Utsikt

Utsikt Kroatien

(Egen bild)

I helgen kom jag hem från en spännande vandringsresa i några av Kroatiens nationalparker. Det var ganska kallt för årstiden och första dagen gick vi i hällregn men det var roligt ändå. En natt hade det till och med fallit lite snö högt upp i bergen vilket en kvinna bekymrat  kommenterade med  ”Ja det är något konstigt med vädret”. Jag skrattade till lite och menade att det var nog inte första gången precis.

Det är intressant detta att människor som inte alls är insatta i klimatfrågan ändå tror att ”något konstigt är det allt” oavsett vad det egentligen gäller. Det räcker med att det är något ovanligt så är det förmodligen någonstans vårt fel. Människor har oftast en mycket vag uppfattning om vad som händer och vad som inte händer vad gäller klimatet. De upplever det som att alla mätningar visar på en galopperande klimatförändring, att det mesta faktiskt accelererar. Exempelvis är många förmodligen helt övertygade om att havsnivån stiger i en allt snabbare takt.

Sea Level Research Group, University of Colorado brukar vara där jag kollar hur det går med havshöjningen, mätt med satellit, men de har inte uppdaterat sin graf sen i december 2016. Det har dock NASA gjort och det är den ni ser här nedan. Varför det är så att NASA kan uppdatera men inte Universitetet i Colorado vet inte jag men om någon av er kommentatorer vet så får ni gärna komma med mer upplysning. Intressant att notera är att den globala havshöjningen var 85,9 mm juni 2017 (sedan 1993) och 83,9 i juni 2015. På två år har den alltså stigit med två millimeter enligt NASA.

Det känns ju onekligen lite spännande och kanske inte vad människor i allmänhet skulle förväntat sig.

Sea Level NASA juni 2017

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Intressant Lena.
  Men du missar NASAs största bluff.
  https://realclimatescience.com/nasa-sea-level-fraud/
  De har två diagram-ett med satellitmätningarna och ett med pegelmätningar.
  Varför redovisar de dessa två på samma sida?
  Pegelmätningarna indikerar en takt av 1,7 mm/år men klipps av vid 1993 såsom om mätningarna avslutades då.
  Satellitmätningarna tar över och visar en takt av 3,4 mm/år
  Givetvis har detta inspirerat till feltolkningar! Acceleration av havsnivåökningen!
  Är det kanske avsikten?

 2. Sören G

  Hörde Vetenskapsadion i P1 i morse. Många ungdomar har klimatångest och troratt livet på Jorden är hotat om vi inte slutar att använda fossila bränslen.

 3. Lasse

  Man får väl vara tacksam för att de inte har klippt ihop de bägge graferna i alla fall. 😉

 4. Björn-Ola J

  Den avstannande havsnivåhöjningen är väl ett tydligt tecken på att haven avgett värme till atmosfären för jag antar att det är den termiska expansionen som påverkats.

 5. Olav Gjelten

  Gällande havets stigning borde det vara så här; Ju mindre is och snö som blir kvar att smälta ju mer avtar havets höjning.
  Har aldrig klimathotstroende sett att vattenståndet i våra älvar minskar under den sena våren och sommaren när tillgången på smältvatten blir allt mindre ? Detta trots att regnvatten hela tiden fylls på.
  Grönlandsisen är i dag den enda större ansamling av is från istiden som finns kvar på norra halvklotet.
  På södra halvklotet finns ingen nettoavsmältning alls.
  Gällande isen på Grönland är avsmältningen i dag så liten att det skulle ta minst 20000 år att få den bortsmältad. Inom en liten bråkdel av den tiden är vi inne i en ny istid.
  Problemet är alltså inte att vi ytterligare en liten tid framöver har en försumbar havsnivåhöjning på någon millimeter/år, utan det rakt motsatta, att utvecklingen går mot en ny istid.
  Skulle klimathotsaktivisterna inse detta är jag beredd att byta sida i denna debatten .

 6. Thomas P

  Björn-Ola #4 Du har nog rätt i att det är senaste El Ninon som satt sina spår..

