strålningsbalans

Vem är plattjording?

Nästan alla har väl sett nedanstående figur? Den härstammar från IPCC, och pilarna representerar nedåt och uppåtgående effektflöden till och från jordytan. Det finns många synpunkter på denna figur. Det har bl a framförts att de två röda pilar som visar återstrålning av värme från atmosfären till jorden strider mot en av termodynamikens huvudsatser. Ett   →