Väderrelaterade naturkatastrofer de senaste 25 åren

Vaderkatastrofer

Svensk media och inte minst Public Service har ju åkt världen runt denna sommar för att kunna rapportera om det är extra varmt eller brinner någonstans. Om ni kan så läs gärna Lena Anderssons krönika om detta fenomen. Jag gick in i Katastrofdatabasen och filtrerade fram väderrelaterade katastrofer och valde från 1998 och framåt. Detta urval på grund av att de gjorde en översyn får att få med så många katastrofer i databasen som möjligt mot slutet av 1990-talet. Sedan sparade jag resultatet i Excel och redigerade fram hur många det har varit per år och la in i ett diagram. Resultatet ser ni här ovan och visst kan man se en liten ökning men ingen dramatik som jag ser det.

Givetvis visar detta bara att antalet väderrelaterade katastrofer inte har ökat nämnvärt de senaste 25 åren och inte om de har ökat i intensitet eller inte men det är svårt att få fram det via detta verktyg.

Väldigt aktuellt är ju också bränderna på somrarna så jag gjorde ytterligare redigering för att få fram just dem fram till år 2022.

Brander 1998 2022

Jag har ju bara tagit fram till och med år 2022 vilket innebär att denna sommarens statistik inte är med men att döma av vad som har rapporterats in hittills ser det inte ut som att något dramatiskt har skett statistiskt sett 2023 jämför med de andra åren i utsökningen.

Däremot ser man forskarstudier som kommit fram till att visst extremt väder inte skulle kunnat inträffa om vi inte hade haft en global uppvärmning på grund av människans utsläpp av växthusgaser. Menar de då att om vi inte hade släppt ut växthusgaser så hade vi haft färre väderrelaterade katastrofer idag än för 25 år sedan eller har de en annan databas?

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. gustav

  För att klassas som en katastrof krävs ett visst antal skadade eller dödade. Antalet katastrofer är alltså inte en direkt effekt av antalet väderhändelser, utan en effekt av kombinationen väderhändelser och samhällets beredskap. Därför är det svårt att dra slutsatser om antalet väderhändelser utifrån denna statistik. Det kan ju vara så att väderhändelserna blir fler, men att effekterna av dessa minskar eftersom samhället är mer förberett.

 2. pekke

  Synd bara att de inte fört in alla naturkatastrofer som inträffade i den mänskliga historien efter senaste istiden när klimatet var ” normalt ”.

  Den är alltså värdelös för jämförelse med ett ” normalt ” klimat.

  Det är som att säga att 30 år väderstatistik är klimat, nej, det är bara 30 års statistik över väder som skall göra det lätt att jämföra perioder, vi människor gillar att göra lättöverskådliga trender/perioder som vi även kan se/uppleva i verkligheten.
  60 år eller 100 eller ännu längre blir svåröverskådliga för oss eftersom vi kanske aldrig hinner uppleva den.

  Så en ny databas som enbart samlar nya data kommer inte säga något vettigt statistiskt förrän långt in i framtiden.

 3. Lasse

  Tack Lena
  Vi blir klokare efter varje katastrof om de analyseras korrekt.
  Därför kan vi se förbättringar i utfall även om frekvensen och styrkan ökar.
  Branden på Maui har analyserats:
  https://wattsupwiththat.com/2023/08/16/the-real-cause-of-the-maui-wildfire-disaster/
  Tydligen har vindar uppkommit över ett berg vilket ledde till torra kraftiga vindar. Elledning som antände terrängen.

 4. Anders Gustafsson

  Tror att det är tvärt om, effekten av väderhändelser blir större. Kanske inte vad beträffar dödsfall men ekonomiskt och antal påverkade människor. Detta eftersom befokningen i låglänta och kustnära områden och längs floder etc ökar pga av befolkningsökning och urbanisering.

 5. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Vi måste beakta händelsernas antal, frekvens, omfattning och följder. Generellt tycks antal snarast minska men följder öka för att vi blir fler, bor finare och närmare riskabla områden och har mer för oss med mer och dyrare infrastruktur.