 7. Ivar Andersson

  Jag klarar inte att kopiera in bilden utan du får öppna länken nedan.
  NASA är lite bättre än SMHI som är helt ute och cyklar. Vart SMHI är på väg tror jag inte dom själva förstår.
  http://thoralf.bloggplatsen.se/2016/12/18/11397834-klimatalarmisterna-har-fatt-harja-fritt/

 8. tty

  #4,6

  ENSO har säkert gjort sitt. Det exceptionella snöfallet på Grönland (som verkar fortsätta) också.

  Och om Antarktisisen ökar eller minskar netto är som redan nämnts mycket oklart.

  Extremt omfattande och tidigt snöfall även i Sibirien förresten:

  https://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_daily.php?ui_year=2017&ui_day=269&ui_set=2

 9. Håkan

  Sedimentavlagringar borde också påverka havsnivån, men jag har aldrig sett några siffror. Finns det beräknat någon stans, eller är det trivialt liten effekt?

 10. tty

  #9

  På kort sikt är effekten försumbar. På lång sikt går det jämt ut. Man skall ha klart för sig att samtidigt som begrskedjor eroderas ned och floderna för ut sediment i havet så pågår samtidigt bergskedjeveckning på andra håll som bygger upp nya bergskedjor av gamla sediment.

  I områden där mycket stora mängder sediment förs ut, typ Bengaliska viken och Mexikanska Golfen, sjunker dessutom havsbottnen under tyngden av de växande sedimenten.

  En viktigare faktor är troligen volymen av mittoceanryggarna. När takten som ny havsbotten bildas i mittoceanryggarna ökar kommer temperaturen i berggrunden under mittoceanryggarna att bli högre och deras volym därmed större. Detta är troligen den viktigaste faktorn bakom de långsiktiga stora variationerna i havsnivån (i skalan hundratals meter över hundratals miljoner år).

  Svängningar i skalan tiotals meter över tiotals tusen år kan såvitt känt bara orsakas av inlandsisar.

 11. Christopher Enckell

  Två år nästan utan havsytehöjning är väl inget.

  Enligt SMHI:s data för 14 mareografer utmed svenska kusten och justerat för landhöjning:

  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.2267.1490013898!/image/hav.png_gen/derivatives/Original_1256px/image/hav.png

  …så har vi i Sverige inte haft någon havsytehöjning alls på 13 år:

  http://i63.tinypic.com/sotjrn.jpg

  Det var en lång El Niño… 😉

 12. Lasse

  Det vore intressant med en förlängd sammanställning av pegelmätningarna.
  Nån som har en sådan?

  Här finns data fram till 2013.
  http://notrickszone.com/2014/04/18/long-term-tide-gauge-data-show-21st-century-sea-level-rise-will-be-approximately-as-much-as-the-20th-century/#sthash.AI28vjFB.WDqSfo5I.dpbs

  #4 o 6 Jo nog är det så. Det visar även : http://sealevel.colorado.edu/

 13. Christopher Enckell

  #1 Lasse

  Det kanske nämns ovan, men vad som är så kreativt på NASA:s sida är hur de anpassat y-skalorna på de diagrammen så att det ska se ut som om pegeldatat stiger lika fort som satellitdata fast det bara är ungefär hälften:

  https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/

 14. Roland Salomonsson

  Sedimentavlagringar borde påverka havshöjningstakten? Värt för vetenskapen att undersöka.

  Men är det någon som tänker sig in i innebörden av att 70-80% av de olika sprickzonerna i jordytan (de flesta under haven) innebär utvidgningar på 4-40 cm årligen? Låt vara att vissa landmassor kör upp i en annan (ett slags sprickzon), eller att 2 landmassor längs viss sprickzon rör sig i olika hastighet alternativt i motsatt riktning, eller att en landmassa trycks under en annan i viss sprickzon.

