Inför Durban

Durban karta

Efter två ganska misslyckade/lyckade (beroende på vilken syn man har på klimathotet) klimatmöten i Köpenhamn och Cancún så skiljer sig synen på vad nästa möte i början på december i Durban kan komma att innebära. En bra bakgrundsbeskrivning om det aktuella läget ges här.

Men det kan finnas skäl för att påminna lite om vad som sagts tidigare om vad mötet i Sydafrika förväntas åstadkomma. Här är några röster från den 25 januari i början av 2011 från SR International, ”Optimism inför nästa klimatmöte i Durban”:

Sveriges chefsförhandlare i klimatförhandlingsdelegationen, Anders Turesson: Klimatmötet i Köpenhamn 2009 blev ju ett fiasko, men på mötet i fjol i Cancún i Mexico föddes på nytt en optimism inför årets möte i Durban.

… vi måste nå en bra bit framåt i Durban. Det vore starkt önskvärt åtminstone. Vi kan inte ta myrsteg utan vi måste ta ordentliga kliv, men jag ska inte sticka under stol med att det kommer att bli svårt

Inom EU så har vi ju sedan flera år en handel med utsläppsrättigheter för koldioxid. Turesson kommenterar:

Inom EU arbetar man med den metoden, flyg och sjöfart ännu undantagna, och det fungerar ganska bra, säger Anders Turesson.

– Det finns många problem med det, men i stort sett så fungerar det.

Naturskyddsföreningens ordförande Svante Axelsson har sin uppfattning klar:

… rent praktiskt behöver man vända världens utsläppsökningar till utsläppsminskningar inom redan fem år. Och sedan ska man snabbt minska. Det som krävs rent politiskt är ett mentalt skifte, ett helt nytt synsätt. Insikten kommer hos allt fler länder och företag, att det är smart av konkurrensskäl att snabbt som tusan komma bort ifrån oljeberoendet. När den här synvändan blir känd, och när man ser goda exempel runt om i världen, då kommer det att bli en kapplöpning ut ur fossilsamhället. Då får vi se ett annat tempo i klimatarbetet.

Den 26:e oktober så skall Naturskyddsföreningen ha ett klimatseminarium: ”Inför Durban: Sverige kan!” På TCOs hemsida beskriver man seminariet: ”Näringslivet, facket, miljörörelsen och kyrkan kraftsamlar för klimatet tillsammans inför FN:s klimatmöte i Durban.”

Det låter ju häftigt! En enad front från svensk sida alltså. Undrar om Axelsson, Rockström, Wijkman och alla de andra i gänget till slut kommer att kunna få sin vilja igenom och rädda planeten?

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jan-Erik S.

  Alla medel är tillåtna för att införa världskommunism.
  Gör åtminstonde mig livrädd.
  Vad blir nästa steg?
  Global, eller till att börja med, europeisk elmarknad där marginalprissättning styr dvs priset sätts efter den dyraste energiframställningen (vindkraft?) även om denna kanske bara svarar för 2% av dito.

  Som att gå att handla mjölk men man betalar vad grädden kostar dvs ca
  30:-/litern.

  Något för Janne Josefsson, Uppdrag Granskning?

 2. Ulrik

  Jan-Erik S #1. När jag ska teckna nytt elavtal, så säger man att jag är garanterad el från vattenkraftverken (produktionskostnad runt 10 öre?). När räkningen kommer, så får jag betala efter den dyraste produktionskällan som inte är vattenkraft. Plus elcertifikat till vindkraftverken. Detta kallar man marknad och konkurrens. Våra politiker och alla våra ombudsmän är tysta.

 3. Inge

  OT Artikel i GT Vindkraftsutbyggnaden slår i taket på Gotland:
  http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7165919

 4. Jan-Erik S.

  Ulrik #2:
  Självklart är politiker och ombudsmän tysta.
  Inenbär ju skattemiljarder för deras fortlevnad.
  Vi andra ”nyttiga idioter” betalar. 

  Kort sagt. Vi betalar egentligen för vår egen välfärdsminskning.
  Ju mer vi betalar i skatter och avgifter desto hårdare dras snaran åt.  

  Och ingen gör något!!!

