Vem har mest klimatskuld ?

erl483242fig1
Olika länders andel av den globala antropocena temperaturökningen
I senaste Nature fanns en liten blänkare om vilka länder som bidrog mest till jordens globala temperaturökning. Artikeln som refererades till var nyligen publicerad i Environmental Research Letters.
Författarna har via ett antal beräkningar av historiska utsläpp av olika gaser, sulfater, aerosloer och data om förändrad markanvändning sedan 1850 listat topp tjugo utifrån klimatpåverkan. Här finns kartor och listor på klimatpåverkan, totalt, per capita och fördelat på olika typer av påverkan. Jag kan se ett gäng entusiastiska klimativrare söka i allsköns olika faktabaser för att komma fram till hur många hundradels grader ett visst land bidragit med. Jag tycker i botten att själva idén med klimatskuld är något fånig, men jag skall trots detta berätta något om innehållet. Författarna inleder med att konstatera att:
There is considerable interest in identifying national contributions to global warming as a way of allocating historical responsibility for observed climate change
Det är med andra ord, enligt studiens författare intressant att klargöra vilket historiskt ansvar, eller snarare skuld ett visst land har. Till att börja med kan man säkerligen diskutera den metod som använts, förändrad markanvändning bygger t.ex på vilken naturlig vegetation som funnits om ingen förändring skett jämfört med situationen 2005. Detta innebär att nästan 0,25° hänförs till förändrad markanvändning. Är den påstådda faktorn -0,4°C för aerosoler verkligen relevant? Andelen metan i atmosfären anses till 50% ha en naturlig bakgrund, är det inräknat i bedömningen? Beräkningarna utgår från följande förhållanden, dvs vad varje enskild antropocen del medför.
Fossil fuel CO2 0.5
Land-use CO2 0.25
Methane 0.25
Nitrous Oxide 0.09
Aerosols −0.4
Total warming 0.7I
I studiens inledning förutsätts vidare som i många andra studier att den antropocena delen är helt avgörande. Inledningsvis sägs att:
Den globala temperaturen har ökat med nästan en grad sedan förindustriell tid, och det är klart att människans utsläpp av växthusgaser har varit den primära drivande faktorn bakom denna temperaturhöjning (Gillet et al 2012).

Med andra ord, denna utsaga är själva grunden för de fortsatta övningarna, och därmed dess referens. Jag roade mig med att läsa den referensen, som för övrigt kostade mig 43 US dollar. Den visade sig ha vissa intressanta delar. Den börjar med följande klargörande förhållande:
Projections of 21st century warming may be derived by using regression-based methods to scale a model’s projected warming up or down according to whether it under- or over-predicts the response to anthropogenic forcings over the historical period.

Gillet et al anser sig kunna upptäcka påverkan (detect influences) av dessa faktorer i temperaturen men börjar något överraskande med följande påstående:
Our analysis also leads to a relatively low and tightly-constrained estimate of Transient Climate Response of 1.3–1.8°C, and relatively low projections of 21st-century warming under the Representative Concentration Pathways
Med andra ord en lägre klimatkänslighet än vad IPCC har som utgångspunkt. Detta var dock enbart ett sidospår, men viktigt eftersom själva iden med den artikel jag här tar upp, skall ha bärighet för ”vilken klimatskuld” olika länder har. Men denna referens (Gillet et al 2012) ger även en minskad framtida påverkan jämförd med den ”officiella”, men detta diskuteras aldrig i artikeln. Det intressanta är ju egentligen vilken framtida påverkan dagens situation och den närmaste utvecklingen har på det framtida klimatet. Vi vet ju redan att det i stora drag är ett tiotal länder som står för merparten av koldioxidutsläppen, att Kina och USA tävlar om de två ädlaste medaljerna i årliga utsläpp, och att en rad länder som Indien, Indonesien, Ryssland och Brasilien kämpar om bronsplatsen. Jag tycker själv att det är symptomatiskt i dessa tider att forskningsmedel allokeras till att beräknar historiska skulder för att temperaturen höjts med 0,7°C de senaste 150 åren. Om vi vänder på steken och ser denna temperaturökning som en välsignelse, står då Kanada i tacksamhetsskuld till USA för deras konsumtion av fossilt bränsle, det motsatta blir ju resultatet, att i dagsläget kan Mexiko anklaga USA för deras historiska utsläpp.
På listan för sammantagen nationell klimatskuld återfinns USA, Kina och Ryssland på pallen, men med skuld per capita blir det England, USA och Kanada i topp. Här är listan:
Rank Total warming
1 United States 0.151
2 China 0.063
3 Russia 0.059
4 Brazil 0.049
5 India 0.047
6 Germany 0.033
7 United Kingdom 0.032
8 France 0.016
9 Indonesia 0.015
10 Canada 0.013
11 Japan 0.013
12 Mexico 0.010
13 Thailand 0.009
14 Columbia 0.009
15 Argentina 0.009
16 Poland 0.007
17 Nigeria 0.007
18 Venezuela 0.007
19 Australia 0.006
20 Netherlands 0.006
C Warming per billion people
United Kingdom 0.54
United States 0.51
Canada 0.41
Russia 0.41
Germany 0.40
Netherlands 0.34
Australia 0.30
Brazil 0.26
France 0.26
Venezuela 0.25
Argentina 0.23
Colombia 0.21
Poland 0.19
Thailand 0.14
Japan 0.10
Mexico 0.09
Indonesia 0.07
Nigeria 0.05
China 0.05
India 0.04
erl483242fig4
Vad gör vi med det faktum att England tack vare sina utsläpp står för 3 hundradels graders uppvärmning tack vare fossileldningen medan Brasilien står för 5 hundradelar, men mest tack vare skogsavverkning och uppodling av naturmarker. Det enda rimliga i alla dessa beräkningar är att de tio största av dagens utsläpparna tillsammans kommer överens om ett ramverk som de kan skriva under på, för att sedan eventuellt skapa ett internationellt avtal. Och om så inte sker gäller avtalet ändock 85% av utsläppen. Detta skulle sätta stopp för den internationella förhandlingscirkusen, vars enda syfte tycks vara att hålla FN´s klimataktivitet och pengaströmning igång. Det kan absolut inte ha med resultatmaximering att göra.
Och var finns Sverige i denna lista. Ja tyvärr finns vi inte ens med, vilket är ju konstigt med tanke på vår ambition att gå före och anvisa vägen. Vi kan dock konstatera att vi ligger i nivå med Sudan och Algeriet, och att Burma har mer skuld än oss. Vi kanske kan ansöka om att ingå u-landsgruppen vid nästa möte så att vi kan stå där och ropa efter pengar ur den internationella klimatfonden. Om vi lägger ner kärnkraften och ersätter den med vindkraftverk har vi en god chans att kvalificera oss framåt mitten av detta århundrade. Det är svårt att utröna hur stor skuld svenskarna har utifrån per capita, men om man utgår från färgerna på kartan så ligger vi i paritet med grönlänningarna och angolanerna. Skall jag ha dåligt samvete för att jag har haft motorvärmaren på hela natten, NÄ!, vi har ju ändå 100% koldioxidfri elproduktion. jag tror jag kan sätta på en kopp kaffe utan dåligt samvete också.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Lars Jonsson
  Logiskt tänkande kryddat med humor. Sådant gillar jag. Raka motsatsen till alarmisterna.
  Skönt att läsa så här på morgonkvisten. 😀

 2. lennart bengtsson

  Hej
  Detta borde få mer spridning i svenska medier. Emellertid med tanke på det stora behov av skuld som finns i vårt kära land kan man tänka sig ett slags ställföreträdande skuld som svenskarna kunde ta på sig för att kunna uppleva en större etisk lycka. Lämpliga länder, baserade på kartans färgsättning, som skulle kunna få stöd härvidlag är Tyskland och Storbritannien. Jag är säker på att företrädare för våra miljörörelser, religiösa samfund, svenska kyrkan etc samt våra miljöpartier är beredda att gå ännu längre och bära hela jordens skuld på sina lidande skuldror i sin presumtiva Golgatavandring. Så tänk på detta när Du dricker Ditt syndiga kaffe, äter Din miljöskadliga biff samt kör omkring i Din klimatförstörande bil. Det är Ditt fel, det är Du som är orsaken till allt elände!
  LennartB

 3. Mr. G.

  Off subject! Det skier en vindkraftschatt i Bohusläningen idag kl. 10.30.11.30:
  Ställ gärna permanenta frågor till Kommunalrådet snarast. Länk ovan!

 4. Mikael W.

  I själva verket är ökad C02 bara positivt för världen då skördarna ökar och skogen växer bättre och öknarna minskar. Vi tjänar sålunda miljardtals med dollar/år tack vare den ökande koldioxidhalten. Se tex Lars Berns skrift Antropocene. Så det finns ingen klimatskuld utan tvärtom en klimatkredit! Vi borde istället belöna dessa industrialiserade länder för sina fossila insatser! Man ska nämligen belöna goda saker och bestraffa dåliga föreetelser. Men ökad C02 är ingen dålig sak därför är bestraffning bara ren politisk galenskap. Så länge politiker finnes så länge kommer galenskapen frodas i världen.

 5. Mr.G.

  Hoppsan!
  Här kommer länken:
  http://bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/1.2832690-chatta-med-kommunalradet-om-vindkraft-och-hojda-va-avgifter

 6. Peter Stilbs

  Här har vi en ny självutnämnd domedagsprofet och klimatförståsigpåare
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/wolfganghansson/article18341003.ab

 7. OBS!
  Jag har flyttat på kartorna, dvs växlat plats om någon blir förvånad över att färgerna ändrats. Den med C° per land skall vara överst och den per capita inne i texten.

 8. Helge

  Är det bara i Sverige folket inte får rak info om kursändringen. Har sett flera av denna typen de senaste veckorna. http://news.investors.com/ibd-editorials/020514-689033-europe-finds-anti-co2-policies-are-destroying-the-economy.htm#ixzz2t5OZkcgV

 9. Christopher E

  Eftersom ingen har en aning om hur stor av temperaturförändringen är naturlig och hur stor del som är antropogen, är givetvis hela räkneövningen i Nature nonsens från början till slut.
  Men eftersom klimatpaniken egentligen är en religion, så är ju själva skuldbeläggelsen det viktiga, inte realiteter.