  Men testar man vilket antal sprickzoner som passeras längs en cirkel runt klotet, så är det minst typ 10 sprickzoner av utvidgande typ som passeras. Plötsligt handlar det om sammantaget 40-400 cm utvidgning årligen eller på 100 år 40-400 meter. Nog verkar det som om sprickornas utvidgning är avsevärt större än de områden där ”moteffekter” föreligger. Sammantaget borde detta innebära mer plats för vatten? Även om rörelser i havsbottnar (höjningar) också kan reducera för vattenvolymer.

  Inte minst måste konsekvenserna av ”centrifugalkraftens” påverkan på jordens ytskikt, balanserad mellan gyroeffekter resp gravitation, på fördelningen av jordens landmassor inklusive ismassor studeras.

  Seriös vetenskap har sannolikt en hel del att fundera över, vad gäller havshöjningar.

 15. Björn

  So what? Några millimeter hit eller dit, är bara att konstatera. Problemet är att AGW-troende vill få det till att det beror på ”klimatförändringarna”, när det i själva verket beror på naturliga svängningar i energins fördelning och tillförsel från omgivande rymd. I detta ingår en naturlig avsmältning och tillökning av is och en varierande nederbörd. Så har historiens väder och vind uppfört sig alltid och det är inget nytt bara för att vi människor nu befolkar planeten. Det är bara anpassning som gäller och för detta finns nu alla hjälpmedel i vår teknologiska värld.

 16. tty

  ’14

  ”Men testar man vilket antal sprickzoner som passeras längs en cirkel runt klotet, så är det minst typ 10 sprickzoner av utvidgande typ som passeras. Plötsligt handlar det om sammantaget 40-400 cm utvidgning årligen eller på 100 år 40-400 meter. Nog verkar det som om sprickornas utvidgning är avsevärt större än de områden där ”moteffekter” föreligger.”

  Knappast. Du passerar en hel del kompressionszoner också, de är bara inte riktigt lika skarpa som mittoceanryggarna:

  https://www.nsf.gov/news/mmg/media/images/global_seismicity_h.jpg

 17. Olav Gjelten

  # 5. Jag vill bara rätta mig själv. När talen blir höga är det lätt att missa någon nolla. Grönlandsisen finns naturligtvis kvar i 200 000 år till med nuvarande avsmältningstakt.

 18. Lars Cornell

  Hur påverkar jordens avsvalnande?
  Om längdutvidgningskoefficienten är 10 miljondelar per grad blir det en hel del.
  Antag att jorden svalnar en hundradels grad, hur lång tid det tar vet jag inte.
  Om jordens diameter är 12 740 km blir det en mm.

  Så får man givetvis inte räkna, man måste räkna med volymer och då blir svaret större eftersom volymen ökar snabbare än längden. Då blir det väl komplicerat för att jag skall ge mig på det just nu. Någon geolog har sannolikt redan gjort just det under sin utbildning.
  Men det är en intressant tanke tycker jag.

 19. Johan M

  #12 Lasse

  Sen är väl frågan om pegelmätningar är ett mått på havsytans höjning eller hamnar tendens till att sjunka.

 20. Arne Nilsson

  I våras var vi i Paestum (strax söder om Neapel i Italien). Där finns ett intressant museum där de beskriver vilka som bodde där för länge sedan och hur utvecklingen har sett ut. För 15000 år sedan, när vi hade istid så var Medelhavets nivå ungefär 120 meter lägre än nu. Man har funnit rester av bosättningar på havsbotten och tydligen kunde de gå till Capri på den tiden. Gissningsvis var ju alla oceaner på ungefär samma nivå som Medelhavet så det är ju lätt att räkna. För varje hundratal år har havet höjt sig i snitt 80 centimeter. Antagligen mycket när isen smälte och mindre nu. Jag påminner mig också Doggers bankar i Nordsjön. Där bodde det också folk som kunde gå mellan England och Holland (även om de inte visste att dessa skulle heta så långt senare).

 21. Guy

  Sören G # 2
  Mycket synd om ungdomen. Det stora problemet är bristen på perspektiv. Det är besvärligt att handskas med tal som en miljard. Politikerna använder sig av miljar och miljarder stup i kvarten men dom vet inte annars heller vad dom talar om.