  När miljöivrare hindrar rensning och skötsel av natur, brinner den förstås lättare i varmt och torrt väder. Men den tänder inte eld på sig själv – frånsett eukalyptus ibland.

 6. iah

  enligt MSB och räddningstjänsterna så beror bränderna till 5% på blixten resten är det människan som orsakar genom slarv och mordbrand. det finns ingen skog som självantänder inte ens om klimatet blir varmare

 7. johannes

  Media känner ingen skyldighet att läsa statistik, de rapar bara upp vad andra skriver.
  Ihop med rundgång och ökad rapportering upplever media själv att katastroferna, speciellt så kallade klimatrelaterade skjuter i höjden.
  Allt i syfte att skapa panik och oro.

 8. Thorleif

  Apropå väderrelaterade katastrofer etc och möjligheten att utnyttja dessa sett ur statens inkomst-situation;

  Se slutklämmen i bif video längst ner i bif länk;

  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/climate/ramaswamy-climate/

 9. Roland Salomonsson

  #5
  Rätt om skogen i o f s!
  Men friska skogar måste (mark-) brinna regelbundet. Människan har således startat markbränder regelbundet, väl vetande att om skogarna får stå tills de självantänder (oftast en blixt), så brinner enorma områden. Ref branden för några år sedan från Ural till Manchuriet, där det brann i något halvår innan den i praktiken slocknade av sig själv.

  Sådana självantända bränder ger skogstyper, som klarar markbrand bäst. Minns detta och argumentera för ”Blädningsbruk” och för att förbjuda gran resp ”invasiva” trädslag typ Contorta.
  Det är ingen slump att den naturtyp som innehåller störst artrikedom (mångfald) i Norden är den där det växer Ek/Ekblandskog, Nordisk Tall, vilka överlever markbränder (gran dör)

 10. Sven M Nilsson

  TV:s klimatkorrespondent ERICA har nu talat igen:
  Juli månad var den varmaste på 120 000 år, 43°C under 23 dygn. Ännu en gång har hon gett ett ansikte på den gränslösa dumheten, fullständiga kunskapsbristen och historielösheten. När jag analyserar hennes uttalande så finner inga ord för beskrivning av fenomenet ERICA, jag skulle föreslå ERICANARE när något lika dumt i klimatdebatten dyker upp.

 11. Thorleif

  #8

  Här ett annat ex som stöder tjejens slutkläm i videon; Den ”inkompetenta” finansministern i USA som personligen var ansvarig för hur SVB-krisen kunde uppstå.

  https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/yellen-admits-inflation-reduction-act-was-for-the-green-agenda/

 12. Sören G

  Jag hörde på radion någon som påstod att ”klimatförändringarna blir värre och värre”. Hur tänkte personen då? Hörde också Erika Bjerström uttrycka att hon kände stor sorg för att forskarna så länge varnat oss. – Hon menade alltså att vi inte tagit till oss av varningarna och övergått till ett asketiskt leverne.
  F.ö är det en djupt rotad uppfattning att extrema väderhändelser blir allt värre och att de är kopplade till våra utsläpp.
  Såg också på programtablån till ett program som gick i Kunskapskanalen att ”öknarna breder ut sig allt mer. – Är det inte tvärtom att de minskar?

 13. John

  #12 Frågar du Professor Ulf Helldén (Naturgeografi i Lund) ökenspridningen så får du ett annat svar. Såg på Kunskapskanalen att enligt dom så blir 12 miljoner hektar/år öken. Det är ca ett Sverige vart fjärde år om jag räknat rätt.

  https://youtu.be/8SGrvBXrXkU

 14. John

  Tittade första kvarten nu på Kunskapskanalen om ökenspridningen https://urplay.se/program/210830-naturens-utbrott-okenspridning?source=kunskapskanalen.se

  Kanalen skriver om programmet bl a följande, ”Varje år adderas 12 miljoner hektar på grund av ökenspridningen, vilket tvingar miljoner människor att överge sina hem.”

  Bara några minuter in i programmet säger speakerrösten att ”om inget görs åt ökenspridningen i framtiden kommer 10 miljoner hektar bli öken varje år.”

  Nu har jag som sagt inte sett hela programmet än men var får Kunskapskanalen sina 12 miljoner hektar ifrån som enligt dom ”adderas varje år”?

