Turesson

Inför Durban

Efter två ganska misslyckade/lyckade (beroende på vilken syn man har på klimathotet) klimatmöten i Köpenhamn och Cancún så skiljer sig synen på vad nästa möte i början på december i Durban kan komma att innebära. En bra bakgrundsbeskrivning om det aktuella läget ges här. Men det kan finnas skäl för att påminna lite om vad   →