  Här ett citat från Björns länk i Öppen tråd #71. Liknande skriverier kan väcka panikkänslor hos folk och journalister gör allt för just det.
  ”Så småningom kommer solens ljusstyrka och
  därmed temperaturen på jorden att öka så kraftigt att livet
  på jorden i sin nuvarande form inte längre är möjligt. Om
  ca en miljard år är solens ljusstyrka 10 procent högre än
  idag och jordytan blir så varm att oceanerna börjar dunsta
  bort, vilket ökar växthuseffekten dramatiskt. Ytterligare två
  miljarder år senare lyser solen 40 procent starkare än nu
  och allt vatten är försvunnet från jorden. ”

 22. Lasse

  #19 Johan M
  Det finns en bra bild som visar hur de olika peglarna visar olika takt med höjningar och sänkningar av havsnivån. Se fig 4 här.
  Har bokmärkt denna genomgång av olika trender som söker efter acceleration.
  https://climatesanity.wordpress.com/the-search-for-acceleration/

 23. Lasse

  #22 forts
  Ops-se fig 4 här: http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/reprint/sea_level_not_rising.pdf

 24. Lars Kamél

  När vi ändå är inne på hur havsytan och havsbotten rör sig: För några veckor sedan rapporterades det att några öar bland Salomonöarna har slukats av stigande hav. Minsann. Naturligtvis skulle vi vanligt folk tänka att öarna är ett offer för mänsklighetens utsläpp av växthusgaser.
  Men…
  Jag kollade var Salomonöarna ligger. Det är precis där Australienplattan och Stillahavsplattan kolliderar. Det handlar om plattektonik, inte om växthusgasutsläpp! Förmodligen har öarna skapats av vulkanisk aktivitet som plattornas kollision har orsakat. Fast kollisionen orsakar också att den ena plattan är på väg in under den andra. Jag har inte kollat vilken av dem. Hur som helst, är det väldigt troligt att öarna har försvunnit under havsytan för att havsbotten har sjunkit, och inte för att havsytan råkar stiga mycket snabbare där än någon annanstans i världen.
  Det är så typiskt. Finns en chans att skylla på klimatförändringar och/eller växthusgasutsläpp, bryr sig ingen journalist om att kolla upp om det ens stämmer eller om det finns alternativ.

 25. tty

  #24

  Jag antar att det är den här artikeln som är ute och spökar igen:

  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/5/054011

  Det rör sig alltså om ett antal mycket små (1-20 hektar) barriäröar norr om Isabel i Salomonöarna som krympt eller försvunnit. Artikeln fick kraftig kritik när den kom bl a för att inget nämndes om att två kraftiga jordbävningar hade inträffat i området under det aktuella tidsintervallet, och deras eventuella effekt.

  Sådana barriäröar av sand växer/krymper/flyttar sig för övrigt alltid, så länge det finns strömmar och vågor i havet.

  Vi har ju förresten mist en sådan ö i Skåne också – Måkläppen som blivit så stor att den har vuxit ihop med den ”försvinnande” Falsterbohalvön

 26. Christopher E

  #24 Lars Kamél

  Du är nog på rätt spår. För en del år sedan klimatlarmades vilt om att Carteretöarna försvinner under havet. Det gör de verkligen, men av främst tektoniska orsaker. Carteretöarna ligger alldeles nordväst om Salomonöarna.

 27. Johan M

  #23 Lasse

  Den första referensen pratar om ökning av havsnivåförändring, inte frågan om det är fråga om havsytan som höjs eller marken som sjunker. Mörner pekare väl på problemet i fig 4 där vi kan få olika värden beroende på vila stationer som antas ha uppenbara landsänkningar eller landhöjningar.

  För att kunna veta om en pegel har rört sig i geoidhöjdled mellan 1900 och idag så får man nog ta till rätt knepiga metoder. Att de har rört sig inbördes är enklare att säga men även det är ett hästjobb. Om du vet hur man gör så förklara gärna.

