Vet Claes Västerteg (c) hur mycket bidrag vindkraften får?

De som kommer ihåg artikelserien i SvD inför klimatmötet i Köpenhamn kanske också minns den vindkraftsartikel som jag producerade. Med repliken från Mattias Rapp (Vd för Svensk Vindenergi) och Claes Västerteg (Centern, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet) här och min slutreplik här

Vindkraft 1

Utdrag ur Rapps och Västertegs artikel:

”Under år 2009 innebär detta att vindkraften får ett bidrag på mellan 1,5 och 2 miljarder kronor beroende på hur stor produktionen blir”

Jag svarade så här:

”Detta innebär att vindkraften med sin produktion av ca 2 twh/år stöds med ungefär en krona/kwh. En rent kolossal subsidienivå som faktiskt något överträffar det som Svensk Landskapsskydd räknat fram”.

Efter detta inkom en inbjudan till oss i Svenskt Landskapsskydd från Mattias Rapp och Svensk Vindenergi. Syftet med mötet var att som det stod ”undvika fortsatt polemik i media”. Mötet genomfördes den 9/12 i Wennergren Center med ledande representanter, inklusive undertecknad, från ”båda sidor”. Det var ett bra möte där våra olika utgångspunkter ventilerades under ca tre timmar.

Under mötet dementerades Rapps och Västertegs artikel, siffrorna var fel påstods det. Dementin finns nu också hos mig i form av ett sifferunderlag. Den nya siffran som gäller påstås vara 870 miljoner för 2009. Jag påtalade att det är en enorm skillnad mellan 2 miljarder och 870 miljoner och jag har ställt frågan om hur de ”felaktiga siffrorna” kommit fram. Inget svar har kunnat fås! Med de nya siffrorna blir subventionsgraden för vindkraften 35 öre/kwh. En siffra som ligger mycket nära den jag tidigare använt i mina föredrag och artiklar (36 öre/kwh). I det senaste numret av tidningen Svensk Vindkraft, som är branschorganets egen tidning påstås däremot i ledaren att subventionsgraden är 29,13 öre/kwh. Röran är total!

Claes Västerteg, som undertecknat artikeln tillsammans med Mattias Rapp har överhuvudtaget inte svarat på min förfrågan huruvida han delar dementin på de felaktiga siffrorna eller står fast vid att subventionen är 2 miljarder för 2009. Ingen politiker i ansvarig ställning tycks alltså veta, eller bry sig om, hur mycket pengar vindkraften egentligen får. Samtidigt så uttrycker sig Rapp och Västerteg nedlåtande om både Svenskt Landskapsskydd och Stockholmsinitiativet (även i sin andra replik som refuserades av SvD men finns här)

Så här låter det från herrarna som inte kan hålla ordning på sina egna siffror:

 • ”Den subvention som Fagerström påstår kommer vindkraften tillgodo är ren nonsens”
 • ”Fagerström och hans gelikar”
 • ”Fagerströms och det så kallade Stockholmsinitiativets envetna arbete för att underminera klimatarbetet”
 • ”..har inte gjort sig kända för vare sig saklig eller vetenskapligt förankrad diskussion”
 • ”..kvasivetenskaplig amatörforskning”

Jag väntar fortfarande på svar från centerpolitikern Claes Västerteg. Vilka siffror gäller egentligen för vindkraften 2009, Claes? Och hur kom ni fram till siffrorna Mattias?

Hör vi inget så får subventionsnivån en krona/kwh gälla tills vidare

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Olaus Petri

  Det var en rejäl kardus som svepte hela däcket rent. Bravo Johnny! 🙂
   
  OT (Hegerforsvarning. Känsliga läsare bör sluta läsa här)
   
  ”Vet ni varför officerare orkar så mycket?”
  ”Näe”
  ”De har epoletter”
   
   
   
   

 2. Jaså, så Rapp lägger sig på den nivån ..
  Herr överste : När fienden gnäller, betyr det full förföljningsattack med pansarbrytande.

