Tala fritt

Hej alla! Min dator kraschade samman igår och jag behöver ägna lite tid åt att försöka återskapa några viktiga dokument. Därför lämnar jag ordet fritt idag. Berätta om vad ni sett och läst, diskutera och framför allt ha roligt!
Vi ses lite senare!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars C

  Då börjar vi med en skrattframkallare. Behåll adressen han lägger in nya hela tiden.
   
  http://www.bonton.se/sv/galleri/1.htm

 2. Her är samma historia från verkligheten.

 3. Tomas

  Finns det en korrelation mellan att vara AGW-anhängare & benägenhet att vaccinera sig mot svin-influensan?
  Själv tänker jag inte vaccinera mig och istället långsiktigt bygga upp kroppens eget immunförsvar, men kan tänka mig att en AGW-anhängare är 1. Mottaglig för masshysteri 2. Vanligen faller för grupptryck 3. Söker enkla svar och gärna låter någon annan ta ens beslut.

 4. AOH

  http://network.nationalpost.com/np/blogs/fullcomment/archive/2009/10/14/terence-corcoran-trillion-dollar-black-holes.aspx
   
  Efter all skratt från # 1 och 2 en skrämmande artikel inför Köpenhamn
  ….”From now till mid-December, our days and nights are going to be filled with dark nightmares of global warming and bright utopian visions of the greatest reordering of economic activity since the industrial revolution — except run in reverse”………

 5. Patrik

  Ok, jag skickade detta som tips till dig nyss, maggie, men om du har datorstrul så lägger jag in det här för säkerhets skull:
  <a href=http://www.reuters.com/article/scienceNews/idUSTRE56G58320090717>Vinlandkartan är äkta säger Köpenhamns Konservatorskola</a>
  Får ganska stora implikationer för de som påstår att inte MWP var varmare än dagens klimat – eller? 😉
  Grönland finns avbildat som en ö, och dessutom i förvånansvärt hög detaljrikedom och med rätt så korrekta proportioner.
  Detta bör tyda på att, eftersom flygplan och satteliter var ovanliga på denna tid, att folk hade seglat runt Grönland innan ~1400. Kartan dateras nu av danskarna till minst 50 år innan Columbus upptäckt av Amerika.
  Det är svårt att tänka sig att någon genomfört en sådan seglats med den tidens teknologi (sannolikt flera med tanke på detaljrikedomen) i ett klimat som ska ha varit kallare än vårt nuvarande.
  Faktum är att just den höga detaljrikedomen på Grönland och den låga på övriga landmassor på kartan är en sak som har väckt stora misstankar om förfalskning.
  Måste själv säga att det är en slående skillnad på detaljrikedomen.
  MEN det skulle i och för sig kunna tyda på att den ursprungligen är ritad av befolkning just på Grönland, vilket leder tankarna till Vikingarna… 😉

 6. Patrik

  Oj, länken i ovanstående inlägg blev inte snygg, här kommer den igen:
  http://www.reuters.com/article/scienceNews/idUSTRE56G58320090717

 7. Patrik

  Och här är en länk till Wikipedia, som ännu inte är uppdaterat med ovanstående nyhet, där man kan se kartan:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Vinland_map

 8. Fredrik A

  Tomas, jag tror inte att du ska dra för stora paralleller med AGW-anhängare och vaccination mot svin-influensa. Det är en lite väl enkel och kraftig generalisering du gör.
  Själv är jag ingen AGW-angängare och jag tänker vaccinera mig.

 9. Annika

  Ett bra exempel på vad som händer om man
  ställer fel frågor till Gorezilla:
  http://www.youtube.com/watch?v=Tbj78civS-4

 10. Annika

  Denna är helt vidrig:
  http://www.youtube.com/watch?v=w62gsctP2gc

 11. Tomas

  >Fredrik A:  Hur tänker du då? Är det en solidaritets-handling för svagare grupper, eller för att det är gratis, och du vill hjälpa till att hålla sjukfrånvaron nere? Eller har du dödsångest?

 12. Patrik

  Tomas>> Det intressanta vore att få reda på ifall det finns AGW-anhängare som inte tänker vaccinera sig.
  Har drivit denna fråga själv här på TCS och även försökt få vissa AGW:are att berätta hur de har tänkt att göra.
  Den ende som har svarat är vår egen Anders L, heder åt honom! Han svarade rätt; att han tänker vaccinera sig. Han angav också liknande skäl som brukar anges till varför vi bör lyssna på IPCC. 🙂

 13. Patrik

  Annika>> Ja… Förbluffande att inte gammelmedia reagerar på denne despot.

 14. Ulf L

  Det finns en annan sak jag skulle vilja dryfta och det är vetenskapens roll i den politiska AGW debatten.
  Det är ju så att de som jobbar med klimatmodeller är vetenskapsmän och de jobbar vetenskapligt. Det finns vad jag vet inget alternativ till de modeller de har. Ur ett vetenskapligt perspektiv protesterar jag inte.
  Det är när vetenskapsmännens larmrapporter får ett politiskt genomslag som jag får problem eftersom jag inte ser att hållfastheten i den vetenskapliga argumenteringen är stark nog för att motivera drakoniska politiska åtgärder.
  Jag är också skeptisk till argumentationen att man ska välja det billigaste alternativet om när man multiplicerat sannolikheten med kostnaden. Skälet är att det inte finns någon hejd på de kostnader som man i fantasin kan råka ut för. 
  I bägge fallen går jag alltså mot vad vetenskapen leder oss med motiveringen att argumentationen inte är hållfast nog. Jag tror mitt sätt att resonera är rätt vanligt bland AGW skeptiker.
  Detta är nog det som stör många AGW anhängare. För dom är vetenskapen det man ska rätta sig efter och att vara skeptisk  till vetenskapliga resultat är näst intill helgerån. Det som är vetenskap är också sanning tycks en del resonera och är man skeptisk är man inte bättre än en kreationist.
  Hur argumenterar man för att visa att man inte måste vara skeptisk till vetenskapen som metod bara för att man är skeptisk till vissa av vetenskapens resultat?

 15. Anders L

  Patrik #12,
   
  Jag kan förstå om man inte tror att AGW är en realitet, eftersom man inte kan ”ta” på den.
   
  När det gäller svininfluensan så finns det ju mer handfasta bevis.
   
  Jag är inte rädd för svininfluensan för egen del, men det finns ju faktiskt folk (särskilt unga människor!) som har dött av den, och då kan det ju vara bra att försöka begränsa spridningen så mycket som möjligt. Sedan kan det ju vara så att man överskattar sin egen odödlighet och alltså gör sig själv en tjänst genom vaccinationen.
   

 16. Adolf Goreing

  Enligt Pandemi-modellerna från WHO riskerar vi att få mellan 1.5-6 Miljarder sjuka i svininfluensa. Om vi går över 2 Miljarder sjuka når vi en tipping-point där vi riskerar att större delen av jorden befolkning aldrig blir frisk igen. Vi har aldrig tidigare haft en sådan epidemi/pandemi och genom att studera gamla proxy-benknotor (2 st) har Mann kommit fram till att digerdöden under MWP inte fanns och att ingen blev förkyld under LIA. Allt detta framkom på WHO:s presskonferens där Dr Iruahcap-trade Briffade den samlade världspressen. Han framförde också stark kritik mot dem som vägrade ta vaccinet och kallade dem ”virusförnekare”.  Senator Ero Gla visade en powerpoint-presentation där man såg korrelationen mellan antal svininfluensavirus och nysningar. Någon i publiken invände att nysningar kan ske även av andra skäl varpå Senator Gla hävdade vetenskaplig konsensus och ”att debatten är över”. ”Vaccinering nu, innan det är försent! Vi har högst 10 dagar på oss.”

 17. Patrik

  Anders L #15>> Jag förstår definitivt hur du resonerar. 🙂 Inget problem alls med det.
  Men, jag vill fortfarande hitta någon som är informerad och och tror på AGW men inte tänker vaccinera sig (och som inte har medicinska skäl att inte vaccinera sig).
  Hade helt enkelt varit kul att höra hur den personen resonerar – om den nu finns. 🙂

 18. Red Hansen

  Med den sortens propaganda som acton sprider kan man säkert tillverka lojala klimatjugend. Gammal modell att skapa ångest hos barn inför någon påhittad ondska för att få dom lydiga. Ändamålet helgar ju medlen för klimatizterna det ser vi ju hela tiden

 19. Patrik

  Adolf>> Känner igen det där på ngt sätt… 😉

 20. Rickard A

  Man kanske är dum? Är det särdeles smart egentligen att simma motströms? Det smartaste vore givetvis att flyta med och styra den åt ett annorlunda men bra håll. Som mot kärnkraft.
  Spela med!

 21. Tomas

  Om att vaccinera sig i ren solidaritet skulle innebära att man faktiskt riskerar att själv tillhöra en grupp med svagare immunförsvar vid kommande pandemier, är det då fortfarande rationellt att göra det?

 22. Fredrik A

  Tomas, hur menar du att man får svagare immunförsvar genom att vaccinera sig mot svininfluensan? Var kommer det ifrån?

 23. Tomas

  Jag är ingen läkare,  jag påtalar bara risken att det faktiskt kan medföra mer skada än nytta, på lång sikt. Det är väl allmänt känt att ett vaccin skyddar i ca. 9 mån, medan ett regelrätt insjuknade i princip ger en livslång immunitet. Jag ser risken att man kan hamna i en vaccinations-spiral som man inte kommer ur, där man upprepade gånger måste fylla på anti-kroppar annars kan man bli riktigt sjuk. Det är ju också därför det faktiskt är bäst att bli sjuk tidigt i en pandemi och bli immun mot påföljande infektionsvågor som ofta blir mer allvarliga, och även detta skulle kunna betyda att man bör avstå vaccin åtminstone i början av pandemin.

 24. pekke

  Går ju att läsa lite själv.
  Googla på ” skyddar vaccin mot alla influensavirus ”
  Här är 2 av svaren:
  http://www.lakemedelsverket.se/SPC_PIL/Pdf/humpil/Vaccin%20mot%20influensa%20SBL%20susp%20f%20inj.pdf
  http://www.svininfluensan.com/content/f%C3%B6rtydligande-ang%C3%A5ende-vaccinproduktion-svininfluensa-%E2%80%93-om-behandling-och-vaccination
  Bara att läsa och sedan välja vaccin eller inte vaccin.