  Men som sagt, har ni tid över så se Ulf Helldéns anförande som jag postade i inlägget ovan. Två helt skilda bilder framkommer om nutid/framtid när det gäller ökenspridningen.

  Ursäkta om det kanske är lite OT, men sandstormar som ökar kraftigt, enligt Kunskapskanalen, tillhör en väderrelaterad katastrof 🙃

 15. John

  Tänk vilka rubriker detta hade fått om det skett idag, i februari dessutom. Hade varit julafton för alarmisterna 🙂

  https://kulturportallund.se/sandstorm-over-lund-den-28-februari-1947/

 16. Mario

  NASA rapporterar om förgröning.

  ”För dem som oroar sig för skogsavverkning och ökenspridning, ger bilderna från USA:s rymdstyrelse Nasa en viss tröst.
  Nasas satellitbilder från en nästan 20 år lång period visar att jordens bevuxna yta har ökat markant, ökningen gäller däremot bara enskilda länder.”

  https://svenska.yle.fi/a/7-1369526

 17. tty

  #12

  ”Är det inte tvärtom att de minskar?”

  Jo.

  https://russgeorge.net/wp-content/uploads/2014/06/Global_greening_map1.png

  Kartan visar förändringen av vegetationen 1982-2010, den har alltså ökat nästan överallt. Vilket troligen till största delen beror på ökad koldioxidhalt, men även t ex skogsåterplantering (kolla Kina!).

  Här en karta från en artikel i Nature för några år sedan som försökte få in lite katastrof även i detta:

  https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-45205d8ae248e91a149184b9a99c01c0

  Röda områden är alltså områden där ”förgröningen” saktat in på senare år, gröna är sådana där den går allt fortare. Dit hör alltså t ex Amazonas vilket kanske kommer som en överraskning.

 18. Thorleif

  #13

  Organisationer som lever på bidrag (ex FN) har liksom alla organisationer en inneboende drivkraft att expandera. Kapitalismens drivkrafter har till skillnad från de
  bidragsberoende en effektivare resursförbrukning tack vare vinstintresset. Detta fenomen utgör den fundamentala skillnaden hur de olika typerna av organisationer fungerar. I centrum står egenintresset i båda fallen men vinstmotivet gör att ett dåligt resursutnyttjande tidigare stoppas i det senare fallet.

  När man blandar ovannämnda två typer får man en livsfarlig hybrid som med ändrad lagstiftning (makt från valda folkrepresentanter övergår till ovalda byråkrater) tillåter att folkets pengar kan flyttas till vinstdrivande företag via bidragsorganisationen som nu fått egenmakt att avgöra hur resurserna ska fördelas. Den kommer nu att leva i en extrem ineffektiv och korrumperande symbios med den vinstdrivande sektorn. En direkt form av fascism uppstår. Diktaturen etableras som överlevnadsmekanism. Den blir självförstärkande precis som nämndes initialt ovan. Egenintresset styr då detta är människans innersta väsen ”när det kommer till kritan”. Empati osv är nog den eviga tvåan. Fråga en virolog t.ex😍

 19. tty

  #14

  ”Ursäkta om det kanske är lite OT, men sandstormar som ökar kraftigt, enligt Kunskapskanalen, tillhör en väderrelaterad katastrof 🙃”

  Sandstormar i Sahara är en förutsättning för att regnskogen i Amazonas skall överleva, hur konstigt det än kan låta:

  https://svs.gsfc.nasa.gov/11775#:~:text=For%20the%20first%20time%2C%20a%20NASA%20satellite%20has,the%20Amazon%20depends%20on%20in%20order%20to%20flourish.

  Sedan kan jag hålla med om att sandstormar verkligen inte är roliga att råka ut för. Det har hänt mig några gånger. Å andra sidan så gör det att jag inter är särskilt orolig för PM2,5-partiklar som miljöfolket ständigt hetsar om. Vore de verkligen så farliga som det påstås skull nämligen ingen överleva i ökenområden.

 20. pa

  Tar ökenspridningskalkylen hänsyn till förgröningen i km2? Troligtvis hjälper den ökade CO2 halten även de projekt som omvandlar ökenmark till odlad mark avsevärt.