 3. FcH

  Sätt blåslampan i baken på dom.
  Striden vinns med eld och rörelse!
  Heja Johnny!

 4. ThomasJ

  Dé é la inte att undra över om ’röran är total’! Det är en icke ovanlig strategi när det gäller båg, bluff & bedrägeri; tillse att där finns sån mångfald ’uppgifter’ – naturligtvis enligt ’experter’ – för att ingen ska ha nån chans att finna en trovärdig tråd öht., jfr med IPCC:s strategi, eller för den delen funktionsstrukturerna inom vilken [övrig] maffia som helst.
   
  Frågan huruvida C. Västerteg vet nåt öht. kan med fördel ställas till hela samtliga inom centerpartiet.
   
  Nedranns bra att du engagerar dig i frågan, Jonny! Tack för det! 😀

   
  Mvh/TJ  

 5. Olaus Petri

  Jag hade en gång förmånen att träffa en ung entreprenör i vindkraft och han var inte bara slipad utan faktiskt också algorisk, dvs han ogillade klimathoteriet och ansåg att det var ett satans eksem som kliade illa.

  Men han hävdade också att det  rådande klimatet gjorde det omöjligt för honom att inte göra feta vinster på vindkraften. Här avsåg han förstås tryggheten som  subventionerna gav till ”risktagandet”.

 6. FcH

  Till kostnader för byggnation och drift med bidrag ska läggas rivningskostnader. Verken har en livstid på ca. 20-25 år. Sedan ska dom rivas, kostnad okänd. En myndighet skulle lämna rapport om dessa kostnader till oktober 2008. Har inte sett någon rapport. Kan tänka mig att de som byggt och drivit verken försvinner när det är dags för avveckling. Då får skattebetalarna stå även för denna kostnad!

 7. Peter

  Tongångarna känns igen från många gånger förr då myndighetspersoner försöker marginalisera sina meningsmotståndare i avsaknad av argument.
  Men liksom alltid håller media dem om ryggen när deras egentliga roll är att dra ned brallorna på dem (på ren svenska).
  Tragiskt.

 8. Slabadang!

  Politiska luftsvingar!

  Sällan har väl uttrycket varit mer passande än på vindkraften och CO2 hypen.Politisk  symbolisk  placebo för reella och meningsfyllda beslut.Ett grundproblem är nog att de är alldeles för många politiker med för få vettiga konkreta uppgifter.När de inte klarar av att lösa verkliga problem så ägnar de sig istället åt påhittade.

 9. ThomasJ

  OP #5: ”…att det rådande klimatet…”  Just det – i flera facetter! Moraliskt är ’entreprenörens’ resonemang att likställa med de jävlarna som ger bort drogympad kola till 12-åringar för att ’get ´em on the hook’.
  Riskfritt det oxo – Fyfan!  🙁

   
  Mvh/TJ

 10. Tege Tornvall

  En gång fanns det en Rapp som försvarade Sverige.

 11. Lars G

  och i UK så producerade 4 GW installerad vindkraft hela 163 MW förra – kalla – vindstilla – natten – pålitligt rödgrönt:
  http://eureferendum.blogspot.com/2010/01/monument-to-folly.html

 12. Holmfrid

  Ny vindkraft kostar 50 milj. kr/MW installerad effekt enligt kalkyl för vindparken i Pite markbyggd för 1000 MW (Maud O´s skötebarn). http://www.vindstat.nu visar att för 900 vindsnurror i Sverige var verkningsgraden mindre än 20% under 2008.
  M a o kostar investeringen 250 milj. kr/MW levererad effekt.  Omräknad över 20 år med 6% ränta blir råkraftkostnaden då 145 öre/kWh, vilket kräver en subvention på 1 kr och skattebefrielse för att bli marknadsfähig.  5000 MW installerad effekt fram till 2020 kommer att kosta 300 miljarder kr. 
  Då finns inget finansiellt utrymme kvar för kärnkraft av typ  1400 MW sydkoreanska reaktorer som levereras till UAE fram till år 2020 med råkraftpriset 30 öre/kWh  (5 miljarder U$ per reaktor och 90% verkn.grad ).
  Sverige riskerar en ”lång dags färd mot natt” under rödgröna fanor.

