miljötänk

Kremera din släkt och värm huset

Halmstads kyrkogårdsförvaltning har kommit på en riktigt lysande idé. De undersöker möjligheterna att använda den värme som uppstår när döda människor kremeras för att värma sina lokaler. I förlängningen kan man även tänka sig att koppla in krematoriet på fjärrvärmenätet. Alltså kan de hädangångna hjälpa till att hålla sina familjers hus varma. ”Tro ni att   →