kremering

Tragiskt på mer än ett sätt

Detta är en riktigt tragisk historia. Den handlar om en man som förlorat sin hustru i cancer. Hon var 61 år. Hon var dessutom miljömedveten och hennes högsta önskan var att begravas på ett miljövänligt sätt. Hon ville inte bli en förorening. ”När man begravs blir man antingen en luftförorening eller en vattenförorening”, berättar mannen,   →

Kremera din släkt och värm huset

Halmstads kyrkogårdsförvaltning har kommit på en riktigt lysande idé. De undersöker möjligheterna att använda den värme som uppstår när döda människor kremeras för att värma sina lokaler. I förlängningen kan man även tänka sig att koppla in krematoriet på fjärrvärmenätet. Alltså kan de hädangångna hjälpa till att hålla sina familjers hus varma. ”Tro ni att   →

Lev grönt och dö grönt

(På förekommen anledning) Asketer som önska rädda planeten kan nu, förutom att leva som veganer iklädda hampatyg, även ordna så att de, efter att ha dragit sin sista koldioxidsuck, kommer till ro på ett miljövänligt sätt. Storbritannien har blivit världsledande på miljövänliga begravningar, men även i Sverige växer sig ekojordfästningen allt starkare. Det finns mycket   →