UAH Augusti 2019

UAH Augusti 2019

Resultatet för temperaturmätningar med satellit blev + 0,38 grader över medelvärdet 1981 – 2010 enligt UAH.

Siffrorna i mer detalj:

YEAR MO GLOBE NHEM. SHEM. TROPIC USA48 ARCTIC AUST
2018 1 0,29 0,51 0,06 -0,10 0,70 1,39 0,52
2018 2 0,24 0,28 0,21 0,05 0,99 1,22 0,35
2018 3 0,28 0,43 0,12 0,08 -0,19 -0,32 0,76
2018 4 0,21 0,32 0,09 -0,14 0,06 1,02 0,84
2018 5 0,16 0,38 -0,05 0,01 1,90 0,14 -0,24
2018 6 0,20 0,33 0,06 0,11 1,11 0,76 -0,42
2018 7 0,30 0,38 0,22 0,28 0,41 0,24 1,48
2018 8 0,18 0,21 0,16 0,11 0,02 0,11 0,37
2018 9 0,13 0,14 0,13 0,22 0,89 0,23 0,27
2018 10 0,19 0,27 0,12 0,30 0,20 1,08 0,43
2018 11 0,26 0,24 0,27 0,45 -1,16 0,68 0,55
2018 12 0,25 0,35 0,14 0,30 0,25 0,69 1,20
2019 1 0,38 0,35 0,41 0,35 0,53 -0,15 1,15
2019 2 0,37 0,47 0,28 0,43 -0,02 1,04 0,05
2019 3 0,34 0,44 0,25 0,41 -0,55 0,96 0,58
2019 4 0,44 0,38 0,51 0,53 0,50 0,92 0,91
2019 5 0,32 0,29 0,35 0,39 -0,61 0,98 0,38
2019 6 0,47 0,42 0,52 0,64 -0,64 0,90 0,35
2019 7 0,38 0,33 0,44 0,45 0,11 0,33 0,87
2019 8 0,38 0,38 0,39 0,42 0,17 0,44 0,23

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulf

  OT men kul

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zGbpd9/svenskt-fartyg-loss-ur-isen-vid-svalbard

  Undrar om de fastnade i isen 1931?

 2. Sören G

  De skulle dokumentera klimatförändringar. Undras vad deras slutsats blir.
  Ole Humlum lägger upp vintriga bilder på FB: ”Today it’s definitively looking wintry here. Longyearbyen, Svalbard, September 4, 2019.”

 3. Lasse

  Tack Lena
  +0,38 i Augusti
  Fjärde varmaste!
  Mer diskussion på Spencers blogg: http://www.drroyspencer.com/
  #1 ”Fartyget satta efter det kursen mot öppet hav. Besättningen hoppas kunna fortsätta expeditionen, som följer samma rutt som den norsk-svenska Ahlmann-expeditionen från 1931.”
  Då var det varmt på Svalbard!
  https://archive.org/details/glaciervariation00ahlm/page/22

 4. Simsson

  Är inte siffrorna lite märkliga? +0,38 grader i northern hemisphere (NHEM) men bara +0.17 grader i USA. USA ingår ju i NHEM och utgör kanske 10% av ytan så någonstans måste det ha varit ganska varmt, dock inte i vår närhet som ju också är en del av NHEM. Så var hettade det till? Någon som vet?

  En helt annan fråga. Medelvärdet baseras på tidsintervallet 1960 – 81. Hur hade medelvärdet sett ut om det baserades på en längre tid, t ex 1950 – 2000?

 5. Guy

  Simsson #4
  Skall inte tidsintervallet vara 30 år och inte 20? Det blir intressant när dom börjar jämföra med nästa 30 år medel. Speciellt som dom påstås ha varit bland dom varmaste.

 6. foliehatt

  @#4, Simsson. Enligt grafen är jämförelseintervallet 1981-2010

 7. Håkan

  #4 Simsson

  UAHs referensvärde är från åren 1981-2010. De kan inte räkna ut ett referensvärde som startar tidigare än 1979 då deras mätserie börjar.

  Hur temperaturavvikelserna fördelas geografiskt kan du se på kartan som de också publicerar på denna länk: https://www.nsstc.uah.edu/climate/

 8. Kenneth Mikaelsson

  Trodde man skulle snart vara van med alla dessa idioter men detta tar verkligen priset….
  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/energimyndigheten-stoder-testanlaggning-for-att-fanga-in-koldioxid/

  Vilka jävla puckon det finns…….

 9. Johan M

  #8 Kenneth Mikaelsson

  Av alla helknäppa idéer är nog CCS det mest urbota korkade som någonsin föreslagits. ….. det skulle möjligtvis överträffas av att skruva ner stora jordskruvar i Frankrike för att hejda kontinentaldriften.

