Tillbaka till vedeldning

1988 stod James Hansen framför USA:s kongress och talade sig varm om klimatförändring. Tjugo år senare vill han att vi ersätter kolkraften med – vedkraft. Yes, det är korrekt uppfattat. Läs mer i The Independent.

Growing trees, which absorb the gas from the air as they grow, burning them instead of fossil fuels to generate electricity, and capturing and storing the carbon produced in the process is needed to get the greenhouse effect down to safe levels, he says.

OK, låt mig se. Vi går ifrån kol, med en energitäthet på ca 7,5 kWh/kg till ved som anses hålla ca 3 kWh/kg. Det låter ju effektivt och bra (OBS ironi). AV de 1,4 miljoner vedeldare som Statens Energimyndighet räknar med finns i Sverige eldar 70 procent på traditionellt sätt, dvs. utan ackumulatortank, vilket innebär att varje anläggning spyr ut 270 kilo tjära per år. Till det tillkommer alla flyktiga kolväten som butadien, eten, bensen och formaldehyd. Vid dålig förbränning släpps dessutom metan ut och den är som bekant en 20 gånger mer potent växthusgas än koldioxid.
En ackumulatortank kostar ca 20.000 kr plus installation. Blir det kanske regeringens nästa satsning efter miljöbilspremien?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas

  Tror du det vore bättre om alla dessa vedeldare istället eldade kol?

 2. Thomas: Jag visste inte att det var det som var alternativet. 😉

 3. Christopher E

  Det vore bättre att alla dessa vedeldare värmde sina hus med el genererad av kolkraftverk med adekvat rening.
  Därmed inte sagt att kol är bästa alternativet i sin tur. Det finns kärnkraft.

 4. Thomas

  maggie, du skrev ”Vi går ifrån kol, med en energitäthet på ca 7,5 kWh/kg till ved som anses hålla ca 3 kWh/kg” så då antog jag att det var kol och ved du jämförde… Annars blir din jämförelse meningslös.

 5. Thomas: Alla fossila bränslen har en högre energitäthet än biobränslen, så du kan byta ut kol mot olja eller naturgas om du vill.

 6. Magnus A

  Thomas. Det är i alla fall inte sämre att elda kol. Det borde du begripa.
  Ved som eldas istället för att användas till material adderar CO2 till atmosfären (vilken ju du felaktigt påstår stannar där i hundra eller hundratals år). Kol bör som effektivare energikälla ge minst lika mycket energi per CO2-utsläpp och rening av kol är utvecklad och effektiv medan den för ved har problem, vilket Maggie påpekar.
  Dessutom fås långvariga CO2-emissioner från mark när man hugger skog.
  dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1064&a=740845
  Apropå det Maggie nämnt om att gammal skog har ett högre CO2-upptag, minskar CO2-upptaget när skogsbestånden föryngras vid ett större uttag av massa.
  Beträffande energisituation och veds potential gäller här detsamma som för biobränssle, nämligen att om all skog som finns (så här mycket finns i världen) skulle användas till energi skulle endast en liten bråkdel av vårt energibehov ersättas.
  Sekab ville härom året att hela Sveriges skogsproduktion skulle användas till svensk självförsörjning av fordonsbränsle i form av etanol, vilket med tanke på hur liten del av vår energi som är fordonsbränsle – gott och väl under 5 procent – åskådliggör ineffektivitet. Dr Righelatos Naturerapport förra året har följts av andra studier som visar denna ineffektivitet.
  guardian.co.uk/environment/2007/aug/17/climatechange.energy
  Att föreslå biobränsle (t ex ved) som betydande del i en energilösning är att utmana vår biotop på ett helt oansvarigt sätt! På Påskön hade de verkligen behövt fossilbränsle, vilket jag vet att du är intelligent nog att begripa!

  Detta, dels om CO2-emission och dels om biobränslets begränsning som ger förödande skövling av naturen, borde en professor som James Hansen normalt känna till. Men denne 7-meters-havshöjnings-profet, som vill ställa de som inte lyder honom inför rätta för brott mot mänskligheten, är naturligtvis en tomte, vilket han på alla tänkbara visat i det han skrivit sedan 80-talet.

