Varning för kalla dagar

Har jag nu bestämt mig för att argumentera för att mer koldioxid är bra för livet på jorden och för mänskligheten, så är det väl bara att fortsätta på den inslagna vägen.

Något som de flesta skeptiker är väl medvetna om är att kyla i de flesta avseenden är sämre än värme. Det finns en intressant epidemiologisk undersökning som presenterades i den prestigefyllda medicinska tidskriften the Lancet år 2015 av Antonio Gasparrini et al. som Jo Nova beskrev i ett inlägg redan samma år.

Eftersom det inte kom några reaktioner på hennes första inlägg så har hon gjort ett nytt och utförligare som kom igår den 16 juli. Inlägget (och artikeln) baseras på en statistisk undersökning av 74 miljoner dödsfall på 384 platser i 13 olika länder – varav en i Sverige – och frågeställningen handlade om hur många av dessa dödsfall som kunde relateras till ogynnsam temperatur.

I artikeln finns det en tabell-liknande figur som för 13 platser visar dels den ”optimala temperaturen” vilket definieras som den ute-temperatur för vilken dödligheten (på denna plats) är som lägst., dels en kurva över hur dödligheten ökar när temperaturen avviker från den optimala. Med utgångspunkt från dessa värden görs det en uppskattning av hur många dödsfall som beror på att temperaturen inte är optimal.

Det man kan notera är att den optimala temperaturen överallt ligger mellan 19 grader i Stockholm och 30 grader i Bangkok. I Sydney, São Paolo, Rom, Madrid och New York ligger den optimala temperaturen mellan 20 och 25. I London och Toronto på omkring 20 grader medan den i Beijing, Tokyo och Taipei ligger mellan 25 och 30. I Seoul tycks den ligga på 25 grader.

Eftersom den optimala temperaturen på de flesta ställen ligger över årets medeltemperatur så är de flesta dagarna kallare. Om, vilket författarna av artikeln gör, tolkar det faktum att dödligheten vid alla andra temperaturer är högre som en temperatur-relaterad överdödlighet. Även om förhöjningen av dödsrisken ökar långsamt med sjunkande temperatur så blir det ändå totalt ett stort antal dödsfall som beror på att dagarna är en aning kyliga.

Totalt sett räknar författarna med att närmare 7% av alla dödsfall är temperatur-relaterade varav ungefär 6,5% beror på ”kalla dagar”. Totalt är det mindre än 1% totalt som beror av extrema temperaturer.

Lancet, Graph, Death, Mortality. excess, country, ambient temperature, UK, USA, Australia, Korea, Canada, Sweden, Taiwan, Italy, BrazilJapan.

Figure 1 shows overall cumulative exposure-response curves (best linear unbiased predictions) for 13 cities selected to represent each country, with the corresponding minimum mortality temperature and the cutoff s to defi ne extreme temperatures. |. Click to enlarge

Jo Novas huvudintresse är att påvisa att eftersom man i Australien inte bygger hus för att hålla värmen kalla dagar så är det fler som dör av kyla i Australien än i Sverige. I figuren nedan ser man också att det är i Kina, Italien och Japan som andelen som dör av ”kalla dagar” är störst. Minst är den, inte helt förvånande, i de varmaste länderna Brasilien och Thailand.

Det är dock värt att notera att t.o.m. I dessa länder är det fler som dör av extrem kyla än av extrem hetta.

Death rates, mortality, international, room temperature, Lancet, graph.

Avslutningsvis vill jag först påpeka att även om Lancet-artikeln baseras på en undersökning av 74 miljoner dödsfall på 384 platser så är antalet temperatur-relaterad dödsfall beräknade medan det inte går att rakt ut tala om vilka dödsfall som beror på kalla eller varma dagar.

Men, i den mån som undersökningen visar något alls så är det att det tycks inte finnas någon större anledning att frukta ett varmare klimat. Den ger kanske också en förklaring till varför så många flyr till ett varmare klimat.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Kamél

  De klimathotstroende pratar och skriver ofta om klimatflyktingar, vilket då tycks vara folk som ska fly från områden som blir obeboeliga på grund av klimatförändringar. I verkligheten gör uppvärmning fler områden beboeliga och de enda klimatflyktingar som syns till är de som flyr från kyla till värme.

