UAH för juni 2014

uah juni 2014

UAHs temperaturmätning för juni 2014 är redan klart, +0,3 grader.

Här är detaljerna:

YR MON GLOBAL NH SH TROPICS
2013 1 0,497 0,517 0,478 0,386
2013 2 0,203 0,372 0,033 0,195
2013 3 0,200 0,333 0,067 0,243
2013 4 0,114 0,128 0,101 0,165
2013 5 0,082 0,180 -0,015 0,112
2013 6 0,295 0,335 0,255 0,220
2013 7 0,173 0,134 0,211 0,074
2013 8 0,158 0,111 0,206 0,009
2013 9 0,365 0,339 0,390 0,190
2013 10 0,290 0,331 0,249 0,031
2013 11 0,193 0,160 0,226 0,020
2013 12 0,266 0,272 0,260 0,057
2014 1 0,291 0,387 0,194 -0,029
2014 2 0,170 0,320 0,020 -0,103
2014 3 0,170 0,338 0,002 -0,001
2014 4 0,190 0,358 0,022 0,092
2014 5 0,327 0,325 0,328 0,175
2014 6 0,303 0,315 0,290 0,509

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Tack Lena!

  Varför skall man läsa deckare när dessa fakta ger mer spänning och visar intressantare kurvor än vad en Bondbrud kan leverera?

  O-linjen är tydligen ett medelvärde för 1981 – 2010.
  Hur stämmer det överens med IPCCs 0,6° för de senaste 100 åren?

  El-Nino 1998 visar ju hur havet påverkar atmosfärens temperatur. Det omvända sambandet tycks svagt eftersom havets översta del endast blivit 0,4° varmare på 130 år. Men så är ju havets värmeinnehåll 1600 gånger större än atmosfärens.
  Med fingertoppskänsla skapar det en eftersläpning av koldioxideffekten på >200 år.

 2. Lars Cornell

  Almedalsveckan pågår. För en del är det oroande lugnt medan det för andra är roande lugnt på Gotland.
  http://www.tjust.com/vit/2014/almedalseff.png

  Vad säger partiledarna om klimathotet? Finns det eller är det falskt larm över hela linjen? Jag har inte följt med men det kanske kommer en sammanfattande rapport.

 3. Mats

  Troligen har havens stora förmåga att lagra in värme stor betydelse, det finns en eftersläpning av luftens temperaturökning – att beräkna ”tidskonstanten” för detta är ”under utredning”

  En teknikutveckling där fordon kan drivas med någon typ av bränsle som inte är fossil är intressant, kan en lösning med vätgas framställt av värmeöverskottet från fissionskraft vara en lösning?, och då tänker jag på ny kärnkraft typ MSR.

  För Sverige så kan man ställa upp ett möjlig lösning där en utökad inlagring av biomassa som tas tillvara som en träprodukt medför att Sverige kan anses vara en kol-sänka inräknat utsläpp av CO2 från fordon mm.

  Att bibehålla Sveriges nuvarande mix av elproduktion och framtagning av nya drivmedel för fordon ,flyg etc är troligen den väg som är mest attraktiv när fakta har presenterats – vi kan även avvakta med slutförvaret då teknikutvecklingen har ”kommit ikapp” tidigare funderingar/lösningar – varför slutförvara avfallet då det kan användas som bränsle

 4. Lars Cornell

  Mats #3
  Det pågår mycket forskning på det i främst USA och Kina. De vill göra hangarfartygen självförsörjande på bränsle för flygplanen. Man tänker sig att använda kärnreaktorer med hög temperatur för att framställa väte. Kol tar man var som helst ifrån, kanske koldioxid i atmosfären, och så gör man bränsle till flygplan och fordon av det.

  Det är så stark, säker och långsiktigt hållbar teknik att det kommer hur mycket politiker än försöker bromsa. Och det ligger inte så många år bort i tiden. Om man som Lena Ek och AK Hatt är rädd för koldioxid är det just sådan forskning man borde satsa på i stället för att slänga bort resurser på vind- och bio- som inte är långsiktigt hållbart och inte har mycket utvecklingspotential.

 5. lennart bengtsson

  Lars Cornell

  Tekniskt är allt detta möjligt. En utmärkt strategisk lösning för atomdrivna hangarfartyg. Problemet är att få det att gå ihop ekonomiskt samt att skala upp det i den mängd som behövs. Kanske något för våra nya dynamiska partier som MP och Fi att ta efter som inte oroar sig för ekonomiska detaljer. Varför inte betrakta Sverige som ett självständigt hangarfartyg med kvinnliga officerare och män som arbetar i maskineriet. Det vore väl fina Fi det.

 6. Lars Cornell

  LB #5
  Ha, Ha! det vore ett underbart matrakat för den masochistiskt lagde.
  Men är sådan sexistisk rasism á la Romson och Schyman tillåten?
  Kommer maskinisterna att få strejkrätt?

  Kostnaden för själva energin är försumbar, det är maskinerna som kostar. Det problemet tror jag kommer att lösas med tiden. Både Sydafrika och Tyskland var ju framgångsrika med att tillverka syntetisk bensin under och efter kriget till hygglig kostnad. I Lund hade vi en professur, Lidman hette han, i det ämnet.

 7. Lennart bengtsson

  Lars Cornell

  En förutsättning för maskinpersonalen att ha strejkrätt är att de röstar på de båda feministpartierna. Jag räknar med att vid denna tid att röstning inte är hemlig utan öppen, dvs alla måste uppge vilket parti de stöder. Detta borde väl följa av offentlighetsprincipen?