 25. Adolf Goreing

  #14 Det du tar upp är ett politiskt dilemma. När ska man agera på ett osäkert underlag? För min del hade det varit OK att satsa de resurser man tänkt på klimat-mitigation under förutsättning att inga andra behov hade funnits. =Försiktighetsprincipen i dess grundform. Problemet är att så är det inte och det går INTE går att uppskatta sannolikheterna för olika klimatscenarior med någon signifikans alls. Man  brukar då tala om analogin ”försäkring”, men man har ju en hemförsäkring för att kunna bygga upp huset igen om det t.ex brinner. Inte för att förhindra att det brinner ner.
  Den norska wikipediasidan om global uppvärmning tar upp just grunden för politiskt beslutsfattande på ett bra sätt (även om sidan i övrigt är pro-AGW).
  Det finns en faktor till som inte är försumbar: de politiska drivkrafterna har inget med klimatet i sig att göra. Dvs det finns ett annat mindre ädelt syfte med klimatpolitiken. Jag har sagt det förut. Det är ingen slump att man ger sig på Kina och Indien och samtidigt låter piska vina över sina egna. Hur ska man annars stoppa den asiatiska konkurrensen utan att frångå frihandeln? För att övertyga asien måste först rättning ske i ledet internt (EU). Sedan får man asiaterna på knä om de inte fixar sitt smutsiga kol osv. Det kommer de INTE att klara ”fort nog” så då blir det aktuellt med en klimatskatt = skyddstull. Smart va? Därför är många politiker klimatövertygade utan att egentligen bry sig ett skvatt om förändringarna i sig. Sedan finns det undantag där man svalt AGW-hypotesens osäkerheter då de fyller ett religiöst hål hos många. Att många på vänstersidan anammar AGW förvånar mig egentligen eftersom det är de fattigaste som får betala för elitens klimatvisioner. Men samtidigt lockar en världsregering och hårda regleringar vissa. Man tror att det är = ”rättvisa” när det i praktiken blir lika dåligt för alla. I och för sig en slags rättvisa.

 26. Tomas

  # 15: ”Sedan kan det ju vara så att man överskattar sin egen odödlighet och alltså gör sig själv en tjänst genom vaccinationen.”
  > Anders L : Det är väl det ”säkra före det osäkra” som kan översättas direkt till AGW-anhängarnas främsta argument.

 27. pekke

  Patrik#17.
  En enkel anledning : Låt naturen sköta sin gång !
  Fast de som ligger i riskgrupperna vill nog inte höra något sådant och jag anser att de är dom som behöver vaccin i första hand.

 28. Steve

  Not Evil Just Wrong is the film Al Gore and Hollywood don’t want you to see. It reveals the true human cost of Global Warming hysteria.
  .    Be part of the resistance. With your help we can bypass the barriers to distribution that Hollywood and the mainstream media put up to stop you from hearing the truth.
  .    The DVD is packed with lots of extras including commentary by the Directors/Producers and much more…    $19:95
  http://www.noteviljustwrong.com/shop
  .    Trailer och några andra videos om AGW kan ses här:
  http://www.youtube.com/user/noteviljustwrong
  .    ”Premiär” nu på söndag, 18 oktober.  —  (Man ser DDT-förbudet som en tidigare galenskap;  jag känner mig inte övertygad om den saken.  Men jag bor ju inte i Afrika.)

 29. Fredrik A

  Tomas #26, som sagt är jag ingen AGW-angängare, men du blandar äpplen med päron i din argumentation.
  För att du ska vara trovärdig i din fortsatta argumentation gällande klimatet bör du släppa liknelsen med vaccinationen.

 30. István

  Rikard.
  Döda fiskar flyter enbart nedströms. Dom levande har att välja färdriktning.
  Jag älskar denna blogg, för att här flockas det självständigt tänkande människor. Folk som har kunskap att förmedla, och sådana som söker söker mera vetande.
  Tack Lena för Dina frågor, som jag själv inte iddes att ställa, men lärt mig mycket av svaren.
  Jag älskar också humorn på denna blogg. Sinne för humor ser jag alltid som tecken för intelligens.
  Så ”fyfan va vi är bra”, men vi skall nog akta oss att använda kuggfrågan, för eller emot AGW, som generell test att döma folk efter.
  Vi har hyllat Vaclav Klaus häromdagen. Han är en karl för sin hatt. Han vågar sticka ut hakan i AGW diskussionen. Han är förståeligt förbannad på EU och handlar därefter.
  Jag skulle dock avstå från att gå med i en Klaus fan club.
  Dels anser jag att han har fel i EU fördragsfrågan, men framför allt för att Klaus är en enveten tjeckisk nationalist med ganska obehagliga åsikter i minoritetsfrågor.
  Skulle vi ta AGW motstånd som förmildrande omständighet hos en finsk president som samtidigt ville inskränka svenska språkets användning på Åland?  Typ!!

 31. pekke

  En privat sida som håller lite koll på bl.a. epidemiska sjukdomar och har bra länkar till WHO om svininfluensan :
  http://hygimia69.blogspot.com/

 32. AOH

  http://www.youtube.com/watch?v=adOC9ATCWHU
  Envar avgör själv om vaccinering eller ej.  Intressant är olika liknelser hos WHO och IPCC

 33. GunnarE

  ”16”
  Riv av den på krogen och du får pris i ”ståupp” – rejset.

 34. Tomas

  #29: Jag tycker liknelsen är underhållande. Det kanske inte fungerar för dig, men jag skulle också vilja höra en AGW:ares argumentation mot vaccinering. Någon?

 35. AOH

  Skall vara ”flera liknelser” istället för ”olika liknelser”, som låter lite bakvänt.

 36. Christopher E

  Jaha… ämnet fritt.
  Då kan jag fråga om några läser Forskning & Framsteg? En tidning jag prenumererat på i många år och som generellt håller en hög jämfört med många populärvetenskapliga tidskrifter.
  Nu är det slut med min prenumeration efter en besvikelse.
  I senaste numret fanns en artikel med titeln ”Hon vet hur vi kan drabbas” om Annika Carlsson-Kanyama, forskningschef vid totalförsvarets forskningsinstitut.
  Där får hon, som otroligt nog trots detta jobb är aktivist i Klimataktion(!), berätta den ena lögnen efter den andra om klimathotet. Om fastigheter som inte går att försäkras för att de ligger vid havet och hur fastigheter längs Strandvägen förstörs av stigande vattenstånd… Suck! Alla som till skillnad från Annika verkligen vet något om verkligheten känner till de dyra arbeten som utförts vid närbelägna Helgeandsholmen därför att landhöjning och därav relativt sjunkande vatten hotar bärande pålar i marken.
  Vi får också minsann veta att det är vita män i väst som förändrar klimatet och att det är fattiga kvinnor i tredje världen som drabbas. Och mycket annat dravel, av vilket jag faktiskt förträngt det mesta redan.
  Det som blir allt tydligare i artikeln är att Annika faktiskt vet mycket, mycket litet, men har ett glidarjobb i likhet med många som bara slänga ur de sig de vanliga flosklerna.
  I F&F var hon oemotsagd. Jag är nog inte den ende besvikne läsaren. Snart före detta läsaren.
  Artikeln finns inte gratis på nätet, men så här ser klimatgurun ut…

 37. Christopher E

  Anders L#15 mfl,
  Jag är 100% med Anders L här, och förstår inte varför man skulle neka en gratis vaccinering. Vi är inte lite bortskämda här i västerlandet. I den fattiga delen av världen önskar folk inget hellre än vaccin mot allehanda sjukdomar, men här skrämmer homeopater och andra pseudovetenskapare bort folk från att ta vaccin, fast det är gratis. Vilka signaler ger det?
  Det är väl skönt att slippa bli sjuk, även om man inte är rädd.
  Det är väl bra att slippa smitta andra, varav någon kanske faktiskt blir allvarligt sjuk.
  Det där med sämre immunförsvar köper jag inte. Det är sant att man får man större motstånd vid sjukdom än vaccination, men det gäller alltså bara för just det exakta viruset. Man får inte sämre allmänt immunförsvar. Och när vaccinationen slutat verka har sannolikt viruset förändrats ändå, så alla är lika utsatta igen i vilket fall. Ingen Science Fiction, för precis så fungerar den vanliga säsongsinfluensan som vandrar runt jorden.

 38. Lars C

  Om energi.
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article657461.ece

 39. Tommy N.

  En ny blogg för mig http://whoisjohngaltse.wordpress.com/
  Tyckte början var så bra.Hur många bloggar finns det?

 40. Lars C
  6000 av 206.000…. tillåt mig gapskratta.
  Ett 1,7GWe AP1000 ger 15TWh så 400 hundra masstillverkade ”små” kärnkraftverk ger motsvarande all världens möjliga vattenkraft…
   
  Vi behöver 13000 1GWe för att ersätta fossilenegri och 43000 till för att mätta världens energibehov…..
  Vattenkraft är bättre än alla tramssystem, men det duger ej om vi inte storskaligt utnyttjar atomers bindningsenergi..
   
  Jag ska återkomme till dig ang. universums… din tanke duger ej.
   
  Fundra under tiden på Newrons II:a lag… accelererande växt…
  Mörk energi….. som ingen partikelfysiker kunnat verifiera…
  Hur kom den???
   
  Jag återkommer…
  Om inte Elling hinner före  😉

 41. Per Spektiv

  Carlo Rubbia ska snacka torium!
  KVA:s energisymposium Energy 2050 hålls 19-20 oktober i Aula Magna vid Stockholms universitet. Energi 2050 är en del av Sveriges ordförandeskap i EU.
  Till symposiet kommer bland annat:
  Carlo Rubbia, Nobelpristagare i fysik 1984. Han ska tala om fjärde generationens kärnkraft som bygger på toriumreaktorer. De kan drivas på befintligt kärnavfall och i praktiken oskadliggöra det. De kan också drivas på torium som inte heller lämnar några stora mängder radioaktivt avfall.

 42. Alexander

  Roy Spencer gör ett bra inlägg om hotspots.
  <a href=”http://www.drroyspencer.com/2009/10/hotspots-and-fingerprints/” target=”_blank”>hotspots-and-fingerprints</a>
  ”Thus, while possibly significant from the standpoint of indicating problems with feedbacks in climate models, the lack of a hotspot no more disproves manmade global warming than the existence of the hotspot would have proved manmade global warming. At most, it would be evidence that the warming influence of increasing GHGs in the models has been exaggerated, probably due to exaggerated positive feedback from water vapor.”
   

 43. Alexander

  <a href=”http://www.drroyspencer.com/2009/10/hotspots-and-fingerprints/”>hotspots-and-fingerprints</a>

 44. Tomas

  Efterskänker härmed min vaccinations-dos(doser?) till bättre behövande.
  Det är väl det minsta vi kan göra i västvärlden.