 2. Kenneth Mikaelsson

  Det är ju bara synd att det inte existerar tillräckligt med CO2 tillgängligt för att modulera temperaturen här på jorden även om vi nu bränner av alla tillgångar..
  Kommer inte till att trumfa molnbildningens 30.5W M2 kommer som mest upp till 1.5W M2
  Sorry alla vänner av CO2…
  Det enda som CO2 gör mirakel med är med växter.. Och globala banker..

 3. Ivar Andersson

  Om det är bra med ett kallt klimat frågar jag mig varför bor flest människor runt ekvatorn och inte runt Arktis och Antarktis? Varför åker svenskarna som är rädda för den obetydliga uppvärmningen till varma länder på semester?

 4. Guy

  # 3
  Bra fråga.

 5. latoba

  #3
  Ja hur medlemmar i klimatkyrkan får ihop det har jag undrat länge. Och varför köper de husbilar och SUW-ar som aldrig förr?

 6. Olav Gjelten

  # 3 Ivar Andersson
  Du sätter fingret på världshistoriens kanske största paradox när du frågar varför svenskarna, som säger sig vara rädda för den helt obetydliga värmeökningen på någon tiondels grad, trots det väljer att åka på sina semesterresor till riktigt heta länder.
  Lägg också till att det frusna ”klimathotstroende” folket i norr väljer flyget, luftens koldioxidfabrik nummer ett.

  Om jag skall försöka ge dig ett svar på denna extremt motsägelsefulla företeelsen så kan det inte bli annat än att folk i allmänhet INTE tror på klimathotet, men att de väljer att ligga lågt med detta för att inte bli utpekade som skurkar och andra negativa omdömen. Kanske har de också klimathotsaktivister inom släkten, vänskapskretsen eller på arbetsplatsen. I det läget är det enklare att vara medlöpare hellre än att utsättas för spott och spe och kanske till och med riskera omplacering eller uppsägning på jobbet.

 7. latoba

  #6
  Jag tror att du har helt rätt där.

 8. Evert Andersson

  Klimatflyktingar kanske lika troligt blir de som flyr när samhällskontraktet om välfärd inte längre kan uppfyllas för att vi slösat våra resurser på meningslös koldioxidjakt.

 9. Olav Gjelten

  Hur skulle det bli om somalier och andra från mycket varma länder, i stället för att ange politiska flyktingskäl, använde klimatet som motiv när de söker uppehållstillstånd i Sverige?
  Det måste vara svårt att ge avslag i en fråga som hela det politiska etablissemanget här i decennier drivit hårdare än någonting annat? Tänk bara tanken att skicka människor tillbaka till det som politikerna ser som värre än någonting annat!

 10. Björn

  En komfortabel inomhustemperatur bör åtminstone vara 20 grader. Hur många har det under höst, vinter och delar av våren, utan tillskott från en värmekälla? Desto mindre av energi som solen bidrar med, måste vi själva ersätta med egenproducerad energi. Globalistisk politik leder tydligen till avsaknad av förmåga till att förutse negativa konsekvenser. Hela klimatfrågan tycks fortgå i avsaknad av ledare och politiker som förstår konsekvenser av de egna besluten. Om nu solen minskar sitt energiflöde under ett antal decennier, då måste väl vi inse att det går inte att fortsätta som om det motsatta rådde.

 11. Ingvar i Las Palmas

  Om det nu vore så att det verkligen fanns ett hot mot planeten i form av farligt stigande temperatur orsakad av höga utsläpp av koldioxid vad skulle vara den mest kostnadseffektiva och rationella åtgärden för att stävja detta?
  Svar:
  – Toriumreaktorer. Stora och små.
  – Geotermisk energi (White oil)

  Varför försöker man muta utvecklingsländerna med bidrag till ineffektiva lösningar?
  Varför försöker man muta utvecklingsländerna med icke öronmärkta bidrag.

  Fundera på den.
  Mitt svar.
  Det finns tydliga malthusianska signaturer på den lösning man valt. Man är livrädd att utvecklingsländerna skall nå samma levnadsstandard som vi har.
  Varför köper Soros upp kolgruvor? Om någon tror att det är för att lägga ner dem så tänk till en gång till.