 10. BoE

  Lennart B #2
  +100
  Är det inte befriande att med ålderns/visdomens rätt kunna få sjunga ut i klartext.
  Önskar att många flera av din kaliber kunde/vågade ta sig ton på ett så osminkat sätt.
  Tack och hej!
  BoE

 11. Björn

  Nature fortsätter med sitt nonsens! Det handlar inte längre om vetenskapliga bevis i klimatfrågan, utan om axiom. Människans skuld till uppvärmningen under 1900-talet är alltså ett axiom. Sen är det bara att spinna vidare och söka efter de som skall hängas. Vidrigt!!

 12. #8 och # 10
  Den aktuella artikeln var publicerad i Geological Research Letters, och Nature hade bara en blänkare och en referens till artikeln. Nature fortsätter förvisso att sprida och publicera nonsens inom klimatologin (bland andra mer läsvärda artiklar).

 13. Sören G

  Peter Stilbs 5#
  Står det inte i självaste IPCC-rapporten att extrema vädersituationer tvärtom har minskat?

 14. Helge

  Tar man hänsyn till handeln? Så mycket av det jag konsumerar idag kommer ju från andra länder, så räknar man på konsumtion eller produktion?
  Och är egentligen inte USAs skuld Europas, indianerna bor väl i rätt så modesta fossilfria reservat fortsatt? Samma resonemang torde gälla Australien och kanske Indien?
  Allt är egentligen Afrikas skuld, de skulle aldrig släppt iväg ”utvandrarna”.

 15. Peter Stilbs

  Sören G #13 – jo, IPCC hävdar inte att extrema vädersituationer ökat

 16. Peter S #6
  Läste just igenom Wolfgang Hanssons krönika. Såg ut som ett typiskt ’Jag-vet-inte-vad-jag-skall-fylla-min-kolumn-idag-med’-alster, så det får bli lite omtugg av gammal skåpmat och inkastat tyckande.

 17. agn

  Det allra mest irriterande med denna sortens resonemang är att användningen av fossila bränslen ses som ett absolut ont. Men hur mycket av världens framsteg sedan, säg, år 1700 skulle vi sett utan fossila bränslen? (För dem som säger att ”framsteg” och ”utveckling” kan vi vara utan föreslår jag tandvård med 1600-talets redskap.)

 18. Slabadang

  Bra Lars!
  Så??? Då kan vi ju räkna ut kostnaderna hur mycket ”klimatpolitiken” gentemot resultatet i GMT. Nollorna Ek och Hatt får ta hjälp av många nollor efter decimalen för att presentera svaret.

 19. Karl-Johan Lehtinen

  0.047 grader/decennium sedan 1860-talet. Betydelse?

 20. István

  Peter #6
  ”Extremt väder, värre än krig”
  Bara en svensk tidning kan sätta en så aningslöst dum och okunnig rubrik!
  Det är ju klart. Kriget senast drabbade inte Sverige värre att kaffet och bananerna saknades.
  Vad är det mot en tsunami?
  Å andra sidan snart får vi anledning att minnas 100 års minnet av utbrottet av det första världskriget.
  Eller rättare sagt Världskriget som bara tog en liten paus och fortsatte in på våra dagar.
  1914. Urkatastrofen för den västerländska civilisationen.

 21. Sören G

  Media sprider skrönan om ”mer extrema väderhändelser”. I lunchekot hade klimatsamordnaren i Västerbotten (tror jag att det var) uttalat att länet redan är mer drabbat och värre kommer det att bli.

 22. Lasse

  Vi alla har mest klimatskuld. Media gör allt för att vi skall känna oss skyldiga.
  Se på översvämningarna i England-se hur vi påverkar klimatet. Våra utsläpp måste få skulden till dessa extrema väderhändelser. Media har givit oss mest skuld.
  Fast England har varit översvämmade förr .
  Här finns en förklaring till vädret över England: http://www.metoffice.gov.uk/media/pdf/n/i/Recent_Storms_Briefing_Final_07023.pdf

 23. BD

  # 21 Sören G
  Ja det stämmer och i går hade rapport eller om det var aktuellt ett nytt inslag innan väderrapporten. Det var en rapportering av alla extremväder som förekom under 2013, förutom kungörelsen att 2013 var det 6:e varmaste året sedan 1850 typ. Att vi inte haft någon uppvärmning de senaste 15-16 åren nämndes så klart inte…
  Statligt finansierad indoktrinering….

 24. Det är ju helt otroligt att vi får en så liten “klimatskuld” här i Skandinavien. Vad kan det bero på?
  Jag gissar att en viktig orsak kan vara att vårt skogsbruk sköts på ett ansvarsfullt sätt så att återväxten försäkras. Men vi har ju också vår fossilfria elenergiproduktion.
  Det blir ju en väldig motsägelse mellan hur våra svenska ekologister skuldbelägger oss för våra synder mot klimat och miljö och vad denna studie faktiskt kommer fram till, att det inte syns några effekter av sådana synder från oss här i Skandinavien.

 25. Bim

  Lasse # 22
  Efter som England inte har haft så dåligt väder på över hundra år så kan det ju inte varit vårt fel då.
  För hundra år sedan, fanns ju inte vi. Då måste det ha varit någon annans fel.
  MEN NU….. är det inte heller vårt fel, det är ju koldioxidens.
  Ja ,ja!
  Illa var det värre, nu är det förr. 😀

 26. Astrid Å

  Pehr Björnbom # 24
  Tack för att du skrev:
  ”Jag gissar att en viktig orsak kan vara att vårt skogsbruk sköts på ett ansvarsfullt sätt så att återväxten försäkras.”
  Det kommer nästan aldrig fram i debatten om skogsbruket, där man bara ser kalhyggen överallt och tycker att det tar 20-40 år innan träden står där igen. Det tar bara ca tre år från avverkning, markberedning och plantering, innan tillväxten kommer igång. Små träd är väl också träd, eller …?

 27. Michael E

  För att bli gröna kanske vi skulle ta och släppa ut lite mer aerosoler? Eftersom Nature nämner den så skulle man ju dessutom kunna hävda att det finns vetenskaplig konsensus för att aerosolerna minskar ländernas klimatskuld. Vilken fantastisk valslogan det skulle bli; Aerosoler, för ett grönare Sverige!

 28. Lasse

  #25 Intressant hur kunskapen ökar med alla mätningar som görs. Översvämningarna i England kopplas till ett globalt mönster med kopplingar till både havsströmmar och luftströmmar . Ett mönster som kan studeras i realtid. Judit Curry har samlat lite material om översvämningarna.
  Bla data från andra extrema år.
  http://judithcurry.com/2014/02/11/uk-floods-in-context/#more-14616

 29. Hans

  Vi har samma utsläppsskuld per kapita som Norge, Irland och Polen. Vi har även betydligt mer påverkan per kapita än Kina, Indien och Saudiarabien.

 30. Gunnar Kjelldahl (C)

  Detta är bara ett av många inlägg i debatten, som syftar till att även om det finns en global uppvärmning orsakad av människan, så ska vi själva ändå inte behöva göra något eftersom vi utgör en så liten del av de totala utsläppen. Med den inställningen kan vi aldrig nå några internationella överenskommelser, vilket ju debattören knappast heller eftersträvar.
  Jag vill också hänvisa till ett annat och mycket starkt skäl till att anträda vägen ut ur fossilsamhället, nämligen vårt stora beroende av de oljeproducerande länderna, där de flesta ju är av den sort vi aldrig skulle acceptera ur ett demokrati- och öppenhetsperspektiv, om det nu inte var för att vi måste ha deras olja. En satsning på egen energi skulle också ge oss en kraftigt förbättrad handelsbalans. Är inte det bra argument för att ställa om systemet?

 31. Sören G

  Judith Curry skriver:
  ”Where, for instance, is the recognition that 1929/30 had a much longer and wetter spell? And where is the analysis of of what drove the weather then? What, if any, are the similarities between the two years?”
  ”Surely to do science properly, they should be looking to understand what drives weather patterns, regardless of the causes. To start out by attempting to “attribute changes to AGW” is likely to skew results towards their preconceptions, and will undoubtedly lead to a poorer understanding of the Earth’s climate as so many other natural mechanisms will be ignored.”

 32. Lasse

  #30 Det finns många skäl att se oss om efter andra energikällor än fossila. Att framföra deras styrelseskick som ett motiv är politik.
  Men att hävda klimatkonsekvenser av fossilförbränning är också politik och kanske viss naturvetenskap. Det är det senare som kan diskuteras.
  För när politiker påstår att vi måste.. eftersom..då är det dax att granska motiven!

 33. Peter F

  Sören G #21
  Hon på Lst lät mer än lovligt hjärntvättad med klimatmedel. Hon medgav att 5 grader varmare nog skulle främja jord- och skogsbruket, men oj vilka översvämningar vi i Västerbotten kan räkna med. Och då drog hon till med att dessa översvämningar ju redan inträffat ! Var då om jag får fråga ? Den enda jag känner till var då Umeälven dränkte Vännäsby 1938. Får dessa väl betalda klimattalibaner hitta på vad som helst ?

 34. Gunnar K
  Det finns alltid skäl att försöka åstadkomma samma (eller bättre) mål med mindre förbrukade resurser. Det är vad ’tillväxt’ handlar om! Däremot är det befängt att införa åtgärder som inte ens i teorin har någon effekt alls.
  Och nej, jag ser inget egenvärde alls i att ha ’internationella överenskommelser’. Utan sådana behöver motiveras av sitt eget värde. Tex frihandelsavtal!
  Sen är det lite tröttsamt att ständigt höra dessa politiker som säger sig vilja åstadkomma ett nytt samhälle, när de själva varken kan eller skulle kunna åstadkomma ett dugg av vad de önskedrömmer om.
  Vi kanske får ett ’fossilfritt samhälle’ framöver ngn gång. Men inte pga politiker beslutat ngt sådant, eller kommenderat fram ny teknik. Utan trots att de försökt ’styra’ utvecklingen …

 35. JMH

  #30 Gunnar Kjelldahl (C)
  I denna tråden: https://www.klimatupplysningen.se/2014/02/03/bermudatrianglar-pa-gang-i-ostersjon-kattegatt/ skrev jag följande i kommentar #103:
  ””Jag håller också med om att kärnkraften är den viktigaste faktorn till att vi minskat vårt oljeberoende sedan 70-talet.”
  Varför kan vi då inte använda samma framgångsrika recept nu? Dvs bygg ut kärnkraften och tillverka fordonsbränsle syntetiskt, så vi ”slipper att göda kungahuset Saud”, om det nu är där skon klämmer…
  Att elda upp skogen kan väl ändå inte vara rätt väg…? Har för mig att jag hört tidigare här på bloggen att vi höll på att elda upp våra skogar här i Europa (för några hundra år sedan, någon som minns?). Räddningen då hette kol, men det är ju inte rätt melodi längre…”
  Jag fick inget svar då, har du lust nu?

