IPCC-rapport

IPCC Rapporter – processen bakom

IPCC har producerar den sjätte utvärderingsrapporten (AR6) med bidrag från sina tre arbetsgrupper och en sammanfattande rapport, tre specialrapporter och en förfining av sin senaste metodrapport. IPCC är nu inne på sin sjunde utvärderingscykel, där IPCC skall producera den sjunde utvärderingsrapporten (AR7) som bland annat ska ge en tidsram för engagagemang med klimatfinansiering: en uppmaning   →

Nästa IPCC-rapport blir ännu värre

Robert Orr, en av Ban Ki-Moons närmaste medarbetare på FN, säger att IPCC:s nästa rapport kommer att vara mycket dramatisk än den förra eftersom det är dit alla data pekar. Som ni dock vet väntas inte nästa rapport förrän år 2014, så att redan idag dra slutsatsen om den kommande rapportens innehåll känns rätt tidigt.   →