 28. tty

  #27

  ”Om du vet hur man gör så förklara gärna.”

  Numera använder man sig av GPS som kontinuerligt mäter pegelns absoluta höjd över Jordens medelpunkt (geocentriska koordinater) och hur den förändras. Nackdelen med det är att det tar några årtionden innan man får helt säkra siffror.

  Australien satte upp ett nät av sådana stationer i Stilla Havet, ”SEAFRAME”på 90-talet, men det tycks mer eller mindre ha gått under jorden, troligen för att man inte fick ”rätt” resultat. Själva havsnivåmätningarna finns på PSMSL:s site, men inte GPS-korrektionerna.

 29. Johan M

  #28 tty

  ”Numera använder man sig av GPS ..”

  Vilket är rätt så svårt att göra retroaktivt 😉 Även om vi använder GPS under hela 2000-talet, med vilken noggrannhet kan vi mäta förändringar i geoidhöjd under hundra år? Hur noga kan man bestämma den idag?

 30. Slabadang

  Qrwellsk observationsrevision!

  Själva stuket på kurvan som NASA/Univ Colorado använder sig av är till 100% artificiell när den visar 3.4mm/år. (se bild tre) https://realclimatescience.com/nasa-sea-level-fraud/
  och totalt i strid med de långa säkra pegelmätningarnas data. Ett pinsamt bevis på det missfoster till ”klimatvetenskap” vi tvingas på.

 31. Henrik

  Hej.
  Ny på forumet. Läste på NASA’s hemsida att Arktis istäcke är det 8e lägsta någonsin. Vidare menar NASA att netto minskning av is tillsammans för Arktis och Antarktis visar på en snabb minskning sedan 1970 talet. Stämmer detta?

 32. Christopher Enckell

  #29 Johan M

  Med satellitpositionering i längre tidsserier får du millimeternoggrannhet. Och det blir bara bättre ju fler system som kommer i drift. GPS är bara den amerikanska varianten (som var först). Det finns också ryska GLONASS (som din mobil troligen också använder), kinesiska Beidou och alldeles snart europeiska Galileo, som troligen blir den bäste av dem alla. Genom att användas flera samtidigt i mottagaren erhålls mycket god geometri. Samlingsnamnet är GNSS (Global Navigation Satellite System).

  När det gäller retroaktivt, så funkar det naturligtvis inte om där skett snabba förändringar, som tex jordbävningsområde eller ett starkt urbaniserat område där infrastruktur och grundvattenuttag påverkar markhöjden.

  Men i ett stabilare område där rörelsen i berggrunden beror på långsiktiga förändringar i tektonik som tex vår egen landhöjning, är det helt OK att helt enkelt extrapolera bakåt. Om tex Kungsholmsfort utanför Karlskrona nu har uppmätt 1,4 mm/år landhöjning, är det tryggt att anta att detta varit stabilt under den tid pegelmätningar finns.

  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.htm?stnid=050-081

  Då kan vi konstatera att den absoluta havsnivåhöjningen där också varit mycket nära 1,4 mm/år under drygt 120 år och att ingen acceleration i modern tid finns. Karlskrona ligger alltså och har länge legat på den linje i Sverige där landhöjning och havsytehöjning uppväger varandra.

  En modern studie av havsytenivå måste involvera bara peglar som är korrigerade för markrörelser. Och det finns allt fler, så vi kan nog se fram emot allt bättre data om global havsnivå framöver.

