Parisavtal

Klimatpolitiken är det verkliga klimathotet

Det är klimatpolitiken inte klimatet som hotar välfärden, till och med på kort sikt. Politikerna har satt mål för att de är bekymrade för planetens klimat om hundra år. Bakgrunden är okunnighet, taktiska politiska överväganden och en orimlig föreställning om att världen ska följa oss på den väg vi väljer. Men man är blind inför   →

Parisavtalets svanesång

Gästinlägg av Evert Andersson och Mats Kälvemark                         Överenskommelsen som i vårt land går under beteckningen Parisavtalet är klimatfolkets kulmen. Den hårda verkligheten är ju att tiotusentals delegater, miljöfolk och rätt sinnade journalister flugit till all dessa COP klimatkonferenser och pratat koldioxidbekämpning utan att   →

Klimatpolitiken är det största hotet

Efter att ha läst om Indiens ståndpunkt, här och här, om sin klimatpolitik står det klart att de inte tänker skära ned på sin kolbaserade energiproduktion utan tvärt om att de satsar på en snabb utbyggnad. Skälet är att politikerna i Indien tycker att det är viktigt att prioritera fattigdomsbekämpningen i landet. Kina tänker heller   →