Lars Vilks

Attentaten i Danmark och yttrandefriheten

Attentaten i Danmark riktar sig mot två saker som de muslimska Jihadisterna hatar mer än allt annat; yttrandefriheten och judar. Konstnären Lars Vilks tycker jag gör en mycket viktig insats för just yttrandefriheten och för den konstnärliga friheten. Det är få personer som trots det ena attentatsförsöket efter det andra vågar ställa upp på debatt   →