 5. Ingemar Nordin

  Apropå elpriser. Från SR-länken ovan:

  Sverige har ett eget mål om att minska utsläppen med 40 procent och att minst 50 procent av den svenska energin ska vara förnybar år 2020.

  Turesson:”Priset på utsläpp har visat sig vara en mycket framgångsrik åtgärd som Sverige har vidtagit.”

  Så nog kommer priset på el att öka alltid. Det kostar att subventionera all förnyelsebar energi som skall levereras via våra elnät.

 6. ThomasJ

  Läsvärt om COP17:

  http://www.tech-know.eu/uploads/Memo_13-11_COP17_Procedures.pdf

  Mvh/TJ

 7. Jan-Erik S.

  IN #5:
  Frågan är:
  Hur ska man nu ut till ”Svensson”???
  Pedagogiskt naturligtvis men hur uttrycka sig pedagogiskt???
  Garnaterar att 90 % av befolkningen INTE kan tillgodogöra sig det som skrivs här inne.

  Det krävs helt enkelt andra kanaler.     

 8. Jan-Erik S.

  Hmm…slog mig en sak…
  Kanske vi ska börja köra med oseriös skrämselpropaganda som (C)AGW-sidan gör?
  Tråkigt förvisso att sänka sig till deras nivå men fan vet om man inte måste ta seden som den kommer. 

 9. ThomasJ

  I Australien är det full storm iom Julia(s) Gillard etCons i onsdags pushade igenom [i första instansen] sin s.k. ’kolskatt’. Oppositionsledaren, Tony Abbot, sa att denna lag inklusive samtliga byråkrater etc., kommer att avskaffas om de nu kommer till makten 2013 – kanske redan tidigare ifall de får igenom nyval.

  Med tanke på de horder av pappersvändande politokrater detta lands, Sverige asså, skattebetalare försörjer inom segmentet torde ett liknande vallöfte inför 2014 vara en vinnare av rang. Vilket parti tar upp tråden? 😉

  Mvh/TJ

 10. Jan-Erik S.

  Rättelse:
  Jag skrev:
  ”Kanske vi ska börja köra med oseriös skrämselpropaganda som (C)AGW-sidan gör?”
   Hmm…passar nog bättre med seriös skrämselpropaganda.

 11. Ulrik

  På tal om energipriser. Jag läste i lokaltidningen, att jag om något år ska lyckliggöras med att lägga mitt matavfall i en brun påse som samlas in och blir till biogas. Därvid kommer min avfallsavgift att öka.

  Men vad då? Ska jag betala för att någon annan tjänar på att sälja min biogas?
  Redan i dag går innehållet i min avfallstunna till fjärrvärmeverket där energibolaget tjänar pengar. I stället för att betala, så borde vi kräva betalt för vårt avfall?

 12. Björn

  Koldioxidhysterin leder till intellektets fördumning över världen. Alla ansträngningar leder snart till att bekämpa koldioxiden i alla led. Tänk så mycket energi och resurser som går åt till ett pseudoproblem. Om något skulle kunna vara ett hot så är det de naturliga svängningarna i klimatet. Under tiden som världen fokuserar sig på ett ickeproblem, tappar andra verkliga problem fokus. Precis som i forna kommunistdiktatoriska länder, skapas en apatisk befolkning, därför att rationellt beteende upphör att vara norm. Yttrandefriheten begränsas till att hylla allt som kan minska koldioxidutsläppen. Detta är den framtid som väntar oss om inte hysterin bekämpas med rationella intellekt.

 13. Björn

  Ulrik [11]; Snarare är det så att de som inte separerar avfallet kommer att få en högre avgift. Så är det redan idag där man skiljer på brännbart och matavfall. Avgiften kan kosta dig upp till det dubbla om du inte själv separerar avfallet.

 14. Thomas

  Jan-Erik #8, ”Kanske vi ska börja köra med oseriös skrämselpropaganda som (C)AGW-sidan gör?”
   
  du menar något i denna stilen:
  ”Problemet är bara att den omställning som Miljöpartiet står för kommer att utarma ekosystemet ännu mer och leda till att sådär 90% av alla människor måste elimineras. Därför är jag rädd att deras omställning blir startskottet för en bloddrypande fascism utan tidigare motstycke.”
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/07/04/milj-partiet-r-en-eko-fascistisk-r-relse

 15. Jan-Erik S.

  Thomas #14:
  Hehe…förväntade mig ett svar ifrån Dig.
  Ska inte dra upp de värsta avarterna av argument som finns inom CAGW-rörelsen.

