vindenrgi en dag så drar man ner på kolkondens.

 19. Håkan

  De flesta vindkraftsparker som byggs i Sverige är numera placerade på land och har en effekt kring 2MW.
  Landbaserade verk har en årskostnad (avskrivning 20 år + ränta 6% + drift) på ca 1 500 000 kr / MW havsbaserade ca 3 000 000 kr / MW.

  Försöker man göra en sammanställning av den ganska ostrukturerade historik informationen från vindstat.nu kan man få fram ett genomsnitt de senaste 5 åren för verk >= 2MW

  Ett landbaserade verk har krävt en subvention på ca 20 öre / KWh för att under dessa 5 år totalt ha gått plus minus noll.

  Havsbaserade verk har krävt en  subvention på ca 60 öre / KWh .

  Det genomsnittliga spot priset har under dessa 5 år varit 43 öre och det genomsnittliga priset på elcertifikat ca 25 öre.

  Elpriset just nu ligger mellan 36 – 41 öre /KWh och elcertifikaten på ca 18 öre / KWh.

  Slutsatsen är att det senaste halvåret måste ha varit tufft för vindkraftsbranschen, vilket kanske förklarar den ökande aktiviteten av lobbying i dagspressen.

  När kan vi börja hoppas på den första konkursen?

 20. Jan-Erik S.

  PS #15:
  Hmm…kanske därför SMHI levererar så dåliga prognoser jämfört med den Norska motsarigheten http://www.yr.no :-).
  Som seglare så är http://www.yr.no betydligt tillförlitligare.

 21. Håkan

  => Jan E M

   
  Läs någon av rapporterna som refereras i inlägget så kanske du kommer till nya insikter.

 22. Jan E M

  Helge #11, pekke #12

  Det tar 3-9 månader för ett vindkraftverk att producera den energi som gått åt att bygga verket inkl transformatorer, kraftledningar m m. Variationerna är stora men jag valde att skriva ett ungefärligt medeltal. Reglerkraftsbehovet är inte inräknat i det.

  Enligt Energimyndigheten och Svenska Kraftnät så är det inga större investeringar i utökad effekt vid vattenkraftverk som behöver göras om vindkraften byggs ut till c:a 20 TWh/år.

  Att det finns brister i kraftnätet beror på felplanering hos Svenska Kraftnät. Trots att flera varnade för att befolkningsökningen i södra Sverige och på Själland så byggdes inga nya kraftledningar när Barsebäcksverken lades ned. De trodde antagligen att de kraftvärmeverk som planerades i regionen på sammanlagt nästan 2000 MW eleffekt skulle räcka även om Barsebäck blev nedlagt som hade 1300 MW effekt.

 23. Håkan Bergman

  Finns en studie från Elforsk om vind, vatten och spill. Nu bygger mycket i deras modell på att vi kan exportera överskott till Norge och Finland, men vad händer när Norge också bygger ut vindkraften och finnarnas ny kärnkraft står klar?
  Har lite problem med länken men provar att lägga in den här:
  http://cvi.se/uploads/pdf/Master%20Literature/Wind%20Power%20Balance/Balansering%20av%20vindkraft%20och%20vattenkraft%20i%20norra%20Sverige.pdf 

 24. Jan E M

  Håkan #21

  Att kalla det som skrivs på personliga hemsidor och på bloggar för rapporter är en överdrift. Jag tycker även att det är tveksamt att kalla det som tankesmedjor producerar för rapporter. Det är åsiktsinlägg i debatten.

  Om man klickade vidare på länkarna så hamnade man bara på nya bloggar och privata hemsidor på all utom den från den danska tankesmedjan CEPOS. 

  I CEPOS dokument framgår att vindkraften har blivit billigare genom åren, men när de gör sammanfattning så räknar de medeltal för alla 8 åren trots att inget av de 5 senaste åren nått upp till det som de fick som medeltal. Där kan man konstatera att vindkraft är ett billigt sätt att minska koldioxidutsläppen, jämfört med många andra metoder. Det framgår också att Danmark ofta exporterar el till andra lände bl a övriga Skandinavien. Det står inte att det beror på vinkraften, men läsaren skall förmås att tro detta. Att Danmark exporterar el till övriga Skandinavien beror mest på att det är svenska och viss mån norska vattenkraftverk som reglereffekt i hela Skandinavien. Danmark har också stor reservkapacitet i form av kondenskraftverk som dras igång när det är effektbrist i Skandinavien. 2010 importerades mycket el från Danmark när de svenska kärnkraftverken inte fungerade.