 45. Adolf Goreing

  ASCII-koden för ”al gore” = 97 + 108 + 32 + 103 + 111 + 114 + 101 = 666.
  ”Not just evil also pure wrong”

 46. Lars C
  Jag kastar in handduken i fallet Big Bang..(men fortfarande synnerligen skeptisk)
  Eric Lerner´s modell har inget start eller slut och en mängd mer logiska slutsatser,  men vad vet vi?
  Alla naturlagar och samband är långtifrån i vår samlade klokskap, så det är bara mer eller mindre kvalificerade gissningar.
   
  Apropå klokskap, citerade någon begåvad nyss Tove Janson:
  Katastroflycka
  Mot den driften kämpar logik och förstånd förgäves.
  Så gav Lena K ett input igår.
  Vi mottar och ger, erfarenheter och lärdomar, vi ofta inte bara upplevt utan även vunnit från andra.
  Detta borde ge mänskligeten en allt ökande klokskap.
   
  Gör den det för våra beslutsfattare?
  Kanske..
  Kanske vi i klokhetstörstande bara ligger i en frustrerande förtrupp.
  Vore det behagligare med mindre kunskap och mer auktoritetstro?
   
  Jag anser att behagligt liv på den nivån är egoistiskt och samhällsdestruktivt.
  Ett samhälle bärs upp av alla objektivt kritiska röster.
  Hur skulle det bli annars?
   
  Skulle vi skeptiker, om vi levat i Tyskland på 30:talet och visste att Polen inte angripit, hållit tyst?
  Länge leve skeptisism!
  Kan vara ett tungt ok att bära men våra röster hörs, om än vi själva blir lidande av orden.

 47. ThomasJ

  Adolf G (#45): Har du sett filmen/DVD:n?
  [Not Evil just Wrong]
  Mvh/TJ

 48. Adolf Goreing #45
  Den var bra. Inte en siffra rätt i ASCII-samhället,  men djävulen avslöjar sig…  ;-D

 49. Per Spektiv #41
  Äntligen! Säger jag som fascinerades av Ellings och Gunnars tidigare fälttåg för Thorium, och en kärnkraft som förbrukar och oskadliggör farligt kärnkraftsavfall.
  Kul och hoppingivande att den tanken fortfarande lever. Även om den lösningen kanske inte är så lätt att åstadkomma som Gunnar berättade om för länge sedan… 😉
  Men va f-n, om det bara handlar om hur man ska kunna utveckla material till behållare, rör och pumpar för något som fungerar i teorin… då är det väl bara pengar som fattas.
  Eller så är det någon lucka i det teoretiska ressonemanget…
  Eller så är de som framför lösningen inte betrodda av andra skäl…
  Elller så är det en så fiffig lösning att alla oljebolag, och kärnkraftinustrin, och alla andra energiproducerande industrier hellre satsar på lösningar som ger subventioner.
  Om vi i Sverige kan satsa en engångssumma på 25 öre per capita på en skitdyr bastu, så borde vi väl lätt kunna satsa en
  20-lapp i månaden i två år för en förstudie för att testa om Thoriumtekniken är genomförbar?  
  OK, en 100-lapp för de som jobbar och 0 kr för de som är utan inkomst eller har en knaper pension.
  Varför struttar regeringen på i gamla fotspår och vägrar be om mer skatteintäkter? Därför att dom inte har en susning om hur dom skulle kunna användas på ett bra sätt.
  Ni löser det bäst själva! Tycker dom.
  Vad ska vi då ha er till för? frågar jag…

 50. Tommy N.

  Ikväll ser jag inte på världens barn. Jag lyssnar hellre på
  blues.http://www.myspace.com/ECSTATICS

 51. UffeB49
   
  Hyggligt resonemang fram till de sista 5 raderna, där det väl spårade ur en smula.
  Menar du att regeringen under mandatperioden har sänkt skatterna bara för att slippa att administrera  för stora summor?
  ”Vad ska vi då ha er till för? frågar jag…”
   
  Kan du utveckla?
   
   
   🙂

 52. Per Spektiv

  Uffeb, visst är det härligt att en auktoritet som Carlo Rubbia kommer att snacka torium, inför ett auditorium som annars är
   svårt att nå. Hoppas även att eventuella kritiker kommer till tals, så att vi som söker sanningen får en klarare bild.

 53. Tommy N #50
  Jasså…
  Jag sitter och väntar på en kopp kaffe och skriver blogginlägg utan större mening.
  Men jag ska nog stänga av TV:n (2:an i mitt fall), sluta försöka läsa vidare i en spännande bok, samtidigt som datorn är på – och koppla av – och ladda inför en ny kul morgondag.
  Appropå meningslösa inlägg…

 54. Lena Krantz

  Adolf
  Men herregud!
  😉
  Om nu inte Kristus är sann så kanske Antikrist är det?

 55. Tommy N.

  Ursäkta, det blev fel i förra inlägget.
  http://www.myspace.com/ECSTATICS

 56. Lena Krantz

  Förresten har jag skrivit om Al Gore och 666 redan (jo lite poet är jag nog ibland även om den här texten inte är någon dikt)
  http://www.poeter.se/viewText.php?textId=946503
   
   

 57. pekke

  Rosenhane
  Håller med om Uffeb spåra ut mot slutet, begriper inte vad han menar !?
  Men de e´ju freda´så även jag brukar spåra ur då, åtminstone de fredagar jag är ledig.
  Jag har ett minne om att USA hade en testreaktor med torium redan på 60-talet, Gunnar L vet ju sånt bättre.
  Det finns tydligen massvis med olika teoretiska och praktiska reaktorprojekt på gång ut i världen enligt en sida som jag kollade för några månader sedan, tyvärr sparade jag inte länken men den låg på nån officiell kärnkraftmyndighet.
  Det som var på gång var byggnation av minikraftverk på bara 200-300 MW och även teoretiska engångskraftverk som laddades en gång och brann långsamt i 20-30 år.
   
  Och kom i håg att en toriumreaktor kan matas med kärnavfall om den är byggd för det och några av de nya reaktorerna för vanligt kärnbränsle även de kan matas med kärnavfall.
  Så som Gunnar L brukar gapa om   😉   vi ser nog en helt ny utveckling av kärnkraften i framtiden, frågan är bara om svedala kommer att vara med där eller om vi fortfarande ska käbbla om hur den framtida energin skall skapas här !
   

 58. Rosenhane #51
  Ditt citat är svårt att utveckla. Lösryckt som det är ur sammanhanget.
  Och det jag skrev har du tydligen uppfattat och förstått, eftersom du reagerar.
  Hur som helst så är det idag min mindre snälla dag, och jag ska försöka utveckla mina ”sista 5 rader”…
  Vi kan ta det mening för mening…
  – ”Varför struttar regeringen på i gamla fotspår och vägrar be om mer skatteintäkter?”
  – Därför att det är populärt att sänka skatter. Det ger ju var och en mer pengar kvar.  Inte svårt att fatta.
  Nästa två meningar måste jag skriva som ett citat – ser jag nu i efterhand…
  – ”Därför att dom inte har en susning om hur dom skulle kunna användas på ett bra sätt.
  – Ni löser det bäst själva!”
  – Regeringen delegerar alltså lösningarna för medborgarnas arbete, inkomster, sjukvård, pensioner, till och med skola… till var och en att lösa själv… och skattepengarna som finns kvar pytsas ut till de som lovar använda dom bäst.
  Regeringen får in skattepengar, men vet inte hur de bäst förvaltas. Det vet marknden, tycker dom. Därför sprids dom ut vind för våg till olika privata lycksökare eller populistiska miljö- och energiprojekt.
  Det gäller ju att vinna nästa val.
  Och vad ska vi då ha dom till? Undrar jag. Politikerna alltså….
  PS Ursäkta konstiga stavfel eller ord. Jag orkar inte läsa korrektur… DS

 59. Lars C

  Gunnar Littmark#46
  Universum.
  Jo men visst är det så att vi inte har en aningom varifrån alltsammans kommer, om det finns mer av den varan där samt slutligen vart allt tar vägen. Jag tror inte ens att gänget i Cern någonsin reder ut den saken.

 60. Lena Krantz

  Lars C
  Vart det hela tar vägen undrar jag med, nånstans måste det väl ta slut eller?

 61. pekke #57
  Du är ursäktad för att du tyckte att jag spårade ur på slutet i det som Rosenhane citerade.
  Men visst är det fredag. Och då kan man bli inspirerad och fulmig på tgnanterna. OJ
  Fumlig på tangenterna menade jag…
  När det gäller teorierna och försöken med Thorium är du lite mindre påläst än jag känns det som. Och varken det du eller jag tycker eller tror betyder så värst mycket i sammanhanget.

 62. Patrik

  Jag fortsätter på mitt historiska tema och rekommenderar följande läsning:
  http://articles.latimes.com/2009/jul/28/science/sci-inca28?pg=2
  Handlar om ytterligare ett forskningsresultat från i år, som definitivt tyder på att vi hade ett BETYDLIGT varmare klimat under medeltiden. Och att det dessutom var väldigt bra för åtminstone Inka-folket, vilkas tillväxt gjordes möjlig av denna varma period. 🙂
  Läs och njut av värmen. 😉

 63. Patrik

  Kul med nyheterna angående Thorium förresten! 🙂

 64. Patrik

  Underbart citat från artikeln jag länkar till förresten:
  ”However, it is important to remember that climates do not make empires. People do.”
  🙂

 65. Uffeb
   
  Även om du är i surrigaste laget vill jag avhålla mig från att mucka en afton som denna varför jag förärar dig en förmodad lämplig favorit:
  YouTube – Fred Åkerström – Sådan är kapitalismen

 66. Till Gunnar Littmarck m.fl.
  länkar jag följande med reservationen att det kanske har varit uppe förut. Fascinerande är det hur somhaver.
   
  .Genusaspekter på slutförvaring av använt kärnbränsle « Tanja Bergkvists Blog

 67. Lars C och Lena Krantz:
  Chefen för Cern uttalade nyligen:
  -Efter observationer att vi expanderar accelererande saknar vi 86% av förståelsen.
  -Det måste vi våga ta tag i.
   
  Tänk om Fredrik R, kunde säga detsamma (fast prosentandelen är för honom, troligen högre)  🙂
   

 68. totte wallin

  i går var det sorg på nokia , idag på ericsson …. skaffa mac … trogen sedan 1985 ….  roligare att gå till jobbet

 69. Patrik

  Adolf #45>> WTF! Det stämmer ju!
  Dock måste man använda gemener, men ÄNDÅ! 😮
  Hur stor är chansen för det?
  Mitt namn blir 1654 – inte lika dramatisk kombination…
  Men SH-T, Adolf! Visste alla detta redan innan du skrev detta här eller?
  Kan ju vara något för Olle H att räkna på under helgen kanske; hur stor är egentligen sannolikheten för att ett namn ska ge dessa siffror? 😀

 70. pekke

  Uffeb#61
  Visst har du rätt i att jag inte är påläst om toriumreaktorer.
  Men tydligen skall funnits en reaktor i USA som gick på torium, men som avslutades av nån anledning, det var nån sida skapad av en son till en av driftingengörerna som gjort den och vad som är sant å falskt av vad han skrev vet jag icke.
   