  Hur som helst…trevlig helg Thomas och alla som gör denna sida så bra 🙂  

 16. Inge

  Thomas

  Tack för länken. Om man inte klipper ur utan läser hela är den väldigt bra!

 17. Ulrik

  Björn 13#. Jag läser i stadsdelsnämndens informationstidning: ”Obligatorisk matavfallsinsamling antas medföra en taxeökning på 10-15%”.

 18. Björn

  Ulrik [17]; Sannolikt så blir det en höjning totalt för allt avfall generellt i ditt fall, men i slutändan kommer du att få dubbel aggift om du inte sorterar soporna. Så är det här i vår kommun. Sopor är en handelsvara idag därför att det är bränsle till värmeverken och ingen får bränsle gratis. Det biologiska avfallet blir biogas och i längden kommer nog avfallshämtningsavgiften att sjunka eftersom sopföretagen tjänar på avfallet, vilket måste komma oss avfallsproducenter till dels.

 19. Thomas

  Jan-Erik #15, visst kan du hitta det, typ James Lovelock:
  http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/james-lovelock-the-earth-is-about-to-catch-a-morbid-fever-that-may-last-as-long-as-100000-years-523161.html
   
  Fast nu nöjer sig ju inte TCS med att kritisera dessa utan här förnekas större delen av klimatvetenskapen.

 20. Kristian Grönqvist

  Jag undrar bara varför man har ett möte i Durban överhuvudtaget, eftersom kunskapen ändå bara finns på TCS, FFa undrar jag varför man har möten om detta överhuvudtaget. Det måste ju finnas några fler kloka människor än Ni.

  Och sen undra jag lite över varför Ni inte har blivit inbjudna som gästföreläsare dit…? 

 21. Ulrik

  Björn 18#. Man kan ju hoppas att det kommer mig till del. Men jag tror det inte. En höjning tas aldrig tillbaka när kommun och stat är inblandad. Ska det vara logiskt och så bra som det påstås för att rädda världen, så borde jag få betalt för mitt avfall när en entreprenör hämtar.

 22. Björn

  Kristian Gröqvist [20]; Allting är ju gratis i Durban på skattebetalarnas bekostnad och det är varmt, bekvämt och skönt där. Gratis semester helt enkelt.  

 23. Ivh

  Björn och Ulrik
   
  När det gäller sophantering så är det bra att allt som inte brinner alls eller brinner dåligt sorteras bort från vanliga sopor. Det gäller metall, glas, obrännbart byggavfall och även matrester. När det gäller mat så är torra varor som mjöl och gryn inga problem, men det mesta av matavfallet är grönsaker med högt vatteninnehåll.
   
  Har soporna som eldas lågt innehåll av obrännbart material och vatten, så brinner det med högre temperatur och det blir mindre giftiga rökgaser samtidigt som man får ut mer energi ur soporna. Underhållet av förbränningsanläggningen minskar och livslängden blir också längre med sopsortering. Det gör att sophanteringen i längden blir billigare om det obrännbara är bortsorterat. Men i ett initialskede kan det bli lite dyrare.
   
  Tidningar och kartonger är ju ett bra bränsle som passar bra i sopförbränningsanläggningar. Nu är det dock så att just de soporna sorterade har ett ganska högt kommersiellt värde, så av den anledningen så blir sophanteringen i längden billigare om det är bortsorterat.
   
  Där jag bor så har vi sortering av matavfall sedan några år. Istället för att bygga en ny sophanteringsanläggning så valde kommunen att tillsammans med en grannkommun bygga en rötningsanläggning för matavfallet och det gjorde det möjligt att övriga hushållssopor fick plats att förbrännas i den kommunens sopförbränningsanläggning. 
  Problemet med rötningsanläggningen har varit att matavfallet innehåller för mycket vatten. De rekommenderar att hushållspapper och servetter slängs bland matavfallet för att det skall fungera bättre.

 24. Kristian Grönqvist

  Går Du fortfarande på myten om att det finns gratis luncher. Då kan man nog inte vänta sig några andra intelligenta tankar heller från Dig i alla fall…

  Jag tycker TSC skall organisera en korallkonferens på Stora barriärrevet i höst.