  Här har du vår senaste supermareograf i Sverige med modernaste teknik. Den mäter alltså absolut havsnivå från jordens centrum direkt. Onsala Rymdobservatorium är den plats i Sverige med överlägset bäst koll på berggrundsrörelser. Du kan skippa klimatpropagandan i artikeln, sådant är helt enkelt nödvändigt idag för att forskarna ska få pengar till sådant här.

  https://www.chalmers.se/sv/forskningsinfrastruktur/oso/nyheter/Sidor/sveriges-modernaste-matningar-av-havsnivan-mareograf.aspx

 33. Henrik

  Det stämmer nog bra med ett åttonde lägsta men förutom 2012 har det trots allt inte hänt sådär jättemycket det senaste decenniet.
  https://nsidc.org/arcticseaicenews/

 34. Valter Ström

  #18
  Volymsutvidgningskoefficient vs längdutvidgningskoefficient

  En ruff uppskattning om utvidgningen ändå är rätt liten är att man bara multiplicerar längdutvidgningen med 3.
  En matematisk motivation: det kommer att handla om (1+ epsilon)^3, där epsilon <<1
  , åsså tänker man sig en serieutveckling….
  då får man faktorn 3 i första (och största) termen.
  🙂

 35. Michael

  #32 Christopher E
  Tack för ett intressant inlägg.

 36. Johan M

  #32 Christopher Enckell

  ”Med satellitpositionering i längre tidsserier får du millimeternoggrannhet.”

  Hmm, men om vi bara har en mätning så har vi en noggrannhet på en meter. Om mätfelen är perfekt normalfördelade så kan man naturligtvis förbättra detta men om det finns en felkälla som inte inte är normalfördelad så kommer vi inte att träffa rätt eller hur?

  Hur noggranna kan GPS mätningar vara över tid? Satelliternas position bestäms och korrigeras utgående från stationer på marken. Dessa stationer rör på sig – Accension ligger på Atlantryggen och rör sig kanske med centimetrar per år. Hur väl håller vi koll på jordens medelpunkt? Kan vi bestämma den med millimeternoggrannhet varje år? Säger inte att det är omöjligt men gör vi det (förutom då kanske i Onsala som har ett rymdobservatorie bakom ryggen)

  Att jordskorpans rörelse kan antas vara konstant under längre tider är (förutom i jorbävningsområden) nog sant men hur är det i alla dessa hamnar som har byggts där man lämpligen bygger en hamn – vid en flodmynning där fast berg kanske inte är det vanligaste. I takt med utbyggnad av hamnen och staden så förändras markförhållanden så att vi troligtvis ser en sänkning av marknivån. Detta kanske är svårare att kompensera för.

  Har full förtröstan för att vi kommer ha bättre data framöver men ställer mig lite frågande till att ta pegelmätningar från 1800 talet ger ett bra mått på den globala havsytenivåns förändring.

 37. Lasse

  Cristopher E
  Är SMHI sanningsenliga när de skriver:
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havsvattenstand-i-ett-framtida-klimat-1.25563
  ”Men den senaste 30-årsperioden har höjningen varit cirka 3 mm per år”
  90 mm finner man endast mellan 1977-2007
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.2267.1490013898!/image/hav.png_gen/derivatives/Original_1256px/image/hav.png
  Kanske dax att de får rätta sina uppgifter om de överdriver?

 38. Christopher E

  #37 Lasse

  Nej, de är inte sanningsenliga. Enligt deras eget data är det 1,9 mm/år de allra senaste 30 åren:

  http://i66.tinypic.com/2s0ft4w.jpg

  Som du säger går det att körsbärsplocka andra perioder med mer också… eller mindre. Det är ju rätt bra variation mellan åren. Men över tid är trenden 1,6 mm/år i genomsnitt, och att det inte är någon acceleration stöds ju tydligt i #32 ovan i Kungholmsfortlänken.

 39. Christopher E

  #36 Johan M

  Fast nu talar vi inte om en mätning, utan en stor mängd mätningar på en specifik plats och över lång tid. Ett professionellt GNSS-instrument idag får centimeternoggrannhet i realtid och millimeternoggrannhet över tid. Det senare gäller även om höjd har sämre noggrannhet än horisontell position. När du mätt upp en plats under lång tid, kan du bestämma vertikala rörelsen per år med inte bara millimeter, utan tiondels millimeter.