 10. Rolf Mellberg

  OT

  Mycket intressant att man lyckats ta upp en 1.3 milijoner år ”lång” kontinuerlig borrkärna på Balkan, och undersökt den klimatologiskt under fem år:
  https://wattsupwiththat.com/2019/09/03/oldest-lake-in-europe-reveals-more-than-one-million-years-of-climate-history/

  Detta i Europas äldsta sjö, den fantastiska gömda pärlan Ohrid-sjön som utgör gräns mellan Albanien och Nordmakedonien. En tektonisk sjö med siktdjup på 22 meter !!!!! En sällsynt isolerad vattenkropp med mängder av endemiska arter.

  Jag vill rekommenera skamlösa personer att ta ett plan ner till Skopie och sen 3? timmas buss till staden Ochid, en viktig kulturell knutpunkt sedan tusental år. Men bekant för ytterst få västerlänningar.

 11. Rolf Mellberg

  #8 #9

  Jag skulle vilja se en ekonomisk kalkyl enligt följande.

  1) Hur stora investeringar krävs typiskt i de utvecklingsländer där kolkraftverk byggs ut som flitigast per utsläppt mängd co2. Uttryckt t ex i USD per ton CO2 per år.
  2) Hur stora inversteringar satsas nu i Sverige för att ta bort CO2 ur luften. Uttryckt också det i USD per ton CO2 per år.

  Jag har en känsla av att dragkampen mellan att tillföra och bortföra CO2 är rätt hopplös.

  Sen kan man också titta på den här bilden och undra om det inte räcker om vi i Sverige redan är världsbäst (ställt i relation till vår ekonomi, vårt klimat och våra transportavstånd). FInns det finare medaljer än guld?
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/CO2_emissions_per_capita%2C_2017_%28Our_World_in_Data%29.svg

 12. Håkan

  #9 Johan M

  Är inte storskalig geo-engineering av atmosfären en kandidat till sämst idé?

 13. Kenneth Mikaelsson

  # 11
  Och jag skulle vilja se dessa idioter steglade på hötorget som fiender till planeten och männskligheten…

 14. Fredrik S

  Kenneth, Johan M, Rolf, mfl

  Vore kanske bättre med en båt olja än 124 fartyg med biomassa från olika delar av jorden.

 15. latoba

  Fler tokiga fantasier finns här_
  https://www.svd.se/klimatforandringarna-kan-starka-sveriges-geopolitiska-makt

 16. Gunnar Strandell

  Fredrik S, Kenneth, Johan M, Rolf, mfl
  Det är CO2 i rökgaserna man ska ta hand om, alltså inte från luftens 410 ppm.
  Citat ur Expressens text:
  ”Räknar de in andra bolags verksamheter ser de en möjlighet att skapa en kolsänka i Stockholm på mer än två miljoner ton koldioxid per år med hjälp av tekniken. ”

  Ett ögonblicks eftertanke säger mig att kolsänkan inte blir i Stockholm, utan i de länder där biomassan vuxit upp. Men jag tvivlar på att det gör att de är villiga att sänka priset.

 17. Sigge

  #16 Gunnar Strandell

  Värtans fliseldade kraftvärmeverk, KVV8 försörjs i huvudsak med trädbränsle i från Sverige och länderna runt Östersjön. Bränslet är energiflis och bark.

  Ungefär 1/3-del av bränslet kommer till Värtan med tåg. Det tåglevererade bränslet är nästan allt av svenskt ursprung. Om det kommer från något annat land så är det från Norge.

  2/3-delar av bränslet levereras med båt. Det allra mesta kommer från länder runt Östersjön och det är stor andel bark som kommer från skogsindustrier.

  Ungefär hälften av det biobränsle som används till KVV8 är av svenskt ursprung, resterande del kommer i huvudsak från några grannländer runt Östersjön. Det är Finland, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland.

 18. Lars Cornell

  Jag tycker att följande bild tydligt visar hur jordens problem ser ut.
  https://ourworldindata.org/region-population-2100

  #8 Kenneth Mikaelsson, #9 Johan M mfl har rätt i att CCS är det mest idiotiskt tänkta på många år.

  Vår statsminister var nyligen på Island och studerade koldioxidavskiljning. Reportaget avslöjade hans totala avsaknad av uppfattning av proportioner och ointresse för kostnader. Jag förstår inte hur deras helhets-uppfattning om nödvändiga volymer, kostnader, nytta, skada och behov ser ut när de kan kläcka ur sig sådana toktankar. Om det skall påverka jordens temperatur måste åtminstone 10 Gton koldioxid (motsvarar 3 Gton kol av 6 Gton) avskiljas varje år och pumpas ned i marken. Skogs-, lantbruk och fiske som behöver all koldioxid de kan få för sin produktion blir ledsna och arga.

  Var har Statsministern och Energimyndigheten tänkt sig att all den energi som behövs skall komma från. Kanske planerar de i lönndom att bygga ett antal kärnkraftverk för att förse processen med nödvändig energi?

  Många ser hur stora nordsjöfältens utrymmen är. Få ser hur otillräckligt stora de är.