  NASA erkänner det uppenbara som syns via satelitbilder men har svårt att hålla sig till historiskt observerade data som man ser i förklaringstexten.
  https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth

  Projekt sponsrat av globalistorganisation 🙂 De jobbar på två fronter tydligen
  https://www.theguardian.com/global-development/2023/mar/09/greening-the-desert-architect-tayyun-regenerating-jordan-native-forests

 21. tty

  #16

  ”ökningen gäller däremot bara enskilda länder”

  I och för sig inte lögn. Men gäller nästan alla enskilda länder, kolla kartan längre ner…

  https://svenska.yle.fi/a/7-1369526#&gid=0&pid=39-5466375c7ad3187d50d

 22. Håkan Bergman

  tty #19
  Är det med sandstorm som med snöstorm att det inte måste blåsa storm för att beteckningen ska användas?

 23. Daniel Wiklund

  Det blir bara värre och värre. Frankrikes premiärminister kallar till ett värmekrismöte i helgen. Text-tv larmar för att det kommer att vara värmebölja i Ungern under friidrotts-vm till veckan. Tacka vetja vädret under friidrotts-vm 2005 i Helsingfors. Då var det regn mest hela tiden och mellan 10 och 15 grader. Jag höll på med friidrott. Alla mina tre barn gjorde det och nu har jag barnbarn som håller på med friidrott. Har varit med om alla slags väder. Aldrig har jag varit med om nån inställd tävling. Man får vara beredd på allt. Men kan väl säga att friidrott fungerar bäst när det är sol och värme.

 24. Nr 23 Daniel W.
  Jag håller med dig om Frankrike – politisk teater!
  25 – 30 grader i paris, någon dag med dryga 30..södra delen av landet uppåt 30 – 35…vad är problemet?

  Politikernas framtvingade värmeångest gör bara folk förbannade – när blev strandväder kris?

  Sannolikheten för att politikerna har ökat trycket på väderinstituten att producera alarmerande rapporter och uttalanden har nog ökat mer än både Co2 och den globala temperaturen.
  Nu skall allt väder bli definierat som kris i kapernum.
  Det har varit alldeles för få värmeböljor i tyskland, frankrike, storbritannien och så vidare upp över skandinavien i sommar för att politikerna skall vara nöjda – nu måste varje halmstrå samlas in så att faan kan målas upp på den offentliga väggen!

  Den svenska sommaren och dess vattentemperatur har varit som en ovanligt kall sommar i slutet på 1800- talet – det funkar inget vidare att skrämma barn och unga med dessa temperaturer – dessutom bokar folk resor till värmen för glatta livet – inte undra på att politikernas agenda måste trumpetas ut med megafon.

  I morse sades det på svt att det brinner på kanarieöarna pga värmebölja – var, va, vilken värmebölja då?

 25. Apropå SMS-påståenden om ökade extremväder, skogsbränder, ökenspridning, stormar etc strider mot vetenskap och fakta. Men att man hittat på egna världsbilder är ett symptom på psykisk sjukdom, fast nu på ett kollektivt plan. Deras hysteriska utbrott mot vad som framkommit genom empiriska undersökningar och mot dem som påpekar att de har fel är ett säkert sjukdomstecken. Se gårdagens inlägg. Så tala försiktigt och lugnande till dem 🙂

 26. Lite väderrelaterad katastrof – ikväll levererar vattenkraften drygt 9000mv och den berömda vindkraften drygt 800mv….nej, jag har inte glömt en nolla men…bolund är inte så noga med nollorna – för det är ju ändå så…billigt?

 27. Håkan Bergman

  Magnus b. #26
  När det var som värst det senaste dygnet levererade brittisk vindkraft, 28 GW installerat, sketna 79 MW. Europas bästa vindläge, 28 GW är 14 på land och 14 till sjöss, värst i Europa på det senare, men rubbet är ju att se som havsbaserat. Begreppet stiltje är skapat av sjöfolk, säger bara det.