 36. Sören G

  Jona N 34#
  Jo, nog kommer det en tid när man inte använder fossila bränslen. Generation 4 av kränkraften är på gång på en del håll. Så småningom kan nog fussionsenergin bli ett alternativ.
  Personligen hoppas jag på att solenergin kan bli ett alternativ. Inte för att producera el utan för att framställa vätgas. Om vätgasen är för farlig att hantera går det nog att omvandla den till mer lätthanterlig form.

 37. Karl-Oskar

  #30 Gunnar Kjelldahl (C)
  Du skriver att du vill bli av med oljeberoendet men du tänkte inte på hur ni skall hantera skatteberoendet från oljan som ju är mycket större än priset på oljan. Men det är väl därför ni tvingar på oss bränsle som är utspätt med etanol det är ju ett säkert sätt att höja förbrukningen.

 38. Pär Green

  30 Gunnar Kjelldahl (C) 2014/02/12 kl. 14:58
  ”En satsning på egen energi skulle också ge oss en kraftigt förbättrad handelsbalans. Är inte det bra argument för att ställa om systemet?”
  Men även du måste vara realistisk och inse att ännu finns det inget bättre alternativ, annat än att bygga ny kärnkraft! Som också kraftigt reducerar det som idag benämns som avfall. Ny teknik återanvänder ”avfallet” som bränsle.
  Finns inga alternativ till ersätta 90 % av elproduktion.
  Vind/våg sol är bara en ren grön fantasi!

 39. # 30 Gunnar Kjelldahl (C)
  Du har generellt rätt i att man inte automatiskt kan frånta sig sitt ansvar bara för att man är en liten pusselbit i ett stort pussel men det är viktigt att se proportionerna i detta. I detta fall tror jag inte på själva skuldfrågan och anser att när våra politiker tar ansvar, dvs tar på sig sin skuld, så skapar de mer bekymmer än de löser, den skapar miljöproblem snarare än löser dem. Min åsikt är att om det finns ett allvarligt problem så skulle den rakaste vägen vara att de tio eller sju största aktörerna samlar sig och gör en ramöverenskommelse som de kan enas om. Då skulle vi verkligen kunna se om ”världen” är intresserad av en överenskommelse. Skulle det stanna vid dessa sju så skulle ändå 85% av utsläppen finnas med och regleras. Alla de länder som skriker över klimatkompensation försvårar förhandlingarna, och utnyttjas för att hålla the moneymachine going.
  Att ställa om systemet, handlar om att ställa om bilparken till något annat än fossilt bränsle vilket kan ha en poäng. Elproduktionen är redan inhemsk och CO2-fri, så omställningen gäller drivmedel inget annat. Fossildrivna fordon kunde ha fasats ut om vi hade fortsatt arbetet med inhemsk kärnkraft, då kunde vi ha kört elbilar.
  Tack för att du tar dig an debatten med partipolitiskt suffix

 40. John Silver

  Hehe, Vattenfall är svenskt:
  http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2014/02/140211-germany-plans-to-raze-towns-for-brown-coal/

 41. John Silver

  Senaste nytt:
  Västerviks kommun ska tillverka bilbränsle av spigg.

 42. Slabadang

  För alla er som dissat Rossis e-cat!
  För er som är skeptiker så vill jag understryka att skepticismen är befogad och till sin natur mer berättigad än till klimathotandet som åtminstone på pappret ser ut att innehålla nån form av etablerad vetenskap. Vi har i konkurrensen mellan de två alternativen två helt motsatta förhållanden. I Klimathotendet finns det en belagd hypotesteori om CO2 och om förstärkningeffekter men som som vid granskning visar sig strida mot observationer. För ecaten gäller det motsatta nämligen att observationerna talar för en effekt det inte ens finns en sammanhållande teori om vilken effekt det är som observeras.
  Nu har ett bolag International Heat köpt rättigheterna till utvecklingen av e-cat tekniken. På de Rossi hatande bloggarna så kliar de sig nu i huvudet efter att totalt negligerat och sågat de tester som bla Kullberg och Essen genomförde så kliver en seriös aktör in och köper rättigheterna till ”Bluffen”.
  http://www.prnewswire.com/news-releases/industrial-heat-has-acquired-andrea-rossis-e-cat-technology-241853361.html
  Vad gör man med observationer som strider mot allt vi vet? Scoience is settlöed? Rossi lyckas lura alla som testat e-caten? Bilderna på den glödande och smältande e-caten är fejk? Kullberg Essen med flera har ingen aning om vad de sysslar med? Börjar det inte bli en allt tuffare uppförsbacke att negligera observationerna?
  I Mars kommer en ny artikel ut där sex professorer kört ett längre test av e-caten. Att vi inte kan förklara observationerna .. betyder de att de är ”Bluff” ? Ska vi köra efter samma spår som klimatmodellerna och hävda att 95% av observationerna är fel .. för att de inte stämmer med vår modell?
  ”It works get ower it ! ” kan vara svårt att svälja och acceptera men när det kommer ifrån en källa som jag anser vara den mest konservativa kompetenta och noggranna ingenjör jag känner till som till slut avbryter mina ändlösa skeptiska frågor med uppmaningen så la jag ner och kapitulerade inför hans bedömning.
  Tredjeparts testen ingår i Elforsk sammanställning av LENR:
  3.2.1 E-Cat Leonardo Corporation
  Leonardo Corporation har flera offentliga valideringar för sina LENR-apparater, varav endast en, den sista, är gjord av en oberoende tredje part. De olika apparaterna beskrivs på deras hemsida.38 Den industriella 1 MW E-Caten har en säkerhetscertifiering av SGS Italia S.p.A. Den första valideringen är inte utförd av en oberoende tredje part då den är publicerad av Leonardo Corporation. Rapporten med namn Report on the internal test performed on the ”Hot Cat” är daterad den 16 juli 2012. Utförare av valideringen var Fabio Penon, M. Eng. inom kärnkraft och produktspecifikationsspecialist, Fulvio Fabiani, M. Eng., samt David Bianchini, M.Sc. i fysik och strålmätningsspecialist. Testet varade i 6,48 timmar och med en medeleffekttäthet mellan 58 och 117 kW/kg samt en energitäthet på mellan 378 till 758 kWh/kg. COP är inte beräknat i rapporten, men i den konstateras att energin som avges inte kan vara från kemiska reaktioner.
  Nästa rapport från Leonardo Corporation är daterad 9 oktober 2012 och testet är genomförd av Fabio Penon. Reaktorn studerades i självförsörjande tillstånd under 118 timmar. Effekttätheten kalkylerades till 163,4 MW/kg. Tillförd energi var 278,4 kWh och producerad energi 3 357 kWh, vilket ger ett COP på 11,7. Leonardo Corporations egna Hot Cat-tester har ifrågasatts när det gäller elektrisk mätning av tillförd effekt till
  37 Edmund Storms, Status of cold fusion, Naturwissenschaften October 2010, Volume 97, Issue 10, pp 861-881 38 Leonardo Corporations produktbeskrivningar på http://ecat.com/ecat-products/ecat-1-mw och http://ecat.com/ecat-products/ecat-ht-hot-cat-prototype
  Hela rapporten hittar ni här och för den som är intresserad av lite mer avancerat kärntekniskt resonemang runt LENR är det en bra gruva att ösa ur (för mig mest rena grekiskan):
  http://elforsk.se/Rapporter/?download=report&rid=13_90_

 43. Ingemar Nordin

  Att media helt skamlöst ljuger om extremväder (se den senaste Aftonblads-bilagan ”Domedagen närmar sig med stormsteg”, 56 kr) tror jag hänger ihop med dels att public service helt skamlöst för fram samma ljug (och då anser sig pappersblaskorna kunna braska på obehindrade av vetenskapliga fakta), dels att det passar bra in föreställningen om i västvärldens arvsskuld.
  Stormedia verkar i en sedan länge etablerad föreställning om att de västliga industriländerna är grunden till allt ont i världen, såsom fattigdom, krig, miljöförstöring och klimatkatastrofer. Det är ju detta vi fått oss itutade sedan 68. Att empiriska fakta angående hur rikedom skapas, eller när miljöförstöring sker, eller om den globala uppvärmningen orsakar mer stormar och översvämningar, helt talar emot detta spelar ingen roll för våra journalister.
  Kanske dags för svenskarna att skaffa sig lite kunskaper via nätet (för skolan kan vi tydligen heller inte lita på)?

 44. Gunnar Kjelldahl #60,
  ”Detta är bara ett av många inlägg i debatten, som syftar till att även om det finns en global uppvärmning orsakad av människan, så ska vi själva ändå inte behöva göra något eftersom vi utgör en så liten del av de totala utsläppen.”
  Jag anser att du har fel. Vad vi diskuterar här är en vetenskaplig artikel i Environmental Research Letters som har studerat hur den globala uppvärmningen har uppkommit. Artikeln innehåller sannolikt inga värderingar om ”klimatskuld” utan rapporterar bara fakta om vad den publicerade studien har kommit fram till. Det är naturligtvis uppseendeväckande att Skandinavien har haft så liten effekt på de uppskattade klimatförändringar även när dessa räknas per capita. Detta är ju inte precis den bild som man får när man följer klimatdebatten från svenskt mer radikalt ekologistiskt håll.
  Att det förhåller sig på detta sätt med fördelningen av vår påverkan på klimatet mellan olika människor på planeten innebär naturligtvis inte att vi alla som lever här i världen inte har ett gemensamt ansvar för klimatförändringarna. Vi i vårt land skall naturligtvis vara med och stödja när det behövs på grund av klimatförändringar likaväl som vi deltar med bistånd för att bekämpa fattigdom och underutveckling ute i världen. Men rätt skall vara rätt och vår klimatpolitik skall bygga på korrekta informationer, inte på skrämmande bilder och överdrivna krav som inte har med verkligheten att skaffa.