  Nu skall jag lägga in en växel till. Jag har tidigare sagt att det hela är ett politiskt projekt för att få till en världsregering.
  Nu har jag funderat ett steg till.
  Malthusianerna har fått med sig stora delar av vänstern genom att ge intryck av målet är en världsregering.
  Så. Med vänstern och grönflummet i ryggen tuffar loket Malthus på

 12. Daniel

  LOL snart skall jag flytta till ett varmare klimat 😉

 13. Håkan Bergman

  Ingvar #11
  Sa du White Oil?
  https://www.researchgate.net/publication/273259047_CO2_Emission_from_Geothermal_Power_Plants_in_Turkey

 14. Sören G

  Om koldioxiden ha någon s.k. växthuseffekt så bör verkan vara att den bromsar utstrålningen på natten och på vintern så att nätterna blir något varmare och vintrarna mindre kalla.
  Höga temperaturer inträffar väl dagtid när solen lyser och inte skyms av moln, alltså måste man skylla eventuella höga temperaturer på solen. Mindre kalla nätter och mindre kalla vintrar mår väl ingen dåligt av.

 15. Ingvar i Las Palmas

  Håkan #13
  OK.
  Enligt vissa ekonomiska nyhetskanaler som jag får mail från är Geotermisk energi nåt som kommer att växa stort i USA. För resonemanget skull så stryk det från mitt föregående inlägg. Inläggets huvudbudskap är fortfarande relevant.
  Tyvärr är jag inte kapabel att avgöra hur relevant forskningsresultatet är. Det finns ju så mycket bedrägeri runt forskningsresultat från klimathotarnas krets

 16. Olav Gjelten

  De som under senare år framgångsrikt planterat mer skog kan tacka den ökade koldioxidhalten i luften för att de så väl lyckats med detta. Samma sak gäller att tillgången på mat ökat av exakt samma orsak.
  Bara ideologiskt farliga fundamentalister, som hatar livet på vår planet kan vara mot denna utveckling. Jag kallar dessa mänsklighetens fiender ”khmerer” eller ”talibaner” i brist på att jag inte hittar värre uttryck.

 17. Ingvar i Las Palmas

  #16 Olav
  Gröna khmerer, malthusianer. Club of Rome. Finansierade av bla George Soros

 18. Lennart Örberg

  Hej Sten!

  Enligt min uppfattning handlar undersökningen om rumstemperatur.
  Rumstemperaturer under ca 20 gr C är hälsovådliga för äldre, sjuka och handikappade personer.
  Vi pratar om vintermortalitet, alla äldreboenden har temperatur er över 23 gr C.
  Unga friska personer klarar sig med 20 gr C men när hjärta, kärl och andra viktiga funktioner drabbas av förslitning och annat som hör åldrandet till, krävs det högre temperatur (21–23 gr C) för att vi skall må bra.
  Tyvärr har SABO bestämt, för många år sedan, att deras bostadsbolag skall hålla 20 gr C av besparingsskäl. Och övriga fastighetsägare följer glatt med.
  Resultatet av den låga temperaturen blir en för tidig död!
  Folkhälsomyndigheten är medveten om detta men kan bara komma med rekommendationer.
  Nästa steg är Mark & Miljödomstolen i Växjö.

 19. #16 Olav Gjelten
  Ökad CO2 är som att pinka i havet jämfört med jordisering!

 20. Christopher E

  #19 Börje Gustavsson

  Jordisering är säkert bra också, men… seeing is believing…

  https://www.youtube.com/watch?v=P2qVNK6zFgE&feature=share

  Kommersiella växthusodlare gör goda vinster med artificiellt höjd CO2-halt, så nog överträffar det att pinka i havet allt.

 21. Erik Lindeberg

  Sten Kaijser: ” Den ger kanske också en förklaring till varför så många flyr till ett varmare klimat.”

  Jag förstår inte vilken värd du lever i, men i min värd ser det ut som om de flesta flyr från varme till kallare länder: http://www.emersonkent.com/map_archive/world_map_2005_global_migration.htm .

  Sen den här kartan gjordes, har migrant-trycket mot Europa, Nord.Amerika och Australien ökat ytterligare och det kommer i huvudsak från varmare länder.

 22. Christopher E

  #21 Erik Lindeberg

  Fast diskussionen gäller nu migration på grund av väder. Sverige är ett land som går över polcirkeln, så nästan alla länder är varmare än oss. Men det är son förhoppningsvis är bekant inte det som driver andra hit. Tro mig, min hustru är från Mauritius, det var inte de kalla, mörka vintrarna eller 18° badtemperatur här på västkusten i juli som drog. Och vad gäller flyktingar från Mellanöstern och Afrika, är vad de flyr från inte vädret.