 13. Ulrik

  Det finns gott om ekonomiexperter/journalister som skriver i specialtidningar, har egna sidor i gammelmedia och egna minuter i SR/TV-nyheterna. Jag har visserligen slutat att tro på deras prognoser och följer därför deras nyheter förstrött. Men varför vill/kan/törs de som ekonomer inte förmedla till sina kunder de fakta som Jonny m.fl. så förtjänstfullt redovisar på denna blogg? Någon som vet? Det är ju fakta och reell konsumentupplysning som de kan räkna fram och slipper att skämmas för när deras andra prognoser blir fel.

 14. ThomasJ

  Hej Holmfrid #12! Inkluderar dina 50 mio/MW även bl.a.:
  kostnaderna för reglerkraft,
  dito för kabel-/distributionsnät
  dito för ’super-grids’
  samt, inte minst, ’kostnaderna’ för en fullständigt ruinerad landskapsbild, inkluderande även konsekvenserna för förstörda rekreations- och naturvärden?
  Detta lands ’styrande’ har med emfas – i vissa ’lägen’ åtminstone – betonat de unika naturvärden landet besitter med hänsyn till hur dessa på ekonomiskt/bevarande förnuftigt sätt ska attrahera utländska [och inhemska] turister…
   
  Bland det mest perverterade i hela vansinnet är det du skriver på slutet: ”…under rödgröna fanor.”  Är den nuvarande alliansregeringen seglande under rödgröna fanor…? Ja, då har ’risken’ övergått till ett faktum! 🙁 

  Det gör allt mer ont i mitt Land!
   
  Mvh/TJ

 15. ThomasJ

  Ulrik #13: Bra fråga du ställer! VKV-industrin innefattar så enorma mängder pengar, som därtill via absurda lag- och regleringssystem är garanterade de investerande bedragarna, att den bl.a. i Italien mer/mindre till fullo ’tagits över’ av maffian så ligger ordet korruption väldans tungt vägande i ett svar hos mig.
   
  Mvh/TJ

 16. ThomasJ

  För övrigt kan frågan också ställas till Svenskt Näringsliv [m.fl. övriga ’företagarorganisationer], vars ’positionering’ är helt obegriplig. De bara måste vara medvetna om vilken fundamental, ja deFacto överlevnadsnödvändighet tillgången till säker och framförallt billig elenergi, främst till landets basindustri, är! SN:s blogg, ’krafttag.nu’ är med max. nyttjande av komplimanger ett skämt av sämsta slag.
   
  Vår basindustri sysselsätter ca. 400.000 personer och står för ca. 60% av landets sammanlagda exportintäkter. Vad månne Urban, Stefan etCons. ta sig till när, pga. höjda elpriser – se vad som hänt/händer i Spanien t.ex. – denna för landets väl och ve avgörande näringslivsfaktor börjar flytta ut sina anläggningar ur landet? Vad kommer då att ske med den, till basindustrin knutna, så hypade ’servicesektorn’, alla småföretag som är underleverantörer, m.m., m.m.? Denna utflyttning har redan i vissa segment påbörjats – se t.ex. Rottneros som flyttat ut en hel [nybyggd] massafabrik till Sydafrika.
   