 45. Jimmy

  #40 John Silver
  Mer om Vattenfall… http://www.dailymotion.com/video/xqdywi_black-gold-from-the-lausitz-the-renaissance-of-lignite-made-in-germany_news
  Men det går att leva Klimatsmart redan idag enligt Vattenfall med flera ( i Sverige vill säga)
  http://www.onetonnelife.se

 46. Håkan Bergman

  Jimmy #45
  Visst är Tyskland fantastiskt. Man blir nästan lite tårögd av den där videon.

 47. John Silver

  # 41
  skräpfisk, säger Gun Lindberg
  Kom att tänka på mitt eget gamla förslag; man kan elda med kärringar, de feta brinner bra.

 48. Ann LH

  Gunnar Kj. .# 30 – man kan ju även resonera som Lars Bern gjorde i ett inlägg på sin blogg Antropocen.se
  Koldioxidens positiva effekter är väl undersökta men medialt undanskuffade och relativt okända för allmänheten. Han frågar om de som släpper ut koldioxid borde få ersättning för sina ”koldioxidfotspår” eftersom de hjälper till att göda jorden globalt. En oerhört intressant och väsentlig tanke som borde diskuteras högt och lågt.

 49. Pär Green

  Vind/våg/sol är som förkortningen säger VVS, en produkt för toaletten!
  Är otroligt hur regering och riksdag kan ”Hatta” till det.
  http://www.regeringen.se/sb/d/18458/a/233840
  http://www.energimyndigheten.se/Global/Press/Pressmeddelanden/Kontrollstation 2015_ER 2014_04.pdf

 50. Gunnar Kjelldahl (C)

  #35 JMH
  Att ”elda upp skogen” är inte vad jag föreslagit, utan att använda endast den positiva tillväxten för att tillverka fordonsbränsle. Vi ska inte börja tulla på bestånden, det är ingen hållbar strategi. Jag har också föreslagit att det bränslet ska kombineras med elhybridtekniken, så jag delar helt uppfattningen att elektricitet är en viktig del i att uppnå målet med en fossilfri fordonsflotta till 2030. Att tillverka flytande fordonsbränslen, t.ex. från koldioxid direkt vid utsläppskällan (skorstenen), är en mycket intressant idé, vilken också fungerar rent tekniskt med hjälp av el, men där mycket utveckling återstår innan det kan bli kommersiellt användbart.
  När det gäller kärnkraft så har den i de projekt som genomförts på senare år visat sig vara mycket dyr. Finland är bara ett exempel där kalkylerna slagit våldsamt fel. De miljöproblem som avfallet medför är inte heller mindre nu än tidigare. Med en ny teknik som blykylda säkrare bride-reaktorer, som man kan driva med det centrifugerade plutoniet ur det gamla kärnbränslet, och därmed minska avfallsmängderna, skulle en ny era för kärnkraften vara försvarbar även ur miljösynpunkt. Jag tvivlar dock på att detta går att få till stånd inom rimlig tid, och till rimlig kostnad. (Se gärna Prof. Janne Wallenius forskning på KTH, som jag besökte för ett par år sedan.)
  Därför är det min uppfattning att vi även då det gäller elproduktion måste förlita oss till de källor som kan producera el hållbart, förnybart och klimatneutralt. Men det är också min uppfattning att kärnkraften kommer att finnas kvar under en ganska lång tid till, parallellt med de förnybara alternativen, om vi ska klara målen med de klimatneutrala fordonsbränslena.

 51. ThomasJ

  Nedrans bra inlägg Lars, Plenty thanks! 😀
  Apropos ’omställning’ – till vaddå, egentligen…? 😉 – så fortsätter samhällets demonterare, centristerna i synnerhet pga. att de utgör en ’komponent’ (farlig sådan!) i nuvarande ’Allians’, sina aktioner för att samhället ska ’backa bandet’ till [typ] häst-och-skrinda-stadium. Frisören Hatt är nuvarande ’dirigent’ (’arv’ från Maud, yes-we-can’t, Olofsson) och hon, respektive hennes lakejande miljötalibanska (biased!/mutade?) ’rådgivare/handläggare’, gör [ännu] vad de kan för att demonteringen ska fullföljas a.s.a.p. Ta en titt på ’senaste nytt’ från frisöravdelningen inom ’Alliansen’ här:
  http://www.regeringen.se/sb/d/18458/a/233928
  (Läs gärna angivna bilagor under rubriken ’relaterat’ till höger på sidan.)
  Att, som frisören Hatt etCons, återkommande refererar till mer än mindre dubiösa s.k. ’mål’ o/e ’visioner’ av slag vara månde, t.ex. ’Agenda21’, är i praktiken lika meningslöst/oanständigt/ohederligt/verklighets-främmande m.m. som övriga klimatreligiösa medlemmars ständigt återkommande BS! Fy ph**n, asså! 🙁
  En tänkvärd essä finns här:
  http://www.americanthinker.com/blog/2014/02/gaias_gift_to_solar_energy_storage.html
  Go figure!
  Mvh/TJ

 52. Tudor

  #30 Gunnar Kjelldahl
  Bytesbalansen är viktigare än handelsbalansen. Sverige har inga problem med underskott i vare sig handelsbalansen eller bytesbalansen, tvärtom så kritiseras vi internationellt för att föra en för stram finanspolitik vilket leder till alltför stora överskott. Sverige kritiseras för detta liksom Tyskland. För världsekonomin, samt Sveriges ekonomi, vore det positivt om Tyskland och Sverige genomförde finanspolitiska lättnader, vilket förstås skulle ge upphov till sämre bytesbalans. Sverige och Tyskland har haft överskott en längre tid och bör därför låta sina innevånare ”festa” ett tag för att stimulera världsekonomin. Underskott några år är inget problem om det på längre sikt kompenseras av överskott. Att ha underskott i bytesbalansen kan vara ett problem om det pågår årtionde efter årtionde, vilket USA är ett exempel på. Att se handelsbalansöverskott som ett självändamål är en ålderdomlig syn som går tillbaka till merkantilismen. Det finns inga skäl att avstå från olja av hänsyn till handelsbalansen. Merkantilismen är numera en antikverad ekonomisk teori.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Merkantilism

 53. Jimmy

  #46. Håkan Berman
  Man blir nästan lite tårögd (sarc) av ex VD Lars Josefsson oxå!
  http://m.youtube.com/watch?v=YIFp7r8MRos&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DYIFp7r8MRos
  ”Making electricity clean is our promise to our customers”
  Vad säger tyskarna då?
  http://vimeo.com/78460589

 54. Gunnar Kjelldahl (C)

  #48 Ann L-H
  Koldioxidens positiva effekter är knappast okända för dem som har ett uns av kunskap i växtlivets kretslopp. Problemet som klimatskeptikerna inte vill se är att naturen utvecklat dessa balanserade kretslopp vid en koldioxidnivå vid ca 280 ppm, medan de under det senaste århundradet accelererande utsläppen till följd av förbränning av fossilt bundet kol höjt denna halt till ca 400 ppm.
  Sådana förändringar av förutsättningarna för naturens känsliga kretslopp kan knappast vara något som bör rendera utsläpparna ersättning. Det är de som fram till i dag bränt fossil, som tjänat pengarna som får betalas av framtida generationer, i form av miljöeffekterna, men också i form av en sinande naturtillgång. Ett uttag av olja/kol/gas på en nivå av ca 10 % av dagens skulle faktiskt vara ett uttag i någorlunda balans med det fossila kolupptaget, och därmed en hållbar energikälla! Men dagens rovdrift fotsätter, så att framtidens generationer inte ska ha något kvar, förutom en varmare värld.

 55. Börje S.

  #30 Gunnar Kjelldahl (C)
  En konkurrensfördel Sverige har är, tack vare vatten och kärnkraft, låga elpriser. Det kompenserar en del för de långa transporterna pga av att vårt långa men avsides belägna land.
  Centerpartiet har gjort och gör vad de kan för att eliminera denna fördel genom att skräpa ner vår natur med 200 meter snart skrotfärdiga fågeldödande propellermonster. Dessa monument symboliserande dumhetens triumf över förnuftet skämmer utsikten, förhöjer energipriset i landet och gör elnätet instabilt och opålitligt.
  Det tycks finnas folk inom centern som tror att detta monumentala skräp kommer att sänka världstemperaturen. Hur människor i det kalla Norden med vett och vilja, och med i och för sig för ändamålet totalt verkningslösa men hutlöst dyra åtgärder, kan komma på idén att försöka göra världen kallare är så korkat att det knappt låter sig beskrivas.
  Motsvarigheten till forna tiders regndansande medicinmän.
  Och nu: gemensam elmarknad i EU. Då kan vi snart säga helt adjö till konkurrensfördelen som billig energi utgjort.
  Ni är väl för tusan inte valda av folket för att slå sönder landets exportindustri och föröda miljön?
  Ändå är det just det som håller på att hända.
  Och varför håller du och dina kolleger i riksdagen inte er uppdaterade i klimat och energifrågor? Du verkar inte ha en aning om vad som håller på att hända med de inte längre så nyligen upptäckta möjligheterna med gas, fracking och nya oljefyndigheter. Ej heller om den möjlighet till framtidens energi som kärnkraft à la generation IV utgör. Vi ska fortfarande gräva ner de knappt använda bränslestavarna till oerhörda kostnader, i stället för att betrakta dem som en tillgång och använda dem fullt ut i framtidens kärnteknologi. Indien startar i år, om jag inte är helt felunderrättad.
  Jag finnercenterpartiets (och andra partiers) energi och miljöpolitik obegriplig. Hur tänker ni inom Centern?