  Svenskar däremot som bosätter sig i Sydeuropa eller Thailand, bortsett från vårt skattetryck som givetvis bidrar till flyttlusten, är det just solen och värmen som lockar.

  Sedan om du tror att Australien inte är särskilt varmt (de sydligaste delarna undantagna) har du troligen inte varit där!

 23. Pär Green

  En överskådlig sammanfattning!

  http://thoralf.bloggplatsen.se/2017/07/18/11461598-svar-pa-fragorna-i-sommarfoldern/#kommentarer

 24. Jag brukar fråga klimatalarmister jag möter vilket som är det ideala klimatet och vilken som är jordens ideala medeltemperatur. Jag får aldrig något svar, bara ett tomt ansiktsuttryck.

 25. Ja Erik,
  jag kommer att tänka på Montesqieus klimatlära. Människor i kalla klimat måste planera livet bättre för att överleva vintern – det har kanske bidragit till att våra samhällen fungerar bättre, och kan vara något att fly till – trots våra mörka och kalla vintrar.

 26. Lennart Örberg,

  tack för en viktig synpunkt. Det jag tycker är det kanske allra intressantaste är att den optimala utomhustemperaturen är så hög. Det innebär ju att många människor, kanske de flesta, lever i länder där de flesta dagar är kallare än det optimala.
  Men som du antyder, kalla dagar tillbringar vi ju mest tid inomhus, vilket innebär att välbyggda hus är det bästa skyddet mot köldrelaterade dödsfall. Det syntes ju figur 2 när det gällde Australien och UK.

 27. tty

  #21,22

  ”Sedan om du tror att Australien inte är särskilt varmt (de sydligaste delarna undantagna) har du troligen inte varit där!”

  Detsamma gäller i stort sett i lika hög rad för södra USA. Sydöstra USA är extremt jobbigt sommartid p g a den höga fuktigheten. Charleston har faktiskt högre årsmedeltemperatur än Aleppo. Och Phoenix ligger nästan lika med Bagdad.

  Undvik USA öster om Klippiga bergen sommartid och Australien (utom kanske Tasmanien) under sydsommaren!

 28. tty

  #18,26

  Nej. Det är inte inomhustemperaturer det gäller, utan dygnsmedeltemperaturer, mätt som medelvärdet mellan max- och mintemperatur under dygnet från en centralt belägen väderstation i respektive stad. När det gäller Sverige gällde dödsfallen t ex Stockholms län och temperaturerna en väderstation på Södermalm.

 29. Hej tty,

  du har naturligtvis rätt som vanligt, men det Lennart tar upp är att hur stor överdödligheten blir ”någonstans” kan bero mer på hur inomhustemperaturen är än på utomhustemperaturen. Undersökningen handlar om utomhustemperaturer, men eventuell överdödlighet kan bero minst lika mycket på inomhustemperaturer. Det är vad Jo Nova påpekar om Sydney.

 30. Lars Cornell

  Från överdödlighet brand människor till koraller. Nu larmar TT-AFP i Corren om korallblekning på Tsushima-öarna mellan Japan och Korea. ”skadat av för höga vattentemperaturer och blekts”. Det måste väl ändå vara en tidningsanka, för inte kan väl havet bli så varmt i så nordliga vatten?

  – SVT med Vetenskapens Värld har ju tidigare rapporterat om koralldöd på grund av hög värme vid Thailand, som visade sig vara förorsakat av nedsmutsat vatten.
  – SVT med Victoria Dyring rapporterade nyligen om koralldöd på grund av värme vid Australien, som troligen i stället visat sig bero på lågt vattenstånd.

 31. Björn

  Sten Kaijser [29]; Håller med, därför att inomhus är folk inte i rörelse och då märks kylan mer. Utomhus har man av naturliga skäl mer kläder och även att röra på sig är det naturliga beteendet som i sig genererar värme.

