vind turbin

Turbiner på hög höjd ger dyrbar el – ibland

Foto: Världens största vindturbin från Kina Nästan all elektricitet alstras med turbiner. De må drivas av vatten, kärnkraft, kol, gas eller olja. Alla har ändå turbiner. Enda undantaget är solkraft, där elström skapas mellan två skikt av elektroner. Men solstrålar som koncentreras till en enda punkt driver också turbiner. Gemensamt för nästan alla är att   →