 56. Mats G

  #48
  Jag tror också han har dragit det lite väl långt i sitt resonemang.
  Här kommer krävas babysteps för att få med sig opinionen.

 57. Gunnar Kjelldahl (C)

  #52 Tudor
  Jag ska villigt erkänna att ekonomi inte är mitt starkaste ämne. Mina huvudskäl till min inställning att vi måste ställa om till en klimatneutral livsstil, är ju just klimatet. Om omställningen kan ha andra positiva effekter, som t.ex. minskat beroende av diktaturer inom OPEC, så är det en bonus. Jag är också övertygad om att det är ett långsiktigt bra steg för ett land ekonomiskt att ställa om innan oljan blir en dyr bristvara. Jag avstår dock gärna från debatten om nationalekonomiska effekter som handels- och bytesbalans.

 58. Mats G

  Jag hade saknat visioner för svensk politik under en lång period. När Göran Person presentera sin nollvision för olja så tände jag till. Tyvärr ser jag en del problem just nu. Först etanolbilarna som inte visa sig fungera så bra. Och skälet till det är bla drivmedelskatten som är en stor inkomst för staten.
  Hur man skall ta sig runt drivmedelskatten är svårt att se.
  När en omställning sker, etanol diesel så sker det för att det är ett billigare alternativ. När sedan kostnaderna jämnas ut så tappar man momentum och bensin blir tom ett billigare alternativ.
  Folk som har satsat på andra alternativ känner sig lurade. Därför har vi nog nu ett motstånd till politiska beslut hur det skall gå till.
  Det innebär att det kommer ske mer på marknadsbasis. Som hybridbilar. På det sättet kommer oljebaserade drivmedel fasas ut. Som jag ser det är det omöjligt att sätta en tidstabell på det.
  Beroende på den ekonomiska utvecklingen av hushållen och den tekniska utvecklingen av hybridbilar. också elbilar förstås.
  En sak är säker. om vi vill ha en utveckling mot elbilar så måste vi öka produktionen av el rätt rejält. Som jag ser det är det endast kärnkraft som kan klara det kravet som kommer uppstå.
  Så här kommer en del hamna i ett dilemma. Att både vara emot kärnkraft och en nollvision för olja är en ekvation som inte går ihop. Som alla vet man kan inte både ha kakan och äta den.

 59. Gunnar Kjelldahl (C)

  #55 Börje S
  Sverige är ett av de länder där vindkraften varit blygsamt exploaterad. I många andra länder ha detta energislag byggts ut till mycket större omfattning än här, och där har det väl inte varit Centerns förtjänst? Stora satsningar på vindkraft ha gjorts under lång tid i USA, Danmark, Tyskland, Kina, och i många andra länder.
  Att nätet skulle bli stabilt avvindkraft stämmer bara om man skulle bygga ohämmat, och inte ta hänsyn till balanskraftskravet. Så är det ju inte dessbättre. Man har beräkningar över detta som visar att det finns balansutrymme i nätet för ca en fyrdubbling av dagens nivå, så Börje kan känna sig lugn, i alla fall på den punkten.

 60. Börje S.

  ”Växternas känsliga kretslopp”? Vad jag förstår är om det är något växterna är känsliga för så är det låg koldioxidhalt i atmosfären. Du pekar på halten 0,028 som något eftersträvansvärt. Jorden föder i dag 7 milliarder människor bättre än hon födde 2 milliarder för 100 år sedan när halten var under 0,030%. TÄNK om detta goda beror på den något förhöjda (+0,010) halten?
  Här finns en karta som visar förgröningen i världen:
  http://www.ibtimes.com/deserts-are-greening-carbon-dioxide-fertilization-satellite-imagery-saw-arid-regions-bloom-photo
  Och än en gång: Under 2000-talet har koldioxidhalten fortsatt att öka. Men uppvärmningen har avstannat. Klimathotshypotesen förutsätter OVILLKORLIGEN att temperaturen stiger i tandem med ökningen av koldioxidhalten. (f ö så följdes koldioxidökningen och temperaturhöjningen åt endast under 1900 talets sista decennier. För tiden innan och efter finns ingen korrelation.*)
  Hypotesen är sålunda felaktig! I RIKTIG vetenskap hade den förpassats till soprummet fortare än kvickt. Men nu handlar inte klimathotandet om vetenskap utan om politik. I politik är det tabu att erkänna att man misstagit sig. I stället har propagandapparaten ökat, allteftersom verkligheten alltmer avlägsnar sig från de förväntningar som den politiserade ”vetenskapen” levererat enligt order.
  *) http://climate4you.com/
  klicka sidan Greenhouse Gasses

 61. Mats G

  rättelse #58
  Att både vara emot kärnkraft och FÖR en nollvision för olja är en ekvation som inte går ihop.
  Missade ett ’för’. blir nog begripligt då. sorry.

 62. Börje S.

  #59
  VARFÖR fortsätter utbyggnaden när den inte behövs, när den ökar kostnaden för energin, när den ställer till med ohägn för de som bor i närheten, när den är en fara för rovfåglar, andra fåglar och fladdermöss, och när den kommer att bli katastrofalt dyr att riva? Varför, varför, varför?

 63. Perfekt

  Gunnar Kjelldahl
  Växthusodlare som vill optimera sin skörd ligger på över 1000 ppm CO2. Det kan vi inte hoppas på att uppnå, men redan hälften skulle ge stora effekter för livsmedelsproduktionen. Det kanske rentav skulle bli ekonomiskt hållbart att odla biobränslen.
  Vilka är de länder som satsat stort på vindkraft? Tyskland har ju satsat stort på kol för att kompensera för vinskraftsfiaskot och Kina bygger tusentals nya kolkraftverk så det måste ju vara några andra länder du tänker på.
  Att vi skulle ha reglerkraft för att fyrdubbla vindkraften är önsketänkande av samma slag som et till Tysklands problem. under december hade man långa perioder utan någon som helst vindkraft, detta kan mycket väl inträffa även i Sverige och då måste man ha backup för hela vindkraften.

 64. Karl-Oskar

  Gunnar Kjelldahl (C)
  Jag hoppas att du förstår att det är omöjligt att ersätta Sveriges fordon med fossilfria bränsle på 15 år. Det enda ni vill göra är som vanligt att höja koldioxidskatten. Er politik skulle kunna leda till svält i slutet av nästa århundrade är det inte bäst att vi blandar bark i brödet redan nu?

 65. Börje S.

  #59
  För ett tag sedan hade Josef Fransson (SD) en framställning om vindkraft i riksdagen. Efteråt beskärmade sig Lena Ek över hur ”okunnig han var”.
  Men det var han ju inte! Allt han sade hade full täckning i statistik och vetenskap.
  Fransson är ingenjör, Ek frisör.
  Det är Lena Ek som var okunnig som inte såg det korrekta i Josef Franssons anförande. Den som sa de hon va det, som det heter. Fransson är ingenjör, Ek frisör.
  (Det är väl bäst att genast deklarera att jag i övriga frågor inte har några större sympatier för SD. Jag är en blankröstare.)
  Här är en insiktsfull motion om vindkraft som nämnde Fransson inlämnat 2012:
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Vindkraft_H002N344/?text=true
  Fransson är ingenjör, Ek frisör.

 66. Slabadang

  Jag är säker på att tron på vindkraften är kopplat till IQ!
  KVA betygätter satsning som ”obegriplig” och jag skärper betyget och hävdar med stöd av fakta att satsningen är ett stort hål i huvudet på ansvariga eller rättare sagt de oansvarigt lågbegåvade. Vi lever i en fördummningsera där tyckandet tillhör vem som helst men fakta ägs av endast några få.
  Det skrikiga flumteoretiska debatterna kväver de lågmält sakliga och analytiska.

 67. Gunnar #59
  Nyttig läsning:
  Europe Starts To Run, Not Walk, Away From Green Economics
  http://news.investors.com/ibd-editorials/020514-689033-europe-finds-anti-co2-policies-are-destroying-the-economy.htm#ixzz2t5OZkcgV

 68. Björn

  Gunnar Kjelldahl [30]; Jag ser att det ligger någon form av idealism bakom till ditt resonemang. Även om vi släpper ut en gnutta CO2 så skall våra energisystem ställas om. Till vad? Vi måste ha energisystem som kan hålla igång våra samhällen dygnet om, året runt. Det är inte idealism som driver dessa energisystem, utan någon form av bränsle, eller vatten som lägesenergi. Vind och sol kan vi inte lita på eftersom dessa är intermittenta. Är det ansvarsfullt att plädera för icke hållbara energiförsörjningssystem? För att förse vårt land med säker energi behövs ett antal nya kärnkraftverk. Eller tycker du att vi skall planera för elransonering? Politiker som inte kan förutse konsekvenserna av sin politik skall röstas bort i höst. Centern med flera tycks inte förstå att säker energitillförsel är ett måste oavsett om kärnkraften strider mot idealen. Kärnkraften emitterar ingen CO2 och är därför den optimala energiförsörjaren, om man nu har sån fobi för denna livsnödvändiga gas. Klart är att framtiden kommer att bli svår utan tillräckligt med energi, vilket nu den avtagande solenergin påminner om. Det är detta energiunderskott som vi måste kompensera för. Jetströmmarnas avvikande Rossbyvågor visar på detta solenergiunderskott som rubbar jordens energibalans. Detta är något att oroa sig för och inte lite mer livgivande CO2.

 69. Tudor

  #57 Gunnar Kjelldahl
  Det var du själv som hävdade i din kommentar (#30) att det fanns nationalekonomiska argument för att motverka oljeimport.