  Jag spar inte så mycket länkar nu för tiden eftersom det börja bli lite rörigt i mitt länkskafferi.
  Men min poäng är endå att det rör sig på i kärnkraftsutvecklingen och jag hoppas att vår regering och riksdag begriper det.

 71. pekke

  totte w
  Sitter du fortfarande med en Apple IIe  ??   😉
   

 72. Lena Krantz

  Gunnar
  Tänk om vissa kunde erkänna just det, att de saknar 86% av förståelsen….ja fast då om AGW.
  😉

 73. Gunnar Strandell

  Thomas #3, Fredrik #8
  Thomas, du bygger snabbare och säkrare upp ditt immunförsvar med vaccin än genom att låta dig smittas. Och använd inte din metod på polio, smittkoppor eller difteri.
  Vaccination är en solidarisk gärning för att eliminera risken för att samhället hamnar i akut kris. I Norrland finns skolor där hälften av eleverna blivit sjuka. Det har vi nog råd med, men vi vill inte att det drabbar hela samhällen eller storstäder.
   
  Ulf L #14
  Jag delar din uppfattning och ser ett problem i att vetenskapare också bestämt sig för att ta ställning i klimatfrågan. Då finns det naturligtvis risk för att detta styr deras fortsatta forskningsinsatser och i värsta fall tolkningen av resultaten. Vi har hamnat i en återvändsgränd där klimatfrågan är så polariserad att den vetenskapliga diskussionen dött ut och ersatts av debatt och retoriska knep.
   
  Per Spektiv #41, Uffeb #49, pekke #57
  SKB:s metod för att ta hand om kärnavfallet, KBS-3, bygger på att vi kan ångra oss och till exempel ta upp kapslarna igen för att göra bränsle till toriumreaktorer.
  Men Strålskyddsinstitutet har börjat knota och vill att SKB fortsätta att utreda förvaring i djupa borrhål utan möjlighet till återtag.
  Man kan fråga sig om det pågår ett politiskt maktspel om vår energiförsörjning och säkerhet.
  Lena Krantz #60
  Tills vidare är jag bekväm med att det slutar i ett svart hål där tiden står stilla. En sekund är lika lång som evigheten. En anhopning av svarta hål leder till en Big Bang så kör vi ett varv igen, men det får bli i en annan blogg.

 74. Rosen hane #65
  Gillar du Åkerströms röst? Det kunde man inte ana…
  Men det var egentligen bara en retorisk fråga.
  Men läs gärna det jag skrev och försök förstå. Om det känns surrigt i ditt huvud kan jag förstå, men ta det lugnt.
  Du kan. Du är klok och kan tänka själv. Ge det bara tid och se det från olika infallsvinklar…
  Men vi lägger ned nu som du sa.

 75. pekke
  (känns som jag skrivit detta förut..)
  Indien har haft ett antal forskningsreaktorer med tillskott av Th232.
   
  Det gav ytterst dåliga rsultat.. så 2007 kungjorde de att de lägger ner sitt torium program..
   
  Hiphapsnipp snut 21/4 2008 kom effekten.. det visar sig att det måste utvecklas en viss sönderdelning per volym och på 40 dygn (Pa233 har runt 27 dygns halveringstid) för dess är Th232 som ett ”neutonläskpapper”.
   
  Elling gillar inte detta ty det konkurrerar med hans grupps mycket smartare modell, men faktum är att i Wien för några veckor sedan presenterade Indien en billig torium reaktor, med 100 års livlängd.
  Men pekke om du på riktigt vill lära, läs min blogg och avsevärt viktigare alla länkar och de spår de ger.
   
  Jag har beställt en t-skirt, för 25$ har ni?

 76. Labbibia

  Gunnar S # 73
  ” En sekund är lika lång som evigheten
  Låter ungefär som geografilektionerna i grundskolan? 😉
  Vad gäller entusiasmen för Thorium…….tålamod är nog det som gäller. Ny teknik bromsas alltid av den redan etablerade.
  Speciellt om den är banbrytande. Fråga Håkan Lans, han vet.
  http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0010/02/lans.html

 77. Patrik

  Påtal om olika typer av datorer, här har vi ett snille som en gång för alla har avgjort vilka som är bäst, IBM eller Apple:
  http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/IBM
  😉

 78. Lena Krantz

  Gunnar
  Tänk hur mycket man kan tänka inför ett svart hål, ja just innan man faller däri…tid finns inte längre, man är mitt emellan att vara och att icke vara. En tid att eftertänksamt tänka allt man tidigare inte tänkt kanske.
  Eller så går det så snabbt så att man är slukad innan man hinner förstå att man skall bli så…
  😉

 79. Lena Krantz
  Nästa helg är jag i Stockholm (mitt första barnbarn ska döpas… av aktivt icke troende föräldrar…hm..jag är så gammal så jag klarar skenheligheten, man aldrig för 5 år sedan….då djävlar… gamal är dock äldst)
  Ska vi luncha?
   
  Lars C
  Jag har en gammal egen idé.
  Varför måste tid vara ett ”snöre” med start och slut?
   
  Kanske en slinga?
   
  Kanske all tid är samtid?
   
  Vi kanske är ett och samma i ett fruset ögonblick?
   
  Nu måste jag snabba mig att skriva innan karlarna i vita rockar kommer.
   
  Tänk om även dimension är obestämd?
   
  Vad om jag går ner på en upp kvarks nivå och finner dig Lars C?
   
  Så går jag ner på den Lars C´s uppkvarks nivå ..och näts nästa…
   
  så är jag tillbaka här och både förr och nu….
   
  Inget kan existera för inget kan finnas. allt är ett och samma ty annat kan inte vara.
   
  Eller hur?
   
  Hepp!

 80. JR

  István
  Har du varit inne på bloggen ”andas lugnt”
  Otroligt bra blogg med massor av kunskap. I vart fall blev jag imponerad och fick lära mig massor.

 81. Inge

  Jag och min fru kommer att vaccinera oss. Men jag tycker det är helt ok att inte göra det.

 82. Labbibia

  Gunnar L
  Vi har ju faktiskt redan en teknik för att ”frysa” tiden.
  Fotografering.
  Anners verkar ju tiden fungera som ett gammalt  SuperMario-spel….? vi kan bara gå framåt. Vare sig vi vill eller inte.

 83. Gunnar Strandell #73
  Om råvara för ny kärnkraft, om tiden och om universum:
  Visst finns det logik i att försena en revolutionärt ny teknik för energiproduktion  när man tjänar pengar på att få subventioner för den gamla. Och dessutom ytterligare subventioner för mindre lönsam teknik som inte kan konkurrera…
  Tiden är dilemmat när vi försöker förstå universum.
  Appropå något tidigare inlägg om ”Liftarens guide till galaxen” och senare inlägg om ASCII-kod för Al Gore…
  Rätt mycket OT nu, men ändå, det är ju fredgaskväll.
  När jag läste ”Liftarens Guide” skrattade jag och fnissade högt i flera veckor. Jag läste alla böckerna.
  När datorn svarade ”42” på frågan om meningen om livet så skrattade jag bara för att både frågan och svaret var så meningslöst. Men eftersom jag är född -42 så tyckte jag att det var ett bra svar för mig.
  Det tog ett år innan jag kom på att 042 i ACII är tecknet för Asterisk * som även kallas jokertecknet – och betyder : ”vad som helst”.
  När det gäller inlägget om Al Gore så är det kul. Men det finns bara 256 ASCII-tecken så där blev det fel.
  Men att 666 är siffermyter om Djävulen är ju rätt. Så det blev ju rätt på två olika sätt… Al Gore hör inte hemma i den rationella världen och har avslöjats som en jävla typ… 😉

 84. pekke

  Gunnar L
  Jag köper absolut inte en T-skirt för 25$ !!
  Hoppas du inte tänkt sälja kärnkraft för såna priser !  😉
   
  Gunnar Strandell#73
  Det är skillnad på virus som vi vet skadar de som blivit smittade och virus som oftast ger förkylningsliknande symptom.
  Om vi skulle ge vaccin mot alla influensor som kommer och går skulle hela befolkningen behövas vaccineras varje år och våra barn å barnbarn skulle få ett allt sämre immunförsvar för varje mänsklig generation.
  I våra gener finns ett jättelikt register om alla sjukdomar som vårat immunförsvar kan plocka ut rätt motmedel i mot, ett vaccin ger bara motmedel mot just den exakta stammen men om viruset muterar så behövs nytt vaccin.
  Ett immunförsvar som kämpat mot ett visst virus kan i bland även kämpa imot muterade varianter vilket den som är vaccinerad oftast inte kan utan behöver ytterligare vaccinspruta.
   
  Mina 50 öre !
   

 85. Labbibia
  Är du tvärsäker?  😀

 86. Lena Krantz

  Gunnar
  Söndag funkar bra om det passar dig? Lördag nästa helg skall flyttlasset gå från förrådet till nya stugan och halva släkten är involverad.

 87. pekke
  Det ställer klart vissa kunskapskrav på de som bär en T-skirt med texten:
  Ask me about Thorium
   
  Även moraliska om man vill påskynda uttåget från fossilepoken, med ökad global välfärd.
   
  Så nu har jag mobbat en till…
  Hit me…
  harder..
  not enough
  aj aj aj aj
  Thank you….
  phuuuuuu

 88. Lena Krantz

  Jag har förresten bestämt att vi inte skall vaccinera oss. Svininfluensan är ju liksom redan här så det finns egentligen inget att vaccinera sig emot.
  Ja om man nu inte vill göra om det var sjunde månad.

 89. Lena Då lunchar vi på söndag. 🙂
  Finner ditt nr på eniro antar jag. typ  sen lunch? 2-4???
   
  (egentligen vill jag luncha tidigt och länge så jag slipper prästens mässande, men det kan jag ju inte skriva offentligt:::)  😀

 90. Lena Krantz

  Om tid inte finns som ett snöre betraktat så kanske inte heller tankar bara är enskilda. Det kollektiva medvetnadet kanske också finns fast vi inte är medvetna om det.
  Kanske är det just det som vi försöker påverka fast vi inte ens är medvetna om det?

 91. pekke

  Gunnar L
  Jag antar att det ingår livvakt med dina T-skirt priser ?
  Kan nog behövas så man inte blir överfallen av nån hysterisk grön AGW-anhängare.
   