  Jordens riktiga centrum är känt med centimeternoggrannhet om vi ska tro geodetikerna. Landytan mäts alltså i ett tredimensionellt koordinatsystem, där vi här bara är intresserade av förändringen i höjd. Att översätta till våra andra lokala höjdsystem, som tex RH2000 i Sverige, är trixigare men behövs alltså inte i detta fall.

  Jag har ingen detaljkunskap om allt finlir i satellitpositioneringen, men nog tror jag kontrollstationernas läge och relativa rörelse i referenssystemet ( genom plattektonik) är känd och tas hänsyn till. Vårt eget Onsala med Sverige rör sig ca 20 mm åt nordost årligen, men det påverkar inte noggrannheten i höjdmätningen där (+2,0 mm/år). För att betona att det inte är cirkelbevis med satelliter som bekräftar satelliter, mäts alltså plattornas relativa rörelse med interferometri med fjärran galaxer med hjälp av världens radioteleskop (som tex i Onsala).

  Jag håller fullständigt med dig om, och skrev väl också ungefär det, att i områden där man kan misstänka att markhöjden påverkas av urbanisering i olika tempo, och särskilt i lösa jordarter, kan man inte extrapolera dagens uppmätta höjdförändring med satellit bakåt särskilt långt. Men det finns ju stabilare lokaler med långa pegelserier också, inte bara i Sverige. I Sverige är det rimligt att dra slutsatser om absolut havsnivåtrend mer än 100 år tillbaka.

 40. Lars Cornell

  Waw, ”plattornas relativa rörelse med interferometri med fjärran galaxer”. Dessa galaxer rusar iväg med enorma farter men duger ändå som referensobjekt.

 41. Christopher Enckell

  #40 Lars Cornell

  Jag får ursäkta om jag technobabblade lite själv där. Inte meningen, men svårt att inte skriva för långt.

  Interferometri är alltså när man jämför radiosignalen från ett objekt långt ut i rymden med två eller flera olika radioteleskop långt ifrån varandra på jorden. Genom att synkronisera mottagningen med hjälp av atomur kan man se på exakt samma svängningar i signalen, och mäta den lilla skillnaden i ankomsttid och omvandla den till avstånd. Det är det mest exakta sättet att mäta kontinenternas inbördes position och rörelse. Objektets stora egenhastighet där ute i rymden spelar alltså ingen roll, det är inte avståndet man mäter, utan tidsskillnader. Istället är ett stort avstånd en fördel geometriskt. Det är ofta kvasarer (energi frigjord från supermassiva svarta hål i universums ungdom) som används.

  Så här mäter man upp kontinenters inbördes läge med millimeterprecision. Kunskap som som i sin tur är en förutsättning för satellitpositioneringen. Tekniken kallas VLBI (Very Long Baseline Interferometry) och utvecklades egentligen främst för att studera objekt i större upplösning inom radioastronomin.

  Här är de purfärska nya tvillingteleskopen i Onsala i Halland som är dedikerade just för VLBI:

  https://www.chalmers.se/sv/forskningsinfrastruktur/oso/nyheter/Sidor/Onsalas-tvillingteleskop-startklara.aspx

  Så via omvägen i universum för många miljarder år sedan mäter vi nu 2017 havsytans höjd här i Halland. Fräckt, eller hur?

 42. Lasse

  #38 Cristopher E
  SMHI fick en fråga om den skrivningen. Vi vill ju inte att de förmedlar falsk information 😉
  Tryckte ut diagrammet och lekte lite med linjalen.
  Det finns perioder med lutningen 3 mm/år-en del tom längre än 30 år långa-bla den mellan 1886 och 1926!