 70. Pär Green

  52 Tudor 2014/02/12 kl. 20:05
  ”Bytesbalansen är viktigare än handelsbalansen. Sverige har inga problem med underskott i vare sig handelsbalansen eller bytesbalansen”
  Men är det så?
  http://statsskuld.se/

 71. Börje S.

  Upprepandet av yrkena i sista meningen var ett kopieringsmisstag.
  När jag ändå skriver kan jag förklara varför jag blankröstar:
  Sedan den dag då jag, efter att flera gånger tänk ”men så kan det väl ändå inte vara” och läst om och tittat på ett klimathotande fuskdiagram, jämfört med originaldiagrammet, letat upp flera versioner för jämförelse och till slut äntligen fattat galoppen: Klimathotet är ett politiskt bedrägerijippo av aldrig tidigare skådad magnitud!
  Och i riksdagen rådde KONSENSUS i frågan. ALLA partierna anslöt sig till klimatjippot! Konsensus i riksdagen? Det är sjuukt!
  Vad ska man med en riksdag till där alla är överens?
  Där alla medverkar till att göra landets befolkning fattigare, skyfflar över medlen från sjukvård och utbildning till meningslös och direkt skadlig så kallad klimatpolitik” och där en normal debatt om för och emot är tabubelagd?
  Där media konsekvent vägrar att ge frågan en allsidig bedömning? Tredje statsmakten? Ånej: maktens lakejer är vad media degraderat sig själv till, med konsekvensen att allt fler säger upp sina prenumerationer.
  Därför blankröstar jag , därför har jag sagt upp prenumerationen på sydsvenskan och därför kämpar jag för att bli befriad för TV-avgiften, eftersom jag inte längre har någon TV.

 72. Mats G

  #69
  Och det finns det. Producerar vi, så att säga, oljan själv(el till elbilar ex) så slipper vi importera olja.
  Då slipper vi den kostnaden. Dessutom så behöver vi inte oroa oss vad som sker i mellanöstern eller om oljan tar slut som också är ett plus.
  Samhällsekonomisk dock blir det ju avgörande hur mycket kostnaden för el blir till våra elbilar.

 73. Lars Jonsson

  Gunnar Kjelldahl
  Idag står de fossila bränslena för ca 80% and världens energiförsörjning. Det kommer en tid, om hundra eller tvåhundra år då dessa blir allt för komplicerade och dyra att fortsatt utvinna. VI har en teknologi, fisionskraft som möjligen inom rimlig tidshorisont kan utnyttja hela uranets energiinnehåll, gen 4 , kanske 2030. Inom en horisont av hundra år är det rimligt att vi kan tämja fusionkraft. Jag tycker att du som politiker tar ett mycket stort ansvar om du verkar för att avveckla denna teknik, och därmed omöjliggöra en framtida utveckling på detta område. Energi kommer att krävas och troligen kommer vi se en än snabbare utveckling på detta område. Då kommer inte vindkraft eller biobränslen , möjligen solen, vara ett alternativ till dagens kol och gas. Använd istället dessa fossila bränslen för att höja levnadsnivån för resten av världen och utveckla en säker kärnenergi i länder med en stark forskar och ingenjörstradition och stabila styrelseskick.
  Vad den troliga utvecklingen är om vi lägger ner kärnkraften, att trycket blir än högre på fossila bränslen, på energigrödor och skogsområden, och inte minst på outbyggda vattenflöden. En nedläggning av kärnkraften globalt kommer med stor sannolikhet innebära ökad fossil användning och ett ofantligt tryck på att bygga ut floder och jordbruksmark, vill centern ta ansvar för detta. Det går inte att drömma fram lösningar. Var realistiska och inse att världens tillgångar på fossila bränslen kommer att tas upp. Jag har tidigare föreslagit ett politiskt experiment. Övertala Norge att inte ta upp sina gas och oljefyndigheter, av moraliska skäl. Om inte Norge har råd eller kan göra detta så är det inte troligt att Mellanöstern, Sudan, Gabon, Venezuela, Sydafrika, Indien, Kina etc. skall göra detta. Realismen i er politik blir tydlig om ni istället vänder ambitionerna mot vårt grannland

 74. Pär Green

  59 Gunnar Kjelldahl (C) 2014/02/12 kl. 21:01
  ”Sverige är ett av de länder där vindkraften varit blygsamt exploaterad.”
  Nu är du blygsam! Tusentals vindfjollor är klara, och det planers för fler!
  Klimatmål för att stoppa global uppvärmning
  EU har satt upp mål om att minska utsläppen och att spara energi. EU har även infört regler för utsläppshandel. Grunden för arbetet är överenskommelser inom FN.
  EU:s övergripande klimatmål är att hindra den globala uppvärmningen från att öka med mer än två grader jämfört med tiden innan industrialiseringen startade.
  EU har enats om fyra mål som ska vara uppfyllda fram till 2020. Dessa klimatmål brukar förkortas 20-20-20.
  Minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent, jämfört med 1990 års nivåer
  Sänka energiförbrukningen med 20 procent
  Höja andelen förnybar energi till 20 procent av all energikonsumtion
  Höja andelen biobränsle för transporter till 10 procent
  Förnybar energi är energi som kommer från icke-fossila källor. Det är bland annat energi från vind, sol, vattenkraft och biobränsle.
  EU är med i förhandlingarna om ett världsomfattande klimatavtal. Om ett sådant avtal nås ska EU minska sina utsläpp av växthusgas med 30 procent, om andra industriländer gör jämförbara sänkningar.
  http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Miljopolitik-i-EU/Klimatmal-for-att-stoppa-global-uppvarmning/
  Läste någonstans idag, att dessa mål är uppfyllda 2013!
  Varför då bygga ännu fler intermittent elproduktion som inte behövs, och som inte levererar efter behov?

 75. Lars #73
  Bra argument.
  En del politiker sitter på molnfri höjd och ”tycker”. Andra lever i nån sorts ”bubbla” med en orealistisk syn på omvärlden

 76. Pär Green

  Är på plats att påminna om, vad Dr.Max skrev!
  ”Sverige kan minska världens koldioxidutsläpp en tusendel.
  Sverige kan inte rädda världen från mer utsläpp än landet själv producerar. År 2010 var mängden 52,9 megaton, miljoner ton. Med det utsläppet lyckadeslandet driva sina fem miljoner motorfordon, en måttlig cementproduktionoch resterna av en fram till 1980 blomstrande verkstadsindustri.
  Rädda klimatet?Vad händer om man skär radikalt i bilparken, lägger ner kärnkraften,jagar energikrävande industrier ur landet och sänker Sverigeskoldioxidutsläpp
  med så mycket som femtio procent, säg avrundat 30 megaton? (Det vore
  en större nedskärning än något land i världen lyckats med.)
  Jo, det globala utsläppet minskar nominellt med 30 megaton. Det är en
  tusendel av världens 33 400 megaton. Ta bort alla svenska
  koldioxidutsläpp och det globala minskar med två tusendelar.
  Att prata om sådana obetydligheter med darr på rösten och dramatisk
  retorik motverkar sitt syfte.
  Som Alf Henriksson (1905-1995) skrev:
  Retar du upp dig på ting som är små?så är du väl inte större än så.
  Något att sätta på kylskåpsdörren hemma”
  Ofta hjälper en bild att upplysa!
  http://www.frojdh.se/wp-content/uploads/2011/06/old_new_energy_scr.jpg

 77. ThomasJ

  Ponera nu att jag/någon avser producera något, nu el-energi (on-demand!), och elementärt villkor är, att denna produktion MÅSTE vara görligast kostnadseffektiv i alla avseende (annars går ’produkten’ inte att sälja, elementary, dear Watson) + detta 100% leveranssäkert under 24/7/365 perioder och jag/någon analyserar noga vad produktionskostnaderna ’per enhet produkt’ är – villkor för att öht. fortsätta, oder? 😉
  Ok, jag/någon kollar upp all fakta/data som finns, jämför olika ’per enhet produkt’-produktionskostnad är – oxo rätt elementärt krav – och kommer då fram till att produktionen av en ’el-energi-enhet’ varierar otroligt mycket mellan de olika resurserna/teknikerna/systemen etc. där finns.
  Produktionskostnaderna för en (1) kWh för de olika ’tänken’ är, baserad på leverans från ’0’-positionen, dvs. slutet av ’produktionsbandet, gällande svensk aktuell produktion’:
  H20-kraft = ~ 5-8 öre per enhet – tillgänglighet = 100% +/- 1-2%
  Kärnkraft = ~ 17 – 22 öre per enhet (inkl. straffskatt!) – tillgänglighet = 95% +/- 5%
  Vindkraft, land = 80 öre per enhet (ex. subvention) – tillgänglighet = 15 – 30% +/- 15 – 30%
  Vindkraft, hav = 140+ öre per enhet (ex. subvention) – tillgänglighet = 30 – 40 +/- 30 – 40%
  Solkraft = 70 – 120 öre per enhet (ex. subvention) – tillgänglighet ~ 25% +/- 25%
  Vågkraft ~ (osäkert ännu, inga data föreligger, men..) 150 – 180 öre per enhet – tillgänglighet = ?
  Kärnkraft, gen 4-5, = 10 – 15 öre per enhet (ex. subvention) – tillgänglighet ~ 99% (*)
  Så, vilken/vad ska jag/någon då välja för produktionen? Jo, då ’produkten’, dvs. elektronerna är identiska och per se är fundamentala för vilket samhälle som helst, måste förnuftsmässigt den kostnadseffektivaste produktionstekniken väljas, annat vore ju, minst sagt, ansvarslöst! Men… där är deFacto precis tvärtom i det samhälle vi ’lever’ i. Och detta till 100++% på grund av den ansamlade mängden dilletantiska personer (349x) som ’styr’ – tror sig göra det, åtminstone… 😉
  Eller köper centrister etCons vanlig/vattnig varmkorv till priset för oxfilé, själva? Naturligtvis inte, men då måste man ju fråga sig varför dessa demonterare ska tvinga landets medborgare att göra så… ?
  Go figure arma Land!
  Mvh/TJ

 78. Ann LH

  Gunnars Kj. – # 58. Det snack du för i din kommentar har jag inte sett från vederhäftigt håll. Det kan naturligtvis ha gått mig förbi. Skicka gärna information om var man kan finna trovärdiga analyser av dina påståenden. Det där med balans och obalans i de stackars ”ekosystemen” härstammar från slutet av 1800t och den tidens vetenskapsmän som opponerade sig mot det framväxande industrisamhället som rubbade deras cirklar ( den tidens NIMBY-effekt). De trodde på den gamle Malthus som talade om begränsade resurser, sköra ekosystem och lade grunden till till eugeniken.
  Jag ser som sagt fram emot vetenskapligt granskade rapporter som stöder ditt resonemang här.

