Vad härnäst från Klimatkyrkan?

climterr
Ja, läs själv. Det är faktiskt inget skämt i normal mening, men kunde kanske också ha platsat i den DN Debattartikel som diskuterats de senaste dagarna i bl.a. våra spalter.
Grenar av warmismen tycks bli allt mer desperata.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Börje S.

  Finns det överhuvud taget något dåligt här i världen som inte orsakats av höjningen av CO2-halten, från 0,03% till 0,04% de senaste 100 åren?
  Ett ytterligare aktuellt exempel är en vetenskaplig avhandling (J. Abram et al) om vindstyrkorna i Antarktis: Efter att ha undersökt 1000-åriga trädringar och isborrkärnor har klimatforskningen nu exakt kunnat kartlägga vindhastigheterna över södra halvklotet och då speciellt över Antarktis. Det har då visat sig att på grund av den ökade halten av CO2 så har vindhastigheten ökat betydligt över Antarktis de senaste 70 åren!
  Det kunde man väl inte tro att man bara genom att mäta lite trädringar och lite varvigheter i isborrkärnor så lätt som aldrig det få reda på vindhastigheterna t ex den 3/4 år 1310 eller 29/2 1555!
  Att sedan klimatmodelleringar använts för att komma till följande slutsats, som av en ren tillfällighet passar den statligt understödda klimatforskningens övriga resultat som hand i handske: På grund av denna av CO2 orsakade förhöjda vindhastighet på Antarktis så regnar det mindre i Australien nuförtiden!
  Och det riktigt fina i kråksången är, som JoNova beundrande påpekar att de klimatmodeller som hittills inte lyckats leverera någon framtidsspådom som prickat rätt vad avser temperaturer, havsisutbredningar och vädetkatastroftendenser, nu, huxflux i samband med att man använt samma modeller i denna undersökning genom ett rent mirakel från och med nu visar rätt!
  Kolla JoNova som (med illa dold njutning) avrättar denna magiska undersökning, som redan fått hedersplats just innan ”vädret” i P1:s nyhetssändningar:
  http://joannenova.com.au/2014/05/antarctica-stealing-australian-rain-prof-matthew-england-anu-unsw-nature-struggle-to-get-cause-and-effect/#comments
  Och så undrar jag hur länge riktiga forskare ska acceptera att deras konst riskerar att smittas av det löjets skimmer som den inställsammaste klimat”forskningen” drar över sig för varje ny ”det är mycket värre än vi tidigare trott”-studie.

 2. Peter F

  Alla domedagsartiklar borde kanske avslutas med följande text
  Despite our belief that global warming poses catastrophic threats to many of the world’s 7 billion inhabitants, we acknowledge that we now lack the technologies to stop it. The purpose of our analysis and policy proposals is to create the political and economic conditions that foster the needed technologies. But there is no assurance that this will happen, and much time and money may be invested in futile and wasteful efforts.
  http://www.washingtonpost.com/opinions/robert-samuelson-on-climate-change-we-have-no-solution/2014/05/11/24d767c6-d77d-11e3-95d3-3bcd77cd4e11_story.html?hpid=z3

 3. Peter F

  Och här är hela listan av stolligheter
  http://www.numberwatch.co.uk/warmlist.htm

 4. tty

  Vad beträffar rekonstruktion av vindstyrkor så finns det faktiskt vissa möjligheter (i Nordatlanten i varje fall). Hubert Lamb lade ned mycket arbete på att samla äldre väderdata och konstruera synoptiska kartor för de största stormarna på 1500-, 1600- och 1700-talet och kom som man kunde vänta sig fram till att de starkaste stormarna under ”lilla istiden” var betydligt kraftigare än några under de senaste 150 åren. Denna form av gnetig vetenskap grundad på verkliga data har dock helt försvunnit från klimatvetenskapen numera.
  Annars tror jag faktiskt att det nog skulle vara möjligt att göra något liknande för Södra Ishavet för perioden ca 1800-1914. Märkligt nog var nämligen trafiken där nere mycket intensivare då än nu, eftersom segelfartygen som seglade mellan Australien/Indonesien/Stilla Havet och Europa regelmässigt sökte sig ned till 40-55 grader syd där västvindarna var starka och pålitliga (”the roaring forties”, ”the howling fifties”). Det finns bokstavligen många tusen loggböcker med väderuppgifter och barometerdata att gräva i. Men det kräver mycket arbete…..

 5. tty

  ”På grund av denna av CO2 orsakade förhöjda vindhastighet på Antarktis så regnar det mindre i Australien nuförtiden!”
  Faktum är att det regnar mer Australien nuförtiden, det medger t o m den CAGW-troende australiska väderlekstjänsten:
  http://www.bom.gov.au/cgi-bin/climate/change/timeseries.cgi?graph=rranom&area=aus&season=0112&ave_yr=10
  som synes har torrår blivit betydlig ovanligare efter ca 1970.