  Mvh/TJ

 17. Holmfrid

  ThomasJ, 
  För att klara leverans av 1000 MW till kunder i Mälarregionen måste ny högspänningsledning byggas (100 mil), eftersom distributionssystemet belastas med en ”getingmidja”  nära  Söderhamn.  Nätmyndigheten uppskattar kostnaden  till 12-15 miljarder kr för detta, som jag tagit med i kalkylen till 50%.
     Beträffande ”Reglerkraften” så behövs 400 MW  för detta, vilket motsvarar en normalstor kraftstation motsvarande en av Luleälvens 11 stationer (4500 MW).  Dock begränsas regleringen av vattendomar för nivåer och flöden i älvsystemet.  Noteras bör att Luleälvens största fördämning i Messaure (100 m hög och 1800 m lång)  är en säkerhetsrisk efter  4 stora sättningar i dammkroppen 3 år efter start.  Då skadades portarna till de båda utloppstunnlarna i dammens botten så illa, att  tunnlarna har pluggats med 8 m betongpluggar.  Tunnlarna var avsedda som säkerhet vid extrem tillrinning efter långa regnperioder uppströms.  Man var då tvungen att sänka högsta tillåtna nivån i dammen, varför reglermöjligheterna har begränsats betydligt.  Suorvadammen högre upp med 40 m nivå drabbades av läckage, som skapade panik och akuta åtgärder på 90-talet.   I samband med bygge av länssjukhuset mellan Boden och Luleå  prövades dammsäkerheten och togs fram ett katastrofscenarium för ett dammbrott.  Scenariot är apokalyptiskt – en 80 m hög tsunamivåg skulle riva alla dammar ner till Boden och spola halva Norrbotten ut i Bottenviken.  Evakueringsplaner för 70000 lulebor har tagits fram för detta.  Dammsäkerhetsutredningen har påpekat detta och uttalar oro för bristande information om förhållandena i luleälven- se Elforsk rapport 99-9 och Riksrevisorernas rapport. Där påpekas att utländska, opartiska experter nekats tillträde till luleälvens system för utredning.  Frågan var politiskt minerad eftersom sossarna genomförde ett sjukhusbygge i strid med stora delar av partiet i Norrbotten.  Presentationer i länsstyrelsen mörkades genom att en intern expert utestängdes från deltagande pga hans bedömning av sakläget.  Krismyndigheten på länstyrelsen ger undanglidande och ovederhäftiga svar på frågor om ämnet i dag.  Vindutbyggnad  på 20 TWh  (5000 VKV) kräver följdriktigt att de sista norrlandsälvarna byggs ut med extrema regleringrepp till skada för miljö och befolkning. Detta är mumma för Vattenfall och Fortum.  Tilläggas kan att Maud O tillsatt en utredning för att ta fram regler för hur vattenkraftägarna skall kompenseras för de ekonomiska förluster, som uppstår när dom får underordna sin elproduktion vindens nyckfulla uppträdande.  Troligen blir det dubbel debitering på skattebetalarna för detta.  Köp aktier i kraftbolagen!!  

 18. ThomasJ

  Holmfrid #17: Tack för utförligt & i sanning skrämmande – ur flertalet perspektiv – svar/information.
  Mina misstankar att detta vansinne har bakomliggande mafiosostrukturer/-intressen minskar inte precis. Det är skandalöst att Mauds son ingår i företagsledningen i bolaget som är huvudmän för projektet ’Markbygden’ – men detta blev det ju rätt snabbt tvärtyst om, trots att det stinker i högan sky! Fyfan!
  Seså, hon har därtill tillsatt en utredning för att ytterligare jämna marken för dessa samhällsletala intressen! Grr… 🙁  
  Hon + ett antal till borde banne mig slutförvaras på Säters sjukhus.
   
  Mvh/TJ

 19. Torsten Wedin

  ThomasJ #18:
  Kommer du ihåg när politikerna för några år sedan kämpade emot att hjärndöd skulle räcka för att man skulle få ta organ från patienten?

  Man var väl rädd för att läkarna skulle storma riksdagshuset i jakt på organ. 😉

 20. ThomasJ

  Hej Totte #19! Ja, he-he, den analysen é bra!
   