 28. # Daniel Wiklund 23 #

  Helt normalt sommarväder i Frankrike idag trots illröda väderkartor och upphetsat tal om värmebölja i media. Dagen i sydvästra Normandie nära Coutance började och slutade sval med hejdundrande regnskurar, men ingen åska. Under eftermiddagen var det varmt, men mest p.g.a hög luftfuktighet och svag vind. Hela bygglaget arbetade på taket med att spika underlagspapp, även vi 65+. Svettigt, men enkelt tack vare den svaga vinden.

 29. tty

  Apropå skogsbränder kan det vara idé att komma ihåg att i varje ögonblick pågår många tusen gräs- och skogsbränder runt om i Världen. Ca 99,99 % av dem hör vi aldrig talas om. Kolla här:

  https://worldview.earthdata.nasa.gov/?v=-328.35875762019225,-187.34349580204326,358.23778603031167,139.32626598167303&l=Reference_Labels_15m(hidden),Reference_Features_15m(hidden),Coastlines_15m,MODIS_Combined_Thermal_Anomalies_All,VIIRS_NOAA20_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),VIIRS_SNPP_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),MODIS_Aqua_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),MODIS_Terra_CorrectedReflectance_TrueColor&lg=true&t=2023-08-17-T20%3A36%3A05Z

  Som vanligt en hel del stora bränder i Sibirien som får brinna tills de slocknar av sig själv.

  Och snart börjar brandsäsongen på allvar i Kalifornien. Det var ju en exceptionellt blöt vinter och vår där, vilket brukar innebära mycket bränder, eftersom det finns mer torrt växtmaterial än vanligt.

 30. mattias

  #29
  I TV4 påstods nyss att brandsäsongen i Kanada var den värsta någonsin i historien. Jag antar att historieskrivningen startade typ 1998? Jag frågar mig hur det såg ut de första decennierna på 1900-talet?

 31. foliehatt

  mattias, #30,
  I Australien drog man till sist slutsatsen att buschbrändernas våldsamhet var den vite mannens fel – vilket verkar sant i detta fall – då avbränning av brännbar död biomassa under kontrollerade former, så som urinvånarna gjorde under årtusenden – förbjöds, med en enorm ökning av den brännbara biomassan.

  Kan Kanada med sin skogsindustri månne gått åt samma håll?

 32. Håkan Bergman

  foliehatt #31
  I en tid när man öser resurser på sol- och vind-energi borde man väl kunna tänka tanken att det kanske vore bättre att satsa på att bränna biomassan kontrollerat i en panna och utnyttja den energin som t.o.m. är planerbar. Antagligen en alldeles för enkel tanke för våra politiker, krångligt är vad som gäller i dom kretsarna. Har man nånstans räknat på energin som går bokstavligt upp i rök i dom här bränderna?

 33. Sören G

  tty #17
  För ett tag sedan hörde jag ett föredrag av en person som ringmärker fåglar. Han påstod att fåglar som flyger över Sahara nu har längre vingar eftersom det är de som överlever flygturen som har blivit längre eftersom öknen har blivit större.

 34. Micke

  #33 Helt otroligt påstående! Vad gör man inte för att få uppmärksamhet.
  Jag hörde på lokalradion att någon havsforskare påstod att vattnet i Bottenviken/ Bottenhavet var rekord varmt. Så jag kollade på SMHI över aktuella vatten temperaturen det var 18 grader i ytvattentemperaturen nära land!
  Helt normalt temp i mitten på augusti.
  Mejlade lokalradion och fick till svar att forskarna har säkert långa mätserier så det måste vara varmt.

 35. Gunnar Strandell

  Håkan Bergman #32
  Jag hörde i alla fall ett nytt larm idag. Skogsbränder släpper ut koldioxid!
  Ett nytt faktum att ta till sig för de som propagerat för fossilfritt och biobränslen?
  Samt de som infört reduktionsplikten. 😀

 36. Nr 30 mattias
  Man brukar säga att 1% av sveriges skogar brann i förindustriell tid – räknar man samma för Kanada så låter inte årets säsong därborta något märkvärdig – vill man titta närmare på rejäla brandsäsonger i Kanada är perioden 1850 – 1900 utmärkt, då var det ibland så kraftiga bränder därborta att himlen över europa färgades – men säg inte det till alarmisterna, för dom vill hålla hårt i snuttefilten om aldrig så mycket och aldrig så fort.