  Med 10 Gton (10 Tkg = 12 nollor) per år och 10:- per kg för avskiljning, kompression, transport (det är en mycket riskfylld verksamhet) och nedpumpning blir det 100 000 000 000 000 kronor per år. Fördelar vi det på en miljard människor med betalförmåga blir det en kostnad på var och en med 100 000 kronor varje år i 80 år framöver. Det är givetvis en helt omöjlig ekvation.

  Lägger vi till det att temperaturkurvan som Lena redovisar inte skulle påverkas ens med 0,1 grader, beräknat med någon av de klimatmodeller som IPCC använder, så framstår CCS som idioti i kublik.

  Men det är tydligen med Energimyndigheten som med SIDA, de får mer pengar varje år än de kan göra av med på vettigt sätt.

 19. Ivar Andersson

  #17 Sigge
  Värtans fliseldade kraftvärmeverk, KVV8 köper trädbränsle från Ryssland, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Svensk biomassa räcker tydligen inte utan vi måste importera redan idag. Hur går det då om vi ska elda mera biomassa.

 20. Gunnar Strandell

  Sigge #17
  Jag vänder mig emot att man skriver att kolsänkan blir i Stockholm och menar att den uppkommer där biobränslet bildas.
  Men om du menar att Norge, Ryssland och stater vid Östersjöns östra sida ligger I Stockholm kan jag hålla med. 😀

 21. Rolf Mellberg

  Men det finns ju redan en jättebra CCS-metod!!!
  Mycket av den fossila COtvån hamnar ju i djuphaven och att den stannar där i ”bara” tusen år är ju perfekt för då är det nog hög tid att något hjälper till att hålla milankovic stången.

  Men för att tro på detta måste man väl vara en ”lukewarmer”, som jag är. Jag håller på Curry & Lewis vad gäller känsligheten.

 22. Sigge

  #19 Ivar Andersson
  #20 Gunnar Strandell

  Det exporteras en hel del energiflis ifrån Sverige också.

  Det är Fortum som driver Värtaverket. De driver många biobränsleeldade värmeverk och kraftvärmeverk i Europa. De transporterar den energiflis de har till ställen där det behövs. Mycket av den energiflis som exporteras från Sverige går till samma länder som Sverige importerar ifrån, men också till Tyskland och Danmark.

  Jämfört med Finland så har Sverige dålig infrastruktur för att transportera energiflis långa sträckor. I Sverige används energiflis nästan bara lokalt, d v s att det transporteras som längst 5-6 mil med lastbil direkt till värmeverk. Tågtransporter av energiflis förekommer inte i någon större omfattning.

  Fortum håller på att bearbeta skogsägarföreningar och skogsindustrier att de skall bygga flisterminaler vid järnväg. Det Fortum erbjuder är långa leveranskontrakt. Det finns ett antal timmerterminaler där timmer och massaved lastas på järnväg. Dessa kan byggas ut med flisterminaler. Andel svensk flis vid Värtan kommer att öka varefter Fortum får igång fler tågtransporter.

 23. Johan M

  #14 Fredrik S

  ”Vore kanske bättre med en båt olja än 124 fartyg med biomassa från olika delar av jorden.”

  ….eller en pickup med kärnbränsle 🙂

 24. Gunnar Strandell

  Sigge #22
  Citat: ”Det exporteras en hel del energiflis ifrån Sverige också.”

  Data för Stenkol, brunkol, torv, koks, briketter 2018, där jag antar att flis ingår.
  Import: 5,39 miljarder kr
  Export: 0,29 miljarder kr
  Jag tycker inte att 5,1 % av totalen är en hel del. 😀

  Länk:
  https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Utrikeshandel/Sveriges-export–och-importprodukter/

 25. Sigge

  #24 Gunnar Strandell

  jag tror också energiflis ingår i den kategorin.
  Jag tror det mesta som importeras är stenkol och koks. Det mesta som importeras är nog för stålindustrin. Sedan finns det fortfarande värmeverk som använder stenkol. I Värtan använder man gamla KVV6 som är koleldad under vintern när det är som kallast.

  Huvuddelen av det som exporteras är antagligen biobränslen.

  Sverige är ganska dåliga på att utnyttja skogsavfall som bränsle. I Finland har byggts upp mer infrastruktur så att det går att frakta mer bränsleflis med tåg. Bränsleflis är för skrymmande att frakta långa vägar med lastbil. Men allt mer bränsleflis fraktas på tåg. Fortums tåglevererade flis kommer från Dalarna och Värmland.

 26. Fredrik S

  Johan M #23

  Ja, det vore det bästa. Fast sånt kan locka hit terrorister säger MP.

 27. Guy

  Sigge # 25

  Jag har ett minne av en uträckning på ett planerat kraftvärk för flisbränning, Kan inte säga hur stort kraftverket skulle vara men placeringen var inom stadsområdet. Det beränknades att tillförseln av flis behövde 100 fullstora lastbilskombinationer per dag. ( Jag använder hundra, som antagligen är i underkant, för jag minns inte det exakta antalet). Tanken som slog mej och mången annan var att detta bilrally säkert inte var speciellt utsläppsfritt, för att inte tala om flisförbränningen.