  Mvh/TJ

 21. Gunnar Strandell

  Vänner!
  Den här tråden bär fram tekniska och ekonomiska fakta jag inte känt till eller orkat gräva fram. Tack för det Holmfrid!

  Det verkar som att man i utredningar för vindkraft kommer fram till kostnad per MWh som ligger strax under kostnaden för ny kärnkraft. 

  Jag frågar mig om detta är fakta eller på beställning. 

  Låt oss gräva vidare i fakta och låta invektiven vila så långe!  

 22. ThomasJ

  Gunnar S. #21: Du har helt rätt – ber om ursäkt för ’invektiöst’ (?) språk. Jag blir ’bara’ så ini humhum förb****d när man drar konsekvenserna av de ackumulerade vansinnen man erfar denna människa [& företrädarna] respektive partiet personen [de] representerar har gjort och fortsatt gör. Något säger mig att agerandet är medvetet men kan för mitt liv inte nåt samhälleligt positiva motiv bakom – nåt annat styr, vad? Hon var ju t.o.m. uppe i Markbygden området och ’invigde’ projektet trots att det ännu, mig veterligen, ej har tillstånd att påbörjas – frågan ska ligga hos regeringen för slutgiltigt avgörande och… suck… i denna är hon ju medlem – cirkeln är m.a.o. nära på sluten…

  Nu kommer det ett kraftord: BANANSKALSREPUBLIK! [Sorry, igen!] 😉

   
  Mvh/TJ

 23. Jonny Fagerström

  När det gäller kostnader för vindkraft kontra kärnkraft så har KVA kommit fram till att det är ungefär dubbelt så dyrt att bygga ny vindkraft som ny kärnkraft. Naturskyddsföreningen gjorde 2009 en egen (väldigt tunn) studie som kom fram till att kostnaden skulle bli ungefär lika stor. Denna studie byggde i sin tur helt på två amerikanska studier om kärnkraftens kostnader från Standard and Poor och Moodys. Jag har  läst dem. Standard och Poors studie bygger helt på att kärnkraftsindustrin inte utvecklas alls och behäftas med allehanda flaskhalsar samt är gjord mot en högkonjunktur där priser på material och arbete skenar in i framtiden. I Moodys studie skriver man själva att studien inte är mycket bättre än en gissning. Naturskyddsföreningen har sannolikt scannat markanden efter studier som i någon mån stödjer deras sak. KVA:s studier som är gjorda av bla Prof Harry Frank använder aktuella kostnader från aktuella produktioner bla i Sydkorea.

 24. Gunnar Strandell

  Tack ThomasJ #22 och Johnny #23.

  Jag tycker att det är trist om vi i Sverige inte längre kan ta fram ärliga ekonomiska kalkyler för energiproduktion, och uppskattar det ni gör för att ändra detta.

  Vattenfall bör sitta på massor av erfarenhet och kunskap. De har drivit alla kraftslag vi haft sedan 1910 och gjort seriösa  utvärderingar  och labprov av allt som föreslagits sedan dess.
  Älvkarlebylaboratoriet startades 1940 och har varit ganska öppet, men på senare år verkar det blivit mer bolagiserat och slutet än någonsin tidigare.

  Stora delar av deras data bör tillhöra folket, för vi har betalat dem via skatten eller elnotan.

  Vilka krafter är det som gör att energifrågan i Sverige blir hemligare och mer mystifierad än säkerhetspolitiken?
  Är det någon som vill ha det så?
  Varför? 
  Kan hemlighållande någonsin vara lönsamt?

  Snart ser vi på elräkningen vad energipolitiken betyder. Det bara är under en kort tid makthavarna kan klara sig med att ”det ska göra ont nu för det är bra för dig på längre sikt”.

  Låt oss kräva öppenhet nu så att var och en ges möljighet att tolka, förstå och välja bland de alternativ framtiden erbjuder.

  Och kalkylerna ska göras med hjärnan istället för med hjärtat! 

