Metro

Metro goes green

I dagens Metro är det ovanligt mycket grönt. Vi ska lära oss att äta grönt och upplyses om att köttkonsumtionen står för 18 procent av människans totala utsläpp av växthusgaser, TROTS att denna siffra ifrågasatts alldeles nyligen av forskare i Finland. Metro berättar att världen står inför stora klimatutmaningar med växande utsläpp och global uppvärmning.   →