 7. Lars

  Jag är en av dessa förpepprade vedeldare utan ackumulatortank. Den här fixeringen är lika fel som att påstå att direktel är oekonomiskt. Direktel saknar ju helt förluster vilket ingen annan metod gör.
  Jag känner folk med svindyra anläggningar med ackumulatortankar som de inte kan få att fungera vettigt, de ryker, allt från vitt tiil gyllenbrunt. Vår lilla braskasett som jag själv har byggt om lufttillförseln på, (konstruktören hade tänkt sig ett större undertryck än vår skorsten kan ge), brinner med osynlig rök när väl temperaturen kommit upp.
  Ackumulatorn är den stora öppna spis där den är monterad, det räcker hela natten mitt i vintern och värmer hela huset med öppen planlösning och öppna dörrar. Vi eldar två ggr om dagen vintertid. Jag vågar nog påstå att få anläggningar med acktank släpper ut mindre emmisioner än vi. Vi eldar 2-3 timmar åtgången utan att strypa för mycket på tilluften, med lite vana så hör och ser man hur ren förbränningen är.

 8. Lars

  Blev lite störd när jag skrev. Påståendet om direktel gäller ju vid jämförelse med vattenburen el och inget annat.

 9. Toprunner

  Hansen kanske planerar täcka hela planeten med ett stort skyddande rök-moln som effektivt stoppar all värmeinstrålning från solen ? Det var då så, jag som f.d. norrlänning, oftast upplevde vedeldning.
  En annan väder-profet, Pär Holmgren, genomgår idag P3:s roliga moraltest (programmet Christer). Man kan höra i förväg här och betyget kommer i programmet senare idag. Någon fler än jag som har svårt att förstå hur den mannen får ihop det ? Med honom som klimat-minister emigrerar jag… igen.
   

 10. Jake

  Lars
  Den vita röken är vattenånga. Anledningen till att du inte ser någon vit rök från din skorsten är att du släpper ut mer värme genom din skorsten. Du har alltså en dålig värmeväxling jämfört med vissa andra pannor.
  Du kanske har en bättre anläggning än vissa gamla lösningar, men den är sämre än moderna underförbränningspannor.

 11. Thomas

  Energitätheten är av betydelse i mobila sammanhang då man inte har plats för hur mycket bränsle som helst i tanken, men i andra sammanhang är den inte så viktig. Man får bara lite mer transporter av bränsle. Vad anser du den vara ett bra mått på, Maggie?
  Att dra upp villor som eldar med ved är missledande, om man inte jämför med villor som eldas med kol vilket vi inte haft på mycket länge. Utsläpp från större kraftverk, vilket torde vara det Hansen tänker sig, är betydligt mindre oberoende av bränsle. Det är helt enkelt lättare att rena utsläpp från stora pannor.
  Magnus tycks ha missat att Hansen tänkte sig att man skulle ta upp även koldioxiden ur rökgaserna. Hans förslag handlar om hur man snabbt skall sänka koldioxidhalten. Principen med att odla biomassa och sedan elda och lagra koldioxiden är då en av få möjligheter. Det finns dock folk som är bättre än Hansen på att räkna ut kolbudget, ekonomi och biologiska konsekvenser av olika möjligheter här.

 12. Thomas: Menar du att dubbelt så mycket transporter är lite mer transporter? Du glömmer dessutom att även kraven på lagringskapacitet ökar.

 13. Thomas

  Lagringskapacitet är som sagt ett problem i t ex bilar där man vill ha hög energitäthet. För ett kraftverk är det faktiskt inte mycket att tjafsa om. För transporter av bränsle har avståndet minst lika stor betydelse som volymen, och likaså hur utvinningen går till. Kalhyggen är visserligen fula, men jämfört med ett dagbrott för kol…

 14. Lars

  Jake
  Nu har jg inte brytt mig om att mäta temperaturen i skorstenen eftersom jag inte kan påverka den i någon större utsträckning. Det är en vanlig murad skorsten och den blir aldrig varmare än man kan hålla handen på den utvändigt en halv meter ovanför spisen så länge man vill.
  Men visst har en modern vedpanna högre verkningsgrad än min kasett, det är självklart, ytan är ju mycket större. Men det var inte värmeekonomin jag tänkte på utan renheten hos rökgaserna. Där ligger jag garanterat bättre till än gamla anläggningar och antagligen inte så långt ifrån moderna.
  Vit rök får jag bara direkt efter tändning och med fuktig ved och sådan använder jag inte.