 32. #20 Christopher E

  Tyvärr följer den goda smaken inte de ”goda vinsterna” med ökad CO2.

  http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj//okad-koldioxidhalt-i-luften-begransar-vaxters-naringsupptag.cid1309352

 33. Peter Stilbs

  #27 och tidigare – personligen har jag frusit ordentligt vid övernattning hemma hos i Sydney i exempelvis november – vilket är ”vår” där

 34. Bim

  Hej igen!
  Nu har jag forskat igen. Fast jag är ju ingen forskare så jag vet inte hur man forskar. Men om man tänker på saker och funderar på om de är sant, så är väl det forskning? Tror jag.
  Det är det jag har gjort. När vår Statsminister säger att SD är ett nazistigt parti men att deras väljare inte är nazister och inte Åkesson heller – numera. Fast Löfvèn sa att Åkesson var det vid ett tidigare tillfälle, då funderar jag på om han ljuger, eller inte vet vad han säger.
  Idag läste jag i GP om en svensk myndighet , Migrationsverket, som uppmanade en flykting att ljuga.
  Det är inget konstigt med det efter som regering, tidningar och klimatforskare ljuger hela tiden. Och tur är väl det, tänk om allt det de sa var sant, det hade inte varit roligt.
  Tänk om det James Hansen, NASA, sa 2005, att Manhattan år 2010 skulle ligga två meter under vatten och femtio miljoner klimatflyktingar skulle spritt sig över världen. Eller Rajendra Pachauri som sa att Himalayas glaciärer skulle var nersmälta till år 2035 och att den delen av Asien som var beroende av glaciärerna skulle mista sitt dricksvatten. Va?
  När jag forskar om just det så tror jag att den befolkningen inte skulle behöva dricksvatten mer efter som de hade drunknat i dricksvatten.
  Pachauri, Mariana Lilljensköld, Löfvèn och en del andra ser konstiga ut i ansiktet när de ljuger. Det gör inte Rockström trots att han antagligen ljuger mest.
  Han låtsas vara klimatforskare utan att direkt påstå det, men han dementerar det inte heller. Han ser väldigt trovärdig ut när han ljuger. Det måste betyda att det är helt normalt för honom att ljuga, så därför skäms han inte alls. Al Gore däremot är en väldigt medveten ljugare, därför ser han väldigt konstig ut när han ljuger och blir påkommen , hans leende blir alldeles snett precis som Mariann Lilljeskölds, för att inte tala om Svante Axelsson Naturvårdgverket som blev helt hysteriskt allvarlig när Maggie la huvudet på sned, log vänligt mot honom och påtalade orimligheterna i det han just påstått. Då sprutade han ur sig lögner så det blev komiskt. Det värsta är när de säger, det är mycket värre än vad forskarna trodde!
  Vad trodde dom egentligen när de ljög.

  Till Saken, Forskningen: Det är ju tur att de ljuger för om det varit sant allt de sa så hade det varit väldigt illa ställt på vårt lilla Jordklot.
  Men hade de inte ljugit, tänker kanske ni, så hade de inte sagt allt det här, Men nu har de ju sagt allt det här och det är ju sant. Därför är det sant att det är tur att de ljugit. Hur skulle det annars se ut.

 35. Kenneth Mikaelsson

  Tired of Being Wrong, Climate Alarmists Move Doomsday to Next Century

  http://ijr.com/the-declaration/2017/07/922200-tired-wrong-climate-alarmists-move-doomsday-next-century/

  Tja flykting strömmen beror nog på klimatet… det ekonomiska… ty de har ju insett att det bor en hope idioter i de nordliga länderna som ger dem en massa pengar utan att de behöver göra rätt för sig… Må vara kallt och bedrövligt där uppe men vem säger inte nej till ett försörjt liv…
  Man får ju inte vara dum… som en Svensk inte… 🙂

 36. Torbjörn

  #34 Bim

  för att citera två svenska komiker
  ”-vi får väl pilla lite här och pilla lite där, vi får väl improvisera
  -det heter inte improvisera, det heter FORSKA när man inte vet vad man gör”

  Det kan även stämma in på klimatforskare 🙂

  Hur som helst ska det bli spännande att se om den globala temperaturen fortsätter att sjunka, trots våra koldioxidutsläpp

 37. Lars Cornell

  #35. Befolkningen i Mali, Syrien mfl länder varifrån människoströmmar kommer har fördubblat sin befolkning på 30 år. Jag undrar om det kan ha någon betydelse?

 38. Kenneth Mikaelsson

  Se på fan jag han före denna……..

