klimatmyter 6

Elsa: Klimatpolitiken borde baseras på kompetenta experter

Här följer Elsa Widdings senaste video som efterlyser mer vetenskaplig kompetens både i den offentliga debatten och i den klimatpolitik som bedrivs. Hon nämner bl.a. Gösta Petterssons bok, Falskt Alarm, och nätverket CLINTEL med 840 forskare världen över som kritiserar den okunnighet som klimatpropagandan bygger på. Ingemar Nordin Ingemar NordinProfessor emeritus i filosofi. Forskningsinriktning är   →