 79. Mikael W.

  Lite lustigt blir det med folk som oroar sig över en C02ökning från 280 till 400 ppm. Speciellt med tanke på att haven innehåller 60 gånger så mycket C02 som atmosfären! Mellan hav och luft sker dessutom ett ständigt utbyte beroende på temperaturen.

 80. Ann LH

  Gunnar Kj. – tillägg. Den 7 febr 2013 fanns ett inlägg ”Vad stort sker det sker tyst” här på bloggen. Det bygger på just vederhäftig forskning kring vad den ökade koldioxidhalten åstadkommit med vegetationen på jorden. Kan kanske ge lite att tänka på. Sök på mitt namn högst upp till höger och sedan titeln.

 81. Tudor

  #70 Pär Green
  Vår Bytesbalans visar stora överskott:
  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Utrikeshandel/Bytesbalansen/
  Statsskulden var hög under 90-talet, men nu ser det bättre ut. Statsskulden måste sättas i relation till BNP för att ge en bild det nationalekonomiska läget:
  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsskulden/?awc=&gclid=CNDSw7LDx7wCFeLNcgodax0AAQ
  Detta är ju egentligen OT (utanför ämnet), men visar samtidigt hur desperata alarmister som Gunnar Kjelldahl är att finna argument för sin gröna fundamentalism.

 82. Ann L-H #78
  Jo det vore bra med lite vederhäftiga moderna referenser till vetenskaplig studier som omväxling

 83. Gunnar Kjelldahl #54,
  ”Problemet som klimatskeptikerna inte vill se är att naturen utvecklat dessa balanserade kretslopp vid en koldioxidnivå vid ca 280 ppm, medan de under det senaste århundradet accelererande utsläppen till följd av förbränning av fossilt bundet kol höjt denna halt till ca 400 ppm.”
  Detta är inte en balanserad bild av fakta.
  De växter som utvecklades för att klara en lägre koldioxidhalt av ungefär 300 ppm C4-växterna är en liten del av växterna, bara 5%:
  http://en.wikipedia.org/wiki/C4_carbon_fixation#The_evolution_and_advantages_of_the_C4_pathway
  De flesta växter dvs. 95%, till exempel ris och havre, är C3-växter som utvecklades under tidsrymder då koldioxidhalten låg mycket högre, perioden mellan 60 och 500 millioner år sedan:
  http://en.wikipedia.org/wiki/C3_carbon_fixation
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Phanerozoic_Carbon_Dioxide.png
  Om man läser dessa artiklar så är det hela nog så komplicerat. Men C4-växterna finns i tropikerna och subtropiska områden dvs. på latituder mindre än 45 grader. På våra breddgrader finns alltså endast C3-växter som utvecklats för höga koldioxidhalter. Så utanför latituderna 45 grader så borde växterna gynnas av högre koldioxidhalt.
  Av Wikipediaartiklarna framgår att det verkar vara komplicerat med hur man skall se på vad som är bäst men forskarna verkar anse enligt artiklarna att man borde försöka få C3-växter att bli C4-växter genom genmanipulation, till exempel så vill man får fram ett C4-ris på detta sätt. Jag undrar alltid över hur forskarna kan veta så säkert när allt detta är så komplicerat.

 84. Börje S.

  Flera av de inlägg riktade till Gunnar Kjelldahl (C), (som för övrigt måste ha en eloge för att han vågat sig in i getingboet) har fått mig att tänka på detta:
  Investerarna rusar bort från de ”hållbara” och ”gröna” alternativen. De har visat sig inte alls hållbara och speciellt grönt är det inte med 60 meters oåtervinningsbara kompositvingar och tusentals kubikmeter armerad betong som fundament neodymfylda och brandriskabla vindkraftverk.
  Och just i dessa tider rusar den politiska eliten till de miljövidriga vindkraftsverkens räddning!
  Jag är nyss vorden pensionär. Jag uppbär en pension på lite drygt hälften av vad jag tjänade i min gärning på en av landets musikhögskolor. Det räcker någorlunda. Om 3 år försvinner tjänstepensionen. Då blir det knapert.
  Den politiska eliten har i intimt samarbete med SVT och övrig media gjort upprepade försök att tubba pensionsförvaltarna att satsa på så kallad ”hållbar energi” dvs olönsamma vindkraftverk och ohållbara drömmar om giftbemängda solcellers välsignelse vintertid i Norrland.
  Det kommer att innebära att pensionsfonderna kommer att stå för förlusterna när nedgången för de idiotiska satsningarna på ”förnyelsebar”, ”hållbar” energi kommer i öppen dag.
  När denna politiska elit talar om energi så spars ingen möda för att förkasta och ge utlopp för ett för mig helt obegripligt förakt för oljeindustrin. Att satsa på oljeindustrin tycks vara den oförlåtligaste synden, menar denna elit.
  Alltså: hela den politiska eliten och samtliga riksdagsmän har tack vare tillgången till billig olja och tillgången på produkter med olja som utgångsmaterial kunnat leva sitt liv utan att förstöra kroppen med för tunga lyft eller reumatismskapande mattvätt i närmsta sjö eller ryggförstörande skördearbete.
  Utan olja hade häften av befolkningen fortfarande varit drängar och pigor, sovande hungriga i kalla skjul i halmtäckta kistor fulla med loppor och vägglöss, med svälten hela tiden hotfullt nära.
  Livet som dessa korrekt oljehatande politiker lever och har levt hade varit omöjligt utan olja. Ändå avskyr de tydligen denna vara med ett outsinligt och för mig obegripligt hat.
  http://archive.lewrockwell.com/deming/deming11.1.html
  Och de moraliserar i TV och radio över de investerare som för pensionfondernas räkning satsat på lönsam oljeindustri, den som möjliggjort det goda liv de lever i mycket högre utsträckning än deras väljare.
  Pensionsförvaltarna ska tubbas till att satsa pensionsfonderna på garanterat förlustbringande förment ”miljövänlig” ”hållbar” energiproduktion. Det skulle inte förvåna mig ett dugg om riksdagen lagstiftar om detta: pensionfonder måste hjälpa till att hålla den olönsamma och helt meningslösa men skadliga ”gröna” energiproduktionen vid liv.
  Det är ju inte den politiska elitens pengar de vill hälla ner i den ”gröna” energins svarta hål till kassakista. Så vi får väl förstå dem. Det är ju inte deras egna pengar, det är ju de där andras.
  Namn att nämna i sammanhanget: Anders Wijkman och Johan Rockström + en hel del andra miljöomedvetna självutnämnda så kallade miljövänner.

 85. Slabadang

  Känn det totala överläget!
  Jag lyssnade på första halvan av hearingen i engelska parlamentet igår och resten nu i kväll. Vilket totalt innehållslöst rent babbel även de högsta klimathönsen levererar. De är så ytterligt sårbara i sitt tomma svammel att man skulle vilja hjälpa dem ur knipan på nåt sätt … eller näe förresten den långa pinsamma plåga de genonom går när det skall bortförklara det uppenbara är väl intjänad! De har ingen som helst aning om vad de sysslar med!
  http://www.parliamentlive.tv/Main/Player.aspx?meetingId=14877&player=silverlight&wfs=true

 86. Kopernikus

  Börje S #84
  Mycket bra skrivet . Helt enligt min åsikt ! Med vilken rätt spekulerar våra politiker med pensionsfonderna ?
  Detta måste gå att stoppa !

 87. Slabadang

  På tal om skulder….
  Madoffs skulder är ju ökända och titta på ansiktsuttrycket på programvärden (ser ut som ett spöke) när gästen likställer Al Gore med Madoff och Ken Lay … obetalbart … I ett MSM program !!! De ni !!! 🙂
  http://www.mrc.org/articles/cnbc-host-al-gore-charlatan-and-villain

 88. Slabadang

  Som komplement till meteorologprofessorn i parlamentets tal om ”trade winds” … ha ha ha ha !!
  Vem skall avbryta dednna pinsamma sketch och släppa dess fångar loss?
  Den nya bortförklaringen i en frontalkrock med en lite äldre! :
  The strongest trade winds have driven more of the heat from global warming into the oceans; but when those winds slow, that heat will rapidly return to the atmosphere causing an abrupt rise in global average temperatures.
  Heat stored in the western Pacific Ocean caused by an unprecedented strengthening of the equatorial trade winds appears to be largely responsible for the hiatus in surface warming observed over the past 13 years.
  Another paper from 2006 says the exact opposite. This oldie but goodie, that preceded WUWT by a few months, escaped my attention until reader “Alec aka Daffy Duck” pointed me to a news article, and from that I found this original press release which says:
  The vast loop of winds that drives climate and ocean behavior across the tropical Pacific has weakened by 3.5% since the mid-1800s, and it may weaken another 10% by 2100, according to a study led by University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) scientist Gabriel Vecchi. The study indicates that the only plausible explanation for the slowdown is human-induced climate change. The findings appear in the May 4 issue of Nature.

 89. Börje S.

  Gunnar Kjelldahl (C)
  Du undrar kanske över hur de som befolkar denna blogg kan framhärda att klimathotet är överdrivet, stick i stäv med IPCC:s sammanfattning för politiska beslutsfattare.
  Kika då lite på Roy Spencers blogg. Han är ansvarig för skattningarna av satellitdata från lägre troposfären, dessa data är de som används världen över. I exemplet nedan ger han en överblick över samtliga av IPCC använda klimatmodeller och jämför de med utfallet från landtemperaturmätningar och satellitdito.
  http://www.drroyspencer.com/2014/02/95-of-climate-models-agree-the-observations-must-be-wrong/
  Summary for policymakers motsvarar INTE vad som står i IPCC:s rapport. Sammanfattningen är gjord bak stängda dörrar med politiker och andra intressenter i klimathotet som tyngsta puckar. Som resultat av detta får vi egendomligheter som ökad ”konfidens”, för tillfället 95%, trots att prognoserna via datormodellering avvikit från verklighetens vittnesmål alltmer ju längre tiden gått. Förr, när prognoserna låg en aning närmare verkligheten deklarerades en lägre ”konfidens”.
  Alltså: ju mer felaktig prognos desto större ”konfidens”.