  För ett partusen intresserade delegater. Jag är intresserad, speciellt om det är gratis… Jag kan tom betala min fru själv,,,och drinkarna. Dykutrustningen står jag för själv också.

  Du kanske kan få Exxon eller BP att hosta upp lite kulor. Med en hel del såna åt mig, kunde jag kanske förmildra min kritik mot bränning av fossila bränslen…vem vet…?      

 25. Jan-Erik S.

  Thomas #19:
  Ifrågasatte aldrig överdrifter från CAGW och hur man hittade diro.
  Undvek dock att dra upp dessa här inne på TCS.
  Skulle lätt kunna översvämma TCS om alla överdrifter skulle visas 🙂
  Trevlig helg! 

 26. Bim

  K. Grönqvist
  Inte fasen tänker vi betala din fru!

 27. Ingemar Nordin

  Ett bra blogginlägg som kan rekommenderas i sammanhanget är från Andas Lugnt:

  http://andaslugnt.blogspot.com/2011/10/okej-da-till-koldioxiden.html

 28. Björn

  Ingemar Nordin [27]; Trivsam läsning på ”Andas lugnt”. Balanserad och behärskad läsning. Har sparat denna blogg.

 29. Thomas

  Ingemar #27, typiskt vad ni annars kallar politisk aktivism. Vi ”måste” öka CO2-utsläppen och, underförstått, därför måste vi hävda att dessa inte vållar några problem.

 30. Ingemar Nordin

  Thomas #29,

  Politiskt aktivism? Verkligen inte. Snarast politisk realism. Som bl.a. Björn Lomborg påpekar så är en central faktor för att komma till rätta med världens miljöproblem att utvecklingsländerna lyckas ta sig upp från sin fattigdom och att människor inte längre lever med ytterst små marginaler och ett ständigt hot om svält. I dagsläget kräver det att vi alla, inklusive i-länderna, utnyttjar de till buds stående medlen för att kunna producera billig energi. Utvecklingsländerna har inget att vinna på att t.ex. USA, England och Tyskland begår industriell harakiri. Alla, och även miljön, förlorar på det.

 31. Håkan Bergman

  Ivh #23
  Jaha, och hur unikt är problemet med hög vattenhalt i bränslet för just sopförbränningsanläggningar? Samma gäller för kolpannor, kolstybb som förvaras utomhus blir rejält dyngsur, no problem använd rökgaserna, håller minst 300 grader 0,5% syre. Vill man inte så går det så klart inte! Klantarslen!

 32. Ingemar Nordin #30

  ”…en central faktor för att komma till rätta med världens miljöproblem att utvecklingsländerna lyckas ta sig upp från sin fattigdom och att människor inte längre lever med ytterst små marginaler och ett ständigt hot om svält. I dagsläget kräver det att vi alla, inklusive i-länderna, utnyttjar de till buds stående medlen för att kunna producera billig energi. ”

  Ett poppis sätt att uttrycka att vi ska pumpa på som förr fast snabbare och bättre…

  Jo det låter enkelt och bra, men det handlar nog om mer än så.
  Att några ska få det bättre före alla andra tycker jag är helt OK.

  Den attityden borde oftare få acceptans i små samhällen där avundsjukan annars lätt sätter käppar i hjulen.

  Men på något sätt så tycker jag att den bymentaliteten är överspelad på den nästan oändligt rika byn Jorden.

  Vi har ju resurser så att det räcker till alla om vi utnyttjar dom rätt.

  Men tycker man så så är det många som tror att man menar ett samhälle där man plötsligt delar ut alla tillgångar lika till var och en och hoppas att det ska bli fortsatt lika bra för alla… är det inte det som de som har satt namn på något konstigt och meningslöst som ”världskommunism” menar?

  Vad jag menar är inte så viktigt, men det handlar knappast om att några få måste få det så rackarns mycket bättre innan dom ids lyfta blicken.

  Andra kan sitta där med sina odemokratiska regimer så länge dom håller sig i skinnet och inte stör utvecklingen i den värld som ska fixa ett bra liv även för dom (tycks många tycka).

  Andra kan sitta där och gnälla eftersom dom vet mindre (tycks andra tycka).