 92.  
  Inge#81
  Jag överlevde barn och ungdomssomrar på havet  i Bohuslän, utan flytväst.
  Dog inte av  att köra bil innan bältena var obligatoriska.
  Slutade röka 30 år gammal för 30 år sedan.
  Har  fått  tror jag 3 poliosprutor, smittkoppsvaccinerad, osv.
  Idag cyklar jag i Stockholm istället för att köra bil, det går fortare, dock utan hjälm och detta av ren fåfänga(cyklister med hjälm ser ut som rymlingar från dårhuset) och bekvämlighet.
  Vad vill jag säga med detta?
  Jo, jag tar lika mycket avstånd från trygghetsfascismen som klimatalarmismen!
   
   

 93. Lena Krantz

  Gunnar
  Det låter finemang och en relativt sen lunch tror jag passar en flyttande kvinna bra.
  Måste testa men jag tror att det funkar fint med att slå mitt namn och stockholm bara. Hm…efter lite checking..jag bor inte på Sibyllegatan.
  Äsch, du får min mailadress
  lena@krantz.nu
  Jag är ju ändå inte så särskilt hemlig liksom
  😉

 94. Labbibia

  Gunnar L #85
  Nej, absolut inte! Det enda jag är säker på är att jag inte är säker på hur det ligger till. Men det verkar som om vi är fångar i tiden? I rummet är vi fria att röra oss i vilken riktning som helst, men i tiden? Och för att verkligen röra till det…..Finns det bara två riktningar i tiden? (framåt/bakåt)
  Eller…… 😉

 95. Lena
  Du kommer ligga med ryggen mot en solvarm klippa, seende den oändliga stjärnhimlen blinkade vänligt mot dig.
   
  Under det att Jag och Labbibia ingår en allt hetsigare diskussion,  (allt mer avlägset från din uppmärksamhet)vi inte själva förstår  (men så är det med oss gubbar) skoj och mycken människokärlek ryms dock inom.
   
  Eller hur?

 96. Avslutar aftonen med en riktig rökare:
  YouTube – Chuck Berry & Keith Richards – Oh Carol
   
  God Natt!

 97. Lena Krantz

  Ge mig en stjärnhimmel och ge mig en stund att bliga mot den så att jag ser vintergatan, sedan är jag faktiskt mer nöjd än den rätt förnöjsama person jag ändå är.
  Sedan kan ni andra tjabba om vad som helst!
  hi hi
  Skojar nu men ändå inte, det är hänryckning om något att se vintergatan.

 98. István

  JR, tack jag skall kolla. Passar säkert mig som sällan hyperventillerar.
  Spar på CO2 utsläpp 🙂
  Uffeb
  Tycker vi skall inte hitta på nya uppslag till ökade skatter.
  Det finns gått om pengar i systemet, bara vi skrotar de idiotiska planerna på sluförvaring av kärnbränsle.
  Att försöka lösa ett tekniskt problem för 100 000 år framåt är fullständigt vettlöst. Om bara några tiotals år kommer vi troligen att gräva fram allt igen och använda det som värdefullt bränsle.

 99. Lena
  Har du haft din rumpa placerad på en bohusklippa i sena augusti?
   
  Då lysräkor får vattnet att skimra, trotts att solen vilar bortom Texas.
   
  På min tid (12 år gammal) var de radio Luxemburg, med störningar från trafikflyget (eller vad L?) och en Chesterfield från en 17 årig sjömans hand.
  Det tog en vecka att lära allt den gutten kunde, bygga om min morfars Puch och köra den sönder och samman i farter vare sig morfar eller Puchen upplevt.
   
  Tja (eller tjabo..)  så fick jag en super sommarinfluensa, med evigt hög feber…
  Det blev krabbfiske vid bryggan och skamsna blickar mot morfars Puch, som nu hade färdats sitt livs mil, med råge.
   
  En marodör var och är jag.
  Bara med döda ting.

 100. Labbibia

  Rosenhane
  Kallar du det en rökare?
  Det HÄR är en rökare!
  http://www.youtube.com/watch?v=RTXbx0zyt_Q
  Kanske uppskattar Gunnar L introt? För mig låter det iallafall som ljuv (motor)musik.

 101. Lars C

  Gunnar Littmark
  Man kan också tänka sig tiden som ett rör där alla tider existerar. Vi rör oss genom röret. Vi kan i viss mån påverka det som ligger framför oss men inte bakåt. (Tidsparadoxen)
   
  En gång sa jag till en bekant att universum var oändligt,det är omöjligt sa han, det måste finnas ett slut, jag bad honom beskriva hur han tänkt sig slutet. Om vi antar att big bang är verkligt så sägs det att universum inte är större än big bangs utbredningsområde eftersom ljust kröker.  Men två forskare i USA skrev något om att nya Bb kanske inträffar överallt hela tiden på så stora avstånd att vi aldrig kommer att få veta om det stämmer. Men jag tror definitivt inte att någonting inträffar bara en gång och aldrig mer. All denna energi och materia kommer någonstans ifrån och tar vägen någonstans, den försvinner inte. Kan det vara så att allt vi känner till är en liten rännil i ett gigantiskt kretslopp där en cykel kan räknas i hundratals eller tusentals miljarder år. Kanske är det så att det finns ingen början och inget slut. Allt (100%) återvinns och används på nytt i all evighet. Amen.

 102. Lena Krantz

  Gunnar
  Det har jag absolut då jag är född i Göteborg…..fast jag minns inga lysräkor men å andra sidan flyttade jag vid åtta års ålder (till Malmö).
  Ok för marodör men schyrrans att det bara gäller döda ting. Jag har nog inte varit lika drastisk vare sig det gäller levande eller döda. Fast saker är bara saker….det har jag då ändå alltid tänkt.
  Nehe
  Nu får jag önska alla en godnatt….sömnen kallar lite drastiskt ikväll känner jag men det har varit en hård vecka!
  Natti natti bloggen!

 103. Lena Krantz

  Lars C
  Allt har kanske en motpol…positivt mot negativt. Allt är kanske ingenting eller noll egentligen men finns det en motpol lika stor så….
  +1 och -1 =0
  och jämförelsevis kan du ta vilka tal du vill
  fast vad är motpolen? Svarta hål?

 104. Lars C

  Lena Krantz
  Jag tror aldrig vi får veta.
  Bädden väntar även här.

 105. Gunnar,
  Vill abslolut inte itervernera i dina rumpfunderingar, men är det inte marelden du vill komma fram till?
  Annars fick du MVG  men kan du inte försöka dig på en haiku nästa gång?
   
  Limmerickutmaning, vem här kan hitta på bästa fortsättningen?
  1:a pris: En gratis fotvandring till Uppsala.
   
   
  En skeptiker ifrån Rwanda
   
  sig i AGW-hysterin ville blanda..
   

 106. Klimat debatten handler inte om klimat.
  Lord Monckton holdt en speech i onsdags, som är mera spännande en något andar.
  I kan se sluttalet på engelske herr
  eller på danska herr
  Hoppas att Maggie får tid att översätta till svenska.

 107. Labbibia

  En skeptiker ifrån Rwanda
   
  sig i AGW-hysterin ville blanda..
  Tog tåget till Östra Aros
  Men fick där en neuros
  När han krockade med en Panda

 108. pekke

  Eftersom det ska youtubas här så varför inte lite Motörhead:
  http://www.youtube.com/watch?v=KSmdIjT2V1Y
   
   
  Och sedan några märken som jag haft:
  http://www.youtube.com/watch?v=JaUzIIGvRaU
   

 109. Labbibia#107
   
  Nu är jag glad att jag är ensam i huset, man hade kontaktat psykjouren;
  jag är fortfarande tårögd och förvriden av skratt. 😀
  Men  varför vill du så gärna promenera till Uppsala?

 110. Rosenhane
  Jag försvann här och i en bok.
   
  Låten måste spelas så högt att basen slår in bröstkorgen, i ett vanligt hus blir det min 200Wsubwofer. (polvända bashögtalare som jobbar mot varandra, så det blir en ljudvåg mellan. äh jag ska inte sabba ni fattar..teknikbögar som jag är mesiga)
   
  Detta är den mest vitala musik jag upplevt.
   
  Just denna version spelade jag i ett tiotal år med 2X400W var midsommar tills det låg båtar med lyssnare på sjön och grannar var så impregnerade att de alla hade egna exemplar.
   
  Såklart var det förbjudet att spela bortom midsommar (men jag har hört att de lär fuskats)
  Märk att det bara är denna version, den lovar jag skulle blivit en hit hos våra förfäder för 100.000år sedan (eller kanske längre..hm… får räkna på det…)
   
  Natta mina goa vänner…
   
  Lars C du tänker stort och fritt, jag tar det till mig… tackar…

 111. Labbibia

  Vi kan ju röra oss fritt i rummet?
  Men innan vår resa i tidsröret (Lars C.s utmärkta liknelse av tiden) är slut så gäller det att hinna se så mycket som möjligt.
  Och vad ger mer möjlighet att se sig omkring än en fotvandring? 😉
  För övrigt verkar konkurrensen inte vara direkt mördande i tävlingen. 🙂

 112. Labbibia

  #111 var så klart riktat till dig, Rosenhane

 113. Labbibia
   
  Skam den som ger sig!
  Mjäkighetskoefficientens motståndsapostlar i alla länder, come together:
  YouTube – John Lennon – Come Together

 114. Labbibia

  Rosenhane
  Tack för länken!
  Säger godnatt nu, dottern ska skjutsas tidigt imorgon.
  Men med tanke på den sena timmen, länkar jag den här låten.
  Du och jag kanske inte känner igen oss, men bra musik är det likafullt.
  http://www.youtube.com/watch?v=yGNvjAWaRhA

 115. Torsten Wedin

  Är det kö till att luncha med Lena Krantz så vill jag gärna ställa mig den kön. Men nu bor ju inte jag i Fjollträsk (Stockholm) utan i Västerås. Men det går väl att lösa.
  God natt!
  Totte

 116. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ…………….
  YouTube – contact – hon kom över mon
   
  schnarrrrk………………..

 117. Torsten Wedin

  Rosenhane #116:
  Tack för länken.
  Har alla gått och lagt sig nu? Är ni pensionärer?
   😉

 118. De som ska luncha med LenaK, måste (som vanligt först vinna hennes intresse) jag är intresserad ty hon tycks ha så mycket jag saknar (egoist som suger åt sig av intressanta människor, så skilda från mig som möjligt).
  Jag bor 560km från Lena…. en viss uppoffring krävs för en lunch.
   
  Så fuskar jag, då jag ändå ska till stan.
   
  Men faktum är att jag hoppas möta många av er i framtiden…
  Kanske får  jag köpa boken i söder, signerad.
   