 90. Börje S #84
  Håller med!
  Politiker skall inte leka med andras pengar. I SYNNERHET inte pensionspengar. Pensionsfonderna skall ha ett syfte. Att förvalta pensionärernas intjänade och insatta pengar på bästa sätt.
  Politiker skall vara våra tjänare och inte våra förmyndare

 91. ThomasJ

  Apropos pensionsfonder… kan måhända vara av intresse, att ansvarig minister Peter Norman inbjöd Al Gore att hålla ett föredrag, á vanlig taxa; US$ 100.000 + ’costs’, om investeringar i ’grön energi’. Publicum, som i vanlig ordning ej fick ställa några frågor till AG, var samtliga GD:ar & VD:ar för svenska pensionsfonder och statligt kontrollerade/ägda företag… Go figure…
  (Landstinget Skåne har beslutat investera ~ 300 mio SEK i vkv-bolag i Småland!!! – Samtidigt som de inte har ’råd’ att betala vårdpersonal anständiga löner o/e över huvud taget…
  Värt är oxo att kolla upp lita bakomliggande i danska Dong-affären…
  ’Folk’ borde ju även fråga sig varför i hela hum-hum de ska betala ’extra’ för sin el-energi hemma/i företaget, via el-certen m.m. El-energi som deFacto ändå exporteras pga. el-energi-överskottet, oaktat alla snurror!
  Kriminellt är la en lindrig/mild beteckning på centristiska/miljötalibanska ’agerande’…
  Riksrätten! Var är du?
  Mvh/TJ

 92. Börje S.

  #88 Slabadang
  Det är märkligt att det betraktas som fördärvligt om oceanerna magasinerar en del av den värme som på grund av O,01% ökning av CO2 i atmosfären påstås stanna kvar och dyka ner i havsens oändliga djup.
  Om det vore så så skulle ju denna värme komma väl till pass när kallare tider nalkas.
  Men det finns väl ingen klimathotande klimatdesperado i världen som har fantasi nog att tänka sig att det möjligen kan komma att bli kallare vad det lider. ”Visst, det har hänt förr, ohja, men det kommer aldrig att hända igen, för koldioxidhalten har ökat med 0,01%, förstår du.”
  Klimatdesperados är antagligen i grunden lagda åt det hysteriska hållet. Att försöka bringa hysteriker till förnuft är som att hälla vatten på en gås.
  Att uppvärmning beror på uppvärmning, så långt är jag med. Men när kyla beror på uppvärmning, snö beror på uppvärmning regn beror på torka som beror på uppvärmning och torka beror på regn som beror på uppvärmning då har jag, som har en mycket liten hjärna, lite svårt att hänga med i svängarna.
  Man kan bli vimmelkantig för mindre.

 93. ThomasJ

  komplettering #91: AGs föredrag var i höstas, noterat i en 4-liner i press (SvD?, kommer inte ihåg…). Iaf. gavs svar från ministerns sida (på efterfrågan), att ’de’ varken kunde dementera eller bekräfta det hela… (Har inte heller fått annat svar från tillfrågad GD/VD…)
  Viss anledning till at Go Figure, oder…? 😉
  Mvh/TJ

 94. Börje S.

  #93 Thomasj
  Jag finner det oerhört upprörande att en Peter Norman använt skattebatalarnas pengar för att låta en numera avslöjad klimatbedragare som Al Gore att ostörd av besvärliga frågor orera för de som har ansvar för folkets tillgångar. Karlen är ju för bövelen djupt insyltad i klimathotarsyltburken och skyr intet tillfälle att berika sig på den oförsvarligt avgrundsdjupa okunnighet i frågan som tydligen råder hos de välnärdaste i våra beslutsfattares led.

 95. ThomasJ

  # 94 Börje S. 2014/02/13 kl. 01:23
  ’Upprörande’…??? Du har iaf ’märg’ att uttala & hel korrekt beteckna pågående ph**nstyget/vansinnet s.a.s. ’diplomatiskt’ (def. av diplomat = be ngn dra åt hum-hum och få ’hen’ (!) att se fram emot resan), vilket jag saknar… Detta beroende på min bästa väns, alltid, återkommande:
  ”Hej, jag heter & är verkligheten och är här för Din hjälp”
  ”Ok, skjut – bullens öga, – då!
  ”Varför då skjuta? Jag dyker ju alltid upp – i VERKLIGHETEN – ändå och alltid, är återkommande! Har aldrig behövt skjuta någon/t! Är automatisk [.] bat hos alla människor per födsel, t.o.m. de inom diverse [sedermera??]-ismers våld.”
  Sen… tarvar vissa ’klavertramps’ erfarenheter… är, att ge 17 i att ljuga/försöka/ om något, oavsett vad. Varför? Jo, då behöver Du aldrig komma ihåg vad Du sade/uttryckte! Lätt som en minsta plätt att ha i minnet… Men vem berättar jag det för…?
  Synd att vår krets är så liten/smal… Go figure!
  Mvh/TJ

 96. ThomasJ

  Sorry för tavtologin (’tårta-på-tårta’) i den i avvaknande positionen:
  ”ThomasJ
  2014/02/13 kl. 03:48
  Din kommentar inväntar granskning.
  # 94 Börje S. 2014/02/13 kl. 01:23”
  Que?
  //TJ

 97. Peter Stilbs

  Gunnar Kjelldahl #54 – ” Du skriver :” Koldioxidens positiva effekter är knappast okända för dem som har ett uns av kunskap i växtlivets kretslopp. Problemet som klimatskeptikerna inte vill se är att naturen utvecklat dessa balanserade kretslopp vid en koldioxidnivå vid ca 280 ppm, medan de under det senaste århundradet accelererande utsläppen till följd av förbränning av fossilt bundet kol höjt denna halt till ca 400 ppm. ”
  Du måste leva i någon kvasireligiös värld.
  ”Balanserade kretslopp” – ha. Är Du överhuvudtaget medveten om att ca 400 Gigaton kol årligen omsätts via olika olika förlopp i naturen – fotosyntes och förruttnelse står för ungefär hälften av detta. Eller att koldioxidhalten i atmosfären under evolutionen varit mycket högre än i dag?
  Koldioxid i atmosfären är en bristvara ur växtlighetens synpunkt – de ”svälter”.

 98. Andreas

  Ja när vi kan göra detaljerade och 95%:iga veckolånga till månadslånga väderprognoser i regional skala, då kanske jag börjar tro på sånt här trams.

 99. Mats G

  ”Alltså: ju mer felaktig prognos desto större ”konfidens”.
  Det var i det här läget jag mer eller mindre sluttade lyssna vad som kom från det hållet.
  Det är mot all logik och förnuft. Alltså (nu skall jag försöka mig på ett (skapa)nyord)
  Vetenskapsfobi.

 100. tty

  Gunnar Kjelldahl (C)
  ”En satsning på egen energi skulle också ge oss en kraftigt förbättrad handelsbalans. Är inte det bra argument för att ställa om systemet?”
  Jag antar du syftar på våra outbyggda älvar och urantillgångar. Någon annan egen energi av betydelse har vi ju inte.

 101. Åke N

  Upplysning: Gunnar Kjelldahl (C) har en egen blogg där några av oss här bofasta var inne och kommenterade under jan. i år:
  http://norrteljetidning.se/bloggar/gunnarkjelldahlc/1.1715630-gunnar-kjelldahl-c-?blogPostAction=view_post&postingId=19.1099412#commentForm

 102. Ann LH

  Åke N. #101- Bra att du påminde om den diskussionen. Det man kan säga om tankeutbytet på Gunnars egen blogg och det som senare följde här på klimatupplysningen under ”Domedagsklockan och den livskraftiga hydran från och med # 219 och nu under det här inlägget är att om Gunnar representerar politiker i allmänhet och centern i synnerhet så är finns det verkligen anledning att oroa sig.
  Det påminner mig om det fight vi erfarna lärare hade med politikerna i just Norrtälje när det gällde att införa Göran Perssons lösdriftsskola. Vi var rasande och såg framför oss just det som senare blev verklighet, men dåvarande kommunalrådet (C) visste bättre. Hennes son hade vikarierat i någon skola, visste bäst och hade talat om för mamma hur det var ute på skolgolvet. Vad alla vi som troget trampat nyss nämnda golv i decennier hade för erfarenheter var totalt ointressant.
  Parallellen tycks uppenbar, erfarenhet och insikt spelar ingen roll det är politikerna som har greppet …

 103. Ann LH

  Rättelse den fight … förstås

 104. Peter Stilbs #97
  ”Koldioxid i atmosfären är en bristvara ur växtlighetens synpunkt – de ”svälter” ”
  CO2 är ingen bristvara för växtligheten. Däremot är det en bristvara på ett djupt och näringsrikt matjordslager på många ställen på jorden! Om CO2-halten är tre, fyra eller femhundra ppm är helt försumbart jämfört med ett djupt matjordslager innehållande mycket mull d v s organiskt material under nedbrytning.

 105. Pär Green

  I någon kommun finns det de som använder hjärnan!
  Grattis Uddevalla.
  12/02 Uddevalla Det blev en lång och stundtals hätsk debatt om vindkraften i kommunfullmäktige under onsdagskvällen.
  – Om kommunen lägger in sitt veto nu lägger vi en död hand på vindkraftsutbyggnaden i Uddevalla, sade Elving Andersson (C) som yrkade på att fullmäktige skulle låta länsstyrelsen utreda planerna i södra Uddevalla.
  Men en majoritet ville annorlunda och planerna på vindkraft avstyrktes.

 106. Håkan Sjögren

  Ingvar Engelbrecht # 82 : Den här gången håller jag inte med Dig beträffande Din slutsats : ” jo det vore bra med lite vederhäftiga vetenskapliga moderna referenser till vetenskapliga studier som omväxling. ” Hade Du skrivit ”klimatvetenskapliga studier” skulle jag ha hållit med Dig. Jag anser att vetenskapliga studier år enda möjligheten att komma till rätta med alla vanföreställningar. Mvh, Håkan.

 107. Röda Stjärnan

  Jösses amalia! Stackars lurad sate och stackars hennes barn:
  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/256268?programid=3381