  Andra tycker att dom inte ska komma hit och komma när dom för sjutton inte hör hemma här….

  Byn Jorden är stor och rik, men för många väldigt begränsad.

 33. Thomas

  Ingemar #30, skillnaden mellan ”aktivism” och ”realism” är alltså huruvida du gillar åsikterna eller inte?

 34. Ingemar Nordin

  Thomas #33,

  Nej, det handlar om politisk realism. Har du någon saklig invändning mot den ståndpunkten, så skulle jag vara nyfiken på att höra den. Det kunde ju vara relevant nu inför Durban-mötet.

  Jag nämnde AGW-aren Björn Lomborg här eftersom han förespråkar en sådan realism. Jag själv – i motsats till Lomborg – tror som bekant inte på att CO2-utsläppen orsakar någon större uppvärmning av klimatet.

 35. Bosse J

  Realism kan vara att väga fördelar mot nackdelar och komma fram till att det är mer miljövänligt att elda på som förut och lita till att framtida ekonomiska resurser kan kompensera de negativa effekterna av en uppvärmning (ifall en sådan sker).
  Aktivism kan vara att agera för en allmän och övergripande förändring i beteende för att inte fortsätta som förut, av skäl som övertygat aktivisten.
   
  Det är i varje fall inte enbart relativistiska skäl eller uppfattad värdeladdning i orden som gör att vissa här kallar sig ”realister” och kallar AGW-förespråkare ”aktivister”  🙂

 36. Thomas

  Ingemar #34, aha, det är inte vanlig realism vi talar om här utan ”politisk realism”. Åter alltså en fråga om att eftersom vi inte kan göra något åt AGW så låtsas vi att problemet inte existerar. Vi hittar de källor och individer, som Lomborg eller Spencer, som håller med och ignorerar allt annat. Lomborg har hela tiden försökt bagatellisera problemet, först genom att låtsas att det inte existerar och på senare tid att det är för dyrt att göra något åt. I båda fallen genom statistikmissbruk. Han har ungefär noll trovärdighet vid det här laget.

 37. Thomas

  BosseJ #35, realism är att inte förneka de bevis som finns för AGW på det sätt Ingemar m fl här gör. Realism är att inse att det framöver kommer att handla om enorma kostnader och att det bara är en gissning att det i huvudtaget går att åtgärda med de medel vi har att tillgå. Tror du på geoengineering? Jag gör det då inte, och skulle absolut inte kalla det ”realism”, ändå är det vad som lär krävas framöver om vi kör på som förut.
  Aktivism är att man försöker övertyga folk om att ens egen ideologi är den rätta och att de beslut man själv vill ta är de bästa, och där är båda sidor i den här debatten lika mycket aktivister.

 38. Gunbo

  Bosse J,

  ”…det är mer miljövänligt att elda på som förut och lita till att framtida ekonomiska resurser kan kompensera de negativa effekterna av en uppvärmning (ifall en sådan sker).”

  Det här kallar jag inte realism utan cynism. Att lämpa över ansvaret och kostnaderna till kommande generationer i förhoppning om att de har de ekonomiska resurserna att rätta till vår generations misstag är banne mig ren och skär cynism! Hur vet man att de ekonomiska resurserna fortsätter att växa? Här påpekas ofta att vi inte kan sia om framtiden.

 39. Ingemar Nordin

  Thomas #37,

  Det är inte politisk realism att syssla med att försöka få igenom gröna utopier och bolla med fantasifulla framtida kostnader för att det blir varmare. Vad Lomborg säger är att även om IPCCs bästa prognos skulle stämma så får vi högre levnadsstandard och mindre fattigdom i världen om vi lägger pengarna på andra åtgärder än att drastiskt minska koldioxidutsläppen.

  Felet som AGWarna ofta gör är dels att de överdriver kostnaderna för ökad temperatur (i Sverige så är det t.ex. rena vinsten om vi får ett varmare klimat), dels att de inte tar med kostnaderna för att ställa om energiproduktionen och transporter så att koldioxiden skulle minska i den utsträckning som exempelvis Kyoto kräver.

