Jessica Cederberg Wodmar

Klimatjakten – opportunism på hög nivå

Det damp ner ett mail i brevlådan. Mitt företag har blivit inbjudet till att delta i något som heter Klimatjakten. Enligt inbjudan är detta en webbaserad kunskapstävling som “går ut på att deltagarna förstår och jobbar med åtgärderna som skonar klimatet, sparar energi, och kan samarbeta bra”. Man förväntas lösa frågor och problem inom klimatområdet   →

En lektion i hur man bemöter klimatskeptiker

Pär Holmgren har just publicerat ännu en bok. Den heter “Klimatkoden” (namnet anspelar antagligen på DaVinci-koden 😉 ). Tillsammans med Jessica Cederberg Wodmar ger han oss tips om hur man bör bemöta en klimatskeptiker som “vägrar lyssna, snöar i in på konstiga detaljer i periferin och vägrar helt enkelt ta till sig det faktum att   →