  De får väl skriva om texten.
  Förslag såhär på fredag em:
  ”SMHI har noterat att vi överdriver och alarmerar om vattenståndökningen-något vi borde gjort för länge sen, då det var mer aktuellt. Nu är det för sent, verkligheten har inte följt våra beräkningar och vi får koncentrera oss på istillväxten, orkaner eller nåt annat”

 43. Johan M

  #41 Christopher Enckell
  #39 Christopher E

  Håller med om att VLBI är en fantastisk teknik för att hålla koll på så små rörelser som kontinentaldrift men är det inte en teknik just för att mäta förändringar i avstånd mellan platser inte en enskilds plats position i förhållande till jordens medelpunkt? Även om de landhöjningsmodeller vi har har en bra intern precision så är väl dess absoluta värden alltid i relation till något externt referenssystem? I fallet Onsala så kan vi säga hur Onsala har rört sig i förhållande till ett tjugotal andra stationer men hur vet vi hur dessa stationer har rört sig i förhållande till medelpunkten? Är det så att vi med hjälp av de tjugo stationerna ”definierar” medelpunkten?

  Vad jag har läst om GPS systemet så tar det hänsyn till jordskorpans rörelser och uppdaterar systemet årsvis för att kunna hålla rätt på WGS84. I dokumentet nedan så ger dom en noggrannhet på 5 cm men är det relativa positioner så kan man naturligtvis komma ner i betydligt bättre siffror.

  Hur som helst tror jag nog att den globala havsnivåhöjningen är helt orelevant. Det är den lokala nivåförändringen som är av intresse. Om man idag är en stad med problem så lär man ha problem om hundra år oavsett vad som händer globalt. Har man inte några problem idag så finns det nog andra saker man skall oroa sig för än några globala förändringar.

  http://earth-info.nga.mil/GandG/publications/NGA_STND_0036_1_0_0_WGS84/NGA.STND.0036_1.0.0_WGS84.pdf

 44. Christopher E

  #43 Johan M

  Jag arbetar mer med lokala referenssystem och är ingen geodetiker eller specialist på geodesi eller GNSS, men träffar många som är det. Jag är helt övertygad om att när de säger att de klarar att mäta landhöjning över tid med en precision av tiondelar av millimetrar per år i absolut höjd från från jordens masscentrum, så kan de det. De konsekventa siffrorna från tex den svenska landhöjningen tyder inte heller på något annat än en mycket, mycket liten osäkerhet.

  Varför jag nämnde VLBI är för att du föreslog att stationers egenrörelse som tex Ascension skulle störa kunskapen om satelliternas lägen, men jag ville visa att denna rörelse är väl känd utan hjälp av GNSS, vilket är viktigt för satellitpostioneringen.

  Origo i jordens centrum bestäms inte så enkelt som ett genomsnitt av några stationer. Det är en mängd tekniker inblandade, där jag tror lasermätning är den viktigaste.

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Satellite_laser_ranging

  Att WGS84:s referenssystem kontinuerligt uppdateras med platttektoniska mätningar stämmer, men detta rör mest det geografiska (polära) koordinatsystemet (alltså länggrad och breddgrad). Man måste definiera nollmeridianen. I WGS84 är denna inte Greenwichmeridianen som många tror, utan ett medel av alla kontinenters rörelse. Den har alltså ingen fast referens på jordytan. Ser jag idag på GPS-positioner uppmätta i GPS barndom för snart 30 år ligger de ca en halvmeter ”fel” på vår nutida karta därför att Sverige flyttat på sig.

  Nu blir det mycket finlirsdiskussion som kanske tråkar ut några, så jag håller detta utbyte här. För bättre svar på din undran är det bättre att fråga en forskare inom geodesi.

  Det är ingen motsättning, jag är rörande överens ned dig om att oavsett vad man tror om noggrannheten i havsytemätning är påstådda förändringarna av denna ett icke-problem. Precis som du säger är det lokal variation som räknas, och de platsers som behöver fundera över det behöver det i vilket fall.

  I Sverige hävdas ständigt rena felaktigheter i ämnet, och kunskapen om skillnad mellan regionalt och globalt är minimal. Det känns som om detta är ett halmstrå när temperaturalarmismen inte levererat önskat resultat.

 45. Johan M

  #44 Christopher E

  SLR är nog med i bilden. Jag började att läsa om geoidmodellen KTH08 och hur den togs fram, bla med gravimetri. Jag tror det är dags för lunch med någon från avdelningen för Geodesi och satellitpositionering 🙂