  I England så räknar en utredning med att 25% av engelsmännen kommer att leva i ”fuel poverty” 2015. Och kanske det dubbla år 2020 om man fortsätter på den inslagna vägen. Redan idag flyttar företag från landet och nya investeringar sker där man inte satsar så vansinnigt på ”förnyelsebart”.

  http://canadafreepress.com/index.php/article/41321

 40. Ingemar Nordin #39

  ”…överdriver kostnaderna för ökad temperatur (i Sverige så är det t.ex. rena vinsten om vi får ett varmare klimat)”

  Jo det är ett populärt argument. Lite mildare vintrar vore ju trevligt.

 41. Ingemar #39
  Jomen precis!
  Och det är ju ovedersägliga reella konsekvenser av den förda politiken. Samma sak är ju på väg i Australien. Hur försvarar man det?  Är det konsekvenser som AGW-förespråkarna tycker det är värda att ta för att undvika något som kanske kan inträffa år 2100?
  Samtidigt som många länder helt enkelt kommer att skita i alla restriktioner, Kina och Indien tex.
  Kanske det vore smart att vänta 10-20 år och se om det verkligen går att styrka den trend som man talar om. Hur vår energiförsörjning kommer att se ut om 10-20 år vet vi inte idag. hur klimatvetenskapen  ser ut om 10-20 år vet vi inte heller. Det är för tusan ingen panik!!
  Att spå är svårt, i synnerhet om framtiden!
  Det vi vet om framtiden är att teknik och forskning går framåt

 42. Börje S.

  #37

  ” realism är att inte förneka de bevis som finns för AGW” 

  Var är de? Fram med dem!

  Jag är intresserad av de bevis som bekräftar hypotesen att en liten uppvärmning blir många ggr större på grund av ökad avdunstning från haven.

  I så fall får inte den ökade vattenhalten i atmosfären kondensera till moln i samma utsträckning som när temperaturen höjs av naturliga orsaker (som El Niñoåret 97-98).

  Känner atmosfären av om ökad värme genererats ”naturligt” eller av ökad CO2-halt? Så atmosfären vet vad den ska göra, menar jag.

 43. Ingvar Engelbrect #41

  Klimatet handlar nog mer om vetenskap än om politik trots allt.

  Men du visar lite av den avundsjuka som jag för länge sedan tyckte mig se förstärka intresset för hatet mot indusrialisering:

  ”Och det är ju ovedersägliga reella konsekvenser av den förda politiken. Samma sak är ju på väg i Australien. Hur försvarar man det?  Är det konsekvenser som AGW-förespråkarna tycker det är värda att ta för att undvika något som kanske kan inträffa år 2100?
  Samtidigt som många länder helt enkelt kommer att skita i alla restriktioner, Kina och Indien tex.”

  Jo du. Industrin kan även där borta. Förr var det ett hot, nu törs även de mest försiktiga investera i Kina.
  Visserligen sprids de nu hot om att arbetskraften där borta börjar ta slut, men vad tror du om det?

  Är det en klimatkonspiration, en ekonomisk konspiration eller bara nonsens?

 44. Börje S. #42

  ”Känner atmosfären av om ökad värme genererats ”naturligt” eller av ökad CO2-halt? Så atmosfären vet vad den ska göra, menar jag.”

  Hur menar Du?

  När det gäller uppvärmning, luftfukighet och moln occh väder (eller klimat) är det nog inte så enkelt som någon inbillat dig.

  Haven t ex…

  ”Jag är intresserad av de bevis som bekräftar hypotesen att en liten uppvärmning blir många ggr större på grund av ökad avdunstning från haven. ”

  Är du verkligen intresserad av svaren, eller vill du bara sprida ”populärkeptiska” tvivel om det ena och det andra?

 45. .. asch  #populärskeptiska ” givetvis så kallade PS-kommentarer.. 🙂

 46. Gunbo

  Ingemar Nordin #39,

  Du refererar till en artikel i Canada Free Press skriven av Dennis Avery! Du skämta med mig aprillo!

  Här ett citat från en annan artikel som Judi McLeod (innehavare av internettidningen) skrivit:
  ”Obama’s closest living relative (if she really is one) sister Maya Soetoro-Ng, thanks only to the determination of the “birthers” has been recruited from her family life to the 2012 campaign with a hopeless mission to convince people of the president’s eligibility.
  The worst part of being a despot or dictator is their own certain mortality. Evil, no matter how potent, passes with evil dictators when they go. And like the people whose lives they are so intensely trying to rearrange, Barack and Michelle will some day be no more.”