  CO2 Contributed Only 0.12°C To Global Temps Since 1850

  http://notrickszone.com/#sthash.tUeHQ30m.dGCULBmS.dpbs

 39. Torbjörn

  #38 Kenneth

  Får de hålla på ett tag till så kanske klimatkänsligheten blir ännu mindre, och med tanke på de manipulerade temperaturserierna så är det väl sannolikt 🙂

 40. sibbe

  På tal om ”klimatflyktingar”:
  så vitt jagh vet finns ingen definition om sådana flyktingar enligt UN. Vilket betyder att det inte finns några sådana… Vad säger UN om hur asyl skall ges: 1. man bör fly inom landet. 2. Man bör fly till närmaste grannlandet… Om att flytta 3000 km genom Sahara och ta gummibåten till Italien nämns egentligen inte vara en orsak att ge asyl för en person från Nigeria. Eller från Ethiopien. Eller från Afganistan…
  Vilket betyder: våra egna asyl”lagar” är aningen naiva…

 41. Kenneth Mikaelsson

  Torbjörn Jo det vet jag att om man tar hänsyn till vad temperaturen verkligen är så ska CO2 ha ännu mindre påverkan… Fast än är det bara CO2 hypotesen som diskuteras
  Tar man in den verkliga orsaken till temperatur förändringarna så kan vi glömma allt vad CO2 påstås göra…
  Allt går ut från vad solen har för sig.. TSI och den största faktorn molnen (Svensmark) och moduleringen av den kosmiska strålningen….
  Samt även vars vi har de stora gravitationskällorna i solsystemet… Samsas vi med dem på samma sida solen eller inte påverkar jordens bana ganska rejält hör att upp till 6% mindre TSI när så är fallet…

 42. Sigge

  #3 Ivar Andersson

  Befolkningstätheten är ganska låg vid ekvatorn. Undantaget är Indonesien som har en ganska hög befolkningstäthet. Centaleuropa, Indien och Kina exkl Tibet har en mycket högre befolkningstäthet än Indonesien.

 43. Ivar Andersson

  #42 Sigge
  Du läser mitt inlägg som fan läser bibeln. Jag inser att inte många människor bor på ekvatorn men mellan vändkretsarna bor det väldig många jämfört med Arktis och Antarktis.

 44. tty

  #42

  Nu är det i och för sig väl så varmt i Indien som vid ekvatorn. Och när det gäller Kina så menar du väl ”KIna exklusive Tibet, Sinkiang, Qinghai, Gansu och Inre Mongoliet”. Det är faktiskt en rätt liten del av KIna som är tättbefolkad.

  Detsamma gäller förresten även för Taiwan och Japan, fast man kanske inte skulle tro det. Nästan hela befolkningen är koncentrerad på en liten del av ytan. Japan har lika stor andel av ytan skogbevuxen som Sverige och Taiwan kommer inte långt efter.

 45. tty

  #30

  Det finns inga riktiga korallrev så långt norrut, men ett antal arter mjuka koraller når sin nordgräns just vid Cheju-do i Tsushimasundet, så ja, det finns koraller där.

  Nu skall man veta att ”korallblekning” beror på att korallerna stöter bort de symbiotiska alger som ger upphov till färgen. Detta i sin tur beror troligen på att algerna ”går med förlust” från korallens synpunkt sett, alltså förbrukar mer näring än de producerar. Detta beror åtminstone ofta på att vattentemperaturen ligger utanför det område den aktuella algarten är anpassad för.

  Blekning är alltså inte bundet till en specifik temperatur, utan till en stor avvikelse från den normala temperaturen. Koraller trivs t ex alldeles utmärkt i Persiska viken med vattentemperaturer på 32-33 grader, en temperatur som ofelbart skulle leda till blekning på de flesta håll.

 46. tty

  #29

  Apropå utomhus/inomhustemperaturer så minns jag en artikel av en ”kremlolog” som jag läste någon gång på 1980-talet då Sovjet var känt som en ”gerontokrati”. Tyvärr har jag inte lyckats återfinna den, men som jag minns det hade han studerat dödsdatum i toppskiktet av politiker centralt och i delrepublikerna och hade inte oväntat funnit en klar överdödlighet under vintern. Dock inte under den kallaste månaden februari, utan under november-december. Hans hypotes var att det var paraderna vid oktoberrevolutionsfirandet den 7 november som tog knäcken på gubbarna, och det är väl inte omöjligt att han hade rätt. Det var väl det enda tillfälle under vinterhalvåret då en sovjetisk toppolitiker måste stå stilla utomhus någon längre tid.

