martin jakobsson

Glada bönder på gröna Grönland

Enligt P1 Vetandets Värld håller Grönland på att bli grönare och de grönländska bönderna gläds åt utvecklingen. Isforskaren och professorn Carl Egede-Böggild menar att takten i vilken inlandsisen smälter är oroväckande. Å andra sidan tycks den inte vara unik. På 1930-talet smälte isen minst lika fort, vilket visas på gamla flygfoton. Det varmare klimatet ger   →

Arktis isfritt – för 10 000 år sedan

WUWT tipsar om en studie som publicerats i Quaternary Science Reviews. Studiens resultat visar att Arktis tycks periodvis ha varit isfritt sommartid under tidig Holocen. Koldioxidnivån antas då ha legat på ca 260 ppm, alltså är det inte koldioxidhalten i atmosfären som ligger bakom detta försvinnande av istäcket. En av studiens författare är professor Martin   →