 25. Holmfrid

  Harry Frank uppskattar kärnkraftens kostnader enligt Sydkoreas offert till UEA för   1400MW-reaktorer, som kostar 5 miljarder U$/st  enigt publicerad presskommunike förra veckan.
  Publicerad uppgift i bl a Pite-Tidningen för 1100 VKV i Pite Markbygd är 60 miljarder kr.  Med verkningsgrader om 90% resp 20% blir kostnadsrelationen  1:2 för installationseffekter och  1:9 för leveranseffekter.  Det vore värdefullt om någon kunde få Harry Frank att bekräfta detta räknesätt.  Eftersom Maud O uttalat att vattenkraften i Norrlandsälvarna lätt kan användas som reglerkraft, vore det värdefullt om någon i Sthlm kunde få ut rapporterna från   1. Dammsäkerhetsutredningen (SOU) 
  2. Elforsk Rapport 99:9  och 3.  Riksrevisorernas kommentarer till dessa.  Här döljer sig förmodligen politiskt sprängstoff, som kan undergräva  Maud  O´s karska utsagor i ämnet.  Allt som kan göras för att underminera Maud O´s position med sakfakta är betydelsefullt, även om Västerteg teg i ämnet. 

 26. Holfrid om du kollar min blogg med länkar så ser du att de 20,4G$ som kontraktet skrevs på innefattar en mängd infrastruktur.
  Verket med fyra APR-1400 kostade ca: 13miljarder dollar…
  Men vänta några år ska du se att priset sjunker under 1$/W.
  Indien bygger till självkostnadspris sina 220MWe för 0,9$/W Indiska löner och ingen vinst.
  Deras 300MWe till dels toriumdrivna hamnar runt 1,1$/W och kommer kanske säljas för 1,6$/W de närmaste åren, Namibia ligger nära ett köp mot framtida uranleveranser.
  LFTR beräknas i små 100-300MWe reaktorer komma ner till 0,5$/W och finnas före 2020, kanske 0,8$/W för kunden?
   
  Under alla förhållanden ger dagens APR-1400 elkraft 20-30% under vad orenad obeskattad kolkraft kostar, UEA räknar med att det är billigare än naturgas, så de säljer gasen till, länder utan kapital eller en bildad väljarkår.
   
  Kul eller hur?

 27. När man prisjämför vindkraft med ex. den senaste Indiska toriumreaktorn blir det ganska otroliga skillnader…
  Pris (om vi ger Indierna ca:15% större vinst än Sydkorea i emiraten) 12Skr/W 100 års drifttid och  refueling on full power (100% tillgänglighet), så ränta bränsle och rivning om 100 år…. Vindkraft vi är snälla 25%tillgänglighet och 25 års livslängd…. så backuppower….
  Tja vindkraften får inte kosta mer än 0,75Skr/W .
  Då köper jag, kanske vi får vertikalvindkraftverk från Kina med permanentmagneter och enkel service inne i värmen, (finns en del smarta på youtube) 10 kW för 7500:- inkl reglerutrustning…  inte vet jag men i vart fall vet jag att då faller alla underlag för energibeskattning.
   
  Funkar inte de nya superkondensatorerna som utvecklas i…. ja just det landet som satsar på utbildning i mekanik och naturvetenskap, där mannen på gatan har doktor grad i minst en mattedisciplin… Sydkorea. så kanske IBM får till Litium/luft batterier, oavsett så kan vi idag tillverka H2 med skaplig verkningsgrad av överskottselkraft, kyler vi luft eller utvinner CO2 ur förbränning har vi visserligen förlorat mer energi men fått ett hanterbart bränsle till raggaråk och speedboats.
   
  Livet leker….

 28. Kom just på att det är superkorkat att kyla luft om vi bara vill ha den ynka CO2 som finns där… finns mycket billigare system… tyvärr mins jag inte alla metoder att med en katalysator absorbera för att sedan separera.
  Annars kan syrgas och kväve vara kul att ha. kanske kyla någon superledare i källarlabbet och elda upp veden mer miljövänligt?