  Verkligen en högklassig blaska!

 47. Gunbo

  Glömde klistra in länken.

  http://canadafreepress.com/index.php/article/35680

 48. Thomas

  Ingermar #39, Lomborg riggar sina analyser så han skall få exakt det resultat han vill, dvs att det bara är att köra vidare som vanligt. Han tar med de fakta som passar honom och glömmer bort allt annnat. Är du så pigg på geoengineering vilket är vad som antagligen kommer att krävas i så fall?
   
  ”så får vi högre levnadsstandard och mindre fattigdom i världen om vi lägger pengarna på andra åtgärder än att drastiskt minska koldioxidutsläppen.”
   
  Fast det kommer vi förstås inte heller att göra, och skulle vi försöka skulle du och dina gelikar skrika om världssocialism och högre skatter även då.
   
  Ta du istället Sternsrapporten om du vill ha en mer seriös analys av kostnader och vinster av att begränsa utsläppen. T o m Radetzki har medgett att det finns massor att göra som ger ren ekonomisk vinst oberoende av några klimateffekter. Skall vi ned i de 80%+ minskning som egentligen behövs blir det dyrt, men vi kan i alla fall genomföra de billiga åtgärderna.
   
  Liksom Gunbo undrar jag sen vad det är för extremistblaskor du läser.

 49. Ingemar Nordin

  Gunbo #46,

  Aha, så Dennis Avery kan man alltså inte lita på ty en annan författare, Judy McLeod, har skrivit något skumt. I samma tidning!

  Ja, du får ursäkta om jag inte riktigt hänger med i din invecklade guilt by association resonemang.

  Men om du läser artikeln så bygger den på andra källor. Det är Martin Brough, energianalytiker vid Deutsche Bank, som gjort beräkningarna. Detta har rapporterats och diskuterats flera dagar nu i brittisk media. Här är ytterligare några:

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2048122/Green-taxes-force-fuel-poverty.html

  och

  http://www.channel4.com/news/a-quarter-of-families-face-fuel-poverty-by-2015

 50. Ingemar Nordin

  Thomas #48,

  Sternrapporten är sönderkritiserad av många andra ekonomer än Lomborg.

  Lomborg leder sedan flera år ett forskningscenter som involverar många framstående forskare på olika områden just för att göra rationellt grundade prioriteringar.

  http://www.copenhagenconsensus.com/About%20the%20Center/About%20the%20Center.aspx

 51. Thomas

  Ingemar #50, men jag trodde Lomborg var bränd på bål som hädare, är det inte vad ni hävdar brukar hända folk som kritiserar AGW? Istället går han från helt okänd till chef för ett eget forskningsinstitut. Det rationella i hans prioriteringar ger jag dock inte mycket för, han har betalt för att säga vad makthavarna vill höra.

 52. Ulf L

  Gunbo #38
  ”Det här kallar jag inte realism utan cynism. Att lämpa över ansvaret och kostnaderna till kommande generationer i förhoppning om att de har de ekonomiska resurserna att rätta till vår generations misstag är banne mig ren och skär cynism! Hur vet man att de ekonomiska resurserna fortsätter att växa?”

  Den viktigaste resursen är människans påhittighet. Så länge vi låter människor vara påhittiga och den kanaliseras till andra människors gagn så kommer människor att få det bättre och få tillgång till större resurser. Finns det något skäl att betvivla ett sådant påstående?

 53. Olaus Petri

  Ulf, under tiden kan vi glädjas åt att söderhavsöarna inte tycks vilja göra som de skall, alltså slukas av haven:

  http://wattsupwiththat.com/2011/10/15/message-to-maldives-president-your-claims-are-bs/#more-49282 

  Kan det vara koldioxidens fel? 🙂 

 54. Christopher E

  Olaus #53;

  Härlig sammanställning hos Watts. Att korallatoller växer i takt med havsytehöjning har gått många alamister förbi.