  Det som har varit och är ball, är alla intressanta hjärnor jag haft privilegiet att träffa här.
   
  Jag ska söka upp TTPP i Bromma, ty jag tror till skillnad från många av er att en sådan motvallskärring har mycket att lära ut.
  Kvällens sista blir:
   
  Start me up från Argentina.

 119. AOH

  Torsten Wedin
  Tydligen är det vi  i Västmanland som  är piggast i landet.
  Arboga is calling

 120. Den versionen var kass, avslutar kvällen med en Stones goding från 73.
   
  God natt
  Sov gott
  Dröm vackra drömmar

 121. Gunnar,
   
  jag vill inte itervenera på något vis men den här måste vara helt rätt
  som Vorspiel till din lunch i Stockholm.
  YouTube – Bee Gees – How Can You Mend a Broken Heart (1971)
   
  Nu hoppar jag ned i lopplådan. Ajöss!

 122. Torsten Wedin

  AOH #119:
  Det finns en studie, minns inte var, som konstaterar att intelligenta människor sover mindre än andra.

 123. Torsten Wedin

  Hallå!
  Har alla ointe……… gått och lagt sig nu. OK  Jag återkommer 07.00 i morgon (idag egentligen) om fem och en halv timme .

 124. pekke

  öhhh Torsten jag är vaken och jag hoppas det beror på din studie !!
  Fast de kan ju även bero på att jag jobbar skift å ä van att va vaken dygnet runt å sist ja´jobba var natt så det sitter i men nu blir det lite öl å tv te´s ja´sömnar !
  natti´natti
   

 125. När nu ordet är fritt vill jag passa på att prata lite om det jag vurmar mest för, nämligen debatten kring Svearikets vagga. Jag är övertygad om att Sverige utgick från Götaland och att influenserna kom från sydväst, inte från öst. Bråket kring var denna vagga stod är i stort sett över nu, Götalandsförespråkarna har vunnit i stora drag över de som hävdat att Uppland med Uppsala var rikets vagga. Det återstår att övertyga de mest hårdnackade men de är numera rätt få, som tur är.
   
  Sveriges historia börjar i de centrala delarna av Västergötland, norra Halland, Östergötland, Dalsland och Värmland nån gång på 400-talet. Vi kan dock inte tala om ett Sverige som vi ser det idag. Det fanns ingen huvudstad, ingen central regering, inga myndigheter och framför allt ingen patriotism/nationalism. Det som fanns var en samling landskap som gått ihop i en sorts union med det gemensamma att de delade samma kultur och språk. Hur det var med religionen är lite svårt att få grepp om, de flesta var nog bekännare av nån form av polyteistisk religion. Vi kan kalla den fornnordisk religion för begreppet asatro är egentligen ett påfund från senare tider. Det fanns nog även många kristna här, av den variant som kallas Arianism, en gren inom den östliga kristendomen som var populär bland germanska och slaviska folk på kontinenten fram till ca 700-talet.
   
  Vad gäller Uppsala och hela det tjafset kring det så kallade templet så är det förmodligen en blandning av överdrift och rena rama påhitten från Adam av Bremen, en kyrkoskrivare på 1000-talet som i slutet av 1080-talet gav ut en bok om Hamburg-Bremens historia inom kyrkans värld. Det man vet om förkristna germanska folk så höll de sina mässor ute i det fria, i lundar eller inom stenringar som kallas domarringar. De kristna höll vid samma tid till i träkyrkor eller i stencirklar de också.
   
  Nu ska ni veta det att den katolska kyrkan vid den här tiden såg alla andra kristna samfund som hedningar. De som inte trodde på Kristus var ogudaktiga men inte hedningar. En hedning kallas så för att denne håller till utomhus vid ceremonier och predikningar hellre än inne i en kyrka. Så det Adam skrev om som varande ett tempel där hedningarna sjöng fula sånger kan helt enkelt ha varit en ariansk mässa. Dessutom var Adam aldrig i Sverige utan var i Danmark hos kung Sven Estridsen som vid denna tid var persona non grata i Sverige efter att han stött den dåvarande svenske kungens motståndare. Kung Sven kan ha haft sina motiv till att göra ner di svenske.
   
  Så här beskrivs trakten kring ”templet”: Det ligger på en stor slätt med höga berg omkring som gör att hela området ser ut som en gigantisk amfiteater. Byggnaden har en massiv guldkedja som går runt huset och taket glänser i guld. När man kommer in finns här i ena änden av salen ett altare på vilket olika beläten står som säjs vara representationer av de stora gudarna. Någon sådan byggnad har aldrig nämnts i svenska skrifter från ungefär samma tid, ej heller har en sådan byggnad hittats nånstans vid utgrävningar. Den får alltså förpassas till myternas värld.
   
  Jag återkommer med mer sånt här om det passar.

 126. UnoK

  Ja, Jösses – efter en halv kilometer Twitterinlägg, så kommer Carl med en återställare!
  Och nog så sann: utan Ållebergs Ryttare hade vi alla varit antingen danskar eller svenskar. Tack för att vi kan vara Göter!

 127. Labbibia

  Carl #125
  Tack för ett intressant inlägg.
  Upplänning som jag är så  är jag ändå övertygad om att du har rätt när det gäller var rikets vagga stod.
  Undrar dock över en sak.
  Svenska skrifter från samma tid, dvs 1000-talet?
  Rätta mig gärna om jag har fel, men finns det överhuvudtaget några ”svenska” skrifter kvar från den tiden?  Förutom på runstenar. 

 128. UnoK

  Långt uppe i övervåningen (#3) på denna tråd, så frågar Tomas om en eventuell korrelation mellan ”skeptiker” och vaccinering.
  Nog tror jag att det är så – ”skeptiker” har nog ett inbyggt ifrågasättande av myndighetsuppmaningar och väger för och emot.
  Jag misstänker dessutom att vi skeptiker ofta nog varit med ett tag, och hunnit uppleva ett antal domedagsprofetior, som sedan liksom bara pyst ut.
  När myndigheterna (jag menar experter, institutioner, politiker etc.) ständigt uppmanar till något (”6 skivor bröd”, ”närproducerat”…) som sedan ifrågasätts, så försvagas varje följande uppmaning. Skulle denna vara av verklig vikt, så har man ställt till det för sig. Än viktigare att ”vetenskapen” undanhåller sig från osäkra utsagor, annars litar vi inte på något.
  Hur skulle kvällstidningars löpsedel se ut om det verkligen bleve ett krig? Och inte bara Anna Ankas förlorade heder…

 129. Inge

  Det sägs ju att en anledning till att länderna gillar AGW-hotet är att det ger en möjlighet att kontrollera Kina och Indien genom tullar och restriktioner om de inte behagar följa klimatbeslut.
  Men min bild av Kina är att de ju har haft ett-barnsprincipen under Mao och har en åldrande befolkning. Sen menar jag att dessa familjernas enda barn i många fall är bortskämda  och sen att många barn nu fått jobba hårt i fabriker och slitit ut sig i förtid och kommer att vara vårdbehövande senare.
  Därmed menar jag att Kina inte är det hot man framställe det som.
  Vad tror ni? Skulle vara intressant med synpunkter!

 130. Fenix

  #125 #127
  Enligt nyare historieforskning är debatten om Sveriges vagga outdated. Läs Dick Harrison i det nya monumentalverket Sveriges Historia, del 2

 131. Carl#125 och Labbibia#127
   
  Jag höjde också på ögonbrynet när jag läste att Adam av Bremen  ….”gav ut en bok…” nästan 300 år före Gutenberg!
   
  Annars är jag övertygad om att den gamle göten på godset Dagsnäs vid Hormborgasjön Pehr Tham var rätt ute när han hårdnackat deklarerade att asken Yggdrasil hade stått på hans ägor. 🙂

 132. Labbibia # 127: Jag skrev ungefär samma tid. Då menar jag att det inget står i de dokument som är från 1200-talet, vilket är det första sekel som vi har bevarade dokument ifrån. Annars finns det inget.
   
  Fenix # 130: Jag hade Dick Harrison som handläggare när jag skrev uppsats i historia på C-nivå. Det gick så där för jag följde inte helt hans anvisningar. Jag ska skaffa det verket. Det är säkert lika långt som alla andra han har skrivit. Hans egen C-uppsats, om langobarderna, lär ha varit 600 sidor lång?

 133. Fenix

  Rosenhane #131 och Carl #132
  Jag håller på Peter Rudbeck, brorson till Atlanticans skapare, förvaltare på Huseby, som identifierade platsen för slaget vid Bråvalla till området mellan Huseby  och Moheda. Säkerligen växte Yggdrasil i Värend.

 134. Gunnar E

  ”127”
  Den svenska bildningen säte ligger i Lund men huvudet ligger i Uppsala. Eller  var det tvärtom?
  #128#
  På mjölkpaketet gjör jag bara ett litet hål i början av rivmarkeringen. Varför? Jo, p.g.a. texten där: ”riv ända hit” . Det bestämmer jag faktiskt över själv. .Om uppmaningar tycker jag inte.

 135. Labbibia

  Fenix # 130
  Vore verkligen vänligt om du kortfattat kunde redogöra för Harrisons version av var ”vaggan” låg.
  Själv kan jag ju som glad amatörhistoriker komma med tanken att (Svionernas, Svearnas)Svearikets vagga nog låg i trakterna av den stora havsvik som Mälaren en gång var. Men Sveriges vagga låg säkert i Västergötland. Någon gång i den dimmiga forntiden blev dessa småriken på något vis till ett. Om man får tro att Beowulfkvädet innehåller någon sanning, så måste det ha hänt efter 500-talet E.Kr. Hur det gick till är det väl inte någon som vet egentligen. 
  Slaget vid Bråvalla är ju en rätt kul legend, men om det finns mer än något uns av sanning i den, det vete fåglarna.

 136. Labbibia#135
  Fåglarna vid Hornborgasjön? 😉

 137. Labbibia

  Rosenhane 😀

 138. Fenix

  Labibia #135
  Ungefär så här: Det fanns en massa småriken, sammanfogade mer personellt än geografiskt, alltså utan fixerade geogradfiska gränser. För detta talar att monument som högar (Uppsala högar är inte ensamma)  över lokala stormän finns över hela södra Sverige. Smårikena gick efterhand samman (kanske våldsamt) och de färre som blev större måste utveckla allt större administration. Alltså en kontinuerlig utveckling. Enheterna Götaland och Svealand är nog tidigare historikers konstruktioner för att framhäva nationen Sverige. Rätta mej gärna om jag missuppfattat det hela.