 47. tty

  #29

  Apropå utomhus/inomhustemperaturer så minns jag en artikel av en ”kremlolog” som jag läste någon gång på 1980-talet då Sovjet var känt som en ”gerontokrati”. Tyvärr har jag inte lyckats återfinna den, men som jag minns det hade han studerat dödsdatum i toppskiktet av politiker centralt och i delrepublikerna och hade inte oväntat funnit en klar överdödlighet under vintern. Dock inte under den kallaste månaden februari, utan under november-december. Hans hypotes var att det var paraderna vid oktoberrevolutionsfirandet den 7 november som tog knäcken på gubbarna, och det är väl inte omöjligt att han hade rätt. Det var väl det enda tillfälle under vinterhalvåret då en sovjetisk toppolitiker måste stå stilla utomhus någon längre tid.

 48. Christopher E

  #32 Börje Gustavsson

  Hoppas du förstår att jag inte har några invändningar mot jordisering, snarare är det reflexmässiga påståendena att koldioxid inte kan vara något bra med jag vänder mig mot.

  Det finns gott om undersökningar över en lång rad grödor som visar nettofördelar med ökad koldioxid. En icke försumlig andel av produktivitetsökningen i jordbruket senaste århundradet anses bero på detta, även om växtförädling, skadebekämpning och effektivare gödning förstås dominerar där. Rent praktiskt används alltså mycket koldioxidgödning kommersiellt i praktiken, vilket för mig som tror på marknaden är bevis nog för att det fungerar. Nu på sommaren hobbyodlar vi själva i vanlig frilandsatmosfär, men resten av året köper vi dessa växthusprodukter, och det är inget fel på dem.

  Vad som är ”god smak” är förstås helt subjektivt. Där behövs dubbelt blindtest för att kunna säga något.

  Jag ser inte din länk som något bevis på att koldioxidgödslade växter är sämre, men noterar att det minskade kväveupptaget anges även visa sig vid annan gödsling (som bättre jord då tex). Det är väl ganska typiskt för tidsandan att fokus i texten ändå lades nästan helt på att demonisera koldioxid.

  Koldioxidhalten i atmosfär är låg för närvarande. Växterna har utvecklats i betydligt högre halter. Så påståenden om att mer koldioxid från en låg nivå, en av hörnstenarna i fotosyntesen, skulle vara dåligt för dem är jag skeptisk till.

 49. Rolf Åberg

  #42 Det är väl också rätt mycket djungel vid ekvatorområdena. Bor själv strax under ekvatorn i Fortaleza, Brasilien. Amazonasdjungelns centrallinje följer ju typ ekvatorn, I djungeln bor det ju inte många förutom i staden Manaus då.

 50. Lennart Bengtsson

  Sverige beskriv an många inte minst svensk politiker som ett slags jordiskt himmelrike. För de som är tveksamma i sin religiösa tro tycker förstås att det ä mycket bättre att få uppleva himmelriket nu och slippa vänta på en osäker framtid. Det är helt riktigt att det är fler som stryker med av kyla än av värme.
  Att jag personligen återvände till Sverige efter 40 år var för att slippa frysa inomhus under så där 9 månader av året i Storbritannien. Det var inte av oro för att England skulle drabbas av värmedöden utan för att kunna njuta av den härliga svenska centralvärmen. I England far faktiskt inte minst de äldre illa och det är kylan inomhus som skördar liv.
  Innerst inne tar ingen svensk skräckberättelserna om en förestående klimatkatastrof på allvar. De har vant sig med att politiker, media och myndigheter pratar en massa strunt men ligger lågt för att slippa malträteras. De gör vad som är förnuftigt, investerar i det som lönar sig och hushållar väl med ”guds gåvor”. Det hade förvisso varit mycket bättre om förnuftigt folk i civilsamhället kunde få litet större inflytande och motsatsen kunde ske med mindre begåvade politiker och s k överhetspersoner.

 51. Kenneth Mikaelsson

  https://www.iceagenow.info/vostok-ice-cores-prove-co2-not-driver/

 52. Joakim

  # 30 Lars Cornell
  Eftersom jag bor i Thailand så råkade läsa och hörde intervjun på TV också om korallblekning här.
  Det annorlunda med rapportering här är att det sägs vara normalt och återkommer till det normala tillståndet igen senare.
  Trots att reportern försökte blåsa på lite modern klimatalarmism så skrattade den som interjuades och lugnade reportern med att säga att såhär har det alltid varit det är inget nytt.
  Tyvärr har inte sparat artikeln så ni får bara lite på vad jag säger.