 55. Gunbo

  Ingemar #49,

  Aha, så Dennis Avery kan man alltså inte lita på ty en annan författare, Judy McLeod, har skrivit något skumt. I samma tidning!
  Jag har stött på Dennis Avery i många andra sammanhang där han tagit lätt på sanningen. Här ett citat ur en artikel i New York Times:

  ”In the article, Mr. Avery took the Food and Drug Administration to task for failing ”to issue any warnings to consumers about the higher levels of natural toxins their researchers regularly find in organic foods.” In the interview, he said that that assertion was based on a statement by Dr. Robert Lake, an official in the agency’s Center for Food Safety and Nutrition.
  Dr. Lake denied making such a statement, saying, ”We don’t go out of our way to sample organic food, and hence I don’t think we are in a position to say anything one way or another about it.”

  I American Daily hade han en artikel där han skrev:

  ”The atmospheric CO2 levels at Hawaii’s Mauna Loa observatory have declined since 2004. How can this be when humans keep emitting more greenhouse gases? Could declining atmospheric CO2 levels mean that the whole Greenhouse Warming theory is collapsing?”
   
  Men så har han också beskrivit sig själv som ”a missionary”.

  Judi McLeod är innehavare av Canada Free Press och inte ”en annan författare”. Jag citerade hennes artikel för att visa på vilken nivå den blaskan ligger. 

 56. Ingemar Nordin

  Gunbo #55,

  Det är vad som står i artikeln som är det väsentliga. Du dömer ut de uppgifter jag gav enbart pga att du ogillar författaren och den tidning artikeln var publicerad i. Det är ett trist sätt att föra en diskussion på.

 57. Gunbo

  Ingemar N,

  Jag varken gillar eller ogillar Dennis Avery. Det handlar om trovärdighet.

 58. Slabadang

  Nej Gunbo!

  Det handlar alltid om sanning och lögn, fakta eller felaktigheter alternativt säkerheter och osäkerheter i argumenten och slutsatserna.
  Att skilkja tyckande från vetande. Till och med Al Gore kan säga saker som är sanna även om tippexpenseln är tvungen att först radera 90% av vad han säger så finns tio prcent kvar. Tex att han är Amerikan och att han heter AL i förnamn.

 59. Gunbo

  Slabadang,

  Ja, visst handlar det om sanning och lögn! Jag har svårt att lita på den som ertappats med att ljuga eller förvränga fakta oberoende av om det är Al Gore eller Dennis Avery.

 60. Gunbo – minns du inte att det första du gjorde när du dök upp här var att ljuga om din expertis?

 61. hahn

  Jonas N is back!!
  En klimatdebatt utan Jonas N är som ett klimathot utan pågående uppvärmning, meningslös.

 62. Ingemar Nordin

  Gunbo #57,

  Så för dig handlar allt om du tror på budbäraren – inte vad som sägs?

 63. Ingemar Nordin #62

  Nu för tiden har budbäraren ofta stora supportergrupper oavsett innehåll,
  Men det har du troligen upptäckt själv.

 64. Gunbo

  Ingemar Nordin #62,

  Tror du på Phil Jones eller Michael Mann efter Climategate?

 65. Fiasko för vem?

  Om man helt fanatiskt tror att alla begränsnnigar av CO2 ör av godo oavsett form så är man mer eller mindre korkad.

  Det akuta problem vi har i världen nu är skuldkrisen, den kan tippa helt överstyr vid fler efterfrågehämmande åtgärder. Det finns alltså ingen utrymme för fördyrande och fördummande ”offensiva” åtgärder i dagsläget.

  Återkom om några år med teknikstimulans ala Lomborg i den högre skolan (statliga investeringsprogram värda namnet) så kan vi prata ”goda resultat”.
   

 66. Thomas

  Somliga här gillar ju att skriva om skandaler och politisk styrning av forskning. Här har ni något att bita i:
  http://www.guardian.co.uk/environment/2011/oct/14/rick-perry-texas-censorship-environment-report?newsfeed=true

 67. Christopher E

  #66

  Intressant historia. Jag är inte för politisk inblandning vare sig åt ena eller andra hållet, men påståeenden om att Texas stick i stäv med faktiskta observationer skulle ha ett ökat hot från cykloner eller att havsytehöjningen just i Galveston Bay skulle femdubblats får en att undra över de vetenskapliga kvaliteerna i arbetet i fråga.

  Jag minns när USA gjorde sitt ”National Assessment” över klimathotet för ca 10 år sedan och inte mindre än 100 undertecknande individer menade att uppvärmningen hotar landets pingvinpopulation… 😀