 139. Lena Krantz

  Labbibia och Carl
  Egentligen måste jag ju läsa Dicks stora verk men om han har flyttat centrum till Västergötland så är jag ändå nöjd. Det har jag liksom trott hela tiden. Det var nog götarna som var goterna också skulle jag tro (eller en blandning) och så härjade de omkring i resterna av romarriket som Visighots och Osthrogoths (betyder typ ”de höga” och ”de lysande” eller nåt sånt i alla fall inte väst och öst).
  Ganska länge (i princip fram till Vasa) var det landskapslagarna som gällde och kungen fick svära på att lyda dem. Det finns en legend om en kung som inte gjorde som landskapslagen föreskrev när han red sin Eriksgata. Kungen skulle vänta vid gränsen och fick inte rida in utan att vara inbjuden och följeslagen av två från det landskapet det gällde. Den här kungen struntade i det och red rakt in. Honom tog de omedelbart död på….de var lite mer drastiska på den tiden.

 140. Labbibia

  Fenix # 138
  Det låter ju rimligt. Inte så helt olikt hur själva Svealand (Eller vad vi nu väljer att kalla det) blev till ett rike.
  Tar det direkt ur minnet. Rätt våldsamt. 
  Enligt sägnerna bjöd ju kungen (eller hövdingen) Ingjald Illråde? in sina kollegor från kringliggande landskap till fest. När alla var på plats i festlokalen, lät han barrikadera dörrarna, och tände sen eld på hela klabbet.
  En saga? Vem vet?
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Ingjald_Illr%C3%A5de

 141. Fenix

  Labibia #140
  Kärnan i den nya historien är att det inte går att tala om en vagga. Klart är ju att våra tidiga förfäders samhällen var våldsamma, men unioner skapades nog ofta fredligt, t.ex. genom äktenskap.

 142. Labbibia

  Fenix
  Man kan väl säga att det är en definitionsfråga. Vad är ett rikes ”vagga”? Helt klart har Harrison en poäng när han talar om ”kontinuerlig utveckling”
  Men redan Tacitus (ca 100 E .Kr ) talar ju om ”Suiones civitates” (ung. Svearnas samhällen)
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Publius_Cornelius_Tacitus
  Jordanes, några hundra år senare, nämner också Skandinavien
  och att Goterna skulle härstamma härifrån. Även ”suehans” (svear) nämns i hans verk Getica.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordanes
  Så var drar man gränsen för ett rikes (Sveriges) ”vagga”? 
  Kanske först på Birger Jarls tid?
  Eller ännu längre fram, på Gustav Vasas tid? Det var ju trots allt han som grundlade det moderna Sverige. 
  Vad gäller giftemål, kan man väl tänka sig att sådana genomfördes för att förhindra att uppblossande konflikter om mark o andra resurser utvecklades till regelrätta krigshandlingar? 

 143. Fenix

  Labibia
  Vi ser ju tradionellt historien från vår tid. Harrison vill se den från deras egen tid. Exvis för den som levde i Uppland på 1000-talet fanns inget svearnas rike, lika lite som ett göternas fanns för en västgöte.
  Som exempel på hur sen nationskänslan är anför Harrison att på 1910-talet det fanns tre svenska landslag i fotboll. Ett för Stockholm, ett för Göteborg och ett för Skåne.

 144. UnoK

  Labbibia (och Fenix):
  Lite Påvens skägg blir det ju, men om Romulus och Remus dög för romarna, så varför inte Uppsala för Sverige: Birger var ju göte, men satte sig att regera över det som var svearnas domäner, och tog med sig göterna ”söder om skogen”.

 145. Åke Rullgård

  Vetenskapsjournalisten Lena Nordlund serverade i dagens Naturmorgon i P1 en intressant och tänkvärd betraktelse över hysterin kring ko-rapningarna och deras, enligt vissa, förmenta skadliga inverkan på klimatet. Hon frågar sig med rätta hur det kommer sig att klimatet inte påverkats under tidigare epoker trots att det funnits kor och andra idisslare som ätit och rapat då som nu. Det är väl använda 5 minuter att lyssna på programinslaget som lätt hittas eftersom det ligger först i sändningen.

 146. Labbibia

  Fenix # 143
  Där tror jag den gode Harrison är ute och cyklar.

 147. Labbibia#143
   
  Tack för tipset, min cykel blev stulen i förra veckan. 🙂

 148. Labbibia

  Rosenhane
  I trakten av Lund? 😉

 149. Labbibia#148
   
  I den härliga lund? 🙂

 150. Labbibia#148
   
  Spelar ingen roll förresten, han är redan polisanmäld och du kommer att inkallas som vittne. 🙂

 151. Labbibia

  Rosenhane
  Nåja….
  det spelar ju faktiskt ingen roll, vi är ju ändå bara………
  http://www.youtube.com/watch?v=koBWtYVRf-0

 152. #151
   
  Tack Labbibia, mycket bra låt, men jag tror inte att det var någon av dom som snodde min cykel. 🙂
  Återgäldar med en skön brud med skön sång:
  YouTube – Brandi Carlile – The Story

 153. Ok, jag fortsätter lite. Det har skrivits rätt mycket bra grejer här om definitionen för vad som kan kallas Sverige. Första gången det nämns är nån gång under 1300-talet. Innan dess är det Svea eller swe-, beroende på källan. Upplandslagen från 1296 (första gången namnet Uppland nämns förresten) visar på att begreppet svensk ganska nyligen blivit applicerat även på dom. Innan dess kallades de uppsvear eller nåt liknande. Mälardalsbor kan man inte heller kalla dom eftersom det också är nåt relativt nytt.
   
  Trakten norr om Mälaren-öster om Västerås var inte en del av Sverige eller ens Svea rike förrän på 1100-talet. Det framgår av de arkeologiska fynd som gjorts där den kultur som funnits i trakten sen 300-talet fortfarande gör sej gällande i och med den begravning som ägde rum i Badelunda i början av 1100-talet. Sen händer allt väldigt fort: En stad anläggs som senare blir känd som Uppsala, efter ån som rinner fram här. 1164 blir staden säte för den första ärkebiskopskyrkan norr om Lund. Detta blev ett brofäste för den katolska kyrkan mot norr. Någon kunglig verksamhet fanns inte här då, den kom inte förrän på 1300-talet.
   
  Legenden om Erik den helige i Uppsala är egentligen en myt. Vi vet inte var han blev mördad, bara att han blev mördad vid julfirandet 1160 när han precis stigit ut ur kyrkan han en gång sett till att bygga. Det är senare tiders skrivare som velat placera honom i Uppsala trots att kyrkan i Uppsala inte var färdig när kung Erik mördades. Han mördades utanför en kyrka som var färdig, förmodligen i Skara eller Levene.
   
  Fortsättning följer nån gång.
   
  Synd förresten på din cykel, Rosenhane. Har du sett Harrison på den än?

 154. Carl#153
  Jag har korpgluggarna öppna som en marskatt på en gödselstack men Harrison har inte synts till. 😉
  Tack för ditt inrtessanta inlägg. Ska ägna en stund åt Sigfrids dop av Olof Skötkonung vid Husaby 1008 och ber att få återkomma.

 155. Labbibia

  Dags att göra helg……..
  Eller Holiday?
  http://www.youtube.com/watch?v=d_Nt5mEZ2r0

 156. Labbibia
  Göra helg….det är ju reda söndag!
  YouTube – Aerosmith – Crazy

 157. Labbibia

  Carl
  Tack för intressant information.
  Trakten norr om Mälaren-öster om Västerås var inte en del av Sverige eller ens Svea rike förrän på 1100-talet”
  Låter inte logiskt?

 158. Labbibia

  Hmmmm
  För att verkligen få reda på vad som hände i vår forntid vore det ju praktiskt om man kunde ”vända på tiden”
  http://www.youtube.com/watch?v=jEzdyPx2HdI
  Varning, denna länk kan medföra oönskade bieffekter. 😉
  (dock garanterat inga datavirus)

 159. pekke

  Labbibia
  Fick absolut inga bieffekter !!
  Ja ja det spritter lite i bena på guben !
  Noterat: Alicia Silverstone och dotter till Aerosmith sångare Liv Tyler.
  Man hänger med ändå !  😉
   

 160. Labbibia

  pekke
  Den här då?
  http://www.youtube.com/watch?v=FzQQ3Z_CNvc
  Har den omedelbara effekten på mig att jag (nästan) faller i gråt……..

 161. pekke

  Fast jag gillar hennes Halo bättre:
  http://www.youtube.com/watch?v=qZ0FhVZce2o&feature=related
  Och nåt jag brukar lyssna på i bland från mina första idoler:
  http://www.youtube.com/watch?v=jCHz0ydzrvQ
  Jag har nåt blötdjur som ligger å styr min musiksmak, fast är jag på rätt humör så går oxå Kiss å Motörhead bra !!

 162. Labbibia

  Har vi väl alla? 🙂
  Den här då?
  http://www.youtube.com/watch?v=79M4u4stN0g

 163. Torsten Wedin

  Om det är youtubeklips som gäller så vill jag bifoga denna:
  http://www.youtube.com/watch?v=o5HUWVLi7Sw&feature=related
  Den kan jag också riva av om jag får en gitarr i min famn.
  Jag hoppas länken funkar, den blev lite klippt tycker jag.
  /Totte

 164. Torsten Wedin

  Men jag gör den litet rivigare än Arne Quick.
  /Totte

 165. pekke

  Mest bara gamlingar här verkar det som   🙂
  Så varför inte lite muckartwist, vilket alla älskade i lumpen:
  http://www.youtube.com/watch?v=HY-I65aumk0
  Och av nån underlig anledning låg den här gamla discogodingen granne med muckatwist:
  http://www.youtube.com/watch?v=KGuFn0RPgaE&feature=fvw
   
  Maggie !! Ditt bloggklientel kan dö ut om 25-30 år om trenden på youtube-låtar visar vilken ålder dina läsare har !

 166. Torsten Wedin

  Pecke #165:
  Det heter inte gamlingar, det heter ”livserfarna”. Erfarenhet saknar tyvärr många.

 167. pekke

  Torsten
  Säg det till en tonåring !
  Vilket man inser som tonåring från 70-talet att livet och svaren inte är så enkla som då nu när man levt ett halvt århundrad !
  Det är ungdomens förbannelse att inte inse att vi som levt ett tag faktiskt har erfarenhet att förmedla.