 6. Helge

  Allt är inte dystert, en och annan ljuspunkt syns, men får leta webbsidorna lite längre in på de bakre webbplatserna.
  http://www.di.se/artiklar/2014/5/9/blix-bygg-mer-karnkraft/

 7. Börje S.

  #4 tty
  ”Det finns bokstavligen många tusen loggböcker med väderuppgifter och barometerdata att gräva i. Men det kräver mycket arbete…..”
  Bekvämare då att mäta lite trädringar och analysera lite is från Antarktis. Resultatet är ju ändå förutbestämt, så vad tjänar det till att lusläsa gamla loggböcker. Dessutom finns det inga sådana före de stora ”upptäckterna” på s:a halvklotet, och här talar vi om vindstyrkor under 1000 år!
  Då kan man ju inte bara hitta på, utan först måste man kika lite på gamla trädstubbar från sydamerika och istappar från Antarktis. Först därefter kan man hitta på hur mycket det blåste i Vostok för t ex 788 och ett halvt år sedan, konstatera att det blåser mer nu p ga koldioxiden och då är mycket värre än forskarna tidigar trott och det är INTE bra. Vilket skulle bevisas.

 8. Fredrik Berg

  Jag satt just och tittade på WRC och Argentinas rally. Volkswagenteamet hade en egen meteorolog som man intervjuade. Hon sa att hemma i Tyskland fanns 17 väderstationer, här fanns 5. Det framgick inte om hon menade ett visst område, alltså 17/x km² men jag antar det då 17 för hela Tyskland låter orimligt. Därför var det väldigt svårt att skapa prognoser det var lite hit and miss. en faktor var terrängen.
  Nu vet jag ju att klimat och väder inte är samma sak men hur realistiskt är det egentligen att tvärsäkert ange siffror ned till två eller för den delen en decimal över så långa tidsperioder både bakåt och framåt i tiden?
  När det gäller långt mindre komplicerade företeelser har man ju ändå inte högre exakthet på grund av mätfel och andra osäkerheter.

 9. Slabadang

  Dejavu hur man skapar falska konsensus!
  Det är ett mycket långt föredrag som handlar om hur vi övertygades om att animaliska fetter i maten skapade hjärt och kärlsjukdomar. Jag har en tidshänvisning i denna länk som med skrämmande likhet stämmer överens om hur IPCC skapade sitt fabricerade konsensus. Lyssna och förfäras ett par minuter från starten; ”Colesterol Consensus conference”
  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00382-014-2158-9
  Tips från Gosselins Notrickzone

 10. Slabadang

  Här är korrekt länk:
  Sanslöst hur de fuskats inom ”forskningen”
  http://www.youtube.com/watch?v=fvKdYUCUca8#t=2825

 11. Thomas P

  tty #4 ”Det finns bokstavligen många tusen loggböcker med väderuppgifter och barometerdata att gräva i. Men det kräver mycket arbete…..”
  Det är därför man provar på crowdsourcing. Det är bara kavla upp ärmarna:
  http://www.oldweather.org/

 12. Thomas P

  Man kunde hoppats på att Peter Stilbs som drog upp den där artikeln i the Guardian skulle besvärat sig med en saklig analys av argumentet att förändrat klimat lett till social oro som ger grogrund åt extremiströrelser, men det vore att förvänta sig för mycket. Så mycket enklare att bara ironiskt avfärda det hela helt utan sakargument.

 13. Håkan Bergman

  Slabadang #10
  Money, money. Stackars Pfizer, patentet har löpt ut, vi får skänka Astra till stackarna.
  http://www.forbes.com/sites/simonking/2013/07/15/the-best-selling-drugs-since-1996-why-abbvies-humira-is-set-to-eclipse-pfizers-lipitor/

 14. Håkan

  Men att du Thomas skulle ta till dig dessa argument var ju inte precis oväntat…

 15. HansH

  ThomasP ..jag jobbar på en artikel om hur Hitler fick ideen till nazismen under en värmebölja orsakad av kolkraften i Bayern…känner du till några data jag kan använda i min grundliga analys ?

 16. ”att förändrat klimat lett till social oro som ger grogrund åt extremiströrelser”
  Nog för att många saker blivit bra mycket mer extremistiska genom klimathysterin, men att ens överväga att tillskiva ngt sådant till just ’förändrat klimat’ ter sig ju faktiskt inte riktigt friskt.
  En långt bättre hypotes vore ju då att anta att iom att allt går att skylla på ’climate change’ och dessutom generera uppmärksamhet och tom ’belöningar’ för sådant, så ökar mängden totalstolliga påhitt där ’climate change’ påstås ha vållat ditten och datten.
  Och för den hypotesen finns det dessutom handfasta empiriska belägg!

 17. Jarek Luberek

  #10 Slabadang:
  Det är en av mina favoriter. Liknar väldigt mycket Ancel Keys trick med hans 22-nationsstudie. Verkar gå att återanvända. När någon drar fram konspirations-argumentet så brukar jag påminna dem om att allt det vi går igenom inom klimatvetenskapen hände för inte så länge sen inom näringsfysiologin. Historien har en förmåga att upprepa sig.

 18. Pelle L

  Hans H #15
  Du kanske skulle försöka följa TP’s råd
  ”Det är därför man provar på crowdsourcing. Det är bara kavla upp ärmarna”
  🙂

 19. tty

  ThomasP #12
  Man kunde hoppats på att Peter Stilbs som drog upp den där artikeln i the Guardian skulle besvärat sig med en saklig analys av argumentet att förändrat klimat lett till social oro som ger grogrund åt extremiströrelser, men det vore att förvänta sig för mycket. Så mycket enklare att bara ironiskt avfärda det hela helt utan sakargument.
  Det kan nog bli ganskla knepigt att få till en analys som förklarar varför det tydligen bara är de områden som är bebodda av muslimer som drabbas av ”terroristklimatet”. Södra men inte norra Thailand, Norra men inte södra Nigeria, Södra men inte norra Filippinerna o. s. v.