 37. Håkan Bergman

  Gunnar Strandell #35
  Tänkte inte på det, biobränsle är bara fiiint om man först ödar merparten av energiinnehållet till att förädla en liten del av det till fordonsbränsle. Ge mig styrka!

 38. tty

  #33

  Nu har ju öknen faktiskt blivit smalare de senaste årtiondena, men t ex för 4200 år sedan då öknen abrupt blev betydligt större var det säkert kris för många flyttfåglar.
  Men Sahara var ännu bredare vid det senaste istidsmaximat.

  Men det är inget tvivel att Sahara innebär stora påfrestningar för fåglarna, särskilt på våren då det i allmänhet är motvind.

  Det är fascinerande att vara i en oas eller wadi i Saharas norra utkant i gryningen på våren. Det sitter fåglar bokstavligen i varenda buske. De har landat i den första grönska de upptäckt.

  Ungefär vad som helst kan dyka upp.

 39. Gabriel Oxenstierna

  Magnus 36

  Forskningen visar att den markyta som drabbats av bränder minskar med ökande befolkningstäthet, alltså tvärtemot vad man tidigare antagit. Under 1900-talet har skogsbränderna trendmässigt minskat med 30 procent.

  Detta har skett på grund av att människor starkt påverkar markanvändningen, vilket medför att bränderna minskar. Kalifornien är ett exempel som anförs. Där är den brända arealen bara 14 procent i modern tid (1984–2009) jämfört med vad den var i förindustriell tid (1500–1850).

  Globalt skattas nedgången till mellan 25–30 procent. Orsakerna är mer odlad mark, mer aktivt skogsbruk samt aktiv brandbekämpning.

  Från artikel här:
  https://klimatupplysningen.se/jokern-i-klimatleken-4-brandkortet-synat/

 40. Gabriel Oxenstierna

  Ang. skogsbränder.

  Specifikt för Sverige gäller att det finns svenska data som styrker detta, ja, det brann mycket mera förr.

  ”I slutet av 1800-talet kom skogsbruket in i bilden. Skogen fick ett tydligt ekonomiskt värde och då gällde det istället att skydda skogen och bekämpa uppkomna bränder. Innan man började med brandbekämpning brann uppskattningsvis 1–2 procent av Sveriges landyta årligen, jämfört med dagens cirka 0,16 promille.”

  https://www.skogsindustrierna.se/om-skogsindustrin/lyssna-pa-forskarna/skogsbrander-forandring-over-tid/

 41. Gabriel Oxenstierna

  Mattias 30

  ”I TV4 påstods nyss att brandsäsongen i Kanada var den värsta någonsin i historien.”

  Skogsbränder har en minskande trend i Kanada sedan 1990, se figur här:
  https://substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fc0399d33-c546-4bc0-9685-72cdb301c25e_680x543.jpeg

  Från Pielkes artikel här:
  https://rogerpielkejr.substack.com/p/what-the-media-wont-tell-you-about-783

  Det framgår också att allt fler bränder orsakas av människan.

  Siffror för 2023 är inte med, men så är året inte heller slut ännu….

 42. Thorleif

  När bränder (t.ex) uppmärksammas stort brukar folk med psykiska problem och självhat drivas till tankar om att skapa uppmärksamhet genom att få utlopp för sina känslor. Ren pyromani är något annat men likväl en annan faktor.

  Intressant ivf att msm uppmärksammar flera storbränder på varandra. Tillfälligheter? Tja vem vet?

  Intressant detta med Maui och brandförloppet som var extremt snabbt. Konspirationsteorier borde naturligtvis undersökas ordentligt så att dessa om möjligt kan läggas till handlingarna. Men msm har numera aldrig intresse av att gå till botten med misstankar som riktas direkt mot staten. Synd! Vi vet att staten begår brott och inte sällan som man/de säger ”för den goda saken”.

  https://newsvoice.se/2023/08/heligt-vatten-maui-branderna/

  https://newsvoice.se/2023/08/reese-report-branderna-maui/