 168. Torsten Wedin

  Pecke #167:
  Du har nog snart samma livserfarenhet som jag.
  Man kan inte tala om för en tonåring vad de ska göra och framför allt inte vad de inte ska  göra. De måste själva bränna sig på fingrarna.
  Så är det och så var det.
  /Totte

 169. Fenix

  De faktiska historiska skeendena kan vi inte göra något åt. Vår bild av dem, historien, skapar de för tillfället dominanta historikerna. Allteftersom de växlar och får tillgång till nya tekniker som C14-datering och DNA-analys och utvecklar källkritiken växer deras faktaunderlag. Eftersom de lever i sin tids samhälle påverkas de av dess värderingar. Därför revideras ständigt historien. Även om det går långsamt. Mycket dramatik, som Ingvald Illråde och hans illdåd, avslöjas som lögn och dikt.
  Vi kan dra en analogi till AGW. För 30 år sedan ett kuriosum. Nu en paradigm. Hur den betraktas om 30 år är en öppen fråga. Kanske har den finske miljöprofessorn Atte Korhola gjort en bra prognos: http://www.co2-raportti.fi/index.php?page=blogi&news_id=1370
  ”Esitän kärkeen heti teesin, jonka mieluusti alistan julkiseen kritiikkiin: kun myöhemmät polvet tutustuvat ilmastotieteeseen, he luokittelevat 2000-luvun alun tieteen historian noloihin lukuihin. He tulevat kummastelemaan ja käyttämään aikaamme varoittavana esimerkkinä siitä, kuinka tieteen keskeisten arvojen ja kriteereiden annettiin pikku hiljaa unohtua itse tutkimusteeman – ilmastonmuutoksen – muuttuessa poliittiseksi ja sosiaaliseksi temmellyskentäksis.”
  Enligt Svenolof Karlssons översättning: ”Jag ska genast kasta fram en tes som jag gärna underkastar offentlig kritik: När senare generationer bekantar sig med klimatvetenskapen, kommer de att klassificera 2000-talets början som en vetenskapshistoriskt dyster tid. De kommer att förundras och att använda vår tid som ett varnande exempel på hur man tillät sig att glömma centrala vetenskapliga värden och kriterier när själva forskningstemat – klimatförändringen – förvandlades till en politisk och social tummelplats.”

 170. Patrik

  Fenix>> Ja, Atte Korhola verkar vara en synnerligen ärlig person.
  Han har dessutom verifierat det faktum att Michael Mann vände fyra dataserier upp och ned vid sammanställning av senaste ”hockeyklubban”. 🙂
  Atte är dock noga med att inte vilja bli betecknad som AGW-sketpiker.
  Men han kommer nog att ändra sig, åtminstone om han verkligen tar sig en funderare kring vad han själv har skrivit… 😉

 171. Patrik

  VIKTIGT:
  Hoppas att ALLA är medvetna om att ”Not Evil Just Wrong” kommer att streamas gratis vid premiären idag:
  http://wattsupwiththat.com/2009/10/18/live-streaming-links-for-climate-movie-not-evil-just-wrong/#more-11810
  Går just nu inte att komma in på dess sajt, antagligen är intresset lite väl stort, så jag länkar till WUWT istället.
  Filmen kommer alltså att streamas från ett antal olika servers, så bandbredden kommer förhoppningsvis att räcka till alla som vill.
  De har sålt förhandskopior av filmen ett tag (tyvärr upptäckte jag själv detta alldeles för sent).
  Tanken är dock att alla som har fått den ska trycka på PLAY först vid samma tidpunkt världen över – samma tidpunkt som den ska börja streamas vid.
  Det ska röra sig om ca kl 0300 i natt svensk tid om jag har förstått rätt?
  Tyvärr kommer jag inte att kunna vara uppe då, har en låång dag med tidig morgon framför mig imorgon. 🙁

 172. Åke Rullgård

  Re #145:
  En rättelse: journalisten heter Lena Näslund och inte Lena Nordlund som jag felaktigt skrivit i min kommentar.

 173. Väldigt fritt:
   
  http://www.youtube.com/watch?v=XCxL3-Fl7bM
  Blue Oyster Cult – Black Blade
   
  Den här låten bygger på en berättelse av britten Michael Moorcock.
   
  Att jag tar med sånt beror på att jag gillar klassisk rock, gärna med lite progressiva tongångar, fantasyberättelser och science fiction.

 174. Carl#173
   
  Jasså, det ska bli södagsdisco också?
   
  Skämt åsido, för att ta upp det hela på klimatbanan; om du spelar upp bifogade video för 1000 slumpvis utvalda personer, hur många tror du tror du då inser att den är en fejk?
  YouTube – The Beatles – Free as a bird (LIVE – 1994)
   
  Liknar det inte lite AGW-arnas arbetsmetoder, att lura människor som har dålig kunskap och framförallt noll koll?

 175. Rosenhane #174
  Hey Jude.
  En av mina många favoriter som Beatles skrev och framförde.
  Jag har inte alla vinylerna, men många… fortfarande mycket njutbara…
  Men visst är det lite mycket utanför ämnet ibland i den här bloggen – tycker jag.

 176. Uffeb#175
  Men det här är ju den fria tråden – låt den leva!
  Dessutom, jag försökte ju baxa upp det på klimatplanet.:)

 177. Rosenhane #176
  i den fria tråden.
  F-låt..
  missade både det ena och det andra..

 178. Labbibia, var är du?
   Jag har en ny limericktävling på g.

 179. Rosenhane #178
  Har du ingen egen blogg (eller mail) där du kan tjata med kompisar om olika kul saker?

 180. Uffe, hur är det med korttidsminnet?
   
  Men ok, det är ju ett öppet mästerskap och första pris är en simtur till Sargassohavet, så Uffe, avsluta limericken:
   
  En klimatsmart nunna från Brunna
  fann dom arktiska isarna tunna

 181. Per Spektiv

  En klimatsmart nunna från Brunna
  fann dom arktiska isarna tunna
  ty hon ramlade ner i en vak
  och blev blöt om sin bak
  men simma måste nunna kunna

 182. Fenix

  En klimatsmart nunna från Brunna
  fann dom arktiska isarna tunna
  Abboten sa
  Va bra
  Vi kan isbjörnstek oss unna

 183. Håkan B

  En klimatsmart nunna från Brunna
  fann dom arktiska isarna tunna.
  Men till gud hon bad
  att få slippa ett bad
  förutom i varmvattenstunna.

 184. ErikS

  Hej Maggie! Vi på Uppsalainitiativet har noterat att du ska hålla föreläsning i Göteborg. Kul! Varför har du inte gjort mer reklam för evenemanget? Både Olle Häggström och yours truly planerar i alla fall att komma och lyssna och kanske till och med ställa någon liten fråga ifall möjlighet ges.
  Vi skulle gärna vilja filma ditt framträdande och lägga ut valda delar på vår blogg, men som seden bjuder vill vi såklart ha ditt godkännande. Alla vill inte bli filmade och det måste man ju respektera.
   

 185. ErikS: Föreläsningen är först om tio dagar. Jag ser ingen anledning att basunera ut nyheten så långt innan. 😉

 186. Labbibia

  Maggie
  Oj, vad spännande.
  Blir det bara du, eller kommer du att ha någon ”bisittare”?
  UI var väl om jag inte minns fel 3 pers på plats?

 187. ErikS

  Maggie, är det OK om vi filmar och lägger ut det på Uppsalainitiativets blogg?

 188. Patrik

  Jag noterar att utrikespolitiska föreningen har stavat fel till adressen där föreläsningen ska hållas:
  Sprängkullsgatan ska det vara. 🙂

 189. ThomasJ

  Patrik #188: Kommer du att närvara?
  Vore kul att träffas.
  Mvh/TJ

 190. Patrik

  Thomas>> Är det öppet för envar? Framgår inte riktigt av websidan? Annars är jag nog inne på att försöka närvara, helt klart. 🙂

 191. ThomasJ

  Patrik #190: Som jag förstår är det fritt – för ej medlemmar tar man en avgift om facila 20:-…  🙂
  Maggie har kanske info.. Si?
  Mvh/TJ

 192. Patrik

  Ja, det hade varit bra med lite info. Sidan där är inte så köttig.
  Måste man anmäla sig och får vem som helst komma? Vet du ngt om det maggie? 🙂

 193. Patrik

  Kan ju iofs fråga på sidan där, för de har ju faktiskt en kommentarsfunktion. 🙂

 194. ThomasJ

  Patrik #193: Har frågat dels via kommentatorfunktionen, dels via direkt e-post. Återkommer med info a.s.a.p. föreliggande. OK?  🙂
  Mvh/TJ

 195. Patrik

  Jepp, jag frågade också där på sidan. 😉

 196. Patrik och TJ: Jag tror att det är öppet för alla, men någon garanti kan jag inte ge. 🙂

 197. ErikS: Ni är fria att filma precis hur mycket ni vill.

 198. ErikS

  …och lägga upp på vår blogg? Jag vill bara se till att det inte uppstår några missförstånd.

 199. ErikS
  Ni lägger samtidigt upp en noggrann redogörelse för CO2-molekylens egenskaper och starkt avtagande växthuseffekt, för ni vill vara objektivt bildande och inte propagandistiska.
  Eller?

 200. ErikS

  Du menar något sånt här, Gunnar?

 201. ErikS: Ja, ni får även lägga upp det på er blogg.

 202. ErikS

  OK, stort tack. Vi ses nästa torsdag.

 203. ErikS #100
  Toppen jag ska gå igenom det i kväll, ni har väl med verkliga mätningar som visar återstrålad ir, runt 15µm som funktion av de sista 150 årens halthöjning?
   
  Lösa ointelligenta spekulationer och upprepningar av intelligensbefriad skikt-teori, utan mätningar som styrker är såklart propagandistiskt, så låga är inte UI.
  Eller?

 204. Patrik

  ErikS>> Vet du något om ifall det krävs speciella prerekvisit för att få närvara vid denna föreläsning?

 205. Rickard A

  Jag mailade SVT och bad om att få avsluta mitt tv-abonemang pga deras snedvridna rapportering i klimatdebatten. Föga förvånande fick jag avslag:
  Hej
  Du kan bara avanmäla tv-avgiften om hushållet inte längre har någon tv-mottagare.
  Du kan inte avanmäla bakåt i tiden.

  Eftersom du inte har angett någon orsak till din avanmälan ska du fortfarande betala
  tv-avgift. 
   

  Med vänlig hälsning
  RADIOTJÄNST I KIRUNA AB
  Kundtjänst

 206. RickardA#205
   
  Släng ut tv:n genom fönstret och skicka dom ihopsopade resterna till radiotjänst i Kiruna och, gör aldrig om misstaget att låta dom få veta att du har en tv.
    Hur gick det till förresten, du är väl inte född bakom en vagn . Oder?
   
  Behöver du mer vägledning, kontakta Cecilia Stegö Chilò.

 207. Rickard A

  >>206
  🙂
  Nej, jag är inte född men väl tappad där…
  Jag angav SVT:s bristande opartiskhet i klimatdebatten och politiseringen/propagandan av den som argument, men som du ser räknas det inte som argument överhuvudtaget.