Riks

Intervju med Elsa Widding i Riks

Riks är en relativt ny mediekanal som här intervjuar Elsa om hennes bakgrund och, förstås, om energi och klimat: ”Elsa Widding, debattör och civilingenjör som tänker självständigt, gör upp med klimatlarmen. Om man lyssnade mer på självständiga vetenskapsmän, mindre på politiska opinionsbildare, hade unga människor sluppit klimatångest.” Jag tycker om intervjuer. Fördelen med intervjuer ur   →