 15. Toprunner

  Maggie:
  ”Menar du att dubbelt så mycket transporter är lite mer transporter? Du glömmer dessutom att även kraven på lagringskapacitet ökar”
  Dubbelt i fråga om energitäthet men densiteten hos ved är dessutom hälften mot stenkol.. ungefär.

 16. pekke

  Vedeldning kan väl gå an i Norden, Ryssland och Nordamerika.
  Men Engelska öarna, Europa och Afrika kommer nog ganska snabbt göra slut på sina skogar, så sedan finns ingen växtlighet kvar att ta upp CO2.

 17. Christopher E

  Själva idén att bränna skog och lagra koldioxid som Hansen föreslår är förstås ren skrattretande galenskap. 🙂
  Koldioxidhalten har varierat från kanske 180 till flera tusen ppm genom tiderna. Nu ska vi godtyckligt bestämma en nivå som ”lagom” och hålla den där. Är det lite för mycket, ska vi alltså lagra undan lite. sjunker den under Hansens må-bra-nivå, ska vi väl släppa ut lite igen…
  Följaktligen måste vi nu kontrollera alla naturliga förlopp till en godtyckligt vald nivå. Alla platser måste ha en exakt bestämd medeltemperatur och exakt medelregn varje år. Glaciärer får inte växa eller krympa. Inga populationer av djur får variera i antal eller utbredning. Tänk så många politiska beslut detta kräver, och så många ”experter” och byråkrater som behövs för att för att bestämma den lagom nivån på allting, för att inte tala om allt arbete för att rätta verkligheten efter kartan!
  När man trodde att världen inte kunde bli galnare, överraskas man ändå ständigt. Vad framtiden kommer att skratta åt oss (åtminstone några av oss).

 18. Thomas

  Christopher, koldioxidhalten har varierat över hundratusentals eller miljontals år, inte över sekel! Du pratar om koldioxidhalter från tider långt innan det ens fanns människor. Om vi som Hansen sätter en gräns på 350 ppm är det inget som vi skulle kommit i närheten av under många tusen år utan vår bränning av fossilbränslen. Det handlar inte om någon ”exakt nivå” utan om ett i förhållande till naturliga variationer mycket brett intervall.
  Nej, vill du klaga på detaljreglering, ge dig på riksbanken för dess vilja att styra inflationen eller något annat där man faktiskt ägnar sig åt detaljreglering.
  Jag undrar om världen kommer att skratta, snarare kommer man gråta över hur lobbyister som du och maggie lyckades bromsa upp nödvändiga åtgärder.

 19. L

  Thomas, ingen kommer att kunna bromsa nödvändiga åtgärder. Men onödiga åtgärder borde kunna stoppas…

 20. Christopher E

  Och det finns förstås ingen realistiskt möjlighet att sänka koldioxidhalten i den verkliga världen. Den kommer att stiga en bra bit till, oavsett vad klimattroende politiker i några västnationer hittar på för att höja skattetrycket, och kanske till och med ge en identifierbar temperaturhöjning, men knappast till någon hotande nivå. Sedan kommer teknologin att förändras när energibehoven ökar, med eller utan politisk påverkan, och debatten blir irrelevant.
  Vad ”lobbyister” som jag förhoppningsvis bidrar med, är att som L säger begränsa en massa onödiga åtgärder, som skadar oss oss utan att ge någon mätbar nytta. För det kommer vi inte få något tack, men världen kommer att ha ett något högre välstånd, med alla fördelar det ger, än om eko-teologi-alarmismen fått härja fritt.
  Thomas, du är fixerad vid snabbhet. Du vet att jag inte tror att det spelar roll om halten stiger över 100 år eller hundratusentals. All påverkan människan gjort på jorden har varit snabb i geologiskt perspektiv. Det är oundvikligt, och den enda möjligheten att undvika det är att utrota mänskligheten (vilken vissa extrema rörelser föreslår).

 21. Thomas

  Christopher, ”Du vet att jag inte tror att det spelar roll om halten stiger över 100 år eller hundratusentals”. Sådana påståenden gör att det är väldigt svårt att ta dig på allvar. Det behövs inga djupare kunskaper i ekologi för att inse hur stor skillnad hastigheten gör.

 22. Christopher E

  Thomas: Du är välkommen att redovisa vilka ekologiska skador det senaste seklets koldioxidhöjning gett.