 25. Stranden

  Jan E M
  baserar sig påståendet att vindkraftverk tar igen energin för att konstruera det att det opererar på full kapacitet eller på verklig effekt. dessutom kanske du kan ge en källa om du är snäll.

 26. pekke

  Jan E M #24
   
  ” Danmark har också stor reservkapacitet i form av kondenskraftverk som dras igång när det är effektbrist i Skandinavien. 2010 importerades mycket el från Danmark när de svenska kärnkraftverken inte fungerade. ”
   
  Just nu har Danmark ett underskott på c:a 1 400 MW.
  http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Kraftsystemet/

 27. Jan E M

  pekke #26

  Att Danmark för närvarande importer el beror väl på att det är billigare än att köra sin kolkondenskraftverk.

  Uppgiften som jag har om energiåtgången för vindkraftstillverkning är ganska gammal. Det var räknat med 20% medeleffekt då man kom fram till resultatet. Mest energi gick det åt för stålet till tornet och som nummer 2 var cementen till betongen.

 28. Bim

  Gnäll inte, grabbar.
  Vindkraften är ganska bra efter som reglerkraften kan skötas av vanliga batterier, o de e ju bra. Finns ju på ICA.
  När man är trött på dom kan man avverka dom med vanliga skogsmaskiner eller också flytta till….Ja, vart fan då?

 29. Ivh

  Energiåtgången för att tillverka stålet till ett 100 m högt vindkraftverkstorn borde vara ungefär 1 500 MWh. Ett sådant torn väger väl 200 ton. vilket gör ett skrotvärde på en halv miljon den dagen det skall rivas. Det går åt c:a 8 MWh energi för framställning av ett tom järn, varav största delen kol.
   
  När det gäller cementframställning går det åt ungefär 1 MWh för att framställa ett ton cement. Att det skulle gå åt mer än 500 ton cement till ett vindkraftsfundament är orealistiskt mycket men då blir energiåtgången 500 MWh.
   
  All annan energi som behövs för vindkraftsproduktion är marginell. Exempelvis så räcker 10 kbm dieselolja för transporter, grävarbeten mobilkranen för ett sådant verk.
   
  Man hamnar på en energiåtgång 2-3 tusen MWh för ett vindkraftverk som producerar en 7 000 MWh/år

 30. Håkan Bergman

  Ivh #29
  ”All annan energi som behövs för vindkraftsproduktion är marginell. Exempelvis så räcker 10 kbm dieselolja för transporter, grävarbeten mobilkranen för ett sådant verk.”
  Diesel är djävligt effektivt! 
   

 31. anna

  Det är lite oklart för mig vad som menas med produktion och installation. Är det begränsat till markarbeten, montering av färdiga delar och kabeldragning, eller är det hela produktionsprocessen från råmaterial? Det går ju t ex åt enorma mängder energi och genereras en massa CO2 vid betongframställning, en massa energi går åt för att bryta och anrika de metaller som används till magneterna och generatorerna (för att inte prata om miljöförstöringen och den radioaktiva nedsmutsningen) och sedan ska magneterna tillverkas och transporteras till Europa på stora fraktfartyg som spyr ut CO2 och SO2. Jag har svårt att tro att allt detta har räknats in i kostnaderna.

 32. Holmfrid

  Vattenkraft som reglerkraft?   Om jag som etablerad producent av el från mitt vattenkraftverk skall fortsätta tjäna pengar som hittills, måste jag få kompensation för mitt bortfall av elleverans, när vinden blåser och jag måste bromsa.  Denna kostnad måste belasta vindkraftproducenterna/elkunderna?

 33. István

  ivh #29
  Var finns det verket som har producerat 7000MWh/år? 

 34. Palle136

  Och samtidigt i Karlstad:
   http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article3356189.ece

 35. Stranden

  Jan E M klagar på brist av vettiga länkar och själv kan han inte ens bidra med en enda länk själv när han kommer med påståenden om vindkraftens överlägsenhet. Han har helt förlorat sin trovärdighet i mina ögon.