Svenskt Näringsliv

Miljoner, miljarder, biljoner…

Hur mycket är du beredd att betala för att undvika den prognostiserade klimatkatastrofen? Är en hundralapp i månaden rimligt? Eller kanske dubbelt så mycket?   →

Mer om klimatproppen

Enligt Andreas Carlgren är det ”helt avgörande att utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser börjar att minska globalt sett inom de närmaste tio åren”.   →