Klimatkoden

En lektion i hur man bemöter klimatskeptiker

Pär Holmgren har just publicerat ännu en bok. Den heter ”Klimatkoden” (namnet anspelar antagligen på DaVinci-koden 😉 ). Tillsammans med Jessica Cederberg Wodmar ger han oss tips om hur man bör bemöta en klimatskeptiker som ”vägrar lyssna, snöar i in på konstiga detaljer i periferin och vägrar helt enkelt ta till sig det faktum att   →