 29. ThomasJ

  Holmfrid #25: Dammsäkerhetsutredningen har beteckningen SOU 1987:64 – men jag har ej lyckats finna den i sin helhet [mysko!]. Den mynnade iaf ut i en proposition med beteckningen Prop. 1988/89:116 och den finns att ladda ner under:
  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=378&dok_id=GC03116
  i denna framgår f.o.m. sidan 116 [bilaga 2.1] utredningens lagförslag.
  Riksrevisionens granskningsrapport ’heter’ RiR 2007:9 och finns på deras hemsida att ladda ner:
  http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/EArchiveSearchPage.aspx?id=559  (ca. mitt på sidan).
  Elforsk:s rapport 99:9 finns oxo att ladda ner från deras hemsida:
   
  http://tinyurl.se/u7qlsc
  (har ’kortat’ ner den 200x tecken långa URL:en)
   
  Av intresse är säkert oxo ’FjällMistra-rapport’, rapport nr: 12, april 2005, med titeln: ”Statliga utredningar (SOU) 1945 – 2004 med koppling till nyttjande och förvaltning av fjällens resurser”,
  dvs. en förteckning över utredningar (SOU) med korta beskrivningar, länk:
  http://tinyurl.se/b56fft
  (avkortat URL, original = 95x tecken ’bara’…)
   
  Förhoppningsvis kan dessa info vara dig/er tjänliga.
   
  Mvh/TJ

 30. ThomasJ

  Holmfrid #25, del I(*): Dammsäkerhetsutredningen har beteckningen SOU 1987:64 – men jag har ej lyckats finna den i sin helhet [mysko!]. Den mynnade iaf ut i en proposition med beteckningen Prop. 1988/89:116 och den finns att ladda ner under:
  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=378&dok_id=GC03116
  i denna framgår f.o.m. sidan 116 [bilaga 2.1] utredningens lagförslag.
  Riksrevisionens granskningsrapport ’heter’ RiR 2007:9 och finns på deras hemsida att ladda ner:
  http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/EArchiveSearchPage.aspx?id=559  (ca. mitt på sidan).
   
  (*): måste dela upp inlägget, det är tydligen för många länkadresser för accept.
   
  Mvh/TJ

 31. ThomasJ

  Holmfrid #25, del II:
  Elforsk:s rapport 99:9 finns oxo att ladda ner från deras hemsida:
  http://www.tinyurl.se/u7qlsc
   
  Av intresse är säkert oxo ’FjällMistra-rapport’, rapport nr: 12, april 2005, med titeln: ”Statliga utredningar (SOU) 1945 – 2004 med koppling till nyttjande och förvaltning av fjällens resurser”,
  dvs. en förteckning över utredningar (SOU) med korta beskrivningar, länk:
  http://www.tinyurl.se/b56fft
   
  Förhoppningsvis kan dessa info vara dig/er tjänliga.
   
  Mvh/TJ

 32. ThomasJ

  Holmfrid #25, del II:
  Elforsk:s rapport 99:9 finns oxo att ladda ner från deras hemsida:
  tinyurl.se/u7qlsc
   
  Av intresse är säkert oxo ’FjällMistra-rapport’, rapport nr: 12, april 2005, med titeln: ”Statliga utredningar (SOU) 1945 – 2004 med koppling till nyttjande och förvaltning av fjällens resurser”,
  dvs. en förteckning över utredningar (SOU) med korta beskrivningar, länk:
  tinyurl.se/b56fft
   
  Förhoppningsvis kan dessa info vara dig/er tjänliga.
   
  Mvh/TJ
   

 33. ThomasJ

  Oops! Detta blev ju helt tokigt. Sorry!
  Vänligen radera mina inlägg ## 30, 31